Abbas ali. Comportarea statică a planşeelor dală prefabricate şi precomprimate, rezemate punctual. 31 mai 1989. Conducător ştiinţific: Prof univ ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof univ dr ing. Traian Oneţ (ipc-n), Prof univ dr ingYüklə 0,58 Mb.
səhifə2/14
tarix25.01.2019
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BĂLAN Radu-Nicolae. Contribuţii privind utilizarea sistemelor adaptive în conducerea proceselor lente. 9 iunie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Marius Hăngănuţ. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Pusztai Kálman (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Coloşi (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ştefan Preitl (UPT), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Matei Vînătoru (UCr), Prof.univ.dr.ing. Dorin Isoc (UTC-N).
 1. BĂRĂIAN V. Vasile Marius. Cercetări asupra proprietăţilor structurale şi fizice ale unor metale şi aliaje la temperaturi scăzute. 29 octombrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. George Arghir. Comisia: Prof.univ.dr.fiz. Eugen Culea (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI), Prof.univ.dr.ing. Daniel Bunea (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (UTC-N).
 1. BECHET Vasile-Paul. Cercetări privind dezvoltarea fiabilă a structurilor sintetizatoarelor de frecvenţă pentru aplicaţii speciale. 22 septembrie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Ciupa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ştefan Demeter, Prof.univ.dr.ing. Szabó Willibáld (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Şerban Lungu (UTC-N).
 1. BEIU I. Eugen. Contribuţii la tehnologia betonului aparent cu parament brut. 24 februarie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Negoiţă (IPI), Prof.univ.dr.ing. Igor Tertea (IPC), Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Mîrşu (IPT), Conf.univ.dr.ing. Virgil Focşa (IPI).
 1. BEJAN S. Eugenia. Contribuţii privind studiul teoretic şi experimental al geometriei tarozilor. 13 noiembrie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Vaida (UNITBv), Conf.univ.dr.ing. Enache Ştefănuţă (IPB), Conf. dr.ing. Vitalie Belousov (IPI).
 1. BEJAN T. Mircea. Cercetări privind solicitările statice şi dinamice ale preselor hidraulice de mare tonaj, utilizate în deformarea plastică a metalelor. 30 septembrie 1991. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing.Virgil Moldovan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Maniu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Păstrav (IPC-N).
 1. BELCIN Ovidiu Valer. Variatoare discrete de turaţii acţionate hidrostatic. 14 iunie 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Székely Imre. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca (UTC-N), Cerc.şt.pr.gr.I.dr.ing. Gheorghe Prodan, Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Rădulescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Aurel Jula (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Petre Alexandru (UNITBv).
 1. BENEA R. Romulus Leon. Titlul.. Susţinută în cotutelă Franţa : 11 februarie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Plitea.
 1. BERCE I. Petru. Cercetări cu privire la optimizarea procesului de aşchiere prin strunjire din punct de vedere dinamic şi energetic. 11 iulie 1981. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB), Prof.univ.dr.ing. Liviu Deacu (IPC-N).
 1. BERINDE Gh. Vasile. Determinarea condiţiilor optime de şeveruire a danturii roţilor dinţate confecţionate din oţeluri de îmbunătăţire şi de cementare. 21 decembrie 1979. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Constantin Picoş (IPI).
 1. BERKOVITS I. Samoilă. Contribuţii la pulverizarea metalelor şi aliajelor din faza lichidă. 13 iunie 1973. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Florea Oprea (IPB), Prof.univ.dr.ing. Vintilă Nicolae (IPC).
 1. BEU Lucian Dorin. Sisteme de iluminat în spaţii obstrucţionate. 13 septembrie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Florin Pop. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Tudor Popovici (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Cornel Bianchi (UTCB), Prof.univ.dr.ing. Niculae Mirea (UPT), Prof.univ.dr.ing. Mircea Chindriş (UTC-N).
 1. BEURAN Marieta. Aderenţa şi fisurarea betonului uşor cu granulit. 3 iulie 1974. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Igor Tertea. Comisia: Conf.univ.dr.ing. Viorel Pop (IPC), Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Mîrşu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Anatolie Mihul (IPI), Conf.univ.dr.ing. Gobesz Ferdinand (IPC).
 1. BIA Cornel Traian. Rezolvări ale problemei învelitorilor subţiri prin teoria ecuaţiilor integrale : hyparul precomprimat. 25 ianuarie 1975. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Conf.univ.dr.ing. Viorel Pop (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Soare (ICB), Prof.univ.dr.doc.ing. P.P. Teodorescu (IPB).
 1. BICHTAS Carmen. Cercetări privind influenţa deformării la semicald asupra proprietăţilor mecanice şi structurale ale oţelurilor cu carbon redus. 16 iunie 1990. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Marin Truşculescu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Maniu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Matei (IPC-N).
 1. BICHTAS Constantinos. Detectarea defectelor şi restaurarea construcţiilor. 11 mai 1990. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Anatolie Mihul (IPI), Conf.univ.dr.ing. Cornel Bia (IPC-N), Dr.ing. Petru Vernescu (Director IPCB).
 1. BICSAK Eugen Alexandru. Contribuţii la tăierea metalelor cu ajutorul pulberilor metalice insuflate în flacără oxiacetilenică. 6 decembrie 1974. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Prof.univ.dr.ing.Vintilă Nicolae (IPC), Prof.univ.dr.ing. Ion Sonea (IPB).
 1. BIRIŞ D. Ioan. Asupra intensificării transferului de căldură într-o incintă de ardere, utilizând injectoarele ultrasonice. 23 decembrie 1983. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Bazil Popa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Cornel Ungureanu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Vasile Şova (UNITBv), Conf.univ.dr.ing. Gheorghe Zirbo (IPC-N).
 1. BIROU C.I.M. Iulian Mircea Tudor. Reglarea vectorială a acţionărilor de curent alternativ optimizate cu logica fuzzy şi regulatoare robuste H2 şi H. 19 februarie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Kelemen Árpád. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vlad Ionescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Răzvan Măgureanu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Vladimir Răzvan (UCr).
 1. BITAI Enikö-Magdolna. Tratament superficial cu laser al oţelurilor cu conţinut redus de carbon. 22 octombrie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Rusu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Réti Tamás (Budapesti Müszaki Föiskola), Prof.univ.dr.ing. Leon Ţâmbulea (UBB - C-N), Prof.univ.dr.ing. Şerban Domşa (UTC-N).
 1. BÎRLEANU Corina-Julieta. Cercetări teoretice şi experimentale privind comportarea tribosistemelor ceramice avansate de tip alumină, supuse solicitărilor de contact. 25 septembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dorina Jichişan-Mătieşan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurel Jula (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Marcu Balekics (UPT), Prof.univ.dr.ing. Felicia Sucală (UTC-N).
 1. BLAGA Petruţa. Cupole din elemente prefabricate din beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari. 19 septembrie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Doina Nour (UTI), Prof.univ.dr.ing. Victor Gioncu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Tudor Postelnicu (UTCB), Prof.univ.dr.ing. Virgil Breabăn (UOC), Prof.univ.dr.ing. Cornel Bia (UTC-N).
 1. BLAGA Vasile. Contribuţii la modelarea injecţiei de benzină la MAS. 31 martie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Băţagă. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Alexandru Radu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Virgil Dan Negrea (UPT), Prof.univ.dr.ing. Aurica Căzilă (UTC-N).
 1. BLEBEA V. Ioan. Cercetări şi contribuţii privind aplicarea roboţilor industriali în construcţia de maşini-unelte. 28 mai 1986. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Andrei Albu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Antal Adalbert (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Christian Pelecudi (IPB), Prof.univ.dr.ing. Kovács Francisc (IPT), Conf.univ.dr.ing. Emil Munteanu (UPB).
 1. BOANCĂ L. Chirion. Determinarea eforturilor unitare la răsucirea sculelor cu canale, calculul de rezistenţă a burghielor. 25 iunie 1976. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Vitalie Belousov (IPI), Prof.univ.dr.ing. Ioan Deutsch (UNITBv).
 1. BOBOC I. Vasile. Cercetări privind tocarea ramurilor colectate din vii şi livezi. 22 decembrie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Csulak Ákos. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Simion Popescu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Mihaiu (USAMV C-N).
 1. BOCIAN I. Iosif. Studiul geometric al angrenajelor globoidale în vederea măririi capacităţii portante a acestora. 21 mai 1977. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Maros Dezideriu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Christian Pelecudi (IPB), Prof.univ.dr.ing. Ion Stănescu (IPB), Prof.univ.dr.ing. Kovács Francisc (IPT).
 1. BODEA I. Marius. Cercetări experimentale în vederea modelării matematice a elaborării unor oţeluri aliate cu crom şi molibden prin metalurgia pulberilor. 30 noiembrie 2005. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.fiz. Ionel Chicinaş (UTC-N). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mihai Cojocaru (UPB), Prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra (UCr).
 1. BODEA Sanda Mariana. Studiul stării de tensiune în discurile în mişcare de rotaţie cu aplicaţie la rotoarele de turbocompresoare. 6 iulie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Păstrav. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Cordoş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Costică Atanasiu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Mihail Hărdău (UTC-N).
 1. BOGDAN A. Mihai. Contribuţii la calculul şi construcţia roţilor dinţate cilindrice cu autocompensare. 13 iulie 1972. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Maros Dezideriu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Nicolae I. Manolescu (IPB), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Chişiu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Kovács Francisc (IPT).
 1. BOGDAN D. Mihai. Cercetări privind dezvoltarea tehnicilor de analiză şi prelucrarea numerică a semnalelor în sisteme energetice. 9 noiembrie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Patachi. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Patachi (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Şora (UPT), Prof.univ.dr.ing. Mihai Popescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Târnovan (UTC-N).
 1. BOJAN G. Ioan. Cercetări şi contribuţii privind optimizarea proceselor de producţie în sisteme de producere flexibile. 21 decembrie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dan Cândea. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Roman Crişan (UPB), Prof.univ.dr.ing. George Cojocaru (UPT), Prof.univ.dr.ing. Costache Rusu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Horia Popa (UPT), Prof.univ.dr.ing. Ioan Abrudan (UTC-N).
 1. BOJAN G. Ştefan. Contribuţii la realizarea angrenajelor cilindrice cu dantură curbă. 11 iulie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Antal Adalbert. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurel Jula (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Lucian Mădăraş (UPT), Prof.univ.dr.ing. Felicia Sucală (UTC-N), Dr.ing. Mihai Sudrijan (UM-Cugir).
 1. BOLBOACĂ Lucia Ioana. Studii şi cercetări privind asigurarea calităţii în procesele de fabricare rapidă a prototipurilor. 25 august 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Valentin Ivan (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Tudor Iclănzan (UPT), Prof.univ.dr.ing. Gyenge Csaba (UTC-N).
 1. BOLOGAN I. Vasile. Cercetări cu privire la influenţa molibdenului asupra proprietăţilor fontelor cenuşii. 8 martie 1969. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Conf.univ.dr.ing. Laurentie Sofroni (IPB), Dr.ing. Iancu Drăgan ICM-B), Conf.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila (IPC).
 1. BOLOŞ Vasile Grigore. Cercetări cu privire la cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide. 16 noiembrie 1985. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Graţian Şteţiu (IIS S), Cerc.şt.pr.gr.II.dr.ing. Corneliu Al. Bratu (IFN - C-N).
 1. BOLOŞ Z. Codruţa-Maria Terezia. Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. 16 decembrie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheoghe Petriceanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Octavian Pruteanu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Ioan Micşa (UPT), Prof.univ.dr.ing. Graţian Şteţiu (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Aurel Jula (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Gligor Abrudan (UTC-N).
 1. BORA Mircea Vasile. Cercetări privind utilizarea analizei spectrale în proiectarea fiabilă a sistemelor radio mobile. 31 ianuarie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Radu Munteanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Ciupa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mihai Creţu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Szabó Willibáld (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Todoran (UTC-N).
 1. BORCUT Virgil Leontin. Contribuţii la perfecţionarea sistemelor de reglare la turbine cu abur sub 1 MW. 31 ianuarie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Teodor Mădărăşan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Cordoş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Marinescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Dan Ursescu (UTI), Conf.univ.dr.ing. Mircea Mreneş (UTC-N).
 1. BORDEA Roman Marius. Cercetări privind eficientizarea elaborării oţelului în cuptoare electrice cu arc. 27 ianuarie 2006. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Victor Romulus Constantinescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Valer Micle (UTC-N)., Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Avram (UPB), Prof.univ.dr.ing. Radu Orban (UTC-N).
 1. BORŞ Gh. Iacob. Studiul plăcilor plane cu goluri. 5 mai 1984. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille. Comisia: Prof.univ.dr.ing. George Mihail Bârsan (IPC-N), Prof.univ.dr.doc.ing. Mircea Soare (ICB), Prof.univ.dr.ing. P.P. Teodorescu (IPB), Conf.univ.dr.ing. Cornel Bia (IPC-N).
 1. BORTOŞ Ovidiu Petru. Cercetări privind optimizarea traductoarelor cu reluctanţă variabilă pe baza studiului repartiţiei de câmp. 5 iulie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu. Comisia: Acad.Prof.univ.dr.ing. Toma Dordea (UPT), Prof.univ.dr.ing. Aurel Câmpeanu (UCr), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Dragomir (UTC-N).
 1. BORZA Alexandru-Ioan. Conducerea adaptivă şi optimală a acţionărilor electrice. 29 martie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Emil Micu (UNBM). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Szabó Willibáld (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Iulian Ţopa (UNITBv), Prof.univ.dr.ing.Ioan Adrian Viorel (UTC-N).
 1. BORZAN A. Marian. Contribuţii privind influenţa sculei de ordinul II asupra preciziei de prelucrare a pieselor cu profil riglat. 6 noiembrie 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gligor Abrudan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Cozmîncă (UTI), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Valentin Ivan (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Aurel Jula (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Dan-Maniu Duşe (ULBS).
 1. BOT I. Adrian. Contribuţii la sinteza unei sisteme de maşini de sudare cu fascicul de electroni. 7 februarie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dan Comşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), , Prof.univ.dr.ing. Virgil Maier (UTC-N), Cercetător pr.gr.I dr.ing. Viorel Cosma (ITIM - C-N), Prof.univ.dr.ing. Anghel Tăroată (UPT).
 1. BOTA D. Vasile. Contribuţii la utilizarea adaptivă a codurilor corectoare de erori în liniile de transmisiuni de date. 13 iunie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Adelaida Mateescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ion Bănică (UPB), Prof.univ.dr.ing. Anton Policec (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Nicolae D. Alexandru (UTI), Prof.univ.dr.ing. Monica Borda (UTC-N).
 1. BOTA I. Constantin. Cercetări privind asamblarea prin deformare a ţevilor în plăcile schimbătoarelor de căldură. 9 decembrie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Victor Constantinescu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Zgură (UPB), Prof.univ.dr.ing. Garabet Kumbetlian (UOC), Prof.univ.dr.ing. Traian Canta (UTC-N).
 1. BOTA V. Octavian Ioan. Conlucrarea arcelor şi cadrelor din beton armat cu terenul de fundaţie, considerând dezvoltarea simultană a deformaţiilor elastice şi vâscos-plastice. 9 martie 1973. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Conf.univ.dr.ing. Viorel Pop (IPC), Prof.univ.dr.ing. Igor Tertea (IPC), Prof.univ.dr.ing. Mircea Soare (ICB), Prof.univ.dr.ing. Marin Păunescu (IPT).
 1. BOTHA V. Liviu. Cercetări privind calitatea dispersiei pseudoaliajului Ag-CdO sinterizat, în funcţie de tehnologia de elaborare. 29 iunie 1970. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Conf.univ.dr.ing. Marius Protopopescu (IPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC), Dr.ing. Lidia Drăgan (Uz. NEFERAL Bucureşti).
 1. BRAD A. Stelian. Contribuţii la dezvoltarea competitivă a structurilor mecanice specifice roboţilor industriali. 21 ianuarie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Engelbert Westkämper (Fraunhofer-Institut fuer Produktionstechnik und Automatisierung IPA-Stuttgart). Acad.Prof.univ.dr.ing. Radu Voinea (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ion Simionescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Plitea (UTC-N).
 1. Brad Remus Ovidiu. Tehnici de procesare a mişcării norilor din secvenţe de imagini satelit. 30 mai 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Alfred Leţia. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Mihail Abrudean (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Petrescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Jurcă (UPT), Conf.univ.dr.ing. Tudor Mureşan (UTC-N).
 1. BRÂNDUŞAN I. Liviu. Contribuţii la perfecţionarea tehnologiei de obţinere a materialelor poroase sinterizate. 19 decembrie 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Aurel Breştin (UPT), Prof.univ.dr.ing. Sever Şontea (UCr.), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Maniu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (UTC-N).
 1. BRATU Corneliu Alexandru. Contribuţii la îmbunătăţirea prelucrării de netezire a alezajelor de mare precizie şi calitate a suprafeţelor. 9 octombrie 1982. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Sagyebo Francisc (IPC), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB), Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (IPC).
 1. BREAZ Radu Eugen. Cercetări şi contribuţii privind evaluarea preciziei maşinilor-unelte şi tehnici de compensare a erorilor. 26 martie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Liviu Morar. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Lazea (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Sergiu Chiriacescu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Dan-Maniu Duşe (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Vasile Fetche (ULBS).
 1. BREAZU Macarie. Contribuţii la dezvoltarea metodelor de compresie a datelor. 28 octombrie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Vlaicu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraş (UTI), Prof.univ.dr.ing. Ioan Naforniţă (UPT), Prof.univ.dr.ing. Daniel Volovici (ULBS).
 1. BREZEANU L. Ligia Cristina. Studiul asamblărilor filetate de etanşare. 7 iulie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Păstrav. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Iosif Hajdu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş (UPMTgM), Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Babeu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Vasile Năstăsescu (ATM), Prof.univ.dr.ing. Lucia Miron (UTC-N).
 1. BRIŞAN I. Cornel Mircea. Contribuţii la cercetarea, modelarea şi simularea roboţilor bipezi. 7 aprilie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Székely Imre (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Dan Perju (UPT), Prof.univ.dr.ing. Iulian Popescu (UCr), Prof.univ.dr.med. Nicu Ghergulescu (UMF - C-N).

 1. Yüklə 0,58 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə