4. sinif tüRKÇe test bankasi -4Yüklə 204,92 Kb.
səhifə1/3
tarix04.11.2017
ölçüsü204,92 Kb.
#30475
  1   2   3

powerpluswatermarkobject3


4.SINIF TÜRKÇE TEST BANKASI -4-

TEST -1-


TAŞ ADAM

Uçsuz bucaksız düz bir ovanın ortasında, gökyüzüne doğru uzanan yüce bir yanardağ varmış. Görkemli görüntüsüyle, dimdik, alımlı duruşu ile taa uzaklardan, herkesin ilgisini çekermiş. Tepesi çoğu zaman bulutlarla kaplıymış. Bazen bulutların arasından ak saçları, beyazlaşmış sakalı görünür, ama yüzü pek seçilmezmiş. O hep kendi dünyasında, bulutların arasına sakladığı başıyla sessizce ovayı gözlemlermiş bir bekçi gibi. Bazı günler, ova halkı onun gülmeyen yüzünü, çatık kaşlarını bile gördüklerini sanırmış.

Bir söylenceye göre bu sönmüş yanardağ, çok eskilerde buraların tek hakimi olan Ulu Kral’ın ta kendisiymiş..


SORULAR

İlk 3 soruyu metine göre yanıtlayınız.
1) Masalda yanardağ sessizce ovayı gözlemleyiş biçimiyle neye benzetilmektedir?

A) Ak saçlı dedeye B) Krala


C) Bir bekçiye D) Yüzü gülmez birine
2) Hangi özellik masaldaki yanardağın özelliklerinden biri değildir?

 1. Çatık kaşlı olması.

 2. Yüzünün gülmemesi.

 3. Görkemli dimdik alımlı olması.

 4. İçe kapanık olması

3) Yanardağın aslında kim olduğu düşünülmektedir?

Ulu Kral

Yaşlı bir ihtiyar

Genç bir prens

Oranın geçmişteki bekçisi

4) ‘’... Bazı günler, ova halkı yanardağın gülmeyen yüzünü, çatık kaşlarını bile gördüklerini sanırmış.’’Tümcesinde nasıl bir söz sanatı yapılmıştır?

A) Teşbih B) Kişiselleştirme

C) Betimleme D) Abartma
5) ...’’ Değerli elmas gibidir kitabım.Ona sahip olduğumu herkes bilsin isterim.Her fırsatta ondan söz eder, gerektiğinde sergilerim onu. .Gözleri kamaştıkça görenlerin onurlanır, gururlanırım .Ama asla paylaşamam , .kimselere emanet edemem onu.’’

Paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kitabıyla onurlanmakta ,gururlanmaktadır. 1. Kitabını değerli bir taşa benzetmektedir.

 2. Fırsat buldukça herkese anlatır kitabını.

 3. Kitabını isteyenlere ödünç vermeyi sever.


6) ‘’Öğretmen dışarı çıkar çıkmaz kaynadı yine bizim sınıf.’’

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük için hangisi söylenebilir?

A) Mecaz B) Deyim

C) Atasözü D) Özdeyiş

7) I- Tıpkı ekmeği paylaştığımız gibi

II- Ama hala çok seviyoruz birbirimizi

III- Birinci sınıfta tanışmıştık onunla

IV- Üzüntüyü de sevinci de paylaştık yıllarca

V- Uzun zamandır ayrı şehirlerdeyiz.

Anlamlı bir metin oluşabilmesi için yukarıdaki tümceler nasıl sıralanmalıdır?

A) V-II-I-III-IV B) III-IV-I-V-II

C) I-IV-II-V-III D) II-III-I-IV-V
8) ‘’Hoşa giden duruma gelmek, düzelmek.’’ anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adam etmek B) Adamdan saymak

C) Adam evladı olmak D) Adama dönmek
9) Aşağıda sıralanan ifadelerden öznel olan hangisidir?

A) Küçük bir tatil beldesidir Akçay.

B) Edremit’e 9 .Balıkesir’ e 100 km uzaklıktadır.

C) Yeşili çok azalmış olsa da suyu çok bol hala.

D) Ege’nin en güzel beldesidir Akçay.
10) ‘’Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.’’

Mme Dorothe DELUSYYukarıdaki cümle için hangisi söylenebilir?

A) Atasözü B) Deyim

C) Özdeyiş D) Mecaz


11) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı iki sözcük aynı cümle içinde kullanılmıştır?

A) Hem uslu hem de zeki bir çocuktur Ali.

B) Saygılı ve sevgilidir herkese.

C) Büyük küçük demez hatır sorar onlara.

D) Onlar da şefkatle yaklaşırlar Ali’ye.
12) Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden doğru olmayan hangisidir?

A) Millet-Vatan B) Bellek-Hafıza

C) Kalp-Yürek C) Matem-Yas

13) Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?

A) Dolu B) Ova

C) Kara D) Kır
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur?

A) Babam ile gözlükçüye gittim.

B) Kümemizde, Ayşe sözcü seçildi.

C) O bugün okula gelmeyecek.

D) Tamirci arabayı onardı.
15) ‘’Uzun zamandır bana kitap okumuyorsun.’’

Yukarıdaki cümlenin öznesi hangisidir?

A) bana B) kitap

C) O(gizli özne) D) sen(gizli özne)
16) ‘’ Veli , ödevini yarın getireceği

konusunda öğretmenine söz verdi.’’Yukarıdaki cümlenin yükleminin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmiş zaman B) Gelecek zaman

C) Şimdiki zaman D) Geniş zaman
17) ‘’Ben yarın sizinle birlikte onları görmeye geleceğim ancak şunu bu geceden ulaştırmalı-yım onlara.’’

Yukarıdaki cümlede kaç tane adıl (zamir) kullanılmıştır?

A) 3 B) 4

C) 5 D) 6
18) ‘’ Mavi gözlü , yaşlı bir adam kesti

yolumuzu.’’Yukarıdaki cümlede kaç tane önad (sıfat) kullanılmıştır?

A) 3 B) 4

C) 2 D) 1

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Güneş’i görünce kısa kolluları sandıktan çıkardı.

B) O kadar kızmıştı ki tırnaklarını kemiriyordu.

C) Çikolata yemekten yüzü sivilce doldu.

D) Her gün annesini telefonla arıyordu
20) ‘’ Sınavdan 54 aldığını duyunca deliye

döndü..bu nasıl olabilirdi.Tam bir haftadır

hiç aralıksız çalışmıştı.Oysa 80 alan

o sıska Metin’in hiç kitap yüzü açmadı-

ğından emindi.Yok yok bunda bir şey

vardı.acaba kim neler çeviriyordu.’’Yukarıdaki metinde hangi duyguya yer verilmemiştir?

A) Öfke B) Pişmanlık

B) Kıskançlık D) Şüphecilik


21) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte en sonda yer alır?

A) Kuvvet B) Kudret

C) Kumaş D) Kuyu
22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Kitabım elimden düştü.

B) Annesinin elini bırakan bebek düştü.

C) Ağacın dalı yere düştü.

D) Oğlunu bulmak için yollara düştü.
23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmıştır?

A) İzmirliler fuara aktı.

B) Mert teleskopuyla ayı gözlemledi.

C) Bugün bize Fatmalar geldi.

D) Can, kedisi Sarman’ı kucakladı.
24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmıştır?

A) Baban dünmü geldi?

B) Can’ı gördün mü?

C) Kitap okumayı sever misiniz?

D) Ankaralılar mı geldi?
25) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir özelliktir?

A) Sevecenlik B) Alçak gönüllülük

C) Paylaşımcılık D) Kibirlilik

TEST -2-

GARİP BALIKÇI

Bir gün bir balıkçı, av malzemelerini ve balık sepetini alarak oltayla balık tutmaya gitmiş.

Gittiği yerde arkadaşlarına “Bol şans!” deyip oltasını atmış. Kısa bir süre sonra oltasına büyük bir balık gelmiş; ama adam balığı iğneden kurtarmış. Kendi kendine “Olmadı” diyerek balığı suya bırakmış. Çevresindekilerin şaşkın ve alaycı bakışları arasında küçük bir balık daha yakalamış. Arkadaşları, “Büyükleri beğenmediğine göre bunu hiç tutmaz, hemen suya atar.” diye düşünmüşler. Oysa adam, balığı iğneden kurtardıktan sonra “Oh be!” diyerek sepetine atmış. Adamın bu garip tavırlarına şaşıran balıkçılardan biri sormuş: “Arkadaş, büyük balıkları suya geri atıyorsun; ama küçük balığı sevinçle sepetine koyuyorsun. Bunun anlamı nedir?”

Adam, gülümseyerek yanıtlamış: “Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım.” ( ilk 3 soruyu metne göre cevaplayın )1 ) Balıkçılar neden şaşırıyorlar?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ) Balıkçı neden büyük balığı tekrar suya bırakıyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 ) Parçadan çıkarılacak ana düşünce nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 ) Aşağıdakilerin hangisinde “el” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır.

A) Çok çalışmaktan elleri nasır bağlamıştı. B) Tokat atmak için elini kaldırdı.

C) Ali, elini yıkamayı unutma sakın. D) Hiçbir zaman elini bizden çekmedi
5 ) Karşılaştırma anlamı taşıyan tümce hangi seçenektedir?

A) Işıl hasta olduğu için okula gelemedi. B) Sena yine mi servisi kaçırdın?

C) Hülya dosyasını yine evde unutmuş. D) Sezer’in boyu Ezel’den daha kısa.
6 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel bir anlatım vardır?

A) Sarayköy Denizli’nin ilçesidir. B) Bizim bina üç katlıdır.

C) En sevdiğim çiçek gül. D) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
7 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı yoktur?

A) Kışın çok kar yağar. B) Bizim okul çok güzeldir.

C) Portakal çok güzel bir meyvedir. D) Üçgenin iç açıları toplamı 180’ dir
8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Bu adam çok acı çekti. B) Babam acı biberi çok sever.

C) Acılar insanı çok yıpratır. D) Acı çekmek çok zordur.
9) “Akşam olunca çok hafif bir yağmur yağıyordu.” Cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlam bozulmaz?

A) yağmur B) bir C) akşam D) hafif

10 ) “Zayıf” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ameliyattan sonra çok zayıf kalmış. B) Çok zayıf olduğundan çabuk hastalanıyor.

C) Sınavdan yüksek bir not alması zayıf bir ihtimaldi. D) Zayıf insanlara giydikleri yakışmıyor.

11 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Sakla samanı, gelir zamanı. B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

C) Her yokuşun bir inişi vardır. D) Ağaç yapraklarıyla gürler.
12 ) Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bularak birbiri ile eşleyiniz.

memleket (1) (a) özlem

hasret (2) (b) ülke

hayret (3) (c) aylık

maaş (4) (d) şaşkınlık
13 ) ” Kuşlar sonbaharda göç ederken görmüşsünüzdür. Kuşlar, kışı geçirmek için daha sıcak yerlere giderler.”

Yukarıda verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?A) Nerede B) Kim C) Ne zaman D) Niçin
14 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dar” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çok dardayım, sana yardım edemem. B) Dar geliriyle geçinmeye çalışıyor.

C) Dar görüşlü insanları sevmem. D) Evin koridoru çok dardı.
15 ) Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Elindeki kalemi sallama artık. B) Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.

C) Çok fazla gürültü ediyorsun. D) Artık burada durulmaz.
16 ) Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

temiz = ………………… . beyaz =.................... açık =.................. sıcak =.................. katı =.....................

uzak = ……………. Büyük = …………….. yumuşak = …………… sevinç =……………. Şişman =…………….

Siyah = …………… karanlık =……………… kısa = ………………. sonra =.................... soru = …………….
17 ) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Cama küçük bir taş fırlattı. C) Arı, çiçeğin çevresinde dönüyor.

B) Yumuşak sözler söyleyerek çocuğu avuttu. D) Annem bize tatlı kurabiye yaptı.
18 ) Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir?

A) Kafası şişmek C) Kafası bozulmak

B) Kafa yormak D) Kafadan atmak
19 ) "Kırıldı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Annem bana kırıldı. B) Havanın soğuğu kırıldı.

C) Ağacın dalı kırıldı, D) Yorgunluktan belim kırıldı
20 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?

A) Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlarız

B) Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi

C) Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlayamıyorum

D) Televizyonda hangi programlar naklen yayınlandı

TEST -3-


BAYRAM

Kargalar sakın anneme söylemeyin

Bugün toplar atılırken evden kaçıp

Harbiye Nezareti’ne gideceğim

Söylemezseniz size macun alırım

Simit alırım,horoz şekeri alırım;

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar

Bütün zıp zıplarımı size veririm

Kargalar ne olur anneme söylemeyin.

ORHAN VELİ KANIK

İLK 5 SUALİ YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVPALAYIN.

1-Şiirimizdeki çocuk yaptıklarını söylememesi için kimlerle pazarlık yapıyor?

a) Annesi b) simit satıcısı c) kargalar d) horozlar
2- Bu çocuk aşağıdaki duygulardan hangisini HİSSETMİŞ OLAMAZ?

a) mutlu b) heyecanlı c) öfkeli d) endişeli


3- Aşağıdakilerden hangisi kahramanımızın vaat ettiği varlıklardan değildir?

a) horoz şekeri b) dergi c) zıp zıp d) simit


4 –Şiir kaç mısradan oluşmuştur?

a)8 b)9 c) 7 d) 1


5- Şiirin yazarı kimdir? Bu şiire siz olsaydınız nasıl bir başlık koyardınız?

6-“ Horoz ölür,gözü çöplükte kalır”.atasözünde anlatılmak istenen nedir?

a) Horozlar ve tavuklar çöplükte yaşamayı severler.

b) Bazı evi olmayan insanlara yardımcı olmalıyız.

c) Uzun süre yaşanan yerlerin unutulması kolay olmaz.

d) Tüm canlılar ölümlüdür.


7- Aşağıda veriler eş anlamlı kelimelerden hangisi yanlıştır?

a) cehalet-bilgisizlik b)uygarlık-medeniyet c)anı-hatıra d)bilim-mucit


8- Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerin hangisi yanlıştır?

a)üretim-tüketim b)sulh-savaş c) siyah-kara d) dar-geniş


9 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el“ kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

a) Oktay’ın elinden fırlayan top Mesut’un karnına isabet etti.

b) Abdurrahman soruyu cevaplamak için elini kaldırdı.

c) Sena ilk defa gittiği Ankara’da ellerin içinde kendini garip hissetti.

d) Ceren ve Gizem ellerini çırparak oyun oynadılar.
10- 4-A sınıfı Fen ve Teknoloji dersini yapıyordu( ) Seda ışık ile ilgili olarak( )

( ) Öğretmenim çiçek dürbünü yapsak olmaz mı( ) diye sordu( ) Yunus ve Edip kelime okuma sırasının kendilerinde olduğunu söylediler( ) Öğretmen de( )

( ) Yeteeeeeer( ) Her kafadan ses çıkarsa nasıl ders işleyeceğiz( )diye bağırdı( )
Yukarıdaki boşluklara uygun noktalama imlerini koyun.

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?

a) Emin Can’ın kalemliği 4/A sınıfının en güzel kalemliğidir.

b) Melis şu anki oturma düzenimizde Melih ile oturmaktadır.

c) Tuba arkadaşımızın soyadı Akar’dır.

d) Merve’nin annesi Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışıyor.


12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazi bir anlatım vardır?

a) Hamdi,havanın çok soğuk olduğunu söyledi.

b) Cüneyt ve Osman deney yaparken sıcak su ellerine değdi.

c) Sibel arkadaşı Kübra’ya bu aralar soğuk davranıyor.

d) Emine kaloriferin yanında sıcaktan terledi ve hasta oldu.
13- “-daş” yapım eki hangi kelimeye getirilmez?

a) Vatan b) ulus c) Yurt d) arka


14- Aşağıdakilerden hangisinin kökü yanlış ayrılmıştır?

a) Büyü-sün b)Yürü-sün c) Göz-lük-çü d) Adı-mız


15- Elmalı pasta gönlüm hoşafta

Ne güzel olur fıstıklı baklava

Ama midem ister yoğurtlu makarna

Yukarıdaki dizelerdeki kişi için hangisini söylememiz yanlış olur?

a) Yemeklerle arası hiç iyi değildir. b) Obur biridir.

c) Hoşaf seven biridir. d) Aç gözlü biridir.


16- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar ile ilgili değildir?

a) ebru b) hat c) şiir d) spor


17-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) ödül-ceza b) cahil-bilgisiz c) iyi-kötü d)berrak-bulanık


18-“ve” hangi cümlede anlamı bozmuştur?

a) Betül ve Mehmet’ öğretmen tahtaya çıkardı.

b) İstanbul’a ve uçakla gittim.

c) Elif, kitap okumayı ve yüzmeyi çok seviyormuş.

d) Selcan ve annesi hastaneye gittiler.
19- Hangi cümlede “de”nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Ayşenur da saçlarını kestirdi.

b) Büşra,kahvaltıda peynir de yiyor,bal da.

c) Bugün okula gelmeyenler arasında Murat ve Serenayda vardı.

d) Ahmet’in de hastaneye gitmesi gerekti.
20-Hangi cümlede “ki” nin yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

a) İmran’ın okuduğu kitap kardeşininkinden daha az sayfalı.

b) Yasin akşam ki derslerini yapmadan uyudu.

c) Zeynep “ Mücadele etmeliyiz ki işin sonunu getirelim” dedi.d) Benim koleksiyonumde seninkinden çok kart var.
TEST -4-
Çanakkale Cephesinde bir tepeyi bekleyen askerlerin Conkbayırı’na doğru koşarak kaçtıklarını gören Atatürk hemen önlerine çıktı.

 • Niçin kaçıyorsunuz? Dedi.

 • Efendim düşman…

 • Nerede düşman?

 • İşte, diye karşıki tepeyi gösterdiler. Düşmanın avcı hattı o tepeye erişmek üzereydi. Askerlere:

 • Düşmandan kaçılmaz! Diye haykırdı.

 • Cephanemiz kalmadı, dediler.

 • Süngünüz var, dedi. Süngü taktırıp yere yatırdı. Düşman da bunu bir çarpışma hazırlığı sanarak yere yattı, o yüksek tepeye erişemedi.

( Aşağıdaki 1. 2. 3. ve 4. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

1) Olay nerede geçmektedir? ( 2 puan )

2) Askerler nereye doğru koşuyorlar? ( 2 puan )

3) Askerler kaçarken karşılarına kim çıkıyor? ( 2 puan )

4) Askerler niçin kaçıyorlar? ( 2 puan )

5) Yukarıdaki parçada Atatürk’ün hangi kişisel özelliği görülmektedir? ( 2 puan )

A) Atatürk kendine güvenirdi. B) Atatürk ileri görüşlüydü.

C) Atatürk cesaretliydi. D) Atatürk çalışkandı.
6) Aşağıdaki cümlelerin imla ve yazım yanlışlarını düzelterek doğrusunu yazın. ( 10 puan )

 • Atatürk 19 mayıs 1919da samsuna giderek kurtuluş savaşını başlattı.

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Antalya Akdeniz bölgesindeki bir ilimizdir?

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Sen ayşenin arkadaşımısın.

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Pazardan elma muz ve birazda kivi aldı.

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Bende seni seviyorum.

…………………………………………………………………………………………………………………
7) I- Tıpkı ekmeği paylaştığımız gibi

II- Ama hala çok seviyoruz birbirimizi

III- Birinci sınıfta tanışmıştık onunla

IV- Üzüntüyü de sevinci de paylaştık yıllarca

V- Uzun zamandır ayrı şehirlerdeyiz.

Anlamlı bir metin oluşabilmesi için yukarıdaki tümceler nasıl sıralanmalıdır? ( 5 puan )

A) V-II-I-III-IV B) III-IV-I-V-II

C) I-IV-II-V-III D) II-III-I-IV-V
8) Aşağıdaki cümlelerdeki sıfatların altını çizerek gösteriniz ve belirtme durumlarını yazınız. ( 10 puan )
Kardeşim masadaki vazoyu kırınca ağlamaya başladı.
Eski evimiz apartmanın dördüncü katındaydı.
Pazardan yırtık bir terlik alıp eve gelmiş.
Kahvaltıda hepimiz çeyrek ekmek yedik.
Dün okulda hangi çocukla kavga ettin?
9). “üstesinden gelmek” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 puan )

A) Zorluklarla karşılaşmak B) Zorlukları yenmek

C) Olayların önüne geçmek D) Zorluklara boyun eğmek
10)‘’Hoşa giden duruma gelmek, düzelmek.’’ anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

( 5 puan )

A) Adam etmek B) Adamdan saymak

C) Adam evladı olmak D) Adama dönmek
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? ( 5 puan )

A) Güneş’i görünce kısa kolluları sandıktan çıkardı.

B) O kadar kızmıştı ki tırnaklarını kemiriyordu.

C) Çikolata yemekten yüzü sivilce doldu.

D) Her gün annesini telefonla arıyordu
12).Aşağıdaki “küçük” sözcüklerinden hangisi sıfattır? ( 5 puan )
A) Nereye gitsek daha küçüğünü bulamadık.

B) Küçük çocuklar bahçede top oynuyor.

C) Küçükler geleceğin büyükleridir.

D) Etek küçük geldi diye gidip değiştirdik.
13- Aşağıdaki ifadelerden öznel yargı olan hangisidir? ( 5 puan )

A ) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilân edildi.

B ) Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur.

C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

D) Şeftaliden daha lezzetli meyve yoktur
14) Kelimeleri uygun sıraya koyarak anlamca düzgün ve kurallı cümleler yazın. ( 10 puan )

 • Gündür – geldiğin – günüm – bana – doğum

……………………………………………………………………………………………………………

 • Anne – bana – şefkatli – aç – kollarını

……………………………………………………………………………………………………………

 • Dönüyor – başım – dünyayı – durdurun

……………………………………………………………………………………………………………

 • Damlaya – göl – damlaya – olur

……………………………………………………………………………………………………………

 • Gider – ecele – acele –giden

……………………………………………………………………………………………………………
15) Tabloda verilen kelimelerin eş anlamlılarını(anlamdaşlarını) altlarındaki boşluklara yazın.

( 5 puan )

ün


Yüklə 204,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə