1 nömrəli əlavə Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müraciət etmək üçün ərizənin formasıYüklə 344,3 Kb.
tarix14.07.2018
ölçüsü344,3 Kb.
#56786

1 nömrəli əlavə

Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müraciət etmək üçün ərizənin forması

(Müraciət edən şəxsin blankı - hüquqi şəxslər üçün)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin sədrinə

(Fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, ünvanı)Ə R İ Z Ə
________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

tərəfindən________________________________________________________________________

(qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər)

________________________________________________________________________________

yol verilməsi nəticəsində “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanunun ________________ maddəsini

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(kimin mənafeyinə necə toxunulmasının izahı)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanunun ________ maddəsinə uyğun olaraq bu məsələnin aydınlaşdırılmasını və müvafiq tədbir görülməsini xahiş edirəm.

Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasını təsdiq edən sənədlər əlavə olunur:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

(və s. təqdim olunan sənəd və materialların siyahısı)

(Hüquqi şəxsin rəhbəri) (imza) (adı, soyadı)

M.Y

___________________2 nömrəli əlavə
(Vəsiqənin önü)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi

N 00


___VƏSİQƏNİN KÖTÜYÜ _______ SİQƏ N 00______________

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Azərbaycan Respublikası Dövlət

Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa

Kömək Komitəsi Kömək Komitəsi

2.Yoxlayıcı _____________________ ________________________________

(vəzifəsi, adı, soyadı)

_______________________________ ________________________________

(vəzifəsi, soyadı, inisialı) ______________________ tapşırılır ki,

_______________________________ ________________________________

_______________________________ (yoxlama obyektinin adı, yoxlanılan

3. _____________________________ ________________________________

(yoxlanılan obyektin adı) dövr, yoxlanılan məsələ)

_______________________________ ________________________________

_______________________________ _________________________ yoxlasın

4. _____________________________ Yoxlamanın müddəti____________gün

(yoxlanılan məsələ)

_______________________________ ________________________________

(vəsiqəni)

5. Yoxlama müddəti __________ gün M.Y. ___________ ______________

(imza) imzalayanın

6. Vəsiqəni aldım _________________ ________________________________

(imza) vəzifəsi, soyadı və inisialı)

7. Yoxlama materialları saxlanılan “_______” ________________ 199 il.

işin №-si Müddəti uzadılmışdır_______________

_______________________________ ______ gün ______________________

(imza)


M.Y. “_____” ______________ 199 il.
(Vəsiqənin arxası)
Vəsiqə, onu təqdim edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd təqdim olunduqda etibarlıdır.

Vəsiqəni təqdim edən şəxsin “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” və Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş hüquq və səlahiyyətləri vardır.
________________

3 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və

Sahibkarlığa Kömək Komitəsi


“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” və “Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının tələblərinə əməl olunmasına nəzarətlə əlaqədar təsərrüfat subyektinin yoxlanması barədə
A K T №
“____” _______________ 199 il. _________________________________________

(aktın tərtib olunduğu yer)

Akt tərtib olunur___­_________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

Yoxlama zamanı _____________________________________________________________

(müəssisənin tam adı, ünvanı və tabeçiliyi)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

аşağıdakı qanun pozuntuları aşkar edilmişdir:

________________________________________________________________________________

(“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”

________________________________________________________________________________

qanunların pozulan maddəsi, qanun pozuntusunun mahiyyəti, yeri və vaxtı)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Bu qanun pozuntusunda_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(qaydalar, təlimatlar əmr)

________________________________________________________________________________

əsasında məsuldur: ________________________________________________________________

(S.A.A.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(bu qanun pozuntusuna görə məsuliyyət nəzərdə tutan normativ akt)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Qanun pozuntusuna yol vermiş şəxsin izahatı, yaxud izahat verməkdən imtina haqqında qeyd:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aktı tərtib edən şəxsin imzası __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Təsərrüfat subyektinin vəzifəli şəxsinin imzası və ya imzadan imtina edilməsi barədə qeyd ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________

4 nömrəli əlavə
(Blankda)
Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri üzrə iş qaldırılması haqqında
Q Ə R A R
“____” _____________ 199 il. _______________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin (ərazi orqanının) antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə Komissiyası _____________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(ərizə verən: hüquqi şəxsin adı; fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

tərəfindən təqdim olunmuş materiallara baxaraq, oradakı antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətlərinin iş qaldırmaq üçün kifayət olduğunu qəbul edərək və “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanunun 3-cü maddəsinə və 18-ci maddəsinin 4-ci bəndinə, “Haqsız rəqabət haqqında” Qanunun 2-ci maddəsinə və 11-ci maddəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq


QƏRARA ALIR:

1.________________________________________________________________________


(haqqında iş qaldırılan hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

haqqında “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanunun ______ maddəsinin pozulması əlamətləri üzrə iş qaldırılsın.

2. İşə baxılmaq üçün Komissiya aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:

________________________________________________________________________________ (Komissiya üzvlərinin tutduğu vəzifə göstərilməklə adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

____________________________________________________ maraqlı şəxs kimi işə cəlb edilsin.

4. İşə baxılması ___________________________________________________ təyin edilsin.

(tarixi, vaxtı, ünvanı)

Ərizə verən ____________________________________________ haqqında iş qaldırılan şəxs

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

_______________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

yaxud onların nümayəndələrinin (işə baxılmasında iştirak etmək üçün etibarnamənin əsli ilə birlikdə) işə baxılmasında iştirakı məcburidir.

5. Haqqında iş qaldırılan _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

_________________________ müddətə kimi aşağıdakı sənədləri və məlumatları təqdim etməlidir: ________________________________________________________________________________

(sənəd və materialların siyahısı)
Komissiyanın sədri _________________________ (adı, soyadı)

(imza)
________________5 nömrəli əlavə
(Blankda)
Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri üzrə işin təxirə alınması haqqında
Q Ə R A R
_____” _____________ 199 il. ___________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin (ərazi orqanının) antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə komissiyası aşağıdakı tərkibdə: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı; fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikasının________________________________________________Qanununun tələblərini pozması haqqında______ №-li işə baxaraq


MÜƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(işə baxılmasının təxirə salınması səbəbləri sadalanır: tərəflərin vəsatəti, yeni materialların tələb olunması zərurəti, maraqlı şəxslərin işə cəlb olunması zərurəti və s.)

Komissiya “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydaları”nın 2.7. və 2.9.-cu bəndlərinə uyğun olaraq


QƏRARA ALIR:
1._____ № -li işə baxılması təxirə salınsın.

2. İşə baxılması __________________ təyin edilsin.

(tarixi, vaxtı)

3._____________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soy adı)

“_____” ________________ 199 ilə qədər müddətə aşağıdakı sənədləri təqdim etsin:____________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

4. İşə baxılmasına aşağıdakı şəxslər cəlb edilsin:

Komissiyanın sədri ____________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ____________________________

(imza)
Qeyd. 3-4 -cü bəndlər zərurət olduqda doldurulur.

_________________

6 nömrəli əlavə
(Blankda)
Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işə baxılmasının dayandırılması haqqında
Q Ə R A R
____” _______________ 199 il. _______________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə komissiyası aşağıdakı tərkibdə: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikasının _______________________________________________________ ___________ Qanununun tələblərini pozması haqqında______ № -li işə baxaraq

MÜƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(işə baxılmasının dayandırılması səbəbləri - bax: Qaydalarda bənd 2.8.)

Komissiya “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydaları”nın 2.8. və 2.9 - cu bəndlərini rəhbər tutaraq


QƏRARA ALIR:
1.________________________________________________________________________

(Qanun pozuntusuna yol vermiş hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

2. _____________________________________________ ilə əlaqədar ekspertiza keçirilsin,

(ekspertizanın məzmunu)

bu məqsədlə ekspert kimi ___________________________________________________________

(kim)


________________________________________________________________________________

işə baxılmasına cəlb edilsin, ona aşağıdakı suallara cavab hazırlanması həvalə edilsin: ___________

________________________________________________________________________________

Komissiyanın sədri ________________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ________________________________

(imza)
Qeyd. 2-ci bənd zərurət olduqda doldurulur.

_________________7 nömrəli əlavə

(Blankda)


Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işə baxılmasının bərpası haqqında
Q Ə R A R
_____” _______________ 199 il. _____________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə komissiyası aşağıdakı tərkibdə: ______

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası _________________________________________ Qanununun tələblərini pozulması haqqında

“____” ___________ 199 -ci il tarixdə qaldırılmış və “_____” _____________ 199 -ci il tarixdə dayandırılmış ____ № -li işin materiallarına baxaraq


MÜƏYYƏN ETDİ:

Komissiya __________________________________________________________________

(işə baxılmasının dayandırılması səbəbləri və onların

________________________________________________________________________________

aradan qaldırılmasını təsdiq edən sənəd və materiallar: Qaydalarda bənd 2.8.)

nəzərə alaraq “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydaları”nın 2.8. və 2.9-cu bəndlərini rəhbər tutaraq


QƏRARA ALIR:
1.____ № -li işə baxılması “_____” ____________199 -ci il tarixdən bərpa edilsin.

2. İşə baxılması ___________________________________________________ təyin edilsin.

(tarixi, vaxtı, ünvanı)

Komissiyanın sədri ___________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ___________________________

(imza)

__________________8 nömrəli əlavə

(Blankda)Q Ə R A R
“_____” _____________ 199 il. _____________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə “_____” __________ 199 -ci il tarixdə yaradılmış komissiyası aşağıdakı tərkibdə:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikasının _______________________________________________________ __________ Qanununun tələblərini pozması haqqında ________ № -li işə mahiyyəti üzrə baxaraq


MÜƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(işin Komissiya tərəfindən müəyyən edilən halları, işin halları

________________________________________________________________________________

barədə Komissiyanın öz nəticələrini əsaslandırdığı sübutlar,

________________________________________________________________________________

tərəflərin vəsatət və sübutlarını rədd edərkən Komissiyanın əsas götürdüyü dəlillər.)
Komissiya, Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanununun 3-cü maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 2 dekabr tarixli 647 №-li Fərmanına, “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydaları”nın 2.12-ci bəndinə əsaslanaraq

QƏRARA ALIR:

1. _________________________________________________________________________

(qanun pozuntusuna yol vermiş hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, ________________________________________________________________________________

atasının adı, soyadı)

qanun pozuntusunu aradan qaldırılması üçün ____________________________________________ ________________________________________________________________________________

(icrası zəruri olan hərəkətlərin ifadəsi)

icra etməsi haqqında göstəriş verilsin.

2. Komissiyanın qərarından həmin qərar qəbul edildiyi gündən _____ ay müddətinə məhkəmə orqanlarına şikayət verilə bilər.

3. İşin materialları ____________________________________________________________

(bax: Qaydaların 2.13-cü maddəsinə)

göndərilsin (Komissiyannın sədri Antiinhisar Komitəsinin sədri olduqda) və ya göndərilməsi barədə Antiinhisar Komitəsinin sədrinə təklif verilsin (Komissiyanın sədri Antiinhisar Komitəsinin sədri olmadıqda).

Komissiyanın sədri ___________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ___________________________

___________________________

___________________________

(imza)
Qeyd. 3-cü bənd işin materiallarının baxılmaq üçün başqa orqanlara (Yuxarı antiinhisar orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına) göndərilməsi zərurəti yarandıqda tərtib edilir.

_______________9 nömrəli əlavə

(Blankda)


Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması üzrə işin icraatına xitam verilməsi haqqında
Q Ə R A R
____” _____________ 199 il. ______________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə komissiyası aşağıdakı tərkibdə: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

_______________________________________________________________________ tərəfindən

Azərbaycan Respublikasının _____________________________________ Qanununun tələblərinin pozulması haqqında ____ №- li işə mahiyyəti üzrə baxaraq


ƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(Komissiyanın göstərişinin icra olunmasını və ya qanun pozuntusunun

________________________________________________________________________________

aradan qaldırılmasını təsdiq edən sübutlar sadalanır;- bax: Qaydalarda bənd 2.14.)

Komissiya “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydalarının” 2.14-cü bəndini rəhbər tutaraq


QƏRARA ALIR:

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

Azərbaycan Respublikasının _____________________________________ Qanununun _________ maddələrini pozması haqqında _____ № -li işin icraatı dayandırılsın.

Komissiyanın sədri ____________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ____________________________

____________________________

(imza)

__________________________10 nömrəli əlavə

(Blankda)


Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasının aradan qaldırılması haqqında
G Ö S T Ə R İ Ş
“____” ______________ 199 il. ____________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə “____”_____________ 199 il tarixdə yaradılmış aşağıdakı tərkibdə Komissiyası:

________________________________________________________________________________

özünün _________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı; fiziki şəxsin adı, atasının adı, soy adı)

________________________________________________ tərəfindən Azərbaycan Respublikasının

____________________________________Qanununun_______ maddələrinin pozulması haqqında _____ № -li iş üzrə “____” ____________ 199 il tarixli qərarına və Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanununun 3-cü maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 2 dekabr tarixli 647 №-li Fərmanına əsaslanaraq


TƏLƏB EDİR:

1.__________________________________________________________________________

(qanun pozuntusuna yol vermiş - hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı,

________________________________________________________________________________

atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________________

(icrası məcburi olan hərəkətlərin məzmunu)

“____” ___________ 199 ilə qədər olan müddət ərzində qanun pozuntusunu aradan qaldırsın və “____” ___________ 199 ilə qədər məlumat versin.

2. Göstərişdən ____ ay müddətinə məhkəmə orqanlarına şikayət verilə bilər.

3. Göstəriş müəyyən olunmuş müddətdə icra olunmadıqda Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə Komissiyasının Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanununun 18-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə sanksiyaları tətbiq etmək hüququ var.


Komissiyanın sədri ________________________

(sədrin müavini) (adı soyadı)

________________11 nömrəli əlavə

(Blankda)


Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilməsi haqqında

Q Ə R A R
“____” _____________ 199 il. ______________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə “____” _____________ 199 il tarixdə yaradılmış komissiyası aşağıdakı tərkibdə:

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, ünvanı, hesablaşma hesabı, fiziki şəxsin adı,

________________________________________________________________________________

atasının adı, soyadı)

antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilməsi haqqında _____ № -li işə baxaraq


MÜƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(İşin komissiya tərəfindən müəyyən edilən halları, işin halları

________________________________________________________________________________

barədə komissiyanın öz nəticələrini əsaslandırdığı sübutlar,

________________________________________________________________________________

əsas götürdüyü dəlillər)

______________________________________________________________________


Komissiya, Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Qanununun 3-cü və 18-ci maddələrini və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 2 dekabr tarixli 647 №-li Fərmanına əsaslanaraq “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydalarının” 3.3, 3.7 və 3.8 -ci bəndlərini rəhbər tutaraq
QƏRARA ALIR:

1. _________________________________________________________________________

(qanun pozuntusuna yol vermiş hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı,

________________________________________________________________________________

atasının adı, soyadı maliyyə

____________________________________________________________ cəmi _______________

sanksiyasının həcminin müəyyən edilməsi göstəricisi)

________________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

manat təşkil edən maliyyə sanksiyası tətbiq edilsin.2. “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 18-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq cərimələr 30 günün müddətinə mübahisəsiz olaraq dövlət büdcəsinə tutulur (çıxarılıb).
Komissiyanın sədri _________________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri _________________________________

_________________________________

_________________________________

(imza)
_________________12 nömrəli əlavə

(Blankda)


Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilməsi üzrə işin icraatına xitam verilməsi haqqında
Q Ə R A R
____” _____________ 199 il. ___________________________________

(işə baxılan yer)

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə komissiyası aşağıdakı tərkibdə: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soy adı)

____________________________________________________________

antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimə tətbiq edilməsi haqqında ________№ -li işə baxaraq


MÜƏYYƏN ETDİ:

________________________________________________________________________________

(Komissiyanın gəldiyi nəticələr, onları təsdiq edən sübutlar sadalanır)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komissiya “Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydalarının” 3.9- cü bəndinə uyğun olaraqQƏRARA ALIR:

_______________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı)

haqqında antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilməsi üzrə ______ № -li işin icraatına xitam verilsin.


Komissiyanın sədri ___________________________

(adı, soyadı)

Komissiyanın üzvləri ___________________________

___________________________

___________________________(imza)


__________________
Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 344,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə