## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 4// level= 1// sumtest=16 // name= Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə3/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

##num= 4// level= 1// sumtest=16 // name= Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları //


1. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı istiqamətlər vardır

1 - biososial

2 - duyğu

3 - sosioloji

4 - fizoloji

5 - bioloji

A) 3; 4; 2

B) 5; 4; 2

C) 3; 2; 1

D) 5; 3; 1

E) 1; 2; 4

2. Şəxsiyyətin sosiallaşması

A) Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi

B) Sosial anlayışları mənimsəməsi

C) Bir yaş pilləsindən digərinə keçid

D) Xarici motivlərə cavabı

E) Şəxsiyyətin sosial mühitə inteqrasiyası, adaptasiyası

3. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafının istiqamətləri hansılardır

A) sosioloji, idraki, fəlsəfi

B) fəlsəfi, anatomik - fizioloji

C) bioloji, sosioloji, biososioloji

D) bioloji, fizioloji

E) psixoloji, elmi, fəlsəfi

4. Mütəşəkkil tərbiyə prosesi nə ilə şərtlənir

A) İrsiyyətlə

B) Təhsillə

C) Ünsiyyətlə

D) İctimai həyatın obyektiv və subyektiv amilləri ilə

E) Şəxsi və kollektiv fəaliyyətlə

5. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amilləri müəyyən edin

1) irsiyyət

2) tərbiyə

3) məktəb

4) mühit

5) fəaliyyət

A) 5; 4; 3; 1

B) 2; 1; 4; 3

C) 4; 1; 2; 3

D) 3; 1; 5; 2

E) 1; 4; 2; 5

6. Uşaqların yaş dövrlərinin bölgüsü üzrə fikir söyləmiş mütəfəkkir və klassik pedaqoqların adlarını xronoloji ardıcıllıqla göstərin

1 - Sokrat

2 - Aristotel

3 - N. Gəncəvi

4 - Y. A. Komenski

5 - K. D. Uşinski

6 - J. J. Russo

7 - Platon

A) 6; 1; 3; 4; 2

B) 2; 3; 1; 6; 7

C) 7; 2; 3; 4; 5

D) 6; 3; 1; 2; 4

E) 2; 4; 7; 1; 5

7. İrsiyyətin maddi daşıyıcıları kimi fiziki əlamətlərini müəyyən edin

1 - sinir sisteminin tipi

2 - qamət

3 - sifət quruluşu

4 - sinir hüceyrələrinin miqdarı

5 - gözün rəngi

6 - saçın rəngi

A) 6; 2; 4; 1

B) 1; 3; 5; 4

C) 4; 6; 1; 5

D) 2; 3; 5; 6

E) 3; 5; 4; 2

8. İrsiyyətin fizioloji əlamətlərini müəyyən edin

1 - sinir sisteminin tipi

2 - qamət

3 - sinir hüceyrələrinin miqdarı

4 - sifət quruluşu

5 - saçın rəngi

A) 2; 4

B) 1; 3

C) 1; 5

D) 4; 3

E) 1; 2

9. Sosial mühit anlayışına daxildir

1 - Ictimai quruluş

2 - Relyef

3 - Maddi həyat şəraiti

4 - Təbii sərvətlər

5 - İstehsal münasibətləri sistemi

A) 5; 4; 2

B) 2; 3; 4

C) 3; 2; 5

D) 1; 3; 5

E) 1; 2; 3

10. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı istiqamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - sosioloji

2 - biososioloji

3 - bioloji

A) 1; 3; 2

B) 1; 2; 3

C) 2; 1; 3

D) 3; 1; 2

E) 3; 2; 1

11. Fəaliyyətin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Praktik fəaliyyət

2 - Dəyişdirici fəaliyyət

3 - İdrak fəaliyyəti

4 - Kommunikativ fəaliyyət

A) 1; 3; 4; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4; 2; 1

E) 2; 3; 1; 4

12. Şəxsiyyətin formalaşmasında insanın şəxsi fəallığının əsas istiqamətləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - təlim fəaliyyəti

2 - əmək fəaliyyəti

3 - ictimai fəaliyyət

a- gənc nəslin əmək və peşə hazırlığında, əxlaqi və fiziki tərbiyəsində, xarakter və iradənin formalaşmasında mühüm rol oynaya

b- insanın bilik və bacarıqlarına yiyələnməsinə, ideya mənəvi tərbiyəsinə və psixi inkişafına kömək edir

c- yeniyetmə və gənclər sosial təcrübə qazanır, ünsiyyət mədəniyyətinə, kollektivçilik keyfiyyətlərinə yiyələnirlər

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 – b

13. Müasir pedaqoji elmdə yaş dövrlərinin təsnifatını və uyğun yaşları müəyyən edin

1 - Çağalıq

2 - Körpəlik

3 - Məktəbəqədər dövr

4 - Məktəb dövrü

a - 6 - 18

b - 1 yaşa qədər

c - 3 - 6 yaş

d - 1 - 3 yaş

A) 1 - d 2 - a; 3 - c; 4 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d

E) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

14. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün sırasını ardıcıllıqla müəyyən edin

1 - Mühit

2 - Fəaliyyət

3 - İrsiyyət

4 - Tərbiyə

A) 4; 3; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 1; 2; 4

E) 3; 1; 4; 2

15. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - Bioloji istiqamət

2 - Sosioloji istiqamət

3 - Biososioloji istiqamət

a - insanın sosial inkişafı onun cəmiyyət həyatına daxil olması ilə başlayır

b - psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, əxlaqi - mənəvi baxışları, maraq və qabiliyyətləri sosial hadisə kimi formalaşır

c - insan sırf təbii varlıqdır, onun bütün davranışı anadan olarkən özü ilə gətirdiyi tələbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə izah edilir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c 2 - b; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

16. Müxtəlif yaş dövrlərinin təsnifatını və uyğun yaşları müəyyən edin

1 - çağalıq və körpəlik

2 - məktəbəqədər

3 - kiçik məktəbli

4 - yeniyetməlik

5 - erkən gənclik

a - 3 - 6 yaş

b - 0 - 3 yaş

c - 15 - 18 yaş

d - 6 – 10 yaş

e - 10 – 15 yaş

A) 1 - d; 2 - e; 3 - c; 4 - a; 5 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - e; 4 - d; 5 - b

C) 1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - e

E) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - c


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə