1 genel biLGİlerYüklə 56,73 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü56,73 Kb.
#97121

http://www.dunya.com/d/news/5489.jpg
BİLGİ NOTUNİĞDE İLİ, MERKEZ İLÇESİ,

YEŞİLBURÇ KÖYÜ, GELERGİ DERESİ,

207 ADA 1 NO.LU PARSEL “ARSA’’

GENEL BİLGİLERTaşınmazın Cinsi

: ARSA

Taşınmazın Fiili Kullanımı

: Boş arsa

Taşınmazın Adresi

İl

NİĞDE

Mevkii

GELERGİ DERESİ

İlçe

MERKEZ

Cadde

-

Mahalle/Köy

-/YEŞİLBURÇ

Sokak Kapı No

-

TARİFİ: Gayrimenkule ulaşmak için Niğde il merkezinden Ayhan Şahenk bulvarından sol kol üzerinde kalan Kemal Ummiye caddesine dönülür. Parsel ~330m. ilerledikten sonra karşımıza çıkan Yeşilburç köyü yolu (51-76 Karayolu) üzerinde ~4km. ilerlerken sağ kolumuz üzerinde yer almaktadır. Ayrıca gayrimenkule alternatif ulaşım Ferit Şahenk bulvarı üzerinden Candan sokağa Niğde Evleri(Belediye Evleri) istikametine gidilerek Sevgi Evlerine (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Niğde Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu) ulaşılır. Sevgi Evlerinin kuzeyinde ~1500m. mesafede toprak yoldan ilerlenerek gayrimenkulün bulunduğu bölgeye ulaşılmaktadır. Tanıtım konu gayrimenkul Yeşilburç köyü yolunun (51-76 Karayolu) doğusunda, il merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Enlem:38,012933 Boylam:34,681196
screenshot

TAPU BİLGİLERİİLİ

NİĞDE

ALANI(M2)

7.873,80

İLÇESİ

MERKEZ

B.B. NİTELİĞİ

-

MAHALLE

-

ARSA PAYI

-

KÖYÜ

YEŞİLBURÇ

BLOK NO

-

MEVKİİ

GELERGİ DERESİ

KAT NO

-

PAFTA NO

-

B.B NO

-

ADA NO

207

YEVMİYE NO

20336

PARSEL NO

1 (Eski 1089)

CİLT NO

16

ANA GM. NİTELİĞİ

ARSA

SAYFA NO

1492

SAHİBİ (HİSSE)

tta GAYRİMENKUL A.Ş. / TAM

TAPU TETKİKİ

Tanıtım konusu taşınmaz ile ilgili olarak Tapu Kadastro Müdürlüğü Takbis sisteminden 29.12.2015 tarihinde temin edilen tapu kayıt belgesine göre söz konu gayrimenkulün tapu kaydında takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN İMAR İSKÂN DURUMU

Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

İmar Lejantı (Konut, Ticaret Alanı vs.)

Konut

İnşaat Nizamı(Bitişik, Blok vs.)

Ayrık

TAKS

0,30

KAKS (Emsal)

0,60

H maksimum

2 kat

Çekme Mesafeleri

Plandaki gibidir.

İmar Dayanağı (ÖYK Kararı) Tarih ve Numarası

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.06.2014 tarih ve 2014/56 sayılı kararı ile plan değişikliğine gidilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı plan değişikliği ile;

Tanıtım konu parsel, 291 parselin ifrazı ile oluşmuştur. Niğde İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre parsel mücavir alan dışında kalan parselin tamamının imar durumu değiştirilerek “Gelişme Konut Alanları ve Konut Altı Ticaret Alanları” olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tanıtım konu 207 ada 1 parselin konut alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Konut Alanı yapılaşma koşulları ayrık nizam, 2 kat, Taks:0,30 Kaks:0,60 şeklinde belirlenmiştir.


İmar Planı İle İlgili Hukuksal Durum

3194 sayılı imar kanunun Ek 3. Maddesine göre Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe giren imar planlarında, İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle değiştiremezler.

Taşınmazın Alan ve Fonksiyon Bilgileri

Niğde Kadastro Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 153.000,00m² yüzölçümüne sahip 291 numaralı parselin ifrazı ile oluşan 7.873,80m² yüzölçümlü 207 ada 1 nolu parseldir. Niğde İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre Parsel mücavir alan dışında kalmakta ve parselin tamamının imar durumu değiştirilerek “Gelişme Konut Alanları ve Konut Altı Ticaret Alanları” olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tanıtım konusu taşınmazın imar durumu “Konut Alanı” olduğu tespit edilmiştir.1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

65465

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI:

 1. PLANLAMA ALANI NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

 2. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUYLA BİR BÜTÜNDÜR.

 3. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇİZİLEN SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ VE UYGULAMA YAPILAMAZ.

 4. 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

 5. GELİŞME KONUT ALANLARINDA YOĞUNLUK 120 KİŞİ/HA’DIR.

 6. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA GELİŞME KONUT ALANI VE PARK OLARAK AYRILAN ALANLARDA 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA GÖSTERMEK ŞARTIYLA TEKNİK ALT YAPI ALANLARI YER ALABİLİR.

 7. 07.11.2012 TARİHİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN ‘NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLER 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA AİT JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN UYGUN ALANLAR (UA-2) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELER YAPILMADAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 8. İBADET YERİ: İBADET ETMEK VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMAK AMACIYLA İNSANLARIN TOPLANDIĞI, DİNÎ TESİS VE KÜLLİYESİNİN, DİNÎ TESİSİN MİMARİSİ İLE UYUMLU OLMAK KOŞULUYLA DİNÎ TESİSE AİT; LOJMAN, KÜTÜPHANE, AŞEVİ, DİNLENME SALONU, YURT VE KURS YAPISI İLE GASİLHANE, ŞADIRVAN VE HELA GİBİ MÜŞTEMİLATLARIN, AÇIK VEYA ZEMİN ALTINDA KAPALI OTOPARKIN DA YAPILABİLDİĞİ ALANLARDIR. İBADET YERİNDE AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 9. PARKLAR: İMAR PLANI İLE BELİRLENMEK VE MEVCUT AĞAÇ DOKUSU DİKKATE ALINARAK TABİ ZEMİN VEYA TESVİYE EDİLMİŞ TOPRAK ZEMİN ALTINDA KALMAK ÜZERE AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME İÇİN YETERLİ DERİNLİKTE TOPRAK ÖRTÜSÜ OLMASI VE STANDARTLARI SAĞLAMASI KAYDIYLA OTOPARK VE HAVUZ İLE AÇIK SPOR VE OYUN ALANI, UMUMİ HELA BİR KATI, H:4,50 M’Yİ VE TAKS TOPLAMDA 0,03’Ü GEÇMEMEK, SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN YAPILMAK KAYDIYLA AÇIK ÇAY BAHÇESİ, BÜFE, PERGOLE, KAMERİYE, MUHTARLIK, GÜVENLİK KULÜBESİ, SPORCU SOYUNMA KABİNLERİ, TAKSİ DURAĞI, TRAFO GİBİ TESİSLERİN YAPILABİLDİĞİ KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE DİNLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANDIĞI ALANLARDIR.

 10. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDA KALAN SALINIM ALANI İÇERİSİNDE HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ, İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.

 11. PLANDA OTOPARK İHTİYACI PARSEL İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLENECEK OLUP OTOPARK YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

 12. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 13. 04.10.2013 TARİHİNDE NİĞDE VALİLİĞİ TARAFINDAN ONAYLANAN TOPRAK KORUMA PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 14. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.


1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI

100
1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI:

 1. PLANLAMA ALANI NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

 2. 1/1.000 ÖLÇEKLİ NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUYLA BİR BÜTÜNDÜR.

 3. GELİŞME KONUT ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0,30 KAKS:0,60 OLACAKTIR.

 4. KONUT ALTI TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN KONUT ALANLARINDA ZEMİN KATLARDA GÜRÜLTÜ VE KİRLİLİK OLUŞTURMAYAN VE İMALÂTHANE NİTELİĞİNDE OLMAYAN, GAYRİSIHHİ ÖZELLİK TAŞIMAYAN, HALKIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK DÜKKÂN, KUAFÖR, TERZİ, MUAYENEHANE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, LOKANTA, PASTANE, ANAOKULU, KREŞ GİBİ KONUT DIŞI HİZMETLER VERİLEBİLİR. KONUT ALTI TİCARET ALANINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AYRIK NİZAM, 2 KAT, TAKS:030, KAKS:0,60 OLACAKTIR.

 5. 07.11.2012 TARİHİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN ‘NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ YEŞİLBURÇ KÖYÜ 291-292 NO.LU PARSELLER 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA AİT JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU’ NDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN UYGUN ALANLAR (UA-2) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELER YAPILMADAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 6. İBADET YERİ: İBADET ETMEK VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMAK AMACIYLA İNSANLARIN TOPLANDIĞI, DİNÎ TESİS VE KÜLLİYESİNİN, DİNÎ TESİSİN MİMARİSİ İLE UYUMLU OLMAK KOŞULUYLA DİNÎ TESİSE AİT; LOJMAN, KÜTÜPHANE, AŞEVİ, DİNLENME SALONU, YURT VE KURS YAPISI İLE GASİLHANE, ŞADIRVAN VE HELA GİBİ MÜŞTEMİLATLARIN, AÇIK VEYA ZEMİN ALTINDA KAPALI OTOPARKIN DA YAPILABİLDİĞİ ALANLARDIR. İBADET YERİNDE AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 7. PARKLAR: İMAR PLANI İLE BELİRLENMEK VE MEVCUT AĞAÇ DOKUSU DİKKATE ALINARAK TABİ ZEMİN VEYA TESVİYE EDİLMİŞ TOPRAK ZEMİN ALTINDA KALMAK ÜZERE AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME İÇİN YETERLİ DERİNLİKTE TOPRAK ÖRTÜSÜ OLMASI VE STANDARTLARI SAĞLAMASI KAYDIYLA OTOPARK VE HAVUZ İLE AÇIK SPOR VE OYUN ALANI, UMUMİ HELA BİR KATI, H:4,50 M’Yİ VE TAKS TOPLAMDA 0,03’Ü GEÇMEMEK, SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN YAPILMAK KAYDIYLA AÇIK ÇAY BAHÇESİ, BÜFE, PERGOLE, KAMERİYE, MUHTARLIK, GÜVENLİK KULÜBESİ, SPORCU SOYUNMA KABİNLERİ, TAKSİ DURAĞI, TRAFO GİBİ TESİSLERİN YAPILABİLDİĞİ KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE DİNLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANDIĞI ALANLARDIR.

 8. PLANDA OTOPARK İHTİYACI PARSEL İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLENECEK OLUP OTOPARK YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

 9. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDA KALAN SALINIM ALANI İÇERİSİNDE HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ, İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.

 10. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 11. 04.10.2013 TARİHİNDE NİĞDE VALİLİĞİ TARAFINDAN ONAYLANAN TOPRAK KORUMA PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 12. UYGULAMA İMAR PLANI HATLARI VE MÜLKİYET HATLARI ARASINDAKİ 3 M YE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARI UYGULAMA SIRASINDA ÇÖZÜMLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

 13. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.


EKLER

1- Bölgenin Genel Fotoğrafları

2- Tapu Kayıt Belgesi

3- İmar Paftası

4- Kadastro Paftası


1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 /Ankara Tel : (0312) 585 82 70 http// www.oib.gov.tr

7. Proje Grup Başkanlığı
Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> Antalya iLİ, manavgat iLÇESİ, sorkun mahallesi, 633 ada parsel
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi

Yüklə 56,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə