## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=9// level= 1// sumtest= 32 // name=Kompüter xətti//Yüklə 0.67 Mb.
səhifə8/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=9// level= 1// sumtest= 32 // name=Kompüter xətti//


1. Simvollar ardıcıllığının aid olduğu uyğunluğu tapın.

a – əlifbanın hərfləri

b – sabitlər

c – kimyəvi formullar

d – dəyişənlər

e – riyazi düsturlar

f – nöqtələr

A) d, e, f

B) b, d, f

C) a, c, e

D) c, d, e

E) a, b, c


2. Simvollar ardıcıllığının ifadə vasitələrinə aid olmayanları seçin.

a – hərflər

b – sabitlər

c – kimyəvi formullar

d – dəyişənlər

e – riyazi düsturlar

f – rəqəmlər

A) a, c, d

B) b, d, f

C) a, b, c

D) a, c, f

E) c, e, f


3. Kompüterin tərkibini hansı hissələrə ayırmaq olar ?

A) İstifadəçi və kompüter proqramları

B) Proqram və verilənlər

C) Proqram təminatı və texniki təminat

D) Əməli yaddaş və sabit yaddaş

E) Fiziki qurğular


4. Con fon Neymanın EHM-in arxitekturasına verdiyi ideyalar hansılardır?

a – EHM-in yaddaşının ünvanlaşdırılması

b – xarici yaddaşın təşkili

c – maşın hesablamasında ikilik say sistemindən istifadə

d – daxili yaddaşın təşkili

e – maşın əmrlərinin quruluşu və prosessorun əmrlər sisteminin tərkibi

f – xarici yaddaşın sürəti

A) d, e, f

B) a, b, c

C) b, e, f

D) c, d, e

E) a, c, e


5. Sistem bloka daxil olanlar hansılardır?

A) Klaviatura, printer, modem

B) Prosessor, monitor

C) Əməli yaddaş, montor

D) Prosessor, əməli yaddaş, qidalandırma bloku

E) Prosessor, printer, modem


6. Hansılar informasiya proseslərinə aiddir?

A) İnformasiyanın emalı, silinməsi

B) İnformasiyanın qəbulu, emalı

C) İnformasiyanın silinməsi, təsviri

D) İnformasiyanın ötürülməsi, təyinatı

E) İnformasiyanın emalı, təsviri


7. İnformasiyanı xaric edən qurğular hansılardır ?

A) Modem


B) Klaviatura

C) Displey və printer

D) İnterfeys

E) Displey və modem


8. Kompüterin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) Monitor, yaddaş, printer

B) Prosessor, modem, proqram

C) Prosessor, klaviatura, modem

D) Sistem bloku, monitor, klaviatura

E) Prosessor, printer, yaddaş


9. Kompyüterin əlifbası neçə simvoldan ibarətdir və hər bir simvolun

yaddaşda tutduğu yer aşağıdakılardan hansıdır?

A) 255 simvol, 1 bayt

B) 256 simvol, 2 bayt

C) 256 simvol, 1 bayt

D) 260 simvol, 3 bayt

E) 255 simvol, 2 bayt


10. EHM-in yaddaşı hansılardır?

A) keş yaddaş, xarici yaddaş

B) daxili yaddaş, xarici yaddaş

C) daxili yaddaş, keş yaddaş

D) giriş , çıxış

E) sürətli yaddaş, xarici yaddaş


11. Əlifbanın hər bir simvoluna onun nömrəsini qarşı qoyan nizamlanmış

standartlar nəyə deyilir?

A) say sistemi

B) Kodlaşma cədvəli

C) qrafiki informasiya

D) informasiyanın təsviri

E) ikilik kodlar12. Aşağıdakılardan hansı informasiya proseslərinə aiddir?

a – informasiyanın saxlanması

b – təsviri

c – qəbulu

d – təminatı

e – emalı

f – axını

A) b, c, d

B) a, c, e

C) c, e, f

D) d, e, f

E) a, b, c


13. EHM-in proqram təminatına hansılar aiddir?

1 – sistem proqram təminatı

2 – aparat hissəsi

3 – tətbiqi proqram təminatı

4 – yaddaş qurğusu

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 5


14. Müasir kompüterlər hansı informasiyalarla işləyir?

a – ədədi

b – simvol

c – riyazi

d – qrafik

e – səs


f – təsviri

A) b, d, e, f

B) a, b, e, f

C) b, c, d, f

D) a, b, d, e

E) a, c, d, f


15. Kompüterin yaddaşının struktur vahidləri hansılardır?

1 – bit

2 – ədədi

3 – bayt

4 – riyazi

5 – maşın sözü

6 – simvol

A) 1, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5
16. Verilənlərdən hansı kompüterin yaddaşının struktur vahidləri deyil?

a – bit


b – ədədi

c – bayt


d – riyazi

e – maşın sözü

f – simvol

A) a, c, e

B) a, b, c

C) b, d, f

D) c, d, e

E) d, e, f


17. Ədədlər EHM-in yaddaşında hansı formatda olur?

1 – qeyd olunmuş nöqtə ilə

2 – simvollar formasında

3 – sürüşkən nöqtəli formatda

4 – 10-luq say sistemində

5 – maşın sözündə

A) 2, 5

B) 2, 3


C) 1, 3

D) 1, 4


E) 3, 4
18. EHM-lər hansı siniflərə bölünür?

1 – super EHM-lər

2 – birprosessorlu EHM-lər

3 – mini EHM-lər

4 – EHM-in qurğuları

5 – mikro EHM-lər

6 – EHM-in yaddaşı

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 4
19. İstənilən əməliyyat sistemi hansı 3 əsas funksiyanı yerinə yetirir?

a – kompüterin qurğularını idarə edir

b – informasiyanı qəbul edir

c – istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır

d – informasiyanı emal edir

e – fayllarla işləməni təmin edir

f – informasiyanı ötürür

A) d, e, f

B) b, d, e

C) b, c, f

D) a, c, e

E) a, e, f


20. EHM-in proqram təminatına aid olmayanları seçin:

a – sistem proqram təminatı

b – aparat hissəsi

c – tətbiqi proqram təminatı

d – yaddaş qurğusu

e – proqramlaşdırma sistemləri

f – kodlaşma cədvəli

A) c, d, e

B) a, b, c

C) c, d, f

D) b, d, f

E) b, e, f


21. Aşağıdakılardan hansı EHM-in proqram təminatının ayrıldığı siniflərdir?

1 – sistem proqram təminatı

2 – kompüterin qurğuları

3 – tətbiqi proqram təminatı

4 – kompüterin yaddaşı

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5


22. Verilənlərdən hansılar EHM-in proqram təminatının ayrıldığı siniflər

deyil?

1 – sistem proqram təminatı

2 – kompüterin qurğuları

3 – tətbiqi proqram təminatı

4 – kompüterin yaddaşı

5 – proqramlaşdırma sistemləri

6 – kodlaşma cədvəli

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 4, 6


23. Hansılar əməliyyat sisteminin yerinə yetirdiyi funksiyalara aiddir?

1 – kompüterin qurğularını idarə edir

2 – informasiyanı kompüterdə saxlayır

3 – istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir

4 – informasiyanı ötürür

5 – fayllarla işləməni təmin edir

6 – informasiyanı emal edir

A) 1, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


24. Xarici yaddaş daşıyıcılarını göstər:

1 – maqnit disklər,

2 – optik disklər,

3 – RAM,

4 – CD - ROM,

5 – lazer printer,

6 – rəqəmli video disklər

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 6


25. Əməliyyat sistemindən istifadə edən istifadəçinin malik olduğu vərdişlər

hansılardır?

1 – lazım olan proqramı işə salmaq

2 – informasiyanı ötürmək

3 – fayllar üzərində əsas əməliyyatları yerinə yetirmək

4 – informasiyanı emal etmək

5 – kompyuterin vəziyyəti ilə bağlı məlumat almaq

6 – informasiyanı saxlamaq

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


26. Fayllarla iş zamanı hansı məlumatları bilmək lazımdır?

a – faylın adı

b – proqramı işə salmağı

c – faylın quruluşu

d – diskin dolması

e – kataloq

f – informasiyanın emalı

A) b, c, d

B) a, d, f

C) a, c, e

D) d, e, f

E) c, d, e


27. Aşağıdakılardan hansıları fayllarla iş zamanı bilmək vacibdir?

1 – faylın adı

2 – proqramı işə salmaq

3 – faylın quruluşu

4 – diskin dolması

5 – kataloq

6 – informasiyanın emalı

A) 2, 3, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5


28. Hansılar fayllarla iş zamanı verilən məlumatlara aid deyil?

1 – faylın adı

2 – proqramı işə salmağı

3 – faylın tipi

4 – informasiyanın qəbulu

5 – faylın quruluşu

6 – diskin dolması

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


29. Fayllar üzərində əsas əməliyyatlar hansılardır?

1 – silmək

2 – informasiyanın qəbulu

3 – bir hissəsini ayırmaq

4 – informasiyanın ötürülməsi

5 – məzmununa baxmaq

6 – proqramı işə salmaq

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 2, 4, 6


30. Hansılar fayllar üzərində əsas əməliyyatlar sayılmır?

1 – silmək

2 – tipi

3 – bir hissəsini ayırmaq

4 – quruluşu

5 – məzmununa baxmaq

6 – kataloq

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 1, 2, 3


31. İnformasiya prosesinə aid olanları seçin:

a – informasiyanın saxlanması

b – qəbulu

c – təminatı

d – emalı

e – axını

f – təsviri

A) b, e, f

B) a, d, f

C) c, d, e

D) b, c, d

E) a, b, d


32. İnformasiya prosesləri dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın qəbulu

2 – emalı

3 – silinməsi

4 – ötürülməsi

5 – təsviri

6 – təminatı

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə