1.“Gerçeği buldum.” deme, “Bir gerçek buldum.”de!Yüklə 0,78 Mb.
səhifə1/13
tarix01.03.2018
ölçüsü0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.“Gerçeği buldum.” deme, “Bir gerçek buldum.”de!Bu sözle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İnsanlar gerçekleri bulabilir.

 2. Gerçeğe gözlerimizi kapatamayız.

 3. Bir tek gerçek yoktur.

 4. Gerçekler saklanamaz.


2.Çocuk için okuduğu öykünün yazarı yoktur,öykü vardır yalnızca.Dondurma gibi,çikolata,şeker gibi yutulurcasına tutkuyla tüketilen öykü.Yetişkin ise,öyküye bireysel bilgi donanımı,önceki kuşakların deneyimleri,çağının bakışı ve kendi beğenileri ile yaklaşır.

Parçaya göre çocuk için hangisi söylenebilir?
 1. Yazarları önemsediği

 2. Okuduğu eserleri yorumladığı

 3. Bilinçli bir okuyucu olduğu

 4. Ayrım yapmadan okuduğu3.Aşağıda verilen sıralı cümlelerle anlamlı bir paragraf için sıralama nasıl olmalıdır?
1.Şiirlerini okuyunca onun ne kadar yetenekli olduğunu anladım.

2.Onlarca boş yaprağın arasında birkaç şiir gördüm.

3.Sayfaları şöyle bir karıştırdım.

4.Duygularımı gizlemeye hiç uğraşmadan defterini saygıyla geri verdim.

5.Şiirlerini yazdığı defteri bana uzattı.
a)3-4-1-5-2 c)1-4-5-3-2

b)3-2-1-4-5 d)5-3-2-1-4


4.Burası başka bir şehir.Çalar saatinizi kurmayın boşuna,şarkılar sizi uyandıracak.Bir keman ve klarnetten çıkan melodi,şehrin yeni uyanmış olan caddelerinde gezinecek…Bu şarkıyı en arka sokaklarda uyuklayan kedi ve köpeklere kadar her canlı işitecek.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır?

a)Müzik aletleri c)Bizim Türkülerimiz

b)Şarkılı şehir d)Sokak çalgıcıları
5.Aşağıdakilerden hangisinde öznenin isteği dışında gerçekleşen ve öznedeki değişimi gösteren bir fiil vardır?


 1. Yolcular garda saatlerce bekledi

 2. Ağaçların yaprakları şimdiden sarardı.

 3. Çinli turistler döneri çok sevdi.

 4. Berber saçlarımı oldukça kısa kesti.

6.Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altlarını çiziniz,bunların yanına türlerini yazınız.  • Bir yokuşun başında durup derin derin soluklandılar……………………..

  • Sibel’in yeni arkadaşı çok hızlı konuşuyor………………………………..

  • Bu kadar eşyayı tek başına nasıl taşıdın…………………………………..

  • Elindeki parayı cebine sokup dışarı çıktı………………………………….

  • Bu kitabı şimdi okuyamam …………………………………………….

7- Soru işaretinin kullanıldığı yerlerin yanına doğru ise “D”; yanlış ise “Y” yazınız.

 • Araba birden direğe çarpmasın mı? ( )

 • Dersi dinlemeyen öğrenci dersi nasıl öğrenir? ( )

 • Okulumuz tatil oldu mu köye gideceğiz? ( )

 • Yunus Emre (?-1320) şiirleri ile tanınmıştır ( )

8- Aşağıdaki cümlelerde zaman kaymasına uğramış fiiller vardır. Bu fiillerin biçim ve anlam olarak karşılıklarını yazınız.

Hiç aksatmadan basketbol oynuyor.

Biçim:…………………. Anlam:………………………

İzmir treni az sonra istasyona girer.

Biçim:…………………. Anlam:………………………

Babamlar on yıl önce Adana’ya yerleşiyorlar.

Biçim:…………………. Anlam:………………………

Fatih Sultam Mehmet 1453 ‘te İstanbul’u fetheder.
9- Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini yapınız.

Tüh, yanıma kalem almayı unuttum ( )

Eve yiyecek almayı unuttum ( )

Dün beni mi aramıştın ( )

Ağlıyor mu gülüyor mu belli değil ( )
10- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerdeki isimlere, istenen kipleri getirerek yazınız.


 • Yeni taşındıkları ev okula çok uzak…………………(Görülen geçmiş zaman)

 • Sınıfımızın bütün öğrencileri çalışkan……………….(Geniş zaman )

 • En büyük hastalık dedikodu…………………………(Duyulan geçmiş zaman)

 • Hava çok soğuk …………(şart kipi) kazağımı dolaptan çıkart.

11- aşağıdaki cümlelerdeki birleşik zamanlı fiillerin kiplerini yanlarına yazınız. • Bir işe başlamadan önce iyice düşünürdü……………………………..

 • Düzenli bir eğitim görseymiş iyi bir insan olurmuş…………………...

 • Akşam bize ders çalışmaya gelecekti…………………………………

 • Yeni bir çanta istiyormuş………………………………………………

12- hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük vardır? • Catıdan gelen tıkırtılar onu şok korkuttu.

 • Tatlıyı tuzludan çok sever.

 • Yıllarca acı tatlı günler geçti.

 • Bu konuyu uzun uzun kunuşalım.

13.Yeni futbolcunun cümlesindeki ek fiilleri bulup kip ve kişilerini yazınız.(6p)14. Aşağıdaki cümlelerdeki anlam kaymalarını bulup kullanılan ve amaçlanan kipleri yazınız. • Bu kapı her sene bozuluyor.
 • Geç kaldığına göre uyanamamış olacak.
 • Yarım saat sonra konsere gideriz.

15.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

  1. Az ışıkta okursan gözlerin bozulabilir.

  2. Halam öbür  gün bize gelecek.

  3. Arabasının rengi çok tatlı.

  4. Boş zamanlarında bu kitabı oku.16.“Akıl yaşta değil ( ) baştadır( ) fakat aklı başa yaş getirir ( )” dedi.

Cümlesinde numaralandırılmış yerlere sırasıyla getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? 1. (;) , (,) , (.)

 2. (,) , (;) , (.)

 3. (.) , (;) , (,)

 4. (;) , (,) , (,)

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?  1. Soğuktan nehirler bile dondu.

  2. Geç kaldığım için derse giremedim.

  3. Hava gittikçe güzelleşiyor.

  4. Sizi bulamadığından geri döndü.

18.Aşağıdaki cümlelerde zarf olan sözcüklerin altını çizip çeşidinin doğruluğunu (D veya Y) yazınız. Yanlışsa doğrusunu yazınız.

 • Akşam olmadan işleri bitirmeliyiz. Miktar zarfı ( )

 • Sinemaya sırayla girdik. Durum zarfı ( )

 • Bütün konuklar yukarı çıktı. Durum zarfı ( )

19.A.“ Kitap bilginin anahtarıdır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

B. “Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.”

Yukarıdaki konulardan birini seçerek kompozisyon yazınız.


20. * yan gelip yatmak

* dalga geçmek

* can çıkmayınca huy çıkmaz

* meyveli ağacı taşlarlar

* su gibi bilmek

Yukarda verilen deyim ve atasözlerini kısaca açıklayınız.
21. a- ağzı kulaklarına varmak ( ) sevinmek

b-arpa boyu kadar ilerlemek ( ) inat etmek

c- burun kıvırmak ( ) işe yarar

d- dişe dokunur ( ) küçümsemek

e-ayak diremek ( ) çok az ilerlemek

Yukarıda verilen deyimleri eşleştiriniz


22. 1- Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. 2- Üzerinde uzun uzun düşünülerek dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir.3- Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. 4- Bu fıkralarda geçen deyimleri anlamak için çok kitap okumak gerekir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?


23- Aşağıdaki cümleleri yazım bakımından doğru ise (D); yanlış ise (Y) şeklinde belirtiniz.

………….Günün birinde İstanbula yerleşmek istiyordu.

………….Beni istediğim yere götüremezmisin?

………….Her şey öyle hızlı geliştiki ne olduğunu anlayamadık.

………….Bu akşam televizyonda güzel bir film var.

………….Hayat yokuşlarla dolu bir yoldur.
24- 1- Bir elin nesi var iki elin sesi var. a) Tarlada izi olamayanın harmanda yüzü olmaz.

2- Körle yatan şaşı kalkar. b) İsin yanına varan is; misin yanına varan mis kokar.

3- Güneş balçıkla sıvanmaz . c) Tek kanatla kuş uçmaz.

4- Eşek at olmaz; ciğer et olmaz. d) Mızrak çuvala girmez.

5- Emek olmadan yemek olmaz . e)Kurt köyünü değiştirir; huyunu değiştirmez.

Yukarıda verilen atasözlerinden yakın anlamlı olanları ok işaretleri ile eşleştiriniz.


25- Bu cümledeki numaralandırılmış yerlere sırası ile hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Balkona çıkıyorum( ) Duvara taşla içi içe daireler çiziyor( ) hedef alanı yapıyorum( ) Biri “Selma( )” diye bana sesleniyor.
26- Aşağıdaki boşluklara uygun olan cevapları yazınız

1- “Alaca karanlıkta, armut ağacının altında çömelen Serkan amcama seslendim.” Cümlesindeki altı çizili tamlama …………………………tamlamasıdır.

2- “Bu benim için büyük bir eğlence olacaktı.” Cümlesinde hem ………………….zamiri, hem……………….zamiri vardır.

3- “Mustafa Dayı, eşini hastaneye kaldırmış.” Cümlesindeki………………..sözcüğünde, belirtme (-i hali eki), …………………ise yönelme (-e hali eki) vardır.4-“İhtiyarı hatırladı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Lokması boğazında kaldı. Bu durumu ihtiyar da fark etmişti.” Cümlesindeki………………….. , ………………… sözcüklerinde iyelik eki vardır.

5- “Çeşme başına geldim. Ortalıkta kimse yoktu. Su içtim. Onun gölgede uyukladığını fark ettim” Cümlesindeki………………. Sözcüğü belgisiz zamir, …………………ise kişi zamiridir.


27- * Evin önü * Kale burcu * Masanın ayağı * Otobüsün koltuğu

Yukarıdaki isim tamlamalarından hangisi farklıdır, neden?


28- 1- “Harun, Serkan’a çok imreniyordu. 2- Serkan’ın okul harçlığı, Harun’un babasının cebindeki paradan çoktu. 3- Serkan, bol bol para harcıyor, aldıklarını da Harun’la birlikte yiyordu. 4- Çok zenginlerdi ama hiç kibirli değillerdi.”

Yukarıdaki parçada karşılaştırma bildiren cümle hangisidir?


29- Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğru bir cümledir?

 1. Kızım sana söylüyorum,gelinim sen anla!”der gibidir.

 2. Bunun yanlış olduğunu bilmez mi?

 3. Hiç birimiz tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz.

 4. Bir kerede iş benim dediğim gibi olursa kıyamet mi kopar?


30.Aşağıdaki parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işretlerini koyunuz.

Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı ( ) ne ağaç vardı ( ) ne dere ( ) ne ev ( ) (;;,…)
31.Aşağıdaki dizelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük yoktur?


 1. Sana çirkin dediler,düşmanı oldum güzelin.

 2. Birinin ağzında gül,elinde şarap kasesi vardı.

 3. Nasıl ağladığımı ben bilirim bir yangının ardından.

 4. Uykularım bölünüyor,artık şu konağı bekliyorum.


32. 1.Kardeşimin elbisesi benimkinden daha güzel.

2.Beni daha iyi dinlersen sen de anlayabilirsin

3.Kitapları çok sevdiğinden elinden düşürmüyor.

1.Cümle 2.Cümle 3.Cümle

A)Sebep-Sonuç Koşul-Sonuç Karşılaştırma

B)Karşılaştırma Sebep-Sonuç Sebep-Sonuç

C)Sebep-Sonuç Karşılaştırma Koşul-Sonuç

D)Karşılaştırma Koşul-Sonuç Sebep-Sonuç

33.Dr ( ) Ali Gündüz ( ) 14( )45( ) te 2 ( ) kattaki seminer salonunda mı konuşacak ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlerden kaç tanesine nokta(.)getirilemez?


34.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç değildir?

 1. Elindeki kalem ile defterine küçük küçük notlar alıyordu.

 2. Söylediklerinizin hepsini getiririm,yalnız biraz bekleyin.

 3. Buraya kadar gelmiş de bize uğramamış.

 4. Ben de sizinle geleceğim,ancak anneme haber vermeliyim.


35.Aşağıda verilen bilgiler ışığında bir öykü yazın.Kompozisyon kuralları çerçevesinde.

Yer :Bir balıkçı köyü

Zaman :Sonbahar

Kişiler :Zeynep(18-20 yaşlarında ev kızı),Yusuf ( 60-70 yaşlarında,balıkçı),Mehmet (10-15 yaşlarında bir çocuk).

Olay :Balık tutarken fırtınaya yakalanma.

Yer :İlköğretim Okulu

Zaman :Ders arası

Kişiler :Serkan,Harun,Onur,Deniz(öğrenciler)

Olay :Serkan’ın babasının başka bir ile atanması nedeniyle sınıftan ayrılacak olması

Yer :Pazar yeri

Zaman :Öğle vakti

Kişiler :Ahmet(30-35 yaşlarında satıcı),Recep (15-16 yaşlarında,Ahmet’in yardımcısı),Kadir(30-35 yaşlarında belediye görevlisi,zabıta)Emine (60-65 yaşlarında alıcı),Türkan (50 yaşlarında alıcı)

Olay :Alışveriş
36. “Ağaç,okul,bulut,sevgi,insan” sözcükleriyle kısa ve anlamlı bir kompozisyon yazın.
37. “Sevgi,paylaşım,baba,anne,arkadaşlık,mutluluk,çiçek,kardeşlik” sözcükleriyle kısa ve anlamlı bir kompozisyon yazın.

38. Aşağıdakilerin hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A) Yaşayayım B) YaşayalımC) Yaşasalar D) Yaşamalı
39.Aşağıdakilerin hangisinde ”oluş, kılış,durum” fiilleri sırasıyla verilmiştir?

 1. Büyütmek-geliştirmek-seslenmek

 2. Kaçmak-koşmak-vurmak

 3. Solmak-fırlatmak-beklemek

 4. Yazmak-çizmek-silmek40.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipi farklıdır?

 1. Televizyon almasını istemiştik.

 2. Fuardan yeni kitaplar aldık.

 3. Bizim eve dün geldiler.

 4. Ben de bir soru sorayım. 1. Eli ayağına dolaşmak

 2. Etekleri zil çalmak

 3. Eli böğründe kalmak

 4. Eli kolu bağlı kalmak

 5. Etekleri tutuşmak

41. Yukarıdaki deyimler anlamına göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


 1. Lafı ağzında gevelemek

 2. lafı çevirmek

 3. laf çiğnemek

 4. laf taşımak

 5. laf işitmek


42.Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi anlamca özdeştir?

A) 1-5 B) 2- 4 C) 1-3* D) 2- 5


 1. Issız ,üzerinde canlı bulunmamak.

 2. Yanlış ve aşırı yollara sapmak.

 3. Verimsiz bir işle uğraşmak.

43.Yukarıdaki açıklamalar dışında kalan deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İn cin top oynamak

 2. Kalıbının adamı olmamak*

 3. Kalburla su taşımak

 4. İşi azıtmak
 1. Eller çok olunca yük hafifler.

 2. Birlikten kuvvet doğar.

 3. Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.

 4. El elden üstündür.

44.Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) I B)II C) III D)IV


45. Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( : ) ( , ) ( , ) (...) B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )

C) ( : ) (; ) ( , ) ( . ) D) ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)46.Aşağıdakilerin hangisinde yazım kurallarında bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. Babası DSİ’nde çalışıyormuş.

 2. TEK’ten bir yetkili gelmiş.

 3. Prof. Dr. Halil Ersoylu geldiler mi?

 4. )THY’nin uçağı gecikmiş47.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. Konya Ovası, yurdumuzun büyük bir buğday ambarıdır.

 2. Fırat Nehri, Güneydoğu Anadolu’ya can verecek.

 3. İstanbul’da oturmama karşın Belgrat ormanlarına hiç gitmedim.*

 4. Van Gölü,pek çok sanatçıya konu olmuştur.


48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


 1. Ağrı dağının zirvesinde iki gün konakladık.

 2. Bu Türkçe’nin zenginliğidir.

 3. Bölgeyi Çubuk Barajı sulamaktadır.

 4. Çukurova’ya kadar uzanan bir yolculuk yaptık.


49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


 1. O gün orada ağıza alınmayacak şeyler söyledi.

 2. Bugün bir takım elbise aldım.

 3. Güpegündüz ışık yakılmaz

 4. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı bu gün kurtuluşun başlangıcıdır.


50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 1. Bu dükkan amcanların değil miydi?

 2. Bu ülkede mimar,mühendis yetişmiyor mu?

 3. Niçin bu binaları biraz zevkli yap mıyorlar?

 4. Televizyonda konuşan Ahmet Bey miydi?


51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?

 1. İnsanların çoğu,önyargılı oluyorlar.

 2. Buranın insanları nedense pek soğuk görünüyorlar.

 3. resimlerden birkaçı bana ait değil.

 4. Adamın biri telefonda seni sordu.


52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı vardır?


 1. Haklı olman senin geriye gitmenin doğru olduğunu göstermez.

 2. İleri düşünce,çağdaş düşüncedir.

 3. Ne yazık ki ileriyi göremiyoruz.

 4. Hak bildiğin yoldan geri dönmeyeceksin.53.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla kullanılmamıştır?


 1. Gözün kanlanmış biraz uyu.

 2. Yırtık parayı bana uzattı.

 3. Boğazda yıllarca soygun yapılmıştır.

 4. Sapsarı bir yüzle çıktı.54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması vardır?


 1. Bugünü de akşam ettik,artık evlere rahatça gidebiliriz.

 2. Senin alacağın olsun,günün birinde ben de senden intikamımı alacağım.

 3. Artık al gülüm ver gülüm,herkes böyle yapıyor,itiraz etmiyor.

 4. Biz de araya girdik ama onu,onun elinden kurtaramadık.


55. “Rüzgarlar olmasaydı,ağaçların kökleri o kadar sağlam olmazdı.” cümlesine en yakın anlamlı cümle hangisidir?

 1. Rüzgarlar estikçe ağaçların kökleri sağlamlaşmış.

 2. Çile ile sıkıntılar,büyük insanların yetişmesini sağlar.

 3. Toprak yüzündeki ağaçlar,yıpranmış insanlara benzer.

 4. Ağaçların rüzgara,insanların da sıkıntılara ihtiyacı vardır.56. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamdadır?

 1. Şubat tatilinde köye gideceğim.

 2. Bu sıradan sözlere kulak asmayın.

 3. Sınıfı geçersem babam bana saat alacak.

 4. Bir süre sonra eksik faturaları tamamladı.

57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olmalı sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

 1. Eve geldiğinde temizlik bitmiş olmalı.

 2. Bugün bize de uğramış olmalı.

 3. Soruların hepsini çözmüş olmalı.

 4. Şu an bulamıyorum,dışarı çıkmış olmalı.


58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü deyim oluşturmamıştır?


 1. Sırrını ağzı gevşek birine söyleme

 2. Ağız yer,yüz tutar

 3. Ağzı var dili yoktu adamın.

 4. Ağzından çıkanı kulağı duymaz


59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalem” sözcüğü öbekleşerek deyimleşmemiştir?


 1. Son yıllarda yetişen usta kalemlerden biridir.

 2. Kaleme aldığı son yazıyı hiç beğenmedi.

 3. Kitap bitti ama; biraz kalem oynatmak gerekiyor.

 4. O,kaleminden kan damlayan bir yazardır.


60. “ Sanatçının bize yansıttığı dünya çok geniş olmalıdır.” cümlesinde sırasıyla hangi ses olayları vardır?

A) benzeşme- benzeşme- yumuşama- ulama

B) benzeşme- kaynaşma- benzeşme- yumuşama

C) yumuşama- kaynaşma- benzeşme- benzeşme

D) kaynaşma- kaynaşma- benzeşme- yumuşama
61. Galilei’nin “Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor” sözü aşağıdaki atasözlerinden hangisini destekler.


 1. Bugün bana ise yarın sana

 2. Gün doğmadan neler doğar

 3. Kara gün kararıp kalmaz

 4. Güneş balçıkla sıvanmaz


62. Aşagıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olur

 1. Ayna Korkusu”nu yaklaşık üç yıl önce yazdım

 2. Bisikletli çocuğu peşinden kovalamaya başladım

 3. Her işinizi önceden planlarsak başarılı oluruz

 4. Yağmur suları kulübenin çatısından içeriye sızınca kilimler ıslanmış

63.


Dünya edebiyatının en önemli ürünleri kabul edilen “Binbir Gece Masalları” çerçeve bir öykü içinde yer alan öykülerden oluşur. Binbir Gece’de öyküleri Şehrazat anlatır gibi görünse de öykü kahramanların anlattığı iç öykülerle anlatıcı sayısı artar. Bu anlatıcıların kişilik farkları öykülerin anlatım çeşitliliğini sağlar.

Bu parçada “Binbir Gece Masalları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 1. Belirli bir çevrede ortaya çıkmıştır

 2. Bir öyküde birçok öykü içi içe geçmiştir. ,

 3. Anlatıcı tek kişi değildir.

 4. Farklı üsluplarda anlatılmıştır

64. Karanlıkta birbirlerini bulmak için “sese gel!” diye bağırırlar.İster karanlık dönemlerde olsun, ister aydınlık dönemlerde insanlığın kendisini bulması için “Şiire gel!” diye seslenilmiştir.
Bu parçadan çıkarılacak asıl yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnsanlığın karanlık dönemlerinde şiir fener rolünü üstlenmiştir.

 2. İnsanlığın her döneminde şiir insanlara hep yol gösterici olmuştur.

 3. Şiir,edebi türler içinde insanın kendisini en çok bulduğu türdür.

 4. İnsanlar zor durumda kaldıklarında mutlaka yardıma ihtiyaç duyar.


65. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere cümlenin anlamına göre neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç şeklinde doldurun.

  • Çalışmadan başarılı olamazsın …………………………….

  • Çocuklar sevgisizlikten kurumuş bir çiçeğe döner …………………………….

  • Ağaç dikmek üzere toprağı kazdı …………………………….

  • Uyumak üzere odasına çekildi …………………………….

  • Sıkıntılar paylaşılırsa çözüme ulaşır …………………………….

66.Aşağıdaki numaralı özcükleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde sıralayın. • 1.doğuşunu 2.ışığa 3.gölge 4.borçludur ………………….
 • 1.yaşamda 2.hazinedir 3.en 4.iyi 5.olması 6.bulunacak 7.bir ideali 8.insanın………………….
 • 1. değil 2. çevrendekileri 3.gerçekten 4. kendini 5. büyüleyebilirsin 6.yükselterek

7.alçaltarak ………………………..


 • 1.olmadan 2.çekiç 3ve 4.ev 5.edemezsiniz 6. inşa …..................

67. Aşağıdaki verilen kelimelerle 4 çeşit isim tamlaması kurunuz.

Müzik-alet, duvar-boya, saç-ipek, pul-koleksiyon-kardeş


 1. Belirtili isim tamlaması:…………………………………….

 2. Belirtisiz isim tamlaması:…………………………………..

 3. Takısız isim tamlaması:…………………………………….

 4. Zincirleme isim tamlaması:…………………………………

68. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarının altlarını çizip, doğrusunu yanına yazınız. 1. T.B.M.M son kararı da onaylamıştı……………………………………………….......

 2. Bu öğrencimiz yarışmada 2’inci oldu………………………………………………....

 3. Elinde ki çiçekleri vazoya koy……………………………………………….............

 4. 3 ağustos 1975’de İstanbul’a geldik………………………………………………......

 5. bunları bana senmi söylüyorsun? ……………………………………………….........

69. Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz. 1. Aynı ağzı kullanmak ( ) Aklına takılmak

 2. Kafası takılmak ( ) Hık mık etmek

 3. Kafası yerine gelmek ( ) Aklı başına gelmek

 4. Kanat Germek ( ) Kanadı altına almak

 5. Kem küm etmek ( ) Aynı telden çalmak

70. Aşağıdaki altıçzili sözcüklere göre boş bırakılan yerlere temel-yan-mecaz-terim şeklinde doldurunuz.

  • Ağzında diş kalmamış……………………………….

  • Ağzındaki baklayı çıkart…………………………….

  • Kapının ağzında durma……………………………….

  • Azeri ağzıyla konuşma……………………………….

71. Aşağıdaki cümleleri anlamları açısından neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ve karşılaştırma şeklimde sınıflandırınız. • İnsan neyi arzu ederse, ruhu onu kazanır…………………….

 • Dershaneye gideceğim diye evden çıktı………………………

 • Bu kumaş daha dayanıklı……………………………………...

 • Yoruldu ki yatıyor…………………………………………….

 • Bahar geldi, çiçekler açtı……………………………………..

72. Aşağıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz?

Düşünce hem tutucu,gelenekçi, hem de özgür olamaz. Düşüncede özgürlük, eski düşünce kalıplarını kırmanın ta kendisidir. Kalıplar dışına çıkamayan, kendi aklını kullanamayan insan, özgür düşünemiyor demektir.(2004-OKS)


 1. İnsanlara özgür düşünmenin yolları öğretilmelidir

 2. Düşünce aklın kurallarına uygunsa doğrudur

 3. Bir düşünce önceki düşüncelerden ayrıldığı ölçüde özgürdür.

 4. Özgür düşünce, doğruyu bulmak için bütün görüşlere değer verir.

73. Aşağıdaki cümlelerden ek-fiil olan cümlelerin yanına “+” ; olmayanların yanına “-“ koyunuz ve ek-fiillerin altını çizerek gösteriniz.  • Kimseye belli etmeden kaybolmuştu ( )

  • Onu sevseydi burada olurdu ( )

  • Çalışırsan başarılı olursun ( )

  • Bu manzara muhteşemdi ( )

  • Ben böyle bir şey hatırlamıyorum ( )

74. Aşağıda verilen bilgilerin yanına doğru ise”D”; yanlış ise “Y” yazınız.

Yer-yön belirteçleri ek alırlarsa isim olurlar ( )

Belirteçler eylemleri etkiler ( )

Sabah, öğle, akşam gibi sözcükler her zaman, zaman zarfıdır ( )

Zaman belirteçleri çekim eki almazlar ( )

Eylemin nasıl yapıldığını durum zarfı gösterir ( )
75. Aşağıda verilen numaralı sözcükleri anlamlı bir cümle haline gelecek şekilde sıralayınız.

1-yenmeyi 2-kendini 3-öfkesini 4- kişidir 5- bilen 6- başarabilen

…………………………………………………………………………………………………

76.Aşağıda verilen cümlelere yazım yanlışlarını bulup doğru şeklini yanına yazınız.
 • Profösör Cemal Bey,bugün gerekli bilgileri verecek……………………………………….

 • Kedi asvalt yola yapışmıştı………………………………………………………………….

 • Bugün çok yanlız kaldım canım sıkkın…………………………………………………….

 • Ömürümde o kadar güzel bir yer görmedim…………………………………………………

 • Bu akşam televizyonda güzel bir filim var…………………………………………………..

77.Aşağıdaki cümleleri bildirdikleri anlamlara göre eşleştiriniz.

1-Refik Halit’in bu kitabında on sekiz hikaye var. ( 4 ) Neden-Sonuç Cümlesi

2-Başka dünyalara karışmak için yolculuğa çıkalım ( 3 ) Karşılaştırma Cümlesi

3-Onun bu şiiri de sihirli bir hazine gibidir. ( 2 ) Amaç Cümlesi

4-İnsan dostunu,onda kendisini gördüğü için sever ( 1 ) Nesnel Cümle

5-Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır ( 5 ) Abartma


78.Aşağıdaki cümlelerde altılı çizili edatlar ile cümlelere kattığı anlam ilgilerini eşleştirin.

1-Karnım ağrıdığı için ilaç alacağım. (3) Yaklaşıklık

2-Arkadaşlarımın söylediklerini sabırla dinledim. (1) Neden-Sonuç

3-Bu resim daha öncekilere göre daha başarılı olmuş (5) Zaman

4-Bu fabrikada yirmi kadar işçi çalışıyor. (2) Durum

5-Sen güldün güller açar yüzünde. (4) Karşılaştırma79.Aşağıda numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturunuz. 4-1-2-3

 1. Ne sevinçlerini ne de acılarını başkalarıyla paylaşabilmişti.

 2. Belki bu yazdıkları ileride birilerinin eline geçer,yayımlanır diye düşünürdü.

 3. Bunun için de duygularını,düşüncelerini deftere döktü.

 4. O kimi kimsesi olmayan bir şairimizdi.


80. “Kıvrak bir zekası olduğu için,sorunları hemen çözüverdi.”cümlesindeki “kıvrak” sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisinde kullanılmıştır?

A) canlı B) işlek C) aceleci D) hareketli


81.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pencere” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?


 1. Yazar,sanat dünyasına yeni bir pencere açtı.

 2. Hızla giden trenin penceresinden dışarıya bakıyordu.

 3. Dışarıdan gelen sesler herkes pencereye koşturdu.

 4. Günümüzde yeni sistem pencereler daha kullanışlı.

82.Aşağıdaki atasözlerinin “nicelik ve nitelik” birlikte verilmiştir? 1. Kısa günün karı az olur.

 2. Eğri otur,doğru söyle.

 3. Az olsun ,öz olsun

 4. Horozu az olan köyün sabahı geç olur.

83.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “görmek, bakmak” anlamı ile ilgili değildir?  1. Gözden geçirmek

  2. Gözü keskin

  3. Gözden kaybolmak

  4. Gözden düşmek

84. “Üzere” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kosul anlamı katmıştır. 1. Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı

 2. Anlaşmada belirttiği üzere ödemeler zamanında yapıldı

 3. Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin

 4. Ümitler ümitsizliğe dönüşmek üzere iken geldi

84. “ Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa yuvasını ormanlar içinde kursa bile, insanlar ona ulaşırlar.” sözü ile anlatılmak istenen düşünce hangisidir.

 1. İnsan, isminin kalıcı olmasını istiyorsa kalıcı eserler ortaya koymalıdır.

 2. Gerçek başarı, insanlığın yararına yapılan işlerden elde edilir

 3. İnsan sadece kendileri için değil toplum için de çalışmalıdır.

 4. Başarılı işler yapanlar nerede olsa aranıp bulunur.

85. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır? 1. Asfalt

 2. Ambulans

 3. Ardaşık

 4. Aşuure

86. Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir

Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne dahildir?

…………………………………………………………………………………………

87. İlim, kula açılmış bir kucaktır;

aydınlıklıktır, meşaledir, ocaktır.

İmin yüzü samimidir, sıcaktır;

Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul…

Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne dahildir?

…………………………………………………………………………………………

88.Aşağıdaki ata sözlerinden hangisi anlamca birbirine yakındır? 1. Akan su yosun tutmaz.

 2. İş, insanın aynasıdır.

 3. İş bilenin, kılıç kuşananındır

 4. İşleyen demir ışıldar.

…………………………………………………………………………………………
89. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

A) Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne dahildir?.............................................epik

B) Şiirin temasını yazınız…………….........bayrak sevgisi


90.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 1. Geçen salı,arkadaşlarla birlikte sinemaya gittik.

 2. 24 Mayıs 1985’de yaşanmış bu üzücü olay

 3. Babamı doktor Nuri Bey muayene etti.

 4. Dikiş makinasının sesi alt katta bile duyuluyor.

91. Aşağıda verilen cümlelere yazım yanlışlarını bulup doğru şeklini yanına yazınız.
 • Böyle olaylar benim karekterime ters………………………………karakter.

 • Beşiktaş ardarda beş gol attı…………………………………………art arda .

 • Bir gurup öğrenci beni arıyordu………………………………………grup

 • Yazım klavuzunda aradığım kelimeyi bulamadım……………………kılavuz

 • Yemekleri çiynemeden yutma!…………………………………………çiğneme

92. Aşağıda verilen cümlelere yazım yanlışlarını bulup doğru şeklini yanına yazınız.


 • Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu…………………………………………perhiz

 • Münübüstekiler dertli şarkılar dinliyorlardı..………………………………minibüs

 • Otobüs şöförü bir an için panikledi…………………………………………şoför

 • Çocuğun ihtiyacı olan tek şey şevkatti………………………………………. Şefkat

 • Çocuk kipriklerini durmadan kırpıyordu.…………………………………….kirpik

93. Aşağıdaki yargılardan doğru olanlarIn başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız.

( ) 1- C vitamini çeren yiyecekler tüketirsek hiç hasta olmayız. (nesnel yargı)

( ) 2- Güneş batıdan doğar; doğudan batar (nesnel cümle)

( ) 3- Hastalandığı için düğüne gidemedi. (neden-sonuç cümlesi)

( ) 4- Tiyatroya gitmek için bilet aldı. (amaç- sonuç cümlesi)

( ) 5- Bahçenin en güzel çiçeği köşedeki güldür. (kişileştirme)

94. Aşağıdaki kelimelerin yanlarında bırakına boşluklara, basit fiillere (A) ; türemiş fillere (B); bileşik fiillere (C); birleşik zamanlı fiillere (D); ek-fiil almış isimlere (E) harfi yazınız.

Hastadır ( ) Vuruldun ( ) Okur ( ) Bilirmiş ( )

Unutuverdi ( ) Tarandı ( ) Konuşamaz ( ) Uyuyorsa ( )

Yazdık ( ) Kırmızıymış ( )
95. Aşağıda verilen ünlem cümlelerini yanlarında verilen kavramlarla eşleştiriniz.

1- Ay, harika bir kazak! ( ) Beğenme

2- Of, yeter artık yaptıkların! ( ) Kabullenme

3- Ah, nerde kaldı çocukluğum! ( ) Özlem

4- Pekala, senin dediğin gibi olsun bu sefer! ( ) Bıkkınlık

5- Hey, bana baksana! ( ) Seslenme

96. Atatürk bana sordu ( )

( ) yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşünüyorsunuz ( )

Dedim ki( )

Çok yazmalı ( ) çok okumalı ve çok düşünmeliyiz( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz

97. Rahatlık arama, zorluğa alış Şiirin ana fikri ve türü nedir?

Gözüne uykuyu haram et, çalış.

Cahilden uzak dur, bilen danış Şiirin Türü…………………………………….

Emeğini heder etmeyesin yavrum Şirin Ana Fikri: ………………………………

98. Aşağıda birbirinin tam tersi anlamları içeren atasözleri verilmiştir, bunları eşleştiriniz. 1. Borçtan korkan kapısını büyük açmaz ( 2 ) Bin dost az, bir düşman çok

 2. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.( 3 ) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

 3. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. ( 1 ) Borç yiğidin kamçısıdır.

 4. Doğru söyleyenin tepesi delik olur. ( 4 ) Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.

99. Aşağıdaki cümlelerin yanlarına özelliklerine göre sebep-sonuç ise (S); amaç-sonuç ise (A); koşul-sonuç ise (K); öznel cümle ise (Ö); nesnel cümle ise (N) yazınız.  • Bunca yolu sizi dinlemek için geldim. ( )

  • Buraya sadece sizin için geldim. ( )

  • Yaptıklarını duyarsa hepimize çok kızar. ( )

  • Bahçemizdeki ağaçlar çiçek açmaya başladı. ( )

  • Mazıdağı’nda yaşam iyice çekilmez oldu. ( )

100. Aşağıdaki cümlelerin yanlarına özelliklerine göre sebep-sonuç ise (S); amaç-sonuç ise (A); koşul-sonuç ise (K) yazınız.

 • Bahar geldi, çiçekler açtı ( )

 • Yoruldu ki yatıyor. ( )

 • Dershaneye gideceğim diye evden çıktım. ( )

 • İnsan neyi arzu ederse onu kazanır. ( )

 • Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır ( )

101. Aşağıdaki numaralandırılmış sözcükleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde sıralayınız.


çok konuşmak - düşmesi için - yoldur - en kısa - gözden - insanın (1-6-5-2-4-3)

1 2 3 4 5 6102. Aşağıda verilen bilgilerin yanına doğru ise ”D”; yanlış ise “Y” yazınız.

Zincirleme ad tamlamaları içinde başka bir tamlama daha barındırır. ( )

Belirtili ad tamlamalarında tamlayan “-ı,-i ” ekini alır. ( )

Takısız ad tamlaması tamlananın neye benzediğini, neyden yapıldığını bildirir. ( )

Takısız ad tamlamaları tamlama eki almazlar. ( )

Ad tamlamalarında tamlanan ekin yerine “-den” eki gelebilir. ( )


103. “Hiç kimse,hiçbir şey söylemeden karıncadan daha iyi bir öğüt veremez.”

Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? 1. Karıncalar,çalışmalarıyla iyi bir örnektir.

 2. Öğüt vermek istiyorsan önce karınca gibi çalışkan olmalısın.

 3. Derdini başkalarıyla paylaşmayanın sonu karıncanınkine benzer.

 4. Karıncalar çok çalışkan olmalarına rağmen öğüt veremez.104. “Kök” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde iltihap nedeniyle ağrılar içinde kıvranıyor.”

Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

  1. Bitki kökleriyle beslenen köstebekler çiftçilerin korkulu rüyasıdır.

  2. Bu nasırları yok etmek için önce kökünü kurutmak gerekir.

  3. Salataya iki kök de soğan koy

  4. Terör belasını kökünden halletmek gerekir.Bir nergis çiçeği ölmüş. Çayırdaki çiçekler ırmaktan birkaç damla su istemişler, ona gözyaşı dökmek için. “Bendeki tüm su damlaları gözyaşı olsa, nergis için dökeceğim yaşlara yetmez. Onu çok severdim” demiş ırmak. “Nergisi kim sevmezdi ? O kadar güzeldi ki…” diye yanıt vermiş çayırdaki çiçekler. “ Gerçekten güzel miydi?” sorunca ırmak, “Senden iyi kim bilebilir ki bunu? Kıyında eğilip, suyunda kendi güzelliğine bakardı her gün.” demişler. Irmağın yanıtı da şöyle olmuş: “Onu sevmemin nedeni, bana eğilip baktığında, suyumun yansımasını görmemdi gözlerinde.”

İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.

 1. Çayırdaki çiçekler neden nergisi çok seviyor?

 2. Irmağın nergisi çok sevdiğini nereden anlıyorsunuz?

 3. Irmağın nergisi sevmesinin gerçek nedeni nedir?

O” sözcüğü , aşağıdakilerin hangisinde görev yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Onu her zaman takdir etmişimdir.

B) Onlar okulda herkesçe bilinir.

C) O okul sana çok şey kazandırdı.

D) O, sınıfın en çalışkanıydıAşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘neden- sonuç’ ilişkisi vardır?

A)Yağmursuzluktan bütün tarlalar kurumuştu.

B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı

C) Yeryüzünde tek dostum sensin.

D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘amaç- sonuç’ ilişkisi vardır?

A) Çok sinirlendiği için tansiyonu çıktı.

B) Fazla uyuduğu için gözleri şişti.

C) Makale yazmak için yanına kağıt aldı.

D) Düştüğü için dizi kanadı.
Kadın öfkeyle sordu ( )

( ) Bize neden yalan söyledin ( )

( ) Çok korktum ( ) dedi çocuk .

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (-) (?) (-) (,) B) (;) (“) (“) (-) (,)

C) (:) (-) (?) (-) (.) D) (:) (-) (?) (“) (“)

Yaşını içine akıtmak” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?

Dışına su sızdırmamak

Bir köşede ağlamak

Gizli iş yapmak

Acısını sezdirmemek


Aşağıdaki yay ayraç içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

Neler yapmaktan hoşlanırsınız( )Ben kitap okumaktan( ) satranç oynamaktan hoşlanırım( )

Çünkü( )beni dinlendiriyor ve düşünmemi sağlıyor.

a) ( . ) ( ; ) ( ? ) ( .) b) ( ? ) ( ; ) ( , ) ( ! ) c) ( ! ) ( , ) ( . ) ( ; ) d) ( ? ) ( , ) ( . ) ( ; )


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

a) Oğuzhan’la Öznur başkanlığa aday oldu

b) Ebru ve Merve düzenli ders çalışır.

c) Mehmet zayıf, Tuğba ondan da zayıftır.

d) Hüsniye ve Sümeyye iyi anlaşır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ neden- sonuç’ ilişkisi vardır?

A)Yağmursuzluktan bütün tarlalar kurumuştu.

B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı

C) Yeryüzünde tek dostum sensin.

D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını (gerçek, mecaz, yan, terim anlam) yanlarındaki boşluğa yazınız.
a) Kapının kolunu kırınca dayak yedi. (…………………………….)

b) Soğuktan kaloriferin boruları patlamış. (…………………………….)

c) Tatlı sözlerle annesinin gönlünü aldı. (…………………………….)

d) Bugünkü konumuz üçgenler. (…………………………….)

e) Soğuk sudan boğazı şişmişti. (…………………………….)

Aşağıdaki yargılar öznelse başındaki boşluğa (Ö), nesnelse (N) yazınız.
Bu parfümün kokusu çok ferahlatıcıymış.
Konuşmalarında argo sözcüklere yer verirdi.
Gözleri deniz mavisiydi Atatürk’ün.
İstanbul’u gören ondan ayrılmak istemez
Ağrı Dağı en yüksek dağımızdır.Aşağıdaki cümlelerin ilişkilerini yazınız.(sebep-sonuç / amaç-sonuç)

Onu görmek için buralara kadar geldim. (………………………………)

Bayram olduğu için çok sevinçliydik. (………………………………)

Takdir almak için çok çalıştı. (………………………………)

Efendi biri olduğu için öğretmenleri onu seviyor. (………………………………)

Yağmur çok yağınca trafik tıkanmış. ( ……………………………...)


Aşağıdaki cümlelerde –de/ -da eklerinden doğru yazılanların başına (D), yanlış yazılanların başına (Y) yazınız.

( ) Kurdeleler güneş ışığında parlıyorlardı.

( ) Ozan yaşından da küçük gösteriyordu.

( ) Uzun zamandır boyanmayan odanın duvarları kir için de kalmıştı.

( ) Çanakkale’ye giderken sizede haber vereceğim.

( ) Senin kardeşinde çok geziyor değil mi?
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükleri anlam özelliklerine göre “temel anlam, yan anlam, mecaz anlam veya gerçek anlam” olarak tespit ederek karşılarına yazınız.
- Matematik dersinde paydaları eşitleme konusunu anlayamadım. ( ……………………………. )
- Bu adamı benim gözüm hiç tutmadı. ( ……………………………. )
- Dolma kalemim çekmecenin gözünde mi, bakar mısın? ( ……………………………. )
- Merdivenden inerken muz kabuğuna basıp düşmüş, olacak iş değil.( ……………………………. )

Aşağıdaki verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.

( ) “Gözlükçü” sözcüğü “göz- lü- k- çü” biçiminde köküne ve ekine ayrılır.

( ) “Geniş bir kültüre sahip olmayı okuma tutkusuna ve kitaplara borçludur.” Cümlesinde kaynaştırma harfleri ve ulama vardır.

( ) “Genç kızlar çeşmenin başında konuşuyorlardı.” Cümlesinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.

( ) “ Ödevlerini düzenli yaptığı için öğretmeninin gözüne girmeyi başardı.” Cümlesinde “göz” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

( ) “Çocuk, kuşların kanat çırpışlarını izliyordu.” Cümlesinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.


Aşağıdaki metinde yer alan durum (hal) eki almış sözcükleri tespit ederek hangi durum ekini aldığını gösteriniz.

Göksel okuldan dönerken yerde gördüğü yaralı kuşu eline alarak hemen en yakın hayvan kliniğine götürdü. Doktora onu yolda bulduğunu ve kanadının kırık olduğunu söyledi. Doktor yaralı kuşu hemen tedavi edeceğini ve bir süre misafir edeceklerini söyledi.

“Suyun üç hali vardır( ) Gaz( ) sıvı( ) katı( )” cümlesinde parantezlerin içerisine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


  1. ( : ) - ( , ) - ( , ) - ( . )

  2. ( . ) - ( , ) - ( , ) - ( ; )

  3. ( ; ) - ( , ) - ( . ) - ( . )

  4. ( : ) - ( . ) - ( , ) - ( . )

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını bulup yandakilerle eşleştiriniz.

 • Yol ağzında bekleyen kalabalık birden dağıldı. Gerçek(temel) anlam

 • Her şeyi unutup güzel hayallere dalmak istiyorum. Terim anlam

 • Böyle soğuk havalarda dışarı çıkmayı sevmiyorum. Yan anlam

 • Bir anda ölümün soğuk nefesini tüm hücrelerimde hissettim. Mecaz anlamAşağıdaki cümlelerde neden-sonuç,amaç-sonuç ve koşul-sonuç ilişkilerinden hangisi olduğunu cümlenin yanına yazınız.

 • İşe geç geldiği için kovuldu.. …………………………………………………….

 • Yağmur yağmazsa pikniğe gideriz. ……………………………………………………

 • Sizi ziyaret etmek için evinize gelecek. .…………………………………………………

 • Macerayı sevdiğinden bu tür kitaplar okuyor. ………………………………………………….

 • Sinemaya giderim ama benim istediğim filmi izleyeceğiz

…………………………… ……………………………...


Aşağıdaki cümlelerde neden-sonuç,amaç-sonuç ve koşul-sonuç ilişkilerinden hangisi olduğunu cümlenin yanına yazınız. (10 puan)

 • Oralarda iş bulamadığı için buraya gelmiş. ………………………………………………….

 • Size gelirim ama akşama kadar kalamam. ………………………………………………….

 • Kitap almak için kütüphaneye gitti. ………………………………………………….

 • Dili çok ağır olduğundan yazarın son kitabı tutmadı. ………………………………….

 • Planlı çalışırsan sınavı kazanırsın. …………………………………………………..

Cümlelerdeki zamirlerin altlarını çizerek türünü boşluğa yazınız.

a.Bunu senin için aldım. ...................zamiri

b.Birçoğu gelmedi. ....................... ...zamiri

c.Nerede oturuyorsun. ......................zamiri

d.Sizinki bozuk. ............................ zamiri

e.Kalemi gördüm. ……….. .............zamiri


Cümledeki zarfların altlarını çizerek türünü boşluğa yazınız.

a.Dün sana söyledim. ..................... ..zarfı

b.İleri git. ....................................... ..zarfı

c.Saatlerce bekledi. ........................... zarfı

d.Niçin söylemedin. ......................... zarfı

e.Babam koşarak geldi. .................... zarfı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A)Adalar’dan gelen vapur iskeleye yanaştı.

B)Toplanan çiçekleri bahçıvan alıp götürdü.

C)Adam koltukta otururken uyuyakaldı.

D)Saati kurunca vaktinde uyandı.
“Yüzmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Kardeşim havuzda her gün yüzüyor.

B)Kurbanlık koyunumuzu kasap yüzüyor.

C)Düzenli ve çalışkan olduğundan bolluk içinde yüzüyor.

D)Çocukların kağıt kayıkları suda yüzüyor.
Aşağıdakilerden hangisi, “Umutsuzluk ruhları tahrip eden en tehlikeli düşmandır.” cümlesi ile aynı anlamdadır.

A)Umutsuzluk ruhları etkilediği gibi bedenleri de etkiler.

B)Ruhlarında umutsuzluk taşıyanlar saldırgan olurlar.

C)Tehlikeli durumlar umutsuzluktan kaynaklanır.

D)Ruha umutsuzluk kadar zarar veren bir duygu yoktur.
- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Bir sonraki durakta ineceğim.

B) Öyle çok susadımki anlatamam.

C) Çocuklar sanki hiç yorulmamışlardı.

D) Bilirsin ki baban böyle durumlardan nefret eder.
-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de,da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Trende yolculuk yapmayı severim.

B) Benimde saçlarıma kar yağdı bu sonbahar.

C) Sokakta oyun oynuyorlar.

D) Giderken de söylemiştim ama işe yaramadı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?


  1. Gönlüm herkese hoşgörülü ile bakıyor.

  2. Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.

  3. Bilim çağında yaşıyorum.

  4. Sözüm çevreyi kirletenlere.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Çocuklardan hiçbiri bahçeye çıkmak istemiyor.

B) Birkaç sepet elma toplamamız gerekiyor.

C) Hiç kimseyi memnun edemezsiniz.

D) Herşey insanların istediği gibi olsun.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?


 1. Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.

 2. Seni görmek beni çok mutlu edecektir.

 3. Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin.

 4. Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.

Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? 1. haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi

 2. haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi

 3. dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi

 4. haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

Aşağıdaki parçada yer alan isim tamlamalarını bularak aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.


Kitabın önemi anlatmakla bitmez ki…İnsan hayatını renklendiren kitap, toplumların geleceğinde büyük bir öneme ve değere sahiptir.Kitap, içerdiği bilgilerle kültürün devamlılığını sağlar ve toplum hayatını düzene koyar.Günümüzde birtakım çalışmalarla insanların kitap sevgisi güçlendirilmeye çalışılıyor.Bu şekilde geçmişten geleceğe güçlü bir tarih mirasının aktarılması amaçlanıyor.
Belirtili İsim Tamlaması Belirtisiz İsim Tamlaması Zincirleme İsim Tamlaması

Aşağıdaki cümlelerde hâl eki alan sözcükleri uygun kutucuğa yazınız.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə