# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında konstitusiya qanunu nə vaxt qəbul olundu?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə9/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
#102224
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında konstitusiya qanunu nə vaxt qəbul olundu?

 1. 2001 - ci ildə

 2. 2002 - ci ildə

 3. 2003 - cü ildə

 4. 2000 - ci ildə

 5. 1999 - cu ildə

##num= 8// level= 1// sumtest=51 // name= Konstitusiyada din //

 1. Hansı tarixdə H. Əliyevin təqdimatı ilə Milli Məclis insan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) seçmişdir?

 1. 2001 - ci il oktyabrın 3 - də

 2. 2001 - ci il martın 3 - də

 3. 2001 - ci il aprelin 4 - də

 4. 2002 - ci il mayın 10 - da

 5. 2002 - ci il iyulun 2 - də

 1. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsi nəyə görə təsis edilmişdir?

 1. - Azərbaycan Milli Məclisinin qərarına əsasən, hüquq və azadlıqların qorunması üçün

 2. - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tələbinə əsasən təsis olunmuşdur

 3. - Azərbaycan Avropa ailəsinin üzvü olduğu üçün Avropanın tələbinə əsasən təsis olunmuşdur

 4. - Azərbaycan Konstitusiyasında və Azərbaycanan tərəfdar çıxdığı bkeynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilmişdir. təsis olunmuşdur

 5. - Qanunun Aliliyinin təmin etmək üçün təsis edilmişdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli fəaliyyət planı hansı tarixdə təsdiqləndi?

 1. 10 may 2008 - ci il

 2. 30 mart 2007 - ci il

 3. 28 dekabr 2006 - cı il

 4. 15 yanvar 2005 - ci il

 5. 20 noyabr 2004 - cü il.

 1. Ulu öndər Heydər Əliyev, bir sıra Konstitusiya müddəalarının işlənib hazırlanmasını kimə həvalə etmişdir?

 1. Oktay Əsədova

 2. Səfa Mirzəyevə

 3. Ramiz Mehdiyevə

 4. Ziyafət Əsgərova

 5. Artur Rasizadəyə

 1. 1995 - ci il Konstitusiya layihəsini hazırlayan işçi qrupunun rəy və təkliflərində əsas nələr nəzərdə tutulmuşdur?

 1. - Xalq hakimiyyəti bölməsi

 2. - Dövlət hakimiyyətinin əsasları

 3. - Konstitusiyanın II bölməsinin III fəslində təsbit olunan müddəalar insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları

 4. - Məhkəmə hakimiyyəti bölməsi

 5. - Yerli özünüidarə bölməsi

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ölüm hökmünün ləğvi ilə əlaqədar H. Əliyev hansı tarixdə Milli Məclisə müraciət etdi?

 1. 1997 - ci il 10 noyabr

 2. 1998 - ci il 10 yanvar

 3. 1997 - ci il 5 dekabr

 4. 1998 - ci il 3 aprel

 5. 1999 - cu il 15 mart

 1. Milli Məclis ölüm hökmünü hansı tarixdə ləğv etdi?

 1. 13 mart 1998 - ci ildə

 2. 10 yanvar 1998 - ci ildə

 3. 5 dekabr1998 - ci ildə

 4. 10 noyabr 1998 - ci ildə

 5. 10 fevral 1998 - ci ildə

 1. Heydər Əliyevin 1 noyabr 1996 - cı il tarixli fərmanı hansı bayram gününün qeyd olunmasına həsr olunmasıdır?

 1. 8 mart Qadın gününün

 2. 12 noyabr Konstitusiya gününün

 3. 28 may Respublika Gününün

 4. 15 iyun Milli Qurtuluş gününün

 5. 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi Gününün

 1. Neçənci ildə Konstitusiya məhkəməsi yaradıldı?

 1. 1999 - cu ildə

 2. 1998 - ci ildə

 3. 1996 - cı ildə

 4. 1997 - ci ildə

 5. 1995 - ci ildə

 1. Böyük Öndər Heydər Əliyev İslam dini ilə bağlı bəşəriyyətə nəyi tövsiyyə etmişdir?

 1. - Dinin köməkliyi ilə bəşəriyyətə münaqişədən və müharibədən çəkinməyi arzulamışdır;

 2. - Dinə münasibəti dəyişməyi tövsiyyə eymişdir;

 3. - Hamını namaza dəvət etmişdir;

 4. - İslam dini vasitəsilə bəşəriyyətə sülh arzulamışdır;

 5. - «Mənəvi dəyərlərə malik İslam dini bəşəriyyətə barış, səadət və sülh aşılayıb»

E) 3 15

A) 5 28


 1. Böyük Öndər Heydər Əliyev dini qayda - qanunlar barədə nəyi tövsiyyə etmişdir?

 1. - Dində bəşəriyyətə münaqişədən və müharibədən çəkinməyi arzulamışdır;

 2. - Cəmiyyət yaşadıqca onların arasında olan münasibətləri nizamlamaq üçün dini mükəmməl bilməyi tövsiyyə etmişdir;

 3. - Dində təriqət ayrıseçkiliyinə yol verməməyi tövsiyyə etmişdir;

 4. - Dini ayinlərin icrasına əməl etməyi arzulamışdır;

 5. - Hamını Namaza dəvət etmişdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayı nə vaxt keçirilmişdir?

 1. 1998 - ci ildə;

 2. 1995 - ci ildə;

 3. 2000 - ci ildə;

 4. 2002 - ci ildə;

 5. 1996 - cı ildə.

 1. Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayında Ulu Öndər Heydər Əliyev hansı ölkədə 20 milyon müsəlmanın yaşadığını bildirmişdir?

 1. Rusiyada;

 2. Azərbaycanda;

 3. Türkiyədə;

 4. İranda;

 5. İraqda.

 1. Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının X qurultayında Sovetlər dövründə dinə münasibət necə qiymətləndirilmişdir?

 1. - Sovetlər dövründə yeni - yeni dini ibadət yerləri tikilmişdir.

 2. - Sovetlər dövründə bütün dinlərin inkişaf etdirilmişdir;

 3. - Sovetlər dövründə vicdan azadlığı tam təmin edilmişdir;

 4. - Sovetlər dövründə dini abidələrin mühafizəsi yüksək səviyyədə təmin edilmişdir;

 5. - Sovetlər dövründə bütün dinlərin inkar edilmiş, insanların vicdan azadlığının məhdudlaşdırılmışdır;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ulu Öndər Heydər Əliyevin fikrincə Azərbaycanda dini dözümlük hansı səviyyədədir?

 1. - Azərbaycanda dini dözümlük yalnız qeyri dinlərə sitayiş edənlər arasında yüksək səviyyədədir;

 2. - Azərbaycanda dini dözümlük aşağı səviyyədədir;

 3. - Azərbaycanda dini dözümlük yalnız İslam dininə sitayiş edənlər arasında yüksək səviyyədədir;

 4. - Azərbaycanda dini dözümlük ən yüksək səviyyədədir;

 5. - Azərbaycanda dini dözümlük müxtəlif dinlər arasında müxtəlif səviyyələrdədir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. XX əsrin ən faciəvi soyqırımlarından olan Xocalı qətliyamı ermənilər tərəfindən Rusiyanın hansı alayının iştirakı ilə birlikdə törədilmişdir?

 1. Artilleriya alayı;

 2. 223 - cü piyada alayı;

 3. Tank alayı;

 4. 366 - cı motoatıcı alay;

 5. Həbi desant alayı.

 1. 1921 - ci il Konstitusiyası hansı dövr üçün hesablanmışdır ?

 1. - Kapitəlizmə keçid dövrü üçün;

 2. - Sosializmə və Sovetləşməyə keçid dövrü üçün;

 3. - Demokratiyaya keçid dövrü üçün;

 4. - Demokratiyadan kapitalizmə keçid dövrü üçün;

 5. - Sosializmdən kapitalizmə keçid dövrü üçün.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1999 - cu ildə

 2. 1921

 3. 1937

 4. 1995 - ci ildə

 1. 1996 - 2003 - cü illərdə Heydər Əliyev tərəfindən neçə amnistiya aktı qəbul edilmişdir?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Milli Lider Heydər Əliyev tərəfindən əhf və amnistiya təsisatları neçənci ildən bərpa edilmişdir?

 1. 2000 - ci ildən;

 2. 1998 - ci ildən;

 3. 1995 - ci ildən;

 4. 1996 - cı ildən;

 5. 2002 - ci ildən.

 1. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Hakimiyyəti dövründə Azərbaycan mülki və siyasi hüquqlar haqqında hansı beynəlxalq sənədə qoşulmuşdur?

 1. - Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın III Protokoluna;

 2. - Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın I Protokoluna;

 3. - Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın II Protokoluna;

 4. - Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın IV Protokoluna;

 5. - Mülki və siyasi hüquqlar haqqında heçbir sənədə qoşulmamışdır.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Sovet dövründə 1934 - cü ilədək Bakıda mövcud olmuş Bakı - Xəzəryanı yeparxiya hansı dini cəmiyyətin təsisatı olmuşdur?

 1. Provaslav xristiyanlarının;

 2. Protestant xristiyanlarının;

 3. Katolik xristiyanlarının;

 4. İudaistlərin;

 5. Müsəlmanların.

 1. Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Bakıda yenidən fəaliyyətə başlayan Bakı - xəzəryanı yeparxiyasına Xəzəryanı bölgələrlə yanaşı daha hası ərazilərin provaslav kilsələri daxildir?

 1. Dağıstan və Çeçenistan;

 2. İran və Rusiya;

 3. Dağıstan və Əfqanıstan;

 4. Çeçenistan və Başqırdıstan;

 5. Bolqarıstan və Çuvaş.

 1. Azərbaycanda 1997 - ci ildə “Dini etiqad haqqında qanun”da hansı dəyişikliklər edilmişdir?

 1. - Xaricilərin Azərbaycanda missionerlik fəaliyyəti ilə məşğul azad olmasını təsbit edən dəyişikliklər;

 2. - Xaricilərin Azərbaycanda missionerlik fəaliyyəti ilə məşğul olmasını qadağan edən dəyişikliklər;

 3. - Azərbaycanda yalnız İslam dininə icazə verilməsi ilə bağlı dəyişikliklər;

 4. - Azərbaycanda İslam dininə məxsus idarələrdən başqa bütün digər dinlərin idarələrinin qadağan olunması ilə bağlı dəyişikliklər;

 5. - Azərbaycanda dini ayinlərin açıq icra edilməsini qadağan edəm dəyişikliklər.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycanda 1997 - ci ildə “Dini etiqad haqqında qanun”da dəyişikliklər hansı məqsədlə edilmişdir?

 1. Ölkə əhalisinin qeyri məqbul üsullarla xristianlaşdırılmasının qarşısını almaq;

 2. Ölkə əhalisinin qeyri məqbul üsullarla müsəlmanlaşdırılmasının qarşısını almaq;

 3. Ölkə əhalisinin dini etiqad azadlığını məhdudlaşdırmaq;

 4. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən missionerlərin fəaliyyət azadlığını təmin etmək;

 5. Ölkənin İslam Liqasında mövqeyini daha da möhkəmləndirmək.

 1. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə dini mədrəsələrin açılmasını daha çox hansı ölkə maliyyələşdirmişdir?

 1. Səudiyyə Ərəbistanı;

 2. Türkiyə;

 3. İran;

 4. Misir;

 5. Suriya.

 1. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin ali məktəblərinin ilahiyyat fakütələrində hansı ölkədən gəlmiş müəllimlər dərs demişdir?

 1. Gürcüstan;

 2. İran;

 3. Azərbaycan;

 4. Türkiyə;

 5. Suriya.

 1. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə böyük İslam Universitetinin aşılmasını hansı ölkələr maliyyələşdirmişdir?

 1. Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt;

 2. İran və Türkiyə;

 3. Türkiyə və Suriya;

 4. İran və Pakistan;

 5. Rusiya və Türkiyə.

 1. Tədqiqatçıların fikrincə 2025 - ci ilədək xristianlar azalaraq dünya əhalisinin neçə faizini təşkil edəcək?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında fərmanları neçənci ildə imzalanmışdır?

A) 1995;

 1. 2001;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən ölüm hökmü ləğv edilməzdən öncə hansı beynəlxalq təşkilatla geniş müzakirə etmişdir ?

 1. NATO;

 2. Avrapa İqtisadi Birliyi;

 3. ATƏT;

 4. Avropa Şurası;

 5. YUNESKO.

 1. Azərbaycanın özü qədər əbədi” silsiləsinə daxil edilmiş akademik Ramiz Mehdiyevin “Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti” əsəri hansı qəzetdə dərc olunmuşdur?

 1. Azərbaycan;

 2. Respublika;

 3. Yeni Azərbaycan;

 4. Məslək;

 5. Azadlıq.

 1. Akademik Ramiz Mehdiyevin “Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti” əsəri Azərbaycan qəzetində neçənci ildə nəşr edilmişdir?

 1. 2003 - ci ildə;

 2. 2008 - ci ildə;

 3. 2005 - ci ildə;

 1. 2009 - ci ildə;

 2. 2010 - ci ildə.

 1. Akademik Ramiz Mehdiyevin “Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti” əsərində hansı proseslərin dərin elmi təhlili aparılmışdır?

 1. Siyasi plüralizm;

 2. Sosializm;

 3. Kapitalizm;

 4. Demokratikləşmə prosesləri və modernləşmə xətti;

 5. Sosial demokratiya.

 1. Akademik Ramiz Mehdiyevin “ Azərbaycan: Qloballaşma dövrünün tələbləri” monoqrafiyası hansı xarıcı ölkədə nəşr edilmişdir?

 1. Türkiyə

 2. İran;

 3. Maldova;

 4. Rusiya;

 5. Gürcüstan.

 1. Sovet dövründə Bakıda Bakı - Xəzəryanı yeparxiya neçənci ilə qədər mövcud olmuşdur?

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSr - də 1934 - cü ilə qədər mövcud olmuş yeparxiya nəyə görə bağlanmışdır?

 1. - Sovet rejiminin dinləri inkar etməsinə görə;

 2. - Xristianlığın qarşısını almaq üçün;

 3. - Müsəlmanların narazılıq etməsinə görə;

 4. - Yeparxiyanın saxlanması üçün vəsaitin olmamasına görə;

 5. - Məscidlərin kütləvi inşa edilməsinə görə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Nə üçün akademik Ramiz Mehdiyevin elmi - fəlsəfi əsərləri Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində və müasir dövlətçilik tariximizin təhlil edilməsində daha qiymətlidir?

 1. - Akademik Ramiz Mehdiyevin uzun illər Azərbaycandan kənarada fəaliyyət göstərməsi ilə;

 2. - Akademik Ramiz Mehdiyevin Ulu Öndər Heydər Əliyevi yaxından tanıması ilə;

 3. - Akademik Ramiz Mehdiyevin pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olması ilə;

 4. - Akademik Ramiz Mehdiyevin son dövrün tarixi hadisələrində bilavasitə iştirakı və dövlət idarəçiliyində mühüm fəaliyyət göstərməsi;

 5. - Akademik Ramiz Mehdiyevin uzun illər Azərbaycanda elmi fəaliyyətlə məşğul olması ilə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. 5. 1993 - cü ildə Azərbaycanın o zamankı rəhbərlərini Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə nə məcbur etdi?

 1. - Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxması;

 2. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında hökümət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi;

 3. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsinin yaranması;

 4. - 1993 - cü ildə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi;

 5. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında hökümət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxması;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSRİ - nin yeni Konstitusiyasında hansı bölmə başlıca yeri tuturdu?

 1. - vətəndaşların əsas hüquqlarına həsr olunmuş bölmə;

 2. - şəxsiyyətin hüquqi statusuna həsr olunmuş bölmə;

 3. - şəxsiyyətin hüquqi statusuna, vətəndaşların əsas hüquq və azadlıqlarına həsr olunmuş bölmə;

 4. - vətəndaşların əsas hüquq və azadlıqlarına həsr olunmuş bölmə;

 5. - dini problemlərə həsr olunmuş bölmə;

E) 3 15

A) 5 28


 1. SSRİ Konstitusiyasıda qəbul olunduğu kimi, respublikada Ali Sovetin vəkalət müddəti neçə il müəyyən edilmişdir?

 1. - Ali Sovetin vəkalət müddəti on il müəyyən edilmişdir;

 2. - Ali Sovetin vəkalət müddəti üç il müəyyən edilmişdir;

 3. - Ali Sovetin vəkalət müddəti altı il müəyyən edilmişdir;

 4. - Ali Sovetin vəkalət müddəti beş il müəyyən edilmişdir;

 5. - Ali Sovetin vəkalət müddəti yeddi il müəyyən edilmişdir;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSRİ 1978 - ci Konstitusiyasıda hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur?

 1. Rəyasət heyətində 3 müavin olması;

 2. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin hüquqi vəziyyəti geniş müəyyən olunması;

 3. Ali Soveti Rəyasət Heyətinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi;

 4. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin hüquqi vəziyyəti geniş müəyyən olunmuş, Ali Soveti Rəyasət Heyətinin tərkibində dəyişikliklər edilmiş, rəyasət heyətində 3 müavin və 16 üzv olması;

 5. Rəyasət heyətində 3 müavin və 16 üzv olması;

 1. 1978 - ci il Konstitusiyası respublikamıza hansı hüquqlardan istifadə etmək imkanı yaratdı?

 1. - SSRİ Ali Sovetində, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətində, SSRİ İttifaqının səlahiyyətinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ;

 2. - SSRİ Ali Sovetində, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətində, SSRİ Komitəsində və SSRİ İttifaqının başqa orqanlarında SSRİ İttifaqının səlahiyyətinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ;

 3. - SSRİ Hökümətində SSR İttifaqının səlahiyyətinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ;

 4. - SSRİ İttifaqının başqa orqanlarında SSRİ İttifaqının səlahiyyətinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ;

 5. - SSRİ Ali Sovetində SSRİ İttifaqının səlahiyyətinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan SSR İttifaqı tabeliyində olaraq hansı məsələləri icra edirdi?

 1. - Azərbaycan SSR İttifaq tabeliyində olaraq respublikanın ərazisində yerləşən təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edirdi;

 2. - Azərbaycan SSR İttifaq tabeliyində olaraq respublikanın ərazisində yerləşən müəssisələrin fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edirdi;

 3. - Azərbaycan SSR İttifaq tabeliyində olaraq respublikanın ərazisində yerləşən müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edirdi;

 4. - Azərbaycan SSR İttifaq tabeliyində olaraq idarələrin fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edirdi;

 5. - Partiya üzvlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edirdi;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycanın Yeni inkişaf mərhələsində Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin bəhrəsi olaraq 1978 - ci ildə hansı hansı Qanun qəbul edildi?

 1. - Yeni Qanun;

 2. - Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası;

 3. - Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yeni, sayca 1 - ci Konstitusiyası;

 4. - Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yeni, sayca 3 - cü Konstitusiyası - Əsas Qanun;

 5. - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

E) 3 15

A) 5 28


 1. 1993 - cü ildə Azərbaycanın o zamankı rəhbərlərini Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə nə məcbur etdi?

 1. - Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxması;

 2. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında hökümət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi;

 3. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsinin yaranması;

 4. - 1993 - cü ildə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi;

 5. - 1993 - cü ilin may - iyun aylarında hökümət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxması;

E) 3 15

A) 5 28


 1. II Dünya müharibəsi başlanandan sonra 1941 -ci ildə Heydər Əliyevin tutduğu vəzifə:

 1. - Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında şöbə müdiri.

 2. - Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komisarlığında və Naxçıvan MSSR xalq komissarı Sovetində şöbə müdiri.

 3. - Naxçıvan MSSR xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri.

 4. - Naxçıvan MR - da komitənin sədri.

 5. - Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində müdir müavini.

E) 3 15

A) 5 28Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə