# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti bir qayada olaraq öz səlahiyyətlərini üzərindən nə zaman götürür?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə7/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti bir qayada olaraq öz səlahiyyətlərini üzərindən nə zaman götürür?

 1. - Səlahiyyət müddəti bitmiş Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sonuncu sessiyasında;

 2. - Yeni seçilmiş Azərbaycan SSR Ali Sovetinin birinci sessiyasında;

 3. - Nazirlər Soveti istefaya göndərildikdə;

 4. - SSSR Ali Sovetinin ilk sessiyasında;

 5. - SSSR Kommunist Partiyasının növbəti plenumunda;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyaları arasındakı dövrdə hansı orqan qarşısında məsuldur və ona hesabat verir?

 1. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 2. Azərbaycan SSR Ali Soveti;

 3. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də xalq təsərrüfatına və sosial mədəni quruculuğa rəhbərliyi hansı orqan təmin edir?

 1. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 2. Azərbaycan SSR Ali Soveti;

 3. Azərbaycan SSR yerli xalq deputatları Soveti;

 4. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 5. Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Nazirliyi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin cari və perspektiv dövlət iqtisadi və sosial inkişaf planlarını Azərbaycan SSR Ali Sovetinə hansı orqan təqdim edir?

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 2. Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR yerli xalq deputatları Soveti;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Nazirliyi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin dövlət büdcəsi layihəsini hansı orqan hazırlayır?

 1. - Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyi;

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 3. - Azərbaycan SSR yerli xalq deputatları Soveti;

 4. - SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. - Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Nazirliyi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin dövlət büdcəsi layihəsini hansı orqan qəbul edir və təstiqləyir?

 1. Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Nazirliyi;

 2. Azərbaycan SSR yerli xalq deputatları Soveti

 3. Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyi;

 4. Azərbaycan SSR Ali Soveti;

 5. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə SSR İttifaqının müəyyən etdiyi qaydada Azərbaycan SSR - nin xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri sahəsində rəhbərliyi hansı orqan həyata keçirir?

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 2. Azərbaycan SSR Xarici İşlər nazirliyi;

 3. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də rayon və şəhər xalq deputatları Sovetləri icraiyyə komitələrinin fəaliyyətinə hansı orqan rəhbərlik edir?

 1. - Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 2. - Azərbaycan SSR Daxili İşlər nazirliyi;

 3. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

 4. - SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

E) 3 15

A) 5 28


##num= 6// level= 1// sumtest=50 // name= Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi haqqında qısa məlumat //

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin işini hansı orqan yoxlayır və istiqamətləndirir?

 1. - Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi;

 2. - Azərbaycan SSR Daxili İşlər nazirliyi;

 3. - Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 4. - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi;

 5. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də rayon və şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə dövlət hakimiyyəti orqanları hansıdır?

 1. - Yerli İcra Hakimiyyəti;

 2. - Yerli Daxili işlər şöbəsi;

 3. - Yerli dövlət dəhlükəsizlik komitəsi;

 4. - Müvafiq olaraq yerli xalq deputatları Soveti;

 5. - Yerli Xalq Komissarları Soveti.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ hansı statusa malikdir?

 1. - Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikası;

 2. - Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti;

 3. - Dağlıq Qarabağ Muxtar dövləti;

 4. - Dağlıq Qarabağ azad iqtisadi rayonu;

 5. - Dağlıq Qarabağ suveren dövləti.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Naxçıvan hansı statusa malikdir?

 1. Naxçıvan Muxtar Vilayəti.

 2. Naxçıvan SSR;

 3. Naxçıvan azad iqtisadi rayonu;

 4. Naxçıvan suveren dövləti;

 5. Naxçıvan Muxtar SSR;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin xalq məhkəmələri hansı əsasda təşkil edilir?

 1. - Hakimlərin və xalq iclasçılarının seçilməsi və təyin edilməsi əsasında;

 2. - Hakimlərin və xalq iclasçılarının təyin edilməsi əsasında;

 3. - Hakimlərin təyin və xalq iclasçılarının seçilməsi əsasında;

 4. - Hakimlərin seçilməsi və xalq iclasçılarının təyin edilməsi əsasında;

 5. - Hakimlərin və xalq iclasçılarının seçilməsi əsasında;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin rayon (şəhər) xalq məhkəmələri hakimləri hansı əsasda seçilir?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

 2. Rayon (şəhər) vətəndaşları tərəfindən açıq səsvermə yolu ilə;

 3. Ali məhkəmə tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

 4. Rayon (şəhər) vətəndaşları tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə;

 5. Ali Sovet tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin rayon (şəhər) xalq məhkəmələri hakimləri hansı müddətə seçilir?

 1. 10 il;

 2. 5 il;

 3. 2 il;

 4. 3 il;

 5. 6 ay.

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - nin rayon (şəhər) xalq məhkəmələri xalq iclasları hansı əsasda seçilir?

 1. - Rayon (şəhər) vətəndaşları tərəfindən işlədikləri və ya yaşadıqları yerdə keçirilən yığıncaqlarda gizli səsvermə yolu ilə;

 2. - Rayon (şəhər) vətəndaşları tərəfindən işlədikləri və ya yaşadıqları yerdə keçirilən yığıncaqlarda açıq səsvermə yolu ilə;

 3. - Ali məhkəmə tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

 4. - Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

 5. - Ali Sovet tərəfindən təyin olunmaq yolu ilə;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də yuxarı məhkəmələr hansı qaydada təşkil olunur?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən seçilir;

 2. Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən seçilir;

 3. Ali məhkəmə tərəfindən seçilir;

 4. Müvafiq xalq deputatları tərəfindən seçilir;

 5. Ali Sovet tərəfindən seçilir;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də yuxarı məhkəmələr hansı müddətə seçilir?

 1. Müddətsiz;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də hakimlər və xalq iclasları kimlərin və ya hansı orqanların qarşısında məsuldurlar?

 1. Ali məhkəmə qarşısında;

 2. Nazirər Soveti qarşısında;

 3. Məhkəmə Hüquq Şurası qarşısında;

 4. Seçicilər və ya onları seçən orqanlar qarşısında;

 5. Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də hakimlər və xalq iclaslarını kimlər və ya hansı orqanlar geriyə çağıra bilərlər?

 1. - Nazirər Soveti ;

 2. - Seçicilər və ya onları seçən orqanlar ;

 3. - Məhkəmə Hüquq Şuras

 4. - Ali məhkəmə;

 5. - Konstitusiya Məhkəməsi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də məhkəmələrin fəaliyyətinə hansı orqan nəzarət edir?

 1. Ali məhkəmə;

 2. Nazirər Soveti.

 3. Məhkəmə Hüquq Şurası;

 4. Seçicilər və ya onları seçən orqanlar;

 5. Konstitusiya Məhkəməsi;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR Ali məhkəməsi hansı orqan tərəfindən seçilir?

 1. Azərbaycan SSR Konstitusiya Məhkəməsi;

 2. Azərbaycan SSR Dövlət Təhkükəsizlik Komitəsi ;

 3. Azərbaycan SSR Məhkəmə Hüquq Şurası;

 4. SSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi;

 5. Azərbaycan SSR Ali Soveti;

 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də hakimlər və xalq iclasçılarının müstəqilliyi necə təsbit olunub?

 1. - Hakimlər və xalq iclasçıları müstəqildirlər və yalnız qismən partiya qərarlarına tabedirlər;

 2. - Hakimlər və xalq iclasçıları müstəqil deyillər və partiya qərarlarına tabedirlər;

 3. - Hakimlər və xalq iclasçıları müstəqildirlər və yalnız qanuna tabedirlər;

 4. - Hakimlər və xalq iclasçıları müstəqil deyillər və yalnız Ali Sovetə tabedirlər;

 5. - Hakimlər və xalq iclasçıları qismən müstəqildirlər və yalnız qanuna tabedirlər;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də məhkəmələr işlərə hansı qaydada baxırlar?

 1. - İşlərə yalnız kasasiya qaydasında baxılır;

 2. - İşlərə bütün hallarda açıq baxılır;

 3. - İşlərə yalnız qiyabı qaydada baxılır;

 4. - İşlərə qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla açıq baxılır;

 5. - İşlərə yalnız mülki qaydada baxılır.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR - in 1978 - ci il Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də vətəndaş hansı halda təqsirli sayılır?

 1. Onun təqsirli olması barədə məhkəmənin son qərarı olduqda;

 2. Onun təqsirli olmasına əsaslı şübhələr olduqda;

 3. Onun təqsirli olması barədə şahid ifadələri dinlənildikdə;

 4. Onun təqsirli olması özü tərəfindən etiraf edildikdə;

 5. Çoxsaylı şəxslər onun həbs olunmasını tələb etdikdə.

 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də neçə pilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərirdi?

 1. Birbaşa;

 2. Üç pilləli;

 3. Bir pilləli;

 4. İki pilləki;

 5. Çoxpilləli.

 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də neçə ikipilləli məhkəmə sistemi necə təşkil olunmuşdur?

 1. - Rayon məhkəmələri və onlardan sonra Apelyasiya Məhkəməsi;

 2. - Rayon məhkəmələri və onlardan sonra Konstitusiya Məhkəməsi;

 3. - Rayon məhkəmələri və onlardan sonra Ali Məhkəmə;

 4. - Apelyasiya Məhkəməsi və ondan sonra rayon məhkəmələri;

 5. - Apelyasiya Məhkəməsi və ondan sonra Ali Məhkəmə.

 1. 4

 2. 3

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də neçə ikipilləli məhkəmə sistemi insan hüquq və azadlıqlarını hansı səviyyədə təmin edirdi?

 1. - İnsan hüquq və azadlıqlarının beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilməsi ilə nəticələnmişdir;

 2. - İnsan hüquq və azadlıqlarının daha yüksək səviyyədə təmin olunması ilə nəticələnmişdir;

 3. - İnsan hüquq və azadlıqlarının beynəlxalq hüquq normalarına uyğun təmin olunması ilə nəticələnmişdir;

 4. - İnsan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə nəticələnmişdir;

 5. - İnsan hüquq və azadlıqlarının daha ağır şərtlətlə məhdudlaşdırılması ilə nəticələnmişdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - in Baş prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir?

 1. SSSR Baş prokuroru;

 2. Azərbaycan SSR MİK Sədri;

 3. SSSR Kommunist Partiyasının Mərkəzi Bürosu;

 4. SSSR Daxili İşlər naziri;

 5. Azərbaycan SSR Daxili İşlər naziri;

 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR prokurorunun və bütün aşağı prokurorların səlahiyyət müddəti neşə ildir?

 1. 5 il;

 2. 3 il;

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1978 - ci il Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR - də qanunlara əməl edilməsinə və onların icrasına ali nəzarəti hansı prqan həyata keçirir?

 1. SSSR Ali Soveti;

 2. SSSR və AZərbaycan SSR Baş prokurorları və onlara tabe olan prokurorlar;

 3. SSSR Nazirlər Soveti;

 4. Azərbaycan SSR Daxili İşlər nazirliyi;

 5. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi.

 1. Milli Məclisin 1992 - ci ildə keçirilən iclasında «Dövlət dili türk dilidir» yazılmasına neçə deputat səs vermiş, neçə deputat isə əleyhinə olmuşdur?

 1. - 30 deputat səs vermiş 10 nəfər əleyhinə olmuşdur

 2. - 26 deputat səs vermiş 8 nəfər əleyhinə olmuşdur

 3. - 35 deputat səs vermiş 15 nəfər əleyhinə olmuşdur

 4. - 40 deputat səs vermiş 20 nəfər əleyhinə olmuşdur

 5. - 45 deputat səs vermiş 15 nəfər əleyhinə olmuşdur

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ümumi Milli lider Heydər Əliyevin anadan olduğu tarix:

 1. 1923 - cü il 10 may

 2. 1924 - cü il 15 may

 3. 1923 - cü il 10 mart

 4. 1925 - ci il 10 may

 5. 1922 - ci il 12 aprel.

 1. 1939 - cu ildə H. Əliyev hansı təhsil müəssisəsini bitirmişdir?

 1. Orta təhsil məktəbini.

 2. Azərbaycan Sənaye İnstitutunu

 3. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının məktəbini

 4. Bakı Dövlət Universitetini

 5. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu

 1. 1939 - cu ildə H. Əliyev Naxçıvan Pedaqoji texnikumunu bitirdikdən sonra hansı təhsil müəssisəsində təhsil almışdır?

 1. Texniki Universitetdə

 2. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarının məktəbində

 3. Bakı Dövlət Universitetində

 4. İnşaat İnstitutunun memarlıq fakültəsində

 5. Azərbaycan Sənaye İnstitutunda

 1. Neçənci ildə H. Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında çalışmışdır?

 1. 1944 - cü ildə

 2. 1940 - cı ildə

 3. 1943 - cü ildə

 4. 1941 - ci ildə

 5. 1945 - ci ildə

 1. 1964 - cü ildə H. Əliyev hansı vəzifədə çalışmışdır?

 1. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri

 2. - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini

 3. - Naxçıvan MSSR Daxili İşlər Komissarlığında şöbə müdiri

 4. - Naxçıvan MSSR Daxili İşlər Komissarlığında şöbə müdirinin müavini

 5. - Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi

 1. 3

 2. 2

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1969 - cu ildə H. Əliyev hansı vəzifəni tutmuşdur?

 1. Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri

 2. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədr müavini

 3. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdiri

 4. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi

 5. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini

 1. Hansı pleniumda H. Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi seçilmişdir?

 1. 1967 - ci il iyul pleniumunda

 2. 1968 - ci il iyun pleniumunda

 3. 1969 - cu il iyun pleniumunda

 4. 1969 - cu il iyul pleniumunda

 5. 1969 - cu il may pleniumunda

 1. 1982 - ci ildə H. Əliyev hansı yüksək vəzifəyə təyin olunmuşdur?

 1. - SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri.

 2. - Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Siyasi Bürosuna üzv

 3. - SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri

 4. - Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ikinci katibi

 5. - SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini

E) 3 15

A) 5 28


 1. H. Əliyev neçənci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Siyasi Bürosunun üzvü seçilmişdir?

 1. 1983

 2. 1980

 3. 1982

 4. 1984

 5. 1985.

 1. H. Əliyev SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz olaraq Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası sıralarını hansı ildə tərk etmişdir?

 1. 1989 - cu ilin iyununda

 2. 1990 - cı ilin mayında

 3. 1991 - ci ilin iyulunda

 4. 1988 - ci ilin martında

 5. 1987 - ci ilin yanvarında.

 1. H. Əliyev neçənci ildə Naxçıvan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir?

 1. 1991 - ci ildə

 2. 1989 - cu ildə

 3. 1990 - cı ildə

 4. 1992 - ci ildə

 5. 1987 - ci ildə

 1. Hansı illərdə H. Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işləmişdir?

 1. 1991 - 1993 - cü illərdə

 2. 1990 - 1993 - cü illərdə

 3. 1989 - 1993 - cü illərdə

 4. 1990 - 1992 - ci illərdə

 5. 1987 - 1991 - ci illərdə

 1. 1993 - cü ildə oktyabr ayının neçəsində H. Əliyevin andiçmə mərasimi keçirildi?

 1. Oktyabrın 9 - da

 2. Oktyabrın 5 - də

 3. Oktyabrın 8 - də

 4. Oktyabrın 10 - da

 5. Oktyabrın 6 - da.

 1. Sovet İttifaqı dövründə Heydər Əliyev ən çox hansı ordenə layiq görülüb?

 1. Yaroslav Mudrı

 2. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı

 3. Qırmızı Ulduz

 4. Lenin Ordeni

 5. Aleksandr Nevski

 1. Hansı tarixdə H. Əliyev ilk dəfə Respublikanın rəhbəri seçildi?

 1. 14 iyul 1969 - cu ildə

 2. 14 iyun 1969 - cu ildə

 3. 14 aprel 1969 - cu ildə

 4. 14 mart 1969 - cu ildə

 5. 14 sentyabr 1969 - cu ildə.

 1. 1978 - ci il Konstitusiyanın 33 - cü maddəsi nəyə həsr olunmuşdur?

 1. - Təhsil hüququna

 2. - Azərbaycan SSR - də qadın və kişinin bərabər hüquqlarına

 3. - Sosial təminat hüququna

 4. - Mülkiyyət hüququna

 5. - Nigah hüququna

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1978 - ci il Konstitusiyasında Qanunverici orqanla bağlı hansı yenilik, status nəzərdə tutuldu?

 1. - Ali Sovetin səlahiyyətləri dəqiqləşdirildi

 2. - Ali Sovetin Nizamnaməsi müəyyən olundu

 3. - Azərbaycan Ali Soveti Daimi Komissiyalarının statusu müəyyən olundu.

 4. - Ali Sovetin səlahiyyətləri genişləndirildi


 5. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə