# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


- 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər 1925 - ci il mart ayının 25 - də Mərkəzi İcrayə Komitəsinin yığıncağında qəbul edilmişdirYüklə 0,88 Mb.
səhifə4/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- 1925 - ci il mart ayında Əsas Qanuna əlavə və dəyişikliklər 1925 - ci il mart ayının 25 - də Mərkəzi İcrayə Komitəsinin yığıncağında qəbul edilmişdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci 19 may konstitusiyası bu şüarla başlayır:

 1. Demokratiya uğrunda irəli!

 2. Bütün ölkələrin demokratları birləşin!

 3. Bütün ölkələrin burjuaziyası həmrəy olun!

 4. Bütün ölkələrin proletarları birləşin!

 5. bazar iqtisadiyatına doğru!

 1. 1921 - ci il 19 may Konstitusiyasına nə vaxt dəyişiklik edilib?

 1. 1930 - cu il 1 may;

 2. 1937 - ci il 6 sentyabr;

 3. 1923 - cü il 30 oktyabr;

 4. 1945 - ci il 1 sentyabr;

 5. 1925 - ci il 14 mart;

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasının keçid mərhələsində əsas vəzifələrindən biri hansı idi?

 1. Kapitalizmin bərqərar olunması;

 2. Demokratiyanın inkişafı;

 3. Burjuaziyanın tam məhvi;

 4. Azad yicarətin inkişafına təminat verilməsi;

 5. Sahibkarlığın inkişafı.

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə ASSR - i hüdudlarında hakimiyyət kimə məxsus idi?

 1. - Demokratik partiyalara;

 2. - Milli burjuaziyaya

 3. - Ölkənin şəhər və kənd Sovetlərində birləşmiş bütün əməkçi əhaliyə;

 4. - Kommunist partiyasının üzvlərinə

 5. - Müvəqqəti milli şuraya.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə ASSR ali hakimiyyəti qurultaylar arası dövrə qədər kimə məxsus idi?

 1. Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə;

 2. Azərbaycan Sovetlər Qurultayına;

 3. Kommunist partiyasına;

 4. Fəhlə - kəndli milisinə;

 5. Qırmızı Orduya.

 1. ASSR ali hakimiyyəti qurultaylararası dövrdə kimə məxsus idi?

 1. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə;

 2. Azərbaycan Sovetlər Qurultayına;

 3. Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bürosuna;

 4. Fəhlə - kəndli milisinin rəhbərliyinə;

 5. Nazirlər Sovetinə

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə zəhmətkeşlərin həqiqi təşkilatlanmaq azadlığını təmin etmək məqsədilə hansı tədbirlər nəzərdə tutulurdu?

 1. - Kənddə aqrar siyasəti həyata keşirmək;

 2. - Varlı sinfin iqtisadi və siyasi hakimiyyətini dağıtmaq, müstəqil qaydada iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ( Yeni İqtisadi Siyasət )

 3. - Şəhərlərdə zavod və fabrikləri yenidən qurmaq, yüngül sənayeyə yol açmaq;

 4. - Kənd və şəhərlər arasında iqtisadi əlaqələr yaratmaq;

 5. - Fəhlələrlə yoxsul kəndlilər arasında birlik yaratmaq.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Zəhmətkeşlərin həqiqi biliklər əldə etmələrini təmin etmək məqsədi ilə ASSR hansı proqramı qəbul etmişdi;

 1. - Orta və səkkizillik təhsil almaq üçün gecə məktəbləri açmaq;

 2. - Böyük institutlar və məktəblər açmaq;

 3. - Fəhlə və kəndlilər üçün gecə məktəbləri təşkil etmək, savadsızlığı aradan qaldırmaq, çoxsaylı məktəblər və institutlar təşkil etmək (Likbez) ;

 4. - Savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün səkkizillik məktəb açmaq;

 5. - Savadsızlığı tamamilə ləğv etmək üçün gecə məktəbləri açmaq.

E) 3 15

A) 5 28


##num= 3// level= 1// sumtest=49 // name= İdeoloji yürüş //

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Sovetlər Qurultayı hansı tərkibdə təşkil olunur?

 1. - 1500 nəfər seçiciyə bir deputat hesabıyla bütün şəhər Sovetlərinin nümayəndələrindən təşkil olunur

 2. - 2000 nəfər seçiciyə bir deputat hesabıyla bütün şəhər Sovetlərinin nümayəndələrindən təşkil olunur.

 3. - 3000 sakinə bir deputat hesabıyla bütün uezd Sovetlərinin Qurultaylarının nümayəndələrindən təşkil olunur.

 4. - 1000 nəfər seçiciyə bir deputat hesabıyla bütün şəhər Sovetlərinin nümayəndələrindən və 5000 sakinə bir deputat hesabıyla bütün uezd Sovetlərinin Qurultaylarının nümayəndələrindən təşkil olunur.

 5. - 3500 sakinə bir deputat hesabıyla bütün uezd Sovetlərinin Qurultaylarının nümayəndələrindən təşkil olunur.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in İcraiyyə Komitəsi hansı səlahiyyətlərlə fəaliyyət göstərir ?

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in İcraiyyə Komitəsi ali qanunverici, sərəncamverici və nəzarətedici orqanı kimi fəaliyyət göstərir;

 2. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in İcraiyyə Komitəsi ali qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərir;

 3. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in İcraiyyə Komitəsi sərəncamverici orqan kimi fəaliyyət göstərir;

 4. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in İcraiyyə Komitəsi nəzarətedici orqan kimi fəaliyyət göstərir;

 5. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. ASSR - in İcraiyyə Komitəsinin Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi ilə birlikdə nəzarətçi orqan kimi fəaliyyət göstərir.

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hansı orqanları təşkil edir?

 1. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün siyasi bürolar təşkil edir.

 2. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ictimayi orqanlar yaradır.

 3. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ayrı - ayrı Kommisarlıqlar yaradır.

 4. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün partiya orqanları yaradır.

 5. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK, ASSR - in ümumi işlərini idarə etmək üçün Xalq Komissarları Sovetinin və idarəetmənin ayrı - ayrı sahələrinə rəhbərlik etmək üçün şöbələri (Xalq Komissarlıqlarını) təşkil edir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK Rəyasət Heyəti hüquqlara malikdir?

 1. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK - in iclasları arasında Rəyasət Heyəti daxili siyasəti həyata keçirmək hüququna malikdir;

 2. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK - in iclasları arasında Rəyasət Heyəti, Xalq Komissarı Sovetinin qərarlarını təsdiq etmək hüququna malikdir;

 3. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK - in iclasları arasında Rəyasət Heyəti, Xalq Komissarı Sovetinin qərarlarını təsdiq etmək, eyni zamanda, onun qərarlarını dayandırmaq;

 4. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK - in iclasları arasında Rəyasət Heyəti, Xalq Komissarı Sovetinin qərarlarını təsdiq etmək, eyni zamanda, onun qərarlarını dayandıraraq, onun həllini Azərb. MİK Rəyasət Heyətinin yaxın iclaslarına saxlamaq xarici və daxili siyasəti həyata keçirmək, rəhbər işçiləri təyin etmək hüququna malikdir.

 5. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Azərb. MİK - in iclasları arasında Rəyasət Heyəti xarici siyasəti həyata keçirmək hüququna malikdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komisarları Soveti hansı tədbirləri görür?

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komissarları Soveti MİK - nin işini təşkil edir.

 2. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komissarları Soveti dekretlər nəşr etdirir ;

 3. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komissarları Soveti təlimatlar nəşr etdirir;

 4. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komissarları Soveti dövlət həyatının düzgün və sürətlə aparılması üçün lazım olan bütün tədbirləri görür.

 5. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Xalq Komissarları Soveti dekretlər, sərəncamlar, təlimatlar nəşr etdirir və ümumiyyətlə, dövlət həyatının düzgün və sürətlə aparılması üçün lazım olan bütün tədbirləri görür.

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə 17 Xalq Komissarlığı hansı işlər üzrə təşkil olunur?

 1. - a) Xarici işlər üzrə, b) Hərbi və Dəniz məsələləri üzrə, v) Daxili İşlər üzrə, q) Ədliyyə, d) Əmək, e) Sosial Təminat işləri üzrə təşkil olunur.

 2. - a) Xarici işlər üzrə, b) Hərbi və Dəniz məsələləri üzrə, v) Daxili İşlər üzrə, q) Ədliyyə, d) Əmək, e) Sosial Təminat, j) Maarif, z) Poçt və Teleqraf, i) Maliyyə, k) Məlumat üsulları, l) Torpaqşünaslıq, m) Xarici ticarət, n) Ərzaq, o) Xalq Təsərrüfatı Soveti, p) Səhiyyə, r) Fəhlə - kəndli təftişi, s) Neft Komissarlığı işləri üzrə təşkil olunur.

 3. - a) Sosial Təminat, b) Maarif, c) Poçt və Teleqraf, d) Maliyyə, e) Məlumat üsulları işləri üzrə təşkil olunur.

 4. - a) Torpaqşünaslıq, b) Xarici ticarət, c) Ərzaq işləri üzrə təşkil olunur.

 5. - a) Xalq Təsərrüfatı Soveti, b) Səhiyyə, c) Fəhlə - kəndli təftişi, d) Neft Komissarlığı.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Deputatlar Soveti hansı müddətə təşkil olunur?

 1. 1 il müddətinə

 2. 6 ay müddətinə

 3. 2 il müddətinə

 4. 5 il müddətinə

 5. 9 ay müddətinə

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə və ya Sovet üzvlərinin üçdə birinin tələbilə, şəhərlərdə və kəndlərdə, ayda neçə dəfədən az olmayaraq çağırılır ?

 1. 2 ay;

 2. 3 ay;

 3. 1 il;

 4. 1 ay;

 5. 6 ay

 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri bütövlükdə hansı orqan qarşısında məsuliyyət daşıyır?

 1. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri fəhlə və kəndli komitələri qarşısında məsuliyyət daşıyır;

 2. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri Kommunist partiyası qarşısında məsuliyyət daşıyır;

 3. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri onları seçən Sovet Hakimiyyəti orqanı qarşısında məsuliyyət daşıyır;

 4. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri Kommunist Partiyası Siyasi Bürosu qarşısında məsuliyyət daşıyır;

 5. - 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə İcraiyyə Komitələri Xalq Deputatları Soveti qarşısında məsuliyyət daşıyır;

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1921 - ci il ASSR Konstitusiyasına görə Uezd İcraiyyə Komitəsi yanında hansı şöbələr formalaşır?

 1. 1) Ərzaq, 2) Maliyyə, 3) Xalq Maarifi

 2. 1) İdarəetmə, 2) Hərbi, 3) Torpaq, 4) Ərzaq,

 3. 1) İdarəetmə, 2) Hərbi, 3) Torpaq, 4) Ərzaq, 5) Maliyyə, 6) Xalq Maarifi, 7) Əmək, 8) Sosial Təminat, 9) Səhiyyə, 10) Fəhlə - Kəndli Təftişi, 11) Xalq Təsərrüfatı Soveti, 12) Kommunal, 13) Ədliyyə.

 4. 1) Fəhlə - Kəndli Təftişi, 2) Xalq Təsərrüfatı Soveti,

 5. 1) Səhiyyə, 2) Fəhlə - Kəndli Təftişi, 3) Xalq Təsərrüfatı Soveti, 4) Kommunal, 5)

Ədliyyə

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının quruluşu necədir?

 1. İri burjuaziyanın kapitalist dövlətidir;

 2. İşçi və kəndlilərin sosialist dövlətidir;

 3. Demokratik çoxpartiyalı dövlətdir

 4. Bazar iqtisadiyyatlı dövlətidir

 5. İki partiyalı dövlətdir.

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. kimlərə məxsusdur?

 1. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. koorperativ şirkətlərə məxsusdur;

 2. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. iri mülkədarlara məxsusdur.

 3. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. iri koorperasiyalara məxsusdur.

 4. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. dövlət mülkiyətidir, yəni bütünxalq malıdır.

 5. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - də bütün zavod və fabriklər, torpaq, təbii sərvətlər və s. ayrı - ayrı iş adamlarına məxsusdur.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti hansı prinsip əsasında həyata keşirilir?

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti “işlədiyi əmək” prinsipinə əsaslanır;

 2. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti ticarət prinsipinə əsaslanır;

 3. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti azad sahibkarlığa əsaslanır;

 4. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti «kim işləməzsə, o yeməz» prinsipinə

əsaslanır;

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə əmək fəaliyyəti xarici ticarət prinsipinə əsaslanır;

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də sosializm hansı prinsip əsasında həyata keşirilir?

 1. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə sosializm azad sahibkarlıq prinsiplərinə əsasən həyata keçirilir;

 2. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə sosializm demokratik prinsiplərə əsasən həyata keçirilir;

 3. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə sosializm «hər kəsdən qabiliyətinə görə, hər kəsə əməyinə görə» prinsipinə əsasən həyata keçirilir

 4. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə sosializm sinifli cəmiyyət prinsiplərnəə əsasən həyata keçirilir;

 5. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə sosializm işgüzarlıq və uğurlu nəticə prinsipinə əsasən həyata keçirilir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - sı SSSR - nin tərkibində olmaqla hansı əsas hüququ özündə saxlayır?

 1. SSSR İttifaqından azad surətdə çıxmaq hüququnu özündə saxlayırdı;

 2. SSSR - nin təkibində çoxpartiyalı dövlət sistemi yaratmaq hüququnu özündə saxlayırdı;

 3. SSSR - nin tərkibində olaraq digər dövlətlərlə ittifaq yaratmaq hüququnu özündə saxlayırdı;

 4. SSSR - dən ayrı iqtisadi sistem qurmaq hüququnu özündə saxlayırdı;

 5. SSSR - dən fərqli olaraq dini təşkilatlarla işgüzar əlaqələr yaratmağı özündə saxlayırdı.

 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR - in Konstitusiya praktikasında ilk dəfə olaraq hansı status müəyyən edildi?

 1. Şöbələrin statusu müəyyən edildi;

 2. Qanunların hansı qaydada tətbiq olunması statusu müəyyən edildi;

 3. Komissiyaların statusu müəyyən edildi;

 4. Fəaliyyətdə olan deputatların statusu müəyyən edildi;

 5. Komissiyalar, şöbələr arasında səlahiyyət və vəzifələrin statusu müəyyən edildi.

 1. Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk təsis konfransı hansı şəhərdə keçirilmişdir?

 1. Ordubad;

 2. Naçıvan;

 3. Bakı;

 4. Moskva;

 5. Ankara.

 1. Heydər Əliyev ilk dəfə müstəqil Azərbaycanın prezidenti seçildilkən neçə il sonra 2 - ci dəfə bu vəzifəyə təkrarən seçilmişdir?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ulu öndər Heydər Əliyev hansı ölkədə vəfat etmişdir?

 1. Azərbaycanda.

 2. Türkiyədə;

 3. İranda;

 4. Rusiyada;

 5. ABŞ - da;

 1. Ulu öndər Heydər Əliyev nə vaxt vəfat etmişdir?

 1. 26 İyun 2002 - ci ildə.

 2. 10 May 2003 - cü ildə;

 3. 12 Yanvar 2004 - cü ildə;

 4. 9 Oktyabr 2003 - cü ildə;

 5. 12 Dekabr 2003 - cü ildə;

 1. Ulu öndər Heydər Əliyev neçə il ömür sürmüşdür?

 1. 70 il;

 2. 85 il;

 3. 75 il;

 4. 80 il;

 5. 90 il.

 1. 1982 - cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR - i Mərkəzi Komitəsinin I katibi vəzifəsindən getməsi nə ilə əlaqədar idi?

 1. - Vəzifəsindən könüllü olaraq getməsi ilə əlaqədar idi;

 2. - Onun SSSR - i rəhbərliyində daha yüksək vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədəar idi;

 3. - Aşağı vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar idi;

 4. - Səhhətində yaranmış problemlərlə bağlı olaraq vəzifəsini icra edə bilməməsiylə bağlı idi;

 5. - Partiya sıralarını tərk etməsi ilə bağlı idi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1982 - cü ildə Heydər Əliyev Sovet rəhbərliyində hansı vəzifəyə təyin edilmişdir?

 1. SSSR - i Kommunist Partiyasının sədri;

 2. SSSR - i MİK - sədrinin I müavini;

 3. SSSR - i Nazirlər Soveti sədrinin I müavini;

 4. SSSR - i Mərkəzi Komitəsinin I Katibi;

 5. SSSR - i Nazirlər Soveti sədri.

 1. Heydər Əliyev SSSR - i Nazirlər Soveti sədrinin I müavini vəzifəsini neçə il icra etmişdir?

 1. 10 il;

 2. 5 il;

 3. 15 il;

 4. 12 il;

 5. 8 il.

 1. Dahi şair Hüseyn Cavid hansı baxışlarına görə represiya qurbanı olmuşdur?

 1. Kommunist;

 2. Türkülük;

 3. Əks İnqilabi;

 4. Bolşevik;

 5. Menşevik.

 1. Heydər Əliyevin sayəsində Hüseyn Cavidin məzarının Azərbaycana köçürülməsi hansı əlamətdar hadisə ilə bağlı idi?

 1. Azərbaycan SSR Yazıçılar İttifaqının yubileyi ilə;

 2. Hüseyn Cavidin 90 illik yubileyi ilə;

 3. Azərbaycan SSR Milli Elmlər Akademiyasının yubileyi ilə;

 4. Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi ilə;

 5. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yubileyi ilə.

 1. Heydər Əliyevin qərarı ilə Hüseyn Cavidin məzarı Rusiyanın hansı bölgəsindən Azərbaycana gətirilmişdir?

 1. Saxa Yakutiya;

 2. Kamçatka;

 3. Sibir;

 4. Tuva;

 5. Moskva.

 1. Heydər Əliyevin qərarı ilə Hüseyn Cavidin Azərbaycana gətirilən məzarı hasnı şəhərdə yerləşdirilmişdir?

 1. Gəncə;

 2. Bakı;

 3. Naxçıvan;

 4. Sumqayıt;

 5. Quba.

 1. Heydər Əliyevin 1996 - cı il sərancamı ilə hansı dahi Azərbaycan ədəbiyyat xadiminin 500 illik yubileyinin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu?

 1. Məhəmməd Füzuli;

 2. Nizami Gəncəvi;

 3. Məhsəti Gəncəvi;

 4. İmadəddin Nəsimi;

 5. M. H. Şəhriyar.

 1. Heydər Əliyevin 1996 - cı il sərancamı ilə Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin keçirilməsi neçə illik silsilə tədbirlər planını nəzərdə tutulurdu?

 1. 15 illik;

 2. 5 illik;

 3. 10 illik;

 4. 3 illik;

 5. 1 illik.

 1. Heydər Əliyevin sayəsində həyata keçirilən “Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi hansı ildə baş tutmuşdur?

 1. 1999 - cu ildə;

 2. 2002 - ci ildə;

 3. 1995 - ci ildə;

 4. 1193 - cü ildə;

 5. 2000 - ci ildə.

 1. Heydər Əliyevin “Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsində əsas məqsədi nə idi?

 1. - “Dədə Qorqud” dastanının mövcudluğunu türk dünyasına bildirirdi;

 2. - Azərbaycanlıların türk olduqlarını sübut edirdi;

 3. - “Dədə Qorqud” dastanının yalnız Azərbaycan xalqına aid olmasını sübut edirdi;

 4. - Heydər Əliyev Azərbaycan millətinin milliliyini, mədəniyyətini, tarixini dünyaya təbliğ edirdi;

 5. - Dünyanın diqqətini Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəltmək istəyirdi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Heydər Əliyevin səyi ilə həyata keçirilən “Dədə Qorqud” dastanının yubileyi bu dastanın yaranmasının neçə illiyinə həsr edilmişdi?

 1. 1500 illiyinə;

 2. 1200 illiyinə;

 3. 1300 illiyinə;

 4. 2000 illiyinə;

 5. 1000 illiyinə.

 1. 1993 - cü ildə Azərbaycanın cənubunda hansı təhlükəli proses baş verirdi?

 1. - Qonşu dövlətin işğal siyasəti;

 2. - Sadvalçılıq;

 3. - Sərhədd mübadiləsi;

 4. - Qondarma Talış Muğan Respublikasının yaradılması;

 5. - - Muxtariyyət tələbi.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1993 - cü ildə Azərbaycanın şimalında hansı təhlükəli proses baş verirdi?

 1. Muxtariyyət tələbi.

 2. Qondarma Talış Muğan Respublikasının yaradılması;

 3. Sərhədd mübadiləsi;

 4. Qonşu dövlətin işğal siyasəti;

 5. Sadvalçılıq;


 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə