Act constitutiv înscris unic- al Societăţii Comerciale socot s. AYüklə 247,9 Kb.
səhifə2/3
tarix30.01.2018
ölçüsü247,9 Kb.
1   2   3

0141 Creşterea bovinelor de lapte


0142 Creşterea altor bovine

0143 Creşterea cailor si a altor cabaline


0145 Creşterea ovinelor si caprinelor


0146 Creşterea porcinelor .

0147 Creşterea pasărilor

0149 Creşterea altor animale

0150 Activităţi in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor)

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetala

0163 Activităţi după recoltare

0164 Pregătirea seminţelor in vederea insamantarii

0210 Silvicultura si alte activităţi forestiere

0220 Exploatare forestiera

0230 Colectarea plantelor si fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii

0311 Pescuitul maritim

0312 Pescuitul in ape dulci

0321 Acvacultura maritima

0322 Acvacultura in ape dulci

0811 Extracţia pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 Extracţia pietrişului si nisipului; extracţia argilei si caolinului

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut si gazelor naturale

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041 Fabricarea uleiurilor si grăsimilor

1061 Fabricarea produselor de morarit

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1105 Fabricarea berii

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale si alte ape îmbuteliate

1320 Producţia de ţesături

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1420 Fabricarea articolelor din blana

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor

1610 Tăierea si rindeluirea lemnului

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale

împletite

1820 Reproducerea înregistrărilor

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, ţie baza

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor si a altor produse pentru construcţii, din argila arsa

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2370 Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

2433 Producţia de profite obţinute la rece

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare

2511 Fabricarea de construcţii metalice si părţi componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uşi si ferestre din metal

2521 Producţia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrala

2529 Producţia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2811 Fabricarea de motoare st turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie st construcţii

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea maşinilor.

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea maşinilor si echipamentelor industriale

3530 Furnizarea de abur si aer condiţionat

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii a cailor ferate de suprafaţa si subterane

4213 Costructia de poduri si tuneluri

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicaţii

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii

4321 Lucrări de Instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de incalzire si de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrări de pardosire si placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4391 Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4511 Comerţ cu autoturisme si autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519 Comerţ cu alte autovehicule

4520 întreţinerea si repararea autovehiculelor

4531 Comerţ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540 Comerţ cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreţinerea si repararea motocicletelor

4611 intermedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri in comerţul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii

4614 Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri in comerţul cu mobila, articole de menaj si de fierărie

4616 Intermedieri in comerţul cu textile, confecţii din blana , încălţăminte si articole din piele

4617 Intermedieri in comerţul cu produse alimentare, băuturi si tutun

4622 Comerţ cu ridicata al florilor si al plantelor

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii si produselor din carne

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluşte

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei si încălţămintei

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de întreţinere

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comerţ cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicaţii

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte

4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera si construcţii

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4666 Cornert cu ridicata al altor maşini si echipamente de birou

4669 Cornert cu ridicata al altor maşini si echipamente

4671 Cornert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii si echipamentelor sanitare

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare si de încălzire

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 Cornert cu ridicata al altor produse intermediare

4711 Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, ni articolelor din sfida si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comerţ cu amănuntul al covoareior, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, in magazine specializate

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetane, m magazine specializate


 1. Comerţ cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video in magazine specializate

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5510 Hoteluri si alte facilitaţi de cazare similare

5520 Facilitaţi de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a,

5630 Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activităţi de consultanta in tehnologia informaţiei

6203 Activităţi de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităţi conexe

7021 Activităţi de consultanta in domeniul relaţiilor publice si al comunicării

7022 Activităţi de consultanta pentru afaceri si management

7111 Activităţi de arhitectura

7112 Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7320 Activităţi de studiere a pieţei si de sondare a opiniei publice

7430 Activităţi de traducere scrisa si orala (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice si tehnice n,ca.

7711 Activităţi de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere uşoare

7712 Activităţi de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activităţi de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente pentru construcţii

7734 Activităţi de inchiriere si leasing cu maşini si echipnmonte ele transport pe opa

7739 Activităţi de închiriere si leasing cu oiţe maşini, echipamente si Ixmuri tangibile n.c.a,

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de munca

7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 Servicii de furnizare si management a forţei de munca

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioara a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini si utilaje industriale

8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.

8130 Activităţi de întreţinere peisagistica

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităţi specializate de secretariat

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8510 învăţământ preşcolar

8520 învăţământ primar

8532 învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8551 învăţământ in domeniul sportiv si recreaţional

8552 învăţământ m domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.8560 Activităţi de servicii suport pentru invatamant

 1. Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

precum si operaţii de derocare cu explozivi si operatiuni de import-export si reexport, cu orice fel de mărfuri, neprohibite de lege, aflate in circuitul civil si care nu sunt monopol al statului, in condiţiile respectarii legislaţiei in vigoare. Este posibila derularea oricărui tip de operaţiune de import-export folosind instrumentele permise de lege, inclusiv operaţiuni in contrapartida, barter, swap, buy-back, lohn, leasing si altele de acest tip, precum si servicii de comerţ exterior, toate realizabile in nume propriu sau ca intermediar.

2.2. Activităţile enunţate la alineatul precedent se vor realiza impreuna sau separat, in oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, in conformitate cu reglementările legale existente.

2.3. Activităţile prevăzute in obiectul societăţii vor respecta cernitele legale de desfăşurare si, după caz, prohibiţiile permanente sau temporare in domeniile specifice. Se menţionează expres ca activităţile care se includ in obiectul de activitate si care necesita autorizări, avizări, licenţe sau brevete prealabile, se vor desfăşura numai după obţinerea acestora; administratorii se obliga sa obţină avizele si autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de activitate.

2.4. Societatea va putea desfăşura orice alta activitate comerciala, financiara, civila, mobiliara sau imobilara, legata direct sau indirect de obiectul de activitate, complet sau parţiala asociata acestuia, precum si orice activitate de acest tip care susţine si promovează îndeplinirea obiectului de activitate. Societatea isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in condiţiile prevăzute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislaţiei in vigoare.

2.5. Societatea va putea înfiinţa filiale, sucursale sau reprezentante, in România sau in străinătate, in conformitate cu legea si actul constitutiv, precum si cu respectarea legislaţiei de profil a locului.

2.6. Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atât in România, cat si in străinătate, precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice condiţii, cu respectarea legislaţiei locului

2.7. In derularea activităţii societatea isi va putea investi orice bunuri disponibile in proprietăţi sau valori personale, va putea face investiţii de capital, plasamente la banci, la fonduri de investiţii, precum si pe piaţa valorilor mobiliare. Societatea va putea sa acţioneze ca un garant, pentru sine sau terţi, punând in acest scop in garanţie (ipoteca, gaj, altele similare) bunurile sale, imobilizări corporale, necorporale, mijloace fixe sau obiecte de inventar, după cum activitatea o va cere. Se va proceda in aceste cazuri in conformitate cu cerinţele legii si ale actului constitutiv.
CAPITOLUL 3

CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE.
3.1.Capitalul social subscris este de 3.030.062,50 (treimilioanetreizecimiisaizecisidoileisicincizecibani) RON. Capitalul social subscris este vărsat în întregime de către acţionari.

3.2.(1)Capitalul social este divizat în 1.212.025 (unmiliondouasutedoisprezecemiidouazecisicinci) acţiuni în valoare nominală de 2,50 (doileisicincizecibani) RON fiecare.

(2) Acţiunile societăţii sunt nominative, dematerializate si tranzacţionale pe o piaţa organizata, fiind înregistrate in registrul acţionarilor. Acţiunile sunt de valoare egala si acorda drepturi egale acţionarilor pentru fiecare acţiune.

(3) Societatea tine evidenta acţiunilor sale in Registrul Acţionarilor. La data prezentei ediţii a actului constitutiv evidenta acţiunilor si a acţionarilor este gestionata, in conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile, de către Registrul Acţionarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti.

3.3. Aportul acţionarilor la formarea capitalului social şi participaţia fiecărui acţionar se prezintă astfel:


 • Alţi acţionari deţin 681.145 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 1.702.862,5 lei, reprezentând 56,20 % din capitalul social;

 • Asociaţia Socot PAS Târgu Mureş deţine 269.417 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 673.542,5 lei, reprezentând 22,23 % din capitalul social;

 • Dl. Popa Eugen Laurean deţine 261.463 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 653.657,5 lei, reprezentând 21,57 % din capitalul social.

3.4. Reducerea sau majorarea capitalului social: Capitalul social al societăţii poate fi redus sau mărit, in formele si din sursele legal admise, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, in condiţiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de lege si de actul constitutiv. Daca se constata o micşorare a capitalului social, acesta va trebui redus pana la limita legal admisa sau reîntregit, mai înainte de a se putea face orice repartizare sau distribuire de profit.

3.5. Regimul juridic al acţiunilor societăţii este cel prevăzut de legislaţia aplicabila, precum si de actul constitutiv. Societatea va putea dobândi propriile sale acţiuni si acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor cu votul acţionarilor care reprezintă doua treimi din capitalul social.

3.6. Drepturi si obligaţii decurgând din acţiuni:

(1) Fiecare acţiune subscrisa si vărsata de acţionari conferă acestora:

- dreptul la un vot in adunarea generala a acţionarilor; exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta;

- dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societăţii;

- dreptul de a participa la distribuirea profitului proporţional cu numărul de acţiuni subscrise si vărsate, conform prevederilor actului constitutiv si dispoziţiilor legale in vigoare; valoarea dividendului este stabilita de adunarea generala a acţionarilor;

(2) Drepturile si obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(3) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni. Când o acţiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atât timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. De asemenea, când o acţiune la purtător aparţine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun. Atât timp cat o acţiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

(4) Deţinerea de acţiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(5) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund pana la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra partii din dividendele societăţii ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generala a acţionarilor sau a cotei părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii efectuate in condiţiile legii si actului constitutiv. Creditorii acţionarilor pot totuşi popri, in timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni acestor acţionari, dar numai in condiţiile de cesionare a acţiunilor prevăzute de lege si de actul constitutiv.3.7. Cesiunea acţiunilor: Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piaţa reglementata se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital. In ceea ce priveşte acţiunile actualmente deţinute de către Asociaţia P.A.S. SOCOT, in distribuirea acestora către persoanele îndreptăţite se va tine totodată cont de prevederile legislaţiei privatizării incluse in actele constitutive (contract si statut) redactate in baza hotărârii AGAE din 17.01.1997, aplicarea acestora fiind efectuata in măsura in care nu contravine legislatiei societăţilor comerciale si celei a pieţei de capital, aplicabile societăţii. În caz de deces al acţionarului, proprietatea asupra acţiunii trece asupra moştenitorilor legal recunoscuţi.
CAPITOLUL 4

CONDUCEREA SOCIETĂŢII - ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR
4.1. Adunarea generala a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care deliberează si decide asupra principalelor aspecte ale activităţii, potrivit atributiunilor stabilite de lege si de actul constitutiv. Adunarea generala stabileşte direcţiile si strategiile generale de dezvoltare ale societăţii, stabileşte politica ei economica si sociala. Adunarea generala a acţionarilor este constituita din totalitatea acţionarilor sau reprezentanţilor acestora, proporţional cu cota de participare la capitalul social a fiecăruia.

4.2. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare si extraordinare; ele se vor tine la sediul societăţii sau in locul indicat in convocator.

4.3. Adunarea generala ordinara a acţionarilor se întruneşte cel puţin o data pe an, in cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata sa exercite următoarele atribuţii:

1) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie si de auditorul financiar, precum si sa fixeze dividendul sau alte distribuiri ale profitului;

2) sa aleagă administratorii si auditorul financiar;

3) sa revoce administratorii si auditorul financiar (cu un număr de voturi reprezentând 80,00 % din capitalul social prezent la adunare);

4) sa fixeze anual remuneraţia cuvenita pentru exerciţiul in curs administratorilor si auditorului financiar, conform legii si prevederilor din actul constitutiv; remuneraţiile se vor supune indexărilor aplicate in societate si influentei medii a creşterii salariilor rezultând din negocierile contractului colectiv de munca;

5) sa se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

6) sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, precum si strategia generala a societăţii;

7) sa hotărască cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale cu personalitate juridica ale societăţii; sa hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii;

8) sa aprobe contractele de asociere si participare ale societăţii in alte societăţi, cu parteneri romani sau străini, care depăşesc echivalentul a 10,00 % din capitalul social al societăţii la data respectiva;

9) sa delege Consiliului de administraţie aprobarea participatiilor in alte societăţi comerciale, cu parteneri romani sau străini, a căror valoare nu depăşeşte plafonul de 10,00 % din capitalul social;

10) sa stabilească politica de investiţii a societăţii;

11) sa hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; sa aprobe orice fel de credit financiar acordat de societate;

12) sa stabilească Consiliului de administraţie împuterniciri speciale, peste atribuţiile acordate de lege si de actul constitutiv;

13) sa hotărască cu privire la acţionarea in justiţie a membrilor Consiliului de administraţie, Directorului general sau a auditorului financiar, pentru pagube pricinuite societăţii, precum si sa desemneze persoana împuternicita sa reprezinte societatea intr-un astfel de proces;

14) sa împuternicească Consiliul de administraţie sa acorde comisioane din dividende in limita procentului aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al societăţii pe anul in curs;

15) sa hotărască acordarea unui procent de 5,00 % din dividende membrilor Consiliului de administraţie;

16) sa împuternicească Consiliul de administraţie sa aprobe categoriile de diurne si plafoanele de cazare pentru deplasări in străinătate, pe o perioada de pana la 30 zile, pentru personalul, membrii Consiliului de administraţie si auditorul financiar al societăţii.

4.4. Adunarea generala extraordinara a acţionarilor se întruneşte ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru aspectele mai jos redate, având următoarele atribuţii:

1) toate atribuţiile adunării generale ordinare a acţionarilor; 1. stabilirea imposibilităţii realizării obiectului principal al societăţii;

 2. schimbarea obiectului principal de activitate al societăţii;

 3. schimbarea formei juridice a societăţii;

 4. mutarea sediului societăţii;

6) fuziunea cu alte societăţi;

7) reducerea capitalului social, reîntregirea sau majorarea lui;

8) emisiunea de noi acţiuni si modificarea celor existente;

9) dizolvarea anticipata a societăţii;

10) emisiunea de obligaţiuni;

11) aprobarea sau modificarea actului constitutiv, contractului de societate ori a statutului; 1. declararea falimentului;

 2. numirea lichidatorilor.

4.5. Adunarea generala extraordinara a acţionarilor a delegat Consiliului de administraţie competenta de a modifica sau completa obiectul secundar de activitate al societăţii.

4.6. Validitatea deliberărilor Adunării generale a acţionarilor:

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare a acţionarilor este necesara prezenta acţionarilor care sa deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor anterior enunţate, adunarea se va întruni după o a doua convocare, când poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentata de acţionarii prezenţi

(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare la prima convocare prezenta acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot; iar la convocările următoare, prezenta acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot

4.7. Hotărârile Adunării generale a acţionarilor se pot lua in următoarele condiţii:

(1) Hotărârile menţionate la art. 4.3., punctele 1), 2), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 15) si 16) ale prezentei ediţii a actului constitutiv - se vor adopta cu votul unui număr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social reprezentat in adunarea generala a acţionarilor.

(2) Hotărârile menţionate la art. 4.3. punctul 7) si la art. 4.4. punctele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) - se vor adopta cu votul unul număr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumătate din numărul total de drepturi de vot prezente la adunare.

(3) Alte hotărâri ale adunării generale a acţionarilor, ordinare sau extraordinare, in afara celor menţionate la art. 4.7, punctele (1) si (2) ale prezentului act constitutiv si in afara celor pentru care actul constitutiv prevede expres un anumit cvorum - se iau cu majoritatea simpla a capitalului social al celor prezenţi.4.8. Convocarea adunărilor generale ale acţionarilor:

1) Adunarea generala a acţionarilor va fi convocata de către Preşedintele Consiliului de administraţie sau de vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte.

2) Termenul de întrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) zile de la publicarea convocării.

3) Convocarea Adunării generale extraordinare va fi publicata in Monitorul Oficial si in unul din ziarele răspândite din localitate

4) Convocarea Adunării generale ordinare se va face intr-unul din ziarele răspândite din localitate.

5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

6) Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerii.

7) Daca la prima convocare nu se întruneşte majoritatea necesara, ai doilea termen de convocare a Adunării generale a acţionarilor va fi anunţat cu minimum 8 (opt) zile înainte si se va tine in condiţiile prevăzute la art. 4.6., punctele (1) si (2) al prezentului act constitutiv.

8) Pentru societăţile listate se aplica dispoziţiile relevante din legislaţia specifica pieţei de capital.

9) Administratorii sunt obligaţi sa convoace indata Adunarea generala extraordinara la cererea acţionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere.

Daca administratorii nu convoacă adunarea, instanţa de la sediul societăţii, cu audierea partilor, va putea ordona convocarea, desemnând dintre acţionari persoana care o va prezida.

10) Adunarea generala extraordinara a acţionarilor se convoacă de preşedintele Consiliului de administraţie sau de vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte, ori de cate ori este cazul, când se constata o pierdere din capitalul social de minimum 10,00 %.

11) Adunarea generala extraordinara se convoacă de urgenta la solicitarea de urgenta a auditorilor interni, daca aceştia considera întemeiata si de urgenta reclamatia făcuta de către acţionari reprezentând a zecea parte din capitalul social.

4.9. Exercitarea dreptului de vot:

1) Acţionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proporţional cu numărul acţiunilor succesive, cu excepţia prevăzuta la art. 3.6., punctul (1), primul alineat, al prezentului act constitutiv.

2) Acţionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancţiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate facandu-se menţiune despre aceasta in procesul - verbal.

4) ABROGAT

5) Administratorii si funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, daca fără votul lor nu s-ar fi obţinut majoritatea ceruta.

6) Administratorii nu pot vota in baza acţiunilor pe care le poseda nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administraţia lor ar fi in discuţie. Ei pot vota insa bilanţul si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesori a cel puţin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fără votul lor.

7) Acţionarul care intr-o anumita operaţiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui sa se abţină de la deliberările privind acea operaţie.

Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, daca fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea ceruta.


 1. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

4.10. Organizarea adunărilor generale ale acţionarilor

1) In ziua si la ora arătate in convocator, şedinţa adunării se va deschide de către Preşedintele Consiliului de administraţie sau, in lipsa acestuia, de persoana împuternicita de acesta.

2) Preşedintele va desemna dintre acţionari doi sau mai mulţi secretari, care vor verifica lista de prezenta a acţionarilor, arătând capitalul pe care ii reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit pentru constatarea numărului de acţiuni depuse si îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

3) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societăţii.

4) Numărarea voturilor se poate face manual sau cu ajutorul aparaturii electronice.

5) Un proces verbal, semnat de preşedinte si secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data si locul adunării, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei in şedinţa. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale acţionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunărilor generale.

6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.

7) Hotărârile luate de adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii si pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

8) Acţionarii care au primit mandat de participare la adunarea generala prin procura sunt obligaţi sa: anunţe hotărârile luate celor care i-au mandatat.

9) Hotărârile adunării generale contrare actului constitutiv si legilor in vigoare pot fi atacate in justiţie conform prevederilor legale.

10) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunare, privitoare la schimbarea obiectului principal, la mutarea societăţii sau la forma societăţii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obţine plata acţiunilor pe care le poseda, la alegerea lor in proporţie cu activul social ce a rezultat după ultimul bilanţ aprobat.
CAPITOLUL 5

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. DIRECTORII SOCIETĂŢII
5.1. Administrarea societăţii se face in sistemul unitar


  1. (1) Administrarea societăţii, la data prezentei ediţii a actului constitutiv, se exercita, in baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, printr-un Consiliu de administraţie format din 5 persoane, dintre care un Preşedinte, un Vicepreşedinte si 3 membri.

(2) In prima sa şedinţa, Consiliul de administraţie alege un preşedinte si un vicepreşedinte, stabileşte sarcinile si supune aprobării adunării generale a acţionarilor remuneraţia mebrilor Consiliului de administraţie. Remuneraţia se va supune indexărilor aplicate in societate si influentei medii a creşterii salariilor rezultând din negocierile contractului colectiv de munca. Revocarea preşedintelui si a vicepreşedintelui si alegerea altora se fac cu respectarea art. 5.9., punctul (3) din prezentul act constitutiv.

5.3. Preşedintele Consiliului de administraţie este totodată si Director General al societăţii, asigurând conducerea curenta a acesteia.

5.4. Societatea este reprezentata in relaţiile cu terţii si in justiţie de către Preşedintele Consiliului de administraţie/Director General sau de Vicepreşedintele delegat de acesta. Preşedintele Consiliului de administraţie, după investire, fără nici o alta împuternicire din partea administratorilor, va avea dreptul de reprezentare si semnătura sub denumirea societăţii înaintea tuturor instanţelor, persoanelor fizice si juridice, putând delega o parte sau toate prerogativele sale unei alte persoane căreia ii va da un mandat pe răspunderea sa.

5.5. (1) Administratorii sunt numiţi si revocaţi exclusiv, prin vot secret, de către adunarea generala a acţionarilor, care le stabileşte si remuneraţia. Cvorumul de vot pentru alegere si revocare este cel menţionat in prezentul act constitutiv. Alegerea si revocarea administratorilor se fac prin vot secret, dintre persoanele propuse de acţionari.

(2) Persoanele alese in funcţia de administrator trebuie sa 'îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea acestei calităţi. O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator; aceasta interdicţie nu se refera la cazurile când cel ales administrator este proprietar a cel puţin o pătrime din totalul acţiunilor societăţii sau este membru in consiliul de administraţie ori in consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătata. Acela care nu va respecta aceasta dispoziţie va pierde de drept calitatea de administrator, obţinută prin depăşirea numărului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor si va suporta rigorile legii.

(3) Un vot poate fi acordat unui singur membru al Consiliului de administraţie decurgând din indivizibilitatea acţiunilor. Un acţionar poate sa-si distribuie voturile mai multor administratori.

(4) Administratorii vor da declaraţie de fidelitate fata de societate.5.6. Membrii Consiliului de administraţie nu vor putea fi administratori, cenzori sau asociaţi in alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect principal de activitate, nici exercita acelaşi comerţ sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru dauna contra legii.

5.7. (1) Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani; mandatul începe si încetează la datele indicate in hotărârea adunării generale care ii alege. Durata mandatului unui administrator nou ales va fi egala cu perioada care a mai rămas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(2) Administratorii societăţii sunt reeligibili, pentru un număr nelimitat de mandate, revocabili si, totodată, pot renunţa la mandat.

(3) Administratorii pot fi revocaţi in următoarele condiţii:

- de adunarea generala ordinara a acţionarilor, cu un număr de voturi reprezentând 80,00 % din

capitalul social prezent la adunare;

- automat, daca decad din funcţie conform legii printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva.

(4) Daca adunarea generala a acţionarilor decide sa pornească acţiunea in răspunderea administratorilor, auditorilor financiari sau auditorilor interni, mandatul acestora se suspenda pana la pronunţarea sentinţei definitive. Pe aceasta perioada se alege un nou administrator, un nou auditor financiar sau un nou auditor intern, in condiţiile aiticolului 5.18 al prezentului act constitutiv.

5.8 Componenta nominala si funcţiile deţinute in actualul Consiliu de administraţie sunt:

1 POPA EUGEN LAUREAN - Preşedinte - cetăţean roman, CNP 1471224264363, născut la data de 24.12.1947 in Blaj, jud Alba, domiciliat in Tg, Mures, str. Nagy Pal nr.14, jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 351521/19.01.2006 emisa de SPCLEP Tg.Mures, numit in data de 20.04.2010 pentru un mandat de 4 ani de zile, care expira la 20.04.2014.

2. VAS IONEL - vicepreşedinte - cetăţean rornan, CNP 1510827264407, născut la data de 27.08.1951 in Tg. Mureş, jud Mureş, domiciliat in sat Sancraiu de Mureş, str. Vale nr. 29E, jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 368261/24.05.2006 emisa de SPCLEP Tg.Mureş, - numit in data de 20.04.2010 pentru un mandat de 4 ani de zile, care expira la 20.04.2014.

3. SOLOVASTRU MIRCEA ŞTEFAN cetăţean rornan, CNP 1720116264412, născut la data de 16.01.1972 in Tg. Mureş, jud Mureş, domiciliat in Tg. Mureş, slr. Ilie Munteanu nr. 21, jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 356105/16.02.2006 emisa de SPCLEP Tg.Mureş - numit in data de 20.04 2010 pentru un mandat de 4 ani de zile, care expira la 20.04.2014.

4 APOSTOL SORIN cetăţean roman, CNP 1750807293129, născut la data de 07.08.1975 in Ploieşti, jud. Prahova, domiciliat in Mun. Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 261, bl. 12, sc. A, ap. 23, jud. Prahova, cu CI seria PH nr. 134089/26.11.1999 emisa de mun. Ploieşti, - numit in data de 20.04.2010 pentru un mandat de 4 ani de zile, care expira la 20.04.2014.

5. URZICA MIRCEA EUGEN - cetăţean roman, CNP 1450920264395, născut la data de 20.09.1945 in sat Subcetate (Comuna Subcetate) jud. Harghita, domiciliat in Tg. Mureş, str. Rodnei nr. 53 , jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 232355/07.01.2004 emisa de mun. Tg. Mureş, numit in data de 20.04.2010 pentru un mandat de 4 ani de zile, care expira la 20.04.2014.5.9. Modul de întrunire si adoptare a deciziilor Consiliului de administraţie:

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cate ori e nevoie, dar cel puţin o data pe trimestru, la convocarea preşedintelui, in lipsa acestuia, a vicepreşedintelui mandatat sau la cererea a minimum trei dintre membrii săi.

(2) Convocările pentru întrunirile Consiliului de administraţie vor cuprinde locul unde se va tine şedinţa, data si ordinea de zi. Ordinea de zi se comunica cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa. Decizii asupra problemelor neprevăzute se pot lua numai in caz de urgenta si cu condiţia ratificării in şedinţa următoare de către membrii absenţi.

(3) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puţin 3 membri si majoritatea absoluta o voturilor celor prezenţi. Deciziile se iau prin vot deschis.

(4) Şedinţa Consiliului de administraţie este condusa de preşedinte, iar in lipsa acestuia de vicepreşedinte ori de un membru mandatat de preşedinte sau de vicepreşedinte.

(5) La şedinţele Consiliului de administraţie vor fi convocaţi si auditorii interni. Daca pe ordinea de zi sunt incluse probleme de interes profesional, economic, social sau cultural pentru salariaţi, la dezbaterea acestora poate fi invitat si reprezentantul acestora sau al sindicatului.

6) Presedintele Consiliului de administraţie va desemna un secretar dintre membrii sai sau dintre actionari, pentru conducerea registrului şedinţelor si deliberărilor Consiliului de administraţie.

7) La fiecare şedinţa se va întocmi un proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.

8) Administratorii sunt solidar răspunzători, inclusiv cei absenţi, pentru deciziile luate de Consiliul de administraţie. Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut sa constate in registrul deciziilor Consiliului de administraţie împotrivirea lor si au înştiinţat despre aceasta in scris auditorii interni. Numai in acest caz sunt absolviţi de răspunderea deciziei. Pentru deciziile luate in şedinţele la care un administrator nu a asistat, el rămâne răspunzător, daca in termen de o luna de când a luat cunoştinţa de aceasta nu a făcut împotrivirea in formele anterior arătate.

9) Deciziile Consiliului de administraţie vor fi comunicate celor destinaţi sa le execute.

10)Administratorul care intr-o anumita, direct sau indirect, are interese contrare intereselor societăţii, trebuie sa înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori si auditorii interni si nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operaţie. Aceeaşi obligaţie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operaţie ştie ca sunt interesate soţul sau soţia, rudele si afinii săi pana la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile de la acest punct va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

5.10. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acţionarilor si a căror competenta nu i-a fost delegata. Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege si de actul constitutiv.

5.11. Consiliul de administraţie are, conform legii, următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor societăţii (in intelesui legii societăţilor comerciale), atunci când aceştia exista:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societăţii, in vederea aprobării de către adunarea generala a strategiei generale de dezvoltare a societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) numirea si revocarea, daca este cazul, a directorilor societăţii, in intelesui definiţiei date de lege, stabilirea remuneraţiei lor si organizarea activităţii acestora;

d) supravegherea activităţii directorilor, când aceştia au fost numiţi; stabileşte salariul acestora;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

5.12. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii in exercitarea mandatului si coordonarea activităţii societăţii:

1) înfiinţează si desfiinţează serviciile si birourile din cadrul administraţiei societăţii;

2) când este cazul, alege si revoca dintre membrii săi un Comitet de direcţie - Directorii societăţii, in intelesui legii societăţilor comerciale - căruia ii stabileşte sarcinile si remuneraţia, inclusiv indexarea acesteia;

3) aproba angajarea si concedierea funcţionarilor societăţii; stabileşte drepturile si obligaţiile acestora;

4) aproba Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Funcţionare ale societăţii si negociază, conform legii, contractul colectiv de munca;

5) stabileşte structura de organizare, normativul de constituire a compartimentelor de producţie si funcţionale, numărul maxim de posturi;

6) stabileşte tactica si strategia manageriala si de marketing;

7) adopta masuri pentru dezvoltarea in perspectiva a societăţii comerciale, a capacităţilor de producţie ale acesteia, introducerea progresului tehnic;

8) stabileşte proiectul programului de activitate al societăţii si îl supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor;

9) stabileşte proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii pentru exerciţiul financiar in curs si il supune aprobării adunării generale a acţionarilor;

10) stabileşte tactica si strategia pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli;

11) îndeplineşte politica de investiţii a societăţii, stabilita de adunarea generala a acţionarilor; urmăreşte realizarea obiectivelor de investiţii a societăţii, stabilite de adunarea generala a acţionarilor; poate modifica lista de achiziţii pentru investiţii aprobata de adunarea generala a acţionarilor, pe capitole si in cadrul aceleiaşi sume din bugetul de venituri si cheltuieli; 1. angajează credite pana la limita aprobata de adunarea generala a acţionarilor;

 2. poate gaja patrimoniul societăţii pentru obţinerea de garanţii de participare la licitaţii si garanţii de buna execuţie, pana la nivelul aprobat de adunarea generala a acţionarilor;

 1. aproba operaţiunile de cumpărare de imobilizări corporale in limitele prevăzute de lege;

 2. aproba încheierea de contracte de închirieri pe perioade limitate a unor bunuri ale societăţii care sunt la un moment dat disponibile;

 3. poate încheia contracte privind participatiile societăţii la constituirea de noi societăţi comerciale, cu parteneri romani sau străini, in limita competentei aprobate de adunarea generala;

17) stabileşte si negociază cu reprezentanţii sindicatului si ai salariaţilor grila de salarii, care se supune indexărilor acordate in societate;

18) organizează controlul pentru asigurarea integrităţii gestiunii societăţii;

19) stabileşte nomenclatorul posturilor si funcţiilor pentru care sunt impuse garanţii, precum si cuantumul acestora;

20) aproba lista de casări a bunurilor societăţii;

21) aproba planul de reparaţii de fonduri fixe si modificarea acestuia;

22) urmăreşte vărsarea impozitului pe profit si dividende; urmăreşte vărsarea tuturor taxelor si impozitelor datorate de societate;

23) validează sau revoca hotărârile directorilor societăţii - in înţelesul legii -, conform atribuţiilor care le-au fost delegate;

24) prezintă adunării generale a acţionarilor raportul de gestiune al societăţii si situaţiile financiare, însoţite de anexele legale, aferent exerciţiului financiar precedent, precum si o informare referitoare la starea generala a societăţii, evoluţia principalelor firme concurente, poziţia societăţii in cadrul general al pieţei, noutăţile tehnice din domeniul de activitate al societăţii, care va fi ataşata Raportului administratorului; 1. prezintă adunării generale a acţionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru perioada următoare si solicita toate aprobările si împuternicirile prevăzute de actul constitutiv pentru perioada imediat următoare;

26) răspunde sesizărilor depuse de acţionari si salariaţi in termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţa;

27) poate acorda comisioane din dividende, conform împuternicirii adunării generale a acţionarilor si in condiţiile respectării legislaţiei aplicabile;

28) poate acorda in cursul exerciţiului financiar avansuri din dividende;

29) modifica sau completează obiectul secundar de activitate al societăţii;

30) rezolva alte probleme stabilite de adunarea generala a acţionarilor;

31) atribuţiile, drepturile si obligaţiile Consiliului de administraţie se completează cu dispoziţiile legale in domeniu.5.13 (1) Administratorii sunt răspunzători fata de societate pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de lege, a celor referitoare la mandat si a celor special stipulate in actul constitutiv. Totodată, administratorii răspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcţiei lor. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi daca, având cunoştinţa de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunica auditorilor interni. Răspunderile pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se intind si la administratorii care au făcut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de administraţie împotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, auditorii interni.

(2) Toţi administratorii răspund fata de societate pentru actele îndeplinite de directorii executivi sau personalul încadrat al societăţii, când dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcţiei lor.5.14. Administratorii sunt solidar răspunzători fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociaţi;

b) existenta reala a dividendelor plătite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.5.15. Persoanele numite in funcţia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru răspundere profesionala. Societatea suporta costurile respectivelor asigurări.

5.16. Administratorii au drepturile si obligaţiile prevăzute in contractul de administrare încheiat cu societatea, care detaliază modul de indemnizare, facilităţile si drepturile care le sunt acordate.

5.17. Pentru cazurile in care exista legaturi de rudenie intre administratori si funcţionari ai societăţii sau intre aceştia si alţi salariaţi, care au in funcţie gestionarea sau administrarea valorilor materiale sau băneşti ale societăţii, Directorul general va hotari distribuirea salariaţilor pe posturi, astfel incat sa nu existe legaturi directe sau indirecte pe linie de serviciu.

5.18. In cazul demisiei, decesului sau decăderii din funcţie a unuia sau mai multor administratori, toţi ceilalţi administratori, impreuna cu auditorii interni, deliberând in prezenta a minimum 75,00 % din membrii ramaşi si cu majoritatea absoluta, procedează la numirea unui administrator provizoriu pana la tinerea primei adunări generale a acţionarilor, intrând in discuţie cu prioritate cei propuşi in ultima adunare generala a acţionarilor de alegeri.

5.19.Membrii Consiliului de administraţie vor avea activitatea conform programului de lucru al funcţiei pe care o va stabili Consiliul de administraţie. La pensionare, membrii Consiliului de administraţie rămân in cadrul Consiliului de administraţie numai daca accepta sarcinile care vor fi stabilite de Consiliul de administraţie. In caz contrar, decad din funcţia de administrator.

5.20. Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate si poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.

5.21. Directorii societăţii, in intelesul legii

(1) Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor Directori (Comitetul de direcţie), care pot fi numiţi atât dintre administratori, cat si din afara Consiliului de administraţie, in condiţiile legii. Aceştia sunt Directorii societăţii, in înţelesul prevederilor legii societăţilor comerciale.

(2) Preşedintele Consiliului de administraţie, care îndeplineşte si funcţia de Director general, conduce si Comitetul de direcţie, asigurând conducerea curenta a societăţii.

(2) Decizia de numire, de stabilire a indemnizarii lor si de indexare a acesteia conform indexărilor aplicate in societate sunt in competenta Consiliului de administraţie. Tot Consiliul de administraţie este cel care stabileşte, prin decizia sa, sarcinile si răspunderile Comitetului de direcţie, precum si modul de organizare a activităţii acestuia.

(3) Deciziile Comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor săi.

(4) In Comitetul de direcţie, votul nu poate fi dat prin delegaţie.

(5) La sediul societăţii va exista un registru al deliberărilor Comitetului de direcţie, in care vor fi consemnate cu prioritate sarcinile si răspunderile acestuia, precum si modul de îndeplinire.

(6) Comitetul de direcţie este obligat sa prezinte la fiecare şedinţa a Consiliului de administraţie registrul sau de deliberări.

(7) Directorii societăţii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societăţii, in limitele obiectului de activitate al societăţii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv si delegate de către Consiliul de administraţie. Principalele atribuţii:

- Asigura conducerea operativa a societăţii;

- Asigura coordonarea activităţii administraţiei societăţii.

(8) Administratorii pot solicita Comitetului de direcţie al societăţii informaţii cu privire la conducerea operativa a societăţii. Directorii societăţii vor informa Consiliul de administraţie, in mod regulat si cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere.

(9) Directorii societăţii (membrii ai Comitetului de direcţie) pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de administraţie.5.22. Directorii executivi ai societăţii:

(1) Executarea operaţiilor societăţii poate fi încredinţata unuia sau mai multor directori executivi, funcţionari salariaţi ai societăţii, care nu vor putea fi membri in Consiliul de administraţie al societăţii si care sunt excluşi de la aplicarea normelor legii societăţilor comerciale privind directorii societăţilor pe acţiuni.

(2) Directorii executivi ai societăţii nu pot fi - fără autorizarea Consiliului de administraţie - administratori, cenzori, asociaţi, salariaţi sau colaboratori in alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune conform legii.

(3) Directorii executivi sunt răspunzători fata de societate si de terţi, ca si administratorii, pentru neindeplinirea îndatoririlor lor, conform art. 5.13. al prezentului act constitutiv, chiar daca ar exista convenţie contrara.

(4) Prevederile alineatului precedent nu se extind pentru cazurile in care directorii executivi au cerut sa se consemneze in Registrul Consiliului de administraţie impotrivirea lor si au instiintat auditorii interni in scris despre aceasta;

(5) Directorii executivi sunt obligaţi sa incheie asigurare de răspundere profesionala; costurile acestor asigurări vor putea fi suportate de către societate, după caz.


CAPITOLUL 6

CONTROLUL SOCIETĂŢII - AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN
6.1. Situaţiile financiare ale societăţii sunt auditate de către auditorul financiar, in condiţiile prevăzute de lege. In baza hotărârii adunării generale a acţionarilor care s-a decis contractarea auditului financiar, s-a decis totodată ca societatea nu are cenzori si cenzor supleant.

6.2. Auditorii financiari isi desfăşoară activitatea si au acele competente, atribuţii si drepturi prevăzute de legislaţia aplicabila.

6.3. Auditul financiar este asigurat, la data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv, printr-un auditor financiar, persoana juridica: S.C. EVALEX S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Tg. Mureş, str. Aurel Filimon nr. 8 ap. l, jud. Mureş, CIF RO 6668689, înmatriculata in Registrul comerţului sub nr. J26/1710/1994, având ca reprezentant permanent pe SIMIONESCU Mircea, cetăţean roman, CNP 1581006261458, născut la 06.10.1958 in Reghin, jud. Mureş, domiciliat in Tg. Mureş, str. Libertăţii bl. 2 sc. l ap. 7, jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 139058/17.05.2002 emis de Politia Tg. Mureş - auditor financiar numit la data de 15.03.2002, pentru o durata nelimitata in timp.

6.4. Activitatea societăţii este controlata si supravegheata de auditorii interni, ale căror competente, atribuţii si drepturi sunt cele prevăzute de legislaţia aplicabila, precum si de prezentul act constitutiv. Organizarea auditului intern, precum si modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

6.5. Auditorii interni sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea societăţii, sa verifice daca situaţiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt ţinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situaţiile financiare si repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta adunării generale un raport amănunţit. Ei vor aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie neregulile in administraţie si încălcările dispoziţiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale.

6.6. Auditul intern este asigurat, la data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv, printr-un auditor intern persoana juridica: S.C. AUDIT CONSULT S.R..L, persoana juridica romana, cu sediul social in Tg, Mureş, Bdul. l Decembrie 1918 nr. 23 ap. 4, jud. Mureş, CIF RO 14877538, înmatriculata in Registrul comerţului sub nr. J26/720/2002, având ca reprezentant permanent pe BUCULEU Danila, cetăţean roman, CNP 1531222264361, născut la 22.12.1953 in Deda, jud. Mureş, domiciliat in Tg. Mureş, Bdul. l Decembrie 1918 nr. 23 ap. 4, jud. Mureş, cu CI seria MS nr. 339714/07.10.2005 emisa de SPCLEP Tg. Mureş - auditor financiar numit la data de 20.04.2007, pentru o durata nelimitata in timp.
CAPITOLUL 7

Yüklə 247,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə