## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti


##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Morfologiya. İsim //Yüklə 1,59 Mb.
səhifə5/14
tarix24.02.2020
ölçüsü1,59 Mb.
#102167
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Morfologiya. İsim //


1. “O, bizə bir söz demədi, çünki özü də əhvalatdan bixəbər idi” cümləsində neçə isim vardır?

A) yoxdur

B) bir

C) iki

D) üç

E) dörd

2. Toplu isim hansıdır?

A) salxım

B) taqım

C) dəstək

D) meşə

E) buket

3. Hansı cümlədə səhvə yol verilmişdir?

A) Cəfər Cabbarlı böyük dramaturqdur.

B) Sirab müalicə sularından biridir.

C) Gümüş ilk günlərdə Toplanla yola getmirdi.

D) Biz Şəfəq kinoteatrının yanında görüşdük

E) O, laləni dərib dəstə bağladı.

4. Verilmiş isimlərdən hansılar mücərrəd mənalı isimlərdir?

A) vuruş, görüş

B) qar, şəkil

C) səma, işıq

D) şüar, çiçək

E) polad, zal

5. Aşağıda mürəkkəb isimlərin əmələgəlmə yolları verilmişdir. Bunlardan hansı səhvdir?

A) “Ba”, “bə” bitişdiriciləri vasitəsilə eyni fel kökünün təkrarından mürəkkəb isim əmələ gəlir.

B) Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə mürəkkəb isim əmələ gəlir.

C) Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənməyən iki sözün birləşməsi ilə mürəkkəb isim əmələ gəlir.

D) Müxtəlif mənalı iki söz birləşərək mürəkkəb isim əmələ gətirir.

E) Antonim sözlərin birləşməsi ilə mürəkkəb isim əmələ gəlir.

6. Hansılar xüsusi isim deyildir?

1 - xalq adları 2 - balıq adları 3 - coğrafi adlar 4 - qəzet və jurnal adları 5 - çay və göl adları

A) 1, 2

B) 2, 4, 5

C) 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 5

7. Verilmiş cümlədə buraxılmış şəkilçilər hansılardır?

«Tərəvəz məhsul… insan üçün faydalı qida…, tərkib… çoxlu vitamin - zülal maddələri, üzvi turşular, şəkər və s. qida maddə… vardır»

1 – - ları

2 – - u

3 – - dır

4 – - də

5 – - ində

6 – - ləri

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 3, 5, 6

C) 1, 3, 4, 6

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 3, 4, 5

8. Hansılar xüsusi isimdir?

1 - xalq adları

2 - balıq adları

3 - coğrafi adlar

4 - qəzet və jurnal adları

5 - çay və göl adları

A) 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2

E) 1, 3, 5

9. Verilmiş şeir parçasının hansı misralarında isim işlənmişdir?

1 - Ey zərif saplaqlı, yaşıl yarpaqlı,

2 - Zərli saçaqları sarı bənövşəm!

3 - Ey uzun kiprikli, lalə yanaqlı,

4 - Bu şair könlümü sənə vermişəm!

A) 2, 3, 4

B) 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 3, 4

1 2 3 4 5 6 7 8

10. «Seçgi günü yaxınnaşır, deputatdığa namizədlər öz seçkiçiləri ilə görüşməyə can atırdılar» cümləsində hansı sözlərin yazılışında səhvə yol verilmişdir?

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 4, 6

D) 3, 4, 6, 8

E) 1, 2, 3, 4, 5, 7

11. Verilmiş şeir parçasının hansı misralarında isim işlənmişdir?

1 - Sən qüdrətin aşıb - coşan vaxtında,

2 - Mələklərin gülüşündən yarandın.

3 - Çox qüdrətli bir fırçanın əlilə,

4 - Ahuların duruşundan yarandın.

A) 2, 3, 4

B) 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 3, 4

12. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri göstərin.

1 - duyğu 2 - güldan 3 - sevgi 4 - xoşbəxtlik 5 - arzu

A) 1, 3

B) 2, 4, 5

C) 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 2, 5

13. «(1) Qonaq (2) içəri girəndə (3) evdəkilərin (4) hamısı (5) masa (6) arxasında oturub (7) yemək yeyirdi” cümləsində işlənən isimləri ardıcıllıqla göstərin.

A) 1, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 1, 3, 5, 7

D) 1, 2, 3, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 5, 7

14. “Çalışqanlıq” və “vuruşqanlıq” sözləri haqqında səhv fikirləri ardıcıllıqla göstərin.

1 – Hər ikisində iki leksik şəkilçi işlənmişdir.

2 – Hər ikisinin kökü feildir.

3 – Hər ikisində üç leksik şəkilçi işlənmişdir.

4 – Hər ikisi sifətdən düzəlmişdir.

5 – Hər ikisi feildən düzəlmişdir.

A) 2, 3, 5

B) 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3

E) 1, 3, 5

15. “Çalışqanlıq” və “vuruşqanlıq” sözləri haqqında doğru fikirləri ardıcıllıqla göstərin.

1 – Hər ikisində iki leksik şəkilçi işlənmişdir.

2 – Hər ikisinin kökü feildir.

3 – Hər ikisində üç leksik şəkilçi işlənmişdir.

4 – Hər ikisi sifətdən düzəlmişdir.

5 – Hər ikisi feildən düzəlmişdir.

A) 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3

16. “Savaşqanlıq” və “dalaşqanlıq” sözləri haqqında səhv fikirləri ardıcıllıqla göstərin.

1 – Hər ikisində iki leksik şəkilçi işlənmişdir.

2 – Hər ikisinin kökü feildir.

3 – Hər ikisində üç leksik şəkilçi işlənmişdir.

4 – Hər ikisi sifətdən düzəlmişdir.

5 – Hər ikisi feildən düzəlmişdir.

A) 1, 3, 5

B) 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3

E) 2, 3, 5

17. Uyğunluğu tapın.

I – mücərrəd isimlər II – konkret isimlər

A – dülgərlik B – önlük C – azadlıq

D – qayalıq E – meşəlik

A) I – A, C, E; II – B, D

B) I – B, D, E; II – A, C

C) I – A, C; II – B, D, E

D) I – A, B, C; II – D, E

E) I – A, C, D; II – B, E

18. Uyğunluğu tapın.

I – mücərrəd isimlər II – konkret isimlər

A – mərdlik

B – başlıq

C – azadlıq

D – bataqlıq

E – gözlük

A) I – A, C; II – B, D, E

B) I – B, D, E; II – A, C

C) I – A, C, E; II – B, D

D) I – A, B, C; II – D, E

E) I – A, C, D; II – B, E

19. Uyğunluğu tapın.

I – mücərrəd isimlər II – konkret isimlər

A – gözəllik B – boyunluq C – dostluq

D – kolluq E – çəmənlik

A) I – A, C; II – B, D, E

B) I – B, D, E; II – A, C

C) I – A, C, E; II – B, D

D) I – A, B, C; II – D, E

E) I – A, C, D; II – B, E

20. Uyğunluğu tapın.

I - Mənsubiyyət şəkilçili isimlərin işləndiyi söz birləşmələri

II - Mənsubiyyət şəkilçili isimlərin işlənmədiyi söz birləşmələri

A - əli qılınclı, gözü yaşlı

B - armudu stəkan, gümüşü saç

C - şairin həyatı, burjua inqilabı

D - kitabı oxumaq, xörəyi yemək

E - onun oxumağı, Arifin dediyi

A) I – A, C, D; II – B, E

B) I – B, D, E; II – A, C

C) I – A, C, E; II – B, D

D) I – A, B, C; II – D, E

E) I – A, C; II – B, D, E


Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə