2006 yili kutlu doğum haftasi iLKÖĞretim okullari arasi biLGİ yarişmasina hazirlik ibadet sorulariYüklə 42,09 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü42,09 Kb.
#72590

Temel Dini Bilgiler Soruları

Adı Soyadı: ………………………………1.Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

a) Namazda Konuşmak

b) Namazda Esnemek

c) Namazda Bir şey yemek

d)Namazda Kendi işiteceği kadar gülmek
2. Aşağıdaki namazlardan hangisi yolculukta kısaltılmaz?

a) Yatsı namazı

b) Öğle namazı

c) İkindi namazı

d) Akşam namazı
3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (SAV) için doğrudur?

a) 20 Nisan 571 de Medine’de doğdu.

b) 8 Haziran 632 de Mekke’de vefat etti.

c) 8 Haziran 571 de Mekke’de doğdu.

d) 20 Nisan 571 de Mekke’de doğdu.
4.Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından değildir?

a)Hadesten taharet c)Vakit

b)Necasetten taharet d)Kade-i ahire
5.Aşağıdakilerden hangisi namazın rukünlerinden değildir?

a)Kıyam b)Kıraat

c)Rükû d)Niyet
6.Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yere ne ad verilir?

a)mihrab b)minber

c)kürsü d)şerefe
7.Eğer bir kimse alnını yere koyarak secde etmeye gücü yetmezse başı ile işaret ederek namazını kılar. İşte bu şekilde kılınan namaza ne ad verilir?

a)Yolcu namazı b)Misafir namazı

c)İma ile namaz d)Kaza namazı
8.İslam dinine göre yolcu sayılabilmemiz için, en az kaç kilometrelik bir uzaklığa gitmemiz gerekir?

a)50 b)70 c)90 d)100


9.Ramazan orucunu tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ne yaparlar?

a)Fitre verirler b)Keffaret orucu tutarlar

c)Orucu kaza ederler d)Fidye verirler
10.Dinimize göre, zengin olan Müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan Müslümanlara vermesine ne denir?

a) sadaka b) yardım

c) zekât d) fitre
11- Dört büyük halife ve görev sürelerinden hangisi yanlıştır?

a. Hz. Ebû Bekir: 2 yıl b. Hz. Ömer 10 yıl c. Hz. Osman: 11 yıl d. Hz. Ali: 5 yıl12.Aşağıdakilerden hangisi komşularımıza karşı görevlerimizdendir?

a.selam vermek b .iyi geçinmek c. haklarını gözetmek d.hepsi


13-Mübarek gün ve gecelerde cami minarelerine takılan ışıklı yazıya ne ad verilir?

a.mahfel b. alem c.mahya . d. şerefe14-Mesnevi kimin eseridir?

a.yunus emre b.hoca Ahmet yesevi c.mevlana d.hacı bektaşı veli


15.Aşağıdakilerden hangisine zekât verilebilir?

a)Anne-Baba

b)Torunlar c)Eş

d)Kardeşler


16.Ramazan ayında fakirlere verilen sadakaya ne ad verilir?

a)Yardım b)Sadaka c)Fitre d)Zekât


17.Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti değildir?

a)10 fakiri doyurmak

b)10 fakiri giydirmek

c) Peş peşe 10 gün keffaret orucu tutmak

d) Peş peşe 3 gün keffaret orucu tutmak
18.Mevlid kandili ne zaman kutlanır?

a)20 Nisan gecesi

b)Rebiülevvel ayının 12. gecesi

c)Recep ayının ilk Cuma gecesi

d)Rebiülevvel ayının 20.gecesi
19. Kadınlarda örtülmesi mecbur yerler neresidir?

a) Yüz,el içleri ayaklar hariç her yeri

b) Kafa hariç her yeri

c) Omuzla ayaklar arası

d) Omuz ile diz kapağı arası
20.Namazda Kuran okumaya ne denir?

a) Kıyam


b) Kıraat

c) Rüku


d) Kade-i ahıre

21. Hz. Peygamber (SAV)’in 25 yaşlarında iken evlendiği ilk hanımı kimdir?

a) Hz. Aişe

b) Hz. Zeynep

c) Hz. Ümmü Seleme

d) Hz. Hatice
22 -Teşrik tekbiri ne zaman okunmaz?

a. kurban bayramının 2. günü b. kurban bayramının 3. günü öğleden sonra

c. kurban bayramının arefe gününde d. kurban bayramının 4. gününün yatsı namazında

23.Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a)Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak

b)Fatihayı sureden önce okumak

c)İlk ve son oturuşlarda ettehiyyatüyü okumak

d)Namazın sonunda “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak
24.Namazda, farz ve vacip olan şeylerden birinin geciktirilerek yapılması veya vaciplerden birinin unutularak terk edilmesi halinde ne yapmak gerekir?

a)Namazı tekrar kılmak gerekir

b)Tilavet secdesi yapmak gerekir

c)Şükür secdesi yapmak gerekir

d)Sehiv secdesi yapmak gerekir
25-Kişinin kendisinin ve aile fertlerinin kesilen kurbanın etinden yiyemediği kurban hangisidir?

a. hacda kesilen b. akika kurbanı

c.adak kurbanı d. hiçbiri

26- İslâm tarihinde ilk inşâ edilen mescid hangisidir?

a. mescidi nebi b.kabe

c.mescidi aksa d.kuba mescidi

27.Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber (SAV)’in dede, baba ve annesinin ismi doğru olarak sıralanmıştır?

A- Abdullah-Abdulmuttalib-Hatice

B- Abdullah-Ebu Talip-Amine

C- Abdulmuttalib-Abdullah-Hatice

D- Abdulmuttalib-Abdullah-Amine
28.Cenaze namazının dini hükmü nedir?

a)Farz-ı Ayn b)Farz-ı Kifaye

c)Vacip d)Sünnet-i Müekkede
29.İkindi namazının sünnetinin hükmü nedir?

a) Sünnet-i Müekkede b) Müstehab

c) Sünnet-i Gayri Müekkede d) Mübah
30.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

a)Yüzü yıkamak

b)Dirseklerle beraber kolları yıkamak

c)Başın tamamını mesh etmek

d)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
31.Aşağıdakilerden hangisi Abdestsiz yapılamayan şeylerden değildir?

a)Tilavet secdesi yapılmaz

b)Kuran-ı Kerim okunmaz

c)Kâbe tavaf edilmez

d)Namaz kılınmaz
32.Aşağıdakilerden hangisi gusül abdesti almamızı gerektiren hallerden değildir?

a)Sarhoş olmak b)Lohusalık

c)Cünüplük d)Adet hali
33.Niyet ederek, temiz toprak ya da toprak cinsinden bir şeye, ellerini vurup yüzünü ve kollarını mesh etmeye ne ad verilir?

a)Abdest b)Gusül

c)Teyemmüm d)Namaz
34.Aşağıdakilerden hangisi namaz kılınması caiz olmayan vakitlerden değildir?

a)Güneş doğarken

b)Güneş tam tepede iken

c)Güneş batarken

d)Güneş battıktan sonra
35.Şaban ayının 15.gecesinde aşağıdaki kandillerden hangisini kutlarız?

a)Mevlid kandili

b)Regaib kandili

c)Berat kandili

d)Mi’rac kandili
36.Peygamberimizin Recep ayının 27. gecesinde, Mekke’deki Mescid-i Haramdan Kudüs’teki Mescid-i Aksaya götürülmesi olayına ne ad verilir?

a)Miraç


b)Vahy

c)İsra


d)Mukaddes yolculuk
37.Aşağıdakilerden hangisi aşere-i mübeşşere arasında yer almaz?

a)Hz Hatice b)Hz Ebu Bekir

c)Hz Ali d)Abdurrahman b. Avf
38. Beş vakit namaz aşağıdaki mübarek gecelerden hangisinde farz kılınmıştır?

a) Kadir Gecesi

b) Miraç Gecesi

c) Beraat Gecesi

d) Regaip Gecesi
39- Peygamber Efendimizin peygamberliği kaç yıl sürmüştür?

a. 10 yılı Mekke’de, 13 yılı Medîne’de olmak üzere 23 yıl sürmüştür.

b.13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medîne’de olmak üzere 23 yıl sürmüştür.

c. 10 yılı Mekke’de, 10 yılı Medîne’de olmak üzere 20 yıl sürmüştür.

d. 10 yılı Mekke’de, 12 yılı Medîne’de olmak üzere 22 yıl sürmüştür
40- Asırlardır hiç durmadan kuran okunan yer neresidir?

a. Dolmabahçe sarayı b.sultanahmet camii c.ayasofya d.topkapı sarayı


41-Hicri yılbaşı hangi ay ile başlar?

a. ramazan b.zilkade c. Zilhicce d. Muharrem


42-Peygamber Efendimiz Medîne’de kimin evinde kalmıştır?

a. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin

b. Hz. Ali

c. Zeyd bin sabit

d. Ebu Bekir
43- Efendimizin eşi Hz. Hatice ile amcası …………….in vefat yılı olan, peygamberliğin 10. yılına verilen isim …………………..dır.

a. Ebu talip,hüzün yılı

b. Hz. Hamza,hüzün yılı

c. Ebu lehep,üzüntü yılı

d. Hz. Hamza ,üzüntü yılı

44 -Oruca başlama vaktine ne ad verilir?

a. sahur b. imsak c. İftar d.ramazan


45-Bayram namazının hükmü nedir?

a.farz b.vacip c. sünnet d.müstehap


46. İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah bulunmayan ibadetlere ne ad verilir?

a.müstehap b. Mübah c. müfsid d. Sünnet


47. “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ……… denir. Ezan okuyan kişiye …….. denir.”

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

a) Hoca – Vaiz b) Ezan – Müezzin

c) Hutbe – Alim d) Kamet – İmam
48. Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine ne denir?

a) Ensar b) Muhacir c) Nasr d) Hicret


49. Tüm mallarını Mekke’de bırakarak Medine’ye göç eden Müslümanlarla tüm mallarını paylaşan Medine’li Müslümanlara ne denir?

a) Ensar b) Muhacir

c) Nasr d) Hicret

Not: Bu soru iptal edilmistir.


50.Erginlik çağına giren, akıllı ve Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulan her insana ne denir?

a)Müslüman

b)Mü’min

c)Mükellef

d)MüslimBAŞARILAR
Güngör ÇAKAN

Cergy - Pontoise Sultanahmet Camii Din Görevlisi
Yüklə 42,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə