+ Iste’molchi ortiqchaligiYüklə 195,32 Kb.
səhifə1/5
tarix14.12.2022
ölçüsü195,32 Kb.
#121004
  1   2   3   4   5
Mikro test 2021-2022 (копия)

1,… iste’molchi tomonidan tovarga to‘lashi mumkin bulgan maksimal narx bilan tovarning haqiqiy narxi o‘rtasidagi farqni bildiradi
+ Iste’molchi ortiqchaligi
- Iste’molchi kamligi
- Bozor muvoznati
- Tovar taqchilligi
2. … ishlab chiqaruvchi tomonidan olingan umumiy manfaat-ni bildiradi.
+ Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi
- Ishlab chiqaruvchi kamligi
- To‘yinmagan bozor
To‘yinmagan bozor
3. Davlatning bozor narxiga ta’sir kilish siyosatidan biri bu ...
+ Ishlab chikarishni cheklash
- Ishlab chiqarishni ko‘paytirish
- Dotatsion narxlarni qo‘llash
- Narxlarni tushirish
4. Jamiyat uchun ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste’mol fazalari uchun xizmat qiladigan iqtisodiy mexanizm bu …
+ Bozor
- korxona
- Narx
-Talab
5. … bu bitta sotuvchi va ko‘p haridorlar qatnashgan bozor, yoki o‘rnini bosadigan tovar bo‘lmagan tovarni sotadigan yagona sotuvchi bulgan
bozor vaziyati.
+ Sof monopoliya
- Oligapoliya
- Monopsoniya
- Monopoliya
6. … bu bozor tizimida biror bir tovarni sotishda cheklan-gan firmalar xukmronlik qilishi.
+ Oligopoliya
- Sof monopoliya
- Monopsoniya
- Monopoliya
7. … to‘liq raqobatlash magan bo‘lib, unda katnashadigan firmalar soni ko‘p bulib, ularning har biri uz tovarlari narxini ma’lum chegarada nazorat qiladi.
+ Monopol raqobat bozor
- Erkin bozor
- Oligapollashgan bozor
- Barcha javob xato
8. … Xaridor bitta bulib, sotuvchilar ko‘p bulgan bozor
+ Monopsoniya
- Oligopoliya
- Monopoliya
- Erkin bozor
9. tarmoqda faoliyat ko‘rsatayotgan firmalarning kamligi … bozor xususiyati
+ Monopsonik
- Oligapoliya
- Erkli
- Raqobatlashgan
10. tarmoqqa kiruvchi firmalar uchun kuchli to‘siklarning mavjudligi qaysi bozor xususiyati.
+ Monopol
- Raqobatlashgan
- Oligopolik
- Erkli
11. bozordagi firmalarning harakati bir-biriga bog‘liqligi qaysi bozor xususiyati.
+ Oligopolik
- Monopsonik
- Erkli
- Barcha javoblar xato
12. bu raqobatlashadigan firma-lar tomonidan oligopolik bozorda narxlarning boskichma-boskich tushurushi-dir.
+Narxlar jangi
-Bozor qonuni
-Bozor talabi
-Narxlar pasayishi
13. ikki kishi birgalikda jinoyat qilinganlikda ayblanishi bu...
+ Kamalgan shaxs muammosi
-Sheriklikdagi jinoyat muammosi
-Yakka tartibdagi jinoyat
-Monopol jinoat muammosi
14. Oligopolik firmalar ko‘prok narxlarni barqaror bo‘lishini, yoki narx kattik o‘rnatil-gan bo‘lsa, uni o‘zgartirmaslikka harakat qilishlari bu...
+qattik narx siyosati
-Narxlar jangi
-Bozor talabi
-Bozor holati
15. Lider firmaning narx belgi-lashi nimaga bog‘liq.
+Ergashuvchi firmalarning harakatiga
-Bozor holatiga
-Bozor talabiga
-Ishlab chiqarish hajmiga
16. ... yordamida davlatning iqtiso-diy siyosatini baholash mumkin.
+Iste’molchi va ishlab chiqaruvchi ortikchaligi
-Davlat g‘aznasi
-Bozorlar holati
-Iqtisodiy o‘sish
17. Rivojlangan davlatlarda barqaror narx ko‘pincha qaysi mahsulotlarga qo‘llaniladi
+ sutga, tamaki va donga
-Non va sutga
-Non va yog‘ga
-nonga
18. Qanday bozorda iste`molchilar-ning ehtiyojlari maksimal darajada qondiriladi.
+ Raqobatlashgan bozorda
-Monopol bozorda
-Oligapol bozorda
-barchasida
19. … bu raqobatlashgan bozorda kerakli resurs uchun firma to‘lashi mumkin bo‘lgan narx bilan ushbu resursning minimal narxi o‘rtasidagi farq.
+Iqtisodiy renta
-Diffirensial renta
-Abstract renta
-Barcha javob hato
20. Bozor qaysi xolatda samarali faoliyat ko‘rsatadi.
+Erkin holatida
-Monopol holatida
-Oligapol holatida
-Barcha holatlarda
21. Quyidagilarda chekli daro-mad bozor narxidan past bo‘lmaydi.
+Monopollarda
-Mukammal raqobatchilarda
-Oligapollarda
-barchasida
22. Oligapoliya so`zi qaysi tildan olingan
+Grekcha
-Lotincha
-Inglizcha
-fransuzcha
23. Rakobatlashuvchi firmaga nisbatan monopolist ish xakini kanday
tulaydi ?
+ishchi kuchini kup yollagan holda, ish xaqini xam kup tulaydi.
-ishchi kuchini kam yollagan holda, ish haqini xam kam tulaydi
-ishchi kuchini kup yollagan holda, ish xaqini kam tulaydi;
-ishchi kuchini kam yollagan holda, ish haqi stavkasini yukori tulaydi
24. Monopol xokimiyatda narx monopolist tomonidan qanday belgilanadi.
+tugri javob yo‘q.
-aqobatchi firmalar bilan kelishgan xolda belgilanadi.
-Bozor narxidan kelib chiqib belgilanadi.
-Raqobatchi firmalar ko‘rsatmasiga ko‘ra belgilanadi
25. Narxlar diversifikatsiyasi , bu ...
+Narxlarni iste’molchilarning imkoniyatlariga karab xar xil darajalarda belgilash;
-Rakobatchi firmalar o‘rnatgan narxdan farkli ularok, minimal narxlarni o‘rnatish
-Narxlarni kat’iy belgilangan tarzda ushlab turish
-tugri javob yo‘q
26. Quyidagilardan kaysi biri monopoliyaga olib kelmaydi.
+Tovar ishlab chika-rish va sotish bo‘yi-cha bir kancha al’ternativ
-Firmalarning mavjudligi.
-Bitta resurs zaxi-rasi ustudan mut-lok egalik kilish.
-Mualliflik xuquqi
-tugri javob yo‘q
27. … oldindan belgilan-gan koidalar asosida iktisodiy sub’ektlar o‘rtasidagi o‘zaro muno-sabatlar (qarorlar qabul qilish).
+ O‘yin
-Nol so‘m yutuqqa ega bulgan o‘yin
-Nolga teng bulmagan so‘mga ega bulgan o‘yin.
-tugri javob yo‘q
28. … o‘yinda bir kishining yutugi boshqa O‘yinchilarning yutkazgan summalari yigindisiga teng
+Nol so‘m yutuqqa ega bulgan o‘yin
-O‘yin
-Nolga teng bulmagan so‘mga ega bulgan o‘yin.
-tugri javob yo‘q

29. … o‘yinda bir nechta o‘yinchilar o‘zaro kelishib, birgalikda o‘ynaydi (iqtisodiyotda kooperativ o‘yinga misol sifatida karterni qarash mumkin).


+Kooperativ o‘yin
-O‘yin
-Nol so‘m yutuqqa ega bulgan o‘yin
-tugri javob yo‘q
30. … bu o‘yinda qatnashchilar mustaqil ravishda qaror qabul qiladi (Iqtisodiyotda misol sifatida oligopolik bozorda xarakat Qiluvchi firmalar o‘rtasidagi «narxlar jangini» keltirish mumkin).
+Nokooperativ o‘yin
-Kooperativ o‘yin
-Nol so‘m yutuqqa ega bo`lgan o‘yin
-to`g`ri javob yo‘q
31. … o‘yin natijasi bo‘lib o‘yinchining yutug‘ini yoki yoqotishini bildiradi.
+To‘lov funktsiyasi
-o‘yin yakuni
-o‘yin xulosasi
-To‘lov talabi
32. … bozor duopolik bo`lganda firmalar tovar narxini tushirish va maxsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali bir biri bilan raqobatlashadi. Tovar narxi chekli xarajatga teng bo`lganda muvozanat holat barqarorlashadi.
+Bertran muvozanati
-Bozor muvozanati
-Talab holati
-Taklif holati
33. … bu duopolik sharoitda lider firma bilan ergashuvchi firma faoliyat ko‘rsatganda lider tovar narxini va ishlab chiqarish xajmini mustaqil belgilaydi, ergashuvchi firma lider firmaga moslashgan xolda narx va maxsulot xajmini belgilaydi.
+Shtakelberg muvozanati
-Bertran muvozanati
-Talab holati
-Bozor muvozanati
34. … bunda firma o‘zining xarakatini raqobatlashuvchi firmaning xarakatiga ko`ra ishlab chiqadi.
+Firmaning bozordagi strategik xarakati
-O‘yinlar nazariyasi
-Firmaning bozordagi kuzatuvi
-Barcha javob hato
35. Agarda monopolistning chekli xarajati musbat bo‘lsa, u xolda Monopolist.
+Talab elastikligi birdan kichik bo‘lgan joyda ishlab chiqaradi.
-Talab elastikligi birga teng bo`lgan joyda ishlab chiqaradi
-Talab elastikligi nolga teng bo`lgan joyda ishlab chiqaradi
-Talab elastikligi birdan katta bo‘lgan joyda ishlab chiqaradi
36. Raqobatlashgan monopoliya mazkur tovarlar bozorida vujudga
keladi, qachonki talab elastikligi
+Birdan past
-Birga teng
-Birdan yuqori
-Istagan qiymatga ega bulsa
37. Mukammal rakobatlashgan bozorning kamchiliklariga
+Fan texnika tashkilotlari uchun ajratiladigan xarajatlarning pastligi
-narxlarning nobarqarorligi
-Reklama xarajatlarining yukoriligi
-Ishlab chikarish xaj mining pastligi
38. Qaysi xollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin.
+monopollashgan bozor sharoitida
-narx diskrini-matsiyasini qo‘llanilganda
-yalpi foydani maksimallashtirsa
-Barcha javob hato
39. ... yordamida davlat-ning iqtisodiy siyosatini baholash mumkin.
+sutga, tamaki va donga
-Non va sutga
-Non va yog‘ga
-nonga
40. Narxlar diversifi-katsiyasi , bu ...
+Narxlarni iste’molchilarning imkoniyatlariga qarab xar xil darajalarda belgilash;
-Raqobatchi firmalar o‘rnatgan narxdan farqli ularoq, minimal narxlarni o‘rnatish
-Narxlarni qat’iy belgilangan tarzda ushlab turish
-to`gri javob yo‘q
41. … ishlab chiqaruvchi tomonidan olingan umumiy manfaatni bildiradi.
+Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi
-Ishlab chiqaruvchi kamligi
-To‘yinmagan bozor
-To‘yinmagan bozor
42. … haridor bitta bo`lib, sotuvchilar ko‘p bo`lgan bozor.
+Monopsoniya
-Oligopoliya
-Monopoliya
-Erkin bozor
43. Bozor qaysi xolatda samarali faoliyat ko‘rsatadi.
+Erkin holatida
-Monopol holatida
-Oligapol holatida
-Barcha holatlarda
44. … oldindan belgilangan qoidalar asosida iqtisodiy sub’ektlar o‘rtasidagi o‘zaro muno-sabatlar (qarorlar qabul qilish).
+O‘yin
-Nol so‘m yutuqqa ega bo`lgan o‘yin
-Nolga teng bo`lmagan so‘mga ega bo`lgan o‘yin.
-to`g`ri javob yo‘q
45. ….- ishlab chiqarish omillaridan foydalangan xolda maxsulot yaratish jarayonini yoki ishlab chiqarish omillarini tayyor maxsulotga aylantirish jarayoni.
+Ishlab chiqarish
-Foyda olish
-Raqobat
-Tog‘ri javob yo‘q
46. …- ishlab chiqarish xajmi o‘zgarmaganda bir birlik X omilini necha birlik Y omil bilan
almashtirish mumkinligini ko‘rsatadi.
+Chekli texnologik almashtirish normasi
-Daromad
-Narx shakllanishi
-Tog‘ri javob yo‘q
47. Chekli texnologik almashtirish normasi
+MRTS
-APL
-VC
-Tog‘ri javob yo‘q
48. …- bu o`zgaruvchan resurslar kombinatsiyasini kichik miqdorda qo‘shimcha sarfi xisobidan umumiy maxsulotning o‘sgan qismiga aytiladi.
+Chekli maxsulot
-Zaruriy mahsulot
-Ortiqcha mahsulot
-Tog‘ri javob yo‘q
49. …- bir xil xajmda maxsulot ishlab chiqarishni ta’minlovchi omillar sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziq.
+Izokvanta
-Daromad
-Taklif
-Tog‘ri javob yo‘q
50. …- yig`indisi bir xil yalpi xarajatga teng bo`lgan resurslar sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi chiziq.
+Izokosta
-Foyda
-Xarajatlar
-Tog‘ri javob yo‘q
51. Izokosta tenglamasi
+wL+rK=C
-APL=Q\L
-APK=Q\K
-Tog‘ri javob yo‘q
52. …- ishlab chiqarilgan maxsulot miqdori bilan shu maxsulotni ishlab chiqarishda sarflangan ishlab chiqarish omillari miqdori o`rtasidagi bog`liqlikni ifodalovchi funktsiya .
+Ishlab chikarish funksiyasi
-Taklif funksiyasi
-Talab funksiyasi
-Tog‘ri javob yo‘q
53. …- bu ishlab chiqarish masshtabining kengayishi sur’ati bilan maxsulot ishlab chiqarishni o‘sish sur’ati o‘rtasidagi bog`liqlikni ifodalaydi.
+Masshtab samarasi
-Foyda samarasi
-Daromad samarasi
Tog‘ri javob yo‘q
54. …- bosqichma-bosqich asosiy kapital qiymatining ma’lum bir qismini ishlab chiqariladigan maxsulot qiymatiga o‘tkazish yo‘li bilan uni qoplash
+Amortizatsiya
-Kapital
-Foyda normasi
-Tog‘ri javob yo‘q
55. …- bu ishlab chiqarish resurslari egalarining qarorlarini va manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi institutsional tuzilma xisoblanadi.
+Firma (korxona)
-Mas’uliyati cheklanmagan jamiyat
-Korporatsiya
-Tog‘ri javob yo‘q
56. …- firmani birgalikda tashkil qilib, birgalikda egalik qiluvchi va boshqaruvchi shaxslar guruxi bo‘lib, ular firmaning barcha majburiyatlari buyicha to‘liq javobgarlikni cheklanmagan
ravishda o‘zlarining zimmalariga oladilar.
+Mas’uliyati cheklanmagan jamiyat
-Firma (korxona)
-Korporatsiya
-Tog‘ri javob yo‘q
57. …- paychilikka asoslangan jamiyat bo‘lib, xar bir mulk egasining mas’uliyati ushbu korxonaga qo‘shgan xissasi bilan cheklangan.
+Korporatsiya
-Firma (korxona)
-Mas’uliyati cheklanmagan jamiyat
-Tog‘ri javob yo‘q
58. …- bu shunday vaqt oralig`iki, firma bu oraliqda faoliyat ko‘rsatganda, u ishlab chiqarish omillaridan kamida bittasining xajmini o‘zgartira olmaydi.
+Qiska muddatli oralik
-Bazis oraliq
-Uzok muddatli oralik
-Tog‘ri javob yo‘q
59. …- bu oraliqda firma ishlab chiqarishda foydalanayotgan barcha ishlab chiqarish omillari xajmini (ishlab chiqarish quvvatini xam) o‘zgartiradi.
+Uzoq muddatli oraliq
-Bazis oraliq
-Qisqa muddatli oraliq
-Tog‘ri javob yo‘q
60. …- bu qisqa muddatli oraliqda maxsulot ishlab chiqarish xajmiga bog`lik bo‘lmagan xarajatdir
+O`zgarmas xarajat
-Qo‘shimcha xarajat
-Ortiqcha xarajat
-Tog‘ri javob yo‘q
61. O`rtacha o`zgarmas xarajat
+AFC(Q)=FC\Q
-APL=Q\L
-APK=Q\K
-Tog‘ri javob yo‘q

62. …- maxsulot ishlab chiqarish xajmiga bogliq bo’lgan xarajat, ya’ni mahsulot xajmi oshganda yoki kamayganda o‘zgaradigan xarajat.


+ o’zgaruvchan xarajat
- O’zgarmas xarajat
- Qo‘shimcha xarajat
- To’g‘ri javob yo‘q
63. …- qisqa muddatli orlikda ma’lum
miqdorda maxsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan uzgarmas va uzgaruvchan xarajatlarning yigindisi
+ umumiy xarajatlar
- Uzgaruvchan xarajat
- Qo‘shimcha xarajat
- Tog‘ri javob yo‘q
64. Umumiy xarajatlar
+ TC=FC+VC
- AFC(Q)=FC\Q
- Tog‘ri javob yo‘q
65. …- ishlab chiqarish xajmini kichik miqdorga (odatda bir birlikka) oshirish bilan bogliq bulgan qo’shimcha umumiy xarajatdir
+ chekli xarajat
- Daromad
- Umumiy xarajatlar
- Tog‘ri javob yo‘q
66. Maxsulotlarni sotishdan tushgan tushum…
+ daromad
- Sof foyda
- Foyda normasi
- Tog‘ri javob yo‘q
67. Bir birlik maxsulotni sotishdan kelgan daromadga…
+ o’rtacha daromad
- Daromad
- Sof foyda
- Tog‘ri javob yo‘q
68. O’rtacha daromad
+ AR=TR\Q
- TC=FC+VC
- AFC(Q)=FC\Q
- Tog‘ri javob yo‘q

69. ….-maxsulotni sotishdan tushgan tushumdan ushbu


maxsulotlarni ishlab chiqarish uchun ketgan yalpi xarajatni (tashki xarajatni) ayrilganiga teng.
+ foyda
- Daromad
- Chekli xarajat
- Tog‘ri javob yo‘q
70. Maksimal foyda olish sharti
+ MR = MS
- K=L
- VC=FC
- Tog‘ri javob yo‘q
71. Raqobatlashgan bozorda maksimal foyda olish sharti
+ MS=R
- TC=FC+VC
- AR=TR\Q
- Tog‘ri javob yo‘q
72. Raqobatlashuvchi firmaning zararsiz ishlash nukgasini ifodalovchi shart
+ R = minATC (Q)
- AR=TR\Q
- AFC(Q)=FC\Q
- Tog‘ri javob yo‘q
73. …- qo‘yilgan maqsadga erishishdagi yo‘qotishlar.
+ tavakkalchilik (risk)
- Ehtimol
- Chetlanish
- Tog‘ri javob yo‘q
74. …- ma’lum natijaga erishish imkoniyati
+ extimol
- Tavakkal
- Chetlanish
- Tog‘ri javob yo‘q
75. voqea va xodisalar jarayonida takrorlanishlarni xisob-kitob qilishga asoslangan extimol…
+ ob’yektiv (matematik) extimol
- Tavakkal
- Chetlanish
- Tog‘ri javob yo‘q
76. kutiladigan natija bilan xaqiqiy natija o‘rtasidagi farq…
+ chetlanish
- Tavakkal
- Ehtimol
- Tog‘ri javob yo‘q
77. Kutilgan daromadga nisbatan kafolatlangan daromadni ustun ko‘radigan inson…
+ tavakkalchilikka karshi inson
- Tadbirkor
- Biznesmen
- Tog‘ri javob yo‘q
78. Kutiladigan daromadda u kafolatlangan daromad bilan tavakkal daromaddan kaysi birini tanlashga befarq qaraydigan shaxs
+ tavakkalchilikka befarq qarovchi shaxs
- Tavakkalchi
- Tadbirkor
- Tog‘ri javob yo‘q
79. Kutiladigan daromadda kafolatlangan natijaga ko‘ra ko‘proq tavakalchilik bilan bog’liq bulgan natijani ustun ko‘radigan shaxs…
+ tavakkalchilikka moyil shaxs
- Tavakkalchilikka qarshi inson
- Tavakkalchilikka befarq qarovchi shaxs
- Tog‘ri javob yo‘q
80. …- tavakkalchilikni pasaytirish usuli
+ diversifikatsiya
- Risk
- Auksion
- Tog‘ri javob yo‘q
81. …- ushbu usul tasodifiy yo‘qotishlarni uzgarmas xarajatlarga aylantirish orqali tavakkalchilikni kamaytirishga qaratilgan (mulkni sugurtalash).
+ tavakkalchiliklarni qo‘shish
- Tavakkalchilikni taqsimlash
- Tavakkal qilmaslik
- Tog‘ri javob yo‘q
82. …- bu shunday holatki, bunda bozorda bo‘ladigan savdo-sotiqda bozor qatnashchilaridan bir qismi kerakli va muhim axborotga ega qolgan qismi esa ega emasligi tushuniladi.
+ asimmetrik axborot
- Analitik axborot
- To‘liq axborot
- Tog‘ri javob yo‘q
83. …- tovarni oldi-sotdisini tashkil qilish usullaridan biri bo‘lib unda transaktsiya xarajatlari real vaqt rejimida o‘tadi.
+ auktsion
- Tavakkalchilik
- Ishlab chiqarish
- Tog‘ri javob yo‘q
84. …- bunda stavka pastdan yuqoriga tovar sotilgunga qadar oshib boradi, tovar taklif kilingan maksimal narxda sotiladi
+ inglizcha auktsion
- Gollandcha auktsion
- Yopiq auktsion
- Tog‘ri javob yo‘q
85. …- bu auktsionda stavka yuqoridan pastga tovar sotilgunga qadar pasayib boradi.
+ gollandcha auktsion
- Yopiq auktsion
- Inglizcha auktsion
- Tog‘ri javob yo‘q
86. …- bunda tovar uchun auktsion qatnashchilari bir-biriga bogliq bo‘lmagan holda stavkalarni belgilaydilar va tovar kim ko‘p stavka qo‘ygan bo‘lsa shunga beriladi.
+ yopiq auktsion
- Inglizcha auktsion
- Gollandcha auktsion
- Tog‘ri javob yo‘q
87. hozirgi narxlarda ma’lum miqdordagi tovarni kelajakda ma’lum kunda yetkazib berish uchun tuzilgan muddatli shartnoma…
+ fyuchers
- Trest
- Optsion
- Tog‘ri javob yo‘q
88. …- bu fyuchersning bir turi bo‘lib, unga ko‘ra bir tomon komission to‘lov asosida biror tovarni kelajakda sotib olish yoki sotish xuquqini oldindan kelishilgan narxda sotib oladi.
+ optsion
- Fyuchers
- Auksion
- Tog‘ri javob yo‘q
89. …- bu operatsiya bo‘lib, unga ko‘ra fyucherslar bozori va opsionlar bozori yordamida bir tavakkalchilik boshka bir tavakkalchilik
bilan qoplanadi.
+ xedjirlashtirish
- Optsion
- Fyuchers
- Tog‘ri javob yo‘q
90. …- aktivdan olinadigan daromad miqdori tasodifiy bulgan xol.
+ tavakkalchilik bilan bogliq aktivlar
- Faol aktivlar
- Nofaol aktivlar
- Tog‘ri javob yo‘q
91. …- bir nechta tavakkalchilik aktivlar o‘rtasida investitsiyani taqsimlash orqali tavakkalchilikni kamaytirishga qaratilgan usul.
+ portfel diversifikatsiyasi
- Xedjirlashtirish
- Optsion
- Tog‘ri javob yo‘q
92. Standart (o‘rta kvadratik) chetlanish…
+ dispersiyadan olingan kvadrat ildiz
- Dispersiyalar yig‘indisi
- Dispersiyalar ayirmasi
- Tog‘ri javob yo‘q
93. Chekli xarajat…
+ MC=d(VC)\dQ
- TC=FC+VC
- AP=Q\K
- Tog‘ri javob yo‘q
94. Chekli uzgaruvchan xarajat
+ MVC
- TC
- AFC
- Tog‘ri javob yo‘q
95. …oldin qilingan xarajatlar bulib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas.
+ qaytarilmaydigan xarajatlar
- Ortiqcha xarajatlar
- Zaruriy xarajatlar
- Tog‘ri javob yo‘q
96. Mexnatning o‘rtacha maxsuloti
+ APL=Q\L
- TC=FC+VC
- MC=d(VC)\Dq
- Tog‘ri javob yo‘q
97. Kapitalning o‘rtacha maxsuloti
+ APK=Q\K
-MC=d(VC)\Dq
- APL=Q\L
- Tog‘ri javob yo‘q
98. Ishlab chiqarish funktsiyasi umumiy xolda quyidagicha yoziladi
+ Q=f(F 1 F2 ...F j)
- U=X*Y
- TC=FC+VC
- Tog‘ri javob yo‘q
99. …- yo‘qotishlar sug`urta kompaniyasi tomonidan to‘liq qoplanishiga ishonch hosil qilgan holda, vujudga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar ehtimolini ongli ravishda oshirib ko‘rsatishga intiluvchi shaxsning xatti-xarakati.
+ ma’naviy tavakkalchilik
- Zaruriy tavakkalchilik
- Tavakkalchiliklarni qo‘shish
- Tog‘ri javob yo‘q
100. ...-iqtisodiy faoliyatdagi asosiy maqsadlardan bulib, u aholi jon boshiga ijtimoiy mahsulot miqdorining o‘sishi, ularnig turmush darajasini o‘sganligini ko‘rsatadi.
+ iqtisodiy o‘sish
- Muvozanatlashgan baho deb
- Iqtisodiy bazis tushunchalar deb

Yüklə 195,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə