1. Basamak: mevcut antrenman durumunun tespiti BasamakYüklə 446 b.
tarix18.08.2018
ölçüsü446 b.
#72604Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür. (Holmann)

 • Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür. (Holmann)

 • Antrenman; fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir.(Sevim)

 • Antrenman sportif performansın arttırılması sürecinde uygulanan önlemler topluluğuna verilen addır.(Çetin)Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri

 • Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri

 • Teknik, taktik ve oyun anlayışı

 • Kişilik gelişimi ve eğitimi

 • Sosyal özelliklerin ve davranışların gelişimi

 • Psikolojik hazırlık ve zihinsel gelişimAmacına yönelik uygulanan alıştırmalar

 • Amacına yönelik uygulanan alıştırmalar

 • 1- genel geliştirici alıştırmalar

 • 2- özel alıştırmalar

 • 3- yarışma alıştırmalarıÖngörülen antrenman amaçlarına ulaşmak için genellikle spor uygulamalarından geliştirilen planlı ve programlı uygulamalardır.

 • Öngörülen antrenman amaçlarına ulaşmak için genellikle spor uygulamalarından geliştirilen planlı ve programlı uygulamalardır.1. Basamak: mevcut antrenman durumunun tespiti

 • 1. Basamak: mevcut antrenman durumunun tespiti

 • Temel antrenman dönemi; temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, temel teknik ve taktik ilkelerin öğrenilmesi, psikolojik özeliklerin ve sosyal davranışların geliştirilmesi

 • Gelişim antrenman dönemi; üs düzey spor verimine basamaklı olarak ulaşılmaya çalışılır. Genel ve özel kondisyon düzeltilir ve geliştirilir. Teknik ve taktik eğitim, zihinsel ve psikolojik gelişim.

 • Yüksek performans antrenman dönemi; branşlara özgü kondisyonel, teknik taktik, zihinsel ve psikolojik hazırlık2. Adım. Hedef normların konulması

 • 2. Adım. Hedef normların konulması

 • Antrenman planlaması yapılır.

 • Birkaç yıllık plan

 • Yılık antrenman peryotlaması

 • Haftalık ve günlük planlar

 • 3. Adım. Antrenman çalışması

 • genel antrenman çalışmaları

 • Özel antrenman çalışmaları

 • Müsabaka çalışmaları

 • KontrolAntrenman sırasındaki çalışmalar

 • Antrenman sırasındaki çalışmalar

 • temel motorik özelliklere yönelik çalışmalar

 • Teknik motor kondisyon yeteneğe yönelik çalışmalar

 • Taktik

 • Kişilik ve iradi güç çalışmaları

 • 4. Adım: antrenman ve müsabaka kontrolleri

 • Değerlendirme ve geri bildirimKas lifi--------- endomisyum

 • Kas lifi--------- endomisyum

 • Fasikül--------- perimisyum

 • Kas dokusu----- epimisyum

Uyarılabilme

 • Uyarılabilme

 • İletebilme

 • Kasılabilme

 • Esnek

 • Vizikozite özeliğiUyarılabilen özelikteki kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kas doku uyarıları zar yüzeyleri boyunca iletebilme ve bu elektriksel değişiklik ile mekanik olarak kasılabilme veya boylarını kısaltabilme yeteneğine sahiptir.

 • Uyarılabilen özelikteki kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kas doku uyarıları zar yüzeyleri boyunca iletebilme ve bu elektriksel değişiklik ile mekanik olarak kasılabilme veya boylarını kısaltabilme yeteneğine sahiptir.Düz kaslar

 • Düz kaslar

 • İskelet kası

 • Kalp kası

Otonom sinir sistemi tarafından uyarılr

 • Otonom sinir sistemi tarafından uyarılr

 • istem dışı kasılır

 • aktin ve myozin flamentlerinin rastgele bir dağılım gösterir.

 • Kan damarları, iç organlar bağırsak vb. organlarda bulunurlar.Çizgili görünümdedirYapısal açıdan iskelet kaslarına benzerler

 • Yapısal açıdan iskelet kaslarına benzerler

 • çizgili görünürler

 • Fonksiyonel açıdan düz kaslara benzerler

 • Otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilirler.

İzometrik; aynı boyda

 • İzometrik; aynı boyda

 • İzotonik; aynı gerilimde

 • Eksantrik

 • konsantrik

 • Oksotonik; karışıkBeyaz lif tipi (FT)

 • Beyaz lif tipi (FT)

 • Kırmızı lif tipi (ST)Hareket

 • Hareket

 • Koruma

 • Isı üretimi

 • Mekanik iş yapabilme

 • Postürü sağlamaAktin

 • Aktin

 • miyozinKas kuvveti

 • Kas kuvveti

 • Hipertrofi

 • Daha iyi bir kan dolaşımı

 • Kılcallanma

 • ATP-PC depolarında artma

 • Glikojen depolarında artma

 • Kasılma hızıAnaerobik sistem

 • Anaerobik sistem

 • -ATP-PC

 • -laktik asit sistem

 • Aerobik sistemDolaşım sistemi kalp, kan ve kan damarlarından oluşmuştur. Dolaşım sistemi kanın damarlar içerisinde belli basınç altında dolaşarak hücrelerin madde alışverişini , beslenmesini, onarımını, sıcaklığın vücuda dağılımını hormonlarla birlikte çeşitli maddelerin ve gazların taşınmasını sağlar

 • Dolaşım sistemi kalp, kan ve kan damarlarından oluşmuştur. Dolaşım sistemi kanın damarlar içerisinde belli basınç altında dolaşarak hücrelerin madde alışverişini , beslenmesini, onarımını, sıcaklığın vücuda dağılımını hormonlarla birlikte çeşitli maddelerin ve gazların taşınmasını sağlarMiyokard

 • Miyokard

 • Uyarılması

 • Bölümleri

 • Sistematik dolaşım

 • Pulmoner dolaşım

 • Arterler

 • Venler

 • Kılcal damarlarKalp atım hızı

 • Kalp atım hızı

 • Kalp debisi

 • Kalp hipertrofisi

 • Kan volümü

 • Hemoglobin miktarı

 • Kan basıncıSolunum

 • Solunum

 • Solunum sistemi

 • Pulmoner ventilasyon

 • Alveoler ventilasyon

1-Akut değişimler

 • 1-Akut değişimler

 • 2- kronik değişimler

 • Solunum volümü

 • Frekansı

 • O2 difüzyon kapasitesi

 • Akciğerlerdeki kılcalanma

  • PİRAMİDAL METOT:
 • Maksimal kuvveti belirlenir ve yüklenmenin yoğunluğu buna göre ayarlanır. Geliştirilmesi istenen kuvvet türüne göre yüklenme şiddeti, yoğunluğu, tekrar sayısı ve temposu değiştirilirKas guruplarına değişmeli yüklenme uygulanacak biçimde istasyonlar kurulur. İstasyon çalışmaları süre ve tekrar metodu ile uygulanır. Süre metodunda yapılacak çalışmada alıştırmanın süresi ve dinlenme aralıkları önceden belirlenir. Tekrar metodunda ise alıştırmaların tekrar sayısı istasyonlar için belirlenir.

 • Kas guruplarına değişmeli yüklenme uygulanacak biçimde istasyonlar kurulur. İstasyon çalışmaları süre ve tekrar metodu ile uygulanır. Süre metodunda yapılacak çalışmada alıştırmanın süresi ve dinlenme aralıkları önceden belirlenir. Tekrar metodunda ise alıştırmaların tekrar sayısı istasyonlar için belirlenir.3 DALGASAL METOT

 • 3 DALGASAL METOT

 • Yüklenme sabit kalırken uygulama sayısı dalgasal olarak yükselme ve alçalma gösterir. Aynı yüklenme yoğunluğunda az tekrardan çok tekrara, sonrasında ise çok tekrardan az tekrara doğru bir dalgalanma olabileceği gibi çok tekrardan aza, daha sonra az tekrardan çok tekrara doğruda uygulanabilir.Yüklenme yoğunluğu ve alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır.

 • Yüklenme yoğunluğu ve alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır.Uzun yüklenme süresinde yani fazla tekrar sayısında az ve orta dirençlerle çalışılmasıdır. Yüklenme yoğunluğu maksimal kuvvetin % 40-60 , tekrar sayısı 8-12, akıcı ve yavaş tempo, yeni başlayanlar için 2-4 seri, üst düzey sporcular için 4-6 seri, seri aralarında sporcuların antrenman durumuna göre 3 dakika dinlenme verilir.

 • Uzun yüklenme süresinde yani fazla tekrar sayısında az ve orta dirençlerle çalışılmasıdır. Yüklenme yoğunluğu maksimal kuvvetin % 40-60 , tekrar sayısı 8-12, akıcı ve yavaş tempo, yeni başlayanlar için 2-4 seri, üst düzey sporcular için 4-6 seri, seri aralarında sporcuların antrenman durumuna göre 3 dakika dinlenme verilir.KAS İÇİ KOORDİNASYONU ANTRENMANI

 • KAS İÇİ KOORDİNASYONU ANTRENMANI

 • Temel ilke olarak yüklenme yoğunluğu yüksek, tekrar sayısı az, hareketler akıcı ve seri sayısı fazladır. Dinlenme seri arası 1-2 dakikadır.Kas yapıcı maksimal kuvvet antrenmanı ile kas içi koordinasyon antrenmanı kombine edilir..

 • Kas yapıcı maksimal kuvvet antrenmanı ile kas içi koordinasyon antrenmanı kombine edilir..

Kuvvet

 • Kuvvet

 • Sürat

 • Dayanıklılık

 • Koordinasyon

 • HareketlilikKUVET:Kuvvet bir dirence karşı koyabilme yetisi yada bir direnç karşısında belirli ölçüde dayanabilme yetisi olarak ta tanımlanır8 .

 • KUVET:Kuvvet bir dirence karşı koyabilme yetisi yada bir direnç karşısında belirli ölçüde dayanabilme yetisi olarak ta tanımlanır8 .

 • Biyolojik yaklaşımla kuvvet sporcunun bir kütleyi ( kendi vücudu, rakip yada bir araç) hareket ettirme yani bir direnci yenebilme yada onu kas çalışması ile etkileme anlamına gelen bir kavramdırKUVVETİN SINIFLANDIRILMASI

 • KUVVETİN SINIFLANDIRILMASI

 • 1. Sınıflandırma a)özel kuvvet b) genel kuvvet

 • 2. Sınıflandırma

 • Maksimal kuvvet

 • Çabuk kuvvet

 • Kuvvette devamlılık

 • 3. Sınıflandırma

 • Statik kuvvet

 • Dinamik kuvvet

 • 4. Sınıflandırma

 • Absolut Kuvvet

 • Relatif kuvvetKUVVET ANTRENMANLARININ İLKELERİ

 • KUVVET ANTRENMANLARININ İLKELERİ

 • Spor türünde kasılma biçimlerine uygun antrenman türleri

 • Süreç içerisindeki uygulamalarda çeşitlilik ve çok yönlülükKUVVET ANTRENMANI

 • KUVVET ANTRENMANI

 • Genelde kuvvet gelişimi programlı ağırlık antrenmanlarıyla olur.

 • 1-     kendi vücut ağırlığıyla

 • 2-     küçük aletlerle

 • 3-     büyük ağırlıklarla

 • 4-     özel olarak geliştirilmiş makine ve aletlerle

 • 5-     eşli alıştırmalarla

 • 6-     sabit dirençlerle

 • 7-     derinlik sıçramaları ve şok çalışmalarıyla

 • 8-     kombine yöntemlerdir.MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI

 • MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI

 • Maksimal kuvvet antrenmanı genellikle yüksek ile maksimal arasında bir kas gerilimini ve uzun bir gerilim süresi söz konusu olduğunda daha çok kas yapıcı nitelik kazanır. Yüksek ve maksimal yüklenme yoğunluğu ile kısa süreli ve patlayıcı kasılma şeklinde uygulanırsa kas içi koordinasyonu geliştirici nitelik kazanır. Maksimal kuvvet antrenmanında genel geçerli yüklenme şiddeti % 70-100, tekrarı 1-10 arasında ve yavaş tempodur.

 • MAKSİMAL KUVVET ANTRENMAN METOTLARI

 • 1- Tekrar metodu: daha çok kas büyümesini ve azda olsa kas içi koordinasyonu geliştirir. Yüklenme şiddeti maksimal kuvvetin % 50-60 arasındadır.2-Kısa süreli maksimal yüklenme metodu: oldukça yüksek yüklenme yoğunluğunda uygulanmasından dolayı maksimal kuvveti geliştirmesinin yanında kas içi koordinasyonunu da geliştirir. Kısa süreli maksimal yüklenmeler nedeniyle kas kütlesinde büyüme olmadan kuvvet gelişimini sağlar. Yüklenme şiddeti % 80-100 arasında, 5-6 seri, 1-6 tekrarlar şeklinde uygulanır.

 • 2-Kısa süreli maksimal yüklenme metodu: oldukça yüksek yüklenme yoğunluğunda uygulanmasından dolayı maksimal kuvveti geliştirmesinin yanında kas içi koordinasyonunu da geliştirir. Kısa süreli maksimal yüklenmeler nedeniyle kas kütlesinde büyüme olmadan kuvvet gelişimini sağlar. Yüklenme şiddeti % 80-100 arasında, 5-6 seri, 1-6 tekrarlar şeklinde uygulanır.

 • 3-Arttırmalı yüklenme metodu: bu uygulamada tekrar sayısı basamak başına düşerken yoğunluk arttırılır. Normal piramit, ters piramit ve kör piramit varyanslarıyla uygulanır

 • 4-İzometrik yüklenme metodu: statik kuvvet antrenmanıdır. Genellikle maksimal kuvvetin geliştirilmesinde kullanılır. Bu antrenman metodu kuvvetin daha sağlamlaştırılmasını ve antrenmanın etkisinin emniyete alınmasını sağlar.5-Dairesel antrenman metodu: büyük ve küçük kas guruplarını bir arada ve bir hareketten diğerine geçişin izlendiği bir program düzenidir. Genel anlamda tipik bir dairesel antrenmanda sporcuların her biri tüm hareketleri tamamladıktan sonra bir seri bitmiş olur.

  • 5-Dairesel antrenman metodu: büyük ve küçük kas guruplarını bir arada ve bir hareketten diğerine geçişin izlendiği bir program düzenidir. Genel anlamda tipik bir dairesel antrenmanda sporcuların her biri tüm hareketleri tamamladıktan sonra bir seri bitmiş olur.


ÇABUK KUVVET ANTRENMANI

 • ÇABUK KUVVET ANTRENMANI

 • Çabuk kuvvet başlangıç ve reaksiyon kuvveti, hareket hızı ve hareket frekansı gibi etkenlere bağlıdır. Çabuk kuvvet; teknik, irade, sürat ve maksimal kuvvet gibi öğeleri kapsar. Kaslar arası ve kas içi koordinasyon ve kas liflerinin kasılma kuvvetine bağlıdır. Bu yüzden yapılacak çabuk kuvvet çalışmaları spor türüne özgü bir antrenmanla geliştirilmelidir. Çabuk kuvvet ayrıca kuvvet, sürat ve patlayıcı kuvvetin gelişimine de bağlıdır. Çabuk kuvvet kazandırıcı çalışmaları uygularken temel ilke hafif yüklerden yararlanmaktır. Özelikle uygulanacak ağırlıklar maksimal kuvvetin % 40-60, 10-20 tekrar ve patlayıcı tempo olmalıdır9.KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMANI

 • KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMANI

 • kuvvet ve dayanıklılığın belirli oranlarda bileşimidir. Uzun süre devam eden kuvvet çalışmalarında organizmanın yorgunluğa karşı koyabilme yeteneğidir. Kuvvette devamlılığı geliştirmek için çalışma az yüklenme ve çok tekrar ilkesiyle yapılır. Orta düzey hareket temposuyla yapılır. Yüklenme şiddeti %20-40 arasında, tekrar sayısı 20-40 ve orta tempodadır. En uygun metotlar istasyon ve piramidal metotlardırSporda dayanıklılık "Uzun süre devam eden yüklenmelerde yorgunluğa karşı koyabilme yeteneği ve bünyenin akabinde süratle kendini yenilemesi" olarak tanımlanmaktadır.

 • Sporda dayanıklılık "Uzun süre devam eden yüklenmelerde yorgunluğa karşı koyabilme yeteneği ve bünyenin akabinde süratle kendini yenilemesi" olarak tanımlanmaktadır.1.Genel Dayanıklılık- Her spor dalında ve sporcuda bulunması gereken dayanıklılık özelliğidir.

 • 1.Genel Dayanıklılık- Her spor dalında ve sporcuda bulunması gereken dayanıklılık özelliğidir.

 • 2.Özel Dayanıklılık- Her spor dalınıın özelliğine göre, o spor dalının gerektirdiği teknik,taktik uygulaması ile ortaya konan kombine bir dayanıklılık tır.Aerobik dayanıklılık; yapılan işte harcanan enerji dengelidir genellikle organizma O2 borçlanmasına girmeden yeterli O2 ortamında ortaya konan dayanıklılık tamamen organizmanın aerobik enerji üretimine dayalı olarak ortaya çıkan bir kondisyon özelliğidir.

 • Aerobik dayanıklılık; yapılan işte harcanan enerji dengelidir genellikle organizma O2 borçlanmasına girmeden yeterli O2 ortamında ortaya konan dayanıklılık tamamen organizmanın aerobik enerji üretimine dayalı olarak ortaya çıkan bir kondisyon özelliğidir.

 • Anaerobik dayanıklılık; Süratli, dinamik çok yüksek ve maximal yüklemelerde organizmanın vücuttaki enerji depolarından yararlanılarak her hangi bir sportif faaliyeti yürütebilmesidir1. Kuvvet Dayanıklılığı

 • 1. Kuvvet Dayanıklılığı

 • Yüksek kuvvet verimine ihtiyaç duyulan dallarda ,Anaerobik metebolizmanın atık ürünlerin vücuda birikimi ile başladığı anda geçerlidir bu bağlantı yalnızca kasların çalışma anındaki laktik asit dengesizliğinden değil aktiviteyi bitire bilmek için çekilen açılarında sonucudur2. Sürat Dayanıklılığı

 • 2. Sürat Dayanıklılığı

 • Submaximal ve maximal ( % 85 -100 arası yüklenmeler) yüklenmelerde oluşan yorgunluğa karşı koymak için gereklidir ve anerobik enerji yapısının üstün olmasını sağlar. yüklenme şiddetinin yükselme yüklenme süresinin uzun olduğu sporlarda doğal olarak oluşan yoğunluğa karşın süratin azalmamış olması istenilen durumdur.1. Sürekli Koşular Metodu

 • 1. Sürekli Koşular Metodu

 • Devamlı Koşular

 • Değişken tempolu koşular

 • Fartlek

 • 2. İnterval Antrenman Metodu

 • * Kısa süreli interval antrenman metodu 15-20-sn arasında yapılan çalışmaları kapsar.

 • * Orta süreli interval antrenman metodu.1-8-dakika arasındaki çalışmaları kapsar.

 • * Uzun süreli interval antrenman metodu. 8-15 dakika arası çalışmaları kapsar.Yaygın (extensive) İnterval antrenman

 • Yaygın (extensive) İnterval antrenman

 • Yoğun (intensive) İnterval antrenman

 • Yaygın İnterval antrenman çalışma yoğunluğu düşük ancak sürekli, yoğun İnterval antrenmanda çalışma yoğunluğu yüksek yüklenme süresi az ve dinlenme aralığı uzundur.

 • Genel ilke olarak yaygın interval antrenmanında koşular %60-80 perfonmans kapasiteyle yapılmalıdır. Üst düzey sporcularda tekrarlar arası kalp atım sayısı 125-130- düşerken yeni başlayanlarda ve gençlerde bu sayının 110-120-düşmesi beklenmektedir. Yoğun interval çalışmalarda ise genel ilke olarak koşullar %80-90- perfonmans kapasite ile yapılmalıdır. Üst düzey sporcularda dinlenme 1,.5 -3 dakika ,gençlerde ise 2-4 dakika olmalıdırTekrar Metodu ; Çabuk, kısa ve uzun süre dayanıklılığı artırıcı özelliktedir. Her dinlenmeden sonra mümkün olan maximal sürat artırılarak bir yenisine geçilir. Asıl amaç mümkün olduğu kadar az tekrar sayısı ve yüklenme yoğunluğunun yüksek olmasıdır.

 • Tekrar Metodu ; Çabuk, kısa ve uzun süre dayanıklılığı artırıcı özelliktedir. Her dinlenmeden sonra mümkün olan maximal sürat artırılarak bir yenisine geçilir. Asıl amaç mümkün olduğu kadar az tekrar sayısı ve yüklenme yoğunluğunun yüksek olmasıdır.

 • Müsabaka Metodu; Amacı yarışmaya özgü dayanıklılık yetisinin hazırlığıdır.

Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirmesidir.

 • Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirmesidir.

 • Farklı dirençler söz konusu iken hareketleri en hızlı şekilde yapabilmektir

 • Temelde ikiye ayrılır

 • Devirli sporlarda sürat

 • Devirsiz sporlarda süratReaksiyon sürati

 • Reaksiyon sürati

 • Sprint sürati

 • Teknik bir hareketin uygulamasındaki sürat

 • Süratte devamlılıkVücudun fonksiyonları

 • Vücudun fonksiyonları

 • Oksijen kapasitesi

 • Kas kuvveti

 • Kas lif tipleri

 • Enerji sistemleri

 • Dolaşım sistemi

 • Koordinasyon

 • Kardio-respiratuar fonksiyonlarAerobik anaerobik güç

 • Aerobik anaerobik güç

 • Antropometrik faktörler

 • Yaş

 • Boy

 • Kilo

 • Cinsiyet

 • Esneklik

 • KoordinasyonYüklenme yoğunluğu: maksimal

 • Yüklenme yoğunluğu: maksimal

 • Yüklenme şiddeti: % 75-100

 • Tempo:Patlayıcı

Sporcunun hareketlerini eklemlerin müsaade ettiği oranda geniş bir açıda ve değişik yönlere uygulayabilme yeteneğidir.

 • Sporcunun hareketlerini eklemlerin müsaade ettiği oranda geniş bir açıda ve değişik yönlere uygulayabilme yeteneğidir.Eklem yapısı

 • Eklem yapısı

 • Kas liflerinin ve derinin gerilme yeteneği

 • Kasların ısınma derecesi

 • Yorgunluk

 • Günün saatlerine ve dış ısıya

 • Yaş ve cinsiyeteAktif ve pasif hareketlilik

 • Aktif ve pasif hareketlilik

 • Dinamik ve statik hareketlilik

 • Genel ve özel hareketlilikÇalışmalar günlüktür

 • Çalışmalar günlüktür

 • Yorgunken yapılmaz

 • Antrenmanlardan önce

 • Kademeli olarak yoğunluk arttırılmalıdırBasit cimnastik çalışmaları

 • Basit cimnastik çalışmaları

 • Kombine alıştırmalar

 • Eşli çalışmalar

 • Germe cimnastiğiHareketin uygulamasına katılan iskelet kasları eklemler ve eklem bağları ile merkezi sinir sistemi arasındaki işbirliği ve uyumdur.

 • Hareketin uygulamasına katılan iskelet kasları eklemler ve eklem bağları ile merkezi sinir sistemi arasındaki işbirliği ve uyumdur.Genel beceri

 • Genel beceri

 • Özel beceriMotorik uyum ve yetenek

 • Motorik uyum ve yetenek

 • Mekan saha , yer kavramı

 • Denge yeteneği

 • Hareket hissi

 • Esneklik

 • Ritim

 • Motorik öğrenme yeteneği

Değişik durumlarda beceri antrenmanı

 • Değişik durumlarda beceri antrenmanı

 • Ek alıştırmalar yardımıyla

 • Uygun şartlar altında hareket değişikliğiyle

 • Karışık öğrenme

Bir fiziksel aktivite sırasında, insan organizması içindeki çeşitli maddeler kullanılmaya bağlı olarak eksilir.  Jakowlew’e göre fiziksel aktivite sırasında oluşan bu eksilmenin,  aktivite ardından tamamlanması eksilenden daha fazla olmaktadır. Bu olaya süper kompenzasyon (fazla tamlama) adı verilir.

 • Bir fiziksel aktivite sırasında, insan organizması içindeki çeşitli maddeler kullanılmaya bağlı olarak eksilir.  Jakowlew’e göre fiziksel aktivite sırasında oluşan bu eksilmenin,  aktivite ardından tamamlanması eksilenden daha fazla olmaktadır. Bu olaya süper kompenzasyon (fazla tamlama) adı verilir.Periferik ısınma

 • Periferik ısınma

 • Fizyolojik ısınmaA. Dış yüklenmeler

 • A. Dış yüklenmeler

 • B. İç yüklenmelerKataloq: Uploads
Uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
Uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
Uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
Uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
Uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
Uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
Uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə