7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi nə zaman səlahiyyətlidir?Yüklə 145,07 Kb.
tarix04.06.2018
ölçüsü145,07 Kb.
#52644
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər?
2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının ərazisindən qovula və ya xarici dövlətə verilə bilər?
3. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hansı hallarda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə bilər?
4. Azərbaycan Respublikasında hansı normativ hüquqi akt ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir?
5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin əsasını hansı normativ hüquqi akt təşkil edir?
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə hansı aktlar qəbul edir?
7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi nə zaman səlahiyyətlidir?
8. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər hansı qaydada edilir?
9. Yerlərdə icra hakimiyyətini hansı orqanlar (vəzifəli şəxslər) həyata keçirirlər?
10. Hansı hallar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından məhrumetmə və Azərbaycan Respublikası Milli məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsinə əsas vermir?
11. Aşağıdakı məsələlərdən hansına dair Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin ümumi qaydalar müəyyən etmək səlahiyyəti yoxdur?
12. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə daxil deyil?
13. Hansı məsələlərə dair qanunlar 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilir?
14. Hansı məsələ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlərə aid deyil?
15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması barədə təşəbbüs hansı orqan tərəfindən və hansı qaydada irəli sürülür?
16. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərarı hansı orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir?
17. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
18. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi neçə  hakimdən ibarətdir?
20. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında həll etdiyi məsələlər sırasında hansı yanlış verilmişdir?
21. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərə dair hansı növ aktlar qəbul edir? 
22. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti öz səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərə dair hansı növ aktlar qəbul edir? 
23. Hansı tələb Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizədlər üçün müəyyən edilmiş tələblər sırasına daxil deyil?
24. Hansı tələb Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədlər üçün müəyyən edilmiş tələblər sırasına daxil deyil?
25. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
26. Hansı məsələyə dair qərar qəbul edərkən Prezident tərəfindən Milli Məclisin razılığının alınması tələb olunmur?
27. Hansı məsələyə dair qərar qəbul edərkən Prezident tərəfindən Milli Məclisin razılığının alınması tələb olunur?
28. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə daxil deyil?
29. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin toxunulmazlığına xitam verilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?
30. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə yerli özünüidarəni hansı orqanlar həyata keçirirlər?
31. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
32. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hansı hallarda fövqəladə vəziyyət tətbiq edə bilər?
33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə İnsan və vətəndaşların əsas vəzifələrinə hansı vəzifələr aiddir?
34. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə daxildir?
35. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Prezidentin səlahiyyətlərinə aiddir?
36. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
37. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün hansı məsələ ilə bağlı sorğu verə bilməz?
38. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin istefa vermə qaydasını göstərin.
39. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul olunan qanun Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmadıqda həmin qanunun taleyi necə olur?
40. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul olunan Konstitusiya qanunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmadıqda həmin qanunun taleyi necə olur?
41. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyaları kim tərəfindən çağırıla bilər?
42. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu və ya Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən irəli sürülən qanun və qərar layihələri təcili elan edildikdə, hansı müddət ərzində səsə qoyulur?
43. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən hansı məsələlərə dair qanunlar qəbul edilir?
44. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanması üçün təqdim edilmiş qanun  Prezidentin etirazını doğurarsa, Prezident hansı tədbirləri həyata keçirə bilər?
45. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hansı tarixdə qəbul edilmişdir?
46. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr hansı qaydada edilir?
47. Aşağıdakı səlahiyyətlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun səlahiyyətlərinə aid deyil?
48. Aşağıdakı tələblərdən hansı Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə namizədlərə dair tələblərə aid deyil?
49. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik subyektləri göstərin.                           
50. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin nəticələri hansı orqan tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir?                           
51. Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti kimə mənsubdur?                           
52. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin istefasının qəbul olunması haqqında qərarın qəbul edilməsi hansı orqanın səlahiyyətinə daxildir?                          
53. Hansı orqanlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik deyil?                           
54. Hansı orqanlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdir?                           
55. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aid deyil?          
56. Azərbaycan Respublikası Prezidenti qanunları ona təqdim olunduğu gündən başlayaraq neçə gün ərzində imzalayır?        
57. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkil neçə il müddətinə seçilir ?              
58. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında dəyişikliklər hansı qaydada edilir?              
59. Hansı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz?
60. Hansı məsələlər yalnız referendum yolu ilə həll edilir?               
61. Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların qüvvəsi hansı hallarda geriyə şamil edilir?              
62. Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hansı orqanın səlahiyyətlərinə daxildir?           
63. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin mənbəyi kim hesab edilir?           
64. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin edilməsi təşəbbüsü hüququna malik subyektləri göstərin.                          
65. Referendumla qəbul olunmuş aktların tətbiqi və icrası hansı vaxtdan vətəndaşlar, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdiyyələr üçün məcburidir?
66. Konstitusiyanın hansı müddəalarına dair dəyişikliklərin edilməsi haqqında təklif referenduma çıxarıla bilməz?
67. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədini nə təşkil edir?
68. Hansı aktlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil deyil?
69. Aşağıdakı orqanlardan hansının Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqda sorğu vermək hüququ yoxdur?
70. Azərbaycan dövlətinin təməlini nə təşkil edir?
71. Hansı şəxslər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər?
72. Azərbaycan Respublikası Prezidenti hansı aktları qəbul edir?
73. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən, bir qayda olaraq  Azərbaycan Respublikasının Baş naziri hansı qaydada vəzifəyə təyin edilir?
74. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin statusu necə müəyyən edilmişdir?
75. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan dövlətinin başçısı kimdir?
76. Azərbaycan Respublikasının referendumla qəbul edilən aktları ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, hansı aktlar tətbiq edilir?
77. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktları hüquqi qüvvəsinə görə yerləşdirin.
78. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi hansı hallarda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklərin edilməsinə dair qərar qəbul edə bilər?
79. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları hansı vaxtdan qüvvəyə minir?
80. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktları hüquqi qüvvəsinə görə yerləşdirin.
81. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasının gündəliyini kim müəyyənləşdirir?
82. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti hansı aktları qəbul edir?
83. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Nazirlər Kabinetinin statusunu göstərin. 
84. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən, hansı məsələlər yalnız referendum yolu ilə həll oluna bilər?
85. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının toxunulmazlığına hansı qaydada xitam verilə bilər?
86. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hansı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən qanunları 83 səs çoxluğu ilə qəbul edir?
87. Hansı hallar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə əsas vermir?
88. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dərc edilmiş fərmanlarının tətbiqi və icrası  kimlər üçün məcburidir?
89. Bələdiyyələrin qəbul etdikləri aktlar hansı aktlara zidd olmamalıdır?
90. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
91. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aiddir?
92.  Hansı məsələlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmir?
93. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
94. Hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edə bilər?
95. Hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət elan edə bilər?
96. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə hansı məsələlər Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi məsələlərə aiddir?
97. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
98. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə yerlərdə icra hakimiyyətinin başçılarını vəzifəyə kim təyin edir?
99. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə İnsan və vətəndaşların əsas hüquqlarından birini göstərin.
100. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını kim müəyyən edir?
101. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə vətəndaşların vəzifələrini göstərin.
102. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə xalqı kimlər təmsil edə bilər?
103. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycanda mülkiyyətin hansı növləri var?
104. Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu göstərin.
105. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Nazirini vəzifəyə kim təyin edir?
106. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının statusunu göstərin.
107. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini hansı orqan həyata keçirir?
108. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına hansı vaxtdan başlamış sayılır?
109. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hansı prinsip əsasında təşkil edilir?
110. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə İnsan və vətəndaşların əsas hüquqlarından birini göstərin.
111. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə bələdiyyələr hansı qaydada  yaradılır?
112. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə dövlət sərhədləri hansı qaydada dəyişdirilə bilər?
113. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Milli Məclisin həll etdiyi məsələləri göstərin.
114. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?
115. Kimlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə tətil edə bilməzlər?
116. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 2002-ci il avqustun 24-də referendum yolu ilə edilmiş əlavələrdən birini göstərin.
117. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə Azərbaycan Respublikasının yeni Prezidenti seçilənədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini hansı şəxs icra edir?
118. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə kimin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər?
119. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi  məsələləri göstərin.
120. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı orqan Respublikanın bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət elan edə bilər?
121. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Milli Məclisin həll etdiyi məsələləri göstərin.
122. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Milli Məclis nə vaxt səlahiyyətli hesab olunur?
123. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı orqan Respublikanın ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edə bilər?
124. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə İnsan və vətəndaşlarının əsas vəzifələrindən birini göstərin.
125. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Konstitusiya qanunları hansı hallarda qüvvəyə minmirlər?
126. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı hansı orqan rəsmən elan edir?
127. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Milli Məclis kimi Prezidentin təqdimatı ilə təyin edir?
128. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının mandatdan məhrum edilməsi barədə qərar hansı orqan tərəfindən qəbul edilir?
129. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə bələdiyyə seçkilərini və bələdiyyələrin statusunu hansı orqan müəyyən edir?
130. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Baş Prokuroru vəzifəyə hansı orqan təyin edir?
131. Azərbaycan Respublikasının Konstitusi¬yasına görə hansı məsələlər yalnız refe¬rendum yolu ilə həll oluna bilər?
132. Azərbaycan dövlətinin rəmzlərini göstərin.
133. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı hansı hallarda mandatdan məhrum edilir?
134. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə vətəndaşların əsas vəzifələrindən birini göstərin.
135. Ayrı-ayrı növ seçkilərin xüsusi cəhətlərini göstərin.
136. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə hansı şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ yoxdur?
137. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Milli Məclisin deputatı hansı hallarda mandatdan məhrum edilə bilər?
138. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə hansı məsələlər Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi məsələlərə aiddir?
139. Hansı halda  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Baş naziri vəzifəyə Milli Məclisin razılığı olmadan təyin edə bilər?
140. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı məsələlər Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi məsələlərə aid deyil?
141. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hansı orqana tabedir?
142. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı məsələlər Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi məsələlərə aiddir?
143. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilər sahəsində hansı səlahiyyətləri (seçkilərin təyin edilməsi, nəticələrinin elan edilməsi və s.) var?
144. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə vətəndaşların əsas hüquqlarından birini göstərin.
145. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı məsələlər Milli Məclisin ümumi qaydalar müəyyən etdiyi məsələlərə aiddir?
146. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə daxildir?
147. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hakimliyə namizədlərə aid tələblərə hansı tələblər daxildir?
148. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə aiddir?
149. Hansı şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən toxunulmazlıq hüququna malikdirlər?
150. Hansı məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
151. Hansı məsələlərin həlli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali məclisinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
152. Hansı şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili  seçilə bilərlər?
153. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən hansı hallarda məhdudlaşdırıla və ya dayandırıla bilər?
154. Hansı subyektlər Müvəkkilə şikayət verə bilməzlər?
155. Müvəkkilə şikayət hansı müddət ərzində verilə bilər?
156. Anonim şikayətlər hansı hallarda Müvəkkil tərəfindən baxılmaq üçün qəbul edilə bilər?
167. Aşağıdakı hallardan hansı İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətin baxılmasından imtina edilməsi üçün əsas vermir?
158. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması zamanı barəsində şikayət verilən orqan və ya vəzifəli şəxs həmin şikayətlə bağlı mülahizələrini hansı müddət ərzində Müvəkkilə təqdim etməlidir?
159. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması zamanı Müvəkkil hansı hüquqlardan məhrumdur?
160. Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı İnsan hüquqlarının pozulması hallarını aşkar etdikdə, hansı tədbirləri həyata keçirə bilməz?
161. Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı İnsan hüquqlarının pozulması hallarını aşkar etdikdə, hansı tədbirləri həyata keçirilə bilməz?
162. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili vəzifəyə hansı qaydada seçilir?
163. Kimlər aktiv seçki hüququndan məhrumdurlar?
164. Kimlər passiv seçki hüququndan məhrumdurlar?
165. Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən əcnəbilərin hansı növ seçkilər zamanı səsvermədə iştirakına yol verilir?
166. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin referendum zamanı səsvermədə iştirakına hansı hallarda yol verilir?
167. Hansı müddəalar bələdiyyə seçkiləri üçün səciyyəvidir?
168. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına müvafiq olaraq tutduqları vəzifələrə görə (bu vəzifələri icra etdikləri müddətdə) Milli Məclisin deputatı, prezident, bələdiyyə üzvü ola bilməyən şəxslərin sırasına kimlər daxil deyil?
169. Seçkilər zamanı hansı tədbirlərdə əcnəbilərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin, onların filial və nümayəndəliklərinin iştirakı qanunvericiliklə qadağan edilməmişdir?
170. Hansı müəssisələrdə Milli Məclisin deputatlarının seçkiləri üzrə səsvermənin keçirilməməsi yolverilməzdir?
171. Milli Məclisin seçilməsi günü nə vaxt hesab edilir?
172. Milli Məclisə birmandatlı seçki dairəsi üzrə neçə deputat seçilir?
173. Yeni seçilmiş Milli Məclisin səlahiyyət müddəti nə vaxtdan hesablanır?
174. Hansı məsələlərin həlli Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətlərinə daxil deyil?
175. Hansı kateqoriya şəxslər seçkilərdə məcburi qaydada iştiraka cəlb edilə bilməzlər?
176. Seçkilər səsvermə gününə neçə gün qalmış elan edilir?
177. Seçicilərin daimi siyahısı təsdiq edildikdən və dəqiqləşdirildikdən sonra seçici siyahısına seçicinin əlavə edilməsinə hansı qaydada yol verilir?
178. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvünün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?
Eyni bir məsələyə dair təkrar referendum keçirilə bilərmi?
179. Hansı  hallarda seçicilərin seçki bülletenində bir neçə namizədin lehinə səs verməsi seçki bülleteninin etibarsız sayılmasına əsas vermir?
180. Milli Məclisə seçkilər zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazisi neçə dairəyə bölünür?
181. Deputat mandatının boş qalması hansı hüquqi nəticələrə səbəb olur?
182. Milli Məclisə seçkilərin yekunlarının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən bütövlükdə təsdiq edilməməsi hansı hüquqi nəticələrə səbəb olur?
183. Qeydə alınmış namizəd hansı qaydada namizədliyini geri götürə bilər?
184. Bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti hansı vaxtdan hesablanmağa başlayır?
185. Fəaliyyətdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nə vaxtadək öz vəzifələrini həyata keçirir?
186. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü hansı hallarda Baş Prokurorun razılığı olmadan tutula bilər?
187. Bələdiyyə seçkilərinin baş tutmaması və ya etibarsiz sayılması hansı hüquqi nəticələrə səbəb olur?
188. Milli Məclisə təkrar seçkilər hansı hallarda keçirilir?
189. Milli Məclisə əlavə seçkilər hansı hallarda keçirilir?
190. Milli Məclisə yeni seçkilər hansı hallarda keçirilir?
191. Milli Məclisə seçkilər günü hansı orqan tərəfindən təyin edilir?
192. Bələdiyyə seçkilərinin yekunları hansı orqan tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir?
193. Bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti neçə ildir?
194. Mərkəzi Seçki Komissiyası neçə üzvdən ibarətdir?
195. Hansı müddəalar Milli Məclisə seçkilər üçün səciyyəvidir?
196. Hansı prinsip Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən müşahidənin aparılması prinsiplərinə aid deyil?
197. Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması qaydası göstərin.
198. Səsvermə günü seçicilər siyahısına daxil edilmiş, seçki məntəqəsində səs vermək imkanı olmayan seçici səsvermə günü olduğu ərazidəki seçki məntəqəsində hansı sənəd əsasında səs verə bilər?
199. Hansı məsələlərin həlli Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətlərinə daxil deyil?
200. Seçki bülletenini müstəqil yazıb doldurmaq imkanı olmayan əlil seçici səsvermədə hansı qaydada iştirak edir?
201. Seçkilərin nəticələri haqqında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından şikayətə hansı orqan tərəfindən baxılır?
202. Seçicilərin seçici siyahısına daxil olmalarını hansı sənəd təsdiqləyir?
203. Namizədlərin qeydə alınması üçün aşağıdakı hansı sənədin müvafiq seçki komissiyasına təqdim edilməsi qanunvericiliklə tələb olunmur?
204. Konstitusiya Məhkəməsinin hansı səlahiyyətləri var?
205. Hansı hallar namizədin qeydə alınmasından imtinaya əsas ola bilməz?
206. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları hansı müddətdə dərc olunmalıdır?
207. Vahid seçicilər siyahısı hansı orqan tərəfindən aparılır?
208. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü hansı orqanın razılığı olmadan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz?
209. Seçici seçki bülletenini doldurarkən səhvə yol verdiyi təqdirdə hansı hüquqi nəticə baş verir?
210. Seçki komissiyaları vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan hansı müddət ərzində şikayət edə bilərlər?
211. Seçki qutuları hansı ardıcıllıqla açılır?
212. Qeydə alınmış namizəd öz namizədliyini geri götürdükdə büdcədən ona verilmiş vəsait hansı hallarda geri alınır?
213. Prezident seçkilərinin nəticələri hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?
214. Prezident seçkiləri zamanı təkrar səsvermə hansı hallarda keçirilir?
215. Təkrar Prezident seçkiləri hansı orqan tərəfindən təyin edilir?
216. Seçkilərdə iştirak edən vətəndaşlar neçə namizədin lehinə səs verə bilərlər?
217. Əlavə Prezident seçkiləri hansı hallarda keçirilir?
218. Prezident seçkilərinin yekunları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?
219. Cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və cinayət törətmiş şəxsin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanunların tətbiqinə hansı halda yol verilir?
220. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı Azərbaycan Respublikasında  cinayət məsuliyyətinin prinsipi kimi nəzərdə tutulmamışdır?
221. Azərbaycan Respublikasında cinayət qanununun qüvvəsi hansı hallarda geriyə şamil edilir?
222. Cinayət qanununun analogiya üzrə tətbiqinə hansı hallarda yol verilir?
223. Hansı cəza növündən məhkum şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilə bilməz?
224. Təqsirin hansı formaları var?
225. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün qanunla müəyyən edilən ümumi yaş həddini göstərin.
226. Cinayətə hazırlıq hansı kateqoriya cinayətlərlə bağlı olduqda cinayət məsuliyyəti yaranır?
227. Cinayətin anlayışını verin.
228. Cəzanın anlayışını verin.
229. Aşağıdakılardan hansı cəza növü deyil.
230. 14 yaşı tamam olmuş şəxs hansı hallarda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər?
231. Cəza növlərindən hansı yalnız əsas cəza kimi tətbiq edilə bilər?
232. Cəza növlərindən hansı əsas cəza kimi tətbiq edilə bilməz?
233. Cəza növlərindən hansı əlavə cəza kimi tətbiq edilə bilməz?
234. Cəza növlərindən hansılar əlavə cəza kimi tətbiq edilə bilməz?
235. Cinayətlərin məcmusu üzrə cəza təyin edilərkən azadlıqdan məhrum etmə müddətinin qismən və ya tamamilə toplandığı hallarda, azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı həddi neçə ildən artıq ola bilməz?
236. Hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma hansı kateqoriya şəxslərə tətbiq edilir?
237. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma hansı şəxslərə tətbiq edilir?
238. Hökmlərin məcmusu üzrə cəza təyin edilərkən azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı həddi neçə ildən artıq ola bilməz?
239. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən məhkumun ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəza növündən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsinə hansı müddətdən sonra yol verilir?
240. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəza növü müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəza növü ilə əvəz edildikdə azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı həddi neçə ildən artıq ola bilməz?
241. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəza növü hansı şəxslərə təyin edilmir?
242. Cəza növlərindən hansı əsas cəza kimi tətbiq edilə bilər?
243. Cəza növlərindən hansının şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında qərar çıxarıla bilməz?
244. Təqsirin növləri.
245. Aşağıdakı şəxslərdən hansı cinayətin törədilməsində köməkçi sayılmır?
246. Aşağıdakı hallardan hansı cəzanı ağırlaşdıran hal kimi qiymətləndirilə bilməz?
247. Cəza növlərindən hansının müddəti saatlarla müəyyən edilir?
248. Hansı şəxslərə ictimai işlər təyin edilə bilməz?
249. Hansı şəxslərə azadlığın məhdudlaşdırılması təyin edilə bilməz?
250. Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar.
251. Hansı hal cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir?
252. Hansı hallar cinayətin residivini yaradır?
253. Məhkumluqlardan hansı residivin müəyyən olunması zamanı nəzərə alınmır?
254. Kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərlərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçaldılması hansı cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
255. Hansı cinayətlərin subyektiv cəhəti təqsirin ehtiyatsızlıq forması ilə xarakterizə edilir?
256. Cinayətlərdən hansı xüsusi subyekt tərəfindən törədilir?
257. Cinayətlərdən hansı ümumi subyekt, yəni 16 yaşı tamam olmuş şəxs tərəfindən törədilir?
258. İfadə verməyə məcbur etmə cinayət tərkibinin bilavasitə obyektini nə təşkil edir?
259. Təqsiri olmadığını bilə-bilə şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə cinayət tərkibinin neçə obyekti var?
260. CM-in 296-cı maddəsilə nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin (bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə) obyektiv cəhətini hansı əməllər təşkil edir?
261. CM-in 156-cı maddəsilə nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin (Şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma) obyektiv cəhətini hansı əməllər təşkil edir?
262. Cinayət əməllərindən hansı davam edən cinayətlərə aiddir?
263. Davam edən və uzanan cinayətlər.
264. Hansı hərəkətləri zorlama kimi tövsif etmək olmaz?
265. Uzanan cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmə müddətləri hansı vaxtdan hesablanır?
266. CM-in 162-ci maddəsilə nəzərdə tutulmuş cinayətin (“Əmək mühafizəsi qaydalarını pozma”) obyektini nə təşkil edir?
267. Yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə cinayətinin (CM-in 170-ci maddəsi) subyekti kim ola bilər?
268. Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər təqsirin hansı formasında törədilir?
269. Hansı şəxslər CM-in 307-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət barəsində xəbər verməmə və ya qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə cinayətinin subyekti ola bilməzlər?
270. Fərarilik hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etmədən nə ilə fərqlənir?
271. Şəxs tərəfindən ona etibar edilmiş və ya xidməti vəzifəsinə və yaxud işinə görə ona məlum olan dövlət sirrini təşkil edən məlumatların yayılması hansı hallarda CM-in 284-cü maddəsi ilə (dövlət sirrini yaymA) tövsif edilir?
272. Müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin həyat təminatı obyektlərinin dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar və sair hərəkətlər törətmə hansı hallarda CM-in 282-ci maddəsi ilə (təxribat) tövsif edilir?
273. İnsanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə hansı hallarda CM-in 214-cü maddəsi ilə (terrorçuluq) tövsif edilir?
274. Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə hansı hallarda CM-in 277-ci maddəsi ilə (terror aktı) tövsif edilir?
275. Cinayət barəsində xəbər verməmə və ya qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə hansı kateqoriya cinayətlərlə bağlı olduqda CM-in 307-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyəti yaranır?
276. Hansı hallarda ittiham hökmünün icrası müddətinin keçməsi ilə bağlı cəza çəkməkdən azad etmə tətbiq olunmur?
277. Qəsdən görmə, eşitmə, nitq qabiliyyətinin və ya hər hansı bir orqanın funksiyasının itirilməsinə səbəb olan zərər vurma CM-nin hansı maddəsilə tövsif edilir?
278. Qəsdən hamiləliyin pozulmasına səbəb olan zərər vurma CM-nin hansı maddəsilə tövsif edilir?
279. Qəsdən sifətin silinməz dərəcədə eybəcərləşdirilməsində ifadə olunan zərər vurma CM-nin hansı maddəsilə tövsif edilir?
280. Hansı əməllər evtanaziya cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
281. Hansı əməllər köləlik cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
282. Hansı əməllər böhtan cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
283. Cinayət törətmiş şəxs tutularkən ona zərər vurulması halına hüquqi qiymət verin.
284. Hansı hallarda müddətin keçməsi şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsinə əsas vermir?
285. Cinayətin zərər çəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində törədilməsi halına hüquqi qiymət verin.
286. Cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi, xidməti və ya sair cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi halına hüquqi qiymət verin.
287. Hansı hallar əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallara aiddir?
288. Özgənin əmlakını açıq talama hansı cinayət əməlinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
289. Dələduzluğun tərifini verin.
290. Soyğunçuluğun tərifini verin.
291. Mənimsəmənin tərifini verin.
292. Soyğunçuluq oğurluqdan nə ilə fərqlənir?
293. Quldurluq cinayətinin neçə obyekti var?
294. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini və iqtisadi təhlükəsizliyini zəiflətmək məqsədilə müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin həyat təminatı obyektlərinin dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar və sair hərəkətlər törətmə  hansı cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
295. Cinayət Məcəlləsinin 33-cü fəslində (Qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər) “vəzifəli şəxslər” dedikdə kimlər nəzərdə tutulur?
296. Vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsi vətəndaşların və ya təşkilatların hüquqlarına və ya qanuni mənafelərinə və ya dövlətin və cəmiyyətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmasına səbəb olduqda onun əməli necə tövsif edilir?
297. Rüşvət verən şəxs hansı hallarda cinayət məsuliyyətindən azad olunur?
298. Hərbi qulluqçunun   hərbi hissədən və ya xidmət yerindən özbaşına getməsi və ya xidmət yerinə qayıtmaması (gəlməməsi) hansı hallarda CM-nin 334-cü (Fərarilik) maddəsilə tövsif edilir?
299. Özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan basqın hansı cinayət əməlinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
300. Təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmək məqsədilə sabit silahlı qrupların təşkil edilməsi hansı cinayət əməlinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
301. Cəza növlərindən hansı yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilə bilməz?
302. Çağırış və ya kontrakt üzrə hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçunun hərbi hissədən özbaşına getməsi və ya xidmət yerinə üzrlü səbəblər olmadan qayıtmaması on gündən artıq, lakin bir aydan çox olmayaraq törədildikdə CM-nin hansı maddəsilə tövsif edilir?
303. İctimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən, vətəndaşlar üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbiq edilməsi hədəsi ilə, habelə özgənin əmlakının məhv edilməsi, yaxud zədələnməsi ilə müşayiət edilən qərəzli hərəkətlər hansı cinayət tərkibinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
304. Azadlıqdan məhrum etmə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə
təyin edilərkən  azadlıqdan məhrum etmənin yuxarı həddi neçə ildən artıq ola bilməz?
305. Aşağıdakı tədbirlərdən hansı tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərə aid deyil?
306. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlər törətmək məqsədilə cinayətkar birlik yaratma hansı cinayət əməlinin obyektiv cəhətini təşkil edir?
307. Hökm qanuni qüvvəyə minənədək həbsdə saxlamanın müddəti islah işləri növündə cəzanın müddətinə hansı qaydada hesablanır?
308. İcraçının ekstsessinin anlayışını verin.
309. Terrorçuluq (CM-in 214-cü maddəsi) təxribatdan (CM-in 282-ci maddəsi) nə ilə fərqlənir?
310. CM-nin 217-ci maddəsilə nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin (“Banditizm”) obyektiv cəhətinə hansı əməllər aiddir?
311. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti zərərinə dövlət sirri olan məlumatların xarici dövlətə vermə hansı hallarda CM-nin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsilə tövsif edilir?
312. Banditizm hansı andan başa çatmış cinayət hesab olunur?
312. Vəzifəli şəxslər sırasına daxil olmayan dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının, habelə digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının qulluqçuları hansı hallarda CM-nin 33-cü fəslinin ( Qulluq mənafeyi əleyhinə cinayətlər) maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər?
313. CM-nin 274-cü (dövlətə xəyanət) və 276-cı (casusluq) maddələrilə nəzərdə tutulmuş casusluq əməllərinin fərqi nədədir?
314. Hansı şəxslərə tibbi  xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilmir?
315. Hansı hallar şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsinə əsas vermir?
316. Əmrin yerinə yetirilməsi halına hüquqi qiymət verin.
317. Şəraitin dəyişməsi halına hüquqi qiymət verin.
318. Cinayətin fövqəladə vəziyyət, təbii və ya digər ictimai fəlakət şəraitində törədilməsi halına hüquqi qiymət verin.
319. Aşağıdakılardan hansı üzərinə həbs qoyula bilən poçt, teleqraf və digər göndərişlərə aid deyil?
320. Cinayət prosesində ittiham tərəfinə kim aid edilir?
321. Həbsə alternativ olan qətimkan tədbiri hansıdır?
322. Cinayət prosesində müdafiə tərəfinə kim aid edilir?
323. Cinayət prosesində müdafiə tərəfinə kim aid edilmir?
324. Qeydiyyatdan keçirilməyən istintaq hərəkətlərinin protokollarının sübut kimi qəbul edilməsi məsələsi hansı orqan tərəfindən həll edilir?
325. Hansı qərarlar  cinayət prosesini həyata keçirən orqan üçün məcburi qüvvəyə malikdir?
326. Hansı  şəxslər cinayət prosesini həyata keçirən orqanın səhvi nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi hüququna malik deyil?
327. İbtidai araşdırmanın ümumi qaydada aparıldığı yeri göstərin.
328. Hansı hallardan ibtidai araşdırma təqsirləndirilən şəxsin olduğu yer üzrə aparılır?
329. Şübhəli şəxs qismində tutulmuş şəxs hansı müddətdən artıq şübhəli şəxs vəziyyətində saxlanıla bilməz?
330. Hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasında müdafiəçinin iştirakı məcburidir?
331. Qətimkan tədbirlərindən hansı yalnız məhkəmənin  qərarına əsasən seçilə bilər?
332. Həbsə alternativ olan qətimkan tədbirini göstərin.
333. Hansı qətimkan tədbirləri şübhəli şəxs barəsində seçilə bilməz?
334. Hansı qətimkan tədbirləri yalnız təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilə bilər?
335. Qətimkan tədbirlərindən hansı yalnız yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində seçilə bilər?
336. Qətimkan tədbirlərindən hansı əlavə qətimkan tədbiri kimi seçilə bilər?
337. Axtarış və ya götürmə zamanı kimlərin iştirakını qanun məcburi hesab edir?
338. Tanınmalı olan şəxs tanıyana neçə nəfər şəxslə birlikdə təqdim edilir?
339. Ayrı-ayrı növ qətimkan tədbirlərinin tətbiq edilmə şərtləri (hansı hallarda, hansı qaydada tətbiq edilə bilər, hansı hallarda tətbiq edilə bilməz və s. ).
340. Sübutların mümükünlüyü.
341. Əlavə ekspertiza hansı hallarda təyin edilir?
342. Təkrar ekspertiza hansı hallarda aparılır?
343. Təqsirzizlik prezumpsiyası prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
344. Özünü və qohumlarını ifşa etməməkdə sərbəstlik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
345. Azərbaycan Respublikasında cinayət mühakimə icraatı kim tərəfindən həyata keçirilir?
346. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin işləri üzrə qanun kimin iştirakını məcburi hesab edir?
347. Cinayət prosesinin mərhələsini göstərin.
348. Hansı istintaq hərəkətinin keçirilməsində hal şahidinin iştirakı məcburidir?
349. Hansı hallarda xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibi prokurorun təşəbbüsü ilə başlanıla bilər?
350. Hansı hallarda ictimai-xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibi zərərçəkənin şikayəti olmadan başlanıla bilər?
351. Hansı hallar cinayət təqibinə xitam verilməsinə əsas verir?
352. Hansı hallarda cinayət təqibi bəraətverici əsasla xitam verilmiş hesab olunur?
353. Hansı hallar cinayət təqibini istisna edir?
354. Hansı hallar cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılmasına əsas verir?
355. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən olunmaması əsası ilə cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılmasına hansı halda yol verilir?
356. Cinayət təqibi üzrə icraatın birləşdirilməsinə hansı hallarda yol verilir?
357. Hansı hallar cinayət təqibi üzrə icraatın birləşdirilməsinə əsas verir?
358. Hansı hallarda cinayət təqibi üzrə icraatın birləşdirilməsi yolverilməzdir?
359. Cinayət təqibinin növləri.
360. Xüsusi ittihamçı üzrlü səbəb olmadan məhkəmə iclasına təkrarən gəlmədikdə məhkəmə hansı qərarı çıxarır?
361. Aşağıdakılardan hansı qətimkan tədbiri deyil.
362. İnsanın iradəsinə zidd onun şəxsi müayinəsi məhkəmənin qərarı olmadan hansı hallarda aparıla bilər?
363. Dövlət ittihamçısının iştirak etdiyi cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar üzrə hökmdən və ya məhkəmənin qərarından prokurorun yuxarı məhkəməyə verdiyi şikayət necə adlanır?
364. Müdafiəçinin cinayət prosesində müdafiədən özbaşına imtina etməsinə hansı hallarda yol verilir?
365. Kimlər şahid qismində dindirilə bilməzlər?
366. Şəxs cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətdikdən sonra öldükdə başlanmış cinayət təqibinə xitam verilməsinə hansı hallarda yol verilir?
367. Cinayət təqibi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri keçdikdən sonra həyata keçirilə bilərmi?
368. Hansı istintaq hərəkətləri yalnız məhkəmənin qərarı əsasında aparılan bilər?
369. Cinayət prosesinin hansı iştirakçısının məcburi gətirilməsinə yol verilmir?
370. Aşağıdakılardan hansı qətimkan tədbirləri deyil?
371. Aşağıdakılardan hansı qətimkan tədbiridir?
372. Cinayət işinin başlaması üçün səbəbi göstərin.
373. İbtidai istintaqda ekspertə edilmiş etirazları kim həll edir?
374. Şübhəli şəxsin vəzifəsini göstərin.
375. Kimlərə cinayət prosesində etiraz edilə bilər?
376. Xüsusi ittihamçıya edilmiş etiraz kim tərəfindən həll edilir?
377. Şübhəli şəxs qismində hansı şəxslər tanınırlar?
378. Müdafiəçinin iştirakı hansı hallarda məcburi hesab edilir?
379. Müdafiəçinin iştirakı hansı hallarda məcburi hesab edilmir?
380. Şəxs hansı andan zərər çəkmiş şəxs qismində tanınır?
381. Yetkinlik yaşına çatmamış zərər çəkmiş, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin, habelə şahidin dindirilməsində iştirak etmiş müəllimin cinayət prosesində statusunu göstərin.
382. Hansı şəxslər hal şahidi qismində cəlb edilə bilməzlər?
383. İstintaq hərəkəti protokolundakı natamamlıq ittiham etmək məqsədilə hansı şəxslərin ifadəsi ilə aradan qaldırıla bilər?
385. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror hansı hallarda cinayət işini dərhal aşkar edilmiş fakt üzrə başlamalıdır.
386. İnzibati məsuliyyət müəyyən edən qanunların tətbiqinə hansı halda yol verilir?
387. Prinsiplərdən hansı Azərbaycan Respublikasının  inzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipi kimi nəzərdə tutulmamışdır?
388. İnzibati Xətalar  Məcəlləsinə əsasən hansı şəxslər “vəzifəli şəxs” hesab edilirlər?
389. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin analogiya üzrə tətbiqinə hansı hallarda yol verilir?
390. Aşağıdakılardan hansı inzibati tənbeh növü deyil?
391. İnzibati tənbeh növlərindən hansı yalnız əsas inzibati tənbeh növü kimi tətbiq edilə bilər?
392. İnzibati tənbeh növlərindən hansılar yalnız əsas inzibati tənbeh növləri kimi tətbiq edilə bilər?
393. İnzibati tənbeh növlərindən hansı əlavə inzibati tənbeh növü kimi tətbiq edilə bilər?
394. İnzibati tənbeh növlərindən hansı həm əsas, həm də əlavə inzibati tənbeh növü kimi tətbiq edilə bilər?
395. İnzibati tənbeh növlərindən hansı həm əsas, həm də əlavə inzibati tənbeh növləri kimi tətbiq edilə bilər?
396. Aşağıdakı tədbirlərdən hansı inzibati tənbeh növü kimi tətbiq edilə bilməz?
397. İnzibati tənbeh növlərindən hansı hüquqi şəxs barəsində tətbiq edilmir?
398. Hansı şəxslərə inzibati həbs tətbiq edilə bilməz?
399. Hansı şəxslərə inzibati cərimə tətbiq edilə bilməz?
400. Hansı inzibati xətalar haqqında işlərə baxılarkən barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin iştirakı məcburidir?
401. Hansı şəxslərə gətirilmə tətbiq edilə bilməz?
402. İnzibati tənbeh növlərindən hansı yalnız hakim tərəfindən tətbiq edilə bilər?
403. Əsas dolanacaq mənbəyi ov olan fiziki şəxslərin ov hüququ hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər?
404. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxartma hansı şəxslərə tətbiq edilir?
405. İnzibati xəta törətmiş şəxsə xəbərdarlıq elan edildiyi halda xətanın bilavasitə obyekti olmuş predmetin müsadirəsinə yol verilirmi?
406. Hansı hallarda inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilmir?
407. İnzibati araşdırma hansı hallarda aparılır?
408. İnzibati xəta haqqında protokol hansı hallarda tərtib edilmir?
409. İnzibati araşdırma ümumi hallarda hansı müddət ərzində aparılır?
410. Hansı tədbir inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirləri qismində tətbiq edilə bilməz?
411. Aşağıdakılardan hansı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirləri qismində tətbiq edilə bilməz?
412. Sərxoş şəxsin inzibati qaydada tutma müddəti hansı vaxtdan hesablanır?
413. İnzibati qaydada tutma müddəti hansı vaxtdan hesablanır?
414. Nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
415. İşin hallarının, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs barəsində məlumatların əlavə aydınlaşdırılması tələb olunduğu hallarda inzibati xəta haqqında protokol hansı müddətdə tərtib edilir?
416. Hansı hallar inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraata xitam verilməsi üçün əsas vermir?
417. Hansı hallarda inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilir?
418. Nəqliyyat vasitələrinə baxışın keçirilməsi zamanı hansı şəxslərin iştirakı məcburidir?
419. Nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması səbəbinin yerində aradan qaldırılması mümkün olduqda, nəqliyyat vasitəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşının yanında hansı müddət ərzində saxlanılmasına yol verilir?
420. İnzibati araşdırma harada (hansı yerdə) aparılır?
421. Hansı hallar şəxsin nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasından kənarlaşdırılmasına əsas vermir?
422. Yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində inzibati xətalar haqqında işlərə harada (hansı yerdə) baxılır?
423. Ümumi hallarda inzibati xəta haqqında işlərə harada (hansı yerdə) baxılır?
424. Ümumi hallarda inzibati xəta haqqında işlərə hansı müddətdə baxılmalıdır?
425. Əlavə halların müəyyən edilməsi zərurəti olarsa inzibati xəta haqqında işin baxılması hansı müddətə uzadıla bilər?
426. İnzibati xətalara görə fiziki şəxslərdən alınan şərti maliyyə vahidi məbləği ilə hesablanan inzibati cərimənin miqdarı hansı həddən artıq ola bilməz ?
427. Tənbeh növlərindən hansının tətbiq edilməsi haqqında qərarın icrasının təxirə salınmasına yol verilir?
428. Tənbeh növlərindən hansının tətbiq edilməsi haqqında qərardan protest verilməsi həmin qərarın icrasının dayandırılmasına səbəb olmur?
429. İnzibati cərimə hansı həddən aşağı və yuxarı təyin edilə bilməz?
430. Hansı hallar inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın icrasına xitam verməyə əsas verir?
431. Hansı hallar inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın icrasına xitam verməyə əsas vermir?
432. Hansı hallar inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın icrasının dayandırılmasına  əsas ola bilər?
433. İnzibati məsuliyyətə cəlb etmək üçün qanunla müəyyən edilən ümumi yaş həddini göstərin.
434. İnzibati xətanın sərxoş halda olan şəxs tərəfindən törədilməsi halına hüquqi qiymət verin.
435. Ödənilməmiş ödənişlərin, vergilərin məbləği ilə ölçülən inzibati cərimənin miqdarı hansı həddən artıq ola bilməz ?
436. İnzibati xəta anlayışını müəyyən edin.
437. İnzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar hansı müddət ərzində icra edilməmişdirsə onun icrasına xitam verilir (daha icra edilmir)?
438. Hansı hal qanunvericilikdə inzibati məsuliyyəti istisna edən hal kimi nəzərdə tutulmuşdur?
439. İnzibati xətalar haqqında işlərdə şahid bilə-bilə yalan izahat verməyə, öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina etməyə və ya çağırış üzrə gəlməkdən qəsdən boyun qaçırmağa görə hansı növ məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
440. Aşağıdakı şəxslərdən hansı inzibati xətalar haqqında işlərdə şahid qismində sorğu-sual edilə bilməzlər?
441. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin hansının tətbiq edilməsi zamanı hal şahidinin iştirakı məcburidir?
442. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin hansının tətbiq edilməsi zamanı hal şahidinin iştirakı məcburi deyil?
443. Barəsində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş şəxs hansı müddət ərzində yeni inzibati xəta törətməzsə inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş sayılır?
444. Xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdikləri inzibati xətalara görə hansı qaydada məsuliyyətə cəlb olunurlar?
445. İnzibati xətanın törədilməsində alət və ya inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş ödənişlə alınmış predmet satıldıqdan sonra əldə edilən məbləğ hara yönəldilir?
446. Hansı inzibati xətalar haqqında işlərdə vəkilin iştirakı məcburidir?
447. İnzibati xəta törətmiş şəxsə  üç gün müddətinə inzibati tutma hansı hallarda tətbiq oluna bilər?
448. Yetkinlik yaşına çatmayanın özünün müstəqil qazancı olmadıqda halda inzibati cərimə hansı qaydada ödənilir?
449. İcraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərin işlərində kimin iştirakı məcburidir?
450. 14 yaşı tamam olmuş şəxs inzibati məsuliyyətə hansı hallarda cəlb edilə bilər?
451. Hansı əmlakın müsadirə edilməsinə yol verilmir?
452. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdikləri inzibati xətalara görə hansı qaydada məsuliyyətə cəlb olunurlar?
453. Hərbi qulluqçular törətdikləri inzibati xətalara görə hansı qaydada məsuliyyətə cəlb olunurlar?
454. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərindən hansıların tətbiq edilməsi zamanı hal şahidinin iştirakı məcburidir?
455. İnzibati xətalar haqqında işlərdə bilə-bilə yalan rəy verməyə görə ekspertə hansı növ məsuliyyət haqqında xəbərdarlıq edilir?
456. Aşağıdakı şəxslərdən hansı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçısı deyil?
457. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçılarından hansının icraatda iştirakına etiraz edilə bilməz?
458. İnzibati xətalar haqqında işlərdə bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə şahidə hansı növ məsuliyyət haqqında xəbərdarlıq edilir?
459. Fiziki və ya vəzifəli şəxslər barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilərkən hansı hallar nəzərə alınmır?
460. Davam edən inzibati xətalara görə inzibati tənbeh hansı müddətdə verilə bilər?
461. Gömrük qaydaları, ətraf mühitin qorunması qaydaları, maliyyə, vergilərin və rüsumların ödənilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə inzibati tənbeh hansı müddətdə verilə bilər?
462. Cinayət işinin başlanması rədd edildikdə və ya cinayət işinə xitam verildikdə, lakin şəxsin əməllərində inzibati xəta tərkibinin bütün əlamətləri olduqda, inzibati tənbeh hansı müddətdə verilə bilər?
463. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatı istisna edən hallar sırasına  hansı hal daxil deyil?
464. İnzibati tənbeh tətbiq edilərkən hansı hallar məsuliyyəti ağırlaşdıran hal kimi qiymətləndirilmir?
465. İnzibati tənbeh tətbiq edilərkən hansı hallar məsuliyyəti ağırlaşdıran hal kimi qiymətləndirilə bilər?
466. İnzibati qaydada tutma ümumi hallarda hansı müddət ərzində tətbiq edilə bilər?
467. Sərhəd rejimini, sərhədboyu zolaq rejimini və ya Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində rejimi pozduğuna görə barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin inzibati qaydada tutulması hansı müddətədək davam edə bilər?
468. Barəsində inzibati həbs növünün tətbiqi nəzərdə tutulan inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin inzibati qaydada tutulması hansı müddətədək davam edə bilər?
469. Aşağıdakı kateqoriyadan olan şəxslərdən hansı barəsində gətirilmə tətbiq edilə bilməz?
470. Götürülmüş tez xarab olan malların satılması mümkün olmadıqda bu mallara dair hansı tədbirlər görülür?
471. Hansı  hallar inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılmasına  əsas vermir?
472. Hansı hallar inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatı rədd edən hallara aid deyil?
473. Hansı hallar inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılmasına  əsas verir?
474. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərindən hansıların tətbiq edilməsi zamanı hal şahidinin iştirakı məcburi deyil?
475. İnzibati xətanın təbii fəlakət şəraitində və ya başqa fövqəladə şəraitdə törədilməsi halına hüquqi qiymət verin.
476. Hüquqi şəxslər inzibati məsuliyyətə hansı qaydada cəlb olunurlar?
477. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə inzibati tənbeh hansı müddətdə verilə bilər?
478. Bir inzibati xətaya görə həm inzibati həbs, həm də inzibati cərimə inzibati tənbeh növləri tətbiq edilə bilərmi?
479. İnzibati həbs.
480. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş səbəbi göstərin.
481. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətin vəzifələri və prinsipləri.
482. Əməliyyat-axtarış tədbirlərindən hansının keçirilməsi üçün məhkəmə qərarı tələb olunur?
483. Əməliyyat-axtarış tədbirlərin hansı təhqiqat orqanı tərəfindən və hansı həcmdə tətbiqinin mümkünlüyü hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
484. Hansı vəzifələr əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin vəzifələrinə daxil deyil?
485. Hansı orqanlar əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdirlər?
486. Əməliyyat-axtarış tədbirlərin siyahısı hansı qaydada dəyişdirilə bilər?
487. Fiziki şəxsin ərizəsi əsasında onun telefonu ilə aparılan danışıqlara əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən qulaq asılmasına yol verilirmi?
488. Aşağıdakı hallardan hansı əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə qərar qəbul etməyə əsas verir?
489. Məhkəmənin qərarı olmadan məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinə yol verilmişsə əməliyyat-axtarış subyektləri nə etməlidirlər?
490. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinə hansı hallarda son qoyulur?
491. Hansı hallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri telefon danışıqlarına məhkəmənin qərarı olmadan qulaq asa bilərlər?   
492. Cinayətkar fəaliyyəti təqlid edən davranış modelinin tətbiqindən ibarət əməliyyat-axtarış tədbiri necə adlanır?
493. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsası göstərin.
494. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyekti ilə əməkdaşlığa cəlb olunmuş və cinayətin açılmasında fəal iştirak etmiş cinayətkar qrupun üzvünün cinayət məsuliyyətindən azad edilməsinə yol verilirmi?
495. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin səlahiyyətləri.
496. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində vətəndaşların telefon danışıqlarına qulaqasma hansı orqanın qərarı ilə həyata keçirilir ? 
497. Kimlər əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstərməyə borcludurlar
498. Polisin təyinatı, fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və vəzifələri.
499. Polis əməkdaşı tərəfindən  onun qanuni tələblərini icra etməyən şəxsə qarşı xüsusi vasitələrin tətbiq edilməsinə hansı hallarda yol verilmir? 
500. Polisdə xidmətlə bir araya sığmayan fəaliyyəti göstərin.
501. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri hansı vaxtdan başlanır?    
502. Azərbaycan Respublikasında polisin statusunu göstərin.
503. Həvəsləndirmə tədbirlərindən hansı polis əməkdaşlarına tətbiq edilmir?
504. Aşağıdakı vəzifələrdən hansı polisin əsas vəzifələrinə aid deyil?
505. «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı hissədə daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul edilən şəxslərə şamil edilir?
506. Polis əməkdaşı tərəfindən  onun qanuni tələblərini icra etməyən şəxsə qarşı fiziki qüvvənin tətbiq edilməsinə hansı hallarda yol verilir?   
507. Polis əməkdaşı tərəfindən  onun qanuni tələblərini icra etməyən şəxsə qarşı xüsusi vasitələrin tətbiq edilməsinə hansı hallarda yol verilir? 
508. Polis əməkdaşı tərəfindən odlu silahın tətbiq edilməsinə hansı hallarda yol verilir?   
509. Polis əməkdaşı tərəfindən odlu silahın tətbiq edilməsinə  hansı hallarda yol verilmir?   
510. Polis əməkdaşı tərəfindən odlu silahın tətbiq edilməsi ilə əlaqədar xidməti yoxlama hansı hallarda aparılır?   
511. Polis əməkdaşı tərəfindən odlu silahın şifahi xəbərdarlıq etmədən və ya xəbərdarlıq atəşi açmadan tətbiq edilməsinə hansı hallarda yol verilir?   
512. Polis əməkdaşı tərəfindən insanın anatomik bütövlüyünə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirməklə dağıdıcı təsir göstərən xüsusi vasitələrin tətbiq edilməsinə hansı halda yol verilir?   
513. Polisdə xidmətə qəbul və xidmət keçmə qaydaları hansı normativ-hüquqi aktla tənzimlənir?
514. Polis əməkdaşının məhkəmənin qərarı olmadan mənzilə orada yaşayanların iradəsinə zidd daxil olmasına hansı halda yol verilir?   
515. Hansı şəxslər ali rəis heyəti vəzifələrinə təyin edilərkən onlar üçün sınaq müddəti müəyyən edilmir?
516. İntizam tənbeh növlərindən hansı yalnız DİN-nin təhsil müəssisələrində tətbiq edilə bilər?
517. Hansı vəzifə polisin əsas vəzifələrinə daxil deyil?
518. Polis əməkdaşı tərəfindən məhkəmənin qərarı olmadan hər hansı şəxsin təxirəsalınmadan tutulmasına hansı müddətə yol verilir?
519. Polis əməkdaşı tərəfindən məhkəmənin qərarı olmadan hər hansı şəxsin tutulmasına hansı halda yol verilir?   
520. Polis əməkdaşı tərəfindən məhkəmənin qərarı olmadan şəxsin tutulmasına hansı hallarda yol verilmir?   
521. Hansı hallar polis əməkdaşının xidmətdən xaric edilməsinə əsas ola bilər?   
522. Hansı hallar polis əməkdaşının xidmətdən xaric edilməsinə əsas vermir?   
523. Polisin fəaliyyətinə  idarədənkənar nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?
524. Rayon (şəhər) məhkəmələrinin səlahiyyətlərinə hansı işlərin baxılması aiddir?
525. Dövlət orqanlarından hansı hakimiyyətin məhkəmə hakimiyyəti qoluna aid deyil?
526. Dövlət orqanlarından hansı məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmir?
527. Hansı məhkəmələr işlərə apellyasiya instansiyası məhkəməsi kimi baxır?
528. Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının iqtisad məhkəməsinin yurisdiksiyası hansı əraziyə şamil edilir? 529. NMR-nın Ali Məhkəməsi hansı instansiya məhkəməsi qismində işlərə baxır?
530. Hakim vəzifəsinə hakimlər ilk dəfə hansı müddətə təyin edilirlər?
531. Aşağıdakılardan hansı hakimin hüquqlarına aid deyil?
532. Aşağıdakılardan hansı hakimin vəzifələrinə aid deyil?:
533. Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçimini hansı orqan həyata keçirir?
534. Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair  Azərbaycan Respublikasının iqtisad məhkəməsinin baxdığı işlərə dair qərarlardan verilmiş apellyasiya şikayətləri və apellyasiya protestləri üzrə işlərə hansı orqan tərəfindən baxılır?
535. Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?
536. Hakim barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə hansı orqanın razılığı olmadan yol verilmir?
537. Hərbi məhkəmələr  tərəfindən baxılmış işlər üzrə verilmiş apellyasiya şikayətləri və apellyasiya protestləri üzrə işlərə hansı orqan tərəfindən baxılır?
538. Məhkəmələrdən hansı işlərə birinci instansiya məhkəməsi qismində baxır?
540. Məhkəmələrdən hansı apelyasiya instansiyası məhkəməsi qismində  fəaliyyət göstərmir?
541. Rayon (şəhər) məhkəmələri (Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin ərazi yurisdiksiyasına aid edilmiş birinci instansiya məhkəmələri istisna olmaqla) tərəfindən baxılmış cinayət işləri üzrə verilmiş apellyasiya şikayətləri və apellyasiya protestləri üzrə işlərə hansı orqan tərəfindən baxılır?
542. Aşağıdakı tələblərdən hansı qanunvericiliklə hakim vəzifəsinə namizədlərə  aid edilməmişdir?
543. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumunun hansı səlahiyyətləri var?
544. Məhkəmə-Hüquq Şurası intizam icraatı üzrə hansı qərarı qəbul edə bilər?
545. Məhkəmə-Hüquq Şurasının hakimin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qərarından şikayətə hansı orqan baxır?
546. Hansı səlahiyyət Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumunun səlahiyyətlərinə daxil deyil?
547. Hansı səlahiyyət Məhkəmə-Hüquq Şurasının səlahiyyətlərinə daxil deyil?
548. Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?
549. Hansı şəxslər andlılar siyahısına daxil edilə bilməzlər?
550. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun statusunu göstərin.
551. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu. Prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri.
 552. Prokurorluqların yaradılması, ləğv edilməsi, Baş Prokurorluğunun strukturunun və ştat vahidlərinin ümumi sayının təsdiq edilməsi hansı orqanın səlahiyyətlərinə aiddir?
553. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluq sisteminə hansı orqan daxil deyil?
554. Hansı məsələlərin həlli Baş prokurorun səlahiyyətlərinə daxil deyil?
555. Prokuror vəzifəsinə təyin olunmaq üçün tələblərdən hansı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır?
556. Hansı aktlar prokuror tərəfindən qəbul edilən aktlara daxil deyil?
557. Həvəsləndirmə növlərindən hansının prokurorluq əməkdaşına tətbiq edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır?
558. Cinayət başında yaxalanması halları istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşlarının həbsi, tutulması, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi hansı orqanın razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz?
559. Cinayət başında yaxalanması halları istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun həbsi, tutulması, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi hansı orqanın razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz?
560. Prokurorluq əməkdaşına qarşı cinayət işi hansı orqan tərəfindən başlanıla bilər?
561. Prokurorun qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini həyata keçirərkən qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair müvafiq təşkilatlara və ya vəzifəli şəxslərə ünvanladığı müraciət necə adlanır?
562. Prokurorun iştirak etdiyi iş üzrə məhkəmə qərarından yuxarı məhkəməyə verdiyi şikayət necə adlanır?
563. Hansı hallar vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün əsas ola bilməz?
564. Vəkillərin prosessual hüquq və vəzifələri hansı normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir?
565. Hansı hərəkətlər vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsinə aiddir?
566. Hansı məsələlərin həlli Vəkillər Kollegiyasının Ümumi Yığıncağının  səlahiyyətlərinə daxil deyil?
567. Hansı məsələlərin həlli Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin səlahiyyətlərinə daxil deyil?
568. Vəkilliyə namizədlərin peşə hazırlığının (yararlığının) müəyyən edilməsi hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?
569. Vəkillərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?
570. İxtisas Komissiyasının üzvləri hansı orqan tərəfindən təyin olunurlar?
571. Aşağıdakılardan hansı vəkilin hüquqlarına daxil deyil?
572. Vəkil tərəfindən peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ona məlum olan və istintaq sirrini təşkil edən məlumatların yayılmasına hansı hallarda yol verilir?
573. Hüquqlarını və qanunla qorunan maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə maraqlı şəxsin inzibati aktdan, inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan və yaxud inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana yazılı müraciəti necə adlanır?
574. Maraqlı şəxsin inzibati aktın qəbul edilməsi və ya ona məxsus olan hər hansı  hüququn həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqana yazılı müraciəti necə adlanır?
575. İnzibati icraatın ümumi müddəti hansı müddətdən artıq ola bilməz?
576. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu inzibati orqanların hansı fəaliyyətinə şamil olunmur? :
577. Hansı inzibati aktlar etibarsız sayılır?
578. Hansı inzibati aktlar qanunsuz sayılır?
579. İnzibati icraatın başlanması üçün qanunvericiliklə hansı əsasları nəzərdə tutulmuşdur?
580. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan miqdarda istehlakı ilə bağlı əməllərə görə şəxs hansı növ məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
581. Prekursorlar anlayışını ifadə edin.
582. Hansı əşyalar barəsində nəzarətli göndərişin həyata keçirilməsi qadağandır?
583. İcra hakimiyyəti orqanlarından hansı Azərbaycan Respublikasının terrorçuluğa qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar sırasına daxil deyil?
584. Hansı hallar şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını itirməsinə səbəb olur?
585. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı  olan  şəxsin  xarici  dövlətin
vətəndaşlığına   mənsubiyyəti hansı hallarda tanınır?
586. Hansı şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılmırlar?
587. Vətəndaş ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququndan hansı hallarda məhrum edilə bilər?
588. Valideynlərdən birinin razılığı olmadıqda yetkinlik yaşına çatmamış vətəndaşın ölkədən getməsi məsələsi necə həll edilir?
589. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportunun anlayışını verin.
590. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportunun hansı tipləri var?
591. Tranzit vizası Azərbaycan Respublikasının ərazisində hansı müddət ərzində qalmaq imkanı verir?
592. Vəzifəli şəxsin  hansı hərəkəti korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozma sayılmır?
594. Hansı şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmaların subyekti deyil?
595. Vəzifəli şəxsin  hansı hərəkəti korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozma sayılır?
596. Hansı şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmaların subyekti deyil?
597. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həmin qanunun Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda tətbiq dairəsi necə müəyyən edilmişdir?
598. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını hansı qurum həyata keçirir?
599. Korrupsiya anayışını müəyyən edin.
600. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmanın subyektlərindən hansı vəzifəli şəxs hesab edilmir?
601. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Qanuna" əsasən, vəzifəli şəxsin qanunla və ya digər normativ hüquqi aktlarla verilməsi nəzərdə tutulmayan məlumatları və sənədləri fiziki və hüquqi şəxslərdən tələb etməsi hansı növ hüquqpozma sayılır?
602. Hansı əməllər korrupsiya hüquqpozması hesab edilmir?
603. Vəzifəli şəxsin hansı hərəkəti korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozma sayılmır?
604. Hansı əməllər korrupsiya hüquqpozması hesab edilmir?
605."Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanuna əsasən, vəzifəli şəxs

lər Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatların hansını təqdim etməyə borclu deyil?


606. Vəzifəli şəxsin yaxın qohumu bilavasitə onun tabeliyində olan vəzifəni tutduğu müəyyən edildikdən sonra bu pozuntunun könüllü olaraq aradan qaldırılması üçün "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" AR Qanununda hansı müddət müəyyən edilmişdir?
607. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanuna əsasən, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar aşağıda göstərilən məsuliyyət növlərinin hansına səbəb olur?
608. Kriminologiyanın elmlər sistemində yerini düzgün müəyyən edin.
609. Cinayətkarın şəxsiyyətinin anlayışını verin.
610. Alternativ tədqiqat istiqamətlərinin hansı kriminologiyanın pred¬me¬tinə daxil deyil?
611. Cinayətkarlığının anlayışını dolğun ifadə edin.
612. Cinayətkarlığın göstəriciləri içərisində kriminal davranışa meyllilik dərəcəsini hansı göstərici əks etdirir?
613. Latent cinayətkarlığın anlayışını dolğun ifadə edin.
614. Hansı anlayış cinayətkarlığın səbəbləri haqqında düz¬gün təsəvvür yaradır?
615. Konkret cinayəti doğuran halların mexanizmində hansı hal (səbəb) konkret cinayətin baş verməsində həlledici rol oynayır?
616. Kriminalistika texnikasının hansı sahəsi odlu silahlar, döyüş ləvazimatları və onların hərəkətlərinin izlərinin öyrənilməsi, güllənin uçuş trayektoriyası, habelə həmin obyektlərin toplanması və tədqiqinin üsul və vasitələrinin işlənib hazırlanması ilə məşğuldur?
617. Cinayətkarların tipləri içərisində hansı tip cinayətkarın şəxsiyyətinin tipinə aid edilmir?
618. Göstəricilərdən hansı cinayətkarlığın əmsalını müəyyən etməyə imkan verir?
619. Cinayətkarlığın keyfiyyət göstəricisinə hansı göstərici aiddir?
620. Kriminoloji  viktimologiya nəyi öyrənir?
621. Şəxsiyyət əleyhinə törədilən, lakin gizli qalan (latent) cinayətləri aşkar etmək üçün hansı metoddan istifadə etmək daha yararlıdır?
622. Hansı cinayətlər maksimum latentliyə malikdir?
623. Statistik kriminoloji tədqiqatlarda tətbiq edilən nisbi kəmiyyət metodları içərisində hansı hal-nisbi kəmiyyətlər metoduna aid deyil?
624. Hansı mərhələ kriminoloji tədqiqatın mərhələsinə aid edilmir?
625. Hansı metod kriminoloji tədqiqatın xüsusi elmi metoduna aid deyil?
626. Cinayətkarlığın qarşısını alma anlayışını ifadə edin.
627. Hansı hal xüsusi kriminoloji profilaktikanın subyektinə aid deyil?
628. Cinayətkarlığın proqnozunda istifadə edilən metodlardan hansı metod proqnostik metod sayılmır?
629. Kriminologiya nədir?
630. Latent cinayətkarlıq nədir?
631. Cinayətkarlığın kəmiyyət  göstəricilərinə hansı göstəricilər aiddir?
632. Temperament cinayətkarın şəxsiyyətinin strukturunun hansı əlamətinə daxildir?
633. «Kriminalistika» terminini ilk dəfə kim istifadə etmişdir?
634. Kriminalistikanın sistemi hansı  bölmələrdən ibarətdir?
635. Kriminalistikanın metodlarına hansı metodlar aiddir?
636. Kriminalistik taktika nədir?
637. Papilyar naxış xətlərinin hansı xassələri var?
638. Yazı vərdişlərinə hansılar aid deyil?
639. Yazının əlamətlərinə nə aiddir?
640. İstintaq şəraiti hansı hallara təsir edir?
641. Meyitin eksqumasiyası nədir?
642. Aparılma ardıcıllığına görə dindirmə hansı növlərə bölünür?
643. Ayaq izlərinin hansı növləri var?
644. Ekoloji cinayətlərin istintaqı zamanı hansı növ ekspertizalar təyin edilir?
645. Yol- nəqliyyat hadisələrinin istintaqı zamanı tipik olmayan ekspertizalar hansılardır?
646. Kriminalistika texnikasının hansı sahəsi məhkəmə sübutlarını əldə etmək məqsədilə təbii və texniki elmlərin nailiyyətlərindən istifadə edərək izlərin aşkar edilməsi, götürülməsi və tədqiq edilməsinin elmi-texniki üsul və vasitələrinin müəyyən edilməsi ilə məşğuldur?
647. Kriminalistik eyniləşdirmə tədqiqatının hansı mərhələləri var?
648. Adam öldürmə cinayətlərinin istintaqında ölümün vaxtını müəyyən etməyə imkan verməyən əlamətə hansılar aiddir?
649. İş üçün əhəmiyyətli olan halların aydınlaşdırılması müxtəlif bilik və ya elm sahələri, yaxud biliyin bir sahəsi daxilində müxtəlif üsullar sistemi əsasında yalnız bir neçə tədqiqat aparılmaqla həyata keçirilə bildikdə hansı növ ekspertiza təyin edilir?
650. Ayaq izi yolunun ünsürlərinə hansılar aiddir?
651. İfadələrin yerində yoxlanılmasının əsas zəruri şərtlərinə hansı hal aiddir?
652. Kriminalistik qeydiyyatın hansı növləri var?
653. İstintaq eksperimentinin  keçirilməsinin zəruri şərtlərinə hansılar aiddir ?
654. Məhkəmə ekspertizaları həcminə görə hansı növlərə bölünür?
655. Ənənəvi kriminalistik ekspertizanın növünə hansı ekspertiza aid deyil?
656. Yazı nümunələrinin hansı növləri var?
657. İfadənin formalaşması psixoloji proses kimi hansı mərhələlərdən ibarətdir?
658. Dələduzluq cinayətlərinin istintaqı zamanı hansı istintaq hərəkəti ilkin aparılmalıdır?
659. Zahiri əlamətlər hansılara bölünür?
660. Yol-nəqliyyat hadisəsinə hansı hallar aid deyil?
661. Kriminalistik fərziyyələr subyektinə görə hansı növlərə bölünür?
662. Hadisə yerinin vəziyyətini əks etdirən hansı fotoşəkillər çəkilir?
663. İstintaqın planlaşdırılması prinsiplərinə hansılar aiddir?
664. Cinayətin kriminalistik xarakteristikasının elementlərinə hansılar aiddir?
665. İstintaq hərəkətləri ilə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin əlaqələndirilərək aparılması necə adlanır?
666.  Konkret cinayət işinin planlaşdırılması zamanı istintaq hərəkətlərinin və əməliyyat - axtarış tədbirlərinin aparılması ardıcıllığı nədən asılıdır?
667. Rüşvətxorluq cinayətinin istintaqının sonrakı mərhələsi üçün tipik olmayan istintaq hərəkəti hansılardır?
Dindirməyə hazırlıq mərhələsində hansı hallar müəyyən edilməlidir?
668.  Kriminalistik  eyniləşdirmənin elmi əsaslarını nə təşkil edir?
669. Kriminalistik xarakteristikanın hansı növləri var?
670. Kriminalistik metodikanın ümumi müddəalarını göstərin.
671. Sənədin saxtalaşdırılmasının hansı üsulları var?
672. Yol-nəqliyyat hadisələri üzrə müəyyən edilməli hallara hansı hal aid deyil?
673. Hadisə yerinə baxışın hansı mərhələləri var?
674. Qəsdən adamöldürmə cinayətlərində ilkin istintaq hərəkətlərinə hansı hərəkətlər aiddir?
675. Oğurluq cinayətinin səhnələşdirilməsinin hansı əlamətləri var?
676. Hadisə yerinə baxış protokolunda əl-barmaq izlərinin hansı əlamətləri qeyd olunur?
677. İstintaq baxışı hansı əsasa görə növlərə bölünür?
678. Sübutların yaranması, yığılması, tədqiqi, qiymətləndirilməsi, istifadə olunması qanunauyğunluqlarının oyrənilməsi və bu qanunauyğunluqların dərk edilməsi əsasında məhkəmə tədqiqatının üsulları, metodları və cinayətlərin açılması və təqsirli şəxslərin ifşa olunması haqqında elm necə adlanır?
679. Oğurluq cinayətlərinin istintaqının ilkin mərhələsində tipik şəraitlərə hansılar aiddir?
680. Quldurluq və soyğunçuluq cinayətlərinin istintaqı zamanı cinayəti törətmiş şəxs məlum olduqda, lakin tutulmadıqda istintaqın ilkin mərhələsində həyata keçirilməsi tipik olmayan istintaq hərəkəti hansıdır?
681. İstintaq eksperimentinin məcburi iştirakçılarına kimlər aiddir?
682. Axtarışın nəticələri hansı sənəddə əks etdirilir?
683. Dövlətin hansı daxili funksiyaları var?
684. Hüququn anlayışını verin.
685. Hüququn funksiyalarını göstərin.
686. Hüquq mənbələrinin anlayışını  verin.        
687. Dövlət, cəmiyyətin təşkilati forması kimi hansı əlamətlərə malikdir?
688. Hüquq münasibətlərinin quruluşu(strukturu) nədən ibarətdir?
689. Hüquq pozuntusunun anlayışını verin.
690. Hüquq norması sanksiyasının hansı növləri mövcuddur?
691. Məcburetmə dərəcəsinə görə hüquq normalarının hansı növləri mövcuddur?
692. Müasir dövrün hüquq sistemlərini göstərin.
693. Hüquqi qüvvəsinə görə normativ-hüquqi aktların hansı növləri mövcuddur?
694. Hüquq normalarının realizə formaları göstərin.
695. Aşağıdakılardan hansı hüquqyaratmanın mərhələsi deyil?
696. Qanunun anlayışı  verin.
697. Hüquq normalarının daxili quruluşu hansı hissələrdən ibarətdir?
698. Subyektlərinə görə təfsirin hansı növləri var?
699. Həcminə görə təfsirin hansı növləri var?
700. Aşağıdakılardan hansı normativ-hüquqi aktdır?
701. Cəmiyyətin siyasi sistemi nədən ibarətdir?
702. Hüquq sisteminin elementlərinin anlayışını verin?
703. Ali dövlət hakimiyyətinin formalaşması (idarəetmə) formasına görə dövlətin hansı formaları var?
704. Sosial qrupun, xalqın iradə və maraqlarını ifadə edən xüsusi dövlət aparatına malik olan cəmiyyətin siyasi hakimiyyətinin xüsusi təşkilatı necə adlanır? 

Bəzi test tapşırıqlarının quruluşu onları sual şəklində təqdim etməyə imkan vermir.Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 145,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə