” fənnindən Yerin planetar xüsusiyyətləri. Çirklənmə problemi və onun ekoloji təzadları. Azərbaycanın əlvan metallurgiyası. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ləğvi. Bərpa olunan faydalı qazıntılarYüklə 93,59 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü93,59 Kb.
#54768

İMTAHAN BİLETİ № 1

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları fənnindən

1. Yerin planetar xüsusiyyətləri.

2. Çirklənmə problemi və onun ekoloji təzadları.

3. Azərbaycanın əlvan metallurgiyası.

4. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ləğvi.

5. Bərpa olunan faydalı qazıntılar.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 2

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları fənnindən

1. Geosferlər haqqında anlayış.

2. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizə tədbirləri.

3. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri.

4. Təbii sərvətlərin təsnifatı.

5. Yanacaq mənşəli faydalı qazıntılar.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 3

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən


  1. Hava mühitinin çirklənməsi və onunla mübarizə tədbirləri.

  2. AR çaylarının ekoloji problemləri.

  3. İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifarı.

  4. Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında qalan təbii sərvətlər.

  5. Faydalı qazıntılar.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova
İMTAHAN BİLETİ № 4

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1.Yerin forması və ölçüləri.

2. Mənşəyinə görə təbii sərvətlərin resursları.

3. Atmosferin çirklənməsi nəticəsində törənən ümumi təzadlar.

4. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə üzrə

Beynəlxalq təşkilatlar və Beynəlxalq əməkdaşlıq.

5. Dünyada neft və qaz ehtiyatları.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova
İMTAHAN BİLETİ № 5

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Təbii sərvətlər haqqında.

2. Xüsusi mühafızə olunan ərazilər haqqında.

3. Atmosfer havasının mühafizəsi.

4. Flora ehtiyatları və onun ətraf mühitə təsiri.

5. Azərbaycanda neft və qaz ehtiyatları.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova


İMTAHAN BİLETİ № 6

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. İqlim ehtiyatları.

2. Landşaftlar və onların mühafizə olunması.

3. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi tədbirləri.

4. Bitki örtüyü təbii sərvətdir.

5. Faydalı qazıntılardan səmərəli istifadə.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 7

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Hava mühitinin çirklənməsi və onunla mübarizə.

2. Biosfer çirklənmələrinin canlı aləmə təsiri.

3. AR çayların ekoloji problemləri.

4. Bitkilərin ətraf mühitə təsiri.

5. Tükənməyən enerji ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 8

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifarı.

2. Çirklənmənin təsnifatı.

3. Dünyada suyun istifadəsi və mühafizəsi.

4. Meşələr haqqında.

5. Təbii ehtiyatlar və enerji qoruyucusu istehsalatının yaradılmasının əsas istiqamətləri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova
İMTAHAN BİLETİ № 9

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Yerin istiliyi, suyun və qurunun paylanması xüsusiyyətləri.

2. Əsas çirklənmə tiplərinin təsnifatı.

3.Fauna ehtiyatları və onun mühafizəsi.

4. Tullantısız (aztullantılı) istehsalatın və istehlakın inkişafı əsasında ətraf mühitin mühafizəsi.

5.Yanar faydalı qazıntılar.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova


İMTAHAN BİLETİ № 10

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Dünya torpaqları və onların mühafizəsi.

2. Atmosfrin çirklənməsi və mühafizəsi.

3. İqlim ehtiyatları.

4. Meşə örtüyü, düzən meşələri.

5.Azərbaycanın təbii ehtiyatları.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 11

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1.Qoruqlar haqqında.

2. Hava mühitinin çirklənməsi və onunla mübarizə.

3. Hidrosferin əsas xüsusiyyətləri.

4. Azərbaycanın bitki örtüyü.

5. Alternativ enerji mənbələri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 12

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın qara və əlvan metallurgiyası.

2. Atmosfer çirklənmələri.

3. Azərbaycanın torpaq ehtiyatları haqqında.

4. Bitki örtüyünün mühafizəsi.

5. Tullantıların rekuperasiyası.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova


İMTAHAN BİLETİ № 13

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1.Torpağın qorunması və səmərəli istifadəsi.

2. Atmosfer çirkləndiricilərinin növləri.

3. AR çayların ekoloji problemləri.

4. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri.

5. Zərərli qazları, zərərli tullantıları tutmaq üçün qurğuların tipləri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 14

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın torpaq növləri.

2. Yanacaqdan istifadənin atmosferə təsiri.

3. Su mənbələrinin mühafizəsi.

4. Təbii sərvətlərdən istifadə.

5. Təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi və istehsal proseslərinin ətraf mühitə təsiri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 15

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Atmosferin çirklənməsi və onunla mübarizə.

2. Təbii sərvətlər haqqinda.

3. AR çaylarının ekoloji problemləri.

4. Landşaftlar və onların mühafizə olunması.

5. Sənaye texnogenezinin quruluşu.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 16

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın torpaq növləri.

2. Atmosferin mühafizə olunması.

3. AR-in su ehtiyatları.

4. Fauna ehtiyatları və onun mühafizəsi.

5. Energetikanın ekoloji aspektləri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ №17

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Dünya meşələri.

2. Azərbaycanda torpaqları və qorunması.

3. Kür çayının ekoloji problemləri.

4. Fauna ehtiyatı və onların mühafizəsi.

5. Təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi və istehsal proseslərinin ətraf mühitə təsiri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ №18

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanda torpaq tipləri.

2. Təbii sərvətlərin tükənmə dərəcəsinə görə qrupları.

3. Araz çayının ekoloji problemləri.

4. Meşə örtüyü, Düzən meşələri.

5. İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifarı.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ №19

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə.

2. Tükənən və tükənməyən təbii sərvətlər.

3. Təbii ehtiyatlar və enerji qoruyucusu istehsalatının yaradılmasının əsas istiqamətləri.

4. Dünyada suyun istifadəsi və mühafizəsi.

5.Atmosferi mühafizə etməyin ən səmərəli yolları.


Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 20

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın bitki örtüyü.

2. Torpaq örtüyünün ekoloji problemləri və onun qorunması.

3. Su tutarların çirklənməsi və onunla mübarizə.

4. Flora ehtiyatları.

5. Tükənməyən enerji ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 21

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycan iqlimi və onun formalaşması.

2. Dünya torpaqları və onların mühafizəsi.

3. Hidrosferin çirklənməsi və mühafizə tədbirləri.

4. Landşaftlar və onların mühafizə olunması.

5. Faydalı qazıntılardan səmərəli istifadə.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 22

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın təbii sərvətləri.

2. İri sənaye şəhərlərində atmosferin mühafizəsi üzrə görülən tədbirlər.

3. Meşə fondu.

4. Dünya landşaftları və onların mühafizə olunması.

5. Alternativ enerji mənbələri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m. S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 23

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifatı.

2. Zərərli qazları, zərərli tullantıları tutmaq üçün qurğuların tipləri.

3. Hidrosferin bioloji çirklənməsi.

4. Su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi.

5. Azərbaycanda torpaqları və qorunması.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 24

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii sərvətlərin təsnifatı.

2 Su tutarların çirklənməsi və onunla mübarizə.

3. Alternativ enerji mənbələri.

4. Landşaft kompleksləri.

5. Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında qalan təbii sərvətlər.


Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 25

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən

1. Azərbaycanın iqlim dəyişmələri.

2. Yerin təbii sərvətləri və onların formalaşmasının xüsusiyyətləri.

3. Su tutarların çirklənməsi və onunla mübarizə.

4. Mənşəyinə görə təbii sərvətlərin resursları.

5. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə üzrə Beynəlxalq təşkilatlar və Beynəlxalq əməkdaşlıq.


Kafedra müdiri: prof. E.Ə.Məmmədov

Fənn müəllimi: b/m. S.H.Hüseynova

İMTAHAN BİLETİ № 26

“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrası

“Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin əsasları” fənnindən


  1. İqlim dəyişmələri.

  2. Tullantısız istehsalatın və istehlakın inkişafı əsasında ətraf mühitin mühafizəsi.

  3. Təbii sərvətlərin təsnifatı.

  4. Su tutarların çirklənməsi və onunla mübarizə

  5. Təbiətin mühafizəsi üzrə BMT tədbirləri.

Kafedra müdiri: prof. E.Ə.MəmmədovFənn müəllimi: b/m S.H.Hüseynova

Yüklə 93,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə