Acta de Pleno 25. 10. 17Yüklə 1,14 Mb.
səhifə14/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#88018
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Hogeiak eta berrogeita hamabost zirenean, bileratik joan da de Bengoechea andrea, eta ez da berriro sartu bilerara.Siendo las veinte horas y cincuenta y ocho minutos, se ausenta la señora de Bengoechea, no volviendo a incorporarse a la sesión.

Alkate jauna azkaneko puntura pasatzen da.

-9-
Eskaerak eta galderak.


Diez jaunak euskeraz adierazten du, bada, Udal honetan, hola pixka bat, soslaiz gelditzen ari den, pixka bat zeharka, baina bere Taldearentzako oso inportantea da eta da klausula sozialen gaia.
Hau da, pentsatzen dute, bere ikuspuntutik, bere alderdiaren ikuspuntutik, Udal kontratazio politika asko marka dezakeen dokumentua ba, eskuen artean daukatela.
Eta ikusten ari dira, nahiko zeharka, nahiko desaperzibitua pasatzen ari dela, baina badituzte gure kezkak gai horren inguruan. Gogoratu, azken finean, klausula sozialen bitartez, dokumentu horrek ze suposatzen duen.
Erakunde publikoek gauzatzen dituzten kontratuetan, ba beno, irizpide sozialak, hau da, klausula sozialak txertatzea.
Hainbat eskubide sozial, hor bertan, bermatzen dira. Baina garbi dago, dokumentua islatu den bezela, eta gainontzeko askotan gertatzen den bezela, instrukzioak dira, “es la norma”, beraz da “de obligado cumplimiento”.
Díez jaunak gazteleraz jarraitzen du esanez hori betetzea beti geratuko dela dagokion arloak nahi duenaren arabera.

Iruditzen zaio bai hitz egin behar dela dokumentu horretaz, alderdi formaletik ongi dagoen dokumentu bat da.


Zuzena da, faseak behar bezala deskribatzen ditu eta klausula sozialen txertatzea ere bai; kontratua prestatzeko fasea, esleitzekoa, gauzatzekoa, betetzen dela kontrolatu eta jarraipena egitekoa… lan munduan txertatzeko enpresentzat gordetako kontratuez hitz egiten du, hau da, tresna hor dago. Edo ia hor dago.
Díez jaunak "ia" horren arrazoiak eman nahi ditu.
Bere taldeak ikusten du dokumentu honen arazoa transmititzen duen izpirituan dagoela. Eta kezkatu egiten dira, izan ere dokumentu horrek ez duelako konpromisoa transmititzen. Gobernu taldea herritarren aurrean hartzera ausartzen ez den konpromiso bat.
Ez da ezer sumatzen konpromiso bat dagoela pentsatzera eramaten duenik, benetako konpromiso bat, hori aplikatuko dela. Horregatik, anbizio falta egozten diote. Anbizio falta idazterakoan. Hau da, hizkuntza arruntean "bustitzeko beldurra".
Beste hiri eta erkidegoetako instrukzio-eredu asko aurkitu dituzte, non konpromiso hori bai jasotzen den esplizituki.
Idazteko garaian anbizio falta horrek zer pentsatua ematen die. Eta espero dute denborarekin ez dela bihurtuko aplikatzeko interes falta batean.
Euskeraz jarraitzen du, egin dituzten ekarpen guztietan, beti saiatu dira konpromezu hori dokumentu hortan islada dadin.

Saiatu dira, behin eta berriz, benetazko dokumentu horrekiko atxikimendu positiboa izatea.


Baina ez da bere osotasunean kontenplatzen. Badira esparru batzuk, eta Díez jaunak hona hiru adibide ekarri nahi ditu, nahiz eta asko badira.
Adibidez, ehundaka eta ehundaka adibide topatu dituzte, non bertan esplizitatzen den, konpromezu edo hartzen den konpromezua ez dela bakarrik Udalarena, baita ere, Udalaren menpe daude erakundeak eta soziedadeak. Ehundaka eta ehundaka adibide.
Irunen baditugu era hortako soziedadeak, non Udalaren parte-hartzea nagusia da askotan: Blaia, Bidasoa Bizirik, Adebisa % 80ª, Ficoba Recinto Ferial, Txingudi Mankomunitatea… non bere nagusitasuna ikaragarria da.
Esate baterako, eta hemen askotan aipatu egin da, eta eredutzat hartu diren Gasteizko klausula sozialak.

Horiek bai aipatzen dutela konpromezu hori. Gazteiz, Madril, Bartzelona, Kordoba, Sevilla, Valladolid, Islas Baleares, Gipuzkoako Foru Aldundia… askotan agertzen da konpromezu hori. Irungo klausuletan, inolaz ere. Horregatik sortzen zaie errezelo hori.


Eta baita ere, ikusi dute, beste hainbat eta hainbat adibideetan, era honetako parrafoak, erderaz dio: “en los contratos en los que, con carácter excepcional, el área o departamento municipal competente considere, que no resulta apropiada la incorporación de las cláusulas sociales, se deberá emitir un informe motivado al respecto, el cual se incorporará al expediente”.
Hau da, klausula sozialak txertatuko ez diren kontratuetan, zergatik ez diren txertatzen, zergatik ez diren sartzen, arrazoitzeko konpromezua hartzen da. Irungo klausula sozialetan ez da agertzen konpromezu hori.
Adibideak Gasteizen berriro topatuko zenuke, Islas Baleares, Gares… en fin, asko eta asko.
Eta hirugarren adidea, eta kezkagarria, da euskarari ematen zaion tratamendua dokumentu hortan.
Ez daki, merezi duen isladatzea zeintzun diren bere ustez, euskararen ikuspuntutik, bertan sartu beharko ziren aipamenak.

Baina oso grafikoa izango da, igual gehiegi ez luzatzearren, Gasteizko klausula sozialetan, hiru orrialde oso euskararen ingurukoak; Gares, Puentelarreina, 2.800 biztanle, orrialde erdi… Irungoa, hiru, bi parrafo eta esaldi bat, hori da diferentzia, hori da aldea.El señor Alcalde da paso al último punto.
-9-
Ruegos y preguntas.
El señor Díez comenta en euskera que en este Ayuntamiento un tema que ha pasado de soslayo, un poco de refilón pero que su Grupo considera muy importante es el tema de las cláusulas sociales.
Es decir, piensan que desde su punto de vista, desde la perspectiva de su grupo tienen entre manos un documento que puede marcar de forma considerable la política de contratación municipal.
Y lo que están viendo es que está pasando de alguna forma de refilón, un tanto desapercibido, pero les preocupa un poco ese tema. Recordemos lo que supone ese documento al fin y al cabo en relación con las cláusulas sociales.
Se trata de insertar criterios sociales, es decir, cláusulas sociales, en los contratos que formalicen las instituciones públicas.
Ahí mismo se garantizan diferentes derechos sociales. Pero está claro que tal y como se ha reflejado en el documento y como sucede en otros casos, son instrucciones, "es la norma", por tanto, "de obligado cumplimiento".
El señor Díez continúa en castellano, comentando que el cumplimiento siempre va a quedar al albor de lo que desee el área que corresponda.
Considera que sí que hay que hablar de ese documento, en el aspecto formal, está bien.
Es correcto, describe perfectamente las fases y la inclusión de las cláusulas sociales; la fase de preparación del contrato, de adjudicación, de ejecución, el control y seguimiento del cumplimiento… habla de los contratos reservados a empresas de inserción laboral, es decir, la herramienta está ahí. O casi está ahí.
El señor Díez quisiera explicar el por qué ese "casi"
Su Grupo ve que el problema de este documento está en el espíritu que transmite. Y les preocupa, porque ese documento no transmite compromiso. Un compromiso que el Equipo de Gobierno no se atreve a adquirir delante de la ciudadanía.
No deja entrever nada que haga pensar que hay un compromiso, verdaderamente real, en su aplicación. Y por eso, le achacan falta de ambición. Falta de ambición en su redacción. Es decir, en lenguaje coloquial “miedo a mojarse”.

Han encontrado muchos modelos de instrucciones de otras ciudades y comunidades, donde ese compromiso sí se refleja de una manera explícita.


Esta falta de ambición en su redacción, les da qué pensar. Y esperan que no se convierta con el tiempo, en un desinterés por su aplicación.
Continúa en euskera diciendo que en todas las aportaciones que han hecho lo que han intentado es que se reflejara ese compromiso en el documento.

Han intentado una y otra vez aportar realmente nuestra adhesión positiva hacia ese documento.


Pero no se contempla en su totalidad. Hay ciertos ámbitos, y el señor Díez ha querido traer hoy tres ejemplos, aunque hay muchos.
Por ejemplo. Han encontrado cientos de ejemplos donde se explicita que el compromiso o el compromiso que se adquiere no compromete solamente al Ayuntamiento sino que también incluye organismos y sociedades dependientes del Ayuntamiento. Cientos de ejemplos.
En Irun tenemos sociedades de ese tipo donde la participación del Ayuntamiento es mayoritaria en muchas: Blaia, Bidasoa Bizirik, Adebisa 80%, Ficoba Recinto Ferial, Mancomunidad de Txingudi… donde su representación es mayoritaria.
Por ejemplo, y aquí se ha hablado muchas veces porque también se ha tomado como modelo, las cláusulas sociales de Vitoria-Gasteiz.
Allí sí contemplan ese compromiso. Vitoria, Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Valladolid, Islas Baleares, Diputación Foral de Gipuzkoa… ese compromiso aparece muchas veces. En las cláusulas de Irun, de ninguna manera. Por eso sienten ese recelo.
También han visto en multitud de ejemplos párrafos del siguiente estilo, que en castellano dice: “en los contratos en los que, con carácter excepcional, el área o departamento municipal competente considere, que no resulta apropiada la incorporación de las cláusulas sociales, se deberá emitir un informe motivado al respecto, el cual se incorporará al expediente”
Es decir, en los contratos en los que no se vayan a aplicar las cláusulas sociales, se comprometen a argumentar el por qué de no incluirlas, de no introducirlas. En las cláusulas sociales de Irun no se recoge ese compromiso.
Encontrarán más ejemplos en Vitoria-Gasteiz, Islas Baleares, Gares,… en fin, muchos.
Y el tercer ejemplo y que preocupa, es el tratamiento que se da al euskera en ese documento.
No sabe si merece la pena reflejar aquí cuáles son desde el punto de vista del euskera las referencias que deberían de haberse inroducido.
Pero será muy gráfico, para no alargarse demasiado, en las cláusulas sociales de Gasteiz se recogen tres páginas enteras sobre el euskera; Gares-Puentelarreina, 2.800 habitantes, media página. En Irun, tres, dos párrafos y una frase, ahí está la diferencia.

Eta horrek, sortzen die errezelo hori. Eta horrek sortarazten die zalantza. Egia da,

denborak esango duela. Egia da, denborarekin jakingo dutela. Baina, bere taldean, oso kezkatuta daude gai honekin. Horixe zen ba beno, bere interbentzioa gai honen inguruan. Gabon

Eso es lo que les produce ese recelo. Y eso les hace dudar. Es verdad que el tiempo lo dirá. Es verdad que con el tiempo lo sabrán. Pero en su grupo están muy preocupados con este tema. Esto era lo que quería decir con su intervención sobre este tema. Gabon.


Eta beste aztergairik ez zegoenez, adierazitako eguneko gaueko bederatziak eta hiru minutu zirenean, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen batzarraldia. Bilkuraren agiri hau egin, eta idazkaria naizen aldetik, ZIURTATU EGIN DUT.


Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y tres minutos del día indicado el Sr. Alcalde levantó la Sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretaria, CERTIFICO

1
Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə