2016 г e se aplică, începînd cu 12 noiembrie, formatorilor care au activat sau activează în cAprobatYüklə 4,26 Mb.
səhifə1/51
tarix07.08.2018
ölçüsü4,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

(.) 2016 г.e se aplică, începînd cu 12 noiembrie, formatorilor care au activat sau activează în cAprobat

prin Hotărîrea Guvernuluinr. 1472 din30 decembrie 2016


Planul naţional de acţiuni pentru implementarea

Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019Numă-rul artico-lului

din

Acord

Prevederile

Acordului de Asociere


Măsurile de implementare


Indicatorii de performanţă

Instituţiile responsabile

Termenul de realizare a măsuriişi termenul de implementare potrivit Acordului de Asociere

Costuri estimative și

sursa de acoperire a cheltuielilor

TITLUL II. DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE

3

Obiectivele dialogului politic
(1) Dialogul politic în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele externe şi de securitate, precum şi reformele interne, este dezvoltat şi consolidat în continuare între părţi. Acest lucru va antrena creşterea eficacităţii cooperării politice şi va promova convergenţa în ceea ce priveşte aspectele de politică externă şi de securitate
(2) Obiectivele dialogului politic sînt:

(a) Aprofundarea asocierii politice şi sporirea convergenţei şi a eficacităţii politice şi a politicii de securitate

I1. Evaluarea necesităţii revizuirii Planului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere


Decizie de revizuire adoptată


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

2018


Nu implică costuri


I2. Coordonarea interinstituţională a implementării Acordului de Asociere

20 şedinţe CGIE per an

2017-2019

(e) Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept şi a bunei guvernanţe, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor, precum şi contribuirea la consolidarea reformelor politice naţionale


L1.Act de modificare

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

(în vederea consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii)


Lege intrată în vigoare

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;

Ministerul JustiţieiTrimestrul IV, 2017

Nu implică costuri


L2.Act nou

Proiectul de lege cu privire la carabinieriLege intrată în vigoare

Ministerul Afacerilor Interne

Semestrul I, 2017

Nu implică costuri


L3. Act nou

Proiect de lege de ratificare a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritareLege intrată în vigoare

Biroul Relaţii Interetnice


Trimestrul IV, 2019

50 000lei;

Proiecte de asistență tehnicaL4.Act nou

Proiectul delege de semnare a Protocolului opţional la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturaleLege intrată în vigoare

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Trimestrul IV, 2019

În limita bugetului instituţiei

SL1.Act nou

Proiectulhotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategieide consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldovapentru anii 2017-2027Hotărîre de Guvern intrată în vigoare


Biroul Relaţii Interetnice


Trimestrul I, 2017

În limita bugetului instituţiei;

Proiecte de asistență tehnicăSL2.Act nou

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiuneHotărîre de Guvern intrată în vigoare


Ministerul Justiţiei;

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

Ministerul Finanţelor


Semestrul I, 2017

Nu implică costuri


SL3.Act nou

Proiectul hotărîrii Guvernului privind Strategia naţională de ordine şi securitate publicăHotărîre de Guvern în vigoare

Ministerul Afacerilor Interne

Trimestrul I, 2017

Nu implică costuri


SL4.Act nou

Proiectul hotărîrii de Guvern privind Strategia de reformare a carabinierilorHotărîre de Guvern în vigoare


Ministerul Afacerilor Interne

Semestrul I, 2017

Nu implică costuri


I3. Realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategieide consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldovapentru anii2017-2027


Raport de implementare elaborat anual

Biroul Relaţii Interetnice;

Ministerele de resortTrimestrul IV, 2019


50 000 lei;

Proiecte de asistență tehnicăNumăr de acţiuni din plan realizate

Număr de şedinţe ale grupului de lucru organizate

I4. Implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016Raport anual elaborat

Biroul Relaţii Interetnice;

Ministerele de resortTrimestrul IV, 2017, 2018, 2019

50 000 lei;

Proiecte de asistență tehnicăNumăr de acţiuni din plan realizate

Săptămînă dedicată Zilei Internaţionale a Romilor, anual

Număr de persoane de etnie romă angajate în cîmpul muncii/numărul de copii romi integraţi în sistemul educațional

Număr de şedinţe ale grupului de lucru interministerial organizate

I5. Consultarea cu societatea civilă a celei de-a IV-a Opinie a Comitetului Consultativ al CoE privind Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale

Consultări publice (autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, societatea civilă etc.)

Biroul Relaţii Interetnice;

Ministerele de resort
9 ianuarie, 2017


Nu implică costuri;

Proiecte de asistență tehnicăI6. Prezentarea poziţiei Republicii Moldova pe marginea Opiniei a IV-a a Comitetului Consultativ al CoE privind Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale


Comentarii elaborate şi prezentate Comitetului Consultativ al CoE

Biroul Relaţii Interetnice;

Ministerele de resort31 ianuarie, 2017

În limita bugetului instituţiei;

20 000 leiI7. Implementarea Rezoluţiei adoptate de către Comitetul de Miniştri al CoE privind implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale1 seminar de follow-up organizat

Biroul Relaţii Interetnice;

Ministerele de resortTrimestrul IV, 2019

În limita bugetului instituţiei
50 000 lei


Documente referitoare la Moldova adoptate de CoE, traduse şi editate în 6 limbi (româna, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, romani)

I8. Instruirea formatorilor în domeniul prevenirii violenţei domestice

Număr de formatori instruiţi în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) şi medie (1-30 zile)

Ministerul Afacerilor Interne

Trimestrul IV, 2018

În limita bugetului autorităţii;

Alte surseI9. Organizarea activităţilor de instruire pentru judecători şi procurori privind prevederile legale internaţionale şi naţionale referitoare la violenţa în bază de gen

Număr de activităţi desfăşurate;

Număr de persoane instruiteInstitutul Naţional al Justiţiei

2017

În limita bugetului instituţiei4

Reforma internă

Părţile cooperează în următoarele domenii:

(a) dezvoltarea, consolidarea şi creşterea stabilităţii şi a eficacităţii instituţiilor democratice şi a statului de drept

L1.Act de modificare

Proiectul de lege pentru completarea Constituţiei Republicii Moldova

(cu dispoziţii privind Avocatul Poporului)


Lege intrată în vigoare


Ministerul Justiţiei;

Oficiul Avocatului PoporuluiTrimestrul II, 2017Nu implică costuri


L2. Act de modificare

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative(salarizarea Avocatului Poporului şi a personalului încadrat în oficiu)Lege intrată în vigoareMinisterul Justiţiei;

Oficiul Avocatului PoporuluiTrimestrul II, 2017


Nu implică costuri


SL1.Act de modificare

Proiectul hotărîrii Guvernuluipentrumodificarea Hotărîrilor nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şiefectivul-limită ale Inspectoratului

General al Poliţiei” şi nr.283 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne”Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Afacerilor Interne


Trimestrul IV, 2017

Nu implică costuri


SL2. Act de modificare

Proiectulhotărîrii Guvernului privind amendarea Hotărîrii Guvernului nr. 1206 din 2 noiembrie 2016 „Cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică”Hotărîre de Guvernintrată în vigoare

Ministerul Afacerilor InterneSemestrul I, 2017

Nu implică costuri


SL3.Act nou

Proiectul ordinului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind interoperabilitatea managementului operaţionalOrdin intrat în vigoare

Ministerul Afacerilor InterneTrimestrul I, 2017

În limita bugetului şi din surse de finanţare suplimentare


SL4. Act nou

Proiectulhotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului privind activitatea poliţienească comunitarăHotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Afacerilor Interne


Trimestrul IV, 2019

Nu implică costuri


SL5. Asigurarea cu edificiu pentru activitatea eficientă a Ombudsmanului

Act normativ aprobat privind modalitatea de gestionare a imobilului

Cancelaria de Stat;

Ministerul Finanţelor;

Ministerul Justiției


2017-2018

În limita bugetului de statSL6.Asigurarea cu edificiu pentru activitatea eficientă a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Act normativ aprobat privind modalitatea de gestionare a imobilului

Cancelaria de Stat;

Ministerul Finanţelor;

Ministerul Justiției


2017-2018

În limita bugetului de stat


I1. Implementarea Conceptului privind activitatea poliţienească comunitară

Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) şi medie (1-30 zile)

Ministerul Afacerilor Interne

Trimestrul IV, 2019

Proiecte de asistenţă tehnică

I2. Crearea şi operaţionalizarea ghişeului unic privind prestarea serviciilor publice şi eliberarea actelor permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

Studiu de fezabilitate elaborat şi aprobat

Ministerul Afacerilor InterneTrimestrul IV, 2017

Trimestrul IV, 2019Proiecte de asistenţă tehnică;

1mil. euro
Echipament procurat

Ghişeu unic creat şi operaţionalizat

I3. Dezvoltarea Sistemului de comunicare TETRA la nivelul poliţiei

Studiu de fezabilitate elaborat şi aprobat

Ministerul Afacerilor InterneTrimestrul IV, 2017

Trimestrul IV, 2019Proiecte de asistenţă tehnică

Echipament procurat şi instalat

Sistem operaţional

I4. Consolidarea capacităţilor laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video şi fonoscopice, examinare preliminară şi conservare a substanţelor chimice toxice si radiologice)

Raport de evaluare a necesităţilor elaborat

Ministerul Afacerilor InterneTrimestrul IV, 2017

Trimestrul IV, 2019Proiecte de asistenţă tehnică;

750 000 euro
Echipament procurat

Număr de persoane instruite în domeniul examinării criminalistice preliminare în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) şi medie (1-30 zile)

Laboratoare operaţionale şi funcţionale

I5. Consolidarea capacităţilor de prim răspuns a subdiviziunilor Poliţiei la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN)

Laboratoare mobile specializate pentru cazurile CBRN procurate

Ministerul Afacerilor Interne


Trimestrul IV, 2017

Proiecte de asistenţă tehnicăMijloace de protecţie fizică procurate

Trimestrul IV, 2019Număr de persoane instruite în domeniul cercetării la fața locului în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)

I6. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN)

Studiu de fezabilitate elaborat

Ministerul Afacerilor Interne


Trimestrul IV, 2017

3,5 mil. euro;

Alte sursePlan de implementare elaborat

Echipament procurat

Trimestrul IV, 2019

Număr de persoane instruite în domeniul expertizei genetico-judiciare (ADN)

Laborator creat şi operaţionalizat

Pachet pentru acreditarea laboratoarelor expediat

I7. Dezvoltarea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică


Centrul operaţionalizat şi funcţional

Ministerul Afacerilor InterneTrimestrul IV, 2017

În limita bugetului instituţiei și alte surse


Yüklə 4,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə