## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=8// level= 1// sumtest=28 // name= İnformasiyanin təsvir olunması//Yüklə 0,67 Mb.
səhifə7/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=8// level= 1// sumtest=28 // name= İnformasiyanin təsvir olunması//1. İkilik say sistemində ədədin yazılışında hansı rəqəmlərdən istifadə olunur?

A) 1, 2


B) 0, 1

C) 0, 2


D) 2, 3

E) 3, 4
2. Aşağıdakılardan hansı riyazi məntiqin əsas anlayışları sayılmır?

1 – mülahizə

2 – məntiqi dil

3 – məntiqi proqramlaşdırma

4 – məntiqi kəmiyyətlər

5 – məntiq əməlləri

6 – müzakirə

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
3. İnsanın aldığı informasiyalar hansılardır?

A) obrazlı informasiyalar, formal diiərdə yazılan informasiyalar

B) obrazlı informasiyalar, təbii dillərdə yazılan informasiyalar

C) simvol şəklində olan informasiyalar, formal diiərdə yazılan informasiyalar

D) formal diiərdə yazılan informasiyalar, təbii dillərdə yazılan informasiyalar

E) simvol şəklində olan informasiyalar, obrazlı informasiyalar4. Uyğunluğu müəyyən edin.

I-dilin konstruksiyalarının yazılış qaydası

II-dilin konstruksiyalarının məna çalarları

III-dilin mətnə tətbiqinin praktik məqsədləri

IV-istifadə olunan simvollar çoxluğu

1-əlifba


2-sintaksis

3-semantika

4-proqmatika

A) I- 1, II- 2, III-3, IV-4

B) I- 2, II- 3, III-4, IV-1

C) I- 3, II- 4, III-1, IV-2

D) I- 4, II- 3, III-2, IV-1

E) I- 4, II- 1, III-2, IV-35. Dilin hansı formaları var?

A) təbii və milli

B) təbii və formal

C) formal və beynəlxalq

D) formal və süni

E) şifahı və təbii


6. EHM-də istifadə olunan dillər, dilin hansı növünə aiddir?

A) obrazlı dillər

B) təbii dillər, süni dillər

C) milli dillər, təbii dillər

D) formal dillər, şifahi dillər

E) formal dillər


7. Kompüterdə sirkulyasiya edən informasiyalar hansılardır?

A) emal edilən informasiyalar (verilənlər), təsvir edilən informasiyalar

B) emal edilən informasiyalar (verilənlər), sirkulyasiya edən informasiyalar

C) kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar),

saxlanılan informasiyalar

D) emal edilən informasiyalar (verilənlər),

kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar)

E) kompüterin işini idarə edən informasiyalar (əmrlər, proqramlar, operatorlar),

ötürülən informasiyalar
8. Say sistemlərinin növləri hansılardır?

A) 2-lik və 8-lik

B) Mövqeli və 2-lik

C) Mövqeli və mövqesiz

D) 8-lik və 16-liq

E) Mövqesiz və 8-lik


9. Hazırda istifadə olunan mövqeli say sistemləri hansılardır?

A) 8-lik, 10-luq, 60-lıq

B) 10-luq, 16-lıq

C) 2-lik, 8-lik, 10-luq

D) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

E) 10- luq, 12-lik, 16-lıq10. Məntiqi sabitlər hansı qiymətləri alır?

A) sadə və mürəkkəb

B) doğru və ya düz

C) mülahizə və konstant

D) doğru və ya yalan

E) konstantlar və dəyişənlər


11. Say sisteminin mövqeli olması nə deməkdir?

A) Ədəddə rəqəmlərin yerini dəyişdikdə qiymət dəyişmir

B) Ədədin rəqəmləri cüt rəqəmlərdir

C) Ədədin mərtəbələrinin fərqi yoxdur

D) Ədəddə rəqəmin tutduğu yerin heç bir fərqi yoxdur

E) Hər bir rəqəmin qiyməti onun mövqeyindən asılıdır


12. “Müəllim” və “şagird” sözlərində nə qədər informasiya vardır?

A) 40 bit, 6 bayt

B) 7 bayt, 6 bayt

C) 44 bit, 8 bayt

D) 9 bayt, 8 bayt

E) 7 bayt, 8 bit


13. 1, 3, 7, 8, 9 rəqəmlərindən hansıları 8-lik say sistemində işlənmir?

A) 1, 9


B) 1, 8

C) 8, 9


D) 3, 7

E) 3, 9
14. 16-lıq say sistemində B, C hərfləri ilə hansı ədədlər təsvir olunur?

A) 12, 14

B) 12, 13

C) 10, 14

D) 11, 12

E) 14, 15
15. Müasir informatika hansı say sistemləri ifadə olunur?

A) 16 - lıq, 10-luq

B) 2-lik, 10-luq

C) 2-lik, 8-lik

D) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

E) 10- luq, 2-lik


16. 16-lıq say sistemində A və D hərfləri hansı ədədlərlə təsvir olunur?

A) 14, 15

B) 12, 11

C) 10, 15

D) 13, 14

E) 10, 1317. Verilənlərdən hansı ikilik say sisteminin rəqəmləridir?

A) 1, 2


B) 0, 1

C) 0, 2


D) 3, 4

E) 1, 3
18. 16-lıq say sistemində A və B hərfləri hansı ədədlərlə təsvir olunur?

A) 12, 13

B) 10, 11

C) 10, 13

D) 14, 15

E) 14, 13
19. Maşın dili nə deməkdir?

A) 2-lik rəqəmlərlə kodlaşdırılmış dildir. Kompüter yalnız maşın dilində

yazılmış proqramları başa düşür.

B) 8-lik rəqəmlərlə kodlaşdırılmış dildir. Beyzik dilində yazılmış proqramdır.

C) Simvollarla yazılan dildir.

D) Maşını idarə edən proqramdır.

E) Mexaniki idarə vasitəsidir.
20. Dillərin ardıcıllıq növləri hansılardır?

A) obrazlı dillər, formal dillər

B) təbii dillər, obrazlı dillər

C) formal dillər, simvol dillər

D) simvol, obrazlı dillər

E) təbii dillər, formal dillər21. Hazırda istifadə olunan mövqeli say sistemləri hansılardır?

A) 10-luq, 12-lik, 16-lıq

B) 10-luq, 16-lıq, 60-lıq

C) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

D) 2-lik, 8-lik, 10-luq

E) 8-lik, 10-luq, 60-lıq


22. Onluq say sistemi rəqəmlərinin külliyyatı hansılardır?

A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

B) 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8, 9

C) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

D) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

E) 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9


23. Orta məktəb şagirdlərinin informatika kursunda riyazi – məntiq

elementləri ilə tanışlığı aşağıdakı aspekdə aparıla bilər:

1 – proseduralı-alqoritmik

2 – məntiqi proqramlaşdırma

3 – texniki sxem üzrə

4 – məntiqi kəmiyyətlər

5 – məntiqi dil

6 – məntiq əməlləri

A) 3, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 3


24. Riyazi məntiqin əsas anlayışlarını seçin:

1 – mülahizə

2 – müzakirə

3 – məntiqi kəmiyyətlər

4 – məntiqi proqramlaşdırma

5 – məntiq əməlləri

6 – məntiqi dil

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 6


25. Riyazi məntiqin əsas anlayışları hansılardır?

1 – məntiqi dil

2 – məntiqi kəmiyyətlər

3 – müzakirə

4 – məntiq əməlləri

5 – məntiqi proqramlaşdırma

6 – məntiqi ifadələr

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 6


26. Say sistemlərini öyrənərkən diqqət yetirmək lazımdır:

1 – mövqeli və mövqesiz say sistemləri

2 – 2-lik hesabın xüsusiyyətləri

3 – 10-luq hesabın xüsusiyyətləri

4 – ədədlərin mövqesiz say sistemində yazılışı

5 – 8-lik və 10-lıq say sistemləri arasında əlaqə

6 – 2-lik və 16-lıq say sistemləri arasında əlaqə

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 6

D) 1, 2, 6

E) 3, 4, 5


27. Dil aşağıdakı anlayışlarla əlaqəlidir:

1. əlifba

2. sintaksis

3. formal

4. təbii

5. semantika

6. praqmatika

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 4, 6


28. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - əlifba

II - sintaksis

III - semantika

IV - praqmatika

1. dilin konstruksiyalarının yazılış qaydası

2. dilin konstruksiyalarının məna çalarları

3. dilin mətnə tətbiqinin praktik məqsədləri

4. istifadə olunan simvollar çoxluğu

A) I – 3, II – 4, III – 1, IV - 2

B) I – 1, II – 2, III – 3, IV - 4

C) I – 4, II – 1, III – 2, IV – 3

D) I – 4, II – 3, III – 2, IV - 1

E) I – 2, II – 3, III – 4, IV - 1

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə