1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?


- tərtib edilmə yeri və tarixiYüklə 0,79 Mb.
səhifə4/6
tarix18.06.2018
ölçüsü0,79 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6

5- tərtib edilmə yeri və tarixi

6- sənəd tərtib edilən müəssisənin adı

7- təsərrüfat əməliyyatlarının məzmunu və ölçüləri (natural və pul ifadəsində)

A) 1, 3, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 5

C) 1, 3, 4, 6

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 6, 7240. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 65 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 61,75

B) 51,60

C) 60,80

D) 61,80

E) 59,00241. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 830 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 672,30

B) 621,50

C) 726,50

D) 670,90

E) 506,00242. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 2165 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 1753,65

B) 1821,60

C) 1526,70

D) 1970,80

E) 989,90243. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 1050 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 850,50

B) 1021,60

C) 1026,50

D) 970,80

E) 984,00244. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 800 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 648,00

B) 621,60

C) 626,00

D) 570,80

E) 456,90245. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 705 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 571,05

B) 621,60

C) 626,80

D) 570,80

E) 556,00246. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 275 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 222,75

B) 221,60

C) 126,80

D) 170,80

E) 256,00247. İnventar kartında nələr göstərilir?

A) obyektin inventar nömrəsi, onun əsas göstəriciləri, ilkin dəyəri, amortizasiya norması, köhnəlmə həcmi

B) obyektin inventar nömrəsi, ilkin də­yəri, amortizasiya norması, köhnəlmə həcmi

C) obyektin inventar nömrəsi, onun əsas göstəriciləri, amortizasiya norması, köhnəlmə həcmi

D) obyektin inventar nömrəsi, onun əsas göstəriciləri, qalıq dəyəri, amortizasiya norması, köhnəlmə həcmi

E) obyektin inventar nömrəsi, onun əsas göstəriciləri, ilkin dəyəri, köhnəlmə həcmi248. İnventar kartı uçotdan nə zaman çıxarılır?

A) Əsas vəsait müəssisədən çıxarkən

B) Əsas vəsait təmir olunarkən

C) Əsas vəsaitə amortizasiya hesablanarkən

D) Əsas vəsait müəssisəyə daxil olarkən

E) Əsas vəsait sexdən çıxarkən249. Əsas vəsaitlər hansı hesabda uçota alınır?

A) 01 aktiv hesabda

B) 02 aktiv hesabda

C) 01 passiv hesabda

D) 04 aktiv hesabda

E) 05 passiv hesabda250. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi hansı hesabda uçota alınır?

A) 02 passiv hesabda

B) 02 aktiv hesabda

C) 01 passiv hesabda

D) 04 aktiv hesabda

E) 05 passiv hesabda251. Əgər əvəssiz daxil olan əsas vəsaitlər qeyri-istehsal təyinatlıdırsa

onda aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT-01 KT-88

B) DT-01 KT-87

C) DT-02 KT-80

D) DT-04 KT-88

E) DT-01 KT-85252. Ə-13 saylı formada nəyin uçotu aparılır?

A) ancaq iş vaxtından istifadənin

B) işə çıxma günlərinin

C) işə vaxtında gəlmənin

D) görülən işin

E) işə sərf olunan vaxtın253. Ə-12 saylı forma tabeldə hansı məlumat əks etdirilir?

1- iş vaxtı

2- işçilərin ixtisası

3- əmək haqqının he­sab­lanması

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 1

E) 2


254. İşəmuzd əmək haqqı forması əsasən hansı sahələrdə tətbiq edilir?

A) o istehsal sahələrində tətbiq edilir ki, orada buraxılış məhsulun və ya yerinə yetirilən işlərin həcmini müəyyən etmək mümkündür

B) o istehsal sahələrində tətbiq edilir ki, orada buraxılış məhsula və ya yerinə yetirilən işlərə çəkilən xərclərin həcmini müəyyən etmək mümkündür

C) o qeyri-istehsal sahələrində tətbiq edilir ki, orada buraxılış məhsulun və ya yerinə yetirilən işlərin həcmini müəyyən etmək mümkündür

D) o qeyri-istehsal sahələrində tətbiq edilir ki, orada işçilərin sayını müəyyən etmək mümkündür

E) o istehsal sahələrində tətbiq edilir ki, orada işçilərin sayını müəyyən etmək mümkündür255. Əsas əmək haqqı dedikdə nəzərdə tutulur?

A) işlənmiş vaxta, yerinə yetirilmiş işin miqdarına və həcminə görə hesablanmış əmək haqqı və onlara edilmiş əlavələr, müka­fat­lar və s. ödəmələr

B) işlənmiş vaxta, yerinə yetirilmiş işin miqdarına və həcminə görə hesablanmış əmək haqqı və onlara edilmiş əlavələr, müka­fat­lar və s. ödəmələr

C) işlənmiş vaxta, yerinə yetirilmiş işin miqdarına və həcminə görə hesablanmış əmək haqqı və onlara edilmiş əlavələr, müka­fat­lar və s. ödəmələr

D) işlənmiş vaxta, yerinə yetirilmiş işin miqdarına və həcminə görə hesablanmış əmək haqqı və onlara edilmiş əlavələr, müka­fat­lar və s. ödəmələr

E) işlənmiş vaxta, yerinə yetirilmiş işin miqdarına və həcminə görə hesablanmış əmək haqqı və onlara edilmiş əlavələr, müka­fat­lar və s. ödəmələr256. Bankdakı hesablaşma hesabından nağd pul alınması hansı sənədlə rəs­mi­ləşir?

A) pul çeki ilə

B) kassa mədaxil orderilə

C) elan və qəbzlə

D) ödəniş tapşırığı ilə

E) çek kitabçaları ilə257. Aktivlərin əməılə gəlməsinin xüsusi mənbəyi hansıdır?

A) mənfəət

B) debitor borclar

C) qısa müddətli borclar

D) uzun müddətli borclar

E) bank kreditləri258. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 280 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 226,80

B) 311,60

C) 326,80

D) 270,80

E) 256,00259. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 3800 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 2935,0

B) 3110,60

C) 3926,80

D) 2780,80

E) 2546,00260. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 180 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 164,84

B) 111,60

C) 126,80

D) 70,80

E) 56,00261. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 5000 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 3775,00

B) 3181,60

C) 4526,80

D) 2790,80

E) 2956,00262. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 130 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 123,50

B) 111,80

C) 105,30

D) 70,80

E) 106,00263. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 800 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 648,00

B) 673,84

C) 626,80

D) 570,80

E) 656,00264. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 1500 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 1215,00

B) 1311,60

C) 1326,80

D) 1270,80

E) 1256,00265. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 450 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 364,50

B) 311,60

C) 326,80

D) 270,80

E) 256,00266. Vaxta görə hesablanan əmək haqqı hansı sənədə əsasən hesablanır?

A) tabellərə əsasən

B) akta əsasən

C) əmək ödənişi cədvəlinə əsasən

D) naryadlara əsasən

E) marşurut vərəqinə əsasən267. Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun prinsiplərinə daxil deyil ?

1- mühasibat uçotunun fasiləsizliyi və qiymətləndirmənin təminatı

2- mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

3- təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı

4- mühasibat uçotunun öyrənilməsi və araşdırılması qaydaları

5- təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmunun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı

A) 4


B) 1

C) 2


D) 3

E) 5


268. Mühasibat uçotunun predmeti nəyə əsasən müəyyəmləşdirilir?

A) mühasibat uçotunun prinsipinə

B) mühasibat uçotunun metoduna

C) sənədləşdirməyə

D) invertarlaşmaya

E) kalkulyasiyaya269. Mühasibat uçotunun metodu hansılardır?

A) mühasibat uçotunun araşdırılması və öyrənilməsi qaydaları

B) qiymətləndirmənin təminatı, ehtiyatlığın təminatı

C) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi, hesabların tətbiqi

D) müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti

E) əmlakın əmələ gəlmə mənbələri və formalaşması270. Müəssisə əmlakının faktiki yoxlanılması və müəyyən olunması forması necə adlanır?

A) invertarlaşma

B) ikili yazılış

C) mühasibat balansı

D) hesablar sistemi

E) sənədləşdirmə271. Əməliyyatın icra olunduğu yerdə rəsmiyyətə salınması necə adlanır?

A) sənədləşdirmə

B) ikili yazılış

C) invertarlaşma

D) mühasibat balansı

E) hesablar sistemi272. Hesablar sistemi nəyə deyilir?

A) əməliyyatların iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasına

B) əməliyyatın rəsmiyyətə salınmasına

C) mühasibat uçotu sənədində əks olunmuş göstəricilər sisteminə

D) bütün çeşidlərin ümumiləşdirilmiş həcminə

E) əmlakın faktiki yoxlanlmasına273. Müəssisə əmlakının müxtəlif formalarının qalığı, tərkibi və hərəkəti hansı hesablarda əks olunur?

A) aktiv hesablarda

B) passiv hesablarda

C) aktiv və passiv hesablarda

D) debetdə

E) kreditdə274. Balansın aktiv və passivində əks olunmuş maddələrin yekunu necə olmalıdır?

1- aktiv hesablar çox olmalıdır

2- passiv hesablar çox olmalıdır

3- aktiv və passiv hesablar bərabər olmalıdır

4- passivdə qalıq qalmamalıdır

5- aktivdə qalıq qalmamalıdır

A) 3


B) 2

C) 1


D) 5

E) 4


275. Sintetik və subhesablardakı yazılışların yekunu nəyə bərabər ola bilməz?

1- analitik və sintetik hesabların yekununa

2- analitik hesabların yekununa

3- balansın passivindəki yazılışların yekununa

4- subhesablardakı yazılışların yekununa

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 2, 3

E) 3, 4276. Analitik hesabların qalıqlarının ümumi məbləğinə bərabər olmalıdır?

1- sintetik hesabın ilk

2- subhesabların ilk qalığı

3- sintetik hesabın son qalığı

4- subhesabların son qalığı

A) 1, 2

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 2, 4277. Aşağıdakılardan hansı podrat üsulla təmirə aid deyil?

1- əsas vəsaitin təmiri ilə bağlı olan bütün məsrəflər podratçı təşkilatın mühasibatlığında uçota alınır

2- podratçı təşkilatla aparılan təmir üzrə hesablaşmaların uçotu 60 saylı hesabda aparılır

3- müəssisənin tərkibində təmir sexi yaradılır

4- podrat üsulla təmirin aparılması zamanı ixtisaslaşdırılmış tikinti təşkilatları ilə müqavilə bağlanılır

5- podratçı təşkilatla aparılan təmir üzrə hesablaşmaların uçotu 23 saylı hesabda aparılır

A) 3, 5

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 3, 4

E) 1, 5278. Aşağıdakılardan hansı təsərrüfat üsulu ilə aparılan təmirə aid deyil?

1- müəssisələrin bütün məsrəflərinin uçotu müəssisənin özünün mühasibatlığında aparılır

2- podratçı təşkilatla aparılan təmir üzrə hesablaşmaların uçotu 60 saylı hesabda aparılır

3- müəssisələrin tərkibində təmir tikinti və təmir sexi yaradılır

4- podrat üsulla təmirin aparılması zamanı ixtisaslaşdırılmış tikinti təşkilatları ilə müqavilə bağlanılır

5- sərf olunmuş məsrəflər 23 nömrəli hesabda uçota alınır

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 2, 5

D) 1, 4

E) 2, 3279. Uçotun normativ metodu forması hansı istehsal sahələrində istifadə olunur?

A) kütləvi və seriyalı məhsulları istehsal edən istehsal sahələrində

B) nadir məhsullar istehsal edən istehsal sahələrində

C) sifarişçilər üzrə məhsul istehsalı sahələrində

D) ilkin xammalın 1 mərhələdən başqa mərhələyə verilməsi yolları ilə məhsulun istehsal olunduğu istehsal sahələrində

E) məhdud çeşiddə məhsul istehsal edən istehsal sahələrində280. Məhdud çeşiddə məhsul istehdsal edən və bitməmiş istehsalı ümumiləşdirici olmayan və ya az miqdarda olan müəssisələr hansı kalkulyasiya formasından istifadə edir?

A) sadə

B) sifariş

C) mərhələ

D) normativ

E) qarışıq281. Vergi Məcəlləsinə əsasən respublikamızda neçə vergi növü tətbiq edilir?

A) 9


B) 8

C) 14


D) 7

E) 11


282. Yerli vergilərin hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

A) Bələdiyyə ərazisindəki vergi orqanı

B) Dövlət büdcəsi

C) Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı

D) Bələdiyyələrin yerləşdiyi ərazinin maliyyə orqanı

E) Bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyy qanun vericilik normaları ilə ə və vergi orqanı283. Audit nədir?

A) xidmət növüdür

B) təftişdir

C) manitorinqdir

D) yoxlamadır

E) sahibkarlıq fəaliyyətidir284. Audit yoxlaması ola bilər:

A) məcburi və könüllü

B) məcburi

C) könüllü

D) xüsusi, məcburi

E) xüsusi könüllü285. Məcburi audit yoxlamasının həcmi və keçirilmə qaydasi hansı qanunlarla tənzimlənir?

A) qanunvericilik normaları ilə

B) qanunvericilik qaydaları ilə

C) vergi məcəlləsi ilə

D) əmək məcəlləsi ilə

E) uçot qaydaları ilə286. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən bütün auditorları hansı qruplara bölmək olar?

A) sərbəst auditorlar, kənar auditorlar

B) sərbəst auditorlar

C) ) kənar auditorlar

D) mühasiblər,auditorlar

E) auditorlar287. Daxili auditorlar təftiş etdikləri hansı idarələrin işçiləridir?

A) təsərrüfat sistemlərinin

B) firmanın

C) müəssisənin

D) baş idarənin

E) kənar müəssisənin288. Auditor nə tərtib edir?

A) audito pəyi

B) təftiş aktı

C) akt, arayış

D) auditor rəyi, arayış

E) təftiş aktı, hesabat289. Auditor təşkilatının yaradılması üçün azı neçə sərbəst auditor olmalıdır?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2


290. Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dövlət nəzarəti hansı təşkilat tərəfindən həyata kecirilir?

A) auditor palatası

B) hesablama palatası

C) naziirlər kabineti

D) maliyyə nazirliyi

E) audit təşkilatlar palatası291. Auditorun məsuliyyətinin növləri hansılardır?

A) cinayət, intizam, mülki məsuliyyət

B) mülki məsuliyyət

C) cinayət məsuliyyəti

D) intizam və mülki məsuliyyət

E) intizam məsuliyyəti292. Audit standartları neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


293. Auditor rəyi necə ola bilər?

A) müsbət, mənfi, şərti müsbət

B) mənfi, şərti mənfi

C) müsbət, mənfi

D) müsbət, şərti mənfi, mənfi

E) rəy verməkdən imtina294. Pul vəsaitlərinin auditi zamanı kassa əməliyyatlarının aparılmasını tənzimləyən normativ sənədlər hansılardır?

A) ”Audit haqqında” AR Qanunu”, kassa əməliyyatlarının aparılması haqqında Milli mərkəzi bankın təlimatları

B) mühasibat uçotu haqqında qanun

C) ”Audit haqqında” və “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunlar

D) kassa əməliyyatlarının aparılması haqqında Mərkəzi Bankın təlimatları

E) kassa əməliyyatının aparılması haqqında Mərkəzi Bankın təlimatları, “Mühasibat uçotu haqqında” Qanun295. Daxili auditin hansı funksiyası əsas funksiya sayılmır?

A) təhlil

B) analitik

C) məlumat

D) yoxlama

E) bir başa əks əlaqə296. Bu anlayış “Daxili audit” haqqında qanunda istifadə olunan əsas anlayışlara aid edilmir:

A) audit komitəsi,daxili audit şurası

B) direktorlar şurası,müşahidə şurası

C) daxili audit,daxili audit xidməti

D) sərbəst auditor

E) daxili auditor297. Daxili audit zamanı təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti ilə əlaqədar hansı hərəkəti etmək olmaz?

A) mane olmaq

B) müvəqqəti dayandırmaq

C) dayandırmaq

D) məxfilik prinsipinə əməl etmək

E) məxfilik prinsipinə əməl etməmək298. Daxili auditorun qərar vermək səlahiyyəti varmı?

A) yoxdur

B) vardır

C) qismən vardır

D) 50% vardır

E) 25 % vardır299. Auditin keçirilməsinə dair muqavilə tərəflərin tam razılığa gəlməsini təsdiq edən nədir?

A) sənəddir

B) faktdır

C) öhdəlikdir

D) aktdır

E) tədbirlər planıdır300. Müəssisənin istifadə etdiyi mühasibat uçotunun forması kim tərəfindən müəyyən olunur?

A) Müəssisənin özü tərəfindən

B) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

C) Auditorlar Palatası tərəfindən

D) Vergilər Nazirliyi tərəfidən

E) Auditor tərəfindən301. Auditor hansı qaydaları bilməlidir?

A) mühasibat uçotu yazılışları üzrə bütün əməliyyatların uçotda əks olunması

B) pul köçürmələri

C) sənədləşdirmə

D) invertarlaşma

E) kalkulyasiya302. İlkin sənədlərdəki məlumatlar hansı sənədlərdə yığılır və sistemləşdirilir?

A) uçot registirlərində

B) müəssisənin balansında

C) kassa kitabında

D) invertarlaşma sənədlərində

E) tabellərdə303. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 165 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 152,69

B) 121,60

C) 126,80

D) 70,80

E) 56,00304. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 3000 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 2375,00

B) 2675,60

C) 2690,80

D) 2700,00

E) 2506,00305. Auditin qanunvericilik vətəni hara hesab olunur?

A) Böyük Britaniya

B) Amerika

C) Fransa

D) Rusiya

E) Almaniya306. Müəssisə əmlakının müxtəlif formalarının qalığı, tərkibi və hərəkəti hansı hesablarda əks olunur?

A) aktiv hesablarda

B) passiv hesablarda

C) aktiv və passiv hesablarda

D) debetdə

E) kreditdə307. Hansı tarixdən Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin təşkili və onun həyata keçirilməsinə başlanmışdır.?

A) 16 sentyabr 1994-cü il

B) 18 sentyabr 1994-cü il

C) 16 oktyabr 1994-cü il

D) 16 sentyabr 1996-cı il

E) 16 dekabr 1996-cı il308. Sintetik və subhesablardakı yazılışların yekunu nəyə bərabərdir?

A) analitik hesabların yekununa

B) sintetik hesabın yekununa

C) subhesablardakı yazılışların yekununa

D) analitik və sintetik hesabların yekununa

E) aktiv və passiv hesabların yekununa309. Auditorlar Palatası hansı vəzifəni həyata keçirir?

1- respublikada auditor xidmətinin dövlət tənzimlənınəsini və inkişafını təşkil edir

2- mülkiyyətçilərin əmlak hüquqlarını, dövlətin və təsərrüfat sistemlərinin, auditorların mənafelərini müdafiə edir

3- dövlətin iqtisadi inkişafına bilavasitə təsir

4- sərbəst auditorların və auditorlar təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edir

5- mülkiyyətçilərin, dövlətin və təsərrüfat sistemlərinin hüquqlarını müdafiə edir

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5310. Auditor fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir?

1- iqtisadi subyektlərin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlamaqdır

2- iqtisadi subyektlərin rəqiblərini müəyyən etməkdir

3- iqtisadi subyektlərin istehsal etdiyi məhsulların həcmini müəyyən etməkdir

4- iqtisadi subyektlərin apardıqları maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud olan qanunvericiliyə uyğunluğunu müəyyən etməkdir

5- iqtisadi subyektlərin apardıqları maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən etməkdir

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 4311. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası öz fəaliyyətinə hansı tarixdən başlamışdır?

A) 1996-cı ildən

B) 1997-ci ildən

C) 1998-ci ildən

D) 1995-ci ildən

E) 1994-cü ildən312. Müəssisənin təsis olunması ilə əlaqədar olan əməliyyatların auditi zamanı ilk növbədə hansı sənədlər yoxlanılmalıdır?

A) iqtisadi subyektin fəaliyyətə başlamasına dair hüquqi sənədlər

B) iqtisadi subyektin ilkin sənədləri, tabellər

C) əmək ödənişi cədvəlləri

D) aktlar, naryadlar, marşurut vərəqələri

E) iqtisadi subyektin fəaliyyətə başlamasına dair hüquqi sənədlər, tabellər313. Auditor yoxlamasında nə müəyyənləşdirilməlidir?

1-müəssisənin qeydiyyatdan keçmə vaxtı


Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə