1 Aşağıdakilerden hangisi stresin neden olduğu hastalıklar arasında değildir?Yüklə 52,04 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü52,04 Kb.
#95494

SORULAR

1)Aşağıdakilerden hangisi stresin neden olduğu hastalıklar arasında değildir?

A)Kabızlık

B)Mide ülseri

C)İşitme kaybı

D)Asabiyet

2) REM uykusu ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Rüya görülür

B)En hafif uyku kademesi

C)Dört aşamadan oluşur

D)Toplam sürenin %25’i REM uykusudur

3)Aşağıdakilerden hangisi sosyal etki sonucu ortaya çıkmıştır?

A)Kutuplaşma

B)Otoriteye itaatsizlik

C)Gruba uymama

D)Hepsi


4) Aşağıdakilerden hangisinde stres ile başetme adımları doğru olarak verilmiştir ?

A)Dur-Düşün-Uygula-Kontrol et- Bekle

B) Dur-Düşün-Uygula- Bekle -Kontrol et

C) Dur- Bekle -Düşün-Kontrol et -Uygula

D) Dur- Bekle –Düşün-Uygula-Kontrol et

5) NON- REM uykusu ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Dört aşamadan oluşur

B)1. aşama birkaç dakika sürer

C)2. aşama gerçek uykunun ilk aşaması

D)Hepsi


6) Aşağıdakilerden hangisi yorgun iken hatalardan korunma yollarındandır?

A)Kısa bir uyku

B)Bol sıvı almak

C)İnsanlarla konuşmak

D)Hepsi

7)Aşağıdakilerden hangisi vibrasyon için yanlıştır?A)Alçak frekanslı ve yüksek genlikli

B)Genellikle sıvı ortamda yayılır

C)Titreşimli bir enerji yayılımı

D)Dokunma duyusu ile algılanır

8)Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine bağlı olan hata tiplerinden değildir?

A)Pasif hatalar

B)Olayın farkına varamama

C)Yanlış karar ve uygulamalar

D)Zaman baskısı

9)Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulunmaz?

A)Fizyolojik

B)Saygı


C)Başarı

D)Zaman


10)Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?

A)Stres


B)Öfkelenme

C)Görme hasarları

D)Davranış bozukluğu

11) Tecrübe ve eğitim eksikliğinden kaynaklana hata tipi nedir?

A)Pasif hatalar

B)Aktif hatalar

C)Yanlış karar ve uygulamalar

D)Olayın farkına varamama

12) I-kavrama ve algılama

II-işlem yapma ve karar verme

III-harekete geçme

Temel performans modeli işlem basamaklarını sıraya koyunuz.

A)III-II-I

B)II-I-III

C)I-II-III

D)III-I- II

13) İnsan en derin uykuya hangi aşamada ulaşır?

A)1


B)2

C)3


D)4

14) Eğer bir prosedürün hatalı olduğu düşünülüyorsa aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?

A) Belirtilen işlemi yaparken ilgili prosedürü değiştirilmesi,

B)Prosedürlerde yapılmasını gerekli gördüğünüz değişiklikleri yöneticinize ve Kalite Güvence Müdürlüğüne bildirilmesi

C) Tecrübelere dayanarak işleme devam edilmesi

D)Görmezlikten gelmeye devam etmek

15) Aşağıdakilerden hangisi hatalar zincirini oluşturan öğelerden değildir?

A)Yoksulluk

B)Normlar

C)Yorgunluk

D)Baskı

16) Kaç desibel gürültüye maruz kalanlar kulaklık takmak zorundadırlar?

A) 30 dB ve üzeri

B) 60 dB ve üzeri

C) 90 dB ve üzeri

D)120 dB ve üzeri

17) Hipermetrop hastalığı aşağıdakilerden hangisinin tıbbi adıdır?

A)Uzağı görememek

B)Yakını görememek

C)Şaşılık

D)Sağırlık

18) Aşağıdakilerden hangisi uçak bakımını olumsuz etkileyen ve çalışanların hata yapmasına neden olabilecek faktörlerden değildir?

A)Özgüven eksikliği

B)Zayıf iletişim

C)Toplu sözleşme dönemleri

D)Unutkanlık

19) MEDA hata modeli hangi firma tarafından geliştirilmiştir?

A)Airbus


B)Boeing

C)RJ


D)MÇ

20) Aşağıdakilerden hangisi aşırı sıcaklık değişimlerinin neden olduğu sorunlardan değildir?

A)Bıkkınlık

B)Kabızlık

C)Asabiyet

D)Bel fıtığı


21) Uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bazı hatalar numaralandırılmıştır. Buna göre hatalardan hangileri bakım-onarımı yapan personelin kendisinden kaynaklıdır?

1-Kendine aşırı güvenme A) 1 VE 2

2- Baskı B) 2 VE 3

3-Kaynak eksikliği C) 1 VE 4

4-Bilinçsizlik D) 1,2 VE 4
22) Hata tipleri dikkate alındığında hangisi yanlış anlama, aşırı iş yükü ve unutkanlığın neden olduğu hata tipidir?

A) Aktif hatalar B) Pasif hatalar C) Yanlış karar ve uygulamalar D) Olayın farkına varamama


23) ‘İnsanların olaylardan doğru sonuçlar çıkarması ve ihtiyaç olduğunda büyük reformları uygulayacak isteğe sahip olması’ Emniyet kültürü bileşenlerinden hangisinin açıklaması yapılmıştır?

A) Öğrenme Kültürü B) Bilgi Kültürü C) Esnek kültür D) Adil kültür
24) İlk kez karşılaştığınız bir konu hakkında soru sormaktan çekinmeyin. Hata yaparak öğrenmeyin. Eğer yaptığınız işten kuşkunuz varsa aşağıdaki …………. kuralını hatırlayın.

‘Bir işi yapmanın hatalı bir yolu mevcutsa, izleyeceğiniz yol çoğu zaman o yoldur.’

Paragraftaki ………. yere hangisi gelmelidir.

A) Dirty dozen B) Meda C) Maslow D) Murphy


25)Hangisi SHELL kuralına göre Software’ a bir örnek olabilir?

A) Checklist B) Komponent C) Sosyal çevre D) Mühendis
26) ERGONOMİ aşağıdakilerden hangisi kısaca tanımlayabilir?

A)Makinelerle onları kullanan insanların uyumu

B)Rahatlık

C) İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.

D)Çalışan personellerin birbirleri arasındaki uyum
27)İnsan faktörlerinin kapsamı göz önüne alındığında hangisi bilişsel insan faktörlerine örnek olabilir?

A) İşyeri düzeni B) Emniyet ve sağlık C) Kalite yönetimi D) Eğitim

28) Günümüzde uçak kazalarının ana nedenleri düşünüldüğünde temel neden olarak hangisini gösterebiliriz?

A) Hava koşulları B) Uçak ve sistemleri C) Havalimanı/ATC D) Uçuş ekibi


29) 1- Bol sıvı almak

2- Sıkıcı işlerden kaçınmak

3- Geriye dönerek yaptığın işi kontrol etmek

Hangileri yorgun iken hatalardan korunmak için uygun davranışlardandır?A) 1,2 VE 3 B) 1 VE 2 C) YALNIZ 3 D) 1 VE 3
30) PEAR modeline göre sistemin performans yönünden değişkenlik gösteren en esnek elemanı nedir?

A) People B) Environment C) Action D) Resources
31) Uçak bakımında çalışan, özellikle de onaylayıcı personelin, insan faktörlerini de kapsayan güncelleme eğitimini ne kadar sürede bir alması PART-145 ‘ e göre zorunludur?

A) 6 AY B) 3 AY C) 2 YIL D) 5 YIL


32) Annexlerden hangisi ‘ACCİDENT INVESTIGATION’ ile ilgilidir?

A) ANNEX 1 B) ANNEX 6 C) ANNEX 18 D) ANNEX 13


33) Hataların birçok bariyerden aştıktan sonra kazaya dönüşebileceğini öngören modelin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) reason modeli

B)pear modeli

C)peap modeliD)Shell modeli
34)Havacılıkta insan faktörü deyince kimler hedeflenmektedir?

A) Yolcular

B) Kokpit ve kabin ekibi

C) Bakım teknisyenleri

D) Hepsi
35. Bakımdan kaynaklanan hataların tespit edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uçuş sırasında pilot tarafından çözümlenmelidir.

B) Bakım sırasında tespit edilmelidir.

C) Uçuş öncesinde pilot tarafından tespit edilmelidir.

D) Hiçbiri
36. Aşağıdakilerden hangisi pasif hataya örnektir?

A) Prosedüre uymamak

B) Unutma

C) Yanlış karar verme

D) Deneyim eksikliği
37. Uçak bakımında karşılaşılan hatalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrik kablolarında yapılan hatalar

B) Yanlış parçaların takılması

C) Hatalı montaj

D) Hepsi
38. İnsan faktörlerinin temelinde hangi faktör ya da faktörler yer alır?

A) İnsan – makine –çevre ilişkisi

B) Uçak sistemleri

C) İnsan – çevre ilişkisi

D) İnsan – makine ilişkileri
39. İnsan performansına etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme

B) İşitme

C) Hafıza

D) Hepsi
40. İşitsel faaliyet hangi duyu organıyla başlar?

A) Göz

B) Kulak

C) Burun

D) Ağız
41. Dış ve iç dünyadan gelen uyaranları anlamlı hâle getirme çabası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algı

B) Dikkat

C) Bilgi

D) Dürtü
42. Aşağıdakilerden hangisi unutma nedenlerindendir?

A) Zaman aşımı

B) Bilgiler arası karışıklık

C) Algıda yoğunluk

D) Unutma isteği
43. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin birinci basamağında aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi vardır?

A) Fizyolojik

B) Güvenlik

C) Sosyal

D) Saygınlık
44. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı insanın özelliğidir?

A) Kendisini eleştirebilir.

B) Bir konuyu taraflı olarak düşünebilir.

C) Bilgisini iyi kullanabilir.

D) Sorunlarını çözebilir.
45. Aşağıdakilerden hangisi sosyal stres kaynağı değildir?

A) Politik

B) Aile

C) İş ve kariyer

D) Donanım eksikliği
46. Aşağıdakilerden hangisi stresin yol açtığı hastalıklardandır?
A) Mide ülseri

B) Kabızlık

C) Asabiyet

D) Hepsi
47. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çevre ile ilgili değildir?

A) Gürültü

B) Aydınlatma

C) Bilgi işlem

D) Soğuk hava
48. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A) İşitme hasarları

B) Davranış bozuklukları

C) Öfkelenme

D) Hepsi
49. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatmanın sağladığı faydalardan değildir?

A) Nesnelerin fark edilmesini sağlar.

B) Gürültüyü azaltır.

C) Çevreye görsel güzellik verir.

D) İşlerin kolayca yapılmasını sağlar.
50. Aşağıdakilerden hangisi hava alanlarında otomatik olarak ölçülen hava parametrelerindendir?

A) Pist sıcaklığı

B) Hava sıcaklığı

C) Rüzgâr yönü

D) Hepsi
51. Çalışma ortam sıcaklığı kaç dereceyi geçerse çalışanlarda bitkinliğe ve sürekli terlemeye neden olur?

A) 32 °C

B) 25 °C

C) 36 °C

D) 28 °C

52. Aşağıdakilerden hangisi çalışma anında teknisyeni olumsuz olarak etkilemez?

A) Fiziksel iş

B) Tekrarlanan işler

C) Göz kontrolü

D) Aydınlık
53. Terzilerin genelde kambur olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrarlanan işler

B) İşlerinin karmaşıklığı

C) Göz kontrolleri

D) Makasla çalışmak

54.Shell modelinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) People b-) Action c-) Resourse d-) Hardware

55. Pear modelinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) People b-) Software c-) Liveware d-) Hardware

56.Bilişsel insan faktörleri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Emniyet ve Sağlık b-) İletişim ve Kültü c-) İş stresi d-) Kalite yönetim

57. Hatalar zincirinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Eksik montaj b-) Dikkatsizlik c-) Yaralanma d-)Sefer iptali

58. Beklenen eylemden istemeden sapma nedir?

a-)Hata b-)İhlal c-)Bozma d-)Zarar verme

59.Pasif hatalar aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Tecrübe eksikliği b-) Yanlış anlama c-) Eğitim eksikliği d-) Kurallara uymama

60.Aktif hatalar aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Fiziksel performans sınırlarının aşılması

b-)aşırı iş yükü

c-)Prosedürlere uymama

d-)Eğitim eksikliği

61.Heınreıch üçgeninin en tepesinde hangisi yer alır?

a-)Ölüm b-)Potansiyel tehlike c-)Maddi hasar d-)Yaralanma

62.Meda hata modelinde katkısı olan faktör hangisidir?a-)Beceri eksikliği b-)Eksik montaj c-)Acil iniş d-)Tehir

63.Meda’nın konuya yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Kişi kasıtlı hata yapabilir

b-)Teknisyene sistemin bir parçası olarak bakmak

c-)Gelecekte hatalara neden olmayacak şekilde düzeltmek geliştirmek mümkündür

d-)Bakım hataları bir seri ilgili faktör nedeniyle yapılır

64.Uçak bakımını olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

a-)Gece vardiyası b-)Ekip çalışması c-)Ailevi sorunlar d-)İş yükü

65.Fiziksel insan faktörlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Kalite yönetimi b-)Eğitim c-)İş yeri düzeni d-)Kültür

66.Henrich üçgeninde maddi hasarda toplam kaç olay yer alır?

a-)29 b-)300 c-)3000 d-)1

67.Beklenen eylemden bilerek sapma aşağıdakilerin hangisine denir?

a-)Hata b-)Kusur c-)Yanılma d-)İhlal

68.Henrich üçgeninin en alt kısmında hangisi yer alır?

a-)Potansiyel tehlike b-)Ölüm c-)Maddi hasar d-)Yaralanma

69.Dirty dozen’nın 12 nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Ekip çalışması b-)Normlar c-)İletişim d-)Kaynak yeterliliği70.Aşağıdakilerden hangisi hata tiplerinden değildir?

a-)Pasif hatalar b-)Aktif hatalar c-)Bilinçli yapılan hatalar d-)Olayın farkına varamama
Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 52,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə