200 Questions To Print Template


İslamiyyəti təbliğ etmək üçün Məhəmmədin başlatdığı dini müharibələr Allah tərəfindən təsdiq edilmişdirmi?Yüklə 375,43 Kb.
səhifə3/3
tarix27.07.2020
ölçüsü375,43 Kb.
1   2   3

İslamiyyəti təbliğ etmək üçün Məhəmmədin başlatdığı dini müharibələr Allah tərəfindən təsdiq edilmişdirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


170.
Müqəddəs Kitablarda, əhli kitabın mö’minlərinə qarşı müharibə etmek əmr edilirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


f


171.
Müqəddəs Kitablar, bügünkü mö’minləri müharibə və cihad üçün cürətləndirirmi? (Cihad)
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


172.
Bügünkü mö’minləri, başqa dinə mənsub olanlardan onların mallarını oğurlayaraq, onları soymaqa cürətləndirən ayələr varmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


173.
Bügünkü mö’minlər üçün, düşmənlərə dəhşət vermək və onlara qarşı əzazil olmağa icazə verən ayələr varmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


174.
Bügünkü mö’minlərin, intiqam almaları doğrudurmu? (Gözə göz, dişə diş / Qisas)
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


175.
Müqəddəs Allah, günahkar insan öz əliylə intiqam almasını və başqasını cəzalandırmasını istəyirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


f
176.


Müqəddəs Allah, mö’minlərin öz düşmənlərinə lənət etmələri üçün, onları cürətləndirərmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

177.
Yəhudilər, Allah tərəfindən lənətlənmiş bir xalq olaraq hesab olunurmu?


Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


178.
Müharibə etmək istəyənlər, müharibə etmək istəməyənlərdən daha yaxşı hesab olurnurlarmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


179.
Müqəddəs Kitablarda, müharibə və cihad etmək istəməyənlərə, cəhənnəm vəd edip, cihad edənlərin ölən kimi cənnətə gedəcəklərini vəd edərək, insanları cihad üçün cürətləndirən ayələr varmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


Tarixi Hadisələr Haqqında
180.

Allah dünyanı yaratdıqdan sonra, insanlara nümunə olsun deyə yeddinci gün istirahət etdimi? (Şənbə günü / Şabbat)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


f


181.
Tanrı insanları öz surətində və bənzərindəmi yaratdı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


182.
Allah Adəm və Həvvanı bağdan qovduğu zaman artıq kişi və qadın arasında düşmanlıq olacağını demişdirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


183.
Daşqında, Nuhun bir oğlu boğulduqdan sonra, Nuhun gəmisi Cudi dağındamı dayandı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

184.
Tanrı, bütün bərəkətlərin İsmail vasitəsiylə deyil, xüsusən İbrahimin oğlu İshaq tərəfindən gələcəyini demişdirmi?


Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


185.
Həzrəti İbrahim Məkkəyə gedərək orada Tanrıya qurban təqdim etdimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

f


186.
İbrahim Tanrıya qanuni olan oğlu İshaqı qurban etməyə hazır idi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


187.
İbrahimin oğlu İsmail, peyğəmbər hesab olunurmu?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


188.
Bütlərə sitayiş etmədiyi üçün, alova atılan İbrahim idimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


189.
Musa Tanrının izzətini görmək istədiyi zaman, Tanrı ona Onu(Tanrını) arxa tərəfini, insan şəklində görməsinə icazə verdimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


190.
Haman, Firov və Musa ilə eyni dövrdəmi yaşadı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

f


191.
Tanrı, Pasxa Bayramını İsrail övladlarının Misirdən xilasını və ilk doğulan uşaqların ölüm mələyindən xilasını qeyd etmək üçün əbədi bir bayram əmri vermişdirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


192.
Müharibəyə gedəndə, əsgərlərin necə su içəcəklərini sınamaq üçün, əsgərləri sınayan Talut (Saul) idimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


193.
İsa Məsih, Bet-Ləxəm şəhərində bir axurda doğuldu?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


194.
İsa Məsihin doğulduğu gün şərqdən Bet-Lexem şəhərinə gedən müdrik adamlar İsanı görən kimi Ona sitayiş ettilərmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


195.
Müqəddəs Kitabların içinə Yəhudi əfsanələri tarixi hadisələr olaraq yazılmışdırmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

f


196.
İsa Məsih, uşaq olanda möcüzələr möcüzə etdimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


197.
Yeddi adam və bir it, bir mağarada yuxuya qalaraq 309 il sonra oyandılarmı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


198.
Süləyman peyğəmbər müharibəyə hazırlaşanda cinlərdən, insanlardan və quşlardan bir ordu hazırlamışdımı?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


199.
Yəhudilər, Şənbə gününə itəət etmədikləri üçün, Tanrı onları meymunlara çevirdimi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr


200.
Tanrı xüsusən, Fələstin torpaqlarını Yəhudilərə vəd etmişdirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyr

Qurana görə: Bəli Xeyr

Mənim fikrimcə: Bəli Xeyr

f


Cavablar
1. Beli/Beli 26. Beli/
2. Beli/Beli 27. Xeyr/Beli
3. Beli/Beli 28. Beli/Xeyr
4. Beli/Beli 29. Beli/Beli
5. Beli/Beli 30. Beli/Xeyr


6. Beli/Beli 31. Xeyr/Beli

7. Xeyr/Xeyr 32. Beli/Xeyr

8. Beli/Beli 33. Beli/Beli

9. Beli/Beli 34. Beli/Xeyr

10. Beli/Beli 35. Xeyr/Beli

11. Xeyr/Xeyr 36. Xeyr/Beli

12. Beli/Beli 37. Beli/Xeyr

13. Xeyr/Xeyr 38. Beli/Xeyr

14. Beli/Beli 39. Beli/Xeyr

15. Beli/Beli 40. Beli/Xeyr

16. Beli/Beli 41. Xeyr/Beli

17. Beli/Xeyr 42. Xeyr/Beli

18. Beli/Xeyr 43. Xeyr/Beli

19. Beli/Xeyr 44. Xeyr/Beli

20. Xeyr/Beli 45. Xeyr/Beli

21. Xeyr/Beli 46. Xeyr/Beli

22. Xeyr/Beli 47. Xeyr/Beli

23. Xeyr/Beli 48. Xeyr/Beli

24. Xeyr/Beli 49. Beli/Beli

25. Beli/Beli 50. Xeyr/Beli

f


Cavablar
51. Beli/Xeyr 76. Beli/Xeyr
52. Beli/Xeyr 77. Beli/Xeyr
53. Xeyr/Beli 78. Beli/Xeyr
54. Beli/Xeyr 79. Xeyr/Beli
55. Beli/Xeyr 80. Beli/Xeyr


56. Beli/Xeyr 81. Beli/Xeyr

57. Beli/Xeyr 82. Beli/Xeyr

58. Beli/Xeyr 83. Beli/Xeyr

59. Beli/Xeyr 84. Beli/Xeyr

60. Beli/Xeyr 85. Beli/Xeyr

61. Xeyr/Xeyr 86. Beli/Beli

62. Xeyr/Beli 87. Beli/Xeyr

63. Beli/Xeyr 88. Beli/Xeyr

64. Xeyr/Beli 89. Beli/Beli

65. Beli/Xeyr 90. Xeyr/Beli

66. Beli/Beli 91. Beli/Xeyr

67. Beli/Beli 92. Xeyr/Beli

68. Beli/Beli 93. Xeyr/Beli

69. Beli/Beli 94. Xeyr/Xeyr

70. Beli/Beli 95. Xeyr/Xeyr

71. Beli/Beli 96. Xeyr/Beli

72. Beli/Beli 97. Beli/Beli

73. Beli/Xeyr 98. Xeyr/Beli

74. Beli/Xeyr 99. Beli/Xeyr

75. Beli/Xeyr 100. Beli/Xeyr

f


Cavablar
101. Beli/Beli 126. Beli/Xeyr
102. Xeyr/Xeyr 127. Beli/Beli
103. Beli/Beli 128. Xeyr/Beli
104. Beli/Xeyr 129. Xeyr/Beli
105. Xeyr/Beli 130. Xeyr/Beli


106. Xeyr/Beli 131. Xeyr/Beli

107. Beli/Beli 132. Beli/Xeyr

108. Beli/Beli 133. Xeyr/Beli

109. Xeyr/Beli 134. Xeyr/Beli

110. Xeyr/Beli 135. Xeyr/Beli

111. Xeyr/Beli 136. Beli/Beli

112. Beli/Xeyr 137. Xeyr/Beli

113. Beli/Xeyr 138. Xeyr/Beli

114. Beli/Xeyr 139. Beli/Beli

115. Beli/Xeyr 140. Xeyr/Beli

116. Beli/Xeyr 141. Xeyr/Beli

117. Xeyr/Beli 142. Xeyr/Beli
118. Beli/Xeyr 143. Beli/Beli


119. Beli/Xeyr 144. Xeyr/Beli

120. Xeyr/Beli 145. Xeyr/Beli

121. Xeyr/Beli 146. Beli/Beli

122. Beli/Xeyr 147. Xeyr/Xeyr

123. Beli/Beli 148. Beli/Xeyr

124. Beli/Xeyr 149. Beli/Xeyr

125. Beli/Xeyr 150. Beli/Xeyr


f


Cavablar
151. Xeyr/Beli 176. Xeyr/Beli
152. Xeyr/Xeyr 177. Xeyr/Beli
153. Xeyr/Beli 178. Xeyr/Beli
154. Xeyr/Beli 179. Xeyr/Beli
155. Xeyr/Beli 180. Beli/Xeyr


156. Xeyr/Beli 181. Beli/Xeyr

157. Beli/Xeyr 182. Xeyr/Beli

158. Xeyr/Beli 183. Xeyr/Beli

159. Xeyr/Beli 184. Beli/Xeyr

160. Xeyr/Beli 185. Xeyr/Beli

161. Beli/Beli 186. Beli/Xeyr

162. Xeyr/Beli 187. Xeyr/Beli

163. Xeyr/Xeyr 188. Xeyr/Beli

164. Xeyr/Beli 189. Beli/Xeyr

165. Xeyr/Beli 190. Xeyr/Beli

166. Xeyr/Beli 191. Beli/Xeyr

167. Xeyr/Beli 192. Xeyr/Beli

168. Xeyr/Beli 193. Beli/Xeyr

169. Xeyr/Beli 194. Beli/Xeyr

170. Xeyr/Beli 195. Xeyr/Beli

171. Xeyr/Beli 196. Xeyr/Beli

172. Xeyr/Beli 197. Xeyr/Beli

173. Xeyr/Beli 198. Xeyr/Beli

174. Xeyr/Beli 199. Xeyr/Beli

175. Xeyr/Beli 200. Beli/Beli

f
Bu suallara Müqəddəs Kitabdan gələn ayələrlə cavab verə bilərsiniz: www.danwickwire.comYazarın elektron poçtu: danwickwire@gmail.com
1. Alban dili 26. Koreya  

2. Amerikalı 27. Malay  

3. Ərəb 28. Malayalam  

4. Azeri 29. Maratiya  

5. Bengal dili 30. Norveç  

6. Bosniya dili 31. Puştu  

7. Bolqar dili 32. Polyak  

8. Burma 33. Portuqaliya  

9. Çin 34. Punjabi

10. Xorvatiya 35. Rumıniya

11. Danimarka 36. Rus dili

12. Holland, 37. Serb

13. İngilis 38. Somali

14. Farsi 39. İspan

15. Fin 40. Suahili

16 Fransız dili 41. İsveç dili

17. Alman 42. Taqaloq

18. Yunan 43. Tamil

19. Hausa 44. Telugu

20. İvrit 45. Türkçe

21. Hind dili 46. Ukraynalı

22. İqbo 47. Urdu

23. İndoneziya 48. Özbəkistan

24 İtalyan 49. Vyetnam

25. Kazhak 50. Yuroba

f
Qeydlər
Каталог: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 375,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə