1- İŞyeriNİn tesciLİ, nakli, devri, İNTİkaliYüklə 446 b.
səhifə1/17
tarix15.01.2018
ölçüsü446 b.
#38114
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17 • 1- İŞYERİNİN TESCİLİ, NAKLİ, DEVRİ, İNTİKALİ,

 • 1.1 İşyerinin tescili, nakli, devir ve İntikalinde işyeri bildirgesinin verilmesi;

 • -5510/4-1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, örneği kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırılan tarihte kuruma vermek zorundadır.

 • İşyeri bildirgesi,

 • - İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde; nakleden işveren tarafından, nakil tarihinden itibaren,

 • -İşyerinin, başka bir işverene devredilmesi halinde; devralan işveren tarafından, devir tarihinden, itibaren,

 • 10 GÜN içinde,

 • -İşyerinin, işverenin ölümü ile mirasçılara intikal etmesi halinde, mirasçılar tarafından, ölüm tarihinden itibaren 3 AY içinde,

 • İşyeri bildirgesi verilmek zorundadır. • - Aynı il içinde başka bir ünitenin görev alanına giren bölgeye nakledilmesi veya aynı ünitenin görev alanı içindeki adres değişikliklerinde; işyeri bildirgesi verilmez. Durum, nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde eski ve yeni üniteye yazı ile bildirilir. Eski ünitece belgelerin birer örneği yeni üniteye gönderilir, yeni ünitede yeni işyeri dosyası açılır, iyeni işyeri sicil numarası işverene bildirir.

 • - Devir veya intikal işlemlerinde; ayrıca işyeri dosyası tescil edilmez, Verilen işyeri/devir bildirgesi üzerine yeni değişiklikler tescil kütüğüne işlenerek, İşlemlerin mevcut işyeri sicil numarası üzerinden yürütülmesine devam edilir. • 1.2. Şirketlerin durumu;

 • Şirketlerin, kuruluşları aşamasında çalıştırılacakları sigortalı sayısını ve başlama tarihlerini TS. Memurluklarına bildirmeleri, Kuruma bildirilmiş sayılır

 • TS. Memurluklarınca kendilerine yapılan bu bildirim 10 gün içinde Kuruma bildirilir.

 • 6762 s. TTK na tabi şirketlerin, nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya başka bir şirkete katılması durumunda ticaret sicil ilan tarihinden,

 • Adi şirketlerde, yeni ortak alınması halinde, alındığı tarihten,

 • itibaren 10 gün içinde işyeri bildirgesi verilmesi gerekir.

 • (e-sigorta kanalı ile alınana kadar elden verilir veya posta yoluyla gönderilir.)

 • İşletme adı değişikliğinde, sadece değişiklik yazı ile bildirilir.

 • Konsorsiyum sa ?

 • 90. md. kapsamında yapılan ihalenin konsorsiyumla üstlenilmesi halinde, idareye ayrı ayrı teminat verilmiş ve istihkakları ayrı ödenmek kaydıyla, her bir üstlenici adına işyeri dosyası açılabilir.

 • İş ortaklığında; işyeri dosyası iş ortaklığı adına açılır.1.3. Alt işveren ve Sigortalıyı geçici olarak devir alan işverenlerde tescil ?

 • 1.3. Alt işveren ve Sigortalıyı geçici olarak devir alan işverenlerde tescil ?

 • Alt işveren, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, kanundan doğan bütün yükümlülüklerini, asıl işverenin işyeri sicil numarasına ilave edilen 3 haneli alt işveren numarası ile asıl işveren dosyasından yerine getirir.

 • Alt işveren adına ayrıca işyeri dosyası açılmaz.

 • Sigortalıyı, geçici iş ilişkisi ile devir alan işveren de yükümlülüklerini, sözleşmenin ibrazı kaydıyla, tarafına verilen 3 haneli ilave numara ile sigortalısını devir aldığı işyerinin dosyasından yapar. Sigortalıyı, geçici iş ilişkisi ile devir alan işveren adına ayrıca dosya açılmaz.

 • İşyeri bildirgesinin verilmesi veya geç verilmesi diğer yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 • Yükümlülüklerini ihlal eden işverenler hakkında 102/1-b kapsamında İPC uygulanır. • 2- İHALE KONUSU İŞLERDE TESCİL,

 • - Tek ihale ile verilen ve birden fazla ilde yapılması gereken, istihkakı ve teminatı tek olan işler, işin başladığı yerdeki ünitece tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir ve diğer ilgili ünitelere yazı ile bilgi verilir.

 • - Aynı anda birkaç ünite bölgesinde birden başlaması söz konusu olan ihale konusu işlerin, hangi ilde tescil edileceği ve işyeri sicil numarası alınacağı işverence belirlenebilir.

 • - Aynı işveren tarafından, yapı ruhsatlarına istinaden yaptırılan özel nitelikteki bina inşaatlarında; parsellerinin birbirine yakın ve sigortalıların da birbirine karışması kaydıyla, tek işyeri sicil numarası verilebilir.

 • Süresi dışında verilen işyeri bildirgesi aksi kararlaştırılmadığı sürece Kuruma elden veya posta yoluyla verilir. • - Valilikler, belediyeler, ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri ve istihdama ilişkin bilgileri 1 ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır. (5510/11/6)


 • Kataloq: img

  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə