1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?Yüklə 1,22 Mb.
səhifə9/9
tarix19.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

e) 9.2

111) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.81-ə olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈42.4

b) ≈43.8


c) ≈43.6

d) 44.6


e) 45.6

112) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.64 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈23.3

b) ≈23.5


c) 23.7

d) ≈24.3


e) ≈24.4

113) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.95 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 190

b) 5


c) 194

d) 475


e) 19

114) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.6 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 15

b) 4


c) 6

d) 24


e) 1.5

115) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.5 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 10

b) 6


c) 5

d) 12


e) 8

116) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.7 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈23

b) ≈23.5


c) ≈23.6

d) 23.4


e) 23.7

117) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.85-ə olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈56.7

b) 12


c) 85

d) ≈57


e) 57.8

118) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.65 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈18.6

b) ≈19.2


c) ≈19.1

d) 42.5


e) 42.4

119) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.9 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 90

b) 95


c)98

d) 110


e) 120

120) x arqumentinin 12 qiymətinə y arqumentinin 12 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.72 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) ≈25.7

b) ≈0.2


c) 72

d) 28


e) ≈57.6

121) x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.9 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 180

b) 198


c) 199

d) 200


e) 22

122) x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.9 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 180

b) 11


c) 5

d) 22


e) 110

123) x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.75 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 60

b) 22


c) 30

d) 75


e) 90

124) x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.81 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 85.2

b) 22


c) 21.3

d) 42.6


e) 81

125) x arqumentinin 22 qiymətinə y arqumentinin 22 qiyməti uyğun gələrsə və determinasiya əmsalı 0.72 olarsa Fişer əmsalını hesablayın

a) 51.4

b) 72


c) 22

d) 33.3


e) 66.8

126)Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti 4. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 1/9

b) 1/8


c) 1/7

d) 1/6


e) 1/5

127) Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti 2. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 1/4

b) 1/2


c) 1/5

d) 1/10


e) 1/8

128) Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti 1. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 2/3

b) 2/5


c) 3/5

d) 1/5


e) 4/5

129) Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti 0. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 1

b) -1


c) 0

d) 0.1


e) -0.1

130) Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -1. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) -2/7

b) -1


c) 1

d) 2/5


e) -3/7

131) Herbolada a=5; b=-2 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -2. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) -1/6

b) 1/6


c) 1/5

d) -1/5


e) 1/10

132) Herbolada a=1; b=3 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -2. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 3

b) 1/3


c) 2

d) 2/3


e) 1/2

133) Herbolada a=1; b=3 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -4. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) -3

b) 1/4


c) -1/4

d) -1/3


e) -2

134) Herbolada a=1; b=3 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -7.5. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 2/3

b) 3/4


c) -3/4

d) 1/2


e) 2/5

135) Herbolada a=1; b=3 arqumentin müşahidə qiymətlərinin orta qiyməti -6.5. Elastiklik əmsalını hesablayın

a) 6/7

b) -5/6


c) -6/7

d) 5/6


e) 4/5

136)y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=2; b=3, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1-ə bərabər olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -0.6

b) 0.6


c) 0.4

d) -0.4


e) 0.5

137)y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=1; b=3, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1-ə bərabər olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -0.75

b) 0.33


c) 1

d) 0.5


e) -0.33

138)y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=0; b=2, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1.1 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -1

b) 0.66


c) 0.5

d) 1


e) 0.34

139)y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=4; b=2, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1.5 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) 3/7

b) 1


c) 3/4

d) 1/4


e) 1/3

140) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=1; b=2, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 0.5 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -0.5

b) 1


c) -1

d) 0.5


e) 1.1

141) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=8; b=1, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1.25 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) ≈0.73

b) -0.8


c) 0.7

d) 0.73


e) -0.75

142) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=3; b=2, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 2 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -0.750

b) 0.2


c) 0.6

d) 3


e) 0.75

143) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=-2; b=2, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 0.5 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) 1

b) -0.5


c) 0.5

d) -1


e) 0.55

144) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=-4; b=-1, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) -0.2

b) -0.25


c) 0.25

d) 0.2


e) 1

145) y=1/a+bx+e tərs funksiyasında a=1; b=-5, arqumentinin müşahidə qiymətlərinin orta qiyəti 1/2 olarsa elastiklik əmsalını tapın

a) ≈1.7

b) ≈1.6


c) ≈-1.6

d) ≈1.5


e) -1.5

146)Cüt xətti reqressiyada a=1; b=2 arqumentin orta qiyəti 2-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) 0.8

b) 0.4


c) -0.8

d) -0.4


e) 0.6

147) Cüt xətti reqressiyada a=2; b=3 arqumentin orta qiyəti 2-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) 0.75

b) 0.6


c) 0.5

d) -0.75


e) -0.6

148) Cüt xətti reqressiyada a=3; b=4 arqumentin orta qiyəti 3-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) 0.75

b) 0.6


c) -0.75

d) -0.6


e) 0.3

149) Cüt xətti reqressiyada a=4; b=5 arqumentin orta qiyəti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.67

b) ≈0.66


c) ≈0.7

d) -0.7


e) 0.8

150) Cüt xətti reqressiyada a=5; b=6 arqumentin orta qiyəti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) 0.83

b) ≈0.84


c) ≈0.85

d) ≈0.86


e) ≈0.87

151) Cüt xətti reqressiyada a=6; b=7 arqumentin orta qiyəti 4-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.82

b) ≈0.84


c) 0.83

d) ≈0.81


e) ≈0.85

152) Cüt xətti reqressiyada a=7; b=8 arqumentin orta qiyəti 5-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.85

b) ≈-0.87

c) ≈0.86

d) ≈-0.85

e) ≈0.86

153) Cüt xətti reqressiyada a=8; b=9 arqumetin orta qiyəti 6-ya bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.93

b) ≈0.94


c) ≈0.934

d) 0.95


e) 0.96

154) Cüt xətti reqressiyada a=9; b=10 arqumentin orta qiyəti 7-yə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.89

b) ≈0.88


c) ≈0.87

d) 0.86


e) 0.9

155) Cüt xətti reqressiyada a=10; b=11 arqumentin orta qiyəti 8-ə bərabər olarsa, elastiklik əmsalını tapın:

a) ≈0.9

b) ≈0.91


c) ≈0.89

d) ≈0.88


e) ≈0.92

156) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 9, arqumentin orta qiyəti 5-ə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -1

b) -2


c) 2

d) -3


e) 3

157) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 15-ə, arqumentin orta qiyəti 10-a, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 25

b) 10


c) 15

d) -10


e) -15

158) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti (-15), arqumentin orta qiyməti 8-ə, reqressiya əsmalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -31

b) 25


c) -25

d) -1


e) -15

159) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 7-yə, arqumentin orta qiyəti 5-ə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -3

b) 14


c) 35

d) 10


e) 3

160) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 12-yə, arqumentin orta qiyəti 8-ə, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 20

b) -20


c) -12

d) 96


e) -96

161) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 15-ə, arqumentin orta qiyəti 6-ya, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -3

b) -4


c) 5

d) 4


e) -5

162) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 20-yə, arqumentin orta qiyəti 4-ə, reqressiya əsmalı 6-ya bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -4

b) 24


c) 26

d) 4


e) 4

163) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 17-yə, arqumentin orta qiyməti 12-yə, reqressiya əsmalı (-3)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 53

b) 36


c) 29

d) 59


e) -51

164) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 19-a, arqumentin orta qiyəti 10-a, reqressiya əmsalı 4-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -21

b) 14


c) 23

d) 29


e) 21

165) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 25-ə, arqumentin orta qiyəti 15-ə, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -20

b) 45


c) 75

d) 40


e) 20

166) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 35-ə, arqumentin orta qiyəti 20-yə, reqressiya əmsalı (-1)-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 55

b) 15


c) -35

d) -20


e) -55

167) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 50-yə, arqumentin orta qiyəti 10-a, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 20

b) 40


c) 60

d) 50


e) 30

168) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 60-a, arqumentin orta qiyəti 15-ə, reqressiya əmsalı (-2)-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 90

b) -120


c) 58

d) 30


e) 75

169) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 36-ya, arqumentin orta qiyəti 17-yə, reqressiya əmsalı 2-yə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) 2

b) 56


c) 34

d) 19


e) 70

170) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 32-yə, arqumentin orta qiyəti 17-yə, reqressiya əmsalı 3-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -19

b) 15


c) 14

d) 29


e) 49

171) Cüt xətti reqressiyada funksiyanın orta qiyməti 43-ə, arqumentin orta qiyəti 12-yə, reqressiya əmsalı 4-ə bərabər olarsa, sərbəst həddi tapın.

a) -5

b) -31


c) 48

d) 172


e) 31

172) İkinci tərtib parabolada a+bx+cx2 , b=4; c=-2 olarsa, ekstremum verən x-i tapın.

a) -1

b) -2


c) -8

d) 0


e) 1

173) İkinci tərtib parabolada a+bx+cx2 , b=-2; c=-4 olarsa, ekstremum verən x-i tapın.

a) -1/4

b) ½


c) 8

d) 2


e) ¼

174) İkinci tərtib parabolada a+bx+cx2 +2 ,a=2, b=3; c=4 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈1.72

b) ≈1.74


c) ≈1.63

d) ≈1.73


e) =1.75

175) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=1, b=1; c=1 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1

b) 0.99


c) 0

d) 1.1


e) -1.1

176) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=0, b=2; c=1 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 2/3

b) 1.1


c) 1

d) -2/3


e) -1

177) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=0, b=2; c=2 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1.5

b) 1.2


c) 1

d) 1.1


e) 1.3

178) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=2, b=2; c=2 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1

b) 1.1


c) 1.2

d) -1.1


e) -1.2

179) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=3, b=2; c=1 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1/2

b) 2/3


c) 1/3

d) 1


e) ¾

180) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 2 ,a=2, b=4; c=1 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈1.15

b) ≈1.13


c) ≈1.14

d) ≈1.11


e) ≈1.16

181) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 2 ,a=2, b=4; c=2 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1.2

b) 0.25


c) 0.75

d) 0.5


e) 1

182) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 1 ,a=4, b=4; c=1 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 0.75

b) 0,25


c) -0.25

d) -0.75


e) 0.5

183) y=a+bx+cx2 parabolasında arqumentin orta qiyməti 2 ,a=3, b=3; c=3 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1.43

b) ≈1.42


c) ≈1.41

d) 1.44


e) 1.45

184) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 2 ,a=4, b=5; c=2 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈1.18

b) ≈1.19


c) ≈1.17

d) ≈2.01


e) ≈2.11

185) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 1 ,a=5, b=6; c=3 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈0.86

b) ≈0.84


c) ≈0.85

d) ≈0.84


e) ≈0.83

186) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 2 ,a=3, b=5; c=4 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

A) ≈1.45

b) ≈1.43


c) ≈1.42

d) 1.44


e) 1.41

187) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 3 ,a=4, b=6; c=5 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈1.96

b) ≈1.97


c) 1.95

d) ≈1.94


e) 1.93

188) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 2 ,a=4, b=6; c=5 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) ≈1.44

b) ≈1.43

c) ≈1.45

d) ≈1.46


e) ≈1.55

189) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 1 ,a=3, b=6; c=4 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1.08

b) ≈1.09


c) ≈1.1

d) 1.07


e) 1.06

190) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 1 ,a=2, b=6; c=3 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 0.92

b) 0.91


c) 0.94

d) 0.93


e) 0.94

191) İkinci tərtib parabolada y=a+bx+cx2 arqumentin orta qiyməti 2 ,a=1, b=6; c=3 olarsa, elastiklik əmsalını hesablayın.

a) 1.44

b) 1.42


c) 1.43

d)1.41


e) 1.45

192) Neçə daşımaya bir cızlaşmayan dayaq planı uyğun olur?

a) n+m-1

b) m+m


c) n+m-2

d) n+m+1


e) n+m+2

193) Nəqliyyat məsələsnin mümkün planı nə vaxt dayaq planı adlanır?

a) Cədvəlin dolu sütünunda dövr təşkil etmək mümkün olmazsa

b) Cədvəlin iki sətrində dövr təşkil etmək mümmkün olmazsa

c) Cədvəlin bütün dolu xanalarından dövr təşkil etmək mümkün olarsa

d) Cədvəlin iki xanalarından dövr təşkil etmək mümkün olmazsa

e) Cədvəlin iki sütünundan dövr təşkil etmək mükün olarsa

194) Nəqliyyat məsələsi nə zaman vaxt meyarına görə həll olunur?

a) Kənd təsərrüfatı; ərzaq məhsullarının daşınması , həmçinin müharibə şəraitində hərbi sürsatların ayrı-ayrı hərbi hissələrə çatdırılması planının hazırlanması zamanı

b) Uzaq məsafələrə daşımalar zamanı

c) Yaxın məsafələrə daşımalar zamanı

d) Bütün hallarda

e) Ağır tonnaylı məhsulların daşınma planlarının qurulması zamanı

195) Hansı nəqliyyat məsələsinin modeli qapalı model adlanır?

a) Məntəqələrdə yüklərin cəi istehlakçılaın tələbatına bərabər olduqda

b) Məntəqələrdə yüklərin cəmi istehlakçıların tələbatından az olduqda

c) Mənbələrdəki yüklərin cəmi istehlakçıların tələbatından çox olduqda

d) Düzgün balansı olmayan nəqliyyat məsələlərinin modeli

e) Vaxt meyarı ilə həll olunan istənilən nəqliyyat məsələsinin modeli

196) Dayaq planının qurulmasının hansı üsulundan istifadə zamanı daşınmalar matrisinə ehtiyac yoxdur?

a)Şimali-Qərbi bucağı üsulu ilə

b) Cədvəldə ən kiçik element üsulu ilə

c) Sətirdə ən kiçik element üsulu ilə

d) Sütünda ən kiçik element üsulu ilə

e) Həm a; həm də b üsulu ilə

197) Nəqliyyat məsələsinin dayaq planı qurularkən hansı üsullarda daşımalar matrisi məlum olmalıdır: 1.Şimali qərb bucağı üsulu 2.Cədvəldə ən kiçik element üsulu 3.Sətirdə ən kiçik element üsulu 4.Sütunda ən kiçik element üsulu

a) (2,3,4)

b) (2,3,4)

c) (1,2,3)

d) (2,3,4)

e) (1,3,4)

198) Potensialların köməyi ilə nəqliyyat məsələsində hansı məsələlər həll olunur?

a) Cədvəldə hansı xanaların doldurulub doldurulmaması

b) Hansı dolu xananın həll edici olması

c) Hansı daşımanın daşımalar planına daxil edliməsi

d) Hansı daşımaların daşımalar planından çıxarılması

e) Məqsəd funksiyasının qiymətinin dəyişməsinin müəyyən edilməsiqaydalarla aparılır

199) Potensiallar metodunun alqoritminin ilkin mərhələsi hansıdır?

a) Adi qaydada ilkin mümkün dayaq planı qurulur və onun n+m-1 doldurulmuş xanaları olmalıdır

b) Hər boş xana üçün sətir və sütunların potensialları hesablanır

c) Doldurulmuş xanalardan dövr qurulur

d) İlkin mümkün plan əsasında sətir və sütunlarınn potensialları hesablanır

e) Boş xananı doldurmaq üçün və doldurylmuş xanaları yenidən bölgü ümumi qaydalarla aparılır

200. Engel əyrisi aşağıdakı əlaqələrdən hansını öyrənmir?

A)Tələblə qiymət arasında

B) uzun müddət istifadə olunan mallara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasında

C) gəlirlə qeyri-ərzaq məhsullarına çəkilən xərclərin payı arasında

D) gəlirlə ərzağa çəkilən xərclərin payı arasındaE) uzun müddətə istifadə olunan məhsullara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasında əlaqəni

Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə