1. Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda kullanılmamıştır? a Yönetme-Yönetilme b Emir-Ferman


a)Hırabe ,yol kesme-eşkıyalık olupYüklə 2,47 Mb.
səhifə6/18
tarix11.08.2018
ölçüsü2,47 Mb.
#69037
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

a)Hırabe ,yol kesme-eşkıyalık olup

had cezalarındandır

b)Hanefilerde eşkıyalık yapan kadınlara

had cezası uygulanmaz

c)İçkinin had cezası hanefilerde 80 celde

Şafilerde 40 celdedir

d)Hanefilerde içki içen kadınlara had

cezası uygulanmaz
83.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Sihirbazlık yapana önce tövbe teklifi

yapılır,tövbe etmezse ittifakla öldürülür

b)Hanefilerde sihirbazlık yapan kadın

öldürülmez , eve hapsolunur

c)Mürted ittifakla sürgüne gönderilir

d)Hanefilerde mürtet kadın öldürülmez

eve hapsolunur
84.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Burun Zeker Dil kesmenin diyeti

bin altındır (2800 gr)

b)El Ayak Kulak gibi bir azayı kesmenin

diyeti 500 altındır (1400 gr)

c)Bir gözü kör etmenin diyeti 500 altındır(1400g)

d)1 Diş kırmanın diyeti 100 altındır (280 gr)

76a 77a 78a 79d 80b 81d 82d 83c 84d 85a 86a 87a 88a 89b


-----------------------------( 15 )--------------------------------

85.Hata - İhmal cinayetlerinin diyeti Nedir?

a)2800 gr altın tasadduk b)1800 gr altın tasadduk

c)2500 gr altın tasadduk d)1500 gr altın tasadduk
86.Kasta benzer cinayetlerinin diyeti nedir?

a)100 deve kıymeti b)200 deve kıymeti

c)500 deve kıymeti d)1000 deve kıymeti
87.Canlı çocuğu kürtaj etmenin diyeti nedir?

a)212gr altın tasadduk b)146gr altın tasadduk

c)85gr altın tasadduk c)51gr altın tasadduk
88.Diyet ödemekle mükellef olan kişi veya

topluma ne ad verilir?

a)Âkıle b)Ta’zire c)Taksire d)Âmile
89.Yaralanmalara karşı ödenmesi gereken

bedele terim olarak ne ad verilir?

a)Diyet b)Erş c)Hedy d)Âkıle
90.Hayızlı kadınla son günlerde cinsel ilişki

kurmanın keffareti nedir?

a)Yarım dinar (2,12 gr altın) tasadduk

b)1 dinar (4,25 gr altın) tasadduk

c)Yarım dirhem (1,4 gr gümüş) tasadduk

d)1 dirhem (2,8 gr gümüş) altın
91.Hamilenin çocuğunu düşürmesine

terim olarak ne ad verilir?

a)Gurre b)Zıhar d)Lukata d)Vedia
92. 212,5 gr altın veya bedeli veya

1487,5 gr gümüş veya bedeli veya

5 Deve veya bedeli neyin keffaretidir?

a)Kasıt cinayetleri b)Gurre

c)Adedliyle cima d)Zıhar

93. 1 Köle azad etmek veya

60 gün fasılasız oruç tutmak veya

60 fitre vermek neyin keffaretidir?

a)Kasıt cinayetleri b)Gurre

c)Adedliyle cima d)Zıhar
94.Erkeğin eşinin bir uzvunu kendisine haram

olan başka bir kadına benzetmesine

terim olarak ne ad verilir?

a)Gurre b)Zıhar d)Lukata d)Vedia
95.Ebu Hanifeye göre aşırılığa kaçmamak

şartıyla zinaya düşme tehlikesi karşısında

istimnâ yapmanın hükmü nedir?

a)Tahrimen Mekruh b)Caiz

c)Tenzihen Mekruh d)Caiz değil
96.Mute Nikahı ne zaman zina sayılıp yasaklandı

a)Hz Ebu Bekir devrinde b)Hz Ömer devrinde

c)Hz Osman devrinde d)Hz Ali devrinde
97.Doku ve organ naklinin hükmü nedir?

a)Mubah b)Mendub c)Mekruh d)Caiz
98.Kura çekmenin hükmü nedir?

a)Haram b)Mubah c)Mekruh d)Caiz
99.Erkeğin altın ipek kullanmasının hükmü nedir

a)Tahrimen Mekruh b)Tenzihen Mekruh

c)Haram d)Helal

90a 91a 92b 93d 94b 95b 96b 97d 98d 99a 100c 101b 102d

---------------------------------------------------------------

100.Vade farkı veresiye ne tür bir faizdir?

a)Ribel fadl b)Gabni fahiş

c)Neise d)Nema
101.Feraiz ilmi nedir?

a)Ticaret hukuku b)Miras hukuku

c)Diyet kan parası d)Günah kefaretleri
102.Selamın hükmü nedir?

a)Vermek Farz, almak Farz

b)Vermek Farz, almak Sünnet

c)Vermek Sünnet, almak Sünnet

d)Vermek Sünnet, almak Farz
103.Hangisine selam verilir?

a)Abdest alana b)Kur’an dinleyene

c)Hutbe dinleyene d)Tavaf edene
104.İnsanın tanıdığı ve bildiği en eski

hukuki yaptırım nedir?

a)Akit b)Vaad c)Kefalet d)Vekalet
105.Verilenlerden hangisinin fıtrat ile bir

ilişkisi vardır?

a)Aklı selim b)Ahde vefâ

c)Emanete riâyet d)Sadakât
106.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Fahiş Mubaşeret aşırı aldatmak demektir

b)Hayvanı %10 fazlasına satmak T.Mekruhtur

c)Eşyayı %20 fazlasına satmak T.Mekruhtur

d)Emlak-Akarı % 5 fazlasına satmak T.Mekruhtur

107.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Tevliye, malı maliyetine satmaktır,

tevliyenin hükmü caizdir

b)Vazı’a , malı maliyetinin altına satmaktır

vazı’anın hükmü caiz degildir

c)Murabaha , masrafları ilave ederek malı

maliyetinin üstünde satmaktır,hükmü caizdir

d)Musaveme , malı aşırı kârla satmaktır

hükmü caizdir
108İslam ahlakının temel kaynağı nedir?

a)Kitap Sünnet İcma b)Kitap

c)Kitap Sünnet d)Sünnet
109.Verilenlerden hangisi ahlak kelimesiyle

eş anlamlı değildir?

a)Huy b)Seciyye c)Tabiat d)Kanun
110.Her dinin bir ahlakı vardır,

İslamın ahlakı nedir?

a)Af b)Haya c)İlim d)Hilm
111.İslamın ahlaki hükümleri nelerdir?

a)Allaha ibadet ,emri maruf nehyi anil münker

b)Allaha ibadet ,hubbufillah buğzufillah

c)Allaha ibadet ,sözde ve özde doğruluk

d)Allaha ibadet ,mahlukata merhamet

103d 104a 105a 106a 107d 108c 109d 110b 111d


----------------------------------------------------------------------

1.Verilenlerden hangisi Haccın Sıhhat

şartlarından değildir?

a)Belirli Mekan b)Belirli Zaman

c)İhram d)Yol Güvenliği
2.Verilenlerden hangisi Haccın farz

olmasının şartlarından degildir?

a)Akıllı olmak

b)Buluğa ermiş olmak

c)Dinen zengin olmak

d)Hacca gidebilecek imkana sahib olmak
3.Verilenlerden hangisi Haccın farz

olmasının şartlarından değildir?

a)Haccın farziyetini bilmek b)Akıllı olmak

c)Sıhhatlı olmak d)Buluğa ermek

4.Verilenlerden hangisi Haccın farz

olmasının şartlarından değildir?

a)Haccın farziyetini bilmek

b)Aile efradına iaşei kâfi nafaka

c)Can , mal ve yol güvenliği

d)Hür olmak
5.Verilenlerden hangisi Haccın edasının

şartlarından değildir?

a)Vucutca sağlam olmak b)Yol güvenliği

c)Haccın farziyetini bilmek d)Hür olmak
6.Hac için kadının yanında kocası veya

mahremi olması ile iddet süresinin

bitmesinin hükmü nedir?

a)Haccın sıhhat şartı

b)Haccın vucud şartı

c)Haccın edasının şartı

d)Haccın farziyetinin şartı
7.Allahım senin rızan için Umre yapacagım….

diyerek niyet edilen hac hangisidir?

a)İfrad Haccı b)Kıran Haccı

c)Temettu Haccı d)Nezir Haccı
8.Temettu veya Kıran Haccı için Mekkeye

gelenler ilk olarak hangi tavafı yaparlar?

a)Umre Tavafı b)Kudum Tavafı

c)Ziyaret Tavafı d)Sader Tavafı
9.Haccın farzlarından hangisi şarttır?

a)Arafatta Vakfe b)Kabei Tavaf

c)Müzdelifede Vakfe d)İhram
10.Müzdelifede Vakfenin hükmü nedir?

a)Haccın Şartı b)Haccın Rüknü

c)Haccın Vacibi d)Haccın Sünneti
11.Verilenlerden hangisi Haccın asli

vaciblerinden değildir?

a)Say etmek b)Kurban kesmek

c)Remyi Cimar d)Traş olmak
12.Kurban Bayramının 4. günü hangisidir?

a)Zilhicce 11 b)Zilhicce 12

c)Zilhicce 13 d)Zilhicce 14
13.Tevriye Günü ne zamandır?

a)Zilhicce 8 b)Zil hicce 9

c)Zilhicce 10 d)Zil hicce 11

1d 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8a 9d 10c 11b 12c 13a

-------------------------------( 16 )-------------------------------

14.Tek niyet ve tek ihramla Hac ile Umreyi

bir yapmaya ne ad verilir?

a)İfrat b)Kıran c)Temettu d)Tatavvu
15.Verilenlerden hangisi İhramın rüknüdür?

a)İhram yasaklarına uymak

b)Mikatı ihramsız gecmemek

c)Telbiye getirmek

d)İzar-Ridaya bürünmek
16. Mikatta ihrama girmenin hükmü nedir?

a)İhramın Şartı b)İhramın Rüknü

c)İhramın Vacibi d)İhramın Sünneti

17.Verilenlerden hangisi İhramın sünnetidir?

a)Mikat mahallini ihramsız geçmemek

b)Niyet etmek

c)Telbiye getirmek

d)İzar-Ridaya bürünmek
18.Erkeklerin hacda İzar ve Rida örtülerine

bürünmelerinin hükmü nedir?

a)İhramın Şartı b)İhramın Rüknü

c)İhramın Vacibi d)İhramınSünneti
19.Hacda belden aşağısına sarılan beyaz

örtüye terim olarak ne ad verilir?

a)İhram b)Remel c)Rida d)İzar
20.İzar ve Ridanın beyaz olmasının hükmü nedir?

a)İhramın Şartı b)İhramın Rüknü

c)Vacib d)Müstehab
21.Hac ve Umre için mikad dışından gelenlere

terim olarak ne ad verilir?

a)Fevat b)Muhrim c)Afaki d)İhsar
22.Hac ve Umre için gelenlerin ihramsız

geçmemeleri gereken yerlere terim

olarak ne ad verilir?

a)Harem b)Hill c)Mikad d)Mina
23.Hill nedir?

a)Harem bölgesinin içi

b)Harem bölgesinin dışı

c)İhram için mikad yerleri

d)Harem bölgesiyle Mikad yerleri arası
24.Verilenleren hangisi hac aylarından değildir?

a)Şevval b)Zilkade c)Zilhicce d)Muharrem
25.Harem sınırları dışına terim olarak ne ad verilir

a)Haremi Şerif b)Mikad

c)Abarı Ali d)Hill
26.Peygamberimizin veda haccında ihrama

girdiği mikad yeri neresidir?

a)Zulhuleyfe b)Hill

c)Cuhfe d)Tenim
27.Peygamberimiz umre için nerede ihrama girdi?

a)Zulhuleyfe b)Tenim

c)Cuhfe d)Cirane
28.Abarı Ali olarak bilinen mikad yeri neresidir?

a)Zulhuleyfe b)Hill

c)Cuhfe d)Tenim

14b 15c 16c 17d 18d 19d 20d 21c22c 23d 24d 25d 26a 27d 28a


-------------------------------------------------------------

29.Mekkeliler ile mikad sınırları içinde

oturanların mikad yeri neresidir?

a)Abarı Ali b)Rabığ

c)Hill Bölgesi d)Harem bölgesi
30.Mekkeye , Medine üzerinden gelenlerin

mikad yeri neresidir?

a)Zulhuleyfe b)Cuhfe c)Karn d)Hill
31. Hindistanlı hacılar nerede mikata girerler?

a)Yelemlem b)Karnulmenazil

c)Cuhfe d)Zatuırk
32.Suveyş Kanalı ve Kızıldeniz yolundan

gelen hacıların mikad yeri neresidir?

a)Cidde b)Rabığ c)Tenim d)Karn
33.Verilenlerden hangisi Arafatta Vakfenin

sahih şartlarından değildir?

a)Vakfe için niyet etmek b)Özel zaman

c)Hac için ihramlı olmak d)Özel mekan
34.Arafatın neresinde vakfe yapılmaz?

a)Nemire Mescidi b)Mescidi Hayf

c)Urane Vadisi d)Muhasir Vadisi
35.Arafat vakfesinden ve Tavaftan alıkonulan

kişiye terim olarak ne ad verilir?

a)Afaki b)Fevat c)Bedene d)İhsar
36.Arafatta Vakfenin vakti ne zamandır?

a)Zilhicce 9 zevalden Zilhicce 10 fecri sadık arası

b)Zilhicce 9 zevalden güneş batana kadar

c)Zilhicce 10 zevalden güneş batana kadar

d)Zilhicce 10 zevalden Zilhicce 11 fecri sadık arası
37.Zilhicce 9 zeval -- Zilhicce 10 fecri sadık

arası haccın hangi nusuku yapılır?

a)Arafatta Vakfe b)Kabei Tavaf

c)Say Etmek d)Remyi Cimar
38.Arafat Vakfesini ayakta , abdestli ve

kıbleye doğru yapmanın hükmü nedir?

a)Vakfenin Şartlarından

b)Vakfenin Rükunlarından

c)Vakfenin Vaciblerinden

d)Vakfenin Sünnetlerinden
39.Arafatta Hadesten taharetin hükmü nedir?

a)Vakfenin Şartı b)Vakfenin Rüknü

c)Vakfenin Vacibi d)Vakfenin Sünneti
40.Verilenlerden hangisi Arafatta Vakfenin

sünnetlerinden değildir?

a)Ayakta ve Abdestli olmak c)Oruclu olmak

b)Kıbleye yönelmek d)Cemi Takdim
41.Dönmemek şartıyla Arafattan güneş

batmadan ayrılanın şer-i cezası nedir?

a)Haccı ifsad olur b)Dem keser

c) 1 sadakai fıtır verir d)Bedene keser
42.Arafatta Vakfenin hükmü nedir?

a)Hanefi : Rükün / Şafi : Rükün

b)Hanefi : Rükün / Şafi : Şart

c)Hanefi : Şart / Şafi : Şart

d)Hanefi : Şart / Şafi : Rükün

29c 30a 31a 32b 33a 34c 35d 36a 37a 38d 39d 40c 41b 42a

----------------------------------------------------------------------

43.Arafat Vakfesini yapıp Ziyaret Tavafını

yapmadan ölen bir hacı , haccının tamamlan

masını vasiyet etmişse ne yapılır?

a)Bedel vekaletiyle haccı tamamlanır

b)Bedene kesilerek haccı tamamlanır

c)Dem kesilerek haccı tamamlanır

d)Rükün hasıl olmadığından haccı ifsad olur
44.Cemi Takdim nerede yapılır?

a)Muhasir Mescidinde b)Meşari Haramda

c)Nemire Mescidinde d)Mescidi Şerifte
45.Cemi Takdimin hükmü nedir?

a)Arafatta Vakfenin sünneti

b)Müzdelifede Vakfenin sünneti

c)Arafatta Vakfenin vacibi

d)Müzdelifede Vakfenin vacibi
46.Cemi Tehir nerede yapılır?

a)Safa ile Merve arasında

b)Arafat Vakfesinde

c)Müzdelife Vakfesinde

d)Akabe Cemresinde
47.Cemi Tehirin hükmü nedir?

a)Arafatta Vakfenin sünneti

b)Arafatta Vakfenin vacibi

c)Müzdelifede Vakfenin sünneti

d)Müzdelifede Vakfenin vacibi
48.Tavafı Vaktinde yapmanın hükmü nedir?

(Zilhc 10 fecrden – Zilhc 12 güneş batana kadar)

a)Şart b)Rükün c)Vacib d)Sünnet
49.İmamı Azama göre Tavafı Vaktinde

yapmanın hükmü nedir?

a)Şart b)Rükün c)Vacib d)Sünnet
50.Verilenlerden hangisi Tavafın sahih

şartlarından değildir?

a)Tavafı haremin içiçnde yapmak

b)Şavtların çoğunu yapmak

c)Teyamun (Kâbeyi sola almak)

d)Niyet etmek
51.Verilenlerden hangisi Tavafın

vaciblerinden değildir?

a)Hadesten taharet b)Necasetten taharet

c)Setri avret d)Şavtları 7’ye tamamlamak
52.Verilenlerden hangisi Tavafta sünnet değildir?

a)Iztıba-Remel b)İstilam

c)Muvalat d) 7 Şavt
53.Iztıba-Remel haccın hangi nusukunda yapılır?

a)Tavafın her şavtında b)Tavafın ilk 3 şavtında

c)Sayın her şavtında d)Sayın ilk 3 şavtında
54.Tavafta istilam ne zaman yapılır?

a)Tavafın başında c)Her bir şavtın sonunda

c)Tavafın sonunda d) 4 şavtın sonunda
55.Haccın farzı olan Kabei Tavafa

nereden başlanılır?

a)Makamı İbrahimden

b)Rüknü Yemaniden

c)Hacerul Esved hizasından

d)Mültezemden

43b 44c 45a 46c 47d 48d 49c 50c 51b 52d 53b 54c 55c


-----------------------------( 17 )---------------------------------

56. Kudum Tavafını kimler yapar?

a)İfrad ve Kıran haccı yapanlar

b)Temettu ve Umre haccı yapanlar

c)Sadece Umre haccı yapanlar

d)Sadece Temettu haccı yapanlar
57.Kabenin etrafında tavaf yapılan alana

terim olarak ne ad verilir?

a)Şerif b)Şavt c)Meş’ar d)Metaf
58.Kabenin etrafında bir dönüşe terim

olarak ne ad verilir?

a)Tavaf b)Şavt c)Meş’ar d)Metaf
59. 7 Şavt kaç tavaftır?

a) 1 b) 3 c) 5 d) 7
60.Verilenlerden hangisi Tavafın sahih

olmasının şartlarından değildir?

a)Tavafı Haremi Şerif içinde yapmak

b)Tavafa Hacerul Esved hizasından başlamak

c)Şavtların çoğunu yapmış olmak

d)Niyet etmek
61.Verilenlerden hangisi Tavafın

vaciblerinden değildir?

a)Tavafa Hacerul Esved hizasından başlamak

b)Kabeyi soluna almak ( Teyamun )

c)Hadesten Taharet

d)Necasetten Taharet
62.Haccın rüknü olan Tavaf hangisidir?

a)Kudum Tavafı b)İfada Tavafı

c)Sader Tavafı d)Umre Tavafı
63.Ziyaret Tavafının hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib c)Sünnet d)Mendub
64.Hacerul Esvedi İstilamın hükmü nedir?

a)Sayın Vacibi b)Sayın Sünneti

c)Tavafın Vacibi d)Tavafın Sünneti
65.Hervele haccın hangi nusukunda yapılır?

a)Sayda b)Tavafta

c)Vakfede d)Akabede
66.Hervele yapmanın hükmü nedir?

a)Sayın Vacibi b)Sayın Sünneti

c)Tavafın Vacibi d)Tavafın Sünneti
67. Iztıba Remel haccın hangi nusukunda yapılır?

a)Sayda b)Tavafta

c)Vakfede d)Akabede
68.Iztıba Remel yapmanın hükmü nedir?

a)Sayın Vacibi b)Sayın Sünneti

c)Tavafın Vacibi d)Tavafın Sünneti
69.Arafatta Vakfede Hadesten Taharetin

hükmü nedir?

a)Vakfenin Şartlarından

b)Vakfenin Adablarından

c)Vakfenin Sünnetlerinden

d)Vakfenin Vaciblerinden
70.Şafilerde Arafatta Vakfenin hükmü nedir?

a)Rükün b)Şart c)Vacib c)Sünnet

56a 57d 58b 59a 60b 61d 62b 63a 64d 65a 66b 67b 68d 69c70a

-------------------------------------------------------------

71.Say ederken Hadesten Taharet ile

Necasetten Taharetin hükmü nedir?

a)Sayın Şartlarından

b)Sayın Adablarından

c)Sayın Sünnetlerinden

d)Sayın Vaciblerinden
72.Safa ile Merve arasında say edilen yere

terim olarak ne ad verilir?

a)Metaf b)Meş’ar c)Mes’a d)Cemre
73.Verilenlerden hangisi Sayın sahih şartıdır?

a)Şavtları 7’ye tamamlamak

b)Hadesten taharet-Necasetten taharet

c)Hervele yapmak

d)ihramlı olmak
74.Verilenlerden hangisi sayın vacibidir?

a)Saya safada başlamak

b)Sayı ihramlı yapmak

c)Sayı yürüyerek yapmak

d)Sayı tavaftan sonra yapmak
75.Tavafı ve Sayı yürüyerek yapmanın

hükmü nedir?

a)Tavafta sünnet Sayda vacib

b)Tavafta vacib Sayda sünnet

c)Tavafta ve Sayda sünnet

d)Tavafta ve Sayda vacib
76.Verilenlerden hangisi sayın sünnetidir?

a)Hadesten taharet , Necasetten taharet

b)Saya safada başlayıp Mervede bitirmek

c)Sayı muteber bir tavaftan sonra yapmak

d) 4 şavttan sonra 3 daha yapıp ,

sayı 7 şavta tamamlamak
77.Kur’anda Meş’ari Haram olarak geçen yer neresi?

a)Safa ile Merve b)Mina

c)Müzdelife d)Arafat
78.Müzdelifenin neresinde vakfe sünnettir?

a)Haremi Şerif b)Meş’ari Haram

c)Muhasir Vadisi d)Akabe Cemresi
79.Müzdelifenin neresinde vakfe yapılmaz?

a)Haremi Şerif b)Meş’ari Haram

c)Muhasir Vadisi d)Akabe Cemresi
80.Müzdelife Vakfesinin vakti ne zamandır?

a)Zilhc 10 fecri sadıktan,güneş doğana kadar

b)Zilhc 10 fecri sadıktan,güneş batana kadar

c) Zilhc 11 fecri sadıktan,güneş doğana kadar

b)Zilhc 11 fecri sadıktan,güneş batana kadar
81.Verilenlerden hangisi Cemi Tehirin

şartlarından değildir?

a)Arefe gecesi Müzdelifede olmak

b)Nemire Mescidinde olmak

c)Yatsı vakti girmiş olmak

d)İhramlı olmak
82.Remyi Cimar vakti ne zamandır?

a)Bayramın ilk günü

b)Bayramın son günü

c)Bayramın 1.2.3.4. günleri

d)Bayramdan sonraki günler

71c 72c 73d 74c 75d 76a 77c 78b 79c 80a 81b 82c


Yüklə 2,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə