1. O‘zgarmas tok zanjiri tarifi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang?Yüklə 157,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.01.2023
ölçüsü157,17 Kb.
#122504
yakuniy 3-semestr


1. O‘zgarmas tok zanjiri tarifi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang? 
A) elektr tokining yo‘nalishi doimo bir xil tok manbai o‘zgarmas tok zanjiri deyiladi 
B) elektr tokining yo‘nalishi doimo ikki xil tok manbai o‘zgarmas tok zanjiri deyiladi 
C) elektr tokining yo‘nalishi doimo har-xil tok manbai o‘zgarmas tok zanjiri deyiladi 
D) elektr tokining yo‘nalishi bazan bir xil bo`lgan tok manbai o‘zgarmas tok zanjiri deyiladi 
2. Statik triggerlarda….. 
A) sxema holatilari ma'lum amplitudaga davomiylikka ega bo‘lgan chiqish yo‘li impulslari borligi 
yoki yo‘qligi bilan xarakterlanadi 
B) sxema turg‘un holatlarining xar bir tok kuchining va kuchlanish satxlarining tafovuti bilan 
xarakterlansa
C) sxema holatilari no ma`lum amplitudaga davomiylikka ega bo‘lgan kirish yo‘li impulslari borligi 
yoki yo‘qligi bilan xarakterlanadi 
D) sxema holatlarining xar bir tok kuchining va kuchlanish satxlarining tafovuti bilan xarakterlansa 
3. Sheffer elementining sartli belgilanishi 
A) («Yo‘q») 
B) («YOKI-YO‘Q») 
C) («VA-YO‘Q»)
D) («IY-YO‘Q») 
4. Diod nima? 
A) to`g`ri javob mavjud emas 
B) chiqayotgan xabar bilan boshqariladigan elektron kalit 
C) to`k manbai bilan bog`langan electron kalit 
D) kelayotgan xabar bilan boshqariladigan elektron kalit
5. Analog IMC vazifasi nimadan iborat 
A) Barcha javoblar to`g`ri 
B) Diskret axborotlarni qayta ishlash uchun 
C) Mantiqiy masalalarni yechish uuchun 
D) Analog signal asosidagi axborotlarni qayta ishlash uchun mo`ljallangan 
6. Mantiqiy inkor amalini qaysi element bajaradi 
A) Konyunktor 
B) Dizyunktor 
C) Invertor
D) IMS 
7. Varikap qanday belgilanadi? 
A) 
B) 
C) 
D)
8. … - ning asosiy vazifasi – kup razryadli ikkilik sonlarni saklash va kayta uzgartirish. 
A) Registr


B) Elektron kalit
C) Trigger 
D) Schyotchik 
E) Xotira elementi 
9. … – biz xoxlagan tartibda bir necha kirish shinalaridagi ma’lumotlarni yagona chikishga ulash 
(kommutatsiya kilish) uchun muljallangan. 
A) Deshifratorlar 
B) Multipleksorlar 
C) SHifratorlar 
D) Demultipleksorlar
E) Arifmetik mantikiy kurilma 
10. Ko’p kirish va bitta chiqish yo’liga ega bo’lgan kombinatsion qurilma. 
A) Deshifrator 
B) Demultipleksor 
C) Shifrator 
D) Multipleksor
11. Ushbu kanday filtr? 
A) LCCL 
B) LRLC 
C) RCLC 
D) CLCR 
E) LCLC 
12. EXM larning element bazasini nima tashkil etadi. 
A) Sxemotexnikaning rivojlanishi 
B) Texnikaning rivojlanishiga. 
C) Ilmiy ishlarning rivojlanishiga 
D) IMSlarning rivojlanishiga 
13. Bir bit axborotni xotiraga oladigan elektron sxema …. deb ataladi. 
A) Diod 
V) Deshifrator 
S) SHifrator
D) MOP tranzistor
E) Trigger
14. … saqlash operatsiyasidan tashkari ketma-ket ikkilik kodni parallel kodga va parallelni – ketma-
ketga uzgartiradi, arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajaradi, vaqt bo`yicha kechiktirishning raqamli 
elementlari sifatida qo`llaniladi. 
A) Tashuvchi registrlar 
B) Suruvchi registrlar
C) Xisobchi registrlar 
D) Xotira registrlari 
E) Elektron kalitlar
15. Kirish shinalaridagi ma’lumotlarni yagona chikishga ulovchi-….. 


A) kalit
B) tranzistor 
C) registr
D) shifrator 
E) multipleksor 
16. Ketma-ketlikli qurilmalar sinfiga: … kiradi.
A) triggerlar, xisoblagichlar (schyotchiklar), mantiqiy elementlar, xotira qurilmalari 
B) shifrator, dishifrator, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, xotira qurilmalari 
C) triggerlar, multipleksorlar, demultipleksor, registrlar, xotira qurilmalari 
D) triggerlar, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, xotira qurilmalari
E) triggerlar, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, elektron kalitlar 
17. Kombinatsion sxemalarga misol qilib … - larni keltirish mumkin. 
A) mantiqiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, multipleksorlar, demultipleksor, 
mikroprotsessor. 
B) Trigger, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, multipleksorlar, demultipleksor. 
S) mantikiy elementlar, schyotchik, shifratorlar, deshifratorlar, multipleksorlar, demultipleksorlar va ba’zi 
arifmetik kurilma. 
D) mantikiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, multipleksorlar, demultipleksorlar, 
registr. 
E) mantiqiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, multipleksorlar, demultipleksor. 
18. Mantiqiy elementlar to`plami? 
A) HA, YOKI, VA 
B) YOKI, YO`Q, VA
C) VA, EMAS, YO`Q 
D) EMAS, HA, YOKI 
19. Integral mikrosxema (IMS) nima 
a) 
oddiy mantiqiy funksiyalarni amalga oshiruvchi elektron moslama 
b) 
chigal mantiqiy funksiyalarni amalga oshiruvchi va yoki qo‘shimcha xisoblash amallarini 
bajaruvchi elektron sxema 
c) 
biror mantiqiy aniq amalni bajaradigan, elementlarni yuqori yig‘ish zichligiga ega bo‘lgan 
mikroelektron moslama
d) 
murakkab mantiqiy funksiyalarni amalga oshiruvchi va yoki qo‘shimcha xisoblash amallarini 
bajaruvchi elektron sxema 
20. Kombinatsion jamlagich 
A) Maxsus jamlovchi elektron qurilma 
B) ma'lumotlarni kodlash usulini almashtirish uchun mo‘ljallangan qurilma 
C) biror mantiqiy aniq amalni bajaradigan, elementlarni yuqori yig‘ish zichligiga ega bo‘lgan 
mikroelektron moslama 
D) kirish yo‘llariga qo‘shiluvchilarning kodlari bir vaqtda berilishi bilan chiqish yo‘llarida yig‘indi va 
keyingi (katta) xonaga ko‘chirish qiymatini xabarini xosil qiluvchi mantiqiy qurilma 
21. MP va xotira orqali berilganlarni ayirboshlovchi magistral yo’l: 
A) port (Rort) 
B) tizimli plata 
C) slot (Slot) 
D) shina (Shina)


22. Invertor nima? 
A) Mantiqiy inkorni aniqlovchi element 
B) Taqribiy miqdorni aniqlovchi element 
C) Mantiqiy ifodani taxlil qiluvchi element 
D) Mantiqiy inkorni yo`qotuvchi element 
23. … deb, umumiy germetik korpus ichiga joylashtirilgan kup kulokli (tranzistor) va passiv 
komponentlardan (rezistor, kondensator, diod va boshkalar) tashkil topgan kichik ulchamli funktsional 
elektron blokka aytiladi. 
A) Stabilitron 
B) Fotodiodlar 
C) Integral mikrosxema
D) Triodlar 
E) Diodlar 
24. Summatorning optimal operatorlar soni nechta? 
A) 2 ta
B) 7 ta 
C) 5 ta 
D) 6 ta 
25. Qanday elementlar xozirgi vaqtda EHM larda ishlatilmaydi?
A) Induktivliklar 
B) Chastotasi 10 mgts dan past bo’lgan elementlar
C) Elektron lampalar 
D) Ferritlar
26. Mantiqiy elementlarning asosiy vazifasi nima?
A) Qo’shish va ko’paytirish amallari uchun 
B) Ko’paytirish amalini bajarish uchun 
C) Mantiqiy amallarni bajarish. 
D) Qo’shish amalini bajarish uchun
27. Qanday element IMSlarda ishlatilmaydi?
A) Tranzistorlar 
B) Diodlar 
C) Qarshiliklar 
D) Induktivlik
28. 2 lik sistemalarini EHM ga qo’llashdan maqsad?
A) Sanoq sistemasining qisqaligi
B) Ikkilik sonlarni xotiralashni osonligi 
C) Ikkilik sonlarni o’zgartirishni osonligi
D) 10 lik sonlarni 2 lik sonlarga aylantirib o’z ish maqsadimizni EHMga tushuntirish mumkinligi
29. EHM ga qanday modulyatsiya turlari keng qo’llaniladi?
A) Amplitudali modulyatsiya 
B) Faza impulsli modulyatsiya 


C) Chastotali va amplitudali modulyatsiya
D) Keng impulsli modulyatsiya
30. Axborotlarni o’zgartirish deganda nima tushuniladi?
A) Signallarni uzluksiz(analog)-raqamli, raqamli –uzluksiz shakklarga o’tkazish
B) Signallarni amplitudasini 
C) Signallarni davomiyligini 
D) Signallarni chastotasni
31. … yoki sanoq triggeri, bitta informatsion kirishi bor bo`lib, kirish signali xar safar ma`lum yo`nalishda 
o`zgarishi bilan trigger o‘z xolatini o`zgartiradi. 
A) RK- trigger 
B) RS- trigger 
C) T- trigger 
D) D-trigger
E) JK- trigger 
32. … saqlash operatsiyasidan tashqari ketma-ket ikkilik kodni parallel kodga va parallelni – ketma-ketga 
o`zgartiradi, arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajaradi, vaqt bo`yicha kechiktirishning raqamli 
elementlari sifatida qo`llaniladi. 
A) Suruvchi registrlar 
B) Tashuvchi registrlar 
C) Xisobchi registrlar 
D) Xotira registrlari 
E) Elektron kalitlar
33. Suyuq kristalli displeylar qanday belgilanadi? 
A) svga 
B) vga 
C) lcd
D) ega
34. Kirish shinalaridagi ma’lumotlarni yagona chiqishga ulovchi-….. 
A) tranzistor 
B) kalit
C) registr
D) shifrator 
E) mul’tipleksor 
35. MP va xotira orqali berilganlarni ayirboshlovchi magistral yo`l: 
A) port (Rort) 
V) tizimli plata 
S) shina (Shina) 
D) slot (Slot)
36. … faqat bitta informatsion kirishga ega. 
A) RS- trigger 
B) JK- trigger 
C) RK- trigger
D) D-trigger
E) JS- trigger 


37. Varikap qanday belgilanadi? 
A) 
B) 
C) 
D)
38. … - ning asosiy vazifasi – ko`p razryadli ikkilik sonlarni saqlash va qayta o`zgartirish. 
A) Xotira elementi
B) Elektron kalit
C) Trigger 
D) Schyotchik 
E) Registr 
39. … – biz xoxlagan tartibda bir necha kirish shinalaridagi mahlumotlarni yagona chiqishga ulash 
(kommutatsiya kilish) uchun mo`ljallangan. 
A) Deshifratorlar 
B) Mul’tipleksorlar 
C) Shifratorlar 
D) Demul’tipleksorlar
E) Arifmetik mantiqiy qurilma 
40. Tiristor nima?
A) Kam quvvatli diod
B) Boshqaruvchi diod
C) Sigimi katta diod
D) Yukori quvvatli diod 
E) Sigimi kichik diod
41. … – bu registrlarning eng sodda turi bulib, ularning vazifasi kichik xajmdagi ikkilik mahlumotlarni 
qiska muddat davomida saqlash. 
A) Xotira registrlari 
B) Suruvchi registrlar 
C) Tashuvchi registrlar
D) Elektron kalitlar 
E) Xisobchi registrlar 
42. Bir bit axborotni xotiraga oladigan elektron sxema …. deb ataladi. 
A) Trigger 
V) Deshifrator 
S) SHifrator
D) MOP tranzistor
E) Diod 
43. … deb, umumiy germetik korpus ichiga joylashtirilgan ko`p quloqli (tranzistor) va passiv 
komponentlardan (rezistor, kondensator, diod va boshqalar) tashkil topgan kichik o`lchamli funktsional 
elektron blokka aytiladi. 
A) Stabilitron 


V) Fotodiodlar 
S) Integral mikrosxema
D) Triodlar 
E) Diodlar 
44. Ushbu qanday fil’tr
A) LCL 
B) RCL 
C) CRL 
D) CLC 
E) CRC
45. «Sxemotexnika» atamasi qachon paydo bo`lgan? 
A) 1 va 2 avlod EXMlaridan keyin.
B) 3 va 4 avlod EXMlaridan keyin.
C) 5 va 6 avlod EXMlaridan keyin.
D) 3 avlod EXMlaridan keyin.
46. Ketma-ketlikli qurilmalar sinfiga: … kiradi.
A) triggerlar, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, xotira qurilmalari 
B) shifrator, dishifrator, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, xotira qurilmalari 
C) triggerlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksor, registrlar, xotira qurilmalari 
D) 
triggerlar, 
xisoblagichlar 
(schyotchiklar), 
mantiqiy 
elementlar, 
xotira 
qurilmalari 
E) triggerlar, xisoblagichlar (schyotchiklar), registrlar, elektron kalitlar 
47. Kombinatsion sxemalarga misol kilib … - larni keltirish mumkin. 
A) mantiqiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksor, 
mikroprotsessor. 
B) Trigger, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksor. 
S) mantiqiy elementlar, schyotchik, shifratorlar, deshifratorlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksorlar va
ba’zi arifmetik qurilma. 
D) mantikiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksorlar, 
registr. 
E) mantiqiy elementlar, elektron kalitlar, shifratorlar, deshifratorlar, mul’tipleksorlar, demul’tipleksor. 
48. … xotiraga ega va kirishdagi ma’lumotlar o`zgarganda chiqishdagi signallarni qandayligini oldindan 
aniqlash uchun bu qurilmaning oldingi xolatini bilish zarur. 
A) Uch xolatli sxemalar 
B) Yukori impedansli sxemalar
C) Parallel sxemalar 
D) Kombinatsion sxemalar
E) Ketma-ketlikli sxemalar 
49. Stabilitron belgilanishini toping? 
A)
B)
C)
D) 
50. p-turdagi yarimo‘tkazgich – bu ……. 


A) kirishmasiz yarimo‘tkazgich 
B) aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich 
C) donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasiga teng yarimo‘tkazich 
D) donor kirishmali yarimo‘tkazgich 
51. p-n o‘tish kengligi nimalarga bog‘liq? 
A) faqat kiritmalar kontsentratsiyasiga
B) teskari ulangan kuchlanishga bog‘liq 
C) faqat yarimo‘tkazgich materialiga 
D) faqat kiritmalarning taqsimlanish xarakteristikasiga. 
52. Yarimo’tkazgichli diod .. ishlatiladi. 
a) elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun 
b) optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun 
c) elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
d) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun 
53. Yarimo’tkazgichli diod... 
a) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega 
b) bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega 
c) ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega 
d) faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q 
54. O’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi 
a) absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi 
b) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi 
c) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi 
d) absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
55. O’zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo’llaniladigan diod turi? 
a) varikap 
b) stabilitron 
c) tunnel diod 
d) shottki diodi 

Yüklə 157,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə