1923 öncesi zaman zaman kesintiye uğramasına rağmen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası, ticaretin doğduğu topraklarda 1896’dan bu yana üyelerine hizmet sunmaktadırYüklə 445 b.
tarix18.01.2018
ölçüsü445 b.
#391801923 öncesi zaman zaman kesintiye uğramasına rağmen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası, ticaretin doğduğu topraklarda 1896’dan bu yana üyelerine hizmet sunmaktadır.

 • 1923 öncesi zaman zaman kesintiye uğramasına rağmen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası, ticaretin doğduğu topraklarda 1896’dan bu yana üyelerine hizmet sunmaktadır.

 • Ticaret Odası’nda faaliyetler; 15.000’i aşan üyenin seçtiği 36 Meslek Gurubu’nda toplanmış 198 Meslek Komitesi Üyesi, Meslek komitesi üyelerinin seçtiği 81 Meclis Üyesi, Meclis Üyelerinin belirlediği 11 Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçtiği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönlendirilmektedir.Kayseri Ticaret Odası modern imkanlarla donatılmış 3 katlı hizmet binası ve 2200 m² kapalı alanda, eğitimli 30 personeli ile hizmetine devam etmektedir.

 • Kayseri Ticaret Odası modern imkanlarla donatılmış 3 katlı hizmet binası ve 2200 m² kapalı alanda, eğitimli 30 personeli ile hizmetine devam etmektedir.

 • 1999 yılında hizmetlerine Kalite Belgesi alan, bu başarısı ile kaliteli hizmetlerini belgelendiren Odamız, geçtiğimiz yıl içerisinde TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine dahil olmuştur.

 • Odamız, 2001, 2002, 2003, 2007 ve 2008 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “4077 sayılı Tüketici Kanunu”nu en iyi uygulayan kurum dalında ödül almıştır.ODAMIZ;

 • ODAMIZ;

 • Kayseri Sloganını Arıyor Projesi, (2003)

 • Kayseri’nin Geleceğinin Planlanması Projesi,(2003)

 • Yüksek İş Ahlakı,(2000-2001)

 • Verimliliği Artırma Projesi,(1998)

 • İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Temsilciliği,

 • Türk Patent Enstitüsü Enformasyon ve Dökümantasyon Temsilciliği,(2004)

 • Milli Prodüktivite Merkezi Fahri Temsilciliği,(1998)Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Kayseri Şube Başkanlığı,(2001)

 • Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Kayseri Şube Başkanlığı,(2001)

 • Dış Ticaret Kulübü,(2005)

 • PEDAL, (Personel Değerlendir – Al, 2004)

 • ANAFOR, ( Kayseri Ticaret ve Sanayi Odaları Mesleki Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin ve İşbirliği Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi,2004)

 • Avrupa Birliği Bilgi Bürosu,(Ocak 1997)

 • Amerikan Bilgi Bürosu ( American Corner-Haziran 2003)YÖN-ÇİZ, ( 8 ve 9. Sınıflarda Mesleğe ve Girişimciliğe Yönlendirme Zorluklarını Aşmak İçin Öğretmenler, Öğrenciler, Firmalar, Kurumlar ve STK’lar ile Birlikte Hareket Projesi, 2007)

 • YÖN-ÇİZ, ( 8 ve 9. Sınıflarda Mesleğe ve Girişimciliğe Yönlendirme Zorluklarını Aşmak İçin Öğretmenler, Öğrenciler, Firmalar, Kurumlar ve STK’lar ile Birlikte Hareket Projesi, 2007)

 • Elektronik Arşivleme,(2007)

 • Edison Bilseydi, (2007)

 • Mediasyon Merkezi, (2007)

 • Medyatör İş Adamları Derneği, (2007)

 • Anadolu Yaklaşımı Bilgilendirme ve Yönlendirme Birimi, (2007)Kalite Yönetim Derneği,(2004)

 • Kalite Yönetim Derneği,(2004)

 • “Mızrak Duruşlu Kadınlar” Projesi,(2008)

 • Kadın Masası,(2008)

 • “Pastırmacılar Parkı” (2007)

 • Kredi Garanti Fonu-Kayseri,(2007)

 • ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), (2007)

 • vb. gibi hem ekonomik ve hem de sosyal projeleri ile Kayseri’nin değerini yükseltmeye devam etmiştir…

“AÇIK, ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER BAŞARININ GÖSTERGELERİDİR. YÜKSEK PERFORMANSLI KURULUŞLARDA ÖLÇÜM BİR YAŞAM BİÇİMİDİR. VE LİDER BU ÖLÇÜMLERİ YÜKSEK PERFORMANSLI SONUÇLARA BAĞLAMALIDIR.

 • “AÇIK, ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER BAŞARININ GÖSTERGELERİDİR. YÜKSEK PERFORMANSLI KURULUŞLARDA ÖLÇÜM BİR YAŞAM BİÇİMİDİR. VE LİDER BU ÖLÇÜMLERİ YÜKSEK PERFORMANSLI SONUÇLARA BAĞLAMALIDIR.

 • ŞEYLERİ ÖLÇMEK YETMEZ; DOĞRU ŞEYLERİ ÖLÇMELİSİNİZ.”

 • ROBERT H. ROSENPerformansı Artırmak ,

 • Performansı Artırmak ,

 • Tatlı Rekabeti Teşvik Etmek,

 • Personel Yönetimi İhtiyaçlarını Belirlemek,

 • Kurumun İhtiyaçlarını Belirlemek,

 • Çalışanların İhtiyaçlarını Belirleyerek Eğitim, İş, Kalite vb. gibi Planlara Girdi Sağlamak,

 • Stratejik Yönetim Anlayışını Yerleştirmek,

 • Dolayısıyla Üye Memnuniyetini Artırmak,1- ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ

 • 1- ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ

 • Element 4.4 -İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Temel Şartlar: Akredite oda ve borsalar ihtiyaca uygun ve performansa dayalı bir personel yönetimi sistemi oluşturmalıdır.

 • Kriterler: Akredite oda ve borsalar;

 • Personellerine yatırım yapılmasına dair daimi kararlılıklarını gösterebilmelidir.

 • Asli Kanıtlar : Tipik olarak kullanılan kanıtlar şunlardır;

 • - Görev tanımlamalarının, iş akitlerinin, fırsat eşitliğinin, sağlık ve güvenlik politikalarının katılım ve teklif edilen eğitim programlarının kanıtları,

 • - Motivasyonu teşvik edici ödüllendirme faaliyetlerinin yapıldığına dair kanıtlar ve varsa personel memnuniyet anketi gibi değerlendirmelerin ortaya konması,

 • - Öneri getirme sisteminin bulunup bulunmadığı.

 • 2- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • 6.2 İNSAN KAYNAKLARI

 • 1. AMAÇ

 • Yönergenin amacı, Kayseri Ticaret Odası çalışanlarının performans notunun saptanmasıyla ilgili yöntemleri belirlemektir.

 • 2. KAPSAM

 • Yönerge, Kayseri Ticaret Odası çalışanlarını kapsar. 

 • 3. SORUMLULUK 

 • Yönergenin uygulanmasından Genel Sekreter sorumludur. 

 • 4. TANIM

 • BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS): Çalışanın başarısını, çalışanın içinde bulunduğu iş ortamındaki diğer çalışanların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile belirli bir işi yapan çalışanların 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, çalışanın o işi yapan grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

 • Bağıl Değerlendirme bir başarı ölçme sistemi değil, ölçme sonucunda elde edilen notları değerlendirme yöntemidir.5. SİSTEMİN ÇALIŞMASI

 • 5. SİSTEMİN ÇALIŞMASI

 • 5.1 Kayseri Ticaret Odası, çalışanlarının performanslarını puanlandırırken Bağıl Değerlendirme Tablosu derece ve puantajını temel alır. (Bkz: Tablo-1)

 • Kayseri Ticaret Odası – Bağıl Değerlendirme Tablosu5.2. Çalışanların performans değerlendirmeleri 3 değerlendirici tarafından yapılır. Değerlendiriciler; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Yönetim Temsilcisi & Akreditasyon Sorumlusudur. Bu değerlendirme sonucunda alınan not çalışanın performans notudur.

 • 5.2. Çalışanların performans değerlendirmeleri 3 değerlendirici tarafından yapılır. Değerlendiriciler; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Yönetim Temsilcisi & Akreditasyon Sorumlusudur. Bu değerlendirme sonucunda alınan not çalışanın performans notudur.

 • 5.3 Çalışanların performans notları değerlendiriciler tarafından 3 ayda bir defa (Yılda 4 defa) yapılan ölçüm ve değerlendirmelerle tespit edilir.

 • 5.3.1 Performans ölçümünden en yüksek performans puanı alan çalışan o 3 ayın en başarılı çalışanı seçilir. Çalışanlar arasında eşit en yüksek puanı alan iki yada daha fazla çalışan olursa çalışanlar yine o 3 ayın en başarılı eş çalışanları olarak seçilirler.

 • 5.3.2 Yılda 4 defa 3 aylık dilimlerde yapılan çalışan performans ölçüm ve değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan dönem birincileri o yılın kareasını oluştururlar. • 5.3.3 Çalışanlar, 3 aylık 4 değerlendirme sonuçları baz alınarak yılda bir kez (o yılın Aralık ayında) Yıllık Genel Değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir yılın sonunda 4 dönemde alınan notların ortalaması çalışanların yıllık başarı puanlarıdır.

 • Yıllık Genel Değerlendirme Tablosu (2008) • 5.3.4 3 aylık dönemlerde yapılan performans ölçüm ve değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan başarı puanı karşılığı gelen performans ücreti o 3 ayı takip eden ayın maaş bordrosuna brüt ücret üzerinden yansıtılır.

 • 5.4 Odamız, çalışanlarının performans ölçüm ve değerlendirmelerini 4 ana başlık, 26 alt başlık altında yapmaktadır. Ana başlıklar;

 • Yönetim ve İş Becerileri,

 • Üye-Çalışan İlişkileri ve Memnuniyeti,

 • Kurum Kültürüne Uyum,

 • Ekstra Yetenek ve Yetkinlikler’dir.

 • Bu değerlendirme başlıklarının performans ağırlık puanları ise; Yönetim ve İş Becerileri % 40, Üye Çalışan İlişkileri ve Memnuniyeti % 20, Kurum Kültürüne Uyum % 20’dir. Geriye kalan % 20’lik dilim ise Ekstra Yetenek ve Yetkinliklerle doldurulabilir. Ekstra Yetenek ve Yetkinlikler 10 maddeden oluşur ve her maddenin ağırlık puanı ayrıdır, çalışanın başarı puanına artı değer katar.5.4.1 İş adetlerinin ve sürelerinin hesaplanması Oda’nın tüm Gelen – Giden Evrak Kayıt Defterleri’ndeki kayıtlar, Kalite Yönetim Sistemi Formları baz alınarak yapılır. Kayda girmeyen (Bağkur, Oda Kayıt Sureti, AB ve Amerikan Bilgi Bürolarına Müracaatlar vb. gibi) işlemlerin işi yapan çalışan tarafından kaydının tutulması gerekmektedir.

 • 5.4.1 İş adetlerinin ve sürelerinin hesaplanması Oda’nın tüm Gelen – Giden Evrak Kayıt Defterleri’ndeki kayıtlar, Kalite Yönetim Sistemi Formları baz alınarak yapılır. Kayda girmeyen (Bağkur, Oda Kayıt Sureti, AB ve Amerikan Bilgi Bürolarına Müracaatlar vb. gibi) işlemlerin işi yapan çalışan tarafından kaydının tutulması gerekmektedir.5.5 Her çalışan için ayrı ayrı doldurulan yukarıda belirtilen formların (Tablo: 3,4,5 ve 6) sonuçları “Performans Tablosu” nda toplanarak en yüksek puanı alandan en düşük puanı alana doğru listeleme yapılır. (Bkz: Tablo:7)

 • 5.5 Her çalışan için ayrı ayrı doldurulan yukarıda belirtilen formların (Tablo: 3,4,5 ve 6) sonuçları “Performans Tablosu” nda toplanarak en yüksek puanı alandan en düşük puanı alana doğru listeleme yapılır. (Bkz: Tablo:7)


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə