1- irak’A İhracat yapan diİb sahiBİ Fİrmalara duyurulurYüklə 26,98 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü26,98 Kb.
#47977
növüYazı


GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ1) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HEYETİ İLE UKRAYNA GÜMRÜK İDARESİ HEYETİ ARASINDA BİR TOPLANTI DÜZENLENECEKTİR

( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazısında; anılan Bakanlık ile Ukrayna Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Bakanlık heyeti ile Ukrayna Gümrük İdaresi heyeti arasında 24-26 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’da bir toplantının düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu toplantıya ilişkin gündem taslağı ekte olup, gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, özellikle ihracatçı ve nakliyecilerin yaşadığı sorunlara ilişkin somut bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle, ekli form doldurularak en geç 03 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) bildirmeleri rica olunur.

**************************************************
2) SLOVENYA’YA İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE!

( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın Ekim ayının ilk yarısında Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Radovan ZERJAV ile bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ziyaretlere yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile söz konusu toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar hakkında ekli formun doldurularak TİM’e iletilmek üzere en geç 11 Eylül 2012 Salı günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica olunur.

*************************************************

3) “TÜRKİYE–KENYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) II. DÖNEM TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; “Türkiye–Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı”nın 2012 yılı Ekim ayı ilk haftasında Milli Eğitim Bakanı Sn. Ömer DİNÇER eş başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu nedenle; söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin ekte yer alan formun doldurularak TİM’e gönderilmek üzere en geç 13 Eylül 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.


*************************************************

4) MİNSK SERBEST BÖLGESİ’NDEKİ YATIRIM İMKANLARI

( SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Beyaz Rusya’da aynı zamanda valilik ve belediye işlerini yürüten Minsk Şehir İcra Komitesi’nin yazısına atıfla, Minsk Serbest Bölge İdaresi’nin, anılan Serbest Bölge’de yatırım yapmayı düşünen Türk firma temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağı ve söz konusu Serbest Bölge’de yatırım yapmayı düşünen firmaların bilgilerini TİM’e iletilmek üzere en geç 14 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) bildirmeleri rica olunur.
*************************************************

5) “KIRGIZ TARIMSAL SANAYİ YATIRIM FORUMU” DÜZENLENİYOR
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Bişkek Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, 13-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Bişkek’te “Kırgız Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu”nun düzenleneceği, söz konusu Yatırım Forumu’na katılmak isteyen Türk iş çevrelerinin Madina KARABAYEVA (diec@mfa.goc.kg, Tel: +996 (312) 66 13 60)’ya başvurmaları gerektiği ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin www.agroprod.kg ve www.apsp.kg adreslerinden elde edilebileceği belirtilmektedir.
*************************************************

6) İTALYA’NIN VİZE BAŞVURU MERKEZLERİ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atıfla, İtalyan konsolosluklarının bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Gaziantep, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve Diyarbakır’da 2012 yılı sonunda vize müracaat merkezlerinin açılacağının bildirildiği ifade edilmektedir.
*************************************************

7) SLOVENYA’DA YATIRIM İMKANI
Ljubljana Ticaret Müşavirliği kanalıyla, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Slovenya’nın doğa harikası ve önemli ölçüde turist çeken Triglavski Ulusal Parkı içinde yer alan Bohinj Gölü çevresindeki Bohinj Park Hotel’in (http:www.phb.si/) sahibi MPM Engineering d.o.o isimli firma tarafından, mevcut otelin civarında yapımı 2013 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülen ve proje tutarı 50 milyon Avro olan Slovenya’nın en büyük kayak merkezinin inşa edildiği, söz konusu proje için İtalyan bir ortak ile çalışıldığı ve firmanın gerek mevcut otel, gerek inşa edilmekte olan kayak merkezi için Türkiye’den de bir yatırımcı aramakta olduğu, ilgilenecek firmaların (firma adı, faaliyet konusu, irtibat kişisi, unvan, telefon, e-posta) gerekli bilgilerini TİM’e (gizemdizdaroglu@tim.org.tr ) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.
*************************************************

8) 5957 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA
Bilindiği üzere, 01/01/ 2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden hazırlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik 07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız yazıda aynen; “Anılan Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ihraç etmek veya sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallardan hal rüsumu alınmayacağının hükme bağlandığı, ancak, sınaî üretimde kullanılacak veya ihraç edilecek malların doğrudan üretici yerine aracılardan temin edildiği durumlarda uygulamada bazı sıkıntıların yaşandığına ilişkin ihracatçı firmalar tarafından anılan Bakanlığa bilgiler iletildiği ifade edilmekte olup, konu İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce aşağıda açıklanmıştır.
* Mezkur Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında bildirimciler tanımlanmıştır. Sınai üretimde kullanılmak üzere mal satın alan sanayiciler ile ihraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar bildirimciler arasında sayılmış ve bunların Hal Kayıt Sistemine kaydolmaları gerektiği aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Sisteme kaydolan söz konusu kişilerin üreticilerden doğrudan satın aldığı mallara ilişkin yaptıkları bildirimlerde hal rüsumu mevzuat gereği tahakkuk etmemektedir.
* Öte yandan, uygulamada sanayici veya ihracatçılardan bazılarının sınai üretimde kullanacakları veya ihraç edecekleri malları toptancı hali dışında faaliyet gösteren kişilerden de temin ettiği anlaşılmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında, malların toptan satışının hal içi ve dışında faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar tarafından yapılacağı, hükme bağlanmış olup, bu fıkraya göre toptancı hali dışında faaliyet gösteren ve ihracatçı veya sınaî işletmelere toptan mal temin eden kişiler de Hal Kayıt Sistemine kaydolacaklardır. Bu kişilerin, söz konusu hizmeti aracılık faaliyeti çerçevesinde yürütmeleri durumunda komisyoncu sıfatı ile, tüccarlık faaliyeti çerçevesinde yürütmeleri durumunda ise tüccar sıfatı ile Hal Kayıt Sistemine kaydolmaları gerekmektedir. Sınaî üretimde kullanılacak veya ihraç edilecek mallara ilişkin olarak, malın Sisteme tüccar sıfatıyla kayıtlı olanlardan satın alınması durumunda hal rüsumu tahakkuk edecek, komisyoncu sıfatıyla kayıtlı olanlardan satın alınması durumunda ise hal rüsumu tahakkuk etmeyecektir.
* Söz konusu kayıt işlemi mezkûr Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu ya da esnaf sicil müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne istenilen bilgi ve belgelerle birlikte başvurulmak suretiyle gerçekleştirilebilecek olup, istenilen bilgi ve belgeler anılan Yönetmeliğin 4. no.lu ekinde belirtilmiştir.” denilmektedir.

**************************************************9) ÇEŞİTLİ DUYURULAR


  • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK / Türkiye–Tayvan İş Konseyi ve “Chinese International Economic Cooperation Association” (CIECA) işbirliğinde 11 Ekim 2012 tarihinde Tayvan’ın Başkenti Taipei’de iki ülke üst düzey yetkililerinin katılım sağlayacağı “Türkiye – Tayvan İş Konseyi IV. Ortak Toplantısı” ve akabinde Tayvan firmaları ile inşaat (yeşil bina teknolojileri) elektrikli araçlar, elektrik-elektronik, yazılım, bilişim, yenilenebilir enerji, makine, LCD alanlarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği ve söz konusu ziyaret sırasında Taipei’deki önemli fuarların da ziyaret edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, anılan ziyarete katılmak isteyen firmaların 21 Eylül 2012 tarihine kadar DEİK ile (Adem KULA, Tel: 212 339 50 83; Faks: 270 37 84 e-posta: akula@deik.org.tr) irtibat kurmaları gerektiği ifade dilmektedir.


***************************

    • Türk-Arap İşadamları Konseyi’nden alınan bir yazıda; Türk-Arap İşadamları Konseyi tarafından Mısır Ticaret Heyeti düzenlendiği ve 16–20 Eylül 2012 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenecek heyete katılmak isteyen firmaların www.auied.com web sitesinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edilmektedir.

***************************


Yüklə 26,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə