=1= Lecția 1→Împărăția Păcii →4 Septembrie,2016Yüklə 229,51 Kb.
tarix27.11.2017
ölçüsü229,51 Kb.
#33044


=1=

Lecția 1Împărăția Păcii →4 Septembrie,2016

(Text biblic: Isaia 11:1-9; verset de aur v.9)

Versetul de aur:

Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfînt, căci pămîntul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” (Isaia 11:9) http://istrazivacibiblijeuhrvatskoj.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/392724799.jpg

Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi par-dosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mîna un copilaş...” (Isaia 11:6)

INTRODUCERE:

-Citirea textului: Isaia 11:1-9

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Conducătorul drept (Isaia 11:1-5)

A) Umanitatea Sa (v. 1)

B) Divinitatea Sa (vv.2 și 3a)

C) Neprihănira(Dreptatea) Sa (vv. 3b-5)II. Împăratul Păcii (Isaia 11:6-9)

A) Schimbări radicale (vv. 6-8)

B) Schimbări globale (v. 9)

CONCLUZIE:

A) -Două imagini ale păcii

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Fă o sinteză a impactului pe care Odrasla

promisă îl va avea, conform profețiilor.

2.-Compară pacea pe care Odrasla o va instaura pe

pămînt, cu concepția și înțelegerea modernă a

noțiunii de „pace.”

=2=

3.-Sugestionează o cale pe care el/ea poate

promova pacea, în sensul în care Odrasla o va

institui pe pămînt și fă un plan pentru a tansfor-

ma acest lucru în relitate (în faptă).

....................................................................................NOTĂ: [Domnul Isus ne-a învățat să cerem Tatălui, ca Împărăția Lui să fie instaurată pe pămînt; așa cum este și în ceruri.

Acest lucru nu s-a petrecut încă, dar va avea loc în curînd; la a doua venire a Domnului Isus, - în slava Sa - cu toți îngerii din ceruri.

Atunci satan va fi legat, - împreună cu îngerii săi - și va fi aruncat în închisoarea din adînc, pentru 1000 de ani. Intrarea închisorii va fi pecetluită de îngerul Domnului și nimeni nu va putea elibera duhurile rele de acolo, pînă se vor împlini cei 1000 de ani.

În acești 1000 de ani, Domnul Isus va fi Împărat pe

tot pămîntul și voia Lui va fi împlinită „precum în cer și pe pămînt.”

Pămîntul acesta se va bucura de o pace fără prece-dent în istoria sa.

Profeții ne spun detalii cu privire la această împără-ție; totul va fi transformat spre bine.

Iată doar cîteva din aceste lucruri bune:

-va fi belșug de hrană pentru toți locuitorii pămîntu-

lui.


-nimeni nu va mai învăța războiul, ci din armament

își vor face unelte agricole și vor semăna pămîntul

arabil, pînă spre vîrful munților.

- nu se va face nici un rău pe întreg pămîntul, - nici

chiar în lumea animală.

- animalele carnivore „vor paște iarbă ca boul” și

copiii se vor juca la borta năpîrcii; otrava șerpilor

va fi anihilată.

- Deși satan va fi legat, totuș oamenii for fi ispitiți

de firea lor pămîntească să facă anumite rele.

Ca urmare, Domnul va nimici pe toți cei răi din

țară, în fiecare dimineață.

-Oamenii vor trăi multe sute de ani, ca pe vremea

patriarhilor; așa cum este scris: „Nu vor mai fi înel nici copii cu zile puţine, nici bătrîni care să

nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vîr-

sta de o sută de ani va fi încă tînăr şi cel ce va

muri în vîrstă de o sută de ani va fi blestemat ca

păcătos.” (Isaia 65:20).] Și alte binecuvîntări...

__________________________________________

__________________________________________=3=

Lecția 2Muntele lui Dumnezeu → 11 Septemrie, 2016

(Text biblic: Isaia 25: 6-10a); Cuvînt de aur v.8)

Versetul de aur:

...nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pămîntul ocara poporului Său; da, Dom-nul a vorbit.” (Isaia 25:8)http://www.ordination.org/comesup.jpg

INTRODUCERE:

Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.” (Matei 8:11)

-Citirea textului: Isaia 25:6-10a)

-Menționarea și recitirea versetului de aurCONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Grația lui Dumnezeu (Isaia 25:6-8)

A) El oferă un ospăț tuturor popoarelor (v.6)

B) Nimicește moartea (vv.7-8)

II. Recunoștința oamenilor (Isaia 25:9-10a)

A) Cuvintele de mărturie (v.9)

B) Cuvinte adevărate (v.10a)

CONCLUZIE:

A) -O aniversare sumbră, tristă.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Enumeră cîteva caracteristici ale eliberării

noastre finale.

2.-Compară și pune în contrast Isaia 25:6-10a cu

I Corinteni 15:54 și Apocalipsa 7:17 și 21:4.

3.- Identifică o situație opresivă în comunitatea

=4=

lui/ei și indică o cale prin care să fie adusă

dragostea Domnului Isus, spre a rezolva situația.

NOTĂ: [În lecția aceasta este vorba despre Munte-le Sionului, - Muntele pe care a fost construit Tem-plul Domnului în Ierusalim. -

În Împărăția de 1000 de ani; -așa cum este scris: -

...muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: ‘Veniţi, haidem să ne suim la muntele Dom-nului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvîntul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depăr-tate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război, ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smo-chinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.” (Mica 4:1-4)

Atunci poporul Isarel (rămășița) va fi în fruntea tuturor popoarelor și Domnul Isus va fi Împărat pe tot pămîntul.

Va fi pace și prosperitate cum n-a fost niciodată.

Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pămîntului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor.” (Apocalipsa 20:7-10)

Abia după acest eveniment se va termina istoria acestui pămînt; după cum este scris: „Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentru că cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră şi marea nu mai era.” (Apocalipsa 21:1)]

__________________________________________

__________________________________________=5=

Lecția 3Fundația Pămîntului

18 Septembrie, 2016(Text biblic: Isaia 40:21-31; Verset biblic: v.28)

Versetul de aur:

Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Dom-nul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pă-trunsă.” (Isaia 40:28)http://radiostil.ro/wp-content/uploads/2015/03/spatiu-calatorie-radiostil-605x330.jpg

El întinde miazănoaptea asupra goluluişi spînzură Pămîntul pe nimic.” (Iov 26:7)

INTRODUCERE:

-Citirea textului: Isaia 40:21-31

-Menționarea și recitirea versetului de aur.

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Putere Absolută (Isaia 40:21-26)

A) Asupra pămîntului și cerurilor (vv.21 și 22)

B) Peste domni pămîntului (vv.23-24)

C) Peste planete și stele (vv.25-26)II. Putere care susține (Isaia 40:27-31)

A) Israelul neprevăzător - (miop) - (v.27a)

B) Dumnezeu nu se schimbă niciodată (v. 28)

C) Puterea Lui nu scade niciodată (vv.29-31)CONCLUZIE:

A) -Adrenalină spirituală

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Enumeră caracteristicile Creatorului care-I

aparțin doar Lui.

2.-Pune în contrast viața unui individ care-L

Recunoaște pe Dumnezeu ca și Creator, cu

viața unuia care nu-L recunoaște .

3.-Ajută la planificarea unui serviciu de închina-

re, care să fie axat pe Dumnezeu ca și Creia-

tor.


=6=

NOTĂ:

[„ O, Doamne mare, cînd privesc eu lumea,

Ce ai creat-o prin al Tău Cuvînt,

Și ființele ce-mpodobesc natura

Cum le-ntreții cu brațul Tău cel sfînt:

R: /: Atunci Îți cînt, Măreț Stăpînitor:

Ce mare ești, ce mare ești! :/

2. Privirea cînd mi-o-nalț și văd minunea:

Mulțimea astrelor ce-alerg pe cer,

Mărețul soare, cît și blînda lună,

Ca mingi de aur, plutin prin etern.

3. Când întîlnesc pe Domnuʼn Cartea Sfîntă

Și cînd zăresc mulțimea deʼndurări;

Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit într-una

Și i-a condus prin binecuvîntări.

4. Și-l văd pe Domnul pe pămîntu-acesta

Ca serv, dar plin de dragoste și har.

Zăresc în duh amara-I suferință

Și mîntuirea ce mi-o dă în dar.

5. Cînd mă apasă sarcini mari și grele,

Cînd sufletul mi-e trist pînʼla mormînt,

El se apleacă plin de mîngîiere,

Mă face liber de-orice legămînt.

6. Cînd Domnul Sfînt va reveniʼn mărire

Și cînd voi sta uimit în fața Sa,

Eu voi striga în sfîntă adorare:

Ce mare ești, ce mare-i slava Ta!"]__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

=7=

Lecția 4Legămînt Veșnic→ 25 Septembrie, 2016

(Text biblic: Isaia 61:1-4 și 8-11; versetul biblic: v.8)

Versetul de aur:

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legămînt veşnic.” (Isaia 61:8)http://www.beyondreachfilmworks.com/blog/assets/0_0_0_0_386_380_csupload_54994505.jpg?u=634975701263063052

-„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pămîn-tului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.”

(Apocalipsa 1:7)

- „Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat” (Apocalipsa 19:14)

INTRODUCERE:

-Citirea textului: Isaia 61:1-4 și 8-11

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Binecuvîntări viitoare (Isaia 61:1-4)

A) Persoana (v.1a)

B) Mesajul (vv.1b și 1c)

C) Timpul (vv.2a și 2b)

D) Impactul (vv.2c la 4)

II. Dumnezeu credincios (Isaia 61:8-11)

A) Stabilitatea legămîntului (v.8)

B) Reputația israeliților (v.9)

C) Îmbrăcăminte specială (v.10)

D) Mărturie globală (v.11)

=8=

CONCLUZIE:

A) -Este înaintarea noastră

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Descrie natura și gama binecuvîntărilor

promisie de Dumnezeu.

2.-Explică folosirea textelor din Isaia 61:1-2 și

Luca 4:18 și vesetul 19, de către Domnul

Isus.

3.-Scrie o rugăciune de mulțumire pentrucredincioșia lui Dumnezeu, în ce privește

ținerea promisiunilor Sale..

....................................................................................

NOTĂ: [„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă,

nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împli-ni?” (Numeri 23:19)

....................................................................................

1. Stînd pe promisiunile lui Hristos,

In veci lasʼ să-I sune laudă frumos.

Mărireʼn înălțime cîntă-I voios,

Stînd pe promisiunile Lui.

R: Crezînd, crezînd,

Stau pe promisiunile Domnului meu,

Crezînd, crezînd,

Eu stau pe promisiunile Lui.

2. Stînd pe promisiunileveșnice,

Cînd primejdia, frica s-apropie,

Prin Cuvîntul Domnului voi învinge,

Stînd pe promisiunile Lui.

3. Stînd pe promisiunile lui Hristos,

Dragostea Lui mă face să fiu voios

Prin spada Duhului, sunt biruitor,

Stînd pe promisiunile Lui.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

=9=

Lecția 5Strălucirea Slavei lui Dumnezeu

2 Octombrie, 2016(Text biblic: Evrei 1:1-9; Cuvînt de aur: v.3)

Versetul de aur:

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte.” (Evrei 1:3)http://masedimburgo.com/wp-content/uploads/2013/12/la-aurora-boreal-en-escocia-mas-edimburgo-kenny-muir-13.jpg

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mîinilor Lui.” (Psalmul 19:1)INTRODUCERE:

-Citirea textului: Evrei 1:1-9

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Descoperitorul adevărului (Evrei 1:1-2))

A) Aceea a fost atunci (v.1)

B) Aceasta este acuma (v.2)

II. Descoperitorul gloriei (Evrei 1:3-4)

A) Persoană și lucrare (v.3)

B) Statut și Nume (v.4)

III. Vrednic de închinare (Evrei 1:5-9)

A) Statutul îngerilor (vv.5-7)

B) Statutul Fiului (vv.8-9)

CONCLUZIE:

A) -Regele crucificat

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Identifică termenii cheie care precizează

identitatea și statutul Domnului Isus.

2.-Explică poziția Domnului Isus ca și punctul

culminant în planul de mîntuire al lui Dum-

nezeu.

=10=

3.-Descrie o cale pe care el/ea poate demonstra

o mai mare supunere față de Domnul Isus ca

și rege suprem și să facă un plan prin care să

realizeze acest lucru.

....................................................................................NOTĂ: [Cerurile spun slava lui Dumnezeu,

şi întinderea lor vesteşte lucrarea mîinilor Lui.

O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.

Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pămîntul

şi glasul lor merge pînă la marginile lumii.

În ceruri, El a întins un cort soarelui.

Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz: răsare la un capăt al cerurilor şi îşi ispră-veşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascun-de de căldura lui.” (Ps. 19:1-6)

................................................................................

Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”. Isus i-a zis: „De atîta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. ” (Ev. Ioan 14:8-10)..................................................................................

Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpînitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.” (I Timotei 6:13-16)]__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

=11=

Lecția 6Constructorul casei → 9 Octombrie, 2016

(Text biblic: Evrei 3:1-6; Matei 7:24-29; Cuvînt de aur: Evrei 3:3)

Versetul de aur:

Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atît mai mare decît a lui Moise, cu cît cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decît casa însăşi.” (Evrei 3:3)https://hystar.files.wordpress.com/2009/05/house-built-on-rock.jpg

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte aleMele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu jude-

cată, care şi-a zidit casa pe stîncă. A dat ploaia,

au venit şuvoaiele, au suflat vînturile şi au bătut

în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că

avea temelia zidită pe stîncă.” (Matei 7:24-25)http://christian-parents.net/wp-content/uploads/2014/12/houseonthesand1.jpg

Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vînturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:26-27)INTRODUCERE:

-Citirea textului: Evrei 3:1-6; Matei 7:24-29

-Menționarea și recitirea versetului de aur

=12=

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Constructor credincios (Evrei 3:1-6)

A) Ca și Moise (vv.1-2)

B) Mai mare ca și Moise (vv.3-6)

II. Învățător credincios (Matei 7:24-29)

A) Plan înțelept (vv.24-25)

B) Plan nebun (vv.26-27)

C) Autoritatea finală (vv.28-29)CONCLUZIE:

A) -Măreția Domnului Isus

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Enumeră cîteva implicații ale faptului că Domnul

Isus este cel mai mare și autoritatea finală,

datorită identității Sale ca divinul Fiu al lui

Dumnezeu.

2.-Compară și pune în contrast semnificația cuvîn-

tului CASĂ în textele citite la ora de studiu din

Evrei și Matei.

3.-Identifică partea spirituală a CASEI DOMNU-

LUI Isus, care are nevoie de reparații și dedică-te

să ajuți la corectarea problemei.

................................................................................

NOTĂ: [„Credința mea eu o zidesc

pe Cuvîntul Sfînt și ceresc;

Altceva trece ca spuma.

Hristos ca stîncăʼn veci va sta.

Refren: Cine în El se încrede,

/: Pe nisip nu mai zidește.:/

Deși fața Lui eʼascunsă,

Mila Lui mă înconjoară;

Poate veni orice vifor,

Pe-această stîncă sunt sigur.

Refren...

__________________________________________


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________=13=

Lecția 7Mărețul Mare Preot

16 Octombrie, 2016(Text biblic: Evrei 4:14-16 și 5:1-10; verset de aur: Evrei 4:14)

Versetul de aur:

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dum-nezeu, să rămînem tari în mărturisirea noastră.” (Evrei 4:14)http://vonhanshawministry.org/wp-content/uploads/2016/03/jesus-my-high-priest.jpg

şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfînt nu cu sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpă-rare veşnică.” (Evrei 9:12)INTRODUCERE:

-Citirea textului: : Evrei 4:14-16 și 5:1-10

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Marele Preot fără păcat (Evrei 4:14-16)

A) Măreția Lui (v.14)

B) Ispitirile Lui (v.15)

C) Mila Lui (v.16)II. Marele preot uman (Evrei 5:1-3)

A) Natura și Rolul (v.1)

B) Slăbiciuni și păcat (vv.2-3)

III. Marele Preot numit (Evrei 5:4-6)

A) Onoare dată de Dumnezeu (vv.4-5)

B) Rînduială eternă (v.6)

IV. Mare Preot ascultător (Evrei 5:7-10)

A) Fiul suferinței (vv.7-8)=14=

B) Fondator desăvîrșit (vv.9-10)CONCLUZIE:

A) -Domnul Isus înțelege.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Enumeră căi prin care Domnul Isus a împlinit

rolul de Mare și Minunat Preot.

2.-Compară și pune în contrast preoția Domnu-

lui Isus, a lui Aaron și a lui Melhisedec.

3.-Dă slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a dat un

Mare Preot desăvîrșit.

....................................................................................

NOTĂ:

[1. Să-I spun lui Isus orice durere,

Ce cîte-odată m-apasă greu.

El mă ajută şi-mi dă scăpare,

El mă păzeşte de orice rău.

R/:Să-I spun lui Isus! :/

Chinul meu singur nu-l pot purta,

Să-I spun lui Isus! Să-I spun lui Isus!

Isus mă scapă de grija mea.

2. Să-I spun lui Isus oricîte grijuri,

El mi-e amicul cel prea-ndurat,

Îmi dă scăpare cînd vin la Domnul,

Şi mîntuire de-orice păcat.

3. Lumea, păcatul, vor să mă-nşele,

Să mă-ndeparte de la Isus,

Îi spun lui Isus şi-astă durere,

Şi-a Lui putere îmi e deajuns.”]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

=15=

Lecția 8Mare Preot Pentru Veșnicie

22 Octombrie, 2016(Text biblic: Evrei 7:1-3; 18-28; Cuvînt de aur: Evrei 7:24)

Versetul de aur:

Dar El, fiindcă rămîne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul.” (Evrei 7:24)http://www.guidedbiblestudies.com/topics/priest7.jpg

...un alt preot „după rînduiala lui Melhisedec”, şi nu după rînduiala lui Aaron? Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecît să aibă loc şi o schimbare a Legii.” (Evrei 7:11b-12)INTRODUCERE:

-Citirea textului: : Evrei 7:1-3 și de la 18-28

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Preotul lui Dumnezeu (Evrei 7:1-3)

A) Mai inferioară și mai măreață (vv.1-2)

B) Fără spiță de neam (v.3)

II. Preot prin jurămînt divin (Evrei 7:18-22)

A) O mai bună nădejde (vv.18-19)

B) Declarația jurămînt (vv.20-22)

III. Preoti în contrast (Evrei 7:23-28)

A) Permanent și Mijlocitor (vv.23-25)=16=

B) Caracter și Exaltare (v.26)

C) Sacrificiu și consacrare (vv.27-28)

CONCLUZIE:

A) -Mijlocitor credincios.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Identifică-L pe Cel a cărui prepție este veșnică.

2.-Compară și pune în contrast preoția Domnului

Isus, Melhisedec și cei ce descind din Levi.

3.-Explică unui creștin întors la Domnul de curînd,

sau unui necredincios - conceptul preoției și

rolul Domnului Isus în preoție.

...................................................................................

NOTĂ: [Rolul preoților era acela de a învăța pe popor Legea Domnului și de a mijlocii la Domnul pentru popor, - inclusiv să sacrifice jertfele pe care poporul le aducea, atunci cînd păcătuiau.

Domnul Isus ne-a adus Cuvîntul lui Dumnezeu și S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumne-zeu, pentru toată omenirea.

Condiția care El o cere pentru ca noi să beneficiem de jertfa Lui, este: pocăința de păcatele noastre, credința în Evangheliei și botezul în apă, ca un simbol al Legămîntului Celui Nou; așa cum este scris: „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mîntuit, dar cine nu va crede va fi osîndit.” (Marcu 16:15-16)

-„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre ierta-rea păcatelor voastre, apoi, veţi primi darul Sfîn-tului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt depar-te acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Fapte 2:38-39)

-„Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos...” (I Petru 3:21)]

__________________________________________


__________________________________________

__________________________________________

=17=

Lecția 9Model de răbdare

30 Octombrie, 2016(Text biblic: Evrei 12:1-13; cuvînt de aur: Evrei 12:1-2)

Versetul de aur:

Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîr-şirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:1-2)https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/17/00/6c/17006cf947f5cc841824b6e8f4552a34.jpg

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5)INTRODUCERE:

-Citirea textului: Evrei 12:1-13

-Menționarea și recitirea versetului de aur

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Pregătirea pentru alergare (Evrei 12:1-4)

A) Ce-i de făcut (v.1)

B) Unde să privim (vv.2-4)

II. Natura alergării (Evrei 12:5-11)

A) De ce să ne aducem aminte (vv.5-6)

B) La ce să ne așteptăm (vv.7-11)

III. Întărire în alergare (Evrei 12:12-13)

=18=

CONCLUZIE:

A) -Să căutăm Fața Lui..

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Numește cîteva caracteristici ale disciplinei pe

care ne-o aplică Dumnezeu.

2.-Explică legătura dintre disciplină și sfințenie.

3.-Identifică verbul în textul lecției și descrie cum

acesta va servi ca și „cuvînt de acțiune” în viața

lui/ei.

....................................................................................

NOTĂ: [„Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat...” (I Timotei 6:12a)

O, tu mai ai putere, rabdă!...de cînd tot spui: "Eu nu mai pot!...",

dar uite-n urma ta ce valuri

...și-ai biruit pîn-astăzi tot!

Mai rabdă, mai rabdă, mai rabdă

căci Domnul te-ajută mereu,

privește ce slavă te-așteaptă,

fii gata să-nvingi și-acest greu!

O, lacrimi tu mai ai, te roagă,

stăruitor, profund, aprins,

atît de tare este-acela

ce-n rugăciune-i neînvins!...

Te roagă, te roagă, te roagă

căci Domnul te-ascultă oricînd,

învins nu te da niciodată,

nădejdea nu-ți pierde nicicînd!

O, tu ai încă foc: iubește

curat, statornic, credincios ...

decît cel iubitor nu-i nimeni

mai mult, asemeni lui Hristos.

Iubește, iubește, iubește,

mereu cu iubirea dintîi,

Oricît te-ar costa legămîntul

Statornic cu Domnul rămîi!

__________________________________________


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________=19=

Lecția 10Nou Nouț→ 6 Noiembrie, 2016

(Text biblic: Apocalipsa 21:1-8; Cuvînt de aur:

Apocalipsa 21:4)

Versetul de aur:

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moar-tea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintîi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)http://www.inthebeginningandattheend.org/images/newjerusalem2.jpg

Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cît lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă. I-a măsurat şi zidul, şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.” (Apocalipsa 21:16-17)INTRODUCERE:

-Citirea textului: Apocalipsa 21:1-8

-Menționarea și recitirea versetului de aur.

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Unire (Apocalipsa 21:1-4)

A) Mireasă și Mire (vv.1-2)

B) Dumnezeu și poporul Său (vv.3-4)

II. Separare (Apocalipsa 21:5-8)

A) Creație Nouă (vv.5-6a)

B) Apa Vieții (vv.6b-7)

C) Iazul de Foc (v.8)CONCLUZIE:

A) -O viață.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:=20=

1.-Identifică-i pe cei ce scapă de „moartea a

doua și pe cei ce nu scapă.

2.-Pune în contrast unele aspecte ale creației

vechi, cu creația nouă.

3.-Identifică o cale pe care poți scimba aten-

ția lui/ei, de la lumea actuală, la cerul nou și

la pămîntul nou, și fă un plan să realizezi

acest lucru.

....................................................................................NOTĂ: [Închipuiți-vă ce dimensiuni va avea noul pămînt, dacă Noul ierusalim care se va coborî din cer, - dacă ar fi așezat pe teritoriul Statelor Unite - ar ocua cea mai mare parte a teritoriului acestei țări; așa cum se vede în imaginea de mai jos:

http://truthsword.net/uploads/3/4/4/1/34413750/9551529.jpg?453

Probabil că Noul Pămînt nu va fi împărțit în conti-nente, ca și pămîntul acesta.

Oricum, Noul Pămînt va fi foarte mare, din moment ce capitala, - Noul Ierusalim - va fi atît de imensă.

Cum spunea cineva: „Pe noul pămînt trebuie să fie și alte orașe și sate, iar pe lîngă „Rîul Vieții” care curge prin Noul Ierusalim, trebuie să fie și alte izvoare, rîuri și lacuri.” Acestea sînt imaginații omenești. Dimensiunile Noului Ierusalim, sînt cele prezentate în imaginea de mai sus, calculate „...după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.”-„Cînd vom intra pe-a-tale porti sublime,

Ierusalime, loc iubit si sfînt,

/: Tot cerul va fi plin de osanale,

Spre slava Celui pururi drag și sfînt. :/...]

____________________________________

____________________________________

____________________________________

=21=

Lecția 11Noul Ierusalim

13 Noiembrie, 2016

(Text biblic: Apocalipsa 21:9-14 și de la 22-27; Cuvînt de aur: Apocalipsa 21:22-23)

Versetul de aur:

În cetate n-am văzut niciun Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt Templul ei. „Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o lumi-nează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul.” (Apocalipsa 21:22-23)http://cache1.asset-cache.net/xc/460550947.jpg?v=2&c=iwsasset&k=2&d=c6blyy0hv8onns1v1_ipqpqykbudh1nyfac4e8k48we1

...Singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii...”

(I Timotei 6:16a)

INTRODUCERE:

-Citirea textului: Apocalipsa 21:9-14 și de la 22-27

-Menționarea și recitirea versetului de aur.

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Orașul Sfînt văzut dinafară (Apoc. 21:9-14)

A) Îngerul și Mireasa (v.9)

B) Duhul și Slava (vv.10-11)

C) Zidul și Porțile (vv.12-14)II. Orașul Sfînt văzut dinlăuntru

(Apoc.21:22-27)

A) Nu este nevoie de templu (v.22)

B) Nu este nevoie de soare ori lună (vv.23-24)

C) Nu e nevoie să se închidă porțile (vv.25-27)CONCLUZIE:

A) -Templul etern.

B) -Rugăciune

C) -Gînduri de reamintit:=22=

1.-Enumeră caracteristicile Ierusalimului care „sepogopară din cer de la Dumnezeu.”

2.-Descrie rolul „Cărții Vieții” și localizează alte

referiri cu privire la ea, în Scripturi.

3.-Descrie o cale pe care textul lecției trebuie să

schimbe atitudinea și comportarea cuiva și fă un

plan pentru transpunerea în practică a acestei

schimbări.

....................................................................................NOTĂ:

[1.Cum ne va fi, cînd după lupta-amară

Și dup’un trai în loc întunecos,

Din străinătți ne‘ntoarcem în ʼcea țară,

Ce-i pregătită nouă de Hristos.

Cînd scuturînd praful de pe picioare,

Ne luăm adio de la suferinți,

De lacrimi ștergem fața, de sudoare,

Căci moștenim scumpe făgăduinți!

2.Cum ne va fi, cînd rîuri de lumină

Se varsă-n valuri peste noi în veac,

Și cînd, curați de orișice întină,

Vom fi mereu lui Dumnezeu pe plac.

Cînd nu mai e nimic ca să ne-apese,

Nimic ce face pe om slab, sfios,

Ca cetățeni ai unei țări alese,

Vom fi cu toți în casa lui Hristos!

3.Cum ne va fi, cînd prin cîntări mărețe

Ne-oʼntîmpina în slăvi venind de sus,

În cete, mii de îngeri, sfinte fețe,

Triumfător cortegiul lui Isus.

Cînd transportați de sfîntă bucurie,

Vom intona cu drag atunci și noi,

Cîntarea care nimenea n-o știe,

Decît aleșii Mirelui eroi!

4.Cum ne va fi, cînd de aici‘nainte

Nimic și nimeni nu ne va opri,

De-a ne lăsa pradă iubirii sfinte,

Cu care-n Fiul, Tatăl ne iubi.

Cînd de pe ochi ne cad solzii credinței,

Cum piere ceațaʼn soare arzător,

Și vom vedea în plinătatea ființei

Fiul pe tron, ca Regeʼal regilor”]

___________________________________

____________________________________

____________________________________

23=

Lecția 12Ape Vii→20 Noiembrie, 2016

(Text biblic: Apocalipsa 22:1-7; Cuvînt de aur:

Apocalipsa 22:1)

Versetul de aur:

Şi mi-a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.” (Apocalipsa 22:1)https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d9/c6/8c/d9c68ca4cf9a205f8cee1599d916db1c.jpg

...Mielul, care stă în mijlocul scaunului de dom-nie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:17)INTRODUCERE:

-Citirea textului: Apocalipsa 22:1-7

-Menționarea și recitirea versetului de aur.

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Ce vede Ioan (Apocalipsa 22:1-5)

A) Apa vieții (v.1)

B) Pomul vieții (v.2)

C) Frunze vindecătoare (v.2c)

D) Lipsa blestemului (v.3a)

E) Slujitorii lui Dumnezeu (vv.3b-5)II. Ce aude Ioan (Apocalipsa 22:6-7)

A) Pe înger vorbind (v.6)

B) Pe Domnul Isus vorbind (v.7)

=24=

CONCLUZIE:

A) -Începutul și sfîrșitul.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Numește caracteristicile și rolul rîului vieții.

2.-Compară și pune în contrast Apocalipsa 22:1-

7 cu Geneza 2:8-10 și cu Ezechiel 47:1-12.

3.-Pregătește un mesaj de speranță, bazat pe

Apocalipsa 22:1-7 și trimite-l pentru a fi pu-

blicat în buletinul bisericii, din care el/ea face

parte.

....................................................................................NOTĂ: [„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi cine este Cel ce-ţi zice: ‘Dă-Mi să beau!’ tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” (Ev. Ioan 4:10)

- „...oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţîşni în viaţa veşnică.” (Ev. Ioan 4:14)

-„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L pri-mscă cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslă-vit.” (Ev. Ioan 7:37-39)

....................................................................................

1. Vino, la apa vietii, setos, ostenit si slab!Vino, ca nu in zadar vii! Aici vei afla repaus.

R: Grabeste-te, nu-ntîrzîa!

Viața veșnică-ț va fi plata.

Aici e apa vieții,

Aici fie ținta ta!

2. La acest izvor grăbește, umple-te de credință!

Aici păcatul se șterge, aici se-mparte milă.

3. Vino la acest izvor sfînt, vindecare vei primi.

Vezi, izvorește viața; bea, căci fericit vei fi.

___________________________________

____________________________________

____________________________________

=25=

Lecția 13Cel dintîi și Cel de pe urmă

27 Noiembrie, 2016(Textul: Apocalipsa 22:11-21; Verset de aur: Apocalipsa 22:13)

Versetul de aur:

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul”. (Apocalipsa 22:13)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/1b/09/cd/1b09cd1f2c99eb8f4931a1561ba5e174.jpg

Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!” (Apoc.22:17)NTRODUCERE:

-Citirea textului: Apocalipsa 22:11-21

-Menționarea și recitirea versetului de aur.

CONȚINUTUL LECȚIEI:

I. Căi, Venire, Separare (Apocalipsa 22:11-15)

A) Două feluri de oameni(v.11)

B) A doua venire (vv.12-13)

C) Două rezultate (vv.14-15)II. Mărturie, Ofertă, Avertizare (Apocalipsa

22:16-19)

A) Domnul Isus (v.16)

B) Apa (v.17)

C) Falsificare (vv.18-19)III. Promisiune, Dor, Încheiere (Apoc. 2:11-21)

A) Reafirmare (v.20)

B) Dorință (v.20b)

C) Binecuvîntare (v.21)=26=

CONCLUZIE:

A)-Să ne rugăm pentru venirea Domnului.

B) -Rugăciune

D) -Gînduri de reamintit:

1.-Identifică descrierea care intenționează să fie

aplicată Domnului Isus.

2.-Explică descrierea Domnului Isus..

3.-Cîntați o cîntare corală, un cîntec obijnuit,

sau un imn tradițional, care exprimă nădej-

dea cu privire la promisiunea reîntoarcerii

Domnului Isus.

.................................................................................NOTĂ: [„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ev. Ioan 14:1-3)

..................................................................................

1. La miezul nopții, va veniIsus, cu pas domol,

Și vai de cel ce-l va găsi

Pierdut, cu suflet gol.

/: O, lumea asta de nevoi

Cum a orbit acum,

Crezînd că ziua de apoi

Aʼntîrzîat pe drum... :/

2. Fieștecarereʼn lucrul lui

Să-și punʼal vieții gînd

Ca să-l arate Domnului

Cînd va veniʼn curînd.

/: Din somn treziți-vă, sculați!

Căci vă pîndesc dureri -

Și unul pe-altul văʼndemnați

La sfinte privegheri. :/

3. Deci, suflete, fii gata, treaz!

O clipă nu dormi,

Căci trece Mirele chiar azi

Și daru-ți vei primi.

/: Venirea Lui sʼapropiat

Să treacă judecînd.

O, suflet, ține-te curat,

Căci poți cădea oricînd. :/]

___________________________________

____________________________________


Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 229,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə