Academia de ştiinţe tehnice din românia asociaţia româNĂ de tribologie


SPONSORI ŞI SUSŢINĂTORI ROTRIB ’03Yüklə 379,59 Kb.
səhifə2/5
tarix01.11.2017
ölçüsü379,59 Kb.
1   2   3   4   5

SPONSORI ŞI SUSŢINĂTORI ROTRIB ’03

SC ISPAT SIDEX SA GALAŢI

IATSA GALAŢI

SC MENAROM GALAŢI

ICMRS GALAŢI

SC GERMANISCHER LLOYD ROMANIA SRL

SC PHOENIX SA BRĂILA


CERTASIG


CEPROINV FOCŞANI

SC RULEXIM SUCEAVA

BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE

ICEPRONAV GALAŢI

UZINSIDER ENGINEERING SA GALAŢI

SC GALFINBAND SA GALATI

SC F&F INTERNAŢIONAL GHEORGHIENI

PREFECTURA GALAŢI

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

PRIMĂRIA GALAŢI

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE GALAŢI

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA

Sponsoring
Supporting
Exhibition
-38-


24 Sept 2003

Wednesday

Miercuri


Morning

DimineaţaOpening &

Session

O-P


0930 – 1030 Opening of ROTRIB ’03 Conference

Deschiderea conferinţei ROTRIB ‘03
1030 – 1100 Break / Pauză


Session: Plenary Lectures / Prelegeri plenare

Chairman: V.N. Constantinescu, Romanian Academy
1100 – 1300 D. PAVELESCU

Honorary President of Romanian Tribology Association

The Romanian Tribology evolution in the 1950 –2003 period

Evoluţia tribologiei române în perioada 1950 - 2003


J. FRÊNE

Universite de Poitiers, Laboratoire de Mecanique des Solides, France

La tribologie de l’antiquité a nos jours

Tribologia din antichitate până în zilele noastre


E. N. DIACONESCU

University “Ştefan cel Mare” of Suceava, RomaniaHertz’s theory revised

Teoria lui Hertz revizuită


M. D. PASCOVICI, T. CICONE

University “Politehnica” of Bucharest, RomaniaA correlation between velocity and temperature profiles

across the film, for non-isoviscous Couette flow

O corelaţie între distribuţiille vitezei şi temperaturii în

grosimea peliculei, pentru curgerea non-isovâscoasă Couette
S. CREŢU1, E. ANTALUCA1, O. CREŢU2

1Technical University ”Gh. Asachi” of Iaşi, Romania

2Tribo-Consulting, Olympia, USA

The study of non-Hertzian concentrated contacts

by a GC-DFFT technique

Studiul contactelor ne-hertziene concentrate prin tehnica

GC-DFFT

I. CRUDU


University “Dunărea de Jos” of Galati, Romania

Superficial layer as basis for tribological processes modeling

Stratul superficial ca bază în modelarea proceselor tribologice

1300 – 1500 Lunch Break / Pauză de prânz

-3-


24 Sept 2003

Wednesday

Miercuri


Afternoon

După-amiazăSession

A1
Session:

Chairmen:Tribological characterisation of materials

M. CLERICO, DIASP Politecnico di Torino, TORINO, ITALY

C. P. LUNGU, National Institute for Lasers, Plasma and Radiation

Physics Bucharest, Romania1500 – 1630 L. CĂPITANU, A. IAROVICI, J. ONIŞORU

Institute of Solid Mechanics, Bucharest, Romania

On polyamide and polycarbonate composite materials

behaviour under dry friction

Asupra comportarii în regim de frecare uscată a unor materiale

compozite, pe bază de poliamidă şi policarbonat
D. BIRO

University “Petru Maior” of Târgu-Mureş, RomaniaOpportunities of compound thin films as tribological coatings

Oportunităţi în dezvoltarea filmelor compund subţiri, ca

acoperiri tribologice
A. C. DRUMEANU, N. N. ANTONESCU, I. NAE

“Petroleum-Gas” University of Ploiesti, Romania


The dry friction regime parameters influence on the

tribo-thermal fatigue durability of the 0.43C-1.5Mn-0.25Cr steel


Influenţa parametrilor regimului de frecare uscată asupra

durabilităţii la oboseală tribo-termică a oţelului 0.43C-1.5Mn-0.25Cr


O. BRATCU, C. SPÂNU

University "Dunărea de Jos" of Galati, RomaniaContributions to state concept definition for material characterization in sliding tribosystems

Contribuţii la definirea conceptului de stare la caracterizarea materialului pentru tribosistemele de alunecare

1630 – 1730 Poster session / Sesiunea postere

-4-


Supporting / Suport

ICEPRONAV is member of

ICE Holdings Limited

(INTERNATIONAL

CONTRACT ENGINEERING)– U.K.BVQI awarded the Certificate of Approval to ICEPRONAV for

ISO 9001:2000






Supporting / Suport

-37-


25 Sept 2003

Friday

Vineri


Morning

DimineaţăSession

F2
Session:

Chairmen:Designing by tribological criteria

V. I. CONSTANTIN, University "Dunărea de Jos", Galati, Romania

M. HAPENCIUC, University "Dunărea de Jos", Galati, Romania

900 – 1030 A. IAROVICI, L. CĂPITANU, M. BAUBEC, J. ONIŞORU

Institute of Solid Mechanics, Bucharest, Romania

Spherical joints with ball. Stresses and displacement analysis

Articulaţii sferice cu bile. Analiza tensiunilor şi a deplasărilori

V. FERNEGEL, M. BALEKICS

University “Politehnica” of Timisoara, RomaniaEnhanced algorithm for the calculation of mechanical

frontal seals

Algoritm îmbunatatit pentru calculul etansarilor mecanice frontale

1030 - 1130 General Assembly of ART (Romanian Association of Tribology) members / Adunarea generală a membrilor ART (Asociaţia Română de Tribologie)

1200 - 1800 Trip on Danube & lunch / Croazieră pe Dunăre şi prânz

1730 - 1800 Closing session / Sesiunea de închidere

1930 Dinner
Sponsor


Str. EROILOR nr. 1, 6100, BRAILA

TEL. +40 239 610835, FAX. +40 239 610834

PROIECTARE, EXECUTIE,

MONTAJ UTILAJ METALURGIC


-36-


24 Sept 2003

Wednesday

Miercuri


Afternoon

După-amiazăSession

D1
Session:

Chairmen:Lubricants and lubrication

V. N. CONSTANTINESCU, Romanian Academy

J. FRÊNE, Université de Poitiers, LMS

1500 – 1630 A. PREDESCU

University “Politehnica” of Bucharest, Romania

New aspects concerning the thermal behaviour

of a viscous coupling

Noi aspecte referitoare la comportarea termică a cuplajului vâscos


D.N. OLARU1, P. LORENZ2, D.RUDY3, GH. PRISĂCARU1,

D. ANTALUCA11Technical University ‘Gh. Asachi’ of Iasi, Romania,

2Hochschule fur Technik und Wirtshaft des Saarlandes, Saarbrucken, Germany,

3INA Lineartechnik OHG, Hamburg, Germany

Friction in the Circular – Arc Grooves Linear Rolling Guidance

System

Frecarea în canalele arc - circulare ale sistemelor de ghidare cu rostogolire liniară


A. V. RADULESCU1, P. IOANID2, I. RADULESCU2

1University “Politehnica” of Bucharest, Romania

2S.C. I.C.T.C.M. S.A. Bucharest, Romania

Virtual instrumentation laboratory for the simulation and the

optimisation of the non-newtonian fluids flow processus

Laborator de instrumentaţie virtuală pentru simularea proceselor

de curgere caracteristice fluidelor nenewtoniene
N. DIACONU, L. TOMESCU, M. RÎPĂ, I.G. BÎRSAN

University “Dunărea de Jos” of Galaţi, RomaniaInfluence of commanding parameters on the surface

quality for roller-roller tribomodel

Influenţa parametrilor de comandă asupra calităţii suprafeţei la

tribomodelul rolă – rolă

1630 – 1730 Poster session / Sesiunea postere


-5-


24 Sept 2003

Wednesday

Miercuri


Afternoon

După-amiazăSession

E1
Session:

Chairmen:Phenomena and processes in tribolayers

E. N. DIACONESCU, University “Ştefan cel Mare” of Suceava, RO

E. ASSENOVA, The Society of Bulgarian Tribologists, Sofia, Bulgaria

1500 – 1630 F. ILIE

University “Politehnica” of Bucharest, Romania

Some Aspects Concerning the Thermo Regime in the Condition

of Selective Transfer for the Journal-Show Friction Couple

Aspecte privind regimul termic in condiţiile transferului selectiv la cupla de

frecare pivot - sabot
C. GHEORGHIEŞ

University “Dunărea de Jos” of Galaţi, RomaniaAnalysis of the superficial layer by X-rays difraction

Analiza stratului superficial prin difracţie cu radiaţii X


S. S. ALACI, E. N. DIACONESCU, I. O. MUSCĂ

University “Ştefan cel Mare” of Suceava, Romania

On the stress concentration factor of a circular hole in an elastic plan stretched uniformly at infinity

Asupra factorului de concentrare a tensiunii la o gaură circulară

într-un plan elastic uniform infinit
S. S. ALACI, E. N. DIACONESCU, I. O. MUSCĂ

University “Ştefan cel Mare” of Suceava, RomaniaInteraction between two identical circular holes in an elastic

plan stretched at infinity

Interacţiunea dintre două găuri circulare identice intr-un plan

elastic infinit
1630 – 1730 Poster session
-6-

26 Sept 2003

Friday

Vineri


Morning

DimineaţăSession

G4
Session:

Chairmen:Tribological aspects in technological processes

N. N. ANTONESCU, “Petroleum-Gas” University, Ploiesti, Romania

A. C. DRUMEANU, “Petroleum-Gas” University, Ploiesti, Romania

900 – 1030 G. F. STOICA

University “Politehnica” of Bucharest, Romania

Tool electrode wear in the open system electro discharge

machining (EDM)

Uzura electrodului sculă în sistemul deschis de prelucrare prin

descarcare electrică

C. ZAHARIA1, I. CRUDU21ISPAT SIDEX Galaţi, Romania

2University "Dunărea de Jos" of Galati, Romania

Study and researches regarding the lubrication and cooling

during the hot strip milling

Studii şi cercetări privind ungerea şi răcirea la laminarea

benzilor late la cald
E. MIHAI, A. EPUREANU

1ISPAT SIDEX Galaţi, Romania

2University "Dunărea de Jos" of Galati, Romania

Researches regarding the wear of belt conveyer

Cercetări privind uzura transportoarelor cu bandă


D. A. DAVIDESCU

Technical Construction University of Bucharest, RomaniaFractal and non-fractal roughness of some steel surfaces

differently machined

Rugozităţi fractale şi non-fractale ale unor suprafeţe de oţel

diferit prelucrate

1030 - 1130 General Assembly of ART (Romanian Association of Tribology) members / Adunarea generală a membrilor ART (Asociaţia Română de Tribologie)

1200 - 1800 Trip on Danube & lunch / Croazieră pe Dunăre şi prânz

1730 - 1800 Closing session / Sesiunea de închidere

1930 Dinner

-35-


26 Sept 2003

Friday

Vineri


Morning

DimineaţăSession

C3
Session:

Chairmen:Wear in industrial tribosystems

GH. GRIGORAŞ, Technical University “Gh. Asachi” of Iaşi, Romania

C. RACOCEA, Technical University “Gh. Asachi” of Iaşi, Romania


900 – 1030 R. A. ASHRAFOV1, E. G. HASHIMOV2

Azerbaijan Higher Military School, Baku, Azerbaijan

Research on process of increasing the hard wearing of the

rubbing parts of the machine detailes

Cercetare asupra procesului de creştere a rezistenţei la uzură a

pieselor din cauciuc ale organelor de maşini

A. DONIGAUniversity "Dunărea de Jos" of Galati, Romania

Study on the mechanical systems wear types

of the hot strip rolling line

Studiu privind formele de uzura a sistemelor mecanice care compun

o linie de laminare a benzilor la cald

M. NICOLAU, D.V. OLARU, V. PANAITEUniversity "Dunărea de Jos" of Galati, Romania

Theoretical model for the occurence of pitting wear

Model teoretic de apariţie a uzurii de ciupitură


L. MARTON

S.C. Mecatex SRL, Gheorghieni, RomaniaStudy of the damage types for bronze bells

Studiul formelor de distrugere a clopotelor din bronz

1030 - 1130 General Assembly of ART (Romanian Association of Tribology) members / Adunarea generală a membrilor ART (Asociaţia Română de Tribologie)

1200 - 1800 Trip on Danube & lunch / Croazieră pe Dunăre şi prânz

1730 - 1800 Closing session / Sesiunea de închidere

1930 Dinner


-34-

Sponsor


Sponsor
-7-


24 Sept 2003

Wednesday

Miercuri


Afternoon

După-amiazăSession

P
Session:


POSTERS / Postere

All topics / Toate tematicile1630 – 1730 C. TEIŞANU1, A. TUDOR2, ŞT. GHEORGHE1, I. CIUPITU11University of Craiova, Romania

2 “Politehnica” University of Bucharest, Romania

Tribological features of PM iron-copper based materials

Caracteristici tribologice ale materialelor PM pe bază de fier şi cupru

V.SHYROKOV, V. PANASYUK, A. MAKSYMUK, C.VASYLIV

Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS, UkrainePrediction of wear-resistant thin diffusive coatings

Predicţia acoperirilor subţiri prin difuzie, rezistente la uzură


H. LOUIS1, V.P. STAVROV2, V.V. STAVROV2,

A.I. STOLYAROV2, V.M. TKACHOV21University of Hannover, Germany

2Belorussian State Technological University, Minsk, Belarus

Yüklə 379,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə