# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


XX əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı Soyqırımı nə vaxt baş vermişdir?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə3/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

XX əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı Soyqırımı nə vaxt baş vermişdir?

 1. - Xocalı Soyqırımı 1992 - ci il 17 May tarixində;

 2. - Xocalı Soyqırımı 1992 - ci il 8 May tarixində;

 3. - Xocalı Soyqırımı 1992 - ci il 26 Fevral tarixində baş vermişdir;

 4. - Xocalı Soyqırımı 1992 - ci 16 Noyabr tarixində;

 5. - Xocalı Soyqırımı 1993 - cü il 17 Aprel tarixində;

E) 3 15

A) 5 29


 1. Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qeyd şərtsiz boşaldılması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası hansı qətnamələri qəbul etmişdir?

 1. 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul etmişdir;

 2. 223, 455, 580, 884 saylı qətnamələr qəbul etmişdir;

 3. 884, 865, 874, 880 saylı qətnamələr qəbul etmişdir;

 4. 822, 850, 810, 885 saylı qətnamələr qəbul etmişdir;

 5. 811, 880, 850, 882 saylı qətnamələr qəbul etmişdir;

 1. Ermənistanı ilk dəfə olaraq hansı Beynəlzaq təşkilat işğalçı olaraq tanımışdır?

 1. - BMT;

 2. - İslam Konfransı Təşkilatı;

 3. - ATƏT;

 4. - AŞPA;

 5. - İqtisadi Əməktaşlıq Təşkilatı.

E) 3 15

A) 5 29


 1. Azərbaycan və Ermənistan arasında elan edilməmiş müharibədə atəşkəs haqqında saziş nə vaxt qəbul olunmuşdur?

 1. 1993 - cü il 3 Oktyabr tarixində.

 2. 1995 - ci il 12 Noyabr tarixində;

 3. 1992 - ci il 26 Fevral tarixində;

 4. 1993 - cü il 15 İlun tarixində;

 5. 1994 - cü il 14 May tarixində;

 1. ATƏT - in 1996 - cı il Lissabon Zirvə görüşü zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 54 ölkədən neçəsi dəstəkləmişdi?

 1. 52 ölkə dəstəkləmişdi;

 2. 50 ölkə dəstəkləmişdi;

 3. 54 ölkə dəstəkləmişdi;

 4. 43 ölkə dəstəkləmişdi;

 5. 53 ölkə dəstəkləmişdi;

 1. Heydər Əliyevin xarici ölkə başçıları və beynəlxalq təşkilat nümayəndələri ilə görüşlərində əsasən hansı mövzu daha geniş müzakirə olunurdu?

 1. - Beynəlxalq təşkilatlara üzv olma;

 2. - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli;

 3. - Neft və qaz layihələri;

 4. - Azərbaycanın daxili vəziyyəti;

 5. - Avropa İttifaqına üzv olma.

E) 3 15

A) 5 29


 1. 1991 - ci il 11 Noyabr tarixində Sədərək gömrükxanasının yaradılmasında Heydər Əliyevin əsas məqsədi nə idi?

 1. - Suruya dövləti ilə əlaqələr yaratmaq

 2. - İran İslam Respublikası ilə əlaqələr yaratmaq;

 3. - Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqə yaratmaq;

 4. - Türkiyə ilə daha güclü əlaqələr yaratmaq;

 5. - Gürcüstanla əlaqələr yaratmaq.

E) 3 15

A) 5 29


 1. Milli lider Heydər Əliyev 1976 - cı ildə hansı böyük Azərbaycan şairinin ev muzeyinin açılmasını təmin etmişdir?

 1. Məmməd Rahimin ev muzeyi.

 2. Süleyman Rüstəmin ev muzeyi;

 3. Rəsul Rzanın ev muzeyi;

 4. Hüseyn Cavidin ev muzeyi;

 5. Səməd Vurğunun ev muzeyi;

 1. 1982 - ci ildə Heydər Əliyev hansı böyük Azərbaycan şairinin cənazəsinin Rusiyadan gətirilməsi haqqında qərar vermişdir?

 1. Salman Mümtaz.

 2. Mikayıl Müşfiq;

 3. Əhməd Cavad;

 4. Abdulla Faruq;

 5. Hüseyn Cavid;

 1. 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını nə təşkil edirdi?

 1. - 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını keçmişə bağlılıq strategiyası təşkil edirdi.

 2. - 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını ictimai siyasi proseslərə və beynəlxalq regional hadisələrin inkişaf meyllərinə zidd siyasət təşkil edirdi.

 3. - 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını təkyönlülük və keçmişə bağlılıq strategiyası təşkil edirdi.

 4. - 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını təkyönlülük təşkil edirdi.

 5. - 1991 - ci ildə və 1991 - ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını sovet hakimiyyətini qoruyub saxlamaq təşkil edirdi.

E) 3 15

A) 5 29


 1. 1991 - ci ilin mart ayında Moskvanın təşkil etdiyi referendumda məqsəd nə idi?

 1. Azərbaycanın Moskavaya - mərkəzə tabe etdirilməsi idi.

 2. Sovet İttifaqının saxlanması idi.

 3. SSRİ - nin dağılması və müstəqillik əldə etmək idi.

 4. Azərbaycanın mərkəz tərəfindən siyasi hüquqlarının qorunması idi.

 5. Azərbaycan Respublikasına ictimai - siyasi proseslərdə sərbəstlik hüququ verilməsi idi.

 1. 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına neçə faiz səs verilmişdi?

 1. - 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına 88 % səs verilmişdi.

 2. - 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına 93, 3 % səs verilmişdi.

 3. - 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına səs verilməmişdir.

 4. - 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda seçki məntəqəsinə seçicilər gəlməmişdir.

 5. - 1991 - ci ilin mart ayında Azərbaycanda keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına 51, 5% səs verilmişdi.

E) 3 15

A) 5 29


E) 3

 1. 1991 - ci ilin mart ayında keçirilən referendumda Naxçıvan MSSR - də əhalinin neçə faizi səs vermişdir?

 1. - 1991 - ci ilin mart ayında keçirilən referendumda seçki məntəqəsinə seçicilər gəlməmişdir.

 2. - 1991 - ci ilin mart ayında keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına 85 % səs verilmişdi.

 3. - 1991 - ci ilin mart ayında keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına səs verilməmişdir.

 4. - Naxçıvan Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin qərarı ilə referendum keçirilməsindən imtina edilmişdir.

 5. - 1991 - ci ilin mart ayında keçirilən referendumda SSRİ - nin saxlanılmasına 45% səs verilmişdi.

E) 3 15

A) 5 29


 1. SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqil dövlət statusu aldıqdan sonra hökumətin xarici siyasət kursu nədən ibarət olmuşdur?

 1. - aparılan xarici siyasət kursu suveren dövlət hüquqlarının qorunmasına cavab verməmişdir.

 2. - siyasi kurs Azərbaycanın siyasi və iqtisadi maraqlarını əks etdirməmiş, dövlət hüquqlarının qorunmasında suverenlik prinsipləri qorunmamışdır.

 3. - aparılan xarici siyasət kursu ərazi bütövlüyünün qorunma prinsipini həyata keçirməmişdir.

 4. - aparılan xarici siyasət kursu dövlətin təhlükəsizliyini təmin etməmişdir.

 5. - siyasi kurs Azərbaycanın siyasi və iqtisadi maraqlarını əks etdirməmiş, dövlət hüquqlarının qorunmasında suverenlik prinsipləri pozulmuşdur.

E) 3 15

A) 5 29


 1. 2

 2. 3

 1. 1992 - ci mart ayından 1993 - cü ilin iyun ayına qədər olan dövrdə dövlət qarşısında duran strateji məqsəd nədən ibarət idi?

 1. - obyektiv gerçəklik nəzərə alınmadan böyük dövlərlərlə münasibətə üstünlük verilməsi idi.

 2. - beynəlxalq siyasətdə real vəziyyətin kortəbii aparılması idi.

 3. - birtərəfli qaydada beynəlxalq siyasətin obyektiv gerçəkliyi, dövlətin real vəziyyəti və mənafeləri nəzərə alınmadan böyük dövlətlərlə münasibətə üstünlük verilməsi idi.

 4. - dövlətin real vəziyyəti və mənafeləri nəzərə alınmadan böyük dövlətlərlə münasibətə üstünlük verilməsi idi.

 5. - dövlətin mənafeləri nəzərə alınmadan böyük dövlətlərlə münasibətə üstünlük verilməsi idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1993 - cü ilin yayında Azərbaycan dövlətçiliyi daxili siyasətdə hansı vəziyyətdə idi?

 1. - 1993 - cü ilin yayında Azərbaycan dövlətçiliyi qaçılmaz böhran və məhv olma təhlükəsi altında idi.

 2. - 1993 - cü ilin yayında Azərbaycan dövlətçiliyi qaçılmaz böhran təhlükəsi altında idi.

 3. - 1993 - cü ilin yayında Azərbaycan dövlətçiliyi məhv olma təhlükəsi altında idi.

 4. - Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində baş alıb gedən hərc - mərclik, özbaşınalıq, ayrı - ayrı dövlətlər və siyasi dairələr tərəfindən dəstəklənən etnik seperatizm, silahlı qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi müşahidə edilirdi.

 5. - Azərbaycan ayrı - ayrı dövlətlər və siyasi dairlər tərəfindən dəstəklənmirdi.

 1. 3

 2. 4

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1993 - cü ilin yayında Azərbaycanın xarici dövlətlərlə münasibəti hansı vəziyyətdə idi?

 1. Azərbaycan təklənmişdi.

 2. Azərbaycana qarşı xarici dövlətlərin inamı itmişdi.

 3. Azərbaycanın xarici dövlətlərlə münasibətlərində ziddiyət yaranmışdı.

 4. Azərbaycanı himayə edəcək dövlətlər yox idi.

 5. Azərbaycan dünya aləmindən təcrid edilmişdir.

 1. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlətin xarici siyasətində iş hansı istiqamətdə aparılmağa başladı?

 1. Heydər Əliyev strateji və faktiki məsələləri tam şəkildə araşdırmaqla, konkret proqram işləyib hazırladı.

 2. Heydər Əliyev xarici siyasət doktorinasında Azərbaycanın keçdiyi yolu nəzərə aldı.

 3. Heydər Əliyev ölkənin mövcud vəziyyətini və perspektiv vəziyyətini işləyib hazırladı.

 4. Heydər Əliyev ilkin olaraq xarici siyasət üzrə hədəfləri və istiqamətləri dəqiq müəyyən etdi.

 5. Heydər Əliyev xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsində dövlətlərarası münasibətlərə xüsusi yer ayırdı.

 1. Heydər Əliyevin hazırladığı proqramın əhəmiyyəti nədən ibarət oldu?

 1. - Erməninstanın təcavüzünün qarşısı alındı.

 2. - Azərbaycanın regionda təklənməsinə son qoyuldu, Erməninstanın təcavüzünün qarşısı alındı, hərb sahəsində atəşkəsə nail olundu. Neft kontraktları imzalandı, özünün müstəqil dövlətə və siyasətə sahib olduğunu dunyaya nümayiş etdirdi.

 3. - hərb sahəsində atəşkəsə nail olundu.

 4. - neft kontraktları imzalandı.

 5. - Azərbaycan özünün müstəqil dövlətə və siyasətə sahib olduğunu dunyaya nümayiş etdirdi.

 1. 2

 2. 4

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ölkə başçısını xarici dövlətlərlə rəsmi səfərlərində və görüşlərində Dağlıq Qarabağla bağlı hansı məsələ diqqət mərkəzində idi?

 1. - Ölkə başçısını xarici dövlətlərlə rəsmi səfərlərində və görüşlərində Dağlıq Qarabağla bağlı, ərazi bütövlüyünün təmin olunması,

 2. - Ermənistanın təcavüzkar tərəf kimi tanınması istiqamətində ciddi irəliləyişə nail olmaq idi;

 3. - Ölkə başçısını xarici dövlətlərlə rəsmi səfərlərində və görüşlərində Dağlıq Qarabağla bağlı, ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Ermənistanın təcavüzkar tərəf kimi tanınması və BMT - nin qəbul etdiyi qətnamələrin icrası istiqamətində ciddi irəliləyişə nail olmaq idi;

 4. - Ermənistanı beynəlxalq aləmdə münaqişəçi dövlət kimi tanıtmaq idi;

 5. - Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrin icra edilməsinə nail olmaq idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Heydər Əliyevin Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması və onlara dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətdə məqsəd nədən ibarət idi?

 1. - Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən dialoqlarda köməkçi təşkilat kimi istifadə edilməsi idi.

 2. - Azərbaycan deasporunun gücləndirilməsi idi;

 3. - Azərbaycan deasporasının siyasi məsələlərə cəlb etmək istəməsi idi,

 4. - Münaqişəli məsələlərdə onlardan səmərəli istifadə etmək istəməsi idi;

 5. - Heydər Əliyevin Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasının və onlara dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət xaricdə erməni təbliğatının qarşısını almaq istiqamətində müəyyən uğurla əldə etmək istəməsi idi;

A) 5

E) 3 15

A) 5 28


 1. Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi nə idi?

 1. - Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etmək idi;

 2. - Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi ölkənin iqtisadiyyatını yüksəltmək idi;

 3. - Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi ətraf dövlətlər arasında münasibətləri nizamlamaq idi;

 4. - Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi ölkənin iqtisadiyyatını yüksəltmək, ətraf dövlətlər arasında münasibətləri nizamlamaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etmək idi; Azərbaycanın valyuta ehtiyyatlarını artırmaq idi;

 5. - Heydər Əliyev tərəfindən Əsrin ən böyük enerji layihəsinin “Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsində məqsədi Azərbaycanın valyuta ehtiyyatlarını artırmaq idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Bakı - Tbilisi - Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsində Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd nə idi?

 1. - Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq idi;

 2. - Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq, dövlət büdcəsinin valyuta ehtiyyatlarını artırmaq və müqaviləyə qoşulan dövlətlər və təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycan Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini aradan qaldırmaq, Ermənistanı regional layihələrdən kənarda qoymaq;

 3. - Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd dövlət büdcəsinin valyuta ehtiyyatlarını artırmaq idi;

 4. - Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd müqaviləyə qoşulan dövlətlər və təşkilatlar vasitəsilə Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini aradan qaldırmaq idi;

 5. - Ermənistanı regional layihələrdən kənarda qoymaq idi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Bakı - Tbilisi - Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsində Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd nə idi?

 1. Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq, dövlət büdcəsinin valyuta ehtiyyatlarını artırmaq və müqaviləyə qoşulan dövlətlər və təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycan Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini aradan qaldırmaq, Ermənistanı regional layihələrdən kənarda qoymaq;

 2. Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq idi;

 3. Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd dövlət büdcəsinin valyuta ehtiyyatlarını artırmaq idi;

 4. Heydər Əliyev siyasətinin qoyduğu prinsiplərdə əsas məqsəd müqaviləyə qoşulan dövlətlər və təşkilatlar vasitəsilə Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini aradan qaldırmaq idi;

 5. Ermənistanı regional layihələrdən kənarda qoymaq idi;

 1. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət xətti hazırda kim tərəfindən davam etdirilir?

 1. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir;

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev tərəfindən həyata keçirilir;

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Artur Rasizadə tərəfindən həyata keçirilir;

 4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilir;

 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir;

 1. Heydər Əliyev diplomatiyasının müstəqillik və dövlətçilik mənafelərini qorumaq və bu sahədə qarşıya çıxan problemləri beynəlxalq aləmin dəstəyi ilə həll etməkdə əsas prinsipləri nədən ibarət idi?

 1. - BMT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, ATƏT, MDB, İslam dünyası ölkələrini birləşdirən İKT, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin təmsil olunduğu İƏT, Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləşdirən Qara dəniz İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarət idi;

 2. - Avropa Birliyi, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlarla sıx inteqrasiyanın, hərtərəfli münasibətlər qurulmasını həyata keçirməkdən ibarət idi;

 3. - BMT, Avropa Şurası, ATƏT, MDB, İslam dünyası ölkələrini birləşdirən İKT ilə beynəlxalq əlaqələri yaratmaq;

 4. - BMT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, ATƏT, MDB, İslam dünyası ölkələrini birləşdirən İKT, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin təmsil olunduğu İƏT, Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləşdirən Qara dəniz İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlarla sıx inteqrasiyanın, hərtərəfli münasibətlər qurulmasının həyata keçirilməsi istiqamətində beynəlxalq sahədə fəaliyyəti gücləndirməkdən ibarət idi;

 5. - Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin təmsil olunduğu İƏT, Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləşdirən Qara dəniz İƏT ilə münasibətləri tənzimləməkdən ibarət idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il konstitusiyası (Əsas Qanun) neçənci ildə və hansı qaydada qəbul edilmişdir?

 1. 1921 - ci il konstitusiyası (Əsas Qanun) 1921 - ci il may ayının 19 - da ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayının I çağırışında qəbul edilmişdir.

 2. 1921 - ci il konstitusiyası (Əsas Qanun) 1923 - cü il mart ayının 25 - də Azərbaycan Mərkəzi İcrayə Komitəsi tərəfindən qəbul edilmişdir;

 3. 1921 - ci il konstitusiyası (Əsas Qanun) 1921 - ci il sentyabr ayında Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilmişdir;

 4. 1921 - ci il konstitusiyası (Əsas Qanun) 1921 - ci il may ayının 19 - da Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilmişdir;

 5. 1925 - ci il martın 14 - də ümumxalq referendumu vasitəsilə qəbul edilmişdir.

 1. 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı kimə məxsus idi?

 1. - 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı Azərbaycan Mərkəzi İcrayə Komitəsinə məxsus idi;

 2. - 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı ASSR - i ali hakimiyyəti Azərbaycan Sovetlər Qurultayına, Qurultaylar arası dövrdə isə Azərbaycan Mərkəzi İcrayə Komitəsinə məxsus idi;

 3. - 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı Azərbaycan Sovetlər Qurultayına,
  ASSR - i ali hakimiyyəti Azərbaycan Kommunist fəhlə və kəndli sinfinin 4. - 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı Partiyasına məxsus idi;

 5. - 1921 - ci il konstitusiyasına görə Ali hakimiyyət orqanı komitələrinə məxsus idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 4

 1. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi hansı qaydada əsas qanuna salınmışdı?

 1. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi həqiqi vicdan azadlığını təmin etmək məqsədilə kilsə dövlətdən, məktəb isə kilsədən ayrılır, dini və din əleyhinə təbliğat azadlığı isə bütün vətəndaşlar tərəfindən tanınır;

 2. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi həqiqi vicdan azadlığını təmin etmək qaydasında;

 3. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi kilsənin dövlətdən, məktəbin isə kilsədən ayrılması qaydasında;

 4. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi dini və din əleyhinə təbliğat azadlığı qaydasında;

 5. 1921 - ci il konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi dini və din əleyhinə təbliğat azadlığı isə bütün vətəndaşlar tərəfindən tanınması qaydasında.

 1. 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər hansı Ali yığıncaqda qəbul edilmiıdir?

 1. - 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər referendum yolu ilə qəbul edilmiıdir;

 2. - 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayının IV çağırışında qəbul edilmişdir;

 3. - 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər zəhmətkeşlərin 1925 - ci ilin noyabr ayının 19 - da keçirilən ümumrespublika toplantısında

 4. - 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər 1925 - ci il martın 14 - də Sovetlər qurultayının VI çağırışında qəbul edilmişdir


 5. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə