1/1 optik kesim tezgahi modernizasyonu tekniK İsterler dokümani konuYüklə 48,58 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü48,58 Kb.
#47450

902-240-3433-001-000-A

KASIM 20151/1 OPTİK KESİM TEZGAHI MODERNİZASYONU TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


 1. KONU

Bu teknik isterler dokümanı, Gölcük Tersansei Komutanlığı Tekne Fabrikasında (Kod 11) bulunan ESAB marka SUPRAREX SXD model 1/1 Optik Kesim Tezgahının modernizasyonu işinin teknik özellikleri, denetim ve muayene metodları ile diğer hususları konu alır.

 1. GENEL HUSUSLAR

  1. Tanımlar

   1. Tezgah: Modernize edilecek olan 1/1 Optik kesim tezgahı.

   2. Köprü: Yürüyüş motorları vasıtası ile raylar üzerinde hareket eden, sac kesme sistemlerine ait cihazların üzerine bağlandığı çelik konstrüksiyon.

   3. Torç: Kesim işlemini yapan, köprüye bağlı şaloma sistemi.

   4. Ethernet Portu: Bilgisayarlar arasında ağ ve veri alışverişini sağlayan kablo sistemi.

   5. Network: Bilgisayar ağı.

   6. X Ekseni: Tezgah raylarına 90º (doksan derece) dik yöndeki eksen.

   7. Y Ekseni: Tezgah raylarına paralel yöndeki eksen.

   8. Mirror Kesim: Birbirinin ayna görüntüsü olan iki parçanın aynı anda kesilmesi işlemi.

  2. Kısaltmalar

   1. CAD/CAM: Bilgisayar Destekli Dizayn/Bilgisayar Destekli İmalat.

   1. CNC: Bilgisayar destekli sayısal kontrol.

   2. LCD: Sıvı Kristal Ekran.

2.3. Kullanım Şartı

2.3.1. Modernizasyonu yapılacak tezgah kapasitesi dahilindeki oksijen torçları ve plazma ile sac kesimi işlerinde kullanılacaktır. 1. İSTEK VE ÖZELLİKLER

  1. Genel İstekler

3.1.1. İdare tesislerinde mevcut olan 1 (bir) adet ESAB marka SUPRAREX SXD model 1/1 Optik Kesim Tezgahı modernize edilecektir.

3.1.2. Yüklenici tezgahın modernizasyonu kapsamında yapacağı işleri İdare tesislerinde veya kendi fabrikasında yapabilecektir. İdare tesislerinde yapılacak işlemler idarenin gözetim ve denetimi altında yapılacaktır.

3.1.3. Yüklenicinin modernizasyon işini kendi fabrikasında yapması durumunda tezgahın söküm ve nakliye işleri Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

3.1.4. Tezgah idare tarafından gösterilecek yere yüklenici tarafından monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3.1.5. Tezgah için gerekli alt yapı hazırlıkları (elektrik, toprak hattı, gaz tesisatı ve zemin hazırlıkları) idarenin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici bahse konu bu hazırlıkların yapılabilmesi için gereken bilgileri modernizasyon işlemi başlamadan önce İdareye verecektir.

3.1.6. Tezgah en az 0 (sıfır) ile 40 (kırk) ºC ortam sıcaklığı aralığında, en fazla %85 (yüzde seksen beş) bağıl nem oranında çalışabilir olacaktır.

3.1.7. Tezgahı oluşturan parçalar üzerinde kırık, çatlak, ezik, pas veya boya hatası gibi kusurlar olmayacaktır.

3.1.8. Yüklenici, Tezgah ile birlikte yedek ve sarf malzeme listesini muayeneler esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edecektir.

3.1.9. Yüklenici tezgah ile birlikte, Türkçe veya İngilizce dilinde basılı ve CD/DVD ortamında, çalıştırma kitabı/kullanma kılavuzunu, tezgaha ait ekipman ve parçaların montaj detaylarını içeren teknik resimleri, elektrik ve gaz devrelerinin blok şemalarını 5’er (beşer) kopya olarak muayeneler esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edecektir.

3.1.10. Yüklenici tarafından verilecek kullanma kılavuzu cihazın tüm periyodik bakımlarına ait detaylı bilgiyi içerecektir.

3.1.11. Yüklenici tezgahın kullanımı ile ilgili en az 3 (üç) gün süre ile ve en az 2 (iki) personele eğitim verecektir.


  1. Teknik İstekler

   1. Genel Teknik İsterler

3.2.1.1. Tezgah oksi-asetilen ve plazma kesim teknolojisine sahip olacaktır.

3.2.1.2. Tezgah; köprü, yürüyüş rayları, plazma ve oksi-asetilen kesim torçları bölümlerinden oluşacaktır.

3.2.1.3. Modernizasyon kapsamında Yüklenici mevcut tezgah köprüsü kirişi üzerinde gerekli gördüğü tadilatları yaparak yeniden kullanabilecektir.

3.2.1.4. Tezgah köprüsü ihale dokümanında belirtilen renkte olacaktır.

3.2.1.5. Tezgahın yapısında “Y1” ve “Y2” eksenlerinde 1’er (birer) adet ve “X” ekseninde 1 (bir) adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet AC servo motor olacaktır.

3.2.1.6. Tezgahın yapısında kullanılan tüm AC servo motor ve sürücüleri aynı marka olacaktır.

3.2.1.7. Tezgahın yapısında kullanılan tüm AC servo motorlar ile birlikte düşük boşluklu planet redüktörler kullanılacaktır.

3.2.1.8. Tezgah, Y ekseninde, her tarafı işlenmiş S30, S60 veya S49 tren rayları üzerinde hareket edecektir. Raylar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

3.2.1.9. Tezgahın X, Y1 ve Y2 eksenlerinde düz kramer-pinyon dişli grubu bulunacaktır.

3.2.1.10 Tezgahın pozisyonlama hızı 12000 (on iki bin) mm/dakika’dan az olmayacaktır.

3.2.1.11. X ekseninde 1 (bir) adet servo motor tahrikli taşıyıcı bulunacaktır. Taşıyıcı hem oksi-asetilen torcunun hem de plazma torcunun bağlanacağı genişlikte olacaktır.

3.2.1.12. Taşıyıcı çelikten imal edilmiş olacaktır.

3.2.1.13. Taşıyıcı, kesme sırasında malzemede bulunan dalgalanmalara göre kesim yüksekliğini otomatik ayarlayabilecek özellikte olacaktır.

3.2.1.14. Tezgah 2 (iki) adet 3000 (üç bin) mm genişlikte sac levhayı yan yana kesebilecek kapasitede olacaktır.

3.2.1.15. Tezgah 12000 (on iki bin) mm boyundaki sac levhaları kesebilecek kapasitede olacaktır.

3.2.1.16. Tezgah üzerinde, hortum ve kabloların köprü ile beraber hareket etmesine imkan sağlayan hareketli kablo taşıyıcı sistem bulunacaktır.3.2.2. Oksi-Asetilen Kesim Torcu İle İlgili Teknik İsterler

3.2.2.1. Tezgah üzerinde özellikleri Madde 3.2.1.11.’de yer alan taşıyıcı üzerine monte edilecek 1 (bir) adet Zinser marka oksi-asetilen kesim torcu bulunacaktır.

3.2.2.2. Torç en az 250 (iki yüz elli) mm kalınlığında gemi inşa sacını kesebilecek kapasitede olacaktır. Tezgah üzerindeki tüm gaz hatları gerekli debiyi sağlayabilecek şekilde dizayn edilecektir.

3.2.2.3. Tezgah oksi-asetilen kesim torcu ile en fazla 50 (elli) mm kalınlıktaki gemi inşa sacını otomatik delebilecektir. Daha kalın malzemeler yandan girilerek yada başlangıç deliği delinerek kesilecektir.

3.2.2.4. Oksi-asetilen torcu üzerinde otomatik ateşleme (çakmak) üniteleri bulunacaktır.

3.2.2.5. Oksi-asetilen kesim esnasında, kısa zamanda tavlama elde etmek ve kesim kalitesinden herhangi bir kayıp yaşanmasını önlemek amacıyla tavlama anındaki gaz ayarları ile kesme anındaki gaz ayarlarının ayrı ayrı yapılabilmesine imkan veren ve her iki ayar kademesi arasındaki geçişi otomatik olarak yapabilen gaz ayar ünitesi bulunacaktır.

3.2.2.6. Gaz ayar ünitesinin ayarları manuel, ayarlar arasındaki geçiş otomatik olarak yapılacaktır.

3.2.2.7. Gaz ayar ve dağıtım üniteleri yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

3.2.2.8. Oksi-asetilen kesme istasyonu delme yüksekliği algılama sistemine sahip olacaktır.

3.2.2.9. Oksi-asetilen kesme istasyonu kesme anında yükseklik algılama sistemine sahip olacaktır.3.2.3. Plazma Kesim Sistemi İle İlgili Teknik İsterler

3.2.3.1. Tezgah üzerinde 1 (bir) adet, Hypertherm marka, HPR130XD model plazma ünitesi olacaktır. Bu ünite sayesinde hem ark markalama yapılabilecek hem de en fazla 38 mm kalınlığa kadar olan gemi inşa çelikleri ve 25 mm kalınlığa kadar olan paslanmaz çelikler ile 25 mm kalınlığa kadar olan alüminyum malzemeler yandan girilerek veya başlangıç deliği delinerek kesilecektir.

3.2.3.2. Plazma ünitesi için gereken plazma torç istasyonu köprü üzerine eklenecektir. Plazma istasyonu, DC motor ve sonsuz vida tahrikli (ağır iş tipi) torç asansörü, Panasonic marka PLC kontrol ünitesi ve dokunmatik ekranlı operatör panelden oluşacaktır.

3.2.3.3. Plazma istasyonu delme yüksekliği algılama sistemine sahip olacaktır.

3.2.3.4. Plazma istasyonu kesme anında yükseklik algılama sistemine sahip olacaktır. Bu sistem, ark voltajı örnekleme esasına göre çalışacak ve ayarlanan voltaj değeri ile gerçek ark voltajı, torcun kesilen malzemeden uzaklığını değiştirmek suretiyle eşitleyecektir.

3.2.3.5. Plazma istasyonunda plazma torcunu olası çarpmalara karşı koruyan manyetik torç çarpışma koruması olacaktır.3.2.4. Elektrik Sistemi İle İlgili Teknik İsterler

3.2.4.1. Tezgah 380 (üç yüz seksen) ± %10 (artı eksi yüzde on) V AC, 3 (üç) faz, 50 (elli) ± %3 (artı eksi yüzde üç) Hz’de çalışabilecektir. Bu husus Yüklenici Firma tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.4.2. Tezgah üzerinde ve besleme panosu içerisinde kullanılacak olan kablo kesitleri ve şalter özellikleri Yüklenici tarafından yapılacak elektrik yük güç hesabına göre üzerlerinden geçecek akım değerlerini taşıyabilecek nitelikte seçilecektir. Bu husus Yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.4.3. Tezgah elektrik beslemesi kesildiği durumlarda, CNC kontrol ünitesi ve monitörün 5 (beş) dakikalık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte UPS tezgah ile birlikte verilecektir.

3.2.4.4. Tezgahın ve tezgaha ait ünitelerin topraklaması yapılmış olacaktır.

3.2.4.5. Besleme panosu ve tezgah üzerinde acil durdurma butonu olacaktır.3.2.5. Kesim Masası İle ilgili Teknik İsterler

3.2.5.1. Kesim masası üzerinde Yüklenici tarafından verilecek imalat resimlerine göre idare gerekli tadilatları yapacaktır.3.2.6. CNC Kontrol Ünitesi İle İlgili Teknik İsterler

3.2.6.1. CNC Kontrol ünitesi, tezgah köprüsüne sabit olacak şekilde kesim hattı üzerinde köprü ile eş zamanlı ileri-geri hareket edebilme özelliğine sahip olacaktır.

3.2.6.2. CNC kontrol ünitesinin menüleri Türkçe olacaktır.

3.2.6.3. CNC kontrol ünitesi en az 3 (üç) eksen kontrolünü sağlayacaktır.

3.2.6.4. CNC kontrol ünitesi kesim masasına paralel konulmayan sacları hizalama özelliğine sahip olacaktır.

3.2.6.5. Yüklenen çizimlerin istenildiğinde bellekten silinebilme özelliği olacaktır.

3.2.6.6. CNC kontrol ünitesi tezgah üzerine yerleştirilen birden fazla sac plakadan istenen plaka üzerinde kesim yapabilecektir. Sac plaka sayısında bir kısıtlama olmayacaktır.

3.2.6.7. CNC kontrol ünitesi, tezgahın kesim işlemi esnasında herhangi bir güç kaybına uğraması veya istenilen sürede kesim işlemini tamamlayamaması durumunda kesim işlemine kaldığı yerden devam edilmesi için hafıza koruması özelliğine sahip olacaktır.

3.2.6.8. CNC kontrol ünitesi üzerinde en az Ethernet portu bulunacaktır.

3.2.6.9. CNC kontrol ünitesi, tezgahta yapılan kesim işleminin istenilen noktasına (başına, önceki veya sonraki patlatma noktasına) giderek simülasyon yapma özelliğine sahip olacaktır.

3.2.6.10. CNC kontrol ünitesi en az, toplam kesim süresini, kalan kesim süresini, patlatma sayıları gibi bilgileri gösterme imkanına sahip olacaktır.

3.2.6.11. CNC kontrol ünitesi, geometrik şekil kütüphanesine sahip olacaktır. Bu şekil kütüphanesinden seçilen şekiller, CNC üzerinden birer birer veya çoğaltılarak kesilebilecektir.

3.2.6.12. CNC kontrol ünitesi hem “G” hem de “ESSI” kodu ile çalışabilecektir.

3.2.6.13. CNC kontrol ünitesi en az 15 (onbeş) inç dokunmatik LCD ekrana sahip olacaktır.

3.2.6.14. CNC kontrol ünitesi Microsoft WINDOWS 7 işletim sistemi ile çalışabilir özellikte olacaktır.

3.2.7. Parça Yerleştirme (Nesting) Yazılımı ile İlgili Teknik İsterler

3.2.7.1. İdare tarafından halihazırda Tekne Fabrikası bünyesinde kullanılan ve “.mpeg” uzantılı dosyalar ile çalışan parça yerleştirme (nesting) yazılımı tezgahta da kullanılabilir olacaktır.3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1. Tezgah üzerinde, tezgahın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaretler ve yazıları ile modernizasyonu yapacak olan yüklenici adı ve adresini içeren bilgilendirme levhaları/etiketleri olacaktır.

3.3.2. Tezgah üzerine modernizasyon kapsamında monte edilecek bütün etiket, emniyet ikaz işaretleri ve bilgilendirme levhaları/etiketleri metal veya kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve Muayeneler için numune alma işlemi, Yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

4.2. Modernize edilecek tezgah tüm ekipmanları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE


  1. Genel Hususlar

5.1.1. Yürürlükteki TSK Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğindeki esaslar uygulanacaktır.

   1. Muayeneler esnasında lüzumlu her türlü personel, test cihazı, test ortamı, sarf malzemeleri ve testlerin icrası için gerekli diğer malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir.

   2. Muayene masrafları ile muayeneler esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumludur.

   3. Denetim ve muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen malzemeler Yüklenici tarafından değiştirilir.

  1. Yapılacak Muayeneler

5.2.1. Göz Muayenesi: Tezgah, teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde belirtilen istek ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda gözle kontrol edilecektir.

5.2.2. Fonksiyon Muayenesi: Tezgah, teknik isterler dokümanının 3’üncü maddesinde belirtilen fonksiyonel özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda kontrol edilecektir.5.3. Denetim ve Muayene Metotları

5.3.1. Göz Muayenesi: Tezgaha gözle bakılarak yapılacaktır. Tezgahı oluşturan parçalar üzerinde kırık, çatlak, ezik, pas veya boya hatası gibi kusurlar olmadığı görülecektir. Tezgahı oluşturan ve teknik isterler dokümanının 3’üncü maddesinde modernizasyon kapsamında tezgaha monte edilecek olan eçhizenin eksiksiz olarak monte edildiği görülecektir.

5.3.2. Fonksiyon Muayenesi: Teknik isterler dokümanının 3’üncü maddesinde tezgahın modernizasyon sonrası sahip olması istenen tüm fonksiyonel özellikler tezgah çalıştırılarak sırayla muayeneye tabi tutulacaktır.

6. GARANTİ ŞARTLARI

6.1. Tezgahın mekanik aksamı, rayları, plazma güç kaynağı ve CNC kontrol ünitesi çalışır vaziyette teslim edilmesinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile Yüklenicinin garantisi altında olacaktır.

6.2. Kesim torçlarına ait hortum ve kabloları tezgahın çalışır vaziyette teslim edilmesinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Yüklenicinin garantisi altında olacaktır.

KASIM 2015 TARİH VE 902-240-3433-001-000-A NUMARALI 1/1 OPTİK KESİM TEZGAHI MODERNİZASYONU TEKNİK İSTERLER DOKÜMANIN İMZA SAYFASIDIR.
TEKNİK FÖYÜ HAZIRLAYANLAR

Raşit ESKİCİOĞLU

Müh.Ütğm.

Tekne Fb. Md.


Oğuzhan KIRIKBAŞ

Y.Müh.Ütğm.

Dz.Altı Gml.Dir.Sevk Müh.


İ.Emre AFACAN

Y.Müh.Bnb.

Elk.Diz.Şb.Md.

Abdurrahman YILDIZ

Y.Müh.Yb.

Tekne Dizayn Şb.Md.TEKNİK FÖYÜ İNCELEYENLER


Ahmet ALTEKİN

Y.Müh.Alb.

Dizayn Başmühendisi
ONAY

KASIM 2015
Levent BEKTAŞ

Yüksek Mühendis AlbayPlan Keşif ve Dizayn Müdürü--
Yüklə 48,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə