1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi nədir?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə7/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

237. Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi nədir?

A) Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi onlarla keyfiyyətsiz müqavilənin bağlanması sayılır.

B) Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi onlarla keyfiyyətli müqavilənin bağlanması sayılır.

C) Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi onlarla keyfiyyətsiz müqavilənin bağlanmaması sayılır.

D) Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi onlarla uzunmüddətli müqavilənin bağlanması sayılır.

E) Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskinin əsas səbəbi onlarla qısamüddətli müqavilənin bağlanması sayılır.238. Partnyorlarla keyfiyyətsiz müqavilənin bağlanması nə deməkdir?

A) Bu о deməkdir ki, lazımınca razılaşdırılmamış müqavilə üzündən partnyorlar arasında fikir müxtəlifliyi yarana bilər ki, bunu digər tərəfin güzəştə getmək istəməməyi ilə bağlı olaraq nizamlamaq çox mürəkkəb işə çevrilər.

B) Bu о deməkdir ki, lazımınca razılaşdırılmış müqavilə üzündən partnyorlar arasında fikir müxtəlifliyi yarana bilər ki, bunu digər tərəfin güzəştə getmək istəməməyi ilə bağlı olaraq nizamlamaq çox mürəkkəb işə çevrilər.

C) Bu о deməkdir ki, lazımınca razılaşdırılmamış müqavilə üzündən partnyorlar arasında fikir müxtəlifliyi yarana bilər ki, bunu digər tərəfin güzəştə getməyi ilə bağlı olaraq nizamlamaq çox mürəkkəb işə çevrilər.

D) Bu о deməkdir ki, lazımınca razılaşdırılmamış müqavilə üzündən partnyorlar arasında fikir müxtəlifliyi yarana bilər ki, bunu digər tərəfin güzəştə getmək istəməməyi ilə bağlı olamayaraq nizamlamaq çox mürəkkəb işə çevrilər.

E) Bu о deməkdir ki, lazımınca razılaşdırılmamış müqavilə üzündən sığortaçılar arasında fikir müxtəlifliyi yarana bilər ki, bunu digər tərəfin güzəştə getmək istəməməyi ilə bağlı olaraq nizamlamaq çox mürəkkəb işə çevrilər.239. Partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin dayandırılması riskin səviyyəsini aşağı salmaq üçün əsas üsul hansıdır?

A) Dəqiq və savadlı tərtib olunmuş müqavilədir ki, burada təsərrüfat fəaliyyəti gedişində ortaya çıxa biləcək bütün problemlər təfsilatı ilə və hərtərəfli işıqlandırılır.

B) Dəqiq və savadlı tərtib olunmuş müqavilədir ki, burada təsərrüfat fəaliyyəti gedişində ortaya çıxa bilməyəcək bütün problemlər təfsilatı ilə və hərtərəfli işıqlandırılır.

C) Dəqiq və savadlı tərtib olunmuş müqavilədir ki, burada sığorta prosesində ortaya çıxa biləcək bütün problemlər təfsilatı ilə və hərtərəfli işıqlandırılır.

D) Dəqiq və savadlı tərtib olunmuş müqavilədir ki, burada təsərrüfat fəaliyyəti gedişində ortaya çıxa biləcək bir neçə problemlər təfsilatı ilə və hərtərəfli işıqlandırılır.

E) Dəqiq və savadlı tərtib olunmuş müqavilədir ki, burada təsərrüfat fəaliyyəti gedişində ortaya çıxa biləcək bütün problemlər təfsilatı ilə və hərtərəfli işıqlandırılmır.240. Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan rəqabət riskinin əsasında nə durur?

A) bazar subyektlərinin davranış strategiyası ilə bağlı qeyri-müəyyənlik dayanır.

B) bazar obyektlərinin davranış strategiyası ilə bağlı qeyri-müəyyənlik dayanır.

C) bazar subyektlərinin davranış strategiyası ilə bağlı tam qeyri-müəyyənlik dayanır.

D) bazar subyektlərinin davranış strategiyası ilə bağlı qismən qeyri-müəyyənlik dayanır.

E) bazar subyektlərinin davranış strategiyası ilə bağlı orta qismən qeyri-müəyyənlik dayanır.241. Yeni rəqib firmaların yaranma riskinin əsas yaranma mənbəyi nədir?

A) yerli gənc rəqib firmaların meydana gəlməsidir.

B) yerli köhnə rəqib firmaların meydana gəlməsidir.

C) xarici gənc rəqib firmaların meydana gəlməsidir.

D) yerli gənc rəqib sığorta şirkətlərinin meydana gəlməsidir.

E) xarici sığorta şirkətlərinin meydana gəlməsidir.242. Yerli gənc rəqib firmaların meydana gəlməsi nə ilə əlaqədardır?

1-istehsalat praktikasına elmi-texniki tərəqqinin naliyyətlərini tətbiq etməklə - bunun nəticəsində əvvəlki ba­za məhsulunun istehsalında yeni texnologiyalar yaranır və onun istehlak xüsusiyyətlərini olduqca yaxşılaşdırır.

2-analoci ixtisaslı yeni firmaların həm bu biznes istiqamətində iştirak etməyən yeni şəxslər, həmçinin də əvvəllər həmin firma üçün işləyən bazis nou-hausunun daşıyıcıları tərəfindən yaradılması.

3-istehsalat praktikasına elmi-texniki tərəqqinin naliyyətlərini tətbiq etməklə - bunun nəticəsində əvvəlki ba­za məhsulunun istehsalında yeni texnologiyalar yaranmır və onun istehlak xüsusiyyətlərini dəyişdirmir.

4-analoci ixtisaslı yeni firmaların həm bu biznes istiqamətində iştirak edən yeni şəxslər, həmçinin də əvvəllər həmin firma üçün işləməyən bazis nou-hausunun daşıyıcıları tərəfindən yaradılması.

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 1,3

E) 2,4


243. Xarici eksportyorların yerli bazara ekspansiyası riski nə ilə bağlıdır?

A) six şəkildə yeni rəqib firmaların yaranması riski ilə bağlıdır.

B) six şəkildə köhnə rəqib firmaların yaranması riski ilə bağlıdır.

C) six şəkildə xarici rəqib firmaların yaranması riski ilə bağlıdır.

D) six şəkildə yerli rəqib firmaların yaranması riski ilə bağlıdır.

E) six şəkildə yeni rəqib firmaların yaranmaması riski ilə bağlıdır.244. Xarici eksportyorların yerli bazara ekspansiyası riskinin əsas yaranma mənbəyi nədir?

A) xarici istehsalçıların bazarda yaranmış rəfi doldurmaq istəyidir.

B) yerli istehsalçıların bazarda yaranmış rəfi doldurmaq istəyidir.

C) yeni istehsalçıların bazarda yaranmış rəfi doldurmaq istəyidir.

D) köhnə istehsalçıların bazarda yaranmış rəfi doldurmaq istəyidir.

E) xarici istehsalçıların bazarda yaranmamış rəfi doldurmaq istəyidir.245. Xarici eksportyorlrın yerli bazara ekspansiyası riskini spesifikliyi nədədir?

A) bu za­man xarici firmalar ya əvvvəllər həmin bazarda öz malını təqdim etməməkdə, ya da onu məhdud miqdarda təklif etməkdədir.

B) bu za­man yerli firmalar ya əvvvəllər həmin bazarda öz malını təqdim etməməkdə, ya da onu məhdud miqdarda təklif etməkdədir.

C) bu za­man yeni firmalar ya əvvvəllər həmin bazarda öz malını təqdim etməməkdə, ya da onu məhdud miqdarda təklif etməkdədir.

D) bu za­man köhnə firmalar ya əvvvəllər həmin bazarda öz malını təqdim etməməkdə, ya da onu məhdud miqdarda təklif etməkdədir.

E) bu za­man xarici firmalar ya əvvvəllər həmin bazarda öz malını təqdim etməkdə, ya da onu məhdud miqdarda təklif etməməkdədir.246. Firmanın satdığı məhsulun analoqları (əvəzediciləri) tərəfindən rəqabət riskinin asas yaranma mənbəyi nədir?

A) elmi-texniki tərəqqinin inkişafıdır.

B) sığortanın inkişafıdır.

C) iqtisadiyyatın inkişafıdır.

D) sığorta bazarının inkişafıdır.

E) bazarın inkişafıdır.247. Maliyyə riskləri nədir?

A) sahibkarlıq fəaliyyətinin gedişində meydana çıxan elə risk növüdür ki, maliyyə ehtiyatları (pul vəsaiti) itgisi ehtimalı ilə bağlıdır.

B) sahibkarlıq fəaliyyətinin gedişində meydana çıxan elə risk növüdür ki, maliyyə ehtiyatları (pul vəsaiti) itgisi ehtimalı ilə bağlı deyil.

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin gedişində meydana çıxan elə risk növüdür ki, əmlakın itgisi ehtimalı ilə bağlıdır.

D) sahibkarlıq fəaliyyətinin gedişində meydana çıxan elə risk növüdür ki, sığorta ehtiyatlarının itgisi ehtimalı ilə bağlıdır.

E) sahibkarlıq fəaliyyətinin gedişində meydana çıxan elə risk növüdür ki, əmək ehtiyatlarının itgisi ehtimalı ilə bağlıdır.248. Pulun alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı risklər yaranma yerinin ehtimalına görə necə bölünür?

1-valyuta riski,

2-inflyasiya riski,

3-deflyasiya riski,

4-istehsalat riski,

5-siyasi risklər.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,5

D) 1,2,4

E) 2,3,5249. Nəzərdə tutulmayan və istehsalat smetasından əlavə xərclərlə bağlı risk necə bölünə bilər?

1-ehtiyatların bazardakı qiymətinin qalxması ilə bağlı risk,

2-firmaya verilən kredit üzrə «üzən» faiz stavkasının artması və bankda saxlanan vəsait üzrə depozit stavkasının aşağı enməsi riski,

3-səhmlər üzrə dividend məbləğinin əvvəl nəzərdə tutulan ölçüdən məcburən (planlaşdırılmadan) artması, yaxud firmanın payları üzrə ödəniş (gə lirdən digər ödənişlər) riski,

4-müəssisənin inkişaf planında nəzərdə tutulmay­an tədbirlər üçün vəsait ayırması riski,

5-müəssisənin kontragentləri tərəfindən təchizatın pozulması nəticəsində işin təcili olaraq yerinə yetirilməsi üçün əlavə ödənişin verilməsi riski,

6-ehtiyatların bazardakı qiymətinin aşağı enməsi ilə bağlı risk,

7-firmaya verilən kredit üzrə «üzən» faiz stavkasının aşağı enməsi və bankda saxlanan vəsait üzrə depozit stavkasının atması riski.

A) 1,2,3,4,5

B) 1,3,4,5,6

C) 1,2,4,5,7

D) 2,3,4,5,6

E) 1,4,5,6,7250. Təsərrüfat fəaliyyətinin lazımi maliyyə ilə təmin olunmaması risklrinə nələr aiddir?

1-firmanın bütövlükdə fəaliyyəti üçün, yaxud onun fəaliyyətinin ayrıca bir istiqaməti üçün yeganə maliyyə mənbəyinin tapılmaması,

2-seçilmiş maliyyə metodunun özünü doğrultmaması,

3-konkret layihənin həyata keçirilməsi gedişində maliyyə mənbəyinin yox olması,

4- firmanın bütövlükdə fəaliyyəti üçün, yaxud onun fəaliyyətinin ayrıca bir istiqaməti üçün yeganə maliyyə mənbəyinin tapılması,

5-seçilmiş maliyyə metodunun özünü doğrultması.

A) 1,2,3

B) 1,3,5

C) 2,4,5

D) 1,2,4

E) 3,4,5251. Kapital qoyuluşu (investisiya riskləri) ilə bağlı risklərin mahiyyəti nədir?

A) investisiyanın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə uzunmüddətli ka­pital qoyuluşu şəklində həyata keçirilən vasait olmasıdır.

B) investisiyanın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə qısamüddətli ka­pital qoyuluşu şəklində həyata keçirilən vasait olmasıdır.

C) investisiyanın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə ortamüddətli ka­pital qoyuluşu şəklində həyata keçirilən vasait olmasıdır.

D) investisiyanın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə uzunmüddətli ka­pital qoyuluşu şəklində həyata keçirilən vasaitin olmamasıdır.

E) investisiyanın iqtisadiyyatın bütün sahələrinə uzunmüddətli ka­pital qoyuluşu şəklində həyata keçirilən pul vasaitinin olmasıdır.252. İnvestisiya fəaliyyətini müşaiyət edən risklərin yaranma mənbəyi onların meydana çıxma sahəsinə müvafiq olaraq necə bölünür?

1-vəsaitin iqtisadiyyatın istehsalat və qeyri-istehsalat sahələrinə qoyuluşu ilə bağlı,

2-firmanın maliyyə bazarında fəaliyyəti ilə bağlı,

3-vəsaitin iqtisadiyyatın qeyri-istehsalat sahələrinə qoyuluşu ilə bağlı,

2-firmanın sığorta bazarında fəaliyyəti ilə bağlı.

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 1,3

E) 2,4


253. Müəssisənin maliyyə bazarında fəaliyyəti ilə bağlı olan investisiya riskləri necə bölünür?

1-əldən buraxılan mənfəət risqki,

2-gəlirin aşağı düşməsi riski,

3-faiz riski,

4-kredit riski,

5-gəlirin artması riski,

6-istehsalat riski.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,3,4,5254. Kredit riskləri hansı risklərdən ibarətdir?

1-birca riskindən,

2-selektiv riskdən,

3-likvid riskindən,

4-bankrot riskindən,

5-faiz riskindən,

6-inflyasiya riskindən.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,3,4,5255. Valyuta riskləri nədir?

A) bir xarici valyuta kursunun digərinə nisbətdə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq xarici iqtisadi, kredit və digər əməliyyatlar apararkən valyuta itgisinə məruz qalmaq təhlükəsi deməkdir.

B) bir xarici valyuta kursunun digərinə nisbətdə dəyişməməsi ilə əlaqədar olaraq xarici iqtisadi, kredit və digər əməliyyatlar apararkən valyuta itgisinə məruz qalmaq təhlükəsi deməkdir.

C) bir xarici valyuta kursunun digərinə nisbətdə dəyişməsi ilə əlaqədar olamayaraq xarici iqtisadi, kredit və digər əməliyyatlar apararkən valyuta itgisinə məruz qalmaq təhlükəsi deməkdir.

D) bir xarici valyuta kursunun digərinə nisbətdə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq xarici iqtisadi, kredit və digər əməliyyatlar apararkən valyuta itgisinə məruz qalmamaq təhlükəsi deməkdir.

E) bir xarici valyuta kursunun digərinə nisbətdə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq xarici iqtisadi, kredit və digər əməliyyatlar aparmadıqda valyuta itgisinə məruz qalmaq təhlükəsi deməkdir.256. Valyuta riskin mənbəyi nədir?

1-bazarın beynəlmiləşməsi,

2-birgə müəssisələrin yaranması,

3-müəssisənin fəaliyyətinin diversifikasiyasının nəticəsi.

4-bazarın milliləşməsi,

5-birgə müəssisələrin yaranmaması.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5257. Valyuta riskinin mənbələrini onların yaranma yerinə görə qruplara necə bölmək mümkündür?

1-firmanın xarici partnyorunun pul vəsaitinin keçirilməsi ilə bağlı öhdəliyi yerinə yetirmək istəməməsi, yaxud buna imkanının olmaması,

2-bəzi səbəblər üzündən (məsələn, saziş bağlanan məqamda valyuta kursunun dəyişməsi və s.) konkret razılaşmalar aparılarkən valyuta itgisinə məruz qalmaq ehtimalı,

3-firmarıın xarici kontragentinin balansı daxili bazar­da (stifadə oiunan balanslar sisteminə keçərkən səhvə vol verilməsi ehtimalı,

4-firmanın partnyorlarının pul vəsaitinin keçirilməsi ilə bağlı öhdəliyi yerinə yetirmək istəməməsi, yaxud buna imkanının olması,

5-bəzi səbəblər üzündən (məsələn, saziş bağlanan məqamda valyuta kursunun dəyişməsi və s.) konkret razılaşmalar aparılarkən valyuta itgisinə məruz qalmamaq ehtimalı.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5258. Ümumi şəkildə inflyasiya risklərinin ya­ranma səbəbi nə ilə bağlıdır?

A) makroiqtisadi siyasətdə ümumiqtisadi xa­rakter problemləri ilə bağlıdır.

B) mikroiqtisadi siyasətdə ümumiqtisadi xa­rakter problemləri ilə bağlıdır.

C) makroiqtisadi siyasətdə xüsusi iqtisadi xa­rakter problemləri ilə bağlıdır.

D) firmanın daxili problemləri ilə bağlıdır.

E) ölıkənin siyasi problemləri ilə bağlıdır.259. Deflyasiya riski nə zaman yaranır?

1-malların qiymət səviyyəsinin aşağı enməsində və bunun nəticəsində firmanın gəlirinin azalmasında;

2-verginin artma ehtimalının mövcudluğunda və bu­nun nəticəsində gəlirin aşağı düşməsi və həmçinin onun firmadaxili istifadəsinin aşağı enməsində;

3-uçot bank tarifınin artma ehtimalının mövcudluğunda və bunun tariflərin gəlirliyinə neqativ təsir göstərməsındə;

4-müəssisələrin xarici iqtisadi əlaqələrinin nizamlanması ilə əlaqədar məsələlərə dövlətin qarışmasında.

5-malların qiymət səviyyəsinin aşağı enməsində və bunun nəticəsində firmanın gəlirinin artmasında;

6-verginin artma ehtimalının mövcudluğunda və bu­nun nəticəsində gəlirin artması və həmçinin onun firmadaxili istifadəsinin artmasında.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,3,4,5260. Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan xərclər və planlaşdırılmış xərclər smetasının artması ilə bağlı risklərin neçə yaran­ma mənbəyivar?

1-ehtiyatlar bazarında konyunkturanın təhlili və proqnozlaşdınlması zamanı səhvə yol verilməsi ehtimalı,

2-bir çox səbəblərdən ehtiyat tədarükçüləri tərəfindən qiymət siyasətində dəyişiklik edilməsinin mümkünlüyü,

3-fırmanın özü üçün daha optimal tədarükçü seçə bildiyi bazarın daralacağı ehtimalının mövcudluğu,

4-bir çox səbəblərdən ehtiyat tədarükçüləri tərəfindən qiymət siyasətində dəyişiklik edilməməsinin mümkünlüyü,

5-fırmanın özü üçün daha optimal tədarükçü seçə bildiyi bazarın genişlənməsi ehtimalının mövcudluğu.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5261. Müəssisənin inkişaf planında nəzərdə tutulmayan tədbirlərə pul buraxılması ilə bağlı riskin mənbəyində nələr durur?

1-innovasiya məhsulunun yaradılma prosesində texniki müvəffəqiyyətsizliklərin olması ehtimalı və bunun nəticəsində təkrar araşdırmalar və axtarışların aparılma vacibliyi;

2-yeni məhsul və texnologiyanın tam tətbiqə qədər çatdırılması vacibliyi. Bu isə yüksək maddi və əmək xərclərinə səbəb olur;

3-müəssisəyə verilən ehtiyatların keyfıyyəti ilə bağlı gözlənilməz problem yaranarsa (yaxud onların xarakteristikası ilə bağlı), bunun güclü nəzarətə alınması vacibliyi;

4-yeni məhsulun satışı ilə bağlı əlavə həvəsləndirmə vacibliyi. (bununla əlaqədar sabit tələbata proqnozun ve­rildiyi və xərclərin səviyyəsinin planlaşdırıldığına baxmayaraq),

5-firmanın istehsal etdiyi məhsul standartlarına istehsalçıların münasibətinin dəyişməməsi ehtimalı;

6-əvvəlcədən nəzərdə tutulan kənar mütəxəssislərin xidmətinin ödənməməsi.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,3,4,5262. Fəaliyyətin lazımi maliyyə təchizatınm olmaması ilə bağlı risklərin yaranma mənbəyi hansılardır?

1-əgər firma öz fəaliyyətini müstəqil olaraq (yalnız öz vəsaiti hesabına) qurmağı planlaşdırırsa, maliyyə planının yerinə yetirilməməsi üzündən (vəsatin çatdırılması müddətinin yaxud həcminin pozulması, ya da bir çox başqa səbəblər) maliyyələşmədə çatışmazlıq yarana bilər. Beləliklə, böyük itgiyə məruz qalmaq ehtimalı ortalığa çıxır;

2-əgər maliyyə istiqaməti kənar mənbələrə yönəlirsə, büdcədə bir sıra səbəblərdən defisit yarana bilər ki, onların arasında ən vacibi kredit xidmətinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində kredit xəttinin bağlanması yaxud dondurulmasıdır; bu isə faizlərin ödənməməsi yaxud ödəniş qrafikinə əməl olunmaması, partnyorların firmaya yaxud onun həmin fəaliyyət istiqamətinə münasibətinin dəyişməsi nəticəsində baş verir;

3-hətta bir neçə maliyyə mənbəyinin olduğu halda bəzən firmada vəsait çatışmazlığı ola bilər;

4-həmin firmaya xidmət göstərən bankın öz işini lazımınca sürətli və keyfiyyətli qurulmaması (məsələn, pul keçirilmələrinin, ödəniş tapşırıqlarının gecikdirilməsi və s.).

hətta bir neçə maliyyə mənbəyinin olduğu halda bəzən firmada vəsait çatışmazlığı ola bilər;

5-bir neçə maliyyə mənbəyinin olduğu halda bəzən firmada vəsaitin çox olması bilər;

6-həmin firmaya xidmət göstərən bankın öz işini asta və keyfiyyətsiz qurulmaması.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,3,4,5263. Konkret layihənin həyata keçirilməsinin gedişində maliyyə mənbələrinin yox olması ilə bağlı risklər nə zaman meydana çıxır?

1-firmanın xidmətindən istifadə etmiş olduğu kreditorların mülkiyyətinin ləğv olunması, onun müflisləşməsi yaxud həbs olunması,

2-firmanın nəzərdə tutduğu dəyərli kağız buraxmaq planının etibarsız sayılması barədə qanunıericilik elanı;

3-firmanın maliyyələşməsində müəyyən bir hissəni təşkil edəcək gəlirin alınacağı hər hansı sazişin pozulması yaxud protest edilməsi,

4-firmanın xidmətindən istifadə etməmıiş olduğu kreditorların mülkiyyətinin ləğv olunması,

5-firmanın nəzərdə tutmadığı dəyərli kağız buraxmaq planının etibarlı sayılması barədə qanunıericilik elanı.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5264. Əldən buraxılmış mənfəət riski yaranma mənbəyi nədir?

A) Bu qrup risklərin yaranma mənbəyi о dolayı maliyyə itgisinin baş vermə ehtimalıdır ki, firmanın hansısa bir tədbiri yerinə yetirməməsi nəticəsində gəlir əldə etməməsi ilə ifadə olunur.

B) Bu qrup risklərin yaranma mənbəyi о dolayı maliyyə itgisinin baş vermə ehtimalıdır ki, firmanın hansısa bir tədbiri yerinə yetirməsi nəticəsində gəlir əldə etməməsi ilə ifadə olunur.

C) Bu qrup risklərin yaranma mənbəyi о dolayı maliyyə itgisinin baş vermə ehtimalıdır ki, firmanın hansısa bir tədbiri yerinə yetirməməsi nəticəsində gəlir əldə etməsi ilə ifadə olunur.

D) Bu qrup risklərin yaranma mənbəyi о əmlak itgisinin baş vermə ehtimalıdır ki, firmanın hansısa bir tədbiri yerinə yetirməməsi nəticəsində gəlir əldə etməməsi ilə ifadə olunur.

E) Bu qrup risklərin yaranma mənbəyi о birbaşa maliyyə itgisinin baş vermə ehtimalıdır ki, firmanın hansısa bir tədbiri yerinə yetirməməsi nəticəsində gəlir əldə etməməsi ilə ifadə olunur.265. Mənfəətin aşağı düsməsi risklərin mövcudluğu nəyə əsaslanır?

A) Bu qrupdan olan risklərin mövcudluğu portfel investisiyaları, hərmçinin əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividendlərin aşağı enmə ehtimalına əsaslanır.

B) Bu qrupdan olan risklərin mövcudluğu portfel investisiyaları, hərmçinin əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividendlərin atması ehtimalına əsaslanır.

C) Bu qrupdan olan risklərin mövcudluğu portfel investisiyaları, hərmçinin əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividendlərin aşağı enmə ehtimalına əsaslanmır.

D) Bu qrupdan olan risklərin mövcudluğu əmlak, hərmçinin əmanət və kreditlər üzrə faizlərin aşağı enmə ehtimalına əsaslanır.

E) Bu qrupdan olan risklərin mövcudluğu portfel pul və kreditlər üzrə dividendlərin aşağı enmə ehtimalına əsaslanır.266. Faiz risklərinin yaranma mənbəyi hansılardır?

1-dövlət bankının uçot tarifindəki hər hansı dəyişikliklər;

2- təqdim edilən kredit və depozit hesablan üzrə kommersiya bankında marcanın dəyişdirilməsi;

3-dövlət bankında kommersiya banklarının fondunun saxlanması üçün mütləq həcmin dəyişdirilməsi. Belə ki, dövlət bankında ehtiyat fondunun böyüməsi kommer­siya bankları üçün onların passivinin bir hissəsinin tam istifadə olunmaması demək olacaq və təqdim olunan kre­dit üzrə onların faiz tarifinin artacağı, müştərilərinin depo­zit hesabı üzrə faizin isə azalması ehtimalı çox yüksək olacaqdır;

4-bütün təsərrüfat subyektləri və maliyyə institutlarının vergi sistemində dəyişikliklər də həmin riskin reallaşmamasına səbəb ola bilər;

5-firmadakı investisiya portfelində baş verməyən hər hansı dəyişikliklər.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5267. Kredit riskiərinə hansı risklər aiddir?

1-mahiyyəti firmanın birca sazişini yerinə yetirməsı nəticəsində meydana çıxan itgilər ehtimalından ibarət olan birca riskləri,


Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə