Ab makina sektöRÜ (pompa ve vana)BÜlteniYüklə 46,44 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü46,44 Kb.
#24015

AB Makina Sektörü (Pompa ve Vana) Bülteni
Avrupa Birliği makina sektörünün lobi kuruluşu olup, Avrupa Pompa Vana ve Kompresör Sanayicileri Derneklerinin Genel Sekreterliklerini de yürütmekte olan ORGALIME, 2005 Yılı Komisyon Çalışma Programı’nı, Ocak 2005’te sunmuştur. 5. Pompa Vana Kongresi’nden itibaren ve bu doğrultuda ORGALIME’dan alınma izni müteakiben, yılda 5 kez yayımladığı bülten, Türk makina sektörünün AB entegrasyon sürecinde bilgilendirilebilmesi amacıyla teminen formatı değiştirilerek ve Türkçeleştirilerek POMSAD yayını haline getirilmiş olup; 2005 yılı ilk sayısı sunulmuştur. Tesisat dergisi olarak, bültenin bir bölümünü yayımlıyoruz.

1. Özel Önem Taşıyan Konular

  1. İç pazar


1.1.1. Makine direktifi (MD)

Konseyin Eylül 2004'te oluşturulan, yeniden numaralandırılan Direktif Ek 1'i içeren siyasi uzlaşma belgesinin tercümesinin önümüzdeki günlerde çıkması beklenmektedir. Söz konusu belgenin tercümesi hazırlandıktan hemen sonra Konseyin resmi Ortak Tutumunu benimsemesi ve ikinci kez okunmak üzere Avrupa Parlamentosu’na (AP) göndermesi beklenmektedir. Parlamentoda, Raportör Andreas Schwab (PPE-DE, Almanya, İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi üyesi) sunacağı raporun hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Parlamentodaki görüşmelerin 2005 Baharında başlaması beklenmektedir.


1.1.2. 98/37/EC Makine Komitesi Çalışma Grubu

Makine Komitesi Çalışma Grubu yılın ilk toplantısın 8 Şubat’ta yaptı. Bu toplantının tutanaklarını kısa bir süre içinde Sekreterlikten alabilirsiniz.
1.1.3. Alçak gerilim direktifi (LVD)

Avrupa Komisyonu’nun direktifin revizyonuna ilişkin altıncı çalışma belgesi (LVD Güncelleme 5) ile ilgili herhangi bir yeni gelişme yoktur. Daha önce bildirildiği üzere, genişletilmiş etki değerlendirmesine yönelik çalışmalar sürmektedir ve bu çalışmalar 2006'ya kadar devam etmelidir. ORGALIME, son olarak LVD Güncellemesi Etki Değerlendirmesi Kılavuzu” adlı bir çalışma yayımladı.


1.1.4. Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMCD)

29 Kasım 2004 tarihinde toplanan Enerji Konseyi’nce yeni EMC direktifinin (Elektro Manyetik Uyumluluk) kabulünün ardından direktif 31 Aralık 2004'te AB Resmi Gazetesi'nde (OJEU) yayımlanmış ve 20 Ocak 2005'te yürürlüğe girmiştir. Yeni EMCD'nin kesin uygulaması gerçekleşinceye kadar yapılacak çalışmaların çizelgesini 12/04 sayılı Haber Bülteninde bulabilir veya Sekreterlikten edinebilirsiniz. Avrupa Komisyonu’nca 3 Şubat 2005'te düzenlenen yeni direktif Bilgilendirme Toplantısı’na ek olarak, bütün sunumlar ve ilgili belgeleri Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz.


1.1.5. Basınçlı donanım direktifi (PED) ve basit basınçlı kaplar direktifi (SPVD)

Avrupa Komisyonun başlattığı, biri Basınçlı Donanım Direktifi (97/23/EC) kapsamında kullanıcı denetimlerinin (14.madde,10.fıkra) geleceği ve diğeri Basit Basınçlı Kap Direktifinin (87/404/EC) Basınçlı Donanım Direktifi ile birleştirilmesine yönelik iki müzakere sonuçlanmış bulunmaktadır. ORGALIME bu iki direktifin birleştirilmesi konusunda güncelleştirilmiş bir tutum belgesi yayımlamıştır. Komisyon, “Basınç” çalışma grubu en son toplantısını 19 Ocak'ta yaptı ve Direktiflere ilişkin kılavuza yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.1.1.6. ATEX direktifi

Avrupa Komisyonu ATEX Daimi Komitesi 94/9/EC sayılı ATEX Direktifinin uygulanmasına ilişkin kılavuzun revizyonu konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.Ocak 2005'te, Komisyon kılavuz Türk Pompa Sanayicileri Derneği AB Makina Sektörü Bülteni,2005-1 Sayfa 4/14 taslağının yeni bir versiyonunu yayınladı.Kılavuz taslağı ve son Daimi Komite toplantısının tutanak taslağını Sekreterlikten edinebilirsiniz.


1.1.7. İnşaat malzemeleri direktifinin revizyonu

İnşaat Malzemeleri Direktifi’nin revizyonu ile ilgili olarak yayımlanan, henüz kesinleştirilmemiş takvim aşağıda verilmektedir: • Mevcut CPD etkisinin değerlendirmesi, birkaç yıl sürecek uygulama sonunda; 2006 sonu,

 • CPD'nin bir revizyonunun hazırlanmasına ilişkin karar; 2006 sonu,

 • Revize edilen belgenin taslağı; 2007 ortaları,

 • Yeni versiyonunun kabulüne ilişkin komitoloji prosedürü; 2008 sonu,

 • Uzlaşılan yeni versiyon; 2008 sonu,

 • Ulusal mevzuata aktarımda gecikme; 2009 sonu,

 • Sonuç olarak, revize edilen Direktif en erken 2010'da yürürlüğe girecektir. Ancak, bütün paydaşlar için (sanayi, üye ülkeler piyasa gözetimi, onaylanmış kuruluşlar,vb.) sonraki beş yıl çoğunlukla uygulama ve CEN ile EOTA tarafından tamamlandıkça, uyumlaştırılmış Avrupa Standartları veya Avrupa Teknik Onaylarının ilk kuşağının uygulanmasıyla, bir başka deyişle, ilk kuşak teknik özelliklerin (hEN'ler, ETA'lar) olduğu gibi uygulanması, geçecek gibi gözükmektedir.


1.1.8. Enerji hizmetleri

17 Ocak 2005'te, AP Sanayi Komitesi Mechtild Rothe PES, Almanya, Sanayi Komitesi, raportör) tarafından sunulan raporu tartışmıştır. Mechtild Rothe Komisyon tarafından önerilen % 1 ve % 1.5'luk ilk hedeflerin değiştirilmesini önermektedir. “Hedefler, tasarruf edilecek enerji miktarı, Ek 1'e göre hesaplandığı üzere nihai tüketicilere dağıtılan ve/veya satılan enerji miktarının, Direktifin aktarımını takip eden ilk üç yılda en az % 3'ü, ikinci üç yıllık dönemde en az % 4'ü ve sonraki üç yıllık dönemde en az % 4.5'i olacak şekilde oluşturulacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için benimsenen önlemlerin maliyeti hedeflerin getireceği yararın üzerinde olmamalıdır". Rapor daha sonra Komite’nin 16-17 Mart 2005'te yapacağı toplantıda görüşülüp onaylanacaktır. Genel Kurul’daki oylama ise 11-14 Nisan’da yapılacak oturumda gerçekleşecektir. Aynı dosya üzerinde, Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi 3 Şubat 2005'te, Eija-Riitta Korhola (EPP, Finlandiya, raportör görüşü) tarafından sunulan görüşü onaylamıştır. Korhola, nihai tüketiciye dağıtılan ve/veya satılan enerji miktarının % 1'i oranındaki (kamu sektöründeki % 1.5'luk oran dahil) tasarruf hedefinin

değiştirilmesi dahil sektörler arası % 5'lik enerji tasarrufuna ilişkin maliyet etkin önlemlerde bazı değişiklikler yapılmasını önermektedir.
1.2. Çevre

1.2.1. Dış ortam gürültü direktifi / Trafiğe çıkmayan iş makinaları direktifi

Ocak 2005’te, Dış Ortam Gürültü Direktifi (2000/14/EC) ile Trafiğe Çıkmayan İş Makinaları

Direktifine (2002/88/EC) ilişkin sorumluluk Çevre Genel Müdürlüğünden İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü’ne geçti. Dış Ortam Gürültü Direktifi ile ilgili olarak, İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü 2004 yılı sonuna kadar çeşitli paydaşlarla görüşmeler yürütmüş olup şu anda konu ile ilgili çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Paydaşlar gönderilen 20 Ocak 2005 tarihli bir yazıda yeni sorumlu birimin başkanı (H.5 Birimi –Uzay, güvenlik, savunma ve donanım, İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu) gerçekleştirilecek çalışmaların önceliklerini ve yeni organizasyonunu anlatmıştır. Esas olarak, “Gürültü Çalışma Grubu”nun Mart 2005’te WG7 Tutum Belgesi’ni görüşmesi beklenmektedir. 2005 sonlarında yeni bir “Gürültü Komitesi” uzman çalışma grubu toplanacaktır.
1.2.2. Gürültü sempozyumu: “Gürültü ölçümü ve tahminine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi”

27-29 Haziran 2005’te, Fransa’da “Gürültü ölçümü ve tahminine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi” konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Bu sempozyumda belirsizliklerle ilgili dört temel konu ele alınacaktır: fizik ve mekanik belirsizliklerinin genel yönleri; enstrümantasyon doğruluğu; akustik, titreşim, sinyal işleme; ses ve titreşim ölçümü belirsizlikleri (araçlar, makineler, yapılar, malzemeler, ses haritaları,vb.) ve tahmin modelleri ve yazılım belirsizlikleri (vibro-akustik, aero-akustik, çevre akustiği,vb.). Makine gürültüsü özel bir oturumda ele alınacaktır.


1.2.3. EuP -Eko tasarım direktifi

3 Şubat 2005, AP Çevre Komitesi EuP Raportörü Frédérique Ries'nin (ALDE, Belçika) ikinci okuma için sunduğu tavsiye taslağını ele almıştır. Ries, kısaca şu konuları

vurgulamıştır: 12.maddeye ilişkin 15.değişiklik (önlemlerin uygulanmasına yönelik kriter, "rasgele ön dağıtım doğrulaması" istenmektedir); pazarın izlenmesi, özellikle ithal ürünler (6,8,11,12 ve 19. değişiklik); 16.değişiklik ve 2 yıl içinde önlemlerin uygulanmasına tabi olacak öncelikli ürün listesi; tüketici bilgilendirme sisteminin iyileştirilmesi (14.değişiklik); artırılmış yetkilerle donatılan istişare forumunun oluşturulması (ortak tutumun 14.maddesi) (bakınız 19.değişiklik); diğer siyasi gruplarla bir uzlaşmaya varılmaması nedeniyle, Ries'in 17.değişikliğin üye ülkelerin daha sıkı ulusal önlemleri muhafaza etmesi veya uygulamaya koymasına imkan tanıyacak bir uzlaşı olarak önermesine karşın TEC 95.madde olması gereken yasal dayanaktır.
1.2.4. IPPC/BREF’ler – Enerji verimliliği

Ekim ayında düzenlenen, IPPC tesisatlarında Enerji Verimliliği ve enerji verimliliği teknikleri üzerine bir yatay BREF konulu konferanstan beri herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır. Hatırlatmak gerekirse, IPPC Bürosu’nun 2005 yılı içinde genel enerji verimliliği üzerine yatay BREF konusunda çalışmalara başlaması gerekmektedir. ORGALIME Sekreterliği söz konusu BREF’e yönelik Teknik Çalışma Grubu’na katılmak üzere bir uzman atamıştır.
  1. Dış pazar erişimi

1.3.1. Çin enerji verimliliği etiketi

21 Aralık 2004'te, ORGALIME 1 Mart 2005'ten itibaren uygulanacağı duyurulan Çin Enerji Verimliliği Etiketine ilişkin bir tutum belgesi yayımlamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti DTÖ'de söz konusu tarihten itibaren Çin pazarına sokulan “enerji kullanan ürünlerin”, enerji verimlilik sınıfı ve diğer belirli bilgileri gösteren özel bir etiketle etiketleneceğini duyurmuştur. ORGALIME, özellikle tam kapsam, ayrıntılı uygulama kuralları ve uygulanmak zorunda olan Çin standartlarının hala bilinmediği ve Avrupalı imalatçılar için Mart'ta dolacak olan uygulama tarihine yetişmenin zor olacağını vurgulayarak tutum belgesini Avrupa Komisyonu’na sunmuştur. Avrupa Komisyonu sanayi sektörünün dile getirdiği kaygıları doğrulamış ve bunları Çinli yetkililere sunmuştur.Çinli yetkililer bu konuda

henüz bir yanıt vermemiştir.


 1. Genel Önem Taşıyan Konular

  1. İç pazar


2.1.1. Fiziksel ajanlar -Optik radyasyon

İşçilerin fiziksel ajanlardan (optik radyasyon)kaynaklanan risklere maruz kalması ile ilgili asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin direktif taslağı ile ilgili Konsey Ortak Tutumunun kabulü, 6-7 Aralık 2004'te gerçekleştirilen İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi toplantısında siyasi uzlaşmaya varılmasına rağmen hala beklemektedir. Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi’ndeki ikinci okumaya ilişkin görüşmelerin mart ayında, Raportör Csaba Õry'nin (EPP, Macaristan) sunacağı rapor temelinde başlaması beklenmektedir.


2.1.2. Yeni yaklaşımın revizyonu ve piyasa gözetimi

ORGALIME, 21 Ocak 2005’te Yeni Yaklaşım ve Piyasa Gözetimi Yeni Görev Gücüne ilişkin

ikinci toplantısını yapmıştır. Görev Gücü, tek pazarın yararına ilişkin etkili bir Yeni Yaklaşımın gereği konusunda siyasi bilinci artırmayı amaçlayacak ve şu dört konuya odaklanacaktır: piyasa gözetimi, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve standartlar. Görev Gücü, uzmanlık alanı (imalatçı/ithalatçı/yetkili temsilci/distribütör) için geçerli bütün ürün direktiflerinde genel bir tanım oluşturulmasını teşvik edecek bir ortak sanayi belgesinin hazırlanması ve CE işaretinin anlamı ve bu işaretin özel (kalite) işaretlerle bağlantısının açıklanması amacıyla 2 sorun grubu oluşturmuştur. Daha siyasi bir düzeyde ise, oluşturulan diğer 2 sorun grubu “etkili ve akıllı piyasa gözetimi”ne ilişkin alternatif çözümler ve “Yeni Yaklaşım” konusunda çalışacaktır. Bu arada, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü’ndeki sorumlu Birim 2006 başlarında Yeni Yaklaşımın revizyonuna ilişkin bir Konsey karar tasarısı hazırlamayı amaçlamaktadır.
2.1.3. Genel ürün güvenliği direktifi (GPSD)

GPSD ile ilgili gıda dışı ürün güvenliği izlemesine ilişkin tüketici örgütlerinin katılımı ile 8 Kasım 2004'te gerçekleştirilen bir konferansa ek olarak, Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (DG SANCO) 10-11 Mart 2005'te

Brüksel'de üye ülkelerin yetkililerinin katılacağı bir “Avrupa Piyasa Gözetimi Programı Konferansı” düzenleyecektir. Bu konferansta GPSD ile ilgili Topluluk ürün güvenliği mevzuatındaki piyasa gözetimi ve ürün güvenliğine yönelik piyasa gözetimi alanında üye ülkeler arasında işbirliği kurulması konuları ele alınacaktır. GPSD ve RAPEX sisteminin uygulanması üzerine ve işletme tarafından yetkililere verilen, belirlenmiş yetkili kurumlar tarafından hazırlanan bir liste (15 Aralık 2004)ile tamamlanan tehlikeli tüketim maddeleri bildirimine ilişkin kılavuza ek olarak, DG SANCO şu anda, üretici ve distribütörlerce yetkililere verilmek üzere tehlikeli madde bildirimine ilişkin bir IT Aracı (IT Tool) geliştirmektedir.
2.1.4. Mesleki niteliklerin tanınması

Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin 17-18 Mayıs 2004'te, Almanya ve Yunanistan delegasyonlarının aleyhte oy vermelerine karşın siyasi uzlaşmaya varmasının ardından Konsey 21 Aralık 2004'te nihai Ortak Tutumu’nu kabul etmiştir. Ortak Tutum metni ikinci kez okunmak üzere AP,’ye geri gönderilmiştir. Raportör Stefano Zappala (EPP, İtalya, İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi) Mart 2005'te gerçekleştirilecek ikinci okumaya ilişkin bir tavsiyeyi sunmuştur. Konunun Mayıs 2005'te Genel Kurul’da oylanması beklenmektedir. Geçmişe dönersek, 2002'de, Avrupa Komisyonu nitelikli kişilerin üye ülkeler arasında serbest dolaşımını kolaylaştırmak üzere,özellikle genişlemiş bir Avrupa Birliği perspektifi ile kuralların netleştirilmesi ve basitleştirilmesine ilişkin bir direktife yönelik bir tasarı sunmuştur. Bu tasarı mesleki niteliklerin tanınması alanında mevcut 15 tasarının yerini alacaktır. Söz konusu direktif düzenlenmiş nitelikler için geçerli olacaktır ve bir başka üye ülkede düzenlenmiş bir mesleğin oluşturulması ve/veya uygulanması amacıyla nitelikler ve mesleki deneyime ilişkin uyumlaştırılmış kurallar getirmeyi amaçlamaktadır. Bunlar arasında tıp (doktor ve hemşireler), mühendisler ve servis sağlayıcılar yer almaktadır. Belirli mesleki niteliklerle ilgili olarak, bir başka üye ülkedeki mesleğe erişime yalnızca bu mesleğe ilişkin nitelikler aynı olduğunda izin verilecektir. Bir başka konu, son olarak asgari bir süre boyunca tam zamanlı bir biçimde mesleği icra etmiş olan başvuru sahipleri için, düzenlenmiş bir

mesleğe erişim ve bu mesleğin takibi ile ilgilidir. Ele alınan konular arasında dil yeterliği şartları da bulunmaktadır.
2.1.5. Hizmetler direktifi

İç pazardaki hizmetlere yönelik bir Direktife ilişkin Komisyon tasarısına ek olarak, 13 Ocak 2004'te, Parlamento ilk okumadaki görüşmelerine devam etmiştir. Raportör Evelyne Gebhardt'ın (PES, Almanya, İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi) raporunu Komitede tartışılmak üzere 2005'in ilk yarısında sunması beklenmektedir. Raporun Eylül 2005'te Genel Kurulda nihai oylamasını yapmasını bekleniyor. Fransa ve Almanya dahil bazı üye ülke hükümetleri son dönemde tasarı taslağına karşı olduklarını kati olarak belirtmişlerdir.


2.1.6. Topluluk gümrük koduna yönelik reformlar

Konseyin 29 Kasım 2004'te ortak tutum benimsemesine ek olarak, AP İç Pazar ve

Tüketicinin Korunması Komitesi 2 Şubat 2004'te Konsey Ortak Tutumu’nu onaylayarak Janelly Fourtou'nun (ALDE, Fransa, raportör) ikinci okuma tavsiyesini kabul etmiştir. Temmuz 2003'te, Komisyon dış sınırlarda güvenliği iyileştirmek amacıyla Topluluk gümrük kodu oluştururken basitleştirilmiş usuller ve bilgi teknolojisi kullanımı yoluyla ticareti kolaylaştıran bir yönetmeliğe ilişkin bir tasarı sunmuştur. Tavsiyenin 21-24 Şubat oturumunda Genel Kurulda onaylanması gerekmektedir. Genel Kurul’daki oylamadan kısa bir süre sonra yönetmelik nihai olarak onaylanmalı ve yayımlanmalıdır. Aynı doğrultuda, gümrük kuralları ve işlemlerinin çağdaşlaştırılması ve basitleştirilmesine ilişkin ikinci bir taslak versiyonun yayınlanması ve 15 Ocak 2005'te tamamlanan ikinci bir görüşmenin ardından Komisyon Temmuz 2005'te nihai bir tasarıda bulunmayı planlamaktadır.
2.1.7. Fikri ve sinai mülkiyet /Taklitçilik

10 Kasım 2004'te, üçüncü ülkelerde (DG TRADE) fikri mülkiyet haklarının (IPR) uygulanmasına ilişkin stratejisini benimsemesinin ardından, Avrupa Komisyonu Adalet ve İç İşleri Genel Müdürlüğü 2005'te, IPR'nin korunması ve taklitçilikle mücadeleye yönelik 2 mevzuat tasarısını benimseyecektir. Bu tasarılardan ilki, Haziran 2005'te alınması planlanan, IPR'ye saygı gösterilmesini sağlayacak cezai önlemlerle ilgili bir Direktife ilişkin tasarıdır. Tasarı, “üye ülkelerde bir fikri mülkiyet hakkının ciddi bütün ihlalleri yanı sıra bu ihlal eylemlerinde yer alma ve bunları teşvik etme girişimlerinin cezai bir suç olarak ele alınmasının sağlanmasını" amaçlamaktadır. İkinci tasarı ise, taklitçilikle mücadeleye

ilişkin bir Çerçeve Direktife yöneliktir ve bu da ilki gibi Haziran 2005'te çıkarılacaktır. Bu Çerçeve Direktif ile üye ülkelerin ceza yasası önlemlerinin uyumlaştırılması ve özellikle organize suç bağlamında taklitçilikle mücadelede ulusal kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılması hedeflenecektir.
2.1.8. İşletme politikası: rekabet edebilirlik ve yenilik

“Rekabet edebilirlik ve yenilikleri daha çok teşvik etme yönündeki politika ve destek mekanizmalarını gözden geçirilmesi" bağlamında, Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) üzerinde, paydaşların katıldığı bir istişare süreci başlatmıştır. Bu süreç 7 Şubat 2005'te tamamlanmıştır.


2.1.9. Küçük işletme politikası

Avrupa Komisyonunca “ulusal ve bölgesel düzeyde küçük işletme politikasının şekillendirilmesi” konusunda başlatılan istişare sürecinin sonuçlarını Komisyonun web sitesinde bulabilirsiniz.


2.1.10. KOBİ Sözleşmesi

8 Şubat 2005'te, Avrupa Komisyonu küçük işletmeler yönelik Avrupa Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin raporların 5.baskısını kabul etmiştir. Asıl raporda, küçük işletmelerin, özellikle yeni üye ülkelerde, birbirlerindeki iyi uygulamalar temelinde öğrenilmesi yoluyla teşvik edilmesinde ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir. Özellikle, ilerleme kaydedilen alanlar arasında; girişimcilik eğitimi, daha iyi düzenleme, iflas kanunu ve yetenek eksiklikleri, özellikle vasıflı teknisyen ve mühendis yetersizliğinin aşılmasına ilişkin önlemler sayılabilir. Rapor ayrıca birçok iyi uygulama örneği ve durumuna değinmektedir.

  1. Çevre

2.2.1. Atık elektrikli -elektronik donanım (WEEE) ve tehlikeli madde kullanımının kısıtlanması (RoHS)

WEEE'ye ilişkin 2002/96/EC sayılı ve elektrikli-elektronik donanımda belli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına (RoHS) ilişkin 2002/95/EC sayılı direktifin ulusal yasalara aktarımı için son tarih olan 13 Ağustos 2004'ten beri aktarım çalışmalarının durumu şöyledir:

7 üye ülke her iki direktifi de aktarırken 6 üye ülke yalnızca RoHS'yi aktarmış, 12 üye ülke ise bu iki direktiften hiçbirini aktarmamıştır. Her iki direktifin de 13 Ağustos 2005'te yürürlüğe girmesinden önce, Komisyon paydaşların sorunlarını ele almak üzere düzenli istişare toplantıları düzenleyecektir (örn.; sanayi, üreticinin yorumlanması ile ilgili temel konular, RoHS direktifine getirilecek ek muafiyetler ve üreticilerin ulusal kayıt sistemleri ile ortak kayıt usullerinin koordinesine ilişkin bir Avrupa teşkilatı). Yasaklanan maddelerin maksimum yoğunlaşma değerlerinin oluşturulması konusunda (RoHS direktifi) Komisyon Eylül 2004'te, direktifte değişiklik yapacak bir Konsey kararının alınması yönünde bir tasarı yayınlamıştır. 29 Aralık 2004'te bir karar alması gereken Konsey bu konuda herhangi bir yanıt vermemiş ve Komisyonun nihai kararı alması beklenmektedir. Son olarak, 2004 yazında yapılan, RoHS direktifine getirilecek muhtemel muafiyetlere ilişkin kamu paydaşları istişare sürecine ilaveten, muafiyetler konusunda RoHS direktifi ekinin değiştirilmesi yönündeki ilk Komisyon tasarısının kabulü, Avrupa Parlamentosunca şeffaflık yönünde yapılan bir talep nedeniyle ertelenmiştir. Komisyon şu anda, muafiyetlere ilişkin ikinci bir tasarı üzerinde çalışmaktadır (özellikle, Deca BDE; kurşun bronz yataklı mermi ve kovanlarındaki

kurşun; avize camında kullanılan kristaldeki kurşun; yeni donanım imalatında eski EEE'den RoHS uyumlu olmayan bileşen parçalarının kullanılmasına ilişkin muafiyetler).


2.2.2. Pil ve Aküler

20 Aralık 2004'te, AB üyesi ülkelerin çevre bakanları, Hollanda Dönem Başkanlığı tarafından sunulan bir taslak metin üzerinde siyasi uzlaşma sağlamışlardır. Bu metinde de, AP ile Konseyin uzlaşması gereken temel konular arasında, kullanılan pil ve akülere ilişkin üye ülkeler için oluşturulacak toplama hedefleri (13.madde), pillerde cıva veya kadmiyum kullanımının yasaklanması veya kısıtlanması ve muafiyetler (örn.; tıbbi ekipman ve telsiz güç aletleri - 4. madde) ve atık akımının izlenmesine yönelik şartlar (6.madde) yer almaktadır. Ancak, Konsey tarafından resmi ortak tutum henüz benimsenmemiştir ve idari gecikmeler nedeniyle, ortak tutumun onaylanması ve ikinci kez okunmak üzere Parlamentoya sevkinin Eylül 2005'te gerçekleşmesi beklenmektedir.


2.2.3. REACH Sistemi/Kimyasallar Politikası

3 Şubat 2005'te, AP Çevre Komitesi Guido Sacconi (PES, İtalya, raportör) tarafından sunulan bir çalışma belgesini ele almıştır. Komitenin rapor taslağının 2005 sonbaharında

çıkması beklenmektedir. 19 Ocak 2005'te gerçekleştirilen bir açık oturumda, Komiserler Günter Verheugen ve Stavros Dimas “REACH'in kabulü yönünde devam eden mevzuat prosedüründe görüşülmekte olan temel konulara dengeli bir çözüm bulunmasına yardımcı olunması yönündeki Komisyon taahhüdünün” altını çizmişlerdir. Her iki Komiser de, sağlık ve çevreyi iyileştirirken, özellikle Avrupa sanayisinin ve KOBİ'lerinin rekabet edebilirliğinin korunmasının önemini vurgulamıştır.  1. Dış Pazar Erişimi / İlişkiler

2.3.1. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uyuşmazlığı -Byrd değişikliği

AB, belli ABD ürünleri üzerinde karşılama önlemlerini uygulamadan önce ABD'nin, Byrd Değişikliği ile ilgili DTÖ kararına uymasını beklemektedir. 26 Kasım 2004'te, AB ve diğer altı DTÖ üyesi (Brezilya, Kanada, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Meksika), sözde “Byrd

Değişikliği” ile uluslararası ticaret yükümlülüklerinin uygunluğunu sağlamayan ABD'ye karşı

karşılama önlemleri uygulamak üzere DTÖ'den resmi yetki almıştır. Bu karşılama önlemleri farklı Türk Pompa Sanayicileri Derneği AB Makina Sektörü Bülteni, 2005-1 Sayfa 9/14

ABD ürünlerine uygulanan ek ithalat rüsumu olarak uygulanacaktır. Bu ürünler DTÖ tarafından onaylanan ve Avrupa Komisyonu tarafından son dönemde kamuoyuna sunulan bir ürün listesinde verilmektedir. Bu liste özellikle makine, gıda maddeleri, tekstil ve kağıt ürünlerini içermektedir.
2.3.2. DTÖ uyuşmazlığı –Dış satış şirketleri (FSC uyuşmazlığı)

31 Ocak 2005'te, Genel ve Dış İşler Bakanlar Kurulu ilgili bütün ABD ürünlerine uygulanan

yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir Komisyon tasarısını kabul etmiştir. Bu önlem,1 Ocak

2005'ten itibaren geriye dönük olarak uygulanacaktır; bu,imalatçıların bu tarihten itibaren ödenen yaptırım rüsumunu talep edebilecekleri anlamına gelmektedir. Yeni Yönetmelik,1 Ocak 2006'ya kadar veya DTÖ Uyuşmazlıkların Çözümü Organının FSC'den sonra çıkarılan mevzuatın, Amerika İstihdam Oluşturma Yasası, belli yönlerine ilişkin kurallarla uyumsuzluğu onaylamasından 60 gün sonra rüsumun askıya alınmasını öngörmektedir. Böylece, ABD'nin DTÖ kurallarına tam olarak uyması ve FSC Yasasının kabulünden itibaren verilen sübvansiyonlarla ticarette oluşturulan bozulmayı gidermesi yönünde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.


2.3.3. AB -ABD -ABD ticaret engellerine ilişkin yıllık AB raporu

23 Aralık 2004'te, Avrupa Komisyonu ABD'deki ticaret ve yatırım engellerine ilişkin 20. yıllık raporunu yayımlamıştır. Bu rapor, “söz konusu ticaret sorunlarını çözme yönündeki çabalara yeni bir ivme katmak için transatlantik ekonomik ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir strateji tanımlanmasına yönelik 2004 AB -ABD zirvesi kararının öneminin altını çizmektedir". Rapor, AB ihracatçıları ve yatırımcılarının ABD pazarında karşılaştığı engellere yer vermektedir.

Yüklə 46,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə