701 Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemezYüklə 177,03 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü177,03 Kb.
#71319

701- Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemez? 1. İnançlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi.

 2. Gayrimenkul satın alabilirlerdi.

 3. Serbestçe ticaret yapabiliyorlardı.

 4. Askeri komuta kademesinde yer alabiliyorlardı.

702- Aşağıdaki bilim insanlarından hangi milattan önce yaşamıştır?

a) Galileo b) Takiyüddin c) Batlamyus d) Arşimet
703-


704-

705-


706-

707-708- Fatih Sultan Mehmet zamanında Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın alınması hangi amacı sağlamaya yöneliktir?
A)Anadolu’da Türk birliğini sağlanması

B)Karadeniz hâkimiyeti

C)Bizans’ın parçalanması

D)Balkanların ele geçirilmesi

709- Seçeneklerden hangisi İstanbul’un fethi için Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
A)Donanma güçlendirildi.

B)Haliç’in girişi zincirle kapatıldı.

C)Rumeli Hisarı yaptırıldı.

D)Tekerlekli kuleler yaptırıldı.

710- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’in Türk egemenliğine girmesini sağlamıştır?
A- Rodos’un alınması

B- Kıbrıs’ın alınması

C- Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması

D- Kırım’ın alınması


711- Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyesi değildir?
A- Sadrazam

B- Kazasker

C- Defterdar

D- Kadı


712- Lale devrinde Osmanlı’da bir çok yenilikler yapılmıştır. Hangisi bu yenilikler arasında yer almaz?

  1. Posta teşkilatı kuruldu.

  2. Matbaa getirildi.

  3. İtfaiye örgütü kuruldu.

  4. Kağıt ve kumaş fabrikaları açıldı.

713- Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?  1. İnebahtı Deniz Savaşı

  2. Rodos’un alınması

  3. Preveze Deniz Savaşı

  4. Kırımın alınması

714- Aşağıdaki padişahların hangisi ile Karadeniz Türk gölü haline geldi?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Kanuni Sultan Süleyman

C)Osman Bey

D) Yavuz Sultan Selim

715- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında gayrimüslimlere karşı hoşgörülü bir politika izlendiğine örnek gösterilebilir?


 1. Avrupa tarihçilerinin Osmanlı şehirlerini gezmeleri

 2. İzmit’te gayrimüslimler için bir mahalle oluşturulmuş olması

 3. Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulmuş olması

 4. Osmanlı Devleti’nin İslam Dinini Avrupa’da yaymak istemesi

716- Fatih Sultan Mehmet zamanında:

- Cenevizlilerden Amasra,

- İsfendiyaroğullarından Sinop,

- Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.

Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?


a-) Dış ülkelerle ilişkileri arttırmak

b-) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak

c-) Denizlerde üstünlük sağlamak

d-) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek


717- Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar

Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu

Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
 1. Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak

 2. Ülke sınırlarını genişletmek

 3. Ticari faaliyetleri geliştirmek

 4. Haçlılara karşı göç oluşturmak

718- “Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı fatih sultan Mehmet bastırmıştır.”ifadesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?
 1. Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

 2. Ekonomisinin gelişmiş olduğunun

 3. Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

 4. Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

719- Osmanlı Devletinde görevli Defterdar’ın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Milli Savunma Bakanı

B)Milli Eğitim Bakanı

C)Maliye Bakanı

D)Adalet Bakanı

720- Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Murat

B) II. Murat

C) I. Mehmet(çelebi Mehmet)

D) Fatih Sultan Mehmet

721- Osmanlı devleti döneminde ilk medrese hangi şehrimizde kurulmuştur?


a. Bursa

b. İstanbul

c. İznik

d. Edirne


722- Orhan Bey döneminde Anadolu’da yaşayan Türkmenlerden bir kısmı Rumeli’ye yerleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin iskan politikasının amaçlarından değildir?


a. Fethedilen toprakların elde kalmasını sağlamak

b. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak

c. Boş sahaları yerleşime açmak

d. Yerli nüfusun bölgeyi terk etmesini sağlamak

723- Çin’den başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar uzanan ticaret yoluna ‘İpek yolu’ denir.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinden İpek yolu geçmez.

A)İran B)İngiltere C)Azerbeycan D)Afganistan

724- Aşağıdakilerden hangisi ,ilk Türk denizcisi olarak tanımlanır?


A)Çaka bey B)Tuğrul bey C)1. Mesut D)Kılıçarslan

725- Akdeniz in Türk gölü haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A-Kırım ın fethedilmesi

B-Kıbrıs adasına Anadolu dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi

C-Cezayir in Osmanlı topraklarına katılması

D-Preveze deniz savaşının kazanılması
CEVAP ANAHTARI ( 701/725)

701

D

711

D

721

C

702

D

712

A

722

D

703

D

713

C

723

B

704

C

714

A

724

A

705

C

715

B

725

D

706

D

716

B707

B

717

C708

B

718

B709

B

719

C710

C

720

C726- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?
A-Denizcilik B-Ticaret

C-Hayvancılık D-Tarım

727- Mustafa Kemal Atatürk, Sivas kenti için ‘’Cumhuriyet’in temeli burada atıldı.’’demiştir.Bu sözün söylenmiş olmasının sebebi hangisidir?
a) Sivas’ın eski bir yerleşim yeri olması

b) Sivas’ın türküleri ile ünlü olması

c) Sivas’ın milli mücadelede çok etkili ulusal bir kongreye ev sahipliği yapmış olması

d) Sivas’ın demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olması

728- * Kağıt ve kumaş fabrikası ve çini atölyeleri açılmıştır

* Çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır

* Karantina servisleri kurulmuştur

* Avrupa’ya elçiler gönderilmiştir


Yukarıdaki gelişmeler,ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Lale Devri b) Osmanlı kuruluş dönemi c) Cumhuriyet dönemi d) Rönesans dönemi

729- Osmanlı Devleti’nde 18.yüzyıldaki yenilikler öncelikle hangi alanla ilgilidir?


a) ordu b) ekonomi c) kültür d) sosyal yaşam

730- - ’’Seyahatname’’isimli bir eseri vardır

- Mısır,Anadolu,Rumeli,Kafkasya,İran gibi çeşitli yerlere seyahat etmiştir

- 17.yy’da yaşamıştır.


Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk gezgini kimdir?
a)İbn-i Batuta b)Barbaros Hayrettin c)Evliya Çelebi d)Yunus Emre

731- Yavuz Sultan Selim döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisi yapılmamıştır?

a)Otlukbeli Savaşı b)Çaldıran Savaşı c)Mercidabık Savaşı d)Ridaniye Svaşı

732- Dulkadiroğlu Beyliğine hangi Osmanlı padişahı son vermiştir?

a)Fatih Sultan Mehmet b)II.Bayezid c)Kanuni Sultan Süleyman d)Yavuz Sultan Selim

733- 'Osmanlı Devleti'nde yeniliklerde öncelik askeri alandaydı.Askeri okullar açıldı.

Avrupadan subay ve öğretmenler getirtildi.'

Bu bilgiye dayanarak hangi sonuca ulaşamayız?


A) Askeri alanda yeniliğin gerekliliği anlaşılmıştır

B) Askeri yeniliklerde Avrupa örnek alınmıştır

C) Askeri okullarda Avrupalı eğiticilere görev verilmiştir

D) Askeri alanda tam bir iyileşme sağlanmıştır


734- I-Hititlerde, toprak verilmiş olan komutan ve valiler,savaş zamanlarında besledikleri

askerlerle savaşa katılırlardı,

II-Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işleme karşılığında belli sayıda asker besler ve

savaş zamanında orduya katılırlardı.

III-Osmanlılarda Tımar sistemi sayesinde hazineye yük olmadan güçlü ordulara sahip olunuyordu.


Yukarıdaki bilgilere dayanarak ulaşabileceğimiz yargı hangisidir?
A) Osmanlıların kullandığı sistem diğerlerinden daha etkilidir

B) Toprak yönetiminde Osmanlılar Selçuklulardan,Selçuklular da Hititlerden etkilenmişlerdir

C) Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işlemezse toprak ellerinden alınırdı

D) Hititler bu sistemle komutan ve valilerini ödüllendirmişlerdir


735- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır.

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar

b) Bizans’ı ortadan kaldırdılar

c) Haçlılarla Mücadele ettiler

d) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

736- * Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlandı.

* Anadolu'dan Türkmenler bölgeye iskan ettirildi.

* Avrupalılar bir Haçlı donanması oluşturup Osmanlı donanmasını yaktı.
Sonuçları verilen fetih aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıbrıs B) Kırım C) Trabzon D) Amasra

737- Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletini daha fazla etkilemiştir?


a) Adalet b) Eşitlik c) Milliyetçilik d) İnsan Hakları

738- Sanayi inkılabı ilk defa hangi ülkede başlamıştır?


a) Fransa b) Almanya c) İngiltere d) Rusya

739- Lâle Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

• İlk Türk matbaası kurularak, dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.

• Yeni kütüphaneler açılarak, çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.

• Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

1. Bu bilgilere göre, Lâle Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı

B) Basılan kitap sayısında artış olduğu

C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği

D) Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği

740- Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru topraklarımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu.

Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden hangisini vurgulamıştır?


A) Bizans halkının desteğinin alınmasını

B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini

C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini

D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını

741- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

742- İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında

B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde

C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında

D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında


743- Lale Devri’nde;
- Matbaa kurulmuş,

- İlk kez çiçek aşısı uygulanmış

- - Arapça ve Farsça eserler Türkçe’ye çevrilmiş,

-Yeniçerilerden oluşan bir itfaiye bölüğü oluşturulmuştur.


Bu gelişmelere bakılarak Lale Devri’nde hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez.?
A) Askeri B) Sosyal

C) Sağlık D) Kültürel

 1. Osmanlı Devleti’nin yükselme Dönemi

padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim,1516 yılında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yaptı ve Baharat Yolu’nun kontrolünün ele geçirdi.Ancak Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan gerektiği gibi faydalanamadı.
Bu Durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarının kaybedilmesi

 2. Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin başlaması

 3. Osmanlı Devlet’inin merkezi otoritesinin zayıflaması

 4. Osmanlı devleti’nin Baharat Yoluna gereken önemi vermemesi

745- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tarıma hizmet veren kurumlar arasında yer almaz?  1. Tarım Kredi Kooperatifleri

  2. GAP İdaresi Başkanlığı

  3. T.C. Ziraat Bankası

  4. Toplu Konut İdaresi

746- Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


 1. Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.

 2. Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

 3. Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.

Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur

D) Kültürel gelişime katkıda bulunmuştur.


747-

I. Günümüzdeki adalet ve Milli eğitim bakanıdır.

II. Kadı ve müderrislerin atama ve görevden alma işini yapar.

III. Merkezde büyük davalara bakar.

Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi Aşağıdakilerden hangisidir?

a) kazasker b) nişancı c) sadrazam d) şeyhülislam

748- Malazgirt savaşından sonra Alparslan, komutanlarına Anadolu’da aldıkları yerlere yerleşerek beylik kurmalarına izin vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilk beyliklerden değildir?


A) Saltuklular B) Artuklular

C) Hamitoğulları D) Danişmentliler

749- Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.
Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır750- Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir


 1. Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

 2. Ekonominin gelişmiş olduğunun

 3. Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

 4. Ekonomik giderlerin fazla olduğununCEVAP ANAHTARI ( 726/750)

726

A

736

A

746

B

727

C

737

C

747

A

728

A

738

C

748

C

729

A

739

A

749

A

730

C

740

D

750

B

731

A

741

B732

D

742

B733

D

743

A734

B

744

B735

A

745

D751- İlk Türk denizcisi kimdir?
a) Umur Bey b) Çaka Bey c) Orhan Bey d) Yıldırım Bayezid

752- Osmanlı’da yabancıların sahip oldukları haklar arasında hangisi yoktur?


a) Padişah olma b) Mülk edinme

c) Can ve mal güvencesi d) Ticaret yapma


753- Yeniçağda Avrupa’da buhar gücünün insan gücünün yerini alması, sanayi inkılabın başlamasına ve hammadde ihtiyacının artmasına neden olmuştur.


Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
a) Soyluların güç kazanmasına b) Coğrafi keşiflerin başlamasına
c) Sömürgeciliğin hızlanmasına d) İpek yolunun önem kazanmasına

754- Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir. Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?


a) Matbaanın geliştirilmesi b) Rönesans
c) Haçlı Seferleri d) Coğrafi Keşifler

755- İstanbul,Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış,ancak alınamamıştır.İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?


A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü C)Komutanların savaştaki başarıları

B)Kullanılan üstün savaş teknikleri D)Bizans’ın zayıf savunma sistem

756- Amasya Genelgesi temelde düşman işgaline bir tepki niteliği taşıyordu.Bunu yanında da padişahlık ve onun temsil ettiği değerlere karşı çıkılmıştır.

Genelgede yer alan aşağıdaki maddelerin hangisinde böyle bir yargıya ulaşabiliriz?


a) Vatanın bütünlüğü tehlikededir

b) Genelge bir sır olarak saklanmalıdır

c) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir

d) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

757- Sivas Kongresi’nin en önemli amacı vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına yönelik tehtidlere karşı ,milli birlik ve beraberliğin sağlanmasıydı.

Kongrenin aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu amaca ulaşıldığının en güçlü kanıtıdır?


a) Milli cemiyetlerin”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”adında birleştirilmesi

b) Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi

c) M.Kemal’in kongreye başkan seçilmesi

d) Erzurum Kongresi’nde alınan kararların aynen kabul edilmesi


758- Misak-ı Milli’de yer alan “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi,adli,mali sınırlandırılmalar kaldırılmalıdır”kararıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?

a) Dış borçların ödenmesine

b) Azınlıklara tanınan ayrıcalıklara

c) Kapitülasyonlara

d) Milli Mücadele hareketine
759- Osmanlı Devleti Anayasasına göre imzalanan antlaşmaların Meclis-i Mebusan ‘da onaylanması gerekirdi.Ancak Sevr Antlaşması Meclis-i Mebusan’da değil Saltanat Şurasında onaylanmıştır.

Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) T.B.M.M’ nin bu antlaşmanın Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi

b) Meclis-i Mebusan’ nın Sevr Antlaşmasının ağır koşullar içerdiği için onaylamaması

c) Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmış olması

d) İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi


760- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde görülen ıslahat hareketlerinden biri değildir?

a)Yeniçeri ocağının kaldırılması.

b)Osmanlı mebusan meclisinin açılması.

c)İlk resmi gazetenin çıkarılması.

d)Tıp okulunun açılması.

761- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında gösterilemez?

a)Dikkatini karşıdaki kişiye vermek.

b)Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek.

c)Göz temasından kaçınmak.

d)Yargılamadan ,suçlamadan dinlemek

762- II.Mahmut döneminde:

I.Divan teşkilatının kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması.

II.Memurların iş ve dış işler olmak üzere ikiye ayrılması .

III.Büyük ilerin bölünerek yeni illerin kurulması.

IVİstanbulda ilk öğretiminin zorunlu hale getirilmesi.

Bu ıslahatlardan hangisi yönetim alanındaki düzenlemelerden biri değildir?

a)I b)II c)III d)IV
763- Osmanlı Devleti fethettiği Hristiyan ülkelere hizmet götürmüş , oralarda çeşitli mimari eserler yapmıştır.

Buna göre Osmanlı devletinin

I. Emperyalizim

II. Adalet ve hoşgörü

III. Sosyal devlet anlayışı
Politikalardan hangisini benimsediğini söyleye bilir?
a) yalnız II-III b) yalnızI c) yalnız II d) yalnızI-II

764- Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


a) Paranın bulunması b) Yazının bulunması c) Alfabenin kullanımı d) Hz. İsanın doğumu

765- Coğrafi keşifler ,devletler arasındaki ekonomiyi bozmuştur.

Coğrafi keşifler aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilenmiştir?
a)İngiltere b)Portekiz c)İspanya d)Osmanlı
766- Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Miryokefalon Savaşı sonrasında sayıları hızla artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kervansarayların açılış sebeplerinden biri olamaz ? 1. Anadolu Selçuklu devleti’nin ticareti geliştirmek istemesi

 2. Savaş sırasında kervansarayları kale olarak kullanmak istemeleri

 3. Kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlamak istemesi

 4. Selçuklu sultanlarının zengin olmak istemeleri

767- Kazakistan’da yapılan kazı çalışması sırasında Arkeologlar bir mezar odasında Altın elbise bulmuşlardır. Bu elbisenin bir Türk prensine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu mezarda ayrıca yarısı kırık bir kabın üzerindeki 26 harflik iki satır yazıya da rastlanmıştır.

Yukarıdaki paragrafa göre Türklerin yaşamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


 1. Türklerin maden devrine geçmiş olabilecekleri

 2. Türklerin yazıyı bularak tarih devirlerine geçtiği

 3. Türklerin ticaret sayesinde zengin oldukları

 1. Türklerin yazı sayesinde ulus olma bilincine erken vardıklarını

768- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul un fethinin sonuçlarından değildir?


A) Baharat yolu Osmanlılara geçti

B) Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi.

C) Avrupa da Rönesans ve Coğrafya keşiflerine zemin hazırladı.

D) Yeniçağ başladı.


769- Aşağıdaki hangi olaydan sonra Avrupa Devletleri Osmanlı Devletine karşı kutsal ittifak oluşturmuştur.
A) Rodosun fethi

B) Sırpsındığı savaşı

C) II.Viyana kuşatması

D) İstanbul un Fethi devletine karşı Kutsal ittifak

770- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlı padişahının Türk-İslam dünyasında yetki ve otoritesinin arttığı söylenebilir?
A) Ankara Savaşı

B) Belgrat’ın Fethi

C) Mısır’ın Seferi

D) Rumeli’ye geçilmesi


771- Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma girişimlerinin ilk ciddi adımları Lale Devrinde olmuştur. Lale Devrindeki gelişmelerden hangisinin Osmanlı kültür hayatını daha çok etkilediğini söyleyebiliriz?


A) Avrupa’ya elçiler gönderilmesi

B) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması

C) Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi

D) İlk Türk matbaasının kurulması

772- Aşağıdakilerden hangisi bir denizci beyliği değildir ?


 1. Karesioğulları Beyliği

 2. Menteşeoğulları Beyliği

 3. Candaroğulları Beyliği

 4. Karamanoğulları Beyliği

773- 1.Rodos’un alınması

2.İnebahtı Deniz Savaşı

3-Girit’in Fethi ,

4-Preveze Deniz Savaşı oluş sırası hangisidir ?
a ) 2—1—3—4 b ) 2—3—4—1

c ) 4—1—2—3 d )1— 4—2—3

774- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulup güçlenmesinde etkisi yoktur ?
a ) Osmanlı’nın kurulduğu sırada Anadolu ve balkanlarda güçlü bir devletin olmaması

b ) Osmanlı yöneticileri başlangıçta Bizans’a karşı gaza ve cihat politikası uygulaması

c ) Ele geçirilen yerde hoşgörülü adil bir politika uygulanması

d ) Fethedilen toprakların hemen Türkleştirilip İslamlaştırılması775- Avrupa müziğini etkileyen sanatımız aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Sanat müziği

 2. Mehter

 3. Ebru

 4. Minyatür


CEVAP ANAHTARI ( 751/775)

751

B

761

C

771

D

752

A

762

D

772

D

753

C

763

A

773
754

D

764

B

774

D

755

B

765

D

775

D

756

C

766

D757

A

767

C758

C

768

A759

C

769

C760

B

770

C


776- Aşağıdaki olaylardan hangisi lale devrinde gerçekleşmemiştir?
 1. İstanbul’un birçok yerine lale bahçeleri yapılmıştır.

 2. Avrupa’nın önemli kentlerine elçi gönderilmiştir.

 3. İstanbul’da matbaa kurulmuştur.

 4. Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.

777- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

b) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

c) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

d) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
778- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

b) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

c) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

d) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması


779- Türkler, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla uzun bir mücadele vermek mecburiyetinde kalmışlar ve bu mücadeleler sonunda Anadolu topraklarının büyük bir kısmı Türklerin eline geçmiştir.”

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur?


a) Kösedağ Savaşı

b) Talas Savaşı

c) Dandanakan Savaşı

d) Miryokefalon Savaşı


780- Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir?
a) Savaş hali

b) Seferberlik hali

c) Olağan üstü hal

d) Seyahat hali

781- I.   Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi
II.   İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmesi
Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?

A) İstanbul'un fethinin   

B) Kırım'ın fethinin
C) Trabzon'un fethinin   

D) Buğdan'ın fethinin

782- Osmanlı Devletinde;

— Devşirme kökenlilerden oluşan

— Sürekli merkezde ve yakınında bulunan

— Devletten maaş alan


Askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tımarlı sipahiler b) Akıncılar

c) Yeniçeriler d) Bağlı hükümet askerleri

783- Anadolu Selçukluları Moğollarla yaptığı Kösedağ savaşı’nda yenilince;

— Moğollar Anadolu’ya hakim oldu

— Anadolu Selçukluları Moğollara vergi ödemeye başladı

— Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu.


Buna göre Kösedağ savaşının sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Anadolu’da Türk egemenliği zayıflamıştır.

b) Anadolu Selçukluları ekonomik olarak zarara uğramıştır

c) Anadolu’da Türklerin varlığı sona ermiştir.

d) Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.

784- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebepleri arasında yer almaz?
A) Avrupalıların kutsal yerleri olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri

B) Avrupaların Türklerin ilerleyişlerinden korkmaları

C) Avrupalıların içinde bulundukları yoksulluk

D) Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek istemeleri

785- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?
A) Fetih sırasında surları yıkmak için Şahi adı verilen topların kullanılması Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına zemin hazırladı.

B) İstanbul’dan İtalya’ya giden bilim adamları orada Rönesans hareketi’ni başlattı.

C) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.

D) Avrupa’da Reform hareketleri başladı.

786- Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlardan irili ufaklı birçok devlet ve beylik bulunmaktaydı. Bu devlet ve beylikler birbirleriyle sürekli çatışma halindeydi. Ayrıca Katoliklerle Ortodokslar arasında çatışmalar yaşanmaktaydı.

Balkanların içinde bulunduğu bu durum aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?


A) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesini

B) İstanbul’un alınmasını

C) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasını

D) Moğolların Anadolu’dan çekilmesini


787- Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri yerlere Anadolu’daki konar, göçer Türkmenlerden bir kısmını getirip yerleştirmişlerdir. Balkan topraklarına yerleştirilen Türkmenlere boş tarım arazileri vermişler, onlardan bir süre vergi almamışlardır. Osmanlıların bu tutumlarına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Yerleşik yaşamı destekledikleri

B) Ele geçirilen yerleri Türkleştirmek istedikleri

C) Anadolu’ya fazla önem vermedikleri

D) Tarım faaliyetlerini geliştirmek istedikleri

788- Duraklama Döneminde Osmanlı Devleti’nin gelişme ve ilerlemesi dururken; Avrupa XV. Yüzyıldan itibaren hızlı bir gelişme ve ilerleme sürecine girmiştir.

Birbirine ters düşen bu iki durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
 1. Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği

 2. Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğinin başladığı

 3. Avrupa devletlerinin güçlenmeye başladığı

 4. Osmanlı Devleti’nin batıdaki gelişmeleri takip edemediği

789- Fatih Sultan Mehmet döneminde şehzadeler yetiştirilmek üzere sancaklara gönderilmeye başlanmıştır. Duraklama döneminde ise bu usul kaldırılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenebilir?
 1. Ordunun bozulması

 2. İlmiye sınıfının bozulması

 3. Devşirme sisteminin bozulması

 4. Yönetim sisteminin bozulması

790- Atatürk tarafından kurularak Milli Mücadele’nin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
 1. İradeyi milliye

 2. Ceride-i Resmiye

 3. Hakimiyeti milliye

 4. Cumhuriyet

791- Bir ülkede Nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?


A) İklim özellikleri

B) Yerşekilleri

C) Yönetim Şekli

D) Sanayinin gelişmesi


Doğru Cevap :C

792- - Bu savaşla Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma ümitleri sona erdi.

- Türkler bu savaştan yararlanarak Eskişehir ve Kütahya çevresini ele geçirdiler.

- Bizanslılar bundan sonra ellerindeki yerleri korumaya çalıştılar.


Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Yassı çemen b) Miryokefalon c) Pasinler d) Kösedağ


793- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un Fethi'ni gerektiren sebeplerden biri değildir?

a) İstanbul'un önemli bir merkez olması

b) Bizans'ın Osmanlı'yı rahatsız eden çalışmalar yapması

c) Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması

d) Anadolu Hisarı'nın yapılması


794- - Padişahın tuğrasını çeker.

- Adalet ve eğitim işlerinin başkanıdır.

- Mali işlerden sorumludur.

- Divana başkanlık yapar.

Yukarıda özellikleri verilen divan üyelerinden hangisi aşağıda yoktur?

a) Nişancı

b) Kazasker

c) Defterdar

d) Vezir
795-


Yukarıda verilen 2000 yılı nüfus sayım istatistiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
a) En az artış 1940 ile 1945 yılları arasında olmuştur

b) 2000 yılı ile 1927 yılları arasında yaklaşık 58 milyon nüfus farkı vardır.

c) 1975 yılında nüfus yaklaşık 35 milyondur.

d) En fazla köy nüfusu artışı 1980 ile 2000 yılları arasında olmuştur.


796-Yukarıdaki resimde memurları ve onların görevleri verilen Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


a) Tımar Sistemi

b) Devşirme Sistemi

c) Divan-ı Hümayun

d) Medrese


797- Ziraat Bankasının kurulmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Tımar sisteminin bozulması

 2. Osmanlı çiftçilerinin geçim sıkıntısı yaşması

 3. Düyun-u Umumiye’nin Osmanlı mali dengesini bozması

 4. Anadolu topraklarının verimsizleşmesi

798- 14. ve 15. yüzyıllar süresince Türk kilim tasarımları Avrupalı birçok sanatçının resimlerinde yer almıştır.16. yüzyıl başlarında neredeyse Avrupalı her prensin kendine ait özel koleksiyonu vardı. Türklerin Viyana’yı terk etmesinden sonra Türk kilimleri, halıları çadırlar içinde kalmıştır. Bu sayede Türk halıları ve kilimleri Avrupa halkı tarafından tanınmıştır. Avrupalı kral ve kraliçeler Türk halı ve kilimleriyle döşedikleri şato ve saraylarını ziyarete açmışlardır. Bu da Türk kilimlerine olan ilgiyi artırmıştır.


Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Avrupalı sanatçılar Türk kilim motiflerinden etkilenmişlerdir.

 2. Avrupalı soylular Türk kilimlerine ilgi duymuştur.

 3. 15. yüzyıldan sonra Avrupalılar Türk halı ve kilimleri üretmek için fabrika kurmuşlardır

 4. Osmanlıların Viyana’ya kadar ilerlemesi Türk kültürünün Avrupa’da tanınmasını sağlamıştır.

799- Osmanlı devletinde yaşayan bir kişi hangi sanat dalında kendini geliştirme fırsatını daha az bulur?
A) Mimari B) Çinicilik C) heykeltıraşlık D) El sanatları

800- Coğrafi keşifleri ilk önce İspanya ve Portekiz yapmıştır.Bunun en temel nedeni nedir?


A) Sanayilerinin gelişmesi B) Denizciliğin gelişmiş olması

C) Osmanlı ile sınır olmaları D) Cesur denizcilerin çok olması

CEVAP ANAHTARI ( 776/800)

776

D

786

A

796

C

777

B

787

C

797

B

778

D

788

B

798

C

779

D

789

D

799

C

780

D

790

C

800

B

781

A

791

C782

C

792

B783

C

793

D784

D

794

D785

D

795

D

Yüklə 177,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə