A- projenin adi : ‘’AĞAÇ kardeşLİĞİ b- projenin genel amaci:​Yüklə 47,2 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü47,2 Kb.
#59073

A- PROJENİN ADI :

‘’AĞAÇ KARDEŞLİĞİ"


B- PROJENİN GENEL AMACI:​

Öğrencilerin kendi elleriyle hissettikleri tohumların büyüme aşamalarını izletmek, çocuk ile ağacı dost etmek, farklı okul çevrelerini yeşillendirmek.

Ormanların sağlamış olduğu ekosistem fonksiyonlarının doğanın dengesinde ve yaşamın sürdürülebilirliğinde çok büyük önemi bulunmaktadır. Dünyanın akciğeri olan ormanlar, yaşam kaynağımız olan toprağı tutan, yağış rejimini düzenleyen ve canlılar için hayati öneme sahip olan suyu sağlayan ekosistemlerdir. Sadece bir ağaç topluluğu olarak değerlendirilmemesi gereken ormanlar, çok sayıda canlının beraber yaşadığı ve çevre koşullarıyla canlılar arasında etkileşimin bulunduğu yaşam ortamlarıdır. Ormanlar; küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin temel sebebi olan karbondioksitin depolandığı alanlardır. Erozyonla mücadele ve toprak kaymalarında en etkin mücadele yöntemi ağaçlandırma çalışmalarıdır. Dünyadaki karasal alanın yaklaşık olarak %30’u ormanlarla kaplı olup, ormanların gezegenimize sunduğu tüm bu hizmetlere rağmen dünyada her yıl 13.5 milyon hektar orman alanının tahrip edildiği bilinmektedir. Türkiye'de ise 21.7 milyon hektar ile karasal alanın %27.6’sı ormanlarla kaplı olup bu oran dünya ortalamasının altındadır. Türkiye ormanlarının yaklaşık olarak %47’si ise bozuk karakterde olup ormanlardan beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirmekten uzaktır ve bu alanlarda şiddetli erozyon meydana gelmektedir.

Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesini Türkiye’nin öncelikli çevre sorunlarından biri olarak kabul eden TEMA Vakfı, erozyonu önlemek, orman varlığımızı artırmak ve ormanların sunduğu ekosistem hizmetlerini geliştirmek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ayrıca, gelecek nesilleri doğayı tanıma, anlama, sorunlarını bilme ve sorunlara çözüm bulma konusunda yetiştirmeyi de önemsemektedir.

Doğal varlıklar üzerindeki tahribatın ve baskının azaltılmasında en önemli ve etkili yöntemlerden biri çevre/doğa eğitimleri yardımıyla doğayı bilen, doğanın bir parçası olduğunu içselleştirmiş, günlük hayattaki tercihlerinin doğaya etkilerinin farkında olan ve çevre/doğa sorunlarına karşı harekete geçen ekolojik okuryazar bireyler oluşmasına katkıda bulunmaktır. Doğaya temas eden ve içselleştiren nesiller, sürdürülebilir yaşamın sağlayıcısı ve savunucusu olacaktır. Oysa, geleceğimizin güvencesi olan çocuklar hızla artan kentleşme nedeniyle daha az doğaya çıkmakta ve doğa ile ilişkileri giderek azalmaktadır. Bu durum, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemekte, doğaya ve doğal süreçlere tanık olmalarına, doğayı doğadan ve gözlemleyerek öğrenme fırsatını yakalamalarına engel olmaktadır.

Bu noktadan hareketle, TEMA Vakfı “Ağaç Kardeşliği” projesi kapsamında oluşturulacak “Adım Adım - Çocuklar Hatıra Ormanları” ile ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katkı sağlamayı hedeflemekte, çocuklara sunulacak doğa eğitim programıyla da çocukların doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek olarak doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


C- PROJENİN ÖZEL AMACI:

1-Öğrencileri ağaç yetiştirmeyi öğretmek ve korumaya yönelik bilinçlendirmekD- PROJENİN GEREKÇESİ:

Doğa ile insan arasında kopmaz bir bağ olduğunun farkındayız. Hepimizin doğaya, doğanın da bize ihtiyacı var. Doğa kendi kendini yenileyebilirken insanoğlu buna izin vermemektedir. Doğa her gün biraz daha yok edilmekte, insanlar kendi sonlarını yarattıklarını farketmemektedir. Bir ağaç da biz dikmezsek ve hep bir başkasından beklersek çok yakın zamanlarda yeşilsiz kalacağız. Eğer biz öğretmenler kendi dünyamızı korumaz, yeşertmez ve çocukları bu konuda eğitmezsek daha büyük hangi güç bunu sağlayabilir? Her kişinin bu konuda bilinçlenmesi ve üstüne düşen görevleri yapması için "çevremizi canlandırıyoruz" E- PROJENİN HEDEFLERİ:

1. Orman tahribatı, yeni ağaçlar yetişmemesine dikkat çekip, farkındalık oluşturmak


2. Öğrencilerin tohum yetiştirmeyi öğrenmesini, fidan oluşumunu izlemesini sağlamak
3. Doğanın mucizevi gelişimini gözler önüne sermek
4. Okullar arası işbirliğini geliştirmek, ortak sinerji oluşturmak.
5. Her çocuğu ayrı ayrı, birkaç ağaca koruyucu ve yetiştirici yapmak.
6. Okul, köy, şehir veya yaşam yerlerinin çevresini yeşillendirmek.
7.Sık iletişim ile yeni sosyal ortamlar oluşturmak.
8.Çocuklara doğanın bir parçası olduğumuzu hissettirmek
9.Çocukların hayal dünyasını genişletmek ve geleceğe güzel hatıralar bırakmak.
10.Ölçüm yapma,sunum yapma ,gözlem yapma,bakım yapma, resim yapma, şarkı söyleme, karşılaştırma yapma ,işbirliği,motivasyon gibi temel becerileri geliştirmek.
F- PROJENİN KAPSAMI:

Köprüören Tek Termik İlk-Ortaokulu bütün öğrencileri, okul idare görevlisi, gönüllü öğretmenleri, gönüllü çevre okulların öğrenci, idareci, öğretmenlerini ve Marmara üniversitesi resim öğretmenliği gönüllü öğrencilerini kapsamaktadır. Proje kapsamında olabildiğince çok ağaç dikimi hedeflenmektedir.

* Projenin ilk yılı öğrenciler kendi yetiştirdikleri fidanlar Hatıra Orman 1000 fidan - Doğa Eğitim Programı kapsamında 1000 çocuk ve çocukların kendilerinin yetiştirecekleri 1.000 fidan - Toplam 1.000 çocuk, 1.000 fidan dikilmesi hedeflenmektedir


G-PROJEDEN BEKLENEN YARARLAR :

 Projeden beklenen yararlar başlangıçta sıralanan hedeflere ulaşarak;


1. Her çocuğu ağaç sahibi yapmak


2. Öğrenci-öğretmen bağını güçlendirmek


3. Güzel bir yaşam için ağaç sevgisi aşılamak 


4. Birlikten 'kuvvet değil orman doğar' düşüncesini yaşayarak görmeye çalışmak


5. Öğrencilerimizin enerjilerini iyi yönde kullanmaları sağlamak.

6. Ağaçların canlı varlıklarını hissetmek


7. Ağaç yetiştirmekten herkesin sorumlu olduğunu ortaya koymak


8. Büyük projeler gerçekleştirip ses getirmek ve yeşile dikkat çekmek
9.Doğaya karşı görevlerimizi kendi geleceğimiz için yaptığımızı ifade etmek.
10. İhtiyacımız olan oksijeni, meyveyi, yeşili, güzelliği kendi ellerimizle üretmek.
11. Ağaç yetiştirmenin eğlenceli bir faaliyet olduğunu hissettirmek
12. Çevreyi yeşillendirmeyi olabildiğince yaymak, yeşil sevgisini herkese aşılamak

13. Çoğu zaman  unuttuğumuz doğayı tanıma ,gözlemleme fırsatı yakalamak,doğa sevgisini çocuklara aşılamak.


 H- PROJE YÜRÜTÜCÜ OKULLAR:

1. Köprüören Tek Termik İlkokulu


2. Köprüören Tek Termik Ortaokulu


3. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

I- PROJE ORTAKLARI
1. Köprüören Tek Termik İlk ve Ortaokulu 

2. EYMEN 3. Komisyon Okulları


3. İstekli Kütahya Merkez bütün özel ve resmi İlkokullar
İ-PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU:

1.Ayşegül Kavak


2.Melih Yavuz
3.Ayçanur Sena Yurtsever

4.Kader Çelik


5.İlgi Olcay


6.Selin Yağmur Sönmez
7.Engin Özakçil

8.Ayşe Sena Şahin

9.Esmanur Gündüz

10.
J-PROJE GÖNÜLLÜ VE TEMSİLCİLERİ

1. Tema Vakfı

2.Orman Müdürlüğü

3.

4.

5
K-PROJE YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREV TANIMI:

Proje ile ilgili her türlü yazılı ve görsel metinleri, afişleri hazırlamak ve bunları çoğaltmak; projenin tanıtımı ve desteklenmesi faaliyetlerini organize etmek; proje ile ilgili tüm belge, defter, dosya vb. evrakların amacına uygun olarak düzenlenmesi ve saklanması; projenin uygulanması için tohum elde edilmesi, yetişme süresi takibi, fotoğraf çekimi ve paylaşımı, görsel tanıtım ve yayın yapılmasıL- PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ ,SÜRESİ-YERİ:

Proje 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 1 yıl sürecektir. 27 Mart 2018 Salı günü yetiştirdiğimiz fidanları hep birlikte törenle toprağa dikilecektir.
M - PROJENİN AŞAMALARI:

1.Proje çalışmaları için toplantıda bilgilendirme ve değerlendirme yapılacak


2.Proje için gerekli malzemelerin temin edilecektir


3.Proje ilgilenen okullara duyurulacak ve irtibat kurulacaktır.
4.Projenin amaçları doğrultusunda etkinlikler planlanıp uygulamaya konulacaktır.
5.Proje komisyonunca yapılacak çalışmalar belirlenecek ve çalışma takvimi hazırlanacaktır.
6.Tohum dağıtımı günü için öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yazı, resim ve afişler hazırlanıp okullara gönderilecektir.
7.Tohumlar, resim, yazı ve afişler paketlenip gönderime sunulacaktır
8.Projeden alınan geri dönüt ile öğrenci,öğretmen ve fidanların fotoğrafları çekilecek video ve fotoğraf olarak sayfamızda paylaşılacaktır
9.Fidanlar hakkında okullar irtibat halinde olacaktır 
N-PROJE ÇALIŞMALARINI SEÇİCİ KURULU

1- Ahmet ERBAŞ-Köprüören Tek Termik İlkokulu Müdürü

2- Kazım GÜNDÜZ- Köprüören Tek Termik Ortaokulu Müdürü

3- İdris IŞIKLI-Çahit Zarifoğlu ilkokulu Müdürü

4- Abdülkadir AKSU-Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu

5- Ahmet IRBIK-Mehmet Çini İlkokulu Müdürü

6-Veysel ÇAKIR- 50.Yıl ilkokulu Müdürü

7- Bir Resim Öğretmeni

8-Bir Müzik Öğretmeni

9-Bir sınıf öğretmeni

10-Marmara Üniversitesinden Bir Öğrenci

11- Tema Görevlisi

12-Okul Aile Birliği temsilcisi

13- Bir öğrenci TemsilcisiO- PROJENİN UYGULANIŞI:

OCAK 2017

1.Kulüp üyelerince tohum temin elde edilmesi, gönderilmesi

2- Okullarda bir görevli öğretmenin ve dikim yapacak öğrencilerin belirlenmesi.

3-Tema Vakfıyla irtibata geçilmesi.

ŞUBAT 2017

1.Proje ve Afişlerin Hazırlanması

2-Tohumların Gönüllü okullara dağıtılması.


MART 2017

1. Öğrencilere öğretmenleri ve Tema Vakfı vasıtası ile amacımız izah edilip her öğrenciye eşit sayıda dağıtım yapılacak.

2-Tohumlar Fidana Şarkısı veya benzer şarkılar öğretilmesi ve paylaşılması.

3- Tema tohum yetiştirme yerine gezi

4.Tohumlar tariflere uygun toprağa gömülecek( Bu çalışmanın herkesi göreceği ve bütün okulların birlikte yapacağı yer olması -Sera AVM)
NİSAN 2017
1.Okullarımızda ekoloji köşeleri oluşturma ve resimlerini paylaşma

2-Fidanlar büyüyünce ve toprağa yerleştirilince toplu çekimler yapılacak, oluşturulacak sitede paylaşılması.

3-23 Nisan Törenlerine fidanlarımızla bir grup olarak katılma.

MAYIS 2017

1.Fidanların takip edilmesi,boylarının ölçülmesi, en uzun fidanı olan öğrenciye çift kişilik SERA AVM Lunapark oyun.

2- Fidanlarımıza isim verme ve üzerine yapıştırma çalışması.


HAZİRAN 2017

1- Fidanıyla en güzel öz çekim yarışması ve birinciye çift kişilik sinema bileti

2-Çekimlerin veli izni alarak siteye atılması.
TEMMUZ 2017

1. Fidan bakımının öğrenci tarafından yapılması ve boy ölçümlerinin 10 gün aralıklı yapılması.

2-Fidanınla ilgili bir şiir yaz ve oku. Bizimle de paylaş..
AĞUSTOS 2017

1. Fidan bakımının öğrenci tarafından yapılması ve boy ölçümlerinin 10 gün aralıklı yapılması.

2- Fidanınla ilgili bir şarkı yaz ve söyle. Bizimle de paylaş...

EYLÜL 2017

1-Fidanınla resim çekil, tişörte bas veya kendin yap pikniğe koş- Kent Orman Mesire Alanı

2. Fidanınla en büyük hayalin nedir? Çizer misin? En iyi çalışma çift kişilik yemek SERA AVM- SERGİ
 EKİM 2017

1- Fidanına duygularını anlat bir video çek ve paylaş.?

2- Saksı değişimi

 KASIM 2017

Bir fidan olsan neler isterdin? Okulunda pano yap renkli küçük kağıtlara yaz as. Bizimle de paylaş.
ARALIK 2017

1-Fidanının nereye dikmek ve nerede yaşamasını istersin? (Anket)


OCAK 2018

1-Fidanına şarkı söyle,çek.


ŞUBAT 2018

1-Fidanına vedalaşma yazısı yaz.


MART 2018

1-Tören yapılacak fidanların toprağa dikilmesi (Okul Kardeşliği Ormanı)

2-Çocukların isimlerine özel hazırlanacak fidan yetiştirme başarı sertifikası dağıtımı

*Fidan dikimini takip eden 3 yıl boyunca sahada yapılacak olan çalışmalar ile fidan gelişimlerinin izlenmesi.Ölçme ve Değerlendirme Planı

Kantitatif Başarı Kriterleri:

 • 1 yıl sonunda toplam 1.000 adet fidanlık “ Çocuklar Hatıra Ormanları”nın oluşturulması

 • Çocuklar Hatıra Ormanı sahalarının ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü 3 yıllık dönemde, dönemlik olarak kontrolleri ve yılsonu fidan yaşama yüzdelerinin belirlenmesi

 • Çocuklar Hatıra Ormanı fidan sertifikalarının ulaştırılması,

 • Yıl sonunda toplam 1.000 çocuğun 'Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği' konulu doğa eğitim programına katılması.

 • 1.000 çocuğun yerel tohumlar ile kendi fidanlarını yetiştirmeleri

 • Proje sonunda hazırlanacak, projeden yararlanan çocukların ve gönüllülerin etkinlik, deneyim, paylaşım ve hikâyelerinden oluşan “Ağaç Kardeşliği” Proje Raporları


Kalitatif Başarı Kriterleri:

 • Çocukların ağaç, orman ve doğa sevgisi kazanması

 • Çocukların doğayla ilişkilerinin güçlenmesi ve doğa ile anlamlı bir bağ kurmalarının sağlanması

 • Çocukların bir fidanı yetiştirirken, canlı yaşamla empati kurması ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi

 • Fidanın yetişmesi için gerekli ihtiyaçları karşılarken doğal döngüleri yaşayarak öğrenmesi


Ölçme Değerlendirmede Kullanılacak Yöntemler:

 • Proje Koordinasyon Eğitimleri ve proje faaliyetlerinin sonunda gönüllülere uygulanacak değerlendirme anketleri,

 • Projeye katılan çocuklardan alınacak sözlü ve yazılı geribildirimler,

 • Projeye katılan öğrencilerin öğretmenlerine uygulanacak değerlendirme anketleri

 SLOGANIMIZ:

"TOHUM BİZDEN, FİDAN SİZDEN"
‘’BİN ÇOCUK,BİN FİDAN’’

"SENİN DE BİR DİKİLİ AĞAÇIN OLSUN"


''AĞAÇSIZ ALAN KALMASIN''
''TOHUMLAR FİDANA, FİDANLAR AĞACA DÖNMELİ YURDUMDA''

Yüklə 47,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə