## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 29// level= 1// sumtest=13 // name= K. D. Uşinskinin pedaqoji sistemi //Yüklə 1.16 Mb.
səhifə23/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1.16 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

##num= 29// level= 1// sumtest=13 // name= K. D. Uşinskinin pedaqoji sistemi //


1. K. D. Uşinski fikirlərindən birində deyirdi: - “İnsanı hərtərəfli tərbiyə etmək üçün onu . . . . . !

A) Vətənə olan münasibətini bilmək lazımdır

B) Tərifləmək lazımdır

C) Cəzalandırmaq lazımdır

D) Hər cəhətdən öyrənmək lazımdır

E) Hərtərəfli inkişaf etdirmək lazımdır

2. Aşağıdakılardan hansı xəlqilikdə rus xalqına xas olan mühüm əlamətlərdən deyil?

A) Vətənə dərin məhəbbət, vətənpərvərlik

B) Rus xalqının qüdrətli yaradıcı qüvvəsinə inam

C) Yüksək dərəcəli ali təhsil almaq

D) Təhsilin ana dilində aparılması

E) Xalq maarifinin bürokratik, çinovnik qəyyumluğundan azad etməni xalqın özünə tapşırmaq

3. Biliyi möhkəmləndirməyən müəllimin işini arabasının yükünü möhkəm bağlamamış, kefli arabaçının işinə bənzədən pedaqoq:

A) M. V. Lomonosov

B) K. D. Uşinski

C) L. Tolstoy

D) Y. A. Komenski

E) A. Disterveq

4. K. D. Uşinskinin”. . . hər bir şəxsiyyət, nə qədər təhsilli olsa, nə qədər inkişaf etmiş olsa, nə qədər zəngin istedada malik olsa da, böyük xalq orqanizm qarşısında necə hədsiz dərəcədə aşağıda durur” fikri xəlqiliyin hansı əlamətinə uyğundur?

A) Müəllimin şəxsi nümunəsi

B) İnsanpərvərlik, ədalətlilik

C) Vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik

D) Xalqın yaradıcı qüvvəsinə inam

E) Düzgün pedaqoji rəftar

5. Sovet təhsil - tərbiyə sisteminin ideoloqları:

A) N. N. Vensel, B. P. Vaxterov, N. K. Krupskaya

B) V. İ. Lenin, N. K. Krupskaya, Y. Y. Russo

C) N. K. Krupskaya, L. Tolstoy, V. İ. Lenin

D) N. K. Krupskaya, V. İ. Lenin, A. S. Makarenko

E) V. İ. Lenin, A. S. Makarenko, D. Didro

6. İbtidai və 7 illik məktəblərdə buraxılış imtahanlarının, orta məktəblər üçün attestat, əlaçı şagirdlər üçün qızıl və gümüş medalların verilməsi məsələsinin qəbulu:

A) 1946 - cı il

B) 1917 - ci il

C) 1945 - ci il

D) 1920 - ci il

E) 1943 - cü il

7. K. D. Uşinskinin “Vətən dili” və “Uşaq aləmi” kitabları əsasında azərbaycan dilində dərslik tərtib edən pedaqoqlar

1 - F. B. Köçərli

2 - A. O. Çernyayevski

3 - H. B. Zərdabi

4 - M. Ə. Elxanov

5 - M. F. Axundov

6 - R. B. Əfəndiyev

A) 2, 3, 4

B) 1. 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 3

8. K. D. Uşinskinin tərbiyədə xəlqilik ideyasının mahiyyətinə uyğun olan bəndlər

1 - Bütün xalqlar üçün ümumi olan tərbiyə sistemi yoxdur

2 - Bütün xalqlar üçün eyni bir tərbiyə sistemi vardır

3 - Hər xalqın özünə məxsus milli tərbiyə sistemi var

4 - Bütün xalqları birləşdirən ümumbəşəri tərbiyə sistemi var

5 - Ictimai rəy tərbiyə işini daha da güclü edir

6 - Ictimai rəy tərbiyə işinə mənfi təsir edir

7 - Elm tərbiyə ilə qarışdırılmamalıdır

8 - Elm tərbiyə ilə qarışdırılmalıdır

A) 1, 2, 5, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 1, 4, 6, 7

E) 3, 4, 6, 7

9. Böyük rus pedaqoqu K. D. Uşinskinin pedaqoji fəaliyyətinin ardıcıllığı

1 - Qatçina yetimlər universitetində müəllim

2 - Yaraslavl hüquq liseyində professor

3 - Smolnı qızlar institutunda inspektor

4 - Qadın təhsilinin vəziyyəti və ibtidai təhsilin quruluşunu öyrənmək üçün xarici ölkələrdə olmuşdur.

A) 3, 4, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 1, 3, 4

D) 2, 3, 1, 4

E) 4, 3, 2, 1

10. K. D. Uşinskinin xarici dillərin öyrənilməsinin məqsəd ardıcıllığını tapın

1 - Öz həm yerlimizlə danışmaq və yazışmaq üçün

2 - Dili öyrənilən xalqın ədəbiyyatı ilə tanışlıq üçün

3 - Dili öyrənilən xalqla şifahi və yazılı əlaqəyə girmək üçün

4 - Ağlın məntiqi inkişafı, zehni intizama salmaq üçün

A) 1, 4, 3, 2

B) 2, 3, 4. 1

C) 2, 1, 3, 4

D) 2, 4, 3, 1

E) 3, 4, 2, 1

11. K. D. Uşinskinin əsərləri və ona uyğun bəndlər

1 - “Insan tərbiyənin predmetidir”

2 - “Əməyin psixi və tərbiyəvi əhəmiyyəti”

3 - Müəllimlər seminariyasının layihəsi

a - Tərbiyədə hər şey tərbiyəçinin şəxsiyyətinə əsaslanmalıdır, çünki tərbiyə qüvvəsi ancaq insan şəxsiyyətinin canlı mənbəyindən axır

b - Uşaq toxumdan yenicə cücərmiş rüşeym kimidir. Tərbiyəçi isə bu zərif bitkiyə baxan bağban kimidir

c - əgər tərbiyə insanı xoşbəxt etmək istəyirsə, onu xoşbəxtlik üçün tərbiyə etməməli, bəlkə də əmək həyatına hazırlanmalıdır

d - əgər pedaqogika insanı hər cəhətdən tərbiyə etmək istəyirsə, o əvvəlcə insanı hər cəhətdən də öyrənməlidir

e - tərbiyəçinin qabiliyyəti sədaqətlə dolu səbrli məhəbbət istedadlıdır, onu nə ananın ehtiraslı məhəbbəti, nə də dialektikanın güclü dəlili, nə də dialektikanın güclü dəlili əvəz edə bilər

A) 1 - d, 2 - e, 3 - a

B) 1 - d, 2 - b, 3 - e

C) 1 - a, 2 - c, 3 - d

D) 1 - e, 2 - d, 3 - a

E) 1 - d, 2 - c, 3 - a

12. Pedaqoqlar və onların əməkdaşlıq etdikləri jurnallar

1 - K. D. Uşinski

2 - A. Disterveq

3 - I. N. Novikov

a - “Russkaya pravda”

b - “Morskoy sbornik”

c - “Detskoe çtenie dlya serdsa i razuma”

d - “Tərbiyə və təlim üçün Reyn vərəqəsi”

e - Xalq Maarif Nazirliyinin jurnalı

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - e, 2 - d, 3 - c

C) 1 - b, 2 - e, 3 - d

D) 1 - e, 2 - a, 3 - b

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a

13. XIX əsr rus pedaqoqları və onların fəaliyyət göstərdikləri məktəblər

1 - L. N. Tolstoy

2 - K. D. Uşinski

3 - N. I. Piroqov

a - Peterburq tibbi cərrahiyyə akademiyası

b - Yasnaya Polyana məktəbi

c - Smolnı qızlar institutu

d - Gettingen universiteti

e - Berlin universiteti

A) 1 - b, 2 - e, 3 - a

B) 1 - d, 2 - e, 3 - b

C) 1 - a, 2 - d, 3 - c

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a

E) 1 - e, 2 - c, 3 - aDostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə