32. 140708 antalya iLİ, alanya iLÇESİ, kargicak mahallesiYüklə 61,82 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü61,82 Kb.
#60728

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36.447942, 32.140708


ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK MAHALLESİ

225 ADA 8 NO’LU PARSEL

BİLGİ NOTU

1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER1.1Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
Tapu Sicil Kayıtları

Ana Gayrimenkulün

Bağımsız Bölümün

İli

ANTALYA

Pafta No

-

Niteliği

-

İlçesi

ALANYA

Ada No

225

Arsa Payı

-

BucağıParsel No

8

Blok NoMahallesi

KARGICAK

Niteliği

*TARLA

Kat No

-

Köyü

-

Yüzölçümü


46.592,19 m2


Bağımsız Bölüm No

-

Sokağı

-

Yevmiye No

144

Eklentisi

 

Mevkii

ASAR

Cilt No

11

Tapu Belgesi Cinsi

Kat Mülkiyeti
Sınırı

-

Sahife No

1011

Kat İrtifakı

 

Tapunun edinme tarihi ve edinme sebebi

Cins tashihli

 

Tarih

06.02.1980

Edinme
sebebi


HÜKMEN TESCİL

Kadastro tespitli

X

Arsa tapusu
Sahibi

Malikin Adı&Soyadı – Ünvanı

Hisse

MALİYE HAZİNESİ

1/1

TAKYİDAT BİLGİLERİ

4.Takyidat Kayıtları

04.06.2018 tarihinde saat 08:55 itibarıyla yapılan incelemede, TKGM portalından alınan resmi TAKBİS belgesine göre, konu taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.


*Cins tashihi yapılmadığından, tapu kayıtlarında konu taşınmazın niteliği tarla olarak görünse de; uygulamadan sonra arsa niteliği kazanacaktır.1.2Taşınmaz Adresi Ve Ulaşımı


Konu taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 225 Ada 8 nolu Parsel adresinde konumlanmaktadır. Konu parsel Antalya İl merkezine yaklaşık 150 km, Alanya İl merkezine yaklaşık 22 km ve Kargıcak merkeze 6 km uzaklıktadır. Taşınmaz karayoluna yaklaşık 150 metre mesafede olup, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

1.3 Bölgenin Ulaşım Ağındaki Yeri

İl içinde karayolu, denizyolu ve demiryolu ile ulaşım yapılmaktadır. Ayrıca Antalya'daki toplu taşımacılık sistemi şehir nüfusunun ulaşım ihtiyacını karşılar. İl merkezinin doğusunda yer alan Antalya Havalimanı havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa ve Orta Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçmak mümkündür. Antalya'da askeri amaçlı kullanılan havalimanı yoktur.2TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Ek 3. Maddesi kapsamında hazırlanan imar planları devir tarihinden itibaren beş yıl süre ile değiştirilemez.

2.1Taşınmazın İmar Durumu


İncelemeye konu olan Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 225 Ada 8 nolu parsele ilişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Ek-3’ üncü maddesi kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun 29.05.2015 tarih ve 2015/41 Sayılı Kararı ile, 1/5.000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Ek-3’ üncü maddesi kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun 03.05.2013 tarih ve 2013/81 Sayılı Kararı ile onanmıştır. Bu karar ile onanan 1/1.000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliğine göre;


2.1.11/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği


Taşınmaz 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ na göre “ Turizm Alanı lejantlıdır.


Plan Hükümleri;  1. PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI İLE BELİRLENECEK KULLANIM KARARLARINA VE YAPILAŞMA KOŞULLARINA UYULACAKTIR.

  2. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 15.04.2014 TARİHİNDE ONAYLANAN ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.2.1.21/5.000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği


Taşınmaz 1/5000 Ölçekli Mevzii İmar Planı’ na göre, E: 1.00, Hmaks; 5 kat yapılaşma kısıtlarıyla “ Turizm Tesis Alanı ” lejantlıdır.Plan Hükümleri :

1. PLAN ONAMA SINIRI ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KARGICAK KÖYÜ 225 ADA 8 NO.LU PARSELİ KAPSAR.

2. TURİZM TESİS ALANLARINDA “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” TE BELİRTİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ YAPILABİLİR. BU ALANDA YER ALACAK TURİZM TESİSLERİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARI E=1.00 HMAKS=5 KAT OLACAKTIR.

3. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇİZİLEN SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ VE UYGULAMA YAPILAMAZ.

4. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

5. ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 15.02.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. YERLEŞİM AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN ALANLAR (U.O.A-2.2) VE JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA-2.3) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

6. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

7. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, TURİZM TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
2.1.31/1.000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği


Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Mevzii İmar Planı’ na göre, E: 1.00, Hmaks; 5 kat yapılaşma kısıtlarıyla “ Turizm Tesis Alanı ” lejantlıdır.


Plan Hükümleri;
1. PLAN ONAMA SINIRI ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KARGICAK KÖYÜ 225 ADA 8 NO.LU PARSELİ KAPSAR.

2. TURİZM TESİS ALANLARINDA “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” TE BELİRTİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ YAPILABİLİR. BU ALANDA YER ALACAK TURİZM TESİSLERİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARI E=1.00 HMAKS=5 KAT OLACAKTIR.

3. BİR İMAR PARSELİNDE TESİS BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. İNŞAAT CEPHESİ VE İNŞAAT DERİNLİĞİ, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE KALMAK KOŞULUYLA HERHANGİ BİR ÖLÇÜ İLE SINIRLI DEĞİLDİR.

4. TESİS BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BAĞIMSIZ OLARAK YAPILMIŞ ÜNİTELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GEÇİTLER, KORİDORLAR, BALKONLAR, AÇIK KORİDORLAR, ÜSTÜ KAPALI (ARKATLI) YÜRÜME YOLLARI, AÇIK TERASLAR, AÇIK MERDİVENLER, AÇIK OYUN ALANLARI, AÇIK YÜZME HAVUZU VE SABİT OLMAYAN TESİSLER, TÜM ELEKTRİK, MEKANİK VB. TEKNİK HACİMLER İLE PERGOLALAR, KOLONATLAR, YAPILARDA ÜSTÜ ÖRTÜLÜ, YANLARI AÇIK ALANLAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.

5. BODRUM KATLARDA TESİSİN YATAK ÜNİTELERİ DIŞINDA TESİSE YÖNELİK EĞLENCE ÜNİTELERİ (BAR-DİSCO-GECE KULÜBÜ), RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI, HAMAM-SAUNA-MASAJ-TOPLANTI SALONU VE JİMNASTİK SALONU, OTOPARK, İŞLİK, MUTFAK GİBİ ÜRETİM ALANI VE DEPO, ÇAMAŞIRHANE, KURU TEMİZLEME BİRİMİ, SOĞUK HAVA DEPOLARI, PERSONELE AİT BÜRO, KAFETERYA, SOYUNMA VE GİYİNME ÜNİTELERİ, SAĞLIK ÜNİTELERİ, DUŞ, WC, VB. TESİSİN BAKIM VE İŞLETME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK DİĞER KULLANIMLAR YER ALABİLİR. BU ALANLAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.

6. BU PLAN KAPSAMINDAKİ TÜM YAPILARDA MİN. SUBASMAN KOTU +0.50 M’DİR.

7. TESİS GİRİŞLERİNDE YER ALACAK ANA GİRİŞ KAPILARI, BEKÇİ KULÜBESİ, TESİS GİRİŞ KONTROL ÜNİTELERİ, ANITSAL YAPILAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, TRAFO, ARITMA TESİSİ MÜLKİYET SINIRI İLE YAPI YAKLAŞMA SINIRI ARASINDA YER ALABİLİR.

8. BODRUM KATLAR YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇİNDE YAPILACAKTIR.

9. ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 15.02.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. YERLEŞİM AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN ALANLAR (U.O.A-2.2) VE JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA-2.3) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

10. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.11. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, TURİZM TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
Alan dağılım tablosu aşağıda sunulduğu gibidir.

ALAN KULLANIMI

YÜZÖLÇÜM (m2)

ORAN (yüzde)

TURİZM TESİS ALANI

41.890,81

89.91

YOL

4.701,38

10.09

TOPLAM

46.592,19

100,003TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU


Konu taşınmaz ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada yargıya intikalle ilgili herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Tarla vasıflı arazinin imar uygulaması yapılmadığı için, arsa vasfına dönüşmemiş olması tamamen teknik bir süreç olup, taşınmazın imarlı olarak değerlendirilmesinde engel teşkil etmemektedir. Uygulama yapıldıktan sonra, tarla vasfı değişecek ve arsa niteliğine dönüşecektir. 225 ada 8 nolu parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parsele yaklaşık 250 metre mesafede dağınık şekilde inşa edildiği gözlemlenmiş olan konut alanları bulunmaktadır. Tamamen ağaçlarla kaplı olan parselin topoğrafyası oldukça eğimlidir.

EKLERSayfa


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 61,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə