1 Creștere durabilă: Resurse naturale (Rubrica bugetară 2)95


Asigurarea obținută prin activitatea Serviciului de Audit Intern (IAS)Yüklə 0,52 Mb.
səhifə6/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3. Asigurarea obținută prin activitatea Serviciului de Audit Intern (IAS)
Departamentele Comisiei și-au întemeiat asigurarea, de asemenea, pe activitatea desfășurată de Serviciul de Audit Intern (IAS).

Anexa 5 la prezentul raport anual privind gestionarea și performanța include mai multe informații privind asigurarea furnizată de IAS. Un raport de sinteză privind activitatea auditorului intern va fi transmis autorității care acordă descărcarea de gestiune, în conformitate cu articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul financiar. IAS a concluzionat că 95 % din recomandările monitorizate în perioada 2012-2016 au fost puse efectiv în aplicare de către entitățile auditate. Din cele 413 recomandări aflate încă în curs (reprezentând 23 % din numărul total al recomandărilor acceptate în ultimii cinci ani), niciuna nu este clasificată ca fiind critică, iar 170 sunt clasificate drept extrem de importante. Dintre cele 170 de recomandări considerate foarte importante, 18 aveau o întârziere de peste șase luni la sfârșitul anului 2016, reprezentând doar 1 % din numărul total al recomandărilor acceptate în ultimii cinci ani. Activitatea de monitorizare desfășurată de IAS a confirmat că, în general, recomandările sunt puse în aplicare în mod satisfăcător, iar sistemele de control din departamentele auditate înregistrează îmbunătățiri.

IAS a continuat să efectueze audituri de performanță în 2016 ca parte a programului său de lucru, ca răspuns la orientarea Comisiei spre o cultură bazată pe performanță și un accent mai puternic asupra raportului calitate-preț.

(i) În ceea ce privește gestionarea și măsurarea performanței, IAS a constatat că au fost realizate progrese importante de-a lungul anilor, de exemplu, printr-o serie de noi inițiative la nivel organizațional (a se vedea secțiunea 2.7 din prezentul raport) sau punerea în aplicare pozitivă în anumite domenii (de exemplu, auditul în cadrul DG EAC a condus la o concluzie pozitivă și a arătat că este posibilă punerea în aplicare a unui cadru eficace de gestionare a performanței, în pofida faptului că direcția generală se confruntă cu o diversitate de activități politice și programe de cheltuieli). Cu toate acestea, o serie de audituri (DG AGRI, DG DEVCO, DG GROW, DG MOVE) care s-au axat pe gestionarea și măsurarea performanței la nivel de direcție generală au evidențiat faptul că sunt necesare în continuare îmbunătățiri semnificative pentru a spori maturitatea mecanismelor de gestionare și de măsurare a performanței ale direcțiilor generale.

(ii) În ceea ce privește performanța în punerea în aplicare a politicilor și/sau în execuția bugetului (creditele operaționale și creditele administrative), IAS a identificat anumite îmbunătățiri care trebuie realizate în domeniile gestiunii directe (de exemplu, eficiența și eficacitatea gestionării granturilor în cadrul DG HOME, DG JUST, DG RTD și REA); gestiunii indirecte (caracterul adecvat și eficacitatea măsurilor de supraveghere existente în direcțiile generale și serviciile care se ocupă de agențiile descentralizate ale UE în DG HOME și DG SANTE, supravegherea întreprinderii comune „Fusion for Energy”, precum și a proiectului ITER de către DG ENER), gestiunii partajate (de exemplu, eficacitatea măsurilor de simplificare în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 în cadrul DG REGIO, DG EMPL și DG MARE) și monitorizării politicilor (de exemplu, supravegherea de către DG MOVE a politicii de securitate aviatică și maritimă).

În plus, la fel ca anul trecut (în urma centralizării funcției de audit intern în 2015), IAS a emis concluzii limitate asupra situației controlului intern în fiecare direcție generală și departament în februarie 2017. Concluziile aveau să contribuie la rapoartele anuale de activitate pentru 2016 ale direcțiilor generale și ale departamentelor în cauză. Concluziile atrag atenția în special asupra tuturor recomandărilor deschise considerate „critice” sau asupra efectului combinat al unei serii de recomandări „foarte importante”, iar în două cazuri (DG DEVCO și DG CLIMA) IAS a afirmat că direcția generală în cauză ar trebui să efectueze o evaluare corespunzătoare a faptului dacă acestea impun emiterea unei rezerve în respectivul raport anual de activitate. În ambele cazuri, direcțiile generale au formulat rezerve în concordanță cu concluziile limitate ale IAS.

Astfel cum se prevede în Carta privind misiunea sa, auditorul intern al Comisiei a prezentat, de asemenea, o opinie generală, bazată atât pe propria activitate (2014-2016), cât și pe cea a fostelor structuri de audit intern (pentru anul de raportare 2014) și axată pe gestiunea financiară. Acesta a estimat că, în 2016, Comisia a instituit proceduri de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control intern care, în ansamblul lor, sunt adecvate pentru a oferi o asigurare rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor sale financiare. Cu toate acestea, opinia globală este nuanțată în ceea ce privește rezervele formulate în declarațiile de asigurare ale ordonatorilor de credite delegați și emise în rapoartele anuale de activitate ale acestora.

Pentru a formula această opinie, IAS a examinat impactul combinat al sumelor estimate a fi expuse riscului, astfel cum au fost indicate în rapoartele anuale de activitate, în funcție de capacitatea de corecție evidențiată de corecțiile financiare și de recuperările din trecut. Având în vedere amploarea corecțiilor financiare și a recuperărilor din trecut și presupunând că se vor efectua corecții viitoare la un nivel comparabil, IAS a considerat că bugetul UE este protejat în mod adecvat în ansamblul său și în timp.

Fără a nuanța și mai mult opinia sa, auditorul intern a adăugat un paragraf de „evidențiere a unor aspecte”, referitor la strategiile de supraveghere în ceea ce privește punerea în aplicare de către părțile terțe a politicilor și a programelor, care este descrisă în anexa 5.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə