3 proiectarea unei forme (formular) FormeleYüklə 0,99 Mb.
səhifə1/5
tarix27.07.2018
ölçüsü0,99 Mb.
#60537
  1   2   3   4   5

3.1. PROIECTAREA UNEI FORME (FORMULAR)
Formele (formularele) constituie elementul de la care se începe construirea unei interfeţe în Visual Basic, constituind practic ferestrele prin intermediul cărora utilizatorul va interacţiona cu aplicaţia.

Formele posedă propriile proprietăţi, evenimente şi metode cu ajutorul cărora putem controla modul de afişare şi comportamentul.

Primul pas în proiectarea unei forme este să-i stabilim proprietăţile. Majoritatea proprietăţilor formei influenţează modul de afişare.

Proprietatea Text stabileşte titlul care va fi afişat în bara de titlu a formei; proprietatea Icon stabileşte iconiţa pentru formă; proprietatea MaximizeBox şi MinimizeBox stabilesc dacă forma poate să fie maximizată sau minimizată. Proprietăţile Height şi Width stabilesc dimensiunile iniţiale ale formei; proprietatea WindowState stabileşte modul în care se va afişa forma la început: minimizată, maximizată sau normală; proprietatea Name stabileşte un identificator cu ajutorul căruia putem referi forma respectivă.


Observaţie:

În mod implicit VB le numeşte Form1, Form2, etc. Este recomandat să schimbăm aceste denumiri cu unele mai familiare şi mai uşor de reţinut.


    Cel mai bun mod de a ne familiariza cu proprietăţile este să le experimentăm. Schimbaţi pe rând diferite proprietăţi şi executaţi aplicaţia ca să vedeţi efectul.

    Ca orice obiect forma (formularul) poate executa diverse operaţii (metode) şi poate răspunde la evenimente.

Evenimentul Resize al unei forme se declanşează ori de câte ori forma este redimensionată fie de utilizator, fie prin intermediul codului. Acest eveniment al formei oferă posibilitatea de a executa anumite acţiuni - cum ar fi mutarea sau redimensionarea controalelor de pe formă - în momentul în care aceasta îşi schimbă poziţia sau dimensiunile.

Pentru a afişa o formă pe ecran se va utiliza metoda Show.

Form1.Show (Form1 reprezintă numele formei).

Pentru a înlătura o formă de pe ecran (a o ascunde) vom folosi metoda Hide sau funcţiaForm1.Hide

La crearea unui proiect Visual Basic crează o formă numită implicit Form1. Utilizatorul inserează în această formă controalele (obiectele) prin intermediul cărora realizează funcţiile cu care îşi atinge obiectivele.

În exemplul următor se urmăreşte prezentarea şi testarea unor proprietăţi a controalelor Form şi Label, precum şi cum arată inserate în formă controalele Button şi ComboBox.

Fig. 3.1.1 Crearea unei forme
Pentru a înscrie textul a fost creat un obiect etichetă (Label) şi la proprietatea Text a acestuia (din fereastra Properties) a fost specificat textul “Aceasta este prima formă pe care o realizăm”.

Dacă vrem să schimbăm numele înscris în titlul formei (Form1) vom înscrie în dreptul proprietăţii Name numele dorit.

Activând proprietatea BackgroundImage vom putea alege o imagine (un fişier bmp, jpg, gif ) care să fie aplicată pe forma noastră, ca fundal.

Faceţi lucrul acesta! Schimbaţi apoi culorile, stabiliţi alt format de scriere a textului (mărime, culoare, stil).

Măriţi şi micşoraţi dimensiunea formei, testaţi pe rând proprietăţile acesteia.

Executaţi apoi aplicaţia pentru a vedea ce realizează practic.


Pentru aceasta fie activăm meniul DEBUG şi de acolo opţiunea Start Debugging, fie activăm butonul Start din bara de butoane.

Vom prezenta acum în detaliu, principalele proprietăţi, evenimente şi metode ale unui control Form sau Formular:
Tabel 1 Proprietăţile formei

Proprietate

Descriere

BackColor

Culoarea de fundal a formei. Puteţi selecta o culoare Windows sau puteţi selecta dintr-o paletă de culori

FormBorderStyle

Setat la None atunci când nu există elemente de margine sau când există doar elemente ca un meniu de control sau butoane de minimizat sau maximizat; FixedSingle pentru margini cu mărime fixă; Sizable (default) pentru margine ajustabilă; Fixed3D pentru margine cu mărime fixă care include o muchie dublă.

Text


Textul care apare în zona de titlu a formei. Textul default este Numele formei (implicit Form1, Form2..).

ControlBox

Dacă este Adevărat (default), forma conţine un buton de control şi un meniu de control. Dacă este fals, forma nu conţine un buton de control şi un meniu de control.

Enabled

(Activat)Dacă este setat True (defalt), forma poate răspunde la evenimente. Altfel, Visual Basic opreşte procesarea evenimentelor pentru forma respectivă.

Fontul Bold

Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print.

Fontul Italic

Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print

Font Name

(Nume Font)Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print

FontSize

(Mărime font)Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care dumneavoastră îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print

Font Strikethrough

Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care dumneavoastră îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print

FontUnderline

Nu are nici un efect asupra textului din Text, dar afectează textul pe care dumneavoastră îl veţi afişa în cele din urmă pe formă dacă utilizaţi comanda Print.

ForeColor

Culoarea textului din prim plan pe care îl afişaţi pe formă dacă utilizaţi comanda Print.

Height

(Înălţimea)Înălţimea formei în twips.

Icon

(Iconiţa)Pictograma pe care utilizatorul o vede după ce minimizează forma.

KeyPreview

Dacă este Fals (default), controlul evidenţiat primeşte următoarele evenimente: KeyDown, KeyUp, şi KeyPress înaintea formei. Dacă este True, forma primeşte evenimentele înaintea controlului.

MaximizeBox

Dacă este True (default), butonul de maximizare apare pe formă în timpul utilizării. Dacă este Fals, utilizatorul nu poate maximiza fereastra formei.

MinimizeBox

Dacă este Adevărat (default), butonul de minimizare apare pe formă în timpul utilizării. Dacă este Fals, utilizatorul nu poate minimiza fereastra formei.

Cursor

Forma pe care o ia cursorul atunci când utilizatorul mişcă mouse-ul peste formă. Reprezintă o gamă de forme diferite pe care le poate lua cursorul.

Name

(Numele)


Numele formei. Default, Visual Basic generează numele Form1.

BackgroundImage

(Imagine)Un fişier imagine care va fi afişată pe fundalul formei.

Tag

Nu se foloseşte de către Visual Basic. Aceasta este destinată programatorului pentru identificarea unui comentariu aplicat la formă..

Visible

(Vizibil)Adevarat sau fals, arată dacă utilizatorul poate vedea sau nu (şi deci poate folosi sau nu) forma.

Width

(Lăţimea)Lăţimea formei în twips.

WindowState

Descrie starea de început a formei când utilizatorul rulează programul. Dacă este setat Normal (default), forma apare mai întâi la mărimea pe care aţi stabilit-o dumneavoastră. Dacă este setat Minimize, forma apare mai întâi minimizată. Dacă este Maximize, forma apare mai întâi maximizată.


Recapitulare: Puteţi personaliza forma în multe feluri. O puteţi maximiza sau minimiza. Puteţi folosi culori şi stiluri diferite. De cele mai multe ori, veţi dori o formă simplă cu un text în titlu care să identifice aplicaţia; în acest caz, singurele valori ale proprietăţii pe care va trebui să le modificaţi sunt cele ale textului din Text.
Tabelul 2. Evenimentele formei.Eveniment

Descriere

Click

Apare când utilizatorul efectuează click pe formă.

DoubleClick

Apare când utilizatorul efectuează dublu click pe formă.

Deactivate

(Dezactivare)Are loc atunci când o altă formă devine o fereastră activă.

DragDrop

Apare când operaţiunea “drag” peste o formă se încheie.

DragOver

Apare în timpul unei operaţiuni “drag” pe formă.

KeyDown

Apare când utilizatorul apasă o tastă, atât timp cât proprietatea Previzualizare Tastă are valoarea Adevărat pentru controalele de pe formă; altfel, controlul primeşte evenimentul KeyDown.

KeyPress

Apare când utilizatorul apasă o tastă pe formă..

KeyUp

Apare când utilizatorul eliberează o tastă.

Load

Apare când forma se încarcă şi înainte ca ea să apară pe ecran.

MouseDown

Apare când utilizatorul apasă butonul de mouse pe formă.

MouseMove

Apare când utilizatorul mişcă mouse-ul peste formă.

MouseUp

Apare când utilizatorul eliberează butonul de mouse pe formă.

Paint

Apare atunci când Visual Basic trebuie să redeseneze o formă deoarece un alt obiect a suprascris o parte a formei iar apoi utilizatorul a mutat obiectul şi a expus partea ascunsă a formei.

Resize

Apare atunci când utilizatorul redimensionează forma.


3.2. BUTON DE COMANDĂ (BUTTON)
Un buton de comandă este un control (obiect) care are o anumită formă, afişează o etichetă şi permite utilizatorului să comande execuţia unor acţiuni prin activarea lui.

Vom utiliza deci butoanele de comandă pentru a permite utilizatorilor să-i „dea comenzi” aplicaţiei, să-i ceară acesteia să îndeplinească anumite funcţii. Utilizatorii vor executa click mouse pe buton sau îl vor selecta în alt mod (apăsând tasta Tab până ajung la ele, apoi tasta Enter), moment în care butonul va arăta ca şi cum ar fi apăsat. Ca efect se va executa secvenţa de cod (instrucţiuni Visual Basic) care a fost asociată acestui eveniment al controlului buton de comandă.

Proprietatea Text ne permite să afişăm un anumit text pe buton, de exemplu: OK, Cancel, Adaugă, Şterge, Exit, etc.

Cum procedăm practic: Selectăm din fereastra din stânga, numită fereastra de obiecte, obiectul dorit (button) şi apoi îl aducem (cu buton stânga mouse apăsat) în cadrul formei, la locul dorit. Îi stabilim dimensiunile dorite (ca orice obiect, el trebuie selectat şi apoi fie că tragem de colţuri pentru a-i schimba dimensiunea, fie că acţionăm asupra marcajelor laterale).

El apare iniţial cu numele dat de sistem în mod automat: Button1 (sau 2,3 etc după numărul de ordine).  Putem schimba numele atribuit acestuia, înscriindu-l pe cel dorit la proprietatea Name (în acest caz acesta va fi numele cu care el va fi identificat şi referit de sistem – în acest exemplu EXIT).Exerciţiu:

Schimbaţi culoarea butonului, formatul de scriere al textului de pe buton, eventual plasaţi o imagine pe buton.

Testaţi proprietăţile puse la dispoziţia dvs de program.

 

Cel mai frecvent eveniment întâlnit la acest control şi pentru care vom scrie cel mai mult cod este evenimentul Click. De câte ori utilizatorul va face clic mouse pe acest buton evenimentul se va produce şi va determina executarea codului scris în procedura numită:NumeButon_Click().
Exerciţiu:

La clic mouse pe butonul EXIT se doreşte terminarea programului.

În acest caz se va scrie procedura care va fi executată la clic mouse pe butonul respectiv.

Cum scriem procedura?

Pentru aceasta, se va face dublu clic mouse pe butonul nostru, moment în care se va deschide o nouă pagină (fereastra de editare a codului) cu numele procedurii care se va scrie şi cursorul plasat acolo (în regim de editare). Acelaşi efect îl putem obţine şi activând meniul View şi de acolo comanda Code (pentru a deschide fereastra în care să se scrie codul).


Procedura va arăta astfel:

Private Sub EXIT_Click()

end

End Sub

Executînd din nou aplicaţia, la clic mouse pe butonul EXIT se termină programul şi se revine în modul de lucru Proiectare (Design) pentru a continua eventual proiectarea aplicaţiei noastre cu adăugarea altor obiecte (controale) şi a altor metode asociate.

Prezentăm în continuare lista de proprietăţi şi evenimente ale controlului Button.

Tabelul 1 Proprietăţile butonului de comandă

Proprietate

Descriere

BackColor

(Culoarea de fundal)Butonul de comandă este unul dintre puţinele controale pentru care proprietatea Culoare de fundal nu prea are importanţă. Când schimbaţi culoarea de fundal, doar linia punctată din jurul textului butonului de comandă îşi schimbă culoarea.

Text

Textul care apare pe butonul de comandă

DragIcon

Iconiţa care apare atunci când utilizatorul foloseşte funcţia drag pentru un buton de comandă pe o formă.

Enabled

(Activat)Dacă este setat True (default), butonul de comandă poate răspunde la evenimente. Altfel, Visual Basic opreşte procesarea evenimentelor pentru controlul respectiv.

FontSize

(Mărime font)Mărimea, în puncte, a fontului folosit pentru textul afişat pe butonul de comandă.

Font Strikethrough

Adevărat (default), în cazul în care textul este afişat în caractere strikethrough (caracterele au o linie peste ele).

Font Underline

Adevărat (default), în cazul în care textul este afişat în caractere subliniate.

Height

(Înălţimea)Înălţimea, în twips, a unui buton de comandă.

Cursor

(Cursorul de Mouse)Forma pe care o ia cursorul atunci când utilizatorul mişcă mouse-ul peste butonul de comandă. Reprezintă o gamă de forme diferite pe care le poate lua cursorul.

Name

(Numele)


Numele controlului. În mod implicit, Visual Basic generează numele Command1, Command2 şi aşa mai departe, pe măsură ce mai adăugaţi butoane pe formă.

TabIndex

Ordinea numerotării începe de la 0 şi creşte de fiecare dată când adăugaţi un nou control. Puteţi schimba ordinea evidenţierii schimbând TabIndex la alte valori. Nu se poate ca două controale de pe aceeaşi formă să aibă aceeaşi valoare TabIndex.

TabStop

Dacă este True, utilizatorul poate apăsa Tab pentru a muta evidenţierea pe acest buton de comandă. Dacă este fals, acest buton de comandă nu poate fi evidenţiat.

Tag

Nu se foloseşte de către Visual Basic. Aceasta este destinată programatorului pentru identificarea unui comentariu aplicat la butonul de comandă.

Top

Numărul de twips de la marginea de sus a unui buton de comandă până la marginea de sus a formei.

Visible

(Vizibil)Adevarat sau fals, arată dacă utilizatorul poate vedea sau nu (şi deci poate folosi sau nu) respectivul buton de comandă.

Width

(Lăţimea)Numărul de twips pe care le ocupă respectivul buton de comandă în lăţime.


Tabelul 2 Evenimentele butonului de comandă

Eveniment

Descriere

Click

Apare când utilizatorul efectuează click pe butonul de comandă.

DragDrop

Apare când operaţiunea “drag” a butonului de comandă se încheie.

DragOver

Apare în timpul unei operaţiuni “drag” a butonului de comandă.

KeyDown

Apare când utilizatorul apasă o tastă, iar proprietatea Previzualizare Tastă are valoarea Fals pentru orice control de pe formă; altfel, forma primeşte evenimentul KeyDown

KeyPress

Apare când utilizatorul apasă o tastă de acces la butonul de comandă.

KeyUp

Apare când utilizatorul eliberează o tastă.

3.3. CONTROALE CARE MANIPULEAZĂ TEXTE


    Principalele controale utilizate pentru manipularea textelor sunt:

  • etichetă (Label)

  • casetă de text (TextBox).Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə