Academia de studii economiceYüklə 404 Kb.
səhifə1/6
tarix23.11.2017
ölçüsü404 Kb.
#32647
  1   2   3   4   5   6

DEFINITII ALE ANTREPRENORIATULUI:

 • Crearea de noi afaceri de către indivizi şi grupuri mici de indivizi.

 • Identificarea şi valorificarea oportunităţii.

Antreprenoriatul presupune demararea şi dezvoltarea unor afaceri profitabile, furnizarea unui nou produs sau serviciu şi intenţia de a crea valoare unei persoane sau grup restrâns de parteneri.

Antreprenoriatul este „un proces de creare a ceva diferit, care are valoare, prin alocarea timpului şi efortului necesare, prin asumarea riscurilor financiare, psihologice şi sociale asociate şi obţinerea de recompense monetare şi a satisfacţiei personale”.

Antreprenoriatul consta in: „crearea şi managementul unor noi afaceri, afaceri mici şi a afacerilor de familie. (Academia de Management a S.U.A.)

Activitatea antreprenorială este un „proces care se derulează în diferite medii şi amplasamente de afaceri, ce cauzează schimbări în sistemul economic, prin inovări realizate de persoane care generează sau răspund oportunităţilor economice, creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru societate”. (Muzyca)

Antreprenoriatul constă în „urmărirea unei oportunităţi, abordarea şi efectuarea de schimbări rapide, adoptarea de decizii multifazice, utilizarea resurselor altor persoane, dirijarea de relaţii şi reţele umane şi recompensarea iniţiatorilor pentru valoarea nou creată”. (Stevenson)
Asertiuni FALSE despre antreprenoriat:


  • Succesul în domeniul antreprenoriatului echivalează cu o idee deosebită;

  • Antreprenoriatul este facil;

  • Antreprenoriatul este un joc riscant;

  • Antreprenoriatul se regăseşte doar în micile afaceri;

  • Firmele antreprenoriale sunt totuna cu micile afaceri;


Teme comune în definirea antreprenoriatului


ANTREPRENORIATDefinire prin:_________________________________________________


ÎNTREPRINZĂTOR

INOVARE

ORGANIZARE

CREAREA VALORII

PROFIT SAU NONPROFIT

CREŞTERE

UNICITATE

PROCES

Sursa: Coutler, M. – „Entrepreneurship in Action”, Prentuice Hall, New Jersey, 2000, p. 4


IMM – întrep micro, mici şi mijlocii + mari

Criterii de identificare: nr de angajaţi: macro 1-9

mici 10 – 49

mijlocii 50 - 249

Informaţie: de stat; de reglare

Antreprenoriat – profitabil

– nonprofitabil

Intreprenoriat – manifestarea spiritului întreprinzător în cadrul marilor întrep.

Lider – antrenează, generează efect de sinergie (ceva în plus în echipă), iniţiativă, colaborare, influenţează

Managerul – conduce, gestionar

Planul de afaceri – mijloc de automăsurare a viabilităţii şi profitabilităţii

Scopul elaborării planului de afaceri: obţinerea de credite de la bancă; a atrage un investitor

IMM: AGA, CA consiliu de ad-ţie: SNC, SRL, SCS 80% ≤ 50 asociaţi; SCA, SA ≥ 5 acţionari

Structura planului de afaceri: scopul; limitele; obiectivele cantitative; opţiunile de afaceri; consecinţele estimate; analiză risc; formularea strategiei

Dimensiunea planului de afaceri: - sumar 10-20; complet 20-50; detaliat min 50

Capital minim pt înfiinţarea unui SRL 56 €

Plan de afacere: motivaţia; în ce a constat; strategie; grad de risc; provocarea

Funcţiile managementului: previziunea; organizare; coordonare; antrenare; control-evaluare

Funcţiile întreprinderii: comercială (aprov., transp., desfacere); de personal; producţie; financiar contabilă; cercetare-dezvoltare; marketing

Organizări: procentuale; structurare


ACCEPŢIUNI ALE CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR


 • o persoană care îşi asumă riscuri şi incertitudini (Cantillon, Thunen, Mangoldd, Mill, Houwley, Knight, Mises, Cole, Shackle)

 • un inovator (Bandeau, Bentham, Thunen, Schomoller, Sombart, Weber, Schumpeter)

 • un decident (Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Walker, Dynes, Mises, Shackle, Cole, Kirzner, Schultz)

 • un furnizor de capital financiar (Smith, Turgot, Ricardo, Bohm-Bawerk, Edgeworth, Pigou, Mises)

 • un lider (Say, Walker, Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter)

 • un manager (Say, Mill, Marshall, Menger)

 • un organizator sau coordonator de resurse economice (Wieser, Schomoller, Sombart, Weber, Schumpeter, Clark)

 • un proprietar de firmă (Wieser, Pigou)

 • un utilizator al factorilor de producţie (Walker, Wieser, Keynes)

 • un contractant (Bertham)

 • un arbitru (Cantillon, Kirzner)

 • persoană care alocă resurse pentru utilizări alternative (Kirzner, Schultz, Herbert, Kink)

 • persoană care imaginează, dezvoltă şi concretizează viziuni (Fillion)

CARACTERISTICILE ÎNTREPRINZĂTORULUI TIPIC DIN UE • Bărbat

 • 35 de ani

 • antecedente:

  • muncitor calificat

  • poziţie managerială medie într-un alt IMM

 • obiective:

  • autorealizare

  • independenţă

 • factori de succes:

  • experienţă managerială

  • motivare pozitivă

  • disponibilitate pentru implicarea în reţele.

MEDIUL ANTREPRENORIAL:

 1. ) REAL – caracteristici:

  1. Turbulenţa contextuală

  2. Evoluţia rapidă a oportunităţilor de afaceri

  3. Amplificarea incertitudinilor.

Categorii de medii reale:

 • mediu antreprenorial defavorizant

 • mediu antreprenorial permisiv

 • mediu antreprenorial favorizant

 1. ) PERCEPUT – dublă dimensiune:

  1. Dimensiunea cognitivă

  2. Dimensiunea afectivă

Gruparea şcolilor în domeniul antreprenoriatului

ŞCOALA

TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE

CONŢINUT

IPOTEZE

ABILITĂŢI ŞI COMPORTAMENTE

SITUAŢIILE ÎN CARE SE MANIFESTĂ

Personalităţilor antreprenoriale

performanţele antreprenoriale

Întreprinzătorul posedă trăsături, intuiţie şi instincte înnăscute

Fără asemenea talente întreprinzătorul ar fi o persoană normală

Intuiţie, vigoare, energie, insistenţă şi autoapreciere ridicate

Înfiinţarea firmei

Caracteristici-lor psihologice

Fondatori de organizaţii, cu capacitatea mare de control a resurselor

Întreprinzătorii posedă atitudini şi valori unice, care reprezintă forţa lor motrice

Comportamentul rezultat din dorinta de a satisface nevoile specifice

Valori personale, asumarea de riscuri, nevoia de rezultate

Înfiinţarea firmei

Clasică

Persoane care realizează inovaţii asumându-şi riscuri

Caracteristică este motivarea puternica

Mai important este să realizeze şi nu să posede

Spirit cercetător, creativitate şi capacitatea de inovaţie

Înfiinţarea firmei şi primele faze ale dezvoltării

Managerială

Oportunităţi economice, capacitatea de a-şi asuma riscuri.

Organizatori ai activităţilor economice, şi pot să organizeze şi să dirijeze

Întreprinzătorii pot fi formaţi să se dezvolte şi în domeniul managementului

Organizarea domeniilor, capitalizarea firmei şi bugetare a afacerii

Fazele de creştere timpurie şi de maturitate ale firmei

Leadershipului

“Arhitect social” axat pe promovarea şi protecţia valorilor

Întreprinzătorii sunt lideri si au abilitatea de a-şi adapta stilul la nevoile persoanelor

Realizarea scopurilor depinde si de alţii

Abilităţi de motivare şi direcţionare a altor persoane

Fazele de creştere timpurie şi de maturitate ale firmei

Intraprenorială

Persoane care se reunesc în cadrul unei organizaţii pentru a promova inovarea

Valorificarea abilităţilor în cadrul unei organizaţii prin dezvoltarea de unităţi autonome

Organizaţiile trebuie să incurajeze intraprenoriatul transformând managerii în întreprinzători

Abilităţi de sesizare a oportunităţilor şi de eficientizare a deciziilor

Fazele de maturitate şi de “schimbare” ale firmei

INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII SPECIFICE IMM


 • Componentele administraţiei publice având atribuţii privind sectorul IMM-urilor:

  • Guvernul - Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC);

  • Administraţia locală;

  • Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională (ANDR);

  • Agenţiile de dezvoltare regionale.

 • Organizaţii nonguvernamentale cu preocupări de bază în domeniul IMM-urilor:

 • Asociaţii de IMM-uri:

  • Naţionale - Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR);

  • Locale

 • Filialele locale ale organizaţiilor naţionale independente;

 • Camere de comerţ şi industrie;

 • Centre pentru dezvoltarea IMM-urilor;

 • Incubatoare de afaceri;

 • Societăţi specializate de consultanţă - Centrele pentru Afaceri şi Management de la Târgu Mureş şi Bucureşti cu asistenţă tehnică şi financiară din partea British Know-How Fund; Centrele de consultanţă în afaceri de la Sibiu, Arad, Timişoara, Târgovişte cu asistenţă tehnică şi financiară din partea Guvernului Germaniei; Centrul Româno - American pentru Excelenţă în afaceri - Bucureşti (program al Universităţii Politehnice Bucureşti - USAID).

 • Societăţi financiare.


COSTUL ÎN EURO SI TIMPUL MEDIU NECESAR ÎNFIINŢĂRII UNUI S.R.L. ÎN DIFERITE ŢĂRI


ŢARA

COST (euro)

TIMP (săptămâni)

JAPONIA

4000

3

EU (8)

1600

11

USA

500

1,5

FRANŢA

3400

6

ITALIA

2200

10

ISLANDA

1500

1

GERMANIA

1400

16

SUEDIA

1130

3

OLANDA

1000

12

ANGLIA

420

1

AUSTRALIA

340

1

SPANIA

330

24

IRLANDA

250

1


CAPITAL MINIM PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI S.R.L. ÎN DIFERITE ŢĂRI


ŢARA

CAPITAL (euro)


JAPONIA

20000
ITALIA

10000

EU (12)

11500
FRANŢA

8000

U.S.A.

0
ISLANDA

6150

GERMANIA

25000
SPANIA

3000

OLANDA

19000
FINLANDA

2500

BELGIA

18600
IRLANDA

2

GRECIA

18500
ANGLIA

0

AUSTRIA

18200
AUSTRALIA

0

SUEDIA

12000
ROMÂNIA

56
OPORTUNITATEA ECONOMICĂ

= o dorită stare viitoare, diferită de cea prezentă şi concomitent o credinţă a unei persoane (întreprinzătorul) că este posibilă realizarea sa cu succes. (H.Stevenson)
= necesitate şi/sau cerere potenţială de un produs sau serviciu, într-un anumit context, care prin identificare, luare în considerare şi satisfacere printr-un proces economic de către o persoană sau grup de persoane, poate genera profit în viitor. (O. Nicolescu)
Dimensiuni ale oportunităţii economice:

 • Economică

 • Psihologică

 • Contextuală

 • Prospectivă

SURSE DE OPORTUNITĂŢI:

 • Comerciale

 • Ştiinţifice

 • Tehnice

 • Juridice

 • Fiscale

 • Bancare

 • Informaţionale

 • Educaţionale

 • Manageriale
NR.

CATEGORII DE OPORTUNITĂŢI

1.

Operaţionalizarea unei invenţii

2.

Desprinderea sau separarea dintr-un produs sau serviciu existent

3.

Transformarea uni hobby într-o afacere

4.

Conştientizarea existenţei unui anumit client

5.

Descoperirea unei necesităţi a pieţei nesatisfăcute

6.

Dezvoltarea unor activităţi realizate în afara orelor de program de muncă

7.

Şansa de a întâlni şi recunoaşte o oportunitate de afaceri viabilă

8.

Expertiza sau competenţa profesională proprie


Yüklə 404 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə