1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?


) Bütün səviyyə xətlərinə perpendikulyar olan vektorYüklə 1,22 Mb.
səhifə6/9
tarix19.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
) Bütün səviyyə xətlərinə perpendikulyar olan vektor;

B) Düz xətlərlə məhtudlaşdırılan çoxbucaqlı;

C) səviyyə xətləri ailəsi;

D) xətti bərabərsizliklər sistemi;


E) Xətti proqramlaşdırmanın müəyyən mümkün D oblastı;

411. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında


korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A)) 0,9


B) 0,4

C) 0,5


D) 0,1

E) 0,6


412. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korellyasiya әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında

əlaqə tənliyinin a0 müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A)) 1,0


B) 0,6

C) 0,9


D) 0,3

E) 0,4


413. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş

gostәricilәr әsasında Y -in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A)) 0,5


B) 0,2

C) 0,1


D) 0,6

E) 0,8


414. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A)) 0,5


B) 0,8

C) 0,2


D) 1,0

E) 0,9


415. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A)) 0,1


B) 0,5

C) 0,0


D) 0,2

E) 0,6
416. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında

Betaәmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A)) 1,0


B) 0,5

C) 0,2


D) 0,8

E) 0,9


417. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә) reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A)) 0,9

B) 0,5


C) 0,1

D) 1,0


E) 0,7
418. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A)) 0,7


B) 0,4

C) 0,5


D) 0,3

E) 0,1


419. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a0 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A)) 1,0


B) 0,8

C) 0,2


D) 0,9

E) 0,3


420. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y - in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).

X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A)) 0,6

B) 0,3


C) 0,4

D) 0,8


E) 0,7
421. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A)) 0,8

B) 1,0


C) 0,2

D) 0,9


E) 0,3
422. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında әlaqә tәnliyinin әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A)) 0,6


B) 0,4

C) 0,5


D) 0,1

E) 0,9
423. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında beta-әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A)) 0,5


B) 0,8

C) 0,4


D) 0,3

E) 1,0
424. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A)) 1,0


B) 0,8

C) 0,4


D) 0,3

E) 0,5
425. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y -in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A)) 0,2


B) 0,8

C) 1,0


D) 0,9

E) 0,3
426. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A)) 0,3


B) 0,4

C) 0,6


D) 0,8

E) 0,7
427. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A)) 0,5


B) 0,4

C) 0,6


D) 0,1

E) 0,9


428. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)

X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A)) 0,4


B) 0,5

C) 0,7


D) 0,3

E) 0,1


429. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)

X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A)) 0,1

B) 0,2


C) 0,5

D) 0,6


E) 0,8

430. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)
X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A)) 1,0


B) 0,6

C) 0,8


D) 0,9

E) 0,5
431. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A)) 0,8


B) 0,6

C) 0,5


D) 0,9

E) 1,0


432. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A)) 0,6


B) 0,5

C) 0,8


D) 0,9

E) 1,0


433. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A)) 0,3

B) 0,6


C) 0,2

D) 0,1


E) 1,0

434. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

4

5

6

9

Y

2

2

5

5

A)) 0,8


B) 0,6

C) 0,5


D) 0,9

E) 1,0
435. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)
X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A)) 0,1


B) 0,3

C) 0,2


D) 0,6

E) 1,0


436. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y -in X –ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A)) 0,2


B) 0,3

C) 0,6


D) 0,1

E) 1,0


437. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

5

6

5

6

A)) 0,2


B) 0,3

C) 0,6


D) 0,1

E) 1,0


438. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A)) 0,1


B) 0,4

C) 0,7


D) 0,3

E) 0,5
439. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y in Xә

görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A)) 0,8


B) 0,5

C) 0,4


D) 0,3

E) 1,0
440. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A)) 1,0


B) 0,9

C) 0,1


D) 0,5

E) 0,7
441. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A)) 0,4


B) 0,8

C) 0,5


D) 0,3

E) 1,0
442. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A)) 0,0


B) 0,5

C) 0,1


D) 0,2

E) 0,6


443. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә

görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A)) 0,1


B) 0,9

C) 0,5


D) 1,0

E) 0,7


444. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a0 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)

X

1

3

6

10

Y

2

5

10

15

A)) 0,5


B) 0,9

C) 0,1


D) 1,0

E) 0,7


445. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A)) 0,9


B) 1,0

C) 0,6


D) 0,3

E) 0,4


446. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y –in X -ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A)) 0,2


B) 0,5

C) 0,8


D) 1,0

E) 0,9
447. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)
X

1

2

3

4

Y

2

6

1

5

A)) 0,3


B) 0,1

C) 0,2


D) 0,5

E) 0,9
448. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

3

4

4

5

A)) 0,1


B) 0,4

C) 0,5


D) 0,6

E) 0,9
449. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

5

5

6

4

A)) 0,5


B) 0,1

C) 0,0


D) 0,2

E) 0,6
450. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә

görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

2

2

3

5

A)) 0,3


B) 0,8

C) 0,9


D) 0,2

E) 1,0
451. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin. (0,1 dәqiqliklә)
X

1

2

3

4

Y

3

1

3

1

A)) 0,5


B) 0,8

C) 0,4


D) 0,3

E) 1,0


452. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

3

3

5

5

A)) 0,8


B) 0,5

C) 0,2


D) 1,0

E) 0,9


453. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).

X

1

2

3

4

Y

3

1

1

5

A)) 0,4


B) 1,0

C) 0,9


D) 0,3

E) 0,6
454. Sual:Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in özünә görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).
X

1

2

3

4

Y

1

1

2

2

A)) 0,3


B) 0,4

C) 0,7


D) 0,5

E) 0,1


455. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

2

2

3

5

A)) 1,0


B) 0,8

C) 0,9


D) 0,3

E) 0,2


456. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın reqressiya tәnliyini qurun vә elastiklik әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A)) 0,2


B) 0,1

C) 0,5


D) 0,6

E) 0,8


457. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı әlaqәni әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında korrelyasiya әmsalını müәyyәn edin (0,1 dәqiqliklә).


X

1

2

3

4

Y

2

4

4

6

A)) 0,9


B) 0,8

C) 0,2


D) 1,0

E) 0,3
458. Aşağıdakı cәdvәldә iqtisadi sistemin Y vә X göstәricilәri arasındakı korrelyasiya әlaqәsini әks etdirәn dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostәricilәr әsasında Y-in X-ә

görә dispersiyasını hesablayın (0,1 dәqiqliklә).


X

2

5

6

7

Y

3

2

4

3

A)) 0,5


B) 0,2

C) 0,1


D) 0,6

E) 0,8


459. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş göstəricilər əsasında əlaqə tənliyinin a1 əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə)


X

3

7

8

10

Y

9

9

10

12

A)) 0,4


B) 0,3

C) 0,6


D) 0,8

E) 0,7


460. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun material mәsrәflәrinin cәmini (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 41,25

B) 37,50


C) 15,00

D) 27,50


E) 38,25

461. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulun miqdarını (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.
A)) 17,50

B) 22,50


C) 68,75

D) 27,50


E) 38,75

462. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulun miqdarını (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.
A)) 11,82

B) 43,20


C) 31,82

D) 12,73


E) 17,28

463. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulun miqdarını (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.
A)) 17,50

B) 22,50


C) 68,75

D) 27,50


E) 38,75
464. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun material mәsrәflәrinin cәmini (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 25,92

B) 33,19


C) 19,09

D) 12,73


E) 17,28
465. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun mәsmu mәhsulunu (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 37,50

B) 15,00


C) 41,25

D) 27,50


E) 38,25
466. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun material mәsrәflәrinin cәmini (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 15,00

B) 37,50


C) 41,25

D) 27,50


E) 38,25

467. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4-dır şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun material mәsrәflәrinin cәmini (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.
A)) 19,09

B) 33,19


C) 25,92

D) 12,73


E) 17,28
468. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10-ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında birinci blokun mәcmu mәhsulunu (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 31,82

B) 43,20


C) 11,82

D) 12,73


E) 17,28

469. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar 206) Sual:Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10-ә bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulun miqdarını (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 33,19

B) 25,92


C) 19,09

D) 12,73


E) 17,28
470. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,5 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 10ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun mәcmu mәhsulunu (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.


A)) 43,20

B) 31,82


C) 11,82

D) 12,73


E) 17,28

471. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 2 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,2; 0,4 şәklindәdir. Funksional blokların son mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 20 vә 30-ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun mәcmu mәhsulunu (0,01 dәqiqliklә) tәyin edin.

A)) 68,75

B) 17,50

C) 22,50


D) 27,50

E) 38,75


472. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 3 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,1 vahid, üçüncü blokun mәhsulundan isә 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,3; 0,1; 0,1dır, üçüncü blok üçün isә 0,1; 0,2; 0,1 şәklindәdir. Funksional blokların mәcmu mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 300, 400 vә 400-ә bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulu tәyin edin.
A)) 150

B) 160


C) 140

D) 170


E) 180
473. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 3 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,1 vahid, üçüncü blokun mәhsulundan isә 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,1; 0,2; 0,1dır, üçüncü blok üçün isә 0,1; 0,1; 0,3

şәklindәdir. Funksional blokların mәcmu mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 300, 500 vә 400ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında ikinci blokun istehsal sferasında qalan mәhsulu tәyin edin.
A)) 170

B) 160


C) 150

D) 140


E) 180
474. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 3 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,1 vahid, üçüncü blokun mәhsulundan isә 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,1; 0,3; 0,1dır, üçüncü blok üçün isә 0,1; 0,2; 0,1

şәklindәdir. Funksional blokların mәcmu mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 300, 500 vә 400-ә bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında üçüncü blokdan ikinci bloka material mәsrәfi şәklindә daxil olan mәhsulun miqdarını tәyin edin.


A)) 50

B) 30


C) 80

D) 40


E) 90

475. Fәrz edәk ki, makroiqtisadiyyat şәrti olaraq 3 funksional bloka bölünmüşdür. Bu blokların texnoloji әlaqәlәri haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: Birinci blokda bir vahid mәhsul istehsal etmәk üçün hәmin blokun mәhsulundan 0,1 vahid, ikinci blokun mәhsulundan 0,1 vahid, üçüncü blokun mәhsulundan isә 0,3 vahid tәlәb edilir. Ikinci blokun bir vahid mәhsulu üçün bu göstәricilәr 0,1; 0,3; 0,1dır, üçüncü blok üçün isә 0,1; 0,1; 0,3

şәklindәdir. Funksional blokların mәcmu mәhsul göstәricilәri uyğun olaraq 300, 500 vә 400ә

bәrabәrdir. Verilmiş ekzogen parametrlәr әsasında onda üçüncü blokun son mәhsulunu tәyin edin.


A)) 140

B) 160


C) 150

D) 170


E) 180

476. İstehsal güclәri 40, 70, 80 vә 110 ton olan dörd neftayırma zavodu öz mәhsullarını tәlәblәri 140, 120 vә 40 ton olan 3 anbara göndәrir. Benzin anbarlara borukәmәri

vasitәsi ilә göndәrilir. Birinci zavoddan anbarlara bir ton benzinin nәql olunması uyğun olaraq 3,5 vә 7 manata, ikinci zavoddan uyğun olaraq 8, 2vә 6 manata, üçüncü zavoddan uyğun olaraq 1,4 vә 9 manata, dördüncü zavoddan isә uyğun olaraq 5,7 vә 10 manata başa gәlir. Qarşılıqlı razılaşmaya görә ikinci zavoddan üçüncü anbara nәql olunan neftin miqdarı әn çoxu 15 min tona bәrabәr olmalıdır. әgәr ilkin daşınmalar planı şimalqәrb bucağı üsulu ilә tәrtib edilmişdirsә, onda ikinci anbara neftin nәqlinin strategiyası necә olacaqdır?
A)) üçüncü zavod 50 t , dördüncü zavod isә 70 t neft nәql edәcәkdir

B) birinci zavod 70 t , üçüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir

C) ikinci zavod 70 t , dördüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir

D) ikinci zavod 50 t , üçüncü zavod isә 70 t neft nәql edәcәkdir

E) üçüncü zavod 70 t , dördüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir
477. İstehsal güclәri 40, 70, 80 vә 110 ton olan dörd neftayırma zavodu öz mәhsullarını tәlәblәri 140, 120 vә 40 ton olan 3 anbara göndәrir. Benzin anbarlara boru kәmәri vasitәsi ilә göndәrilir. Birinci zavoddan anbarlara bir ton benzinin nәql olunması uyğun olaraq 3,5 vә 7 manata, ikinci zavoddan uyğun olaraq 8, 2vә 6 manata, üçüncü zavoddan uyğun olaraq 1,4 vә 9 manata, dördüncü zavoddan isә uyğun olaraq 5,7 vә 10 manata başa gәlir. Qarşılıqlı razılaşmaya görә ikinci zavoddan üçüncü anbara nәql olunan neftin miqdarı әn çoxu 15 min tona bәrabәr olmalıdır. әgәr ilkin daşınmalar planı әn kiçik element üsulu ilә tәrtib edilmişdirsә, onda ikinci anbara neftin nәqlinin strategiyası necә olacaqdır?
A)) ikinci zavod 70 t , dördüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir

B) birinci zavod 70 t , üçüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir

C) ikinci zavod 50 t , üçüncü zavod isә 70 t neft nәql edәcәkdir

D) üçüncü zavod 50 t , dördüncü zavod isә 70 t neft nәql edәcәkdir

E) üçüncü zavod 70 t , dördüncü zavod isә 50 t neft nәql edәcәkdir

478. Aşağıdakı cədvəldə iki funksional blok şəklində aqreqasiya edilmişmakroiqtisadi sistem üzrə birbaşa məsrəf əmsalları və son məhsullar verilmişdir.Birinci blokun məcmu məhsulunu hesablayin (0,01 dəqiqliklə).1

2

Son məhsul

1

0,1

0,2

50

2

0,3

0,4

70

A)) 91,9


B) 80,3

C) 201,3


D) 150,2

E) 163,1
479. Aşağıdakı cədvəldə iki funksional blok şəklində aqreqasiya edilmişmakroiqtisadi sistem üzrə birbaşa məsrəf əmsalları və son məhsullar verilmişdir.Blokların məcmu məhsulunu hesablayın (0,01 dəqiqliklə).


1

2

Son məhsul

1

0,2

0,3

60

2

0,5

0,4

40

A)) 145,6 və 188

B) 151,2 və 163

C)151,2 və 16318

D) 135,2 və 170,5

E)145,6 və 186


480. Aşağıdakı cədvəldə iki funksional blok şəklində aqreqasiya edilmişmakroiqtisadi sistem üzrə birbaşa məsrəf əmsalları və son məhsullar verilmişdir.İkinci blokun məcmu məhsulunu hesablayin (0,01 dəqiqliklə).
1

2

Son məhsul

1

0,3

0,3

30

2

0,5

0,4

45

A)) 172,05

B) 243,02

C) 180,25

D) 116,5

E) 225,05


481. Aşağıdakı cədvəldə iki funksional blok şəklində aqreqasiya

edilmişmakroiqtisadi sistem üzrə birbaşa məsrəf əmsalları və son məhsullar verilmişdir.İkinci blokun məcmu məhsulunu hesablayin (0,01 dəqiqliklə).


1

2

Son məhsul

1

0,1

0,3

70

2

0,2

0,6

80

A)) 286,9

B) 250,5


C) 179,2

D) 221,3


E) 173,1

482. Aşağıdakı cədvəldə iki funksional blok şəklində aqreqasiya

edilmişmakroiqtisadi sistem üzrə birbaşa məsrəf əmsalları və son məhsullar verilmişdir.Birinci blokun məcmu məhsulunu hesablayin (0,01 dəqiqliklə).
1

2

Son məhsul

1

0,2

0,3

100

2

0,6

0,1

80

A)) 211,8

B) 175,2

C) 169,3


D) 229,4

E) 245,1


483. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

5

Y

5

8

3

5

5

A)) Y=6,1-0,3X

B) Y=7,1-3,5X

C) Y=5+2,2X

D) Y=0,1-3,5X

E) Y=2,1+0,3X


484. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).X

2

3

5

6

Y

10

2

2

3

A)) Y=9,9-1,4X

B) Y=5,1-2,3X

C) Y=10+1,4X

D) Y=1,1+2,3X

E) Y=3,4-5X

485. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

3

5

7

9

Y

2

1

3

2

A)) Y=1,4+0,1X

B) Y=1+2,1X

C) Y=5-1,3X

D) Y=4,1+0,3X

E) Y=3,2-0,1X

486. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyini müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).
X

1

3

5

7

Y

10

5

4

1

A)) Y=10,6-1,4X

B) Y=5,6+2,4X

C) Y=0,3+1,5X

D) Y=2,2-2,5X

E) Y=3,2+1,4X

487. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyinin 0 a əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).X

1

2

3

4

Y

9

5

5

4

A)) 9,5


B) 2,6

C) 10,5


D) 2,3

E) 1,5


488. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Verilmiş gostəricilər əsasında əlaqə tənliyinin 0 a əmsalını müəyyən edin (0,1 dəqiqliklə).X

1

2

3

4

Y

9

7

4

5

A)) 10

B)-1,5


C) 20

D) 25


E)-3,8

489. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=10 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).


X

1

2

3

4

Y

9

7

4

5

A)) 0,1


B)0,9

C) 3,8


D) 5,7

E)9,3


490. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=5 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).X

1

2

3

4

Y

10

7

6

3

A)) 1

B)7


C) 5

D)3


E)2

491. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=0,5 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).

X

5

3

2

1

Y

2

4

8

10

A)) 10,75

B)9,53

C) 12,64


D)2,10

E) 11,8
492. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X=7 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).

A)) 13,2


B)4,50

C) 9,75


D)10,51

E)1,90


493. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. X= 1 qiymətində Y asılı dəyişənin proqnoz qiymətini müəyyən edin(0,1 dəqiqliklə).
X

1

2

3

4

5

Y

2

4

5

7

10

A))11,4


B)9,45

C) 10,9


D)12,05

E)13,2
494. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 13,5 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)
X

1

2

3

4

5

Y

10

15

15

10

5

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 9 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 12,5vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 21,3 vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 12 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 17 vahid dəyişirsə


495. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 27,9 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)


X

4

3

2

1

Y

3

7

10

12

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 9,3vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 12,6vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 15vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 20vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 10,8 vahid dəyişirsə


496. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 5,25 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

5

Y

10

4

4

5

7

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 10,5 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 15vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 12,8vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 25 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 20,36 vahid dəyişirsə

497. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 26,4 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)X

7

5

3

1

Y

2

5

10

15

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 12 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 10,7vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 18,5vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 23 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 25,34 vahid dəyişirsə

498. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 15,6 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)X

5

6

7

8

Y

2

4

4

6

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 13 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 20,9 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 42,1vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 25 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 10,5vahid dəyişirsə

499. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 10,36 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)


X

1

2

3

4

Y

10

10

9

8

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 14,8 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 16,2 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 10 vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 15,3 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 21 vahid dəyişirsə


500. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sistemin Y və X göstəriciləri arasındakı

korrelyasiya əlaqəsini əks etdirən dinamik sıra verilmişdir. Bu asılılığın

reqressiya tənliyini qurun və Y asılı dəyişənin hansı şərt daxilində 59,4 vahidə yaxın dəyişəcəyini müəyyən edin. (0,1 dəqiqliklə)X

1

2

3

4

5

Y

7

8

10

10

15

A)) Əgər X sərbəst dəyişən 33 vahid dəyişirsə

B) Əgər X sərbəst dəyişən 21 vahid dəyişirsə

C) Əgər X sərbəst dəyişən 20,4vahid dəyişirsə

D) Əgər X sərbəst dəyişən 15,3 vahid dəyişirsə

E) Əgər X sərbəst dəyişən 12,6 vahid dəyişirsə
Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə