1. Qawipsizlik ne? Múmkin bolǵan tábiyiy bálelerden saqlanıw


---------------------------------------Yüklə 150,61 Kb.
səhifə2/2
tarix25.01.2023
ölçüsü150,61 Kb.
#122540
1   2
Kiber qawipsizlikten testt
---------------------------------------
21.Sho'lkemlestirilgen qorǵaw ne?
Kommerciya iskerligine zálel jetkiziwge tosqınlıq qilivchi túrli texnikalıq vostalardan paydalanıw.
#Atqarıwshılarǵa qanday de zálel jetkiziwdi kemeytiw yamasa onı aldına alatuǵın normativ huqıqıy negizdegi atqarıwshınıń serikligi hám islep shıǵarıw iskerligin reglamentlastırıw.
Huqıqıy tiykarda informaciyanı qorǵawdı taminlovchi arnawlı nızamlar, basqa normativ - huqıqıy qaǵıydalar, processler, hám ilajlar majmuyi bolıp tabıladı.
---------------------------------------
22.Injenerlik - texnikalıq qorǵaw ne?
#Informaciya qawipsizligin támiyinlewdi finanslıq támiynlew tártibi, informaciyalardı qorǵawdıń huqıqıy hám sho'lkemlestirilgen - texnikalıq, injenerlik texnikalıq usılların finanslıq támiynlew sistemasın rawajlanıwlashtiish, informaciya riskların sug'irta qılıwdı óz ishine aladı
Huqıqıy tiykarda informaciyanı qorǵawdı taminlovchi arnawlı nızamlar, basqa normativ - huqıqıy qaǵıydalar, processler, hám ilajlar majmuyi bolıp tabıladı.
Kommerciya iskerligine zálel jetkiziwge tosqınlıq qilivchi túrli texnikalıq vostalardan paydalanıw
---------------------------------------
23.Ekonomikalıq qorǵaw ne?
#Kommerciya iskerligine zálel jetkiziwge tosqınlıq qilivchi túrli texnikalıq vostalardan paydalanıw
Huqıqıy tiykarda informaciyanı qorǵawdı taminlovchi arnawlı nızamlar, basqa normativ - huqıqıy qaǵıydalar, processler, hám ilajlar majmuyi bolıp tabıladı.
Informaciya qawipsizligin támiyinlewdi finanslıq támiynlew tártibi, informaciyalardı qorǵawdıń huqıqıy hám sho'lkemlestirilgen - texnikalıq, injenerlik texnikalıq usılların finanslıq támiynlew sistemasın rawajlanıwlashtiish, informaciya riskların sug'irta qılıwdı óz ishine aladı
---------------------------------------
24.Identifikasiya hám autentifikasiyalashning maqseti ne?
#Sub'ektlerdiń haqıyqıy ekenligin anıqlaw hám tekseriw procesi
Paydalanıwshınıń bilimin baqlaw
Tarmaqtı viruslardan qorǵaw
Hujatni shifrlaw
---------------------------------------
25.virus kompyuterdi neshe qıylı jol menen zararlaydi?
#2
1
3
4
---------------------------------------
26.Kriptologiya neshe bólekke bólinedi?
3
#2
4
5
27.Kriptografik gilt ne?
#Maǵlıwmattı shifrlaw hám deshifrlash ushın kerekli informaciya
Shifrlaw ushın kerek bolatuǵın san.
Jasırın sóz
Qol qo'yich
---------------------------------------
28.Kriptografiyada túpkilikli san nege isletiledi?
Shifrlaw ushın kerek bolatuǵın san
#Ashıq hám jasırın giltni payda etiw ushın jumıs ushın
Maǵlıwmattı yashir
Qol qo'yich ushın
---------------------------------------
29.Ashıq giltli kriptotizimlerge qashan tiykar salınǵan?
1994 jıl
1986 jıl
2001 jıl
#1976 jıl
---------------------------------------
30.Álippe ne?
#axborot belgilerin kodlaw ushın paydalaniletuǵın chekli jıynaq.
Shifrlanatuǵın tekst
Shifrlaytuǵın hám deshifrlovchi gilt
Shifrlaw ushın kerek bolatuǵın san
---------------------------------------
31.Kriptografiya dep nege aytıladı?
Kriptografiya dep, maǵlıwmatlardı kompyuter yadıgakiritib parol kúyiw usılına aytıladı
#Kriptografiya dep, maǵlıwmatlardı arnawlı algoritm boyınsha ózgertirip, shifrlanganmatnni jaratıw jolı menen informaciyaǵa ruxsat etilmegen kirishga tosıq qoyıw usılına aytıladı
Kriptografiya dep, fayllardı viruslardan saklash ushın olardınusxalash, arxivlaw, dubllash, kereksizlerin ushırıw jumıslarinibajarish procesine aytıladı
Shifrlaytuǵın hám deshifrlovchi gilt
---------------------------------------
32.Elektron cifrlı imzoda neshe qıylı emlew ámelge asıriladı?
4xil
#2 qıylı
5xil
6 qıylı
---------------------------------------
33.AQShning informaciyanı shifrlaw standartı qaysı algoritmlar tiykarında isleydi.
MD5
SHA
RSA
#DES
---------------------------------------
34.Xesh-funksiyalar qaysı juwapda nadurıs kórsetilgen.
MD5, SHA
MD2, MD4
#SHA, RSA
MD4, SHA
---------------------------------------
35. Házirgi kúnde eń kóp qollanılatuǵın antivirus programmaları qaysı juwapda kórsetilgen.
#Kaspersky, Nod32
Antivir Personal, Dr. Web
Avira, Symantec Antivirus
Nod3, Dr. Web
---------------------------------------
36. Tómendegilerdiń qay-qaysısı shólkemlestirilgen qorǵawǵa tiyisli emes
Xızmetkerlerdi jumısqa qabıllawda sáwbet
#Programmalıq qorǵaw
Ímaratlardı proektlestiriw
Ímaratlardı úskenelew
---------------------------------------
37.Ózbekstannıń informaciyanı shifrlaw standartı neshe bitli giltdan paydalanadı?
1024 bitli
#128 bitli
64 bitli
256 bitli
---------------------------------------
38. Rossiyanıń informaciyanı shifrlaw standartı neshe bitli giltdan paydalanadı?
512 bitli
#256 bitli
128 bitli
64 bitli
---------------------------------------
39.Tómendegilerdiń qay-qaysısı huqıqıy qorǵawǵa tiyisli
Kriptografik qurallar?
Xızmetkerlerdi jumısqa qabıllawda sáwbet
#Qararlar, nızamlar, standartlar
DES, SHA
---------------------------------------
40. Elektron cifrlı qol qaysı algoritmlarda esaplanadı?
#El, xalıq-Gamal, RSA
DES, SHA
MD2, MD4
Kaspersky
---------------------------------------
41.Viruslardıñ gruppalanıw belgisi qaysı juwapda tuwrı kórsetilgen.
Olardıń kólemi boyınsha
Kriptografik qurallar
#Qáwipllilik dárejesi boyınsha
Qolaylıǵı boyınsha
---------------------------------------
42. Autentifikatsiya bul....
#ma'lum etilgen paydalanıwshı, process yamasa apparattıń haqıyqıy ekenligin tekseriw emlewi
paydalanıwshın onıń identifikatori (atı ) boyınsha anıqlaw procesi
táreplerdiń haqıyqıylıǵın (identifikasiyasi) kepillik beriw usıllardı islep shıǵıw
informaciyanı isleytuǵın zamanagóy sistemalardıń makrodasturlarini hám fayillarini uwlı zatlaydı
---------------------------------------
43.Tarmaq virusları bul....
atqarılıwshı fayllarǵa túrli usıllar menen kiritiledi yamasa fayl-egizleri jaratadı yamasa fayllı sistemalardı shólkemlestiriw xsusiyatidan paydalanadı
#o'zini tarqatıwda kompyuter tarmaqları hám elektron pochta protokolları hám komandalarınan paydalanadı
informaciyanı isleytuǵın zamanagóy sistemalardıń makrodasturlarini hám fayillarini uwlı zatlaydı
zamanagóy kompyuterlerdi isletiw ápiwayılıǵı menen bir waqıtta olardıń esaplaw quwatınıń keskin asıwı
---------------------------------------
44.Informaciya qawipsizligin támiyinlew mashqalasınıń aktuallıǵı sebebi nadurıs kórsetilgen qatardı kórsetiń
#Jeke kompyuterler bahasınıń jıldan-jılǵa túsip barıwı
zamanagóy kompyuterlerdi isletiw ápiwayılıǵı menen bir waqıtta olardıń esaplaw quwatınıń keskin asıwı
kompyuter hám basqa avtomatlastırıw quralları járdeminde
jıynalıp atırǵan, saqlanıp atırǵan hám qayta islenip atırǵan informaciya sıyımlılıqınıń keskin asıwı
---------------------------------------
45.Informaciyaǵa shaqırıq qılıw degende...
#Informaciya menen tanısıp shıǵıw, onı qayta islew, nusqalaw, ózgertiw hám joytıw túsiniledi
46. Informaciyaǵa ruxsat etilgen shaqırıq qılıw bu…
Onıń iyesi haqqındaǵı maǵlıwmatlarǵa ıyelew túsiniledi
Shaqırıq qılıw shekleniwlerine ornatılǵan qaǵıydalardı buzatuǵın, informaciyaǵa shaqırıq qılıw bolıp tabıladı
Informaciyanı qolǵa kirgiziw, biraq onıń mazmunına iye bolmaw bolıp tabıladı
#Shaqırıq qılıw shekleniwlerine ornatılǵan qaǵıydalardı búzbaytuǵın, informaciyaǵa shaqırıq qılıw bolıp tabıladı
---------------------------------------
47.Informaciyaǵa ruxsat etilmegen shaqırıq qılıw bu…
#murojaat qılıw shekleniwlerine ornatılǵan qaǵıydalardıń aynıwı menen xarakterlenedi
Shaqırıq qılıw shekleniwlerine ornatılǵan qaǵıydalardı búzbaytuǵın, informaciyaǵa shaqırıq qılıw bolıp tabıladı
Informaciyanı qolǵa kirgiziw jáne onıń mazmunına ıye bolıw bolıp tabıladı
Informaciyanı qolǵa kirgiziw, biraq onıń mazmunına iye bolmaw bolıp tabıladı
---------------------------------------
48.Kompyuter sistemaları hám tarmaqlarınıń qawipsizligi degende
Kompyuter sistemaları hám tarmaqlarına bolatuǵın hújimler túsiniledi
#ularning qurawshıların urlawǵa, ózgertiwge yamasa buzıwǵa bolǵan umtılıwlardan qorǵaw etilgenligi túsiniledi
Kompyuter sistemaları hám tarmaqların qorǵawlaytuǵın programmalar túsiniledi
Kommerciya sırları
---------------------------------------
49. Informaciyanı qorǵaw bul...
#axborot qawipsizligi abaylarınıń aldın alıw hám aqıbetlerin saplastırıw
boyınsha shólkemlestirilgen, huqıqıy, texnikalıq, texnologiyalıq hám basqa sharalar bolıp tabıladı informaciyalardı ruxsat etilgen shaqırıwlardan qorǵaw túsiniledi
Onı qorǵawǵa qaratılǵan nızamlardı islep shıǵıw, parollar menen qorǵaw túsiniledi
Mámleket siri
50.Tómendegilerdiń qay-qaysısı konfedensial informaciya taypasına kirmaydi?
Mámleket siri
Mámleket jasırın informaciyası
Kommerciya sırları
#Shifrlaw boyınsha mámleket standartlarınıń algoritmları
---------------------------------------
51.Tómendegilerdiń qay-qaysısı Mámleket jasırın informaciyası taypasına kirmaydi?
#Informaciya qawipsizligi boyınsha xalıq aralıq shártnamalar
Mámleket siri
Áskeriy sır
Mámleket jasırın informaciyası
---------------------------------------
52.Konfedensial informaciya neshe túrge bólinedi?
2
#3
4
5
---------------------------------------
53.Konfidensial informaciya bu…
#ma'lum sheńber degi sub'ektler tanısıwıwına ruxsatı berilgen informaciya
Hámme ushın ashıq bolǵan informaciya
Isenimliligi kepillik berilgen informaciya
Onıń hár qıylı qáwip astında qalǵanlıǵı tushuni
---------------------------------------
54.Informaciyaǵa abay degende…
Isenimliligi kepillik berilgen informaciya
Onıń hár qıylı qáwip astında qalǵanlıǵı túsiniledi
Abay informaciyaǵa emes, bálki kompyuterge salıstırǵanda ámeldegi
#Onıń konfidensialligi, pútkilligi, tolıqlıǵı hám ol menen tanısıw qaǵıydası aynıwı túsiniledi
---------------------------------------
55.Abaylar qaysı kriteryalarǵa kóre klassifikaciyalanadı?
Jasırınlıǵı, ekonomikalıq kólemi hám aradaǵı aralıqqa kóre
Kúshliligi, konfedensialligi hám alıp kelgen áqibetine kóre
#Alıp kelgen áqibetine, maqsetine hám deregine kóre
Onıń hár qıylı qáwip astında qalǵanlıǵı
---------------------------------------
56. Abaylar alıp kelgen aqıbetlerine kóre neshe túrge bólinedi?
3
#2
4
5
---------------------------------------
57.Abaylar júz etilish maqsetine kóre neshe túrge bólinedi?
6
3
4
#2
---------------------------------------
58.Abaylar qay jerden bolıwına kóre neshe túrge bólinedi?
#2
3
4
5
---------------------------------------
59. Tosınarlı abaylardı kórsetiń
#Páleketler hám avarıyalar, xızmetli xızmetkerler aljasıqları
Zıyanlı programmalar, dástúriy tıńshılıq
Dástúriy tıńshılıq, algoritmik hám programmalıq aljasıqlar
Dástúriy tıńshılıq, sistemaǵa ruxsatsız kirisiw
---------------------------------------
60. Maqsetli abaylardı kórsetiń
Páleketler hám avarıyalar, xızmetli xızmetkerler aljasıqları
#Dástúriy tıńshılıq, sistemaǵa ruxsatsız kirisiw
Zıyanlı programmalar, dástúriy tıńshılıq
Dástúriy tıńshılıq, algoritmik hám programmalıq aljasıqlar
---------------------------------------
61. Autentifikasiyalashda aktiv isletiletuǵın biometrik algoritmlardı kórsetiń
Dástúriy tıńshılıq, algoritmik hám programmalıq aljasıqlar
# barmaq ızları, yuzning forması hám ólshemleri dawıs qásiyetleri,
dinamikalıq parol
kóz yoyi hám tor perdesiniń naǵısı, parollı autentifikasiya
62. Tómendegilerdiń qay-qaysısı elyektron cifrlı qol rekvizitlariga kirmaydi?
#elektron cifrlı qoldıń jasırın gilti
qol chekilgen sáne
cifrlı qoldıń ózi
kóz yoyi hám tor perdesiniń naǵısı, parollı autentifikasiya
---------------------------------------
63.Informaciya qorǵawı konsepsiyası neshe basqıshda islep shiǵarıladı?
8
# 3
4
5
---------------------------------------
64.Ádetde bına daǵı kompyuter sisteması qawipsizligi neshe zonadan ibarat boladı?
6
4
#3
5
---------------------------------------
65.Informaciyalardı qorǵaw programmaların kórsetiń
viruslar
#Íqshamlaytuǵın programmalar, Antivirus programmaları, Kompyuter hám odaǵı informaciyalardı parol menen qorǵaw programmaları
Kompyuter hám odaǵı informaciyalardı parol menen qorǵaw programmaları, parollardı buzıwshi programmalar
Íqshamlaytuǵın programmalar, drayverlar
---------------------------------------
66. Informaciya qawipsizligin támiyinlew orayı qashan islengen?
1994 jılda
#2013 jılda
2012 jılda
2011 jılda
---------------------------------------
67.Hesh funksiyalar elektron cifrlı imzoda ne ushın isletiledi?
#Maǵlıwmattıń hesh ma`nisin alıw ushın
Qoldı tekseriw ushın
Hújjetti shifrlaw ushın
---------------------------------------
68.Maǵlıwmatlardı uzatıw tarmog'larida informaciya qorǵalıwın támiyinlewdiń arxitekturalıq talaplarına tómendegilerden qay-qaysısı kiramaydi.
Paydalanıwshılarn autetifikasiyalash xızmeti
paydalanıwshılardı hám xabarlardı autetifikasiyalash xızmeti
paydalanuvchanlikni támiyinlew hám qosımsha trafikni qáliplestiriw xızmeti
#Biometrik identifikaciyanı ámelge asırıw
---------------------------------------
69. Informaciya qawipsizliginiń shólkemlestirilgen ilajlarına tómendegilerdiń qay-qaysısı kirmaydi?
#Kriptografik qurallardı islep shıǵıw
Arnawlı bir kárxanada konfidensial informaciya menen islew qaǵıydaları hám emlewleri menen tanısıw
Bınanı proektlestiriw hám úskenelew
Bınanı himoylash
---------------------------------------
70.E-XAT ne?
#Qorǵawlanǵan elektron pochta sisteması
Shifrlaw algoritmı
Tekst redaktorı
---------------------------------------

71. E-HUJJAT ne?


#Elektron hújjet aylanıw sisteması
Elektron pochta sisteması
Tekst jaratıwshı programma
---------------------------------------
72. Kriptoanalizdiń tiykarǵı waziypasın kórsetiń
#Giltni bilmasdan turıp shifr ma'lumotni ashıw jolların úyrenedi
Shifrlaw usılların izertlew etedi
Jasırın maǵlıwmatlardı qorǵawdı úyrenedi
---------------------------------------
73. Kriptografiyaning tiykarǵı waziypasın kórsetiń
#shifrlaw usılların jaratadı hám izertlew etedi
Kriptotizimlerdi buzıw jolların úyrenedi
Jasırın maǵlıwmatlardı jaratadı
---------------------------------------
74. Zamanagóy kriptografiyaning bólimlerin kórsetiń
#simmetrik hám asimmetrik kriptotizim, elektron cifrlı qol giltlerdi basqarıw
simmetrik hám asimmetrik kriptotizim, antivirus programmaları
elektron cifrlı qol, giltlerdi basqarıw, parol -login programmaları
---------------------------------------
75.Kriptologiyaning bólimlerin kórsetiń
#kriptografiya hám kriptoanaliz
Elektroncifrlı qol, antivirus programmaları
Shifrlaw, parol qoyıw
---------------------------------------
76. Tómendegi tastıyıqlerden qay-qaysısı elektron hújjet ushın orınlı?
#elektron hújjet elektron cifrlı qol menen imzolanishi shárt
elektron hújjet dástúriy qolmenen imzolanishi shárt
elektron hújjet shifrlanǵan bolıwı shárt
---------------------------------------
77. Elektron cifrlı qol emlewlerin kórsetiń
#Qoldı qoyıw, qoldı tekseriw
Qoldı qoyıw,
qoldı tekseriw, maǵlıwmattı deshifrlash Shifrlaw hám deshifrlash
---------------------------------------
78.Shifrlawǵa teris processni kórsetiń
#Deshifrlash
Kodlaw
Qol qoyıw
---------------------------------------
79.Jabıq informaciyanı gilt járdeminde ashıq informaciyaǵa ózgertiw procesi… dep ataladı
#Deshifrlash
Kodlaw
Qol qoyıw
---------------------------------------
80.Maǵlıwmattı shifrlaw hám deshifrlash ushın kerekli informaciya…
#Kriptografik gilt
Parol
Login
---------------------------------------
81.“Informaciya qawipsizligi tuwrısında”gi nızam qashan qabıl etilgen?
#Mámleketimizde bunday nızam joq
2002 jıl 10 dekabr
2004 jıl 19 dekabr
---------------------------------------
82. Xabar berilgen paydalanıwshı, process yamasa apparattıń haqıyqıy ekenligin tekseriw emlewi…
#autentifikatsiya dep ataladı
Identifikaciya dep ataladı
Avtorizatsiya dep ataladı
83.Paydalanıwshın onıń identifikatori (atı ) boyınsha anıqlaw procesi...
#identifikaciya dep ataladı
autentifikatsiya dep ataladı
Avtorizatsiya dep ataladı
---------------------------------------
84.Sub'ektke sistemada málim kepillik hám resursların beriw emlewi...
#avtorizatsiya dep ataladı
identifikaciya dep ataladı
autentifikatsiya dep ataladı
---------------------------------------
85. Málim sheńber degi sub'ektler tanısıwıwına ruxsatı berilgen informaciya…
#Konfidensial informaciya dep ataladı
Hámme ushın ashıq bolǵan informaciya dep ataladı
Isenimliligi kepillik berilgen informaciya
---------------------------------------
86. Tómendegilerdiń qay-qaysısı zamanagóy kriptografiya bólimlerine kirmaydi?
# Maǵlıwmatlardı parol járdeminde qorǵaw
Elektron cifrlı qol
Simmetrik kriptotizim
---------------------------------------
87. Tómendegilerdiń qay-qaysısı paydalanıwshın autentifikatsiyalash ushın isletiledi?
#Parol
Elektron hújjet hám login
Antivirus programması
--------------------------------------- 88.El Gamal elektron cifrlı qol algoritmı qaysı mashqalaǵa tiykarlanadı?
# Diskret logarifm mashqalasına
Faktorlash mashqalasına
Túbirden shiqarish
---------------------------------------
89. RSA shifrlaw algoritmı qaysı mashqalaǵa tiykarlanadı?
#sannı túpkilikli ko'paytuvchilarga ajıratıw mashqalasına
Túbirden shiqarish
Shifrlaw mashqalasına
---------------------------------------
90.Kompleks qorǵaw … ga tiykarlanadı huqıquiy, shólkemlestirilgen hám injener-texnikalıq qorǵawǵa
Programmauy hám texnikalıq qorǵawǵa
Fizikaliq,
#huququiy, shólkemlestirilgen hám injener-texnikalıq qorǵawǵa
---------------------------------------
91.Antivurus programmaları qaysı qorǵaw quralları gruppaına tiyisli?
#Programmalıq
Kriptografik
Texnikalıq
---------------------------------------
92. Shifrlaw qaysı qorǵaw quralları gruppaına tiyisli?
#Kriptografik
Texnikalıq
Fizikalıq
---------------------------------------
93.Tómendegilerdiń qaysı sırtqı hújim ushın orınlı?
#Internetten xakkerlar hújimi
Paydalanıwshılardıń aljasıqları
Xızmetkerlerdiń nápsiqaw maqsetleri
---------------------------------------
94.Tómendegilerdiń qay-qaysısı passiv hújim ushın orınlı?
#Maǵlıwmat menen tanısıladi
Maǵlıwmat ózgertiriledi
Maǵlıwmat joytıladıYüklə 150,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə