# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


- cı ildə Milli Lider Heydər Əliyev kim ilə birlikdə “Qafqazda sülh” bəyanatını vermişdir?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə6/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1996 - cı ildə Milli Lider Heydər Əliyev kim ilə birlikdə “Qafqazda sülh” bəyanatını vermişdir?

 1. - Əsgər Akayev ilə birlikdə;

 2. - Eduard Şevardnadze ilə birlikdə;

 3. - V. Putin ilə birlikdə;

 4. - S. Dəmirəl ilə birlikdə;

 5. - M. Hatəmi ilə birlikdə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan dini baxımdan dünyanın digər müsəlman ölkələrindən əsasən nə ilə fərqlənir?

 1. - Məscidlərin sayının çox olması ilə;

 2. - İslam dinindən başqa bütün dinlərin qadağan olunması ilə;

 3. - Dini tolerantlığın yüksən olması ilə;

 4. - İslamın dini mərkəzlərinin burada daha çox olması ilə;

 5. - Başqa dinlərə meyilliyiyin daha üstün olması ilə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1978 - cü il Konstitusiyasının layihəsi müzakirə olunarkən Heydər Əliyev hansı maddəyə daha çox diqqət ayırmışdı?

 1. 10 - cu maddə;

 2. 65 - ci maddə;

 3. 73 - cü maddə;

 4. 25 - ci maddə;

 5. 83 - cü maddə.

 1. 1978 - cü il Konstitusiyasının layihəsi müzakirə olunarkən Ulu Öndər Heydər Əliyevin daha çox diqqət yetirdiyi 73 - cü maddə nə haqqında idi?

 1. İnzibati ərazi bölgüsü;

 2. Azərbaycan dili;

 3. Naxçıvanın statusu;

 4. Dağlıq Qarabağın statusu;

 5. Dövlət bayrağı.

 1. 1978 - cü il Konstitusiyasının layihəsi müzakirə olunarkən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət dili haqqında cəsarətlə hansı sözləri demişdir?

 1. - “Azərbaycan dili türk dilidir”;

 2. - "Azərbaycan dili var və olacaqdır”;

 3. - “Azərbaycanda dövlət dili həm azərbaycan həm də rus dili olmalıdır”;

 4. - “Azərbaycanda dövlət dili həm türk həm də azərbaycan dili olmalıdır”.

 5. - “Rus dili azərbaycanlıların ikinci doğma dilidir”.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra onun müstəqilliyini ilk dəfə hansı dövlət tanımışdır?

 1. Türkiyə;

 2. Pakistan;

 3. İran;

 4. Çexiya;

 5. Tükmənistan.

 1. Azərbaycan neçənci ildə MDB - yə üzv olmuşdur?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ermənistanın təcavüzünün qarşısını almaq üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993 - cü il 2 Noyabr tarixində hansı tədbiri həyata keçirmişdir?

 1. - Azərbaycanda fövqaladə vəziyyət elan edilməsi barədə qərar qəbul etdi;

 2. - Ermənistana müharibə elan etdi;

 3. - Atəşkəs haqqında sazişi imzaladı;

 4. - Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan edilməsi barədə qərar qəbul etdi;

 5. - Azərbaycan xalqına müraciət edərək onları vətənin müdafiəsinə çağırdı. Könüllülərdən ibarət ordu cəbhəyə göndərildi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Heydər Əliyevin neft strategiyasının dinmik inkişaf mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

 1. 2000 - 2008.

 2. 1994 - 1998;

 3. 1995 - 2000;

 4. 1999 - 2009;

 5. 1998 - 2002;

 1. Azərbaycan NATO - nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına nə vaxt qoşulmuşdur?

 1. 1994 - cü ildən;

 2. 1997 - ci ildən;

 3. 2002 - ci ildən;

 4. 2000 - ci ildən;

 5. 1999 - cu uldən.

##num= 5// level= 1// sumtest=50 // name= Qurtuluşa gedən yol //

 1. Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq hansı sahəni əhatə edir?

 1. - Raket hücumundan birgə müdafiə;

 2. - “Sülh naminə tərəfdaşlıq”

 3. - Nüvə silahlarının yayılmaması proqramı;

 4. - Sudan və qurudan srtateji hücum silahlarından birgə müdafiə;

 5. - SSM 1 və SSM 2 Müqavilələri.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1996 - cı il Lissabon Sammitindən sonra ATƏT - in Mins Qrupuna hansı dövlətlər həmsədrlik etməyə başlmışdır?

 1. - Türkiyə. ABŞ, Almaniya.

 2. - Rusiya, İngiltərə, Fransa,

 3. - Rusiya, ABŞ, Fransa;

 4. - ABŞ. Rusiya, Çin;

 5. - ABŞ, İran, Fransa;

E) 3 15

A) 5 28


 1. ABŞ - ın Ki - Uest şəhərindəki danışıqlarda Milli Lider Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi sayəsində ABŞ Dövlət Departamenti hansı faktı tanıdı?

 1. - ABŞ Dövlət Departamenti Xəzər dənizinin səth sularının Azərbaycan sektoruna düşən hissəsini Azərbaycanın məhəlli suları kimi tanıdı;

 2. - ABŞ Dövlət Departamenti Naxçıvanı Azərbaycan ərazisi olaraq tanıdı;

 3. - ABŞ Dövlət Departamenti Xəzər dənizinin dibinin Azərbaycan sektoruna düşən hissəsini Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdı;

 4. - ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanı təcavüzkar dövlət olaraq tanıdı;

 5. - ABŞ Dövlət Departamenti Cənubi Azərbaycanın Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olduğunu tanıdı.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Milli Lider Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Bakıda tarixi İpək Yolunun bərpası haqqında beynəlxalq konfran nə vaxt olmuşdur?

 1. 1995 - ci ildə.

 2. 1999 - cu ildə;

 3. 2000 - ci ildə;

 4. 2002 - ci ildə;

 5. 1998 - cu ildə;

 1. Sovetlər diktaturasının qurulmasının əsası hansı tarixi hadisə ilə bağlı olmuşdur?

 1. Rusiya İmperiyasını parçalanması;

 2. Dekabristlər inqilabı;

 3. Böyük Burjua inqilabı;

 4. Böyük Oktyab sosialist inqilabı;

 5. 1917 - ci ildə Rusiyada demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə kommunizmin tərifi necə verilmişdir?

 1. - “Demokratiya Kommunizm olmadan məhv olar”.

 2. - “Kommunizm demokratiya yolunda mühüm vasitədir”;

 3. - “Kommunizm sinifli cəmiyyətin bərqarar olmasının yeganə şərtidir”;

 4. - “Kommunizm sosializmin qarşısinda duran mühüm maneədir”;

 5. - “Kommunizm hər kəsin azad inkişafı, hamının azad inkişafı üçün şərtdir”;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də din və dövlət münasibətləri necə təsbit edilmişdir?

 1. - Din dövlətdən ayrılsada və məktəb dindən ayrılmamışdır;

 2. - Din dövlətdən və məktəb dindən ayrılmışdır;

 3. - Din dövlətdən ayrılmasa da və məktəb dindən ayrılmışdır;

 4. - Din dövlətdən və məktəb dindən ayrılmamışdır;

 5. - Bütün dinlər hər kəs üçün qadağan edilmişdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasında adı çəkilən SSSR - i dövlətlərindən aşağıda göstərilənlərdən biri yanlışdır:

 1. Çexoslovakiya;

 2. Ukrayna;

 3. Belarusiya;

 4. Qırğızıstan;

 5. Maldova.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasında adı çəkilən SSSR - i dövlətlərindən aşağıda göstərilənlərdən biri yanlışdır:

 1. Bolqarıstan;

 2. Gürcüstan;

 3. Belarusiya;

 4. Qırğızıstan;

 5. Maldova.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasında adı çəkilən SSSR - i dövlətlərindən aşağıda göstərilənlərdən biri yanlışdır:

 1. Macarıstan;

 2. Latviya;

 3. Litva;

 4. Estoniya;

 5. Tacikistan.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasında adı çəkilən SSSR - i dövlətlərindən aşağıda göstərilənlərdən biri yanlışdır:

 1. Litva;

 2. Latviya;

 3. Yuqoslaviya;

 4. Estoniya;

 5. Tacikistan.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə aşağıdakılardan biri Azərbaycan SSR - dı şəhərdir:

 1. Abşeron;

 2. Əli Bayramlı;

 3. Şəki;

 4. Ağdam;

 5. Bərdə;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə aşağıdakılardan biri Azərbaycan SSR - dı şəhərdir:

 1. Ağdam;

 2. Laçın;

 3. Şəki;

 4. Yevlax;

 5. Bərdə;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə aşağıdakılardan biri Azərbaycan SSR - dı şəhərdir:

 1. Lənkəran;

 2. Zaqatala;

 3. Zəngilan;

 4. Quba;

 5. Qubadlı.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SRR - i Ali Soveti sədrinin neçə müavini var?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SRR - i Ali Soveti sədrinin müavinlərini kim seçir?

 1. - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri.

 2. - SSSR Ali Soveti;

 3. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 4. - SSSR Nazirlər Soveti;

 5. - Azərbaycan SSR Ali Soveti;

E) 3 15

A) 5 28


E) 3.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyaları deputatların hansı səs çoxluğu ilə çağırırlır?

 1. - Yarısının səs çoxluğu ilə;

 2. - Üçdə bir səs çoxluğu ilə;

 3. - 42 deputatın səs çoxluğu ilə;

 4. - 83 deputatın səs çoxluğu ilə;

 5. - 95 deputatın səs çoxluğu ilə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyalarına bir qayda olaraq kim rəhbərlik edir?

 1. - Azərbaycan SSR MİK - nin sədri;

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri;

 3. - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri;

 4. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının sədri;

 5. - SSSR Nazirlər Soveti sədrinin I müavini.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in qanun layihələri hansı orqanın qərarı əsasında ümumxalq müzakirəsinə verilə bilər?

 1. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının qərarı ilə;

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə;

 3. - Azərbaycan SSR MİK - in qərarı ilə;

 4. - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin, yaxud Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə;

 5. - Azərbaycan SSR Mərkəzi Komitəsinin I Katibinin qərarı ilə;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in dövlət həyatının mühüm məsələləri hansı orqanın qərarı əsasında ümumxalq müzakirəsinə verilə bilər?

 1. - Azərbaycan SSR Mərkəzi Komitəsinin I Katibinin qərarı ilə;

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə;

 3. - Azərbaycan SSR MİK - in qərarı ilə;

 4. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının qərarı ilə;

 5. - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin, yaxud Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə;

A) 5

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i Ali Sovetinə və yerli xalq deputatları Sovetinə seçkiləri hansı orqan təyin edir?

 1. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 2. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. Azərbaycan SSR MİK - i;

 4. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 5. Azərbaycan SSR Mərkəzi Komitəsinin I Katibi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i Ali Soveti daimi komissiyalarının fəaliyyətini hansı orqan əlaqələndirir ?

 1. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 2. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. Azərbaycan SSR MİK - i;

 4. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i rayon (şəhər) xalq məhkəmələrinə seçkiləri hansı orqan təyin edir?

 1. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 2. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 4. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i qanunlarını hansı orqan şərh edir?

 1. - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 2. - Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 3. - Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 4. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. - Mərkəzi Seçki Komissiyası.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - i yerli xalq deputatları Sovetinin fəaliyyətinə hansı orqan rəhbərlik edir?

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 2. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin fəxri adları ilə təltif edən və fəxri adları müəyyən edən orqan hasıdır ?

 1. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. - Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi;

 4. - Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 5. - Azərbaycan SSR Mədəniyyət Şurası.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlığına qəbul edilməsi və siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini hansı orqan müəyyən edir?

 1. Mərkəzi Seçki Komissiyası.

 2. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də amnistiya aktlarını qəbul etmək və Azərbaycan SSR məhkəmələri tərəfindən məhkum olunmuş vətəndaşları bağışlamaq hüququnu hansı orqan həyata keçirir?

 1. - Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 2. - Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 3. - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. - Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. - Yerli xalq məhkəmələri.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in beynəlxal müqavilələrini hansı orqan təstiq və ləğv edir?

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 2. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. Yerli xalq məhkəmələri.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlar nəzdində olan diplomatik nümayəndələrini hansı orqan təyin edir və geri çağırır?

 1. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasını;

 5. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də fəaliyyət göstərən xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə və övdətnamələrini hansı orqan qəbul edir?

 1. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 4. Azərbaycan SSR MİK;

 5. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in Nazirlər Sovetinin təklifi ilə Azərbaycan SSR nazirliklərini və dövlət komitələrini hansı orqan yaradır və ləğv edir?

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti.

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti hansı orqanın təklifi ilə Azərbaycan SSR nazirliklərini və dövlət komitələrini yaradır və ləğv edir?

 1. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 2. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti kimin təqdimatı ilə Nazirlər Sovetinin tərkibinə daxil olan ayrı - ayrı şəxsləri vəzifədən azad edir və vəzifəyə təyin edir?

 1. - Azərbaycan Ali Məhkəməsi sədrinin təqdimatı ilə;

 2. - Azərbaycan SSR MİK sədrinin təqdimatı ilə;

 3. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin təqdimatı ilə;

 4. - Azərbaycan Ali Soveti sədrinin təqdimatı ilə;

 5. - SSSR MİK - i sədrinin təqdimatı ilə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetin Rəyasət Heyəti hansı orqan tərəfindən təşkil olunur?

 1. - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi

 2. - Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. - Azərbaycan SSR Ali Soveti; ;

 4. - SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. - Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə yeni seçkilər keçirildikdən sonra Ali Sovet ən geci hansı müddətdə çağırılır?

 1. Bir həftə;

 2. 14 gün;

 3. 1 ay;

 4. 2 ay;

 5. 3 ay.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə yeni seçkilər keçirildikdən sonra Ali Sovetin yeni çağırışı hansı orqan tərəfindən çağırılır?

 1. SSSR Ali Soveti tərəfindən.

 2. Yeni seçkilərdən sonra yeni təşkil olunmuş Rəyasət Heyəti tərəfindən;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi tərəfindən;

 4. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən;

 5. Ali Sovetin əvvəlki Rəyasət Heyəti tərəfindən;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali Soveti hansı orqanlaın fəaliyyətinə nəzarət edir?

 1. - Yalnız Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin fəaliyyətinə;

 2. - Ona hesabat verən bütün orqanların fəaliyyətinə;

 3. - Yalnız Azərbaycan SSR MİK - nin fəaliyyətinə;

 4. - Ona hesabat verən bəzi orqanların fəaliyyətinə;

 5. - Yalnız Azərbaycan SSR yerli xalq deputatları Sovetinin fəaliyyətinə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR dövlət hakimiyyətinin ali sərəncam və icra orqanı hansıdır?

 1. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 5. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin tərkibi hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?

 1. Azərbaycan SSR Ali Soveti;

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;


 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə