## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 7// level= 1// sumtest=13 // name= Təlim və təhsil prosesinin mahiyyəti //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə6/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

##num= 7// level= 1// sumtest=13 // name= Təlim və təhsil prosesinin mahiyyəti //


1. Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir?

A) Əldə edilmiş nəticələr

B) Tərbiyə

C) Təlim və təhsil

D) Vəzifə və məzmun

E) Məqsəd və forma

2. Keçilən materialı mənimsəmək üçün şagirdin fəaliyyəti necə adlanır?

A) təlim

B) tədris

C) öyrənmə

D) öyrətmə

E) tərbiyələndirmə

3. Şəxsiyətyönümlü təhsil

A) Pedaqoji prosesin optimallaşdırılması

B) Müəllim şəxsiyətinə yönəldilən təhsil

C) Pedaqoji prosesin mərkəzində müəllim şəxsiyyətinin dayanması

D) Dərsdə şagirdlərin fəallaşdırılması

E) Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil

4. Pedaqogika tarixində biri - birindən prinsipial surətdə fərqlənən təlim sistemlərini müəyyən edin

1 - C. Lokkun təlim sistemi

2 - Herbartın təlim sistemi

3 - C. Dyuinin təlim sistemi

4 - Russonun təlim sistemi

5 - Müasir təlim sistemi

A) 1; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 2; 3; 5

E) 3; 4; 5

5. Təlim üçün xarakterik olan əlamətləri seçin

1 - İkitərəfli xarakter

2 - müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti

3 - direktor tərəfindən rəhbərlik

4 - müəllim tərəfindən rəhbərlik

5 - şagirdlərin təhsil - tərbiyəsi, inkişaf və formalaşmasının plana uyğun təşkil

6 - şagird özünüidarə təşkilatı tərəfindən rəhbərlik

A) 6, 3, 5, 2

B) 2, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3, 6

D) 3, 2, 6, 1

E) 1, 2, 4, 5

6. Təlim prosesinin əsas komponentlərini seçin

1 - məqsəd

2 - giriş

3 - üsul

4 - konstruktiv

5 - vasitə

6 - invariant

7 - vəzifə

8 - yekun

9 - təlimin təşkili formaları

A) 9, 5, 7, 1, 8

B) 1, 3, 5, 7, 9

C) 3, 7, 6, 1, 9

D) 7, 2, 9, 3, 1

E) 9, 7, 5, 4, 3

7. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini müəyyən edin.

1 - Qavrama

2 - Sistemləşdirmə

3 - Anlama

4 - Qruplaşdırma

5 - Ümumiləşdirmə

6 - Nəticəçıxarma

7 - Möhkəmləndirmə

8 - Tətbiqetmə

A) 4; 5; 6; 7; 8

B) 2; 3; 4; 5; 6

C) 3; 4; 5; 6; 7

D) 1; 3; 5; 7; 8

E) 1; 2; 6; 7; 8

8. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin

1 - Tətbiqetmə

2 - Ümumiləşdirmə

3 - Qavrama

4 – Anlama

5 - Möhkəmləndirmə

A) 1; 3; 5; 4; 2

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 3; 4; 5; 1

D) 3; 4; 2; 5; 1

E) 5; 4; 3; 2; 1

9. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin

1 - Təhsilləndirici

2 - Qiymətləndirici

3 – Stimullaşdırıcı

4 - Tərbiyələndirici

5 – İnkişafetdirici

6 - Təkmilləşdirici

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 6

E) 1, 4, 5

10. Pedaqogika tarixində mövcud olmuş təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Maddi təhsil nəzəriyyəsi

2 - Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi

3 - Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi

4 - Formal təhsil nəzəriyyəsi

A) 2; 3; 4; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 1; 4; 3; 2

D) 3; 4; 1; 2

E) 2; 3; 1; 4

11. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - vəzifə

2 – məqsəd

3 – nəticə

4 – üsul

5 – təlimin təşkili formaları

6 – vasitə

A) 6; 4; 5; 3; 2; 1

B) 1; 2; 3; 5; 4; 6

C) 2; 3; 4; 5; 6; 1

D) 3; 4; 2; 1; 5; 6

E) 2; 1; 4; 6; 5; 3

12. Təlimin komponentləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 – tədris

2 – öyrənmə

3 – pedaqoji proses

a - tədris materialını mənimsəmək üçün şagirdin fəaliyyəti

b - keçilən materialı mənimsətmək üçün müəllimin fəaliyyəti

c - qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti

A) 1 - b; 2 - c

B) 1 - c; 2 - b

C) 1 - a; 2 - c

D) 1 - b; 2 - a

E) 1 - c; 2 – a

13. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 - Maddi təhsil nəzəriyyəsi

2 - Formal təhsil nəzəriyyəsi

3 - Didaktik utilitarizm

a - şagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkişafına diqqət yetirilir

b - şagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır

c - şagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə