1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


Risk bir iqtisadi kateqoriya kimi özündə hansı hadisələri birləşdirir?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə2/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

42. Risk bir iqtisadi kateqoriya kimi özündə hansı hadisələri birləşdirir?

A) baş verə biləcək və ya baş verməyəcək hadisələri

B) baş verə biləcək hadisələri

C) baş verməyəcək hadisələri

D) ehtimal olunan hadisələri

E) ehtimal olunmayan hadisələri43. Risklərin baş verməsi nəticəsində necə iqtisadi nəticə ola bilər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 1


44. Risklərin baş verməsi nəticəsində hansı iqtisadi nəticə ola bilər?

1-mənfi;

2-sıfır;

3-müsbət;

4-maksimum zərər;

5- minimum zərər.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4

E) 2,4,545. Təşkilatın risklə effektiv mübarizəsi adətən hansı göstərici ilə müəyyən olunur?

A) riskin təsnifatı ilə

B) riskin qiymətləndirilməsi ilə

C) riskin səviyyəsi ilə

D) riskin idarə olunması ilə

E) riskin təhlili ilə46. Risklərin təsnifatlaşdırılmış sistemi özündə nəyi birləşdirir?

1-kateqoriya,

2-qrup,

3-növ,

4-yarımnöv və növ müxtəlifliyini

5- müxtəlif xüsusiyyətlərini

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 1,3,447. Nəticəsindən asılı olaraq riskləri necə böyük qrupa bölmək olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


48. Nəticəsindən asılı olaraq riskləri hansı qruplara bölmək olar?

1-Xalis

2-Spekulyativ

3-Avantura

4-Sistemli

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 2,4

E) 1,3


49. Xalis risklərə hansı risklər aiddir?

1-təbii,

2-ekoloci,

3-siyasi,

4-nəqliyyat,

5-kommersiya risklərinin bir hissəsi,

6-inzibati.

A) 1,2,3,4,5

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,4,5,6

D) 1,2,3,4,6

E) 1,2,4,5,650. Spekulyativ risklərə hansı risklər aiddir?

1-kommersiya risklərinin bir hissəsi

2-maliyyə riskləri

3-istehsalat

4-siyasi

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 1,4

E) 2,4


51. Əsas baş vermə səbəbindən asılı olaraq risklər hansı kateqoriyalara ayrılır?

1-xalis təbii

2-ekoloci

3-siyasi

4-nəqliyyat

5-kommersiya riskləri

6-inzibati

A) 1,2,3,4,5

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,4,5,6

D) 3,4,5,6

E) 1,2,3,5,652. Kommersiya riskləri struktur əlamətinə hansı risklərə bölünür?

1-əmlak

2-istehsal

3-ticarət

4-maliyyə

5-siyasi

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 2,4,553. Əmlak riskləri neədir?

A) bu risk vətəndaş-sahibkarın oğurluq, diversiya, səhlənkarlıq üzündən öz əmlakını itirməsidir.

B) bu risk vətəndaş-sahibkarın oğurluq, diversiya, səhlənkarlıq üzündən öz əmlakını itirməməsidir.

C) bu risk vətəndaş-sahibkarın oğurluq, diversiya, sığorta hadisəsi üzündən öz əmlakını itirməsidir.

D) bu risk vətəndaş-sahibkarın fəaliyyəti, diversiya, səhlənkarlıq üzündən öz əmlakını itirməsidir.

E) bu risk vətəndaş-sahibkarın oğurluq, diversiya, səhlənkarıq üzündən öz işini itirməsidir.54. İstehsal riskləri nədir?

A) bu risk müxtəlif faktorlara görə istehsalın dayandırılmasından və əsas və dövriyyə fondlarının sıradan çıxması və ya məhv olması, həmçinin istehsala yeni texnika və texnologiyanın gətirilməsi ilə bağlı olan zərərdir.

B) bu risk eyni faktorlara görə istehsalın dayandırılmasından və əsas və dövriyyə fondlarının sıradan çıxması və ya məhv olması, həmçinin istehsala yeni texnika və texnologiyanın gətirilməsi ilə bağlı olan zərərdir.

C) bu risk müxtəlif faktorlara görə istehsalın dayandırılmasından və əsas və dövriyyə fondlarının sıradan çıxmaması və ya məhv olması, həmçinin istehsala yeni texnika və texnologiyanın gətirilməsi ilə bağlı olan zərərdir.

D) bu risk müxtəlif faktorlara görə istehsalın dayandırılmasından və əsas və dövriyyə fondlarının sıradan çıxması və ya məhv olması, həmçinin istehsala yeni texnika və texnologiyanın gətirilməməsi ilə bağlı olan zərərdir.

E) bu risk müxtəlif faktorlara görə istehsalın dayandırılmasından və əsas və dövriyyə fondlarının sıradan çıxması və ya məhv olması, həmçinin istehsala yeni texnika və texnologiyanın gətirilməsi ilə bağlı olmayan zərərdir.55. Ticarət riskəri nədir?

A) ödənişlərin gecikdirilməsi, məhsulun nəqli zamanı ödənişdən imtina edilməsi, məhsulun çatdırılmaması və s. kimi səbəblərdən əmələ gələn zərərdir.

B) ödənişlərin gecikdirilməsi, məhsulun nəqli zamanı ödənişdən imtina edilməsi, məhsulun çatdırılması və s. kimi səbəblərdən əmələ gələn zərərdir.

C) ödənişlərin dayandırılması, məhsulun nəqli zamanı ödənişdən imtina edilməsi, məhsulun çatdırılmaması və s. kimi səbəblərdən əmələ gələn zərərdir.

D) ödənişlərin gecikdirilməsi, məhsulun nəqli zamanı ödənişin ödənilməsi, məhsulun çatdırılmaması və s. kimi səbəblərdən əmələ gələn zərərdir.

E) ödənişlərin verilməsi, məhsulun nəqli zamanı ödənişdən imtina edilməsi, məhsulun çatdırılmaması və s. kimi səbəblərdən əmələ gələn zərərdir.56. Maliyyə riskləri nədir?

A) ehtimal olunan maliyyə resursları, yəni pul vəsaiti itkiləri ilə əlaqədar risklərdir.

B) ehtimal olunmayan maliyyə resursları, yəni pul vəsaiti itkiləri ilə əlaqədar risklərdir.

C) ehtimal olunan maliyyə resursları, yəni pul vəsaiti itkiləri ilə əlaqədar olmayan risklərdir.

D) ehtimal olunan maliyyə resursları, yəni əmlak itkiləri ilə əlaqədar risklərdir.

E) ehtimal olunan maliyyə resursları, yəni əsas vəsaitlərin itkiləri ilə əlaqədar risklərdir.57. Riskin qiymətləndirilməsinin mühüm elementi nədir?

A) riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

B) riskin baş verməməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

C) riskin baş verməsi nəticəsində vurulmamış maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

D) riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş minimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

E) riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olmayan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.58. Maksimum mümkün olan zərərin qiymətləndirilməsi üçün hansı tədbirlər görülür?

A) obyektin planından istifadə edilir, yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qarşısını alan təcridetmə və yayılmama sistemləri öyrənilir, istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilən materiallarm yanması və başqa amillər təhlil edilir.

B) obyektin planından istifadə edilmir, yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qarşısını alan təcridetmə və yayılmama sistemləri öyrənilir, istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilən materiallarm yanması və başqa amillər təhlil edilir.

C) subyektin planından istifadə edilir, yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qarşısını alan təcridetmə və yayılmama sistemləri öyrənilir, istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilən materiallarm yanması və başqa amillər təhlil edilir.

D) obyektin planından istifadə edilir, yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qarşısını almayan təcridetmə və yayılmama sistemləri öyrənilir, istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilən materiallarm yanması və başqa amillər təhlil edilir.

E) obyektin planından istifadə edilir, yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qarşısını alan təcridetmə və yayılma sistemləri öyrənilir, istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilməyən materiallarm yanması və başqa amillər təhlil edilir.59. Sığortanın iqtisadi fəaliyyəti hansı proseslərlə əlaqədardır?

A) sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə zərər vurulduqda sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsini, sığorta haqqlarının alınmasını və sığorta ehtiyatlarının yaradılmasını təmin edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar (sığortaçılar) tərəfindən sığorta iştirakçıları (sığortalılar) arasında əmlak mənafelərinə vurulmuş zərər riskinin yenidən bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.

B) sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə zərər vurulmadıqda sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsini, sığorta haqqlarının alınmasını və sığorta ehtiyatlarının yaradılmasını təmin edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar (sığortaçılar) tərəfindən sığorta iştirakçıları (sığortalılar) arasında əmlak mənafelərinə vurulmuş zərər riskinin yenidən bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.

C) sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə zərər vurulduqda sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsini, sığorta haqqlarının alınmamasını və sığorta ehtiyatlarının yaradılmasını təmin edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar (sığortaçılar) tərəfindən sığorta iştirakçıları (sığortalılar) arasında əmlak mənafelərinə vurulmuş zərər riskinin yenidən bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.

D) sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə zərər vurulduqda sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsini, sığorta haqqlarının alınmasını və sığorta ehtiyatlarının yaradılmasnı təmin edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar (sığortaçılar) tərəfindən sığorta iştirakçıları (sığortalılar) arasında əmlak mənafelərinə vurulmamış zərər riskinin yenidən bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.

E) sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə zərər vurulduqda sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsini, sığorta haqqlarının alınmasını və sığorta ehtiyatlarının yaradılmasnı təmin edən ixtisaslaşdırılmamış təşkilatlar (sığortaçılar) tərəfindən sığorta iştirakçıları (sığortalılar) arasında əmlak mənafelərinə vurulmuş zərər riskinin yenidən bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.60. Sığortalılar arasında risklərin yenidən bölüşdürülməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Sığortalılardan һәг birinin əmlak mənafelərinə vurulmuş zərərin potensial riskinin hamıya «paylanması» və bir nəticə kimi sığortalılardan һәг biri faktiki baş vermiş zərərin əvəzinin ödənilməsində iştirakçıya çevrilən xüsusi proses kimi başa düşülür.

B) Sığortalılardan һәг birinin əmlak mənafelərinə vurulmamış zərərin potensial riskinin hamıya «paylanması» və bir nəticə kimi sığortalılardan һәг biri faktiki baş vermiş zərərin əvəzinin ödənilməsində iştirakçıya çevrilən xüsusi proses kimi başa düşülür.

C) Sığortalılardan һәг birinin əmlak mənafelərinə vurulmuş zərərin potensial riskinin hamıya «paylanmaması» və bir nəticə kimi sığortalılardan һәг biri faktiki baş vermiş zərərin əvəzinin ödənilməsində iştirakçıya çevrilən xüsusi proses kimi başa düşülür.

D) Sığortalılardan һәг birinin əmlak mənafelərinə vurulmuş zərərin potensial riskinin hamıya «paylanması» və bir nəticə kimi sığortalılardan һәг biri faktiki baş verməmiş zərərin əvəzinin ödənilməsində iştirakçıya çevrilən xüsusi proses kimi başa düşülür.

E) Sığortalılardan һәг birinin əmlak mənafelərinə vurulmuş zərərin potensial riskinin hamıya «paylanması» və bir nəticə kimi sığortalılardan һәг biri faktiki baş vermiş zərərin əvəzinin ödənilməməsində iştirakçıya çevrilən xüsusi proses kimi başa düşülür.61. Risklərin yenidən bölüşdürməsi hansı hadisələrə münasibətdə mümkündür?

A) təsadüfi

B) ehtimal olunan

C) ehtimal olmayan

D) proqnozlaşdırılan

E) əsaslandırılmış62. Təsadüfi hadisələrin baş verməsi nələrə səbəb olur?

A) vətəndaşların həyat və sağlamlığına ziyanın vurulmasına və ya onların, sahibkarların əmlakına, əmlak mənafelərinə zərərin vurulmasına səbəb olur.

B) vətəndaşların həyat və sağlamlığına ziyanın vurulmamasına və ya onların, sahibkarların əmlakına, əmlak mənafelərinə zərərin vurulmasına səbəb olur.

C) vətəndaşların həyat və sağlamlığına ziyanın vurulmasına və ya onların, sahibkarların əmlakına, əmlak mənafelərinə zərərin vurulmamasına səbəb olur.

D) vətəndaşların həyat və sağlamlığına ziyanın vurulmasına və ya onların, sığortaçıların əmlakına, əmlak mənafelərinə zərərin vurulmasına səbəb olur.

E) sığortaçıların həyat və sağlamlığına ziyanın vurulmasına və ya onların, sahibkarların əmlakına, əmlak mənafelərinə zərərin vurulmasına səbəb olur.63. Təsadüfi hadisələrə münasibətlərdə əsas an hansı vaxtdır?

A) yenidən bölüşdürmə prosesinin təşkilini təmin edən sığortaçının sığorta haqqını (sığorta mükafatını) ödəməsidir.

B) yenidən bölüşdürmə prosesinin təşkilini təmin edən sığortalının sığorta haqqını (sığorta mükafatını) ödəməsidir.

C) yenidən bölüşdürmə prosesinin təşkilini təmin etməyən sığortaçının sığorta haqqını (sığorta mükafatını) ödəməsidir.

D) yenidən bölüşdürmə prosesinin təşkilini təmin edən sığortaçının sığorta haqqını (sığorta mükafatını) ödəməməsidir.

E) yenidən bölüşdürmə prosesinin təşkilini təmin edən sığortaçının sığorta məbləğinin ödəməsidir.64. Riskin səviyyəsinin müəyyən edilməsi vəzifələrinin təhlili zamanı hansı məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır?

1-Sistemin idarə olunmayan ilkin cəhətlərinin parametrinin nəzərdən keçirilməsi.

2-Ayrı-ayrı problemlərin, vəzifələrin һәlli üzrə qərarın qəbulu imkanlılığını müəyyən etmək.

3-Sistemin arzu olunan vəziyyətinin müəyyən edilməsi.

4-Əlverişli qərarların qəbulu, çıxış yolunun tapılması üçün meyarların qəbulu.

5-Resursların məhdudluğunu, real situasiyanı nəzərə almaq şərti ilə vəziyyətdən çıxış variantının hazırlanması.

6-Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə təsir dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

A) 1,2,3,4,5

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,4,5,6

D) 1,2,4,5,6

E) 2,3,4,565. Riskin dərəcəsi nədir?

A) itki hadisəsinin başlanması və həm də mümkün zərərin baş verməsi miqdarına dair ehtimaldır.

B) itki hadisəsinin başa çatması və həm də mümkün zərərin baş verməsi miqdarına dair ehtimaldır.

C) itki hadisəsinin başlanması və həm də mümkün zərərin baş verməməsi miqdarına dair ehtimaldır.

D) itki hadisəsinin başlamazdan əvvəl və həm də mümkün zərərin baş verməsi miqdarına dair ehtimaldır.

E) itki hadisəsinin başlanması və həm də mümkün zərərin baş verməsi miqdarına dair dəqiq məlumatdır.66. Sahibkarın riski hansı göstəriciləri xarakterizə edir?

A) qoyulan kapitaldan gözlənilən maksimum və minimum gəlirin (zərərin) miqdarını subyektiv ehtimalı ilə kəmiyyətcə xarakterizə edir.

B) əldə edilən kapitaldan gözlənilən maksimum və minimum gəlirin (zərərin) miqdarını subyektiv ehtimalı ilə kəmiyyətcə xarakterizə edir.

C) qoyulan kapitaldan gözlənilən minimum gəlirin (zərərin) miqdarını subyektiv ehtimalı ilə kəmiyyətcə xarakterizə edir.

D) qoyulan kapitaldan gözlənilən maksimum gəlirin (zərərin) miqdarını subyektiv ehtimalı ilə kəmiyyətcə xarakterizə edir.

E) qoyulan kapitaldan gözlənilən maksimum və minimum gəlirin (zərərin) miqdarını subyektiv ehtimalı ilə keyfiyyətcə xarakterizə edir.67. Riskin dərəcəsi nə vaxt yüksək olur?

A) maksimal və minimal gəlirlər (itkilər) arasında diapazon çox olduqca

B) maksimal və minimal gəlirlər (itkilər) arasında diapazon az olduqca

C) maksimal və minimal gəlirlər (itkilər) arasında diapason barabər olduqca

D) maksimal və minimal gəlirlər (itkilər) arasında diapazon sıfır olduqca

E) maksimal və minimal gəlirlər (itkilər) arasında diapazon 1-ə barabər olduqca68. Risk hansı formada ola bilər?

1- qəbul olunan

2-kritik

3-faciəli

4-avantura

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 1,3,4

E) 1,4


69. Qəbul olunan hansı risklərdir?

A) planlaşdırılmış layihənin reallaşdırılması zamanı bütün gəlirin itməsi təhlükəsi olan risklərdir.

B) planlaşdırılmamış layihənin reallaşdırılması zamanı bütün gəlirin itməsi təhlükəsi olan risklərdir.

C) planlaşdırılmış layihənin reallaşdırılmaması zamanı bütün gəlirin itməsi təhlükəsi olan risklərdir.

D) planlaşdırılmış layihənin reallaşdırılması zamanı bütün gəlirin itməsi təhlükəsi olmayan risklərdir.

E) planlaşdırılmış layihənin reallaşdırılması zamanı bütün gəlirin itməməsi təhlükəsi olan risklərdir.70. Kritik risklər hansılardır?

A) ancaq gəlirin itirilməsi təhlükəsi deyil, həmçinin zərərin sahibkarın vəsaitləri hesabına örtülməsidir.

B) ancaq gəlirin itirilməsi təhlükəsi deyil, həmçinin zərərin sahibkarın vəsaitləri hesabına örtülməməsidir.

C) ancaq sığorta haqqının itirilməsi təhlükəsi deyil, həmçinin zərərin sahibkarın vəsaitləri hesabına örtülməsidir.

D) ancaq gəlirin itirilməsi təhlükəsi deyil, həmçinin zərərin sığortalının vəsaitləri hesabına örtülməsidir.

E) ancaq gəlirin itirilməsi təhlükəsi deyil, həmçinin zərərin sığortaçının vəsaitləri hesabına örtülməsidir.71. Faciəli risklər hansılardır?

A) kapitalın, əmlakın itirilməsi və sahibkarın müflisləşməsi təhlükəsidir.

B) kapitalın, əmlakın itirilməsi və sığortalının müflisləşməsi təhlükəsidir.

C) kapitalın, əmlakın itirilməsi və sığortaçının müflisləşməsi təhlükəsidir.

D) kapitalın, əmlakın itirilməsi və sahibkarın müflisləşməsi təhlükəsi olmayandır.

E) kapitalın, əmlakın itirilməsi və üçüncü şəxsin müflisləşməsi təhlükəsidir.72. Sahibkar üçün risk nədir?

A) "bəxti gətirəcək-gətirməyəcək" prinsipi üzrə xoşbəxtliyə nail olmaq ümidi ilə edilən hərəkətdir.

B) "bəxti gətirəcək" prinsipi üzrə xoşbəxtliyə nail olmaq ümidi ilə edilən hərəkətdir.

C) "bəxti gətirməyəcək" prinsipi üzrə xoşbəxtliyə nail olmaq ümidi ilə edilən hərəkətdir.

D) "bəxti gətirəcək-gətirməyəcək" prinsipi üzrə xoşbəxtliyə nail olmaq ümidi olmayan hərəkətdir.

E) "bəxti gətirəcək-gətirməyəcək" prinsipi üzrə bədbəxtliyə nail olmaq ümidi ilə edilən hərəkətdir.73. Riski qəbul etməyin başlıca səbəbi nədir?

A) təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi, yəni iqtisadi və siyasi şəraitin məlum olmamasıdır.

B) təsərrüfat situasiyasının müəyyənliyi, yəni iqtisadi və siyasi şəraitin məlum olmamasıdır.

C) təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi, yəni iqtisadi və siyasi şəraitin məlum olmasıdır.

D) sığorta situasiyasının qeyri-müəyyənliyi, yəni iqtisadi və siyasi şəraitin məlum olmamasıdır.

E) təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi, yəni iqtisadi şəraitin məlum olmamasıdır.74. Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi dəyişdikdə, riskin dərəcəsi necə dəyişir?

A) Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi artdıqca, riskin dərəcəsi də bir о qədər yüksək olur.

B) Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi azaldiqda, riskin dərəcəsi də bir о qədər yüksək olur.

C) Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi artdıqca, riskin dərəcəsi də bir о qədər aşağı olur.

D) Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi 0-a bərabər olarsa, riskin dərəcəsi də bir о qədər yüksək olur.

E) Qərarı qəbul edən zaman təsərrüfat situasiyasının qeyri-müəyyənliyi 1-ə barabər olarsa, riskin dərəcəsi də bir о qədər yüksək olur.75. Kəmiyyət təhlili nədir?

A) maliyyə risklərinin növlərinin və yekun maliyyə risklərinin konkret olaraq, dəymiş pul zərərinin müəyyən edilməsidir.

B) valyuta risklərinin növlərinin və yekun maliyyə risklərinin konkret olaraq, dəymiş pul zərərinin müəyyən edilməsidir.

C) istehsal risklərinin növlərinin və yekun maliyyə risklərinin konkret olaraq, dəymiş pul zərərinin müəyyən edilməsidir.

D) siyasi risklərinin növlərinin və yekun maliyyə risklərinin konkret olaraq, dəymiş pul zərərinin müəyyən edilməsidir.

E) inzibati risklərinin növlərinin və yekun maliyyə risklərinin konkret olaraq, dəymiş pul zərərinin müəyyən edilməsidir.76. Təhlil zamanı riskin həcmini kəmiyyətcə təyin etmək üçün nəyi bilmək lazımdır?

A) hər bir hadisənin bütün mümkün nəticələrini və onların baş verməsi ehtimalını bilmək lazımdır.

B) hər bir hadisənin bütün mümkün nəticələrini və onların baş verməməsi ehtimalını bilmək lazımdır.

C) hər bir hadisənin bəzi nəticələrini və onların baş verməsi ehtimalını bilmək lazımdır.

D) hər bir hadisənin bütün mümkün olmayan nəticələrini və onların baş verməsi ehtimalını bilmək lazımdır.

E) hər bir hadisənin lazımi mümkün nəticələrini və onların baş verməsi ehtimalını bilmək lazımdır.77. Ehtimal nəyi göstərir?

A) müəyyən nəticəni almağın mümkünlüyünü göstərir.

B) müəyyən olmayan nəticəni almağın mümkünlüyünü göstərir.

C) lazimi nəticəni almağın mümkünlüyünü göstərir.

D) müəyyən nəticəni almamağın mümkünlüyünü göstərir.

E) müəyyən nəticəni almağın qeyri- mümkünlüyünü göstərir.78. Nisbi formada risk necə müəyyən olunur?

A) itkilərin mümkün olan həcmi qədər müəyyən olunur, hansı ki sahibkarın əmlak vəziyyətini, hazırkı sahibkarlıq fəaliyyətinə sərf olunan vəsaitlərin ümumi həcmi, ya da gözlənilən gəliri qəbul etmək daha rahatdır.

B) itkilərin mümkün olmayan həcmi qədər müəyyən olunur, hansı ki sahibkarın əmlak vəziyyətini, hazırkı sahibkarlıq fəaliyyətinə sərf olunan vəsaitlərin ümumi həcmi, ya da gözlənilən gəliri qəbul etmək daha rahatdır.

C) itkilərin mümkün olan həcmi qədər müəyyən olunur, hansı ki sahibkarın əmlak vəziyyətini, hazırkı sahibkarlıq fəaliyyətinə sərf olunmayan vəsaitlərin ümumi həcmi, ya da gözlənilən gəliri qəbul etmək daha rahatdır.

D) itkilərin mümkün olan həcmi qədər müəyyən olunur, hansı ki sahibkarın əmlak vəziyyətini, hazırkı sahibkarlıq fəaliyyətinə sərf olunan vəsaitlərin ümumi həcmi, ya da gözlənilməyən gəliri qəbul etmək daha rahatdır.

E) itkilərin mümkün olan həcmi qədər müəyyən olunur, hansı ki sahibkarın əmlak vəziyyətini, hazırkı sahibkarlıq fəaliyyətinə sərf olunan vəsaitlərin ümumi həcmi, ya da gözlənilən zərəri qəbul etmək daha rahatdır.79. Risklərin baş verməsi zamanı zərər necə hesab olunacaq?

A) gözlənilən mənfəətin həcmi ilə müqayisədə gəlirin, mədaxilin qəbul edilməməsi hesab olunacaq.

B) gözlənilən mənfəətin həcmi ilə müqayisədə gəlirin, mədaxilin qəbul edilməsi hesab olunacaq.

C) gözlənilməyən mənfəətin həcmi ilə müqayisədə gəlirin, mədaxilin qəbul edilməməsi hesab olunacaq.

D) gözlənilən mənfəətin həcmi ilə müqayisədə zərərin, mədaxilin qəbul edilməməsi hesab olunacaq.

E) gözlənilən mənfəətin həcmi ilə müqayisədə gəlirin, zərərin qəbul edilməməsi hesab olunacaq.80. Sahibkarlıq itkiləri nədir?

A) sahibkarlıq gəlirinin təsadüfən aşağı düşməsidir.

B) sığortaçının gəlirinin təsadüfən aşağı düşməsidir.

C) sahibkarlıq zərərinin təsadüfən aşağı düşməsidir.

D) sahibkarlıq gəlirinin bilərəkdən aşağı düşməsidir.

E) sahibkarlıq mənfəətinin təsadüfən aşağı düşməsidir.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə