Acta de Pleno 29. 03. 15Yüklə 0,76 Mb.
səhifə6/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#88554
1   2   3   4   5   6   7   8   9UDAL TALDEETATIK

DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
-8-

-8-


Euskal Herria Bildu Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, erabakitzeko eskubideari buruz


Moción presentado por el Grupo Municipal Euskal Herria Bildu sobre el derecho a decidir

Honako hau irakurri zen:Se da lectura a lo siguiente:"Martxoaren 19an Gipuzkoako 34 herritan egin diren herri-galdeketak babesteari buruzko mozioa. Osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin.
Zioa eta/edo aurrakariak
Legealdi honetan bertan Gipuzkoako Batzar Nagusietan, irailaren 23an, 4/2015 ebazpena onartu zen Katalunia eta Euskal Herriaren erabakitze eskubidearen defentsari buruzkoa. Aipaturiko ebazpenean onartutako puntuetako bat gogora dezagun: "Euskal Herriak eta Kataluniak bakoitza subjektu politikoa osatzen dute eta hori horrela, Gipuzkoako Batzar Nagusiak biek duten erabakitzeko eskubidearen alde agertzen dira, Katalunia zein Euskal Herriari etorkizunaz erabakitzeko kontsultatua izateko eta libre eta demokratikoki adierazten duten borondatea errespetatua izateko dagokien eskubidea eta gaitasuna aldarrikatuz".

Handik astebetera, irailaren 30an, printzipio politiko demokratikoari buruz onartu zen 57/2015 mozioan, beste gauza batzuen artean, gatazka politikoaren konponbidearen giltza erabakitzeko eskubidean dagoela aldarrikatzen zen.


Proposamena
1.- Irungo Udalak, Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten bezala, Euskal Herriko herritarrei etorkizunaz erabakitzeko kontsultatuak izateko eta libre eta demokratikoki adierazten duten borondatea errespetatua izateko dagokien eskubidea eta gaitasuna babesten duela aldarrikatzen du.
2.- Irungo Udalak demokrazia herritarron erabakia dela, eta beraz, erabakitzeko eskubidea gauzatzea demokraziaren agerpen gorena dela aldarrikatzen dute. Horrexegatik, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenetik gauzatzera igarotzeko ekimenak balorean jarri eta babestu behar direla adierazten du.

3.- Irungo Udalak 2017ko martxoaren 19an Gipuzkoako 34 herritan herri ekimenez burutu den erabakitzeko eskubidearen gauzatze praktikoa babesten duela aldarrikatzen du.
"Moción de apoyo a las consultas populares realizadas el 19 de marzo en 34 pueblos de Gipuzkoa. Moción para debatir en el Pleno.
Motivo y/o antecedentes
Esta misma legislatura, en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el 23 de septiembre, se aprobó la resolución 4/2015, relativa a la defensa del derecho a decidir de Cataluña y Euskal Herria. Cabe recordar que uno de los puntos aprobados de la mencionada resolución fue la siguiente: “Euskal Herria y Cataluña cada cual conforman un sujeto político, y siendo así, las Juntas Generales de Gipuzkoa se muestran a favor del derecho a decidir que tienen ambos, y declaran que les corresponde el derecho y la capacidad para decidir el futuro de Cataluña y de Euskal Herria, para ser consultados y para que sea respetado la voluntad expresada democráticamente”.
Después de una semana, el 30 de septiembre, en la moción 57/2015 que se aprobó relativa al principio político, se declaraba que la llave de la solución del conflicto político está en el derecho a decidir.
Propuesta:
1.- El Ayuntamiento de Irun, al igual que las Juntas Generales de Gipuzkoa, proclama que apoya el derecho y la capacidad de decidir que tienen los ciudadanos de Euskal Herria, para decidir sobre su futuro, para ser consultados y para que sea respetado la voluntad expresada democráticamente.
2.- El Ayuntamiento de Irun reclama que la democracia es la decisión de los ciudadanos, y, por lo tanto, que el ejercicio del derecho a decidir es la máxima expresión de la democracia. Por ello, declara que hay que poner en valor y apoyar las iniciativas que pasan de reivindicar el derecho a decidir a materializarlo.
3.- El Ayuntamiento de Irun muestra su apoyo a la materialización práctica del derecho a decidir que por iniciativa popular se ha llevado a cabo el 19 de marzo de 2017 en 34 pueblos de Gipuzkoa".


Idazkari andreak jakinarazten du Irungo Sozialisten taldeak honako zuzenketak hauek aurkeztu dituela 8. Puntuan:
1. Zuzenketaren

1. Proposamenean, "Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten bezala" kendu.


2. Zuzenketa

1. Proposamenean "indarrean dagoen legeriaren esparruan" erantsi paragrafoaren amaieran.


3. Zuzenketa

2. Proposamenean, "beti indarrean dagoen legalitatearen esparruan gauzatua" erantsi puntu eta jarraiaren amaieran.


4. Zuzenketa

3. Proposamenean, paragrafo osoa kendu.
La señora Secretaria informa que se han presentado las siguientes enmiendas del Grupo Socialistas de Irun al punto 8:
Enmienda Nº 1

En la Propuesta 1ª, suprimir "al igual que las Juntas Generales de Gipuzkoa".


EnmiendaNº 2

En la Propuesta 1ª, añadir al final del párrafo "en el marco de la legalidad vigente".


Enmienda Nº 3

En la Propuesta 2ª añadir al final del punto y seguido "ejercida siempre en el marco de la legalidad vigente".


Enmienda Nº 4

En la Propuesta 3ª, suprimir el párrafo entero.
Alkate jaunak eztabaidarako tartea ireki du eta lehenik Berasategui jaunak eskatu du hitza eta euskaraz zera dio mozio honekin batez ere aldarrikatu nahi dutela, edozein galdeketa, bai herri galdeketak edo edozein galdeketa, demokrazia gauzatzeko ariketarik gorena dela; zer dago demokratikoagoa herriari eta herritarrei hitza ematea baino.

Zehazten du gaur egun espainiar Estatuan errealitate ezberdinak daudela nabari, eta nahi dutela bermatu mozio honen bidez erabakitze eskubide hori.


Bukatzen du bere esku hartzea esanez Garrantzitsua iruditzen zaigu Irungo Udalbatzaren babesa eta babesa erakustea Gipuzkoako Batzar Nagusiak erakutsi zuten bezala.


El señor Alcalde abre el debate, pidiendo en primer lugar la palabra el señor Berasategui, que en euskera explica que con esta moción lo que quieren reclamar especialmente es que cualquier consulta, pueden ser consultas populares o cualquier otra consulta, es el mayor ejercicio de desarrollo democrático; no hay nada más democrático que dar la palabra al pueblo y a los ciudadanos.
Especifica que hoy en día es evidente que en el Estado español existen diferentes realidades y a través de esta moción quieren garantizar ese derecho a decidir.
Finaliza su intervención diciendo que les parece importante tener el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Irun, expresando su apoyo como hicieron las Juntas Generales de Gipuzkoa.

De Bengoechea andreak hitza hartu du eta adierazten du historia honetan ez duela inor mespretxatu nahi.
Mespretxurik gabe esaten du, ezin dituelako bere herkideak mespretxatu, baina zalantzarik gabe, nazionalisten historia bat da, nazionalistentzat, eta nazionalistek bultzatua.
Zentzu horretan, nazionalista ez direnek, batzuetan pertsonengan izan dezaketen maitasun guztiarekin, sentitzen dutena da historia honek nekatu egiten duela.
Beste behin aprobetxatuko dute esateko pentsatzen dutena gai honi buruz, erabakitzeko eskubideari buruz, ze, noski badagoela. Erabakitzeko eskubidea elkarrekin erlazionatzeko modu demokratikoa da.
Gertatzen dena da eufemismo bat dela, nazionalistek erabiltzen dute gauza guztietarako, ez dagoelako guregan eragin duen erabaki bakar bat ere non parte hartzen ez dugun.
Irundar bezala erabakitzen dugu osoko bilkura honetan, gipuzkoar bezala Batzar Nagusietan, euskaldun bezala Eusko Legebiltzarrean erabakitzen dugu, espainiar bezala Gorte Nagusietan eta europar bezala Europako Parlamentuan erabakitzen dugu.
Eta erakunde horietarako guztietarako bozkatu eta parte hartzen dugu eta guri eragiten diguten erabaki guztiak erakunde horietatik datoz eta denetan ordezkatuta gaude eta denetan erabakitzen dugu.
Orain bai, nazionalistek duten arazoa, bere ustez, eta aurretik barkamena eskatzen du, oker esaten badu ere, izan ere horixe da haiek ulertzeko duen modu bakarra, eta zera da, funtsean dagoena Espainiarekiko gorrotoa dela, baina benetako gorrotoa. Gero esaten dute "ez, nik ez dut gorrotatzen; nik, mesedez, ez". Sabino Aranatik hona hemen Espainiarekiko gorrotoa dago, zeinek, euskaldunen historia guztia kontraesanean jartzen duen gainera.
Beraz, ez dute espainiarrak izan nahi eta autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen dute. Baina denok dakigun bezala autodeterminazio eskubideak ez du existitzen eta NBE erakundearen eskubide sozialen itunean bertan eta abar hainbeste aldiz aipatzen dena, idatzita dago inoiz ez duela balioko Estatu demokratiko bateko parte bat bereizteko, eta koloniei bakarrik aplikatzen zaiela, beraz, autodeterminazo eskubideak ez du existitzen eta eufemismo bat bilatu beharra zeukaten.
Eta eufemismo horrekin, berez, denok ados gaude.
De Bengoechea andreak jarraitzen du esaten berak ez duela nahi ezer inposatzerik erabakitzeko ahalmenik izan ez duen ezertan. Baina ez dute inposatzen. Eta berriz errepikatzen du irundar, gipuzkoar, euskaldun, espainiar eta europar bezala.
Beraz, hemen eskatzen ari direna autodeterminazioa da eta, gainera, independentzia lortzeko beste eremu horretatik, zeinarekiko berak sentitzen duen benetako gorrotoa dagoela. Izan ere, bestela, ez da ulertzen.
Baina gainera, gorroto nazionalista horrek lortuko duena izango da euskaldunak are eta txikiago, isolatuago izatera eramatea. Proposatzen den bezala, alde bakoitzeko 150 km izango lukeen triangelu batean biziko ginateke: Irundik Santurtzira, Santurtzitik Rivabellosara eta Rivabellosatik Irunera. Ederki. Hau da, kaiola bat.
Izan ere, noski, sinesten badugu gainera gero europarrak izango garela eta hori guztia … De Bengoechea andreak ez du nahi kaiola batean sartzea, eta bera bezain euskalduna izango da nahi duena, baina bera baino euskaldunago inor ez. Eta kaiola batean sartu nahi dute eta lapurreta egin nahi diote. Granadako Alhambra, Hércules Dorrea, Sagrada Familia, … lapurtu nahi dizkiote. Hori dena kendu nahi diote eta ez du zergatia ulertzen eta eufemismo horrekin mozorrotzen dute.
Iragartzen du bere taldeak noski ezetz bozkatuko duela. Ez da ez dutelako erabakitzeko eskubidean sinesten, noski sinesten dutela; eta ez dago inongo erabakirik gure partaidetzarik gabe hartzen denik. Eta gainera nazionalismoaren azken helburuak hotzikara ematen dielako, denak alde bakoitzeko 150 km-ko kaiolatxo batean sartuta, eta gauza asko lapurtuko dizkigute, euskaldunen bizitza, euskaldunen historia erabat lotuta doalako gainerako espainiarren historiarekin. Mesedez eskatzen du ez diezaiotela bere historia lapurtu.
Jarraian de Bengoechea andreak ondorengo adibidea jartzen du: Itsas departamendu espainiarra ez litzateke ulertuko Gipuzkoa gabe, ez da ulertzen. Eta errepikatzen du ez diezaiotela bere historia lapurtu, mesedez! Saia daitezke, baina beretzat hau nazionalisten zerbait da nazionalistentzat, nazionalistek bultzatua, Sabino Aranak Espainiako gainontzekoei zien gorrotoan errotuta, eta hemen gaude. Zertxobait agobiantea da, ez du inor iraindu nahi baina benetan, hain da nekagarria …
Eta nekagarria da orain, baina izan ere orain esaten ari dena esateagatik lehen hil egiten zintuzten. Hemen badirudi ahaztu egin zaigula eta. Ez da nekagarria soilik, oroimen asko eta oso gogorrak ekartzen ditu.
Berriz dio eta mesedez eskatzen du ez ekartzeko ez kaiolarik eta ez diezagutela ezer lapurtu. Arrazoi horiengatik ezetz bozkatuko dute eta amaitzen du esanez guri dagokigun guztian erabakitzen dugula.


Toma la palabra la señora de Bengoechea, que señala que en esta historia, no quiere menospreciar a nadie.
Y lo dice sin menosprecio, porque no puede menospreciar a sus conciudadanos, pero sin duda, es una historia de nacionalistas, para nacionalistas y por nacionalistas.
En ese sentido, los que no son nacionalistas, a veces con todo el cariño que pueden tener por las personas, sienten que esta historia ya cansa.
Se va a permitir una vez más decir lo que piensan de este tema, del derecho a decidir, que claro que existe. El derecho a decidir es la forma democrática de relacionarnos.

Lo que pasa es que es un eufemismo, los nacionalistas lo usan como un eufemismo para todas las cosas, porque no hay una sola decisión que nos concierna en la que no participemos.


Como iruneses decidimos en este pleno, como guipuzcoanos decidimos en las Juntas Generales, como vascos decidimos en el Parlamento Vasco, como españoles decidimos en las Cortes Generales y como europeos decidimos en el Parlamento Europeo.
Y para todas estas instituciones votamos y participamos, y todas las decisiones que nos afectan emanan de estas instituciones y en todas estamos representados y en todas decidimos.
Ahora bien, el problema que tienen los nacionalistas, en su opinión, y pide disculpas de antemano, por si se equivoca, -es que es la única forma que tiene de comprenderlos–, y es que en el fondo lo que hay es un odio a España, pero un verdadero odio. Luego dicen "no, yo no odio; yo, por favor, no". Desde Sabino Arana aquí hay un odio a España que, por cierto, contradice toda la historia de los vascos por lo demás.

Entonces, no quieren ser españoles y reclaman el derecho de autodeterminación. Pero como todos sabemos que el derecho de autodeterminación no existe, y que en el mismo pacto por los derechos sociales, etcétera de la ONU que tantas veces se alega, está escrito que nunca servirá para que se separe una parte de un Estado democrático y que solo se aplica a las colonias, entonces el derecho de autodeterminación no existe y tenían que buscar un eufemismo.


Y un eufemismo, por cierto, con el que todos estamos de acuerdo.
Continua diciendo la señora de Bengoechea, que ella no quiere que le impongan nada en lo que no haya tenido capacidad de decidir. Pero es que no lo imponen. Y lo vuelve a repetir como irunesa, como guipuzcoana, como vasca, como española y como europea.
Entonces, aquí lo que se está pidiendo es la autodeterminación y además para conseguir la independiencia de ese otro ámbito hacia el cual la verdad ella siente que hay verdadero odio. Porque es que si no, no lo entiende.
Pero es que además, ese odio nacionalista lo que va a conseguir es llevar a los vascos a ser más pequeños, más aislados. Que tal y como se propone, viviríamos en un país que sería un triángulo de 150 km por lado: De Irun a Santurce, de Saturce a Rivabellosa y de Rivabellosa a Irun. Fantástico. O sea, una jaula.

Porque claro, aquí si nos creemos que luego encima vamos a ser europeos y todo eso… La señora de Bengoechea, no quiere que la metan en una jaula, y es que tan vasca como ella el que quiera, pero más vasco que ella nadie. Y la quieren meter en una jaula y le quieren robar. Le quieren robar la Alhambra de Granada la Torre de Hércules, la Sagrada Familia,... Le quieren quitar todo eso, y no entiende el por qué y lo disfrazan con ese eufemismo.


Anuncia, que su Grupo por supuesto que va a votar que no. No porque no crean en el derecho a decidir, que claro que creen; y no hay una sola decisión que se tome en los que no participemos. Y además porque el objetivo final del nacionalismo les da escalofríos, meternos a todos en una jaulita de 150 km de lado y nos van a robar muchas cosas, porque la vida de los vascos, la historia de los vascos está totalmente entrelazada con la historia del resto de los españoles. Pide por favor, que no le roben su historia.

Seguidamente, la señora de Bengoechea pone el siguiente ejemplo: la Marina española es ininteligible sin Gipuzkoa, es ininteligible. Y repite, ¡que no le roben su historia, por favor!

Pueden intentarlo, pero, para ella esto es una cosa de nacionalistas para nacionalistas, por nacionalistas, radicada en el odio que le dio a Sabino Arana por tener hacia el resto de España, y aquí estamos. Es un poco agobiante, no quiere insultar a nadie pero de verdad, es que es de cansino…
Y es cansino ahora, pero es que antes por decir lo que está diciendo, encima te mataban. Que es que aquí parece que se nos ha olvidado. No es solamente cansino, es que trae muchos y muy duros recuerdos.
Insiste y pide por favor, que ni jaulas ni que nos roben nada. Por estas razones, van a votar que no y concluye diciendo que decidimos en todas las decisiones que nos afectan.


Alkate jaunak lasaitasuna eskatzen du, denek defendatuko dituzte beren jarrerak eta.

El señor Alcalde, pide calma ya que todos van a poder defender su posición.


Jarraian Soto jaunak esku hartzen du, eta adierazten du erabakitzeko eskubidea de Bengoechea andreak planteatu duen bezala ulertuta, jada parlamentuetan gauzatzen ari dela; Kataluniako parlamentuan, Eusko Legebiltzarrean eta beste parlamentu askotan, eta ez da aitortu.
Hemen hitz egiten ari direna da subjektu politiko baten aitortzaz, Euskal Herrikoa izan daitekeena, etorkizunean egon daitekeen borondatearen arabera erabakitzeko garaian.
Soto jaunak ordezkatzen duen taldean ulertzen du erabakitzeko eskubidea soluzio demokratikoa dela zentzu horretan, eta ez dago joan beharrik ez Kosovora, ez Errepublika Baltikoetara, ezta Faroe irletara ere. Izan ere Eskozian eta Quebec-en gauzatu da Argitasun Legearekin.
Quebec-en zehazki, eta emaitza izan da izan dena, beraiek planteatzen duten eredua da.
Ez dute alde bateko bidea planteatzen baina bai alde bikoa, eta horretarako behar dena da gaur gaurkoz irtetea dauden marko legaletatik, Konstituziotik alegia. Gaur egun Konstituzioa dagoen bezala ezinezkoa da soluzio demokratiko bati ekitea Estatu honetan duela mendeetatik datorren gatazkarentzat.

Eta horregatik, ulertzen zutelako prozedura desberdina izango zela orain gertatzen ari denarekin alderatuta, ezin dituzte zuzenketak onartu, indarrean dagoen marko legalaren arabera planteatzen ari direlako eta mozioaren esentzia bera ahultzea izango litzateke, izan ere indarrean dagoen marko legalean ezinezkoa da erabakitzeko eskubidea bere horretan aplikatzea.


Horixe da arrazoia zuzenketen aurka bozkatzeko.
Hortik aurrera azaldu nahi dute zein den Estatuaz duten ikusmoldea.
Eta Estatuaz duten ikusmoldea plurinazionala da, subirautza eta bere nazio desberdinen erabakitze askea errespetatzen duena. Eta ez da eraikitzen Estatu espainiarra subirautza nazionalaren gordetzaile bakartzat hartzen duen ikuspegitik, alegia, nazioei eskubideak eta subirautza emateko ahalmena duena eta komila artean berori osatzen duten nazioei eman dakiena, baizik eta nazio desberdinak daudela eta berez beraiek direla subirautzaren gordetzaileak aitortzen duen ikuspegitik, eta hori erabat desberdina da partidu unionista jakin batzuen aldetik praktikatzen den ikuspegiarekin alderatuta.
Subjektu politiko hauek hala erabakitzen badute demokratikoki bizikidetza marko baten zerbitzura eta proiektu komun batean, Estatu espainiarrean geratu ala ez aztertu liteke, berez horixe baita beren jarrera.
Soto jaunak argi utzi nahi du ez direla independentistak. Gertatzen dena da ulertzen dutela soluzio demokratiko batera iritsi behar dela gaur gaurkoz Euskadin, Katalunian eta Galizian erabaki nahi duela planteatzen duen hiritar ororentzat, eta beraz ariketa hori modurik gardenen, ordenatuen eta argienean burutu beharko da, eta badira adibideak.

Berez, Kanadako Auzitegi Gorenak ezarri zuen Kanadako Konstituzioka, izan ere hor dagoen Konstituzioa ez da Erresuma Batukoa bezalakoa, errealitatera egokituko den elementu juridiko bizia izan behar duela. Beraz, ezin du elementu estanko bat izan, ezarritako marko juridikoaren arabera herritarren borondateak adieraztea eragotziko duen elementu bat. Eta hori da bere taldearen jarrera.

Amaitzen du iragarriz mozioaren alde bozkatuko dutela eta planteatutako zuzenketen aurka.A continuación interviene, el señor Soto, que comenta que el derecho a decidir entendido como lo ha planteado, la señora de Bengoechea, ya se está ejerciendo en los parlamentos; en el Parlamento Catalán, en el Parlamento Vasco y en otros muchos parlamentos y no se ha reconocido.
Aquí de lo que se está hablando es del reconocimiento de un sujeto político, que puede ser el vasco, en la toma de decisiones respecto a su voluntad de futuro.
El Grupo al que el señor Soto representa, entienden que es la solución democrática el derecho a decidir en ese sentido, y no hay que irse ni a Kosovo, ni a las Repúblicas Bálticas, ni a las islas Feroe. Ya que en Escocia y en Quebec se ha practicado con la Ley de Claridad.

En Quebec concretamente, y el resultado ha sido el que ha sido, es el modelo que ellos plantean.


No plantean la vía unilateral pero sí la bilateral, y para eso hace falta a día de hoy salirnos de los marcos legales que existen, que es la Constitución. A día de hoy la Constitución tal y como está es imposible abordar una solución democrática para el conflicto que viene deviniendo en el tiempo en este Estado desde hace siglos.
Y por eso, porque entendían que el procedimiento iba a ser diferente al que está siendo, no pueden aceptar las enmiendas, porque se están planteando en términos del marco legal vigente, y sería desvirtuar la esencia de la Moción, porque en el marco legal vigente es imposible a día de hoy aplicar el derecho a decidir como tal.

Esa es la razón, por la que van a votar en contra de las enmiendas.


A partir de ahí explicar cuál es su concepción de Estado.
Y su concepción del Estado es una concepción plurinacional que respeta a la soberanía y a la libre decisión de sus diferentes naciones. Y que no se construye desde la óptica de un Estado español como único depositario de la soberanía nacional que de alguna forma tiene la capacidad de conceder derechos y soberanía a las naciones y o conceder, entre comillas, a las naciones que lo integran, sino desde la óptica de la existencia de diferentes naciones que en sí mismas son depositarias de soberanía, que es totalmente diferente a la visión que se practica desde determinados partidos unionistas.
Si así lo deciden democráticamente estos sujetos políticos al servicio de un marco de convivencia y en un proyecto común, se podría abordar la permanencia en el Estado español, que es de hecho su postura.
El señor Soto quiere dejar claro que no son independentistas. Lo que pasa que entienden que hay que llegar a una solución democrática para todo aquel ciudadano que a día de hoy plantea en Euskadi, en Cataluña y en Galicia que quiere decidir, y por tanto habrá que llevar a cabo ese ejercicio de la manera más transparente, más ordenada y más clara posible y hay ejemplos.
De hecho el Tribunal Supremo de Canadá ya estableció que la Constitución de Canadá, porque ahí sí existe Constitución no es como en Reino Unido, tiene que ser un elemento jurídico vivo que se adapte a la realidad. Por tanto, no puede ser un elemento estanco que en base al marco jurídico establecido impida que las voluntades ciudadanas no se expresen. Y esa es la postura de su Grupo.
Concluye anunciando que van a votar a favor de la moción y en contra de las enmiendas planteadas.


Alkate jaunak Páez jaunari hitza eman dio aurkeztutako zuzenketen inguruko azalpenak eman ditzan.


El señor Alcalde le da la palabra al señor Páez a fin de que explique las enmiendas que han presentado.


Páez jaunak adierazten du, zuzenketa hauetan planteatu nahi izan dutena dela, izan ere hasiera batean modu positiboan parte hartu nahi dute erabakitzeko eskubidearen alde planteatzen den eztabaida honetan, eta batez ere mozio hau delako berez onez proposatutako puntuei buruz, alegia, mundu guztiarekin ongi geratu nahi horretan, -eta hor gustura sentitu daitezke- bai iruditzen zaiela garrantzitsua aurkezten duenaren alde bakarretik eraikitako mozioa ez zedila egin, baizik eta gainontzekoen ekarpenen fruitu izan zedila. Eta uste dute beraientzat garrantzitsua dela esatea erabakitzeko eskubidea herrialde honetan jada dagoen eskubide bat dela, noski, indarrean dagoen marko legalean.
Iruditzen zaio inori, edo hemen dauden gehiengo bati ez zitzaiola bururatuko erabakitzeko eskubide bati buruz hitz egitea Autonomia Estatutua indarrean dagoen hogeita hamasei urte hauetan euskaldunok daukagun markoaren barnean ez badago.
Eta beraz, iruditzen zaionez talde politikoen gehiengoa instituzioetan dagoela, eta instituzio horietan sinesten dute, erabakitzeko eskubide hori eduki dezagun marko legalak ahalmena ematen duela uste dute; eta horregatik aurkeztu dira zuzenketa hauek, lehen esan duen bezala, EH Bilduk planteatu duen mozioari gehitu nahi izan diotena, nahiz eta dirudienez Podemos taldearen ekarpenak badauden, non esan beharra duen mozio honetan, proposamenak diren horretan, ez den subjektu politikoez hitz egiten. Hitz egiten da Gipuzkoako Batzar Nagusietan onartua izan deneko arrazoien eta aurrekarien aipamena eginez.

Eta amaitzeko, Eskozia eta Quebec-eko kasuak aipatzen direnean, esan beharra dago kontsulta horiek egin direla, legearekin. Eta beraz, erreibindikatzen du indarrean dagoen marko legala izango dela erabaki nahi dugun hori erabakitzeko ahalmena emango duena.


Horregatik defendatzen ditu zuzenketa hauek.


El señor Páez, señala que lo que ha querido plantear con estas enmiendas, porque en principio quieren participar en positivo en este debate que se plantea sobre el derecho a decidir, y sobre todo porque como es una moción, en principio sobre los puntos de propuesta buenista, de quedar bien con todo el mundo, sí les parecía importante – y ahí se pueden sentir a gusto– sí les parece importante que no se hiciera una moción construida desde la unilateralidad de quien la presenta, sino que fuera fruto de las aportaciones de los demás. Y creen que para ellos es importante hablar que el derecho a decidir es un derecho que existe en este país, lógicamente en el marco legal vigente.
Cree que a nadie, o a una mayoría de los que están aquí se le ocurriría hablar de un derecho a decidir que no estuviera dentro del marco que nos hemos dado los vascos durante estos treinta y seis años de vigencia del Estatuto de Autonomía.

Y por lo tanto, como cree que hay una mayoría de Grupos Políticos que están en las instituciones, que creen en estas instituciones, que creen que el marco legal da capacidad para que podamos tener ese derecho a decidir; y por eso la presentación de estas enmiendas, que como ha dicho anteriormente, lo que quieren es sumar a la moción que se ha planteado, por EH Bildu, aunque parece que también hay aportaciones de Podemos, en que por cierto, en esta moción en lo que son las propuestas no se habla de sujeto político. Se habla haciendo mención en los motivos y antecedentes a lo que se ha aprobado en las Juntas Generales de Gipuzkoa.


Y para terminar, cuando se citan los casos de Escocia y de Quebec hay que decir que se han hecho esas consultas, con la ley. Y por lo tanto, revindica que el marco legal vigente es el que dará capacidad para decidir lo que queramos decidir.
Por eso hace la defensa de estas enmiendas.


Diez jaunak esku hartzen du Popularren taldeko bozeramaileak egin duen esku hartzearen harira, izan ere uste du erabili egin duela bere ustez era triste batean Espainiarekiko gorrotoaren kontzeptua.

Diez jaunak adierazten du bere abizenak Diez Gonzalez direla, ez daukala hark erabili duen klitxe horren azpiko sustrairik, alegia, ez dakit nor baino eta ez dakit zer baino euskaldunagoa izatea.


Bere sustraiak garbi dago zeintzuk diren baina bai uste duela eta EH Bildun hala pentsatzen dute baita ere, zergatik eman behar zaion herriari bozkatzeko aukera hau. Eta arrazoia da kontsultatu ahal zaion eta kontsultatu behar zaion hartaz eraikitzeko eta erabakitzeko ahalmena eduki behar duela.
Uste dutelako EH Bildun, hemendik, Euskal Herritik, Estatu justu bat sortu daitekeela. Eta Estatu justu batean sinesten dute, uste dutelako Estatu espainiarra une honetan ez dela justua. Eta beraz, gure justizia hemendik manejatzen dugun bitartean, gure baliabideak hemendik manejatzen ditugun bitartean, argi dago, askoz hobeto funtzionatuko dugula eta horregatik sinesten dute, noski, Estatu, Euskal Herri independente batean.
Zergatik ez da justua? Ez duelako uste bankuen arazo finantzarioak konpontzen hipotekatuta dagoen Estatu bat justua denik. Ez duelako uste inolako lotsarik gabe familiak etxegabetzen dituen Estatu bat justua denik. Ez duelako uste osasunean eta hezkuntzan murrizketak egin eta hala ere ongizateko estatuaz hitz egiten ausartzen den Estatua justua denik. Ez dute uste ikerkuntzan egiten dituen inbertsioak minimoetara murrizten dituen Estatu bat justua denik. Bere gazteak irtetera, emigratzera behartzen dituen Estatu bat justua denik.
Eta irizpide horren atzean, noski, eta hemendik pentsatuta, Euskal Herritik, hurbiletik, Estatu justuago bat eraiki daiteke eta horregatik ekartzen dute osoko bilkura honetara mozio hau.Interviene el señor Díez, a colación con la intervención de la Portavoz del Grupo Popular, ya que en su opinión, ha manejado de manera, que le parece bastante triste el concepto de odio a España.
Comenta el señor Díez que sus apellidos son Díez González, evidentemente que no tienen una raíz bajo ese cliché que también se ha utilizado, es sentirse más vasco que no sé quién y no sé cuál.
Sus raíces están claras cuáles son, pero sí cree y en EH Bildu así piensan también, que por qué hay que darle esta oportunidad al pueblo para votar. Y la razón, es porque tiene que tener la capacidad de construir y de decidir sobre aquello que se le puede y se le debe consultar.
Porque creen que desde EH Bildu que desde aquí, desde Euskal Herria se puede crear un Estado justo. Y creen en un Estado justo, porque creen que el Estado español en este momento no es justo. Y por lo tanto, mientras manejemos nuestra justicia desde aquí, mientras manejemos nuestros recursos desde aquí, evidentemente vamos a funcionar mucho mejor y por eso creen, evidentemente, en un Estado, en una Euskal Herria independiente.
¿Por qué no es justo? Porque no cree que un Estado que está hipotecado en resolver los problemas financieros de la banca sea justo. No cree que un Estado que desahucia familias sin ningún pudor sea justo. No cree que un Estado que recorta en sanidad y en educación, y todavía se atreve a hablar del Estado del bienestar sea justo. No cree que un Estado que reduce a las mínimas cantidades las inversiones que realizan en investigación sea justo. Un Estado que obliga a sus jóvenes a salir, a emigrar, no es justo.

Y bajo ese criterio, evidentemente, y pensando que desde aquí, desde Euskal Herria, desde la cercanía, se puede construir un Estado más justo, es el hecho por el cual traen a este Pleno esta Moción.
De Bengoechea andreak puntualizazio batzuk egin nahi ditu eta esku hartzeetan azkenengotik hasita, adierazi, aipatu dituen gauzetako asko, kontua da Eusko Jaurlaritzaren eskumenak direla, ez da Estatua Euskadin egiten dituena. Eusko Jaurlaritzak egiten ditu eta gogoratu beharra daukagu Eusko Jaurlaritzak soilik emandako zerbitzuak ordaintzen dituela.

Guk geure dirua jasotzen dugu eta guk erabiltzen dugu nahi dugun bezala.


Beraz, etxebizitza, dena Eusko Jaurlaritzarena. Osasuna, dena Eusko Jaurlaritzarena, beraz, Estatuari botatzen ari dira errua Eusko Jaurlaritzak egiten dituen gauzengatik, munduko gauzarik errazena delako.
Baina ikus dezagun, SPI taldeak esaten zuenaren harira. Noski euskaldunak subjektu politikoak garela eta irundarrok ere subjektu politikoak gara gure eskumenen esparruan erabakitzeko.
Herri hau ez dago hierarkien arabera antolatua eta inork ez digu ezer eman behar.

Udal Batzar honek erabaki bat hartzen badu bere eskumenen esparruan eta Aldundiari gustatzen ez bazaio, Eusko Jaurlaritzari gustatzen ez bazaio edo Espainiako Gobernuari gustatzen ez bazaio, epaiketara eraman beharko gaituzte, subjektu politikoak garelako bakoitza bere eskumenen esparruan. Eskumenen arabera eta ez hierarkien arabera antolatutako herrialdea da.


Bestalde, Kanadakoa, de Bengoechea andreak zera aipatzen du eta ingelesez honakoa irakurtzen du: "The seccession of a province of Canada would requiered an amendment to the Constitution of Canada", Kanadako probintzia baten sezesioak Konstituzioaren erreforma beharko luke. Hori lehenengo gauza.
Eta esaten duen lehenengo gauza da Quebec-ek ez duela autodeterminazio eskubiderik, hori da esaten duen lehenengo gauza.
Eta denei eskatzen die gauza bakoitzari bere izenez deitzeko.
Erabakitzeko eskubideaz hitz egiten ari dira belarrira politagoa egin dezan, baina berez autodeterminazio eskubideaz hitz egiten ari dira eta ez daukagu. Eta noski, esaten denean "emango liguke", bere ustez hari ez dio inork ezer ematen, horixe bakarrik behar genuen.
Baina ikus dezagun, noski badagoela aukera bat hau aurrera ateratzeko, Konstituzioa aldatu beharko litzateke eta Konstituzioa aldatzen bada ez dago inongo arazorik. Baina mesedez, utz ditzagun jada istorioak eta norbaitek aurkez dezala Kongresuan Konstituzioa aldatzeko proposamen bat eta kito. Baina indarrean dagoen legalitatearekin eta denok subjektu politikoak izanda, izan ere norbanako bakoitza da subjektu politiko bat, gogoan jartzen zaionari bozkatu dakioke, hori ekintza politiko bat da.
Eta Udal Batzar hau subjektu politiko bat da eta Batzar Nagusiak eta Eusko Legebiltzarra eta Gorte Nagusiak eta Europar Parlamentua. Eta bakoitza bere eskumenen esparruan.
Beraz, eta unionistarena gainera barrez lehertzekoa da.
"Istak" erabiltzen dira norbaitek zerbait lortu nahi duenean. Eta berak ez du ezer lortu nahi, nazionalistak nahi du nazio bat lortu.
Berak ez da unionista, bera jada elkartuta dago. Ea mesedez terminologia ongi erabiltzen den, izan ere separatista bai, separatu nahi duena baita ez daukalako, baina irundarra da eta horrek ez dio eragozten gipuzkoarra izatea edo gipuzkoarra da eta horrek ez dio eragozten euskalduna izatea. Euskalduna da eta horrek ez dio espainiarra izatea eragozten. Espainiarra da eta ez dio europarra izatea eragozten eta alderantziz.
De Bengoechea andreak adierazten du ez duela jarraitu nahi, ez nekatzeko, baina ez dauka inolako arazorik.
Eta sentitzen du badakielako sufritzen dutela, baina ezin dena ezin da eta gainera ezinezkoa da. Baina ez zehazki ezinezkoa, Konstituzioa alda daiteke eta saiatu egin beharko da eta hortik aurrera nahi dena.
Bestalde, Eskoziakoa, hori beste juerga bat da. Eskozia nazio bat da eta batzea erabaki zuen, horregatik da Britainia Handiko Erresuma Batua, eta orain nahi duena da bereizi. Noski, baimena eskatu zion Parlamentuari eta Cameron, eguna nahikoa eroa edukiko zuen, baietz esan zuen. Orain berriz hasi dira eskatzen eta uste du ez dietela emango. Baina kasuak erabat desberdinak dira.
Jarraitzen du esaten Gipuzkoako leman zera jartzen duela: "Gaztelako probintzia noble eta leiala", Gaztelako probintzia noble eta leiala bere sorreratik". Noski, hor dago bizi osoko armarria, nazionalismoa iritsi zen arte eta 12 kainoiak eta Enrique IV "Inpotentea" kendu zuen arte. Eta dena hor dago.

Eta horrek gehiago egiten gaitu edo gutxiago egiten gaitu, ez, egiten gaitu garena, garena. Eta hor dago. "Invicta Bardulia Nunquam Superata", eta Gaztelako probintzia noble eta leiala da.


Amaitzen du esanez nahi dutena beste era batera izatea bada, bidea da Konstituzioa aldatzea eta legeak aldatzea, baina ez dezatela esan ez duenik erabakitzen. Izan ere berak denean erabakitzen du, irundar, gipuzkoar, euskaldun, espainiar eta europarra denez.


La señora de Bengoechea quiere hacer algunas puntualizaciones y empezando por la última de las intervenciones, señalar que muchas de las cosas que ha comentado resulta que son competencias del Gobierno Vasco, no es el Estado el que las hace en Euskadi. Las hace el Gobierno Vasco y tenemos que recordar que el Gobierno Vasco solo paga los servicios prestados.
Nosotros recaudamos nuestro dinero y nosotros lo utilizamos como queremos.
Entonces, Vivienda, todo del Gobierno Vasco. Sanidad, todo del Gobierno Vasco, o sea que se le esta echando la culpa al Estado de cosas que hace el Gobierno Vasco, porque es lo más fácil del mundo.
Pero vamos a ver, respecto de lo que decía SPI. Claro que somos un sujeto político los vascos, y somos un sujeto político los iruneses para decidir en el ámbito de nuestras competencias.
Este País no está organizado por jerarquías, y nadie nos tiene que conceder nada.

Si este Pleno toma una decisión en el ámbito de sus competencias y no le gusta a la Diputación, no le gusta al Gobierno Vasco o no le gusta al Gobierno de España nos tendrán que llevar a juicio, pero no nos pueden decir nada, porque somos sujetos políticos cada uno en el ámbito de sus competencias. Es un País organizado en base a competencias, no en base a jerarquías.


Por otro lado, lo de Canadá, refiere la señora de Bengoechea, que en inglés y da lectura a lo siguiente "The seccession of a province of Canada would requiered an amendment to the Constitution of Canada", la secesión de una provincia de Canadá requeriría una reforma de la Constitución. Eso es lo primero.
Y lo primero que dice es que Quebec no tiene derecho a la autodeterminación, es lo primero que dice.

Y pide a todos, a llamar las cosas por su nombre.


Se está hablando de derecho a decidir para que suene más bonito, pero en realidad están hablando de derecho de autodeterminación y no lo tenemos. Y desde luego, cuando dice "nos concedería", en su opinión a ella nadie le concede nada, faltaría más.
Pero vamos a ver, claro que hay una posibilidad de sacar esto adelante, habría que cambiar la Constitución, y si se cambia la Constitución no hay ningún problema. Pero por favor, vamos a dejarnos ya de historias y que alguien presente en el Congreso una propuesta de cambio de Constitución y ya está. Pero con la legalidad vigente y siendo todos sujetos políticos, pero hasta cada individuo es un sujeto político, puede votar a quien le dé la gana, eso es una acción política.
Y este Pleno es un sujeto político y las Juntas Generales y el Parlamento Vasco y las Cortes Generales y el Parlamento Europeo. Y cada uno con su ámbito de competencias.
Entonces, ya lo de unionista es para morirse de risa.
Los "istas" es para cuando alguien quiere conseguir algo. Y ella no quiere conseguir nada, el nacionalista quiere conseguir una nación.
Señala que ella no es unionista, que ya está unida. A ver si por favor se usa bien la terminología, porque separatista sí, es el que se quiere separar porque no lo tiene, pero como ya es irunesa y eso no le impide ser guipuzcoana o es guipuzcoana y eso no le impide ser vasca. Es vasca y eso no le impide ser española. Es española y eso no le impide ser europea y viceversa.

Comenta la señora de Bengoehcea, que no quiere seguir, para no cansar, pero es que no tiene ningún problema.


Y lo siente porque sabe que sufren, pero es que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Pero no es exactamente imposible, se puede cambiar la Constitución y habrá que intentarlo y a partir de ese momento lo que se quiera.
Por otro lado, lo de Escocia, eso es otra juerga. Escocia era una nación que decidió unirse, por eso es el Reino Unido de Gran Bretaña y ahora lo que quiere es desunirse. Por supuesto, pidió permiso al Parlamento y Cameron que debía tener un día muy loco, pues dijo que sí. Ahora lo están volviendo a pedir y le parece que no se lo van a dar. Pero los casos son totalmente diferentes.
Continua diciendo que en el lema de Gipuzkoa pone: "La muy noble y muy leal provincia de Castilla", "la muy noble y muy leal provincia de Castilla desde su nacimiento". Por supuesto, ahí está el escudo de toda la vida hasta que llegó el nacionalismo y se cargó los 12 cañones y a Enrique IV, "el Impotente". Y todo está ahí.
Y eso nos hace más o nos hace menos, no, nos hace lo que somos, lo que somos. Y está ahí. "Invicta Bardulia Nunquam Superata", y es la muy noble y muy leal provincia de Castilla.
Finaliza diciendo que si lo que quieren es que sea de otra forma, la vía es cambiar la Constitución y cambiar las leyes, pero no digan que no decide. Porque ella decide en todo, como irunesa, como guipuzcoana, como vasca, como española y como europea.


Jarraian Iridoy jaunak hartu du hitza esateko EAJ-PNV taldetik, jakina denez, hitzarmenaren eta aldebikotasunaren alde egiten dutela.
Uste dute bide demokratikoetan sakondu behar dela prezipitatu gabe.
Aldebikotasunaz hitz egitea gure erabakitze esparrua errespeta dadin hitz egitea da. Berdinen arteko harremana. Euskal Herriak independentziaren alde edo harreman konfederalaren alde aukeratu ahal izan dezala.

.


Seguidamente toma la palabra el señor Iridoy, para decir que desde EAJ-PNV, como ya es bien sabido apuestan por el pacto y por la bilateralidad.
Creen que hay que profundizar en las vías democráticas sin precipitarse.
Hablar de bilateralidad es hablar de que se respete nuestro ámbito de decisión. Una relación entre iguales. Que Euskal Herria pueda optar por la independencia o por una relación confederal.Euskaraz jarraitzen du esanez, bestetik aurkeztu diren lau zuzenketak, bere taldearen ustez, aurkeztu den mozio desitxuratu egiten dute. Horregatik beraien botoa zuzenketen aurka izango da eta mozioaren alde.


Continúa en euskera diciendo que las cuatro enmiendas planteadas en opinión de su Grupo desfiguran la moción presentada. Esa es la razón por la que el voto de su Grupo será en contra de las enmiendas y a favor de la moción.

Alkate jaunak esku hartzen du esateko orain egin behar dutena dela zuzenketak bozketara eraman beren hurrenkeran.


Beraz, zuzenketak irakurriko dira, zuzenketa zehatz horretan inork esku hartu nahi badu ere, eta edonola ere bozketara jartzen joango dira.
Lehenengo zuzenketa da "Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten bezala" kentzea.

Interviene el señor Alcalde para decir que lo que procedería ahora es someter a votación las enmiendas por su orden.


Por lo que se van a dar lectura a las mismas, por si alguien quiere intervenir en la enmienda en concreto, y en todo caso se irán sometiendo a votación.
La número 1 es la de supresión de "al igual que las Juntas Generales de Gipuzkoa".


Idazkari andreak 1. Zuzenketa irakurri du:


  1. Proposamenean "Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten bezala" kendu.
La señora Secretaria da lectura a la Enmienda nº 1.
En la Propuesta 1ª suprimir "al igual que las Juntas Generales de Gipuzkoa".


Lehenengo zuzenketa bozketara eraman da eta ez da onartu, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Melida, Diez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.
Alkate jaunak iragartzen du bigarren zuzenketara pasatzen direla, 2.a, gehitzekoa dena.


Se somete a votación la Enmienda nº 1 que es rechazada con los votos a favor de los señores y de las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y los votos en contra de los señores y de las señoras Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun; Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular
El señor Alcalde anuncia que se pasa a la segunda, la número 2 que es para añadir.


Idazkari andreak 2. Zuzenketa irakurri du:  1. Proposamenean, "indarrean dagoen legalitatearen esparruan" erantsi paragrafoaren amaieran.

La señora Secretaria, da lectura a la Enmienda nº 2:
En la Propuesta 1ª, añadir al final del párrafo "en el marco de la legalidad vigente".


De Bengoechea andreak esku hartzen du esateko bozketaren nondik norakoak ez direla ulertzen ari.

Interviene la señora de Bengoechea, para decir que no están entendiendo la votación.

Alkate jaunak argitzen dio, aurkeztu diren zuzenketak lau direnez, banan bana bozkatzen ari direla.


El señor Alcalde, le aclara que como son cuatro enmiendas las que se han presentado, se están votando una por una.
Lehenengoa bozkatu da eta orain bigarrena bozkatuko da, Idazkari andreak dagoeneko irakurri duena.
Bigarren zuzenketa bozketara eraman da eta ez da onartu, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Melida, Diez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.

Hirugarren zuzenketara pasatzen dira.
Se ha votado la primera y ahora se va a votar la segunda, que ya ha sido leída por la señora Secretaria.
Se somete a votación la enmienda nº 2 que es rechazada con los votos a favor de los señores y de las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y los votos en contra de los señores y de las señoras Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun; Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular
Se pasa a la tercera enmienda.


Idazkari andreak 3. Zuzenketa irakurri du:  1. Proposamenean "beti indarrean dagoen legalitatean esparruan gauzatua" erantsi puntu eta jarraiaren amaieran..

La señora Secretaria da lectura a la Enmienda nº 3:
En la Propuesta 2ª añadir al final del punto y seguido, "ejercida siempre en el marco de la legalidad vigente".


Hirugarren zuzenketa bozketara eraman da eta ez da onartu, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Melida, Diez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.
Eta laugarren zuzenketa, kentzekoa dena.Se somete a votación la enmienda nº 3 que es rechazada con los votos a favor de los señores y de las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y los votos en contra de los señores y de las señoras Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun; Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular
Y la enmienda número 4, que es la de la supresión.


Idazkari andreak 4. Zuzenketa irakurri du:  1. Proposamenean, paragrafo osoa kendu.

La señora Secretaria da lectura a la Enmienda nº 4
En la Propuesta 3ª suprimir el párrafo entero.


Laugarren zuzenketa bozketara eraman da eta ez da onartu, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik eta Melida, Diez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik;

Alkate jaunak jakinarazten du lau zuzenketak baztertuta geratzen direla.


Bozketa egin aurretik galdetzen du ea beste esku hartzerik badagoen.


Se somete a votación la enmienda nº 4 que es rechazada con los votos a favor de los señores y de las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y los votos en contra de los señores y de las señoras Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu .
El señor Alcalde informa que las cuatro enmiendas quedan rechazadas.
Antes de someter a votación, pregunta si hay alguna otra intervención.


Páez jaunak hitza eskatu du eta adierazten du aurkeztu den mozio beraren inguruan azaldu nahi dutela beren ustez Mozio honetan, nahiz eta Diez jaunaren esku hartzearekin askoz ere gehiago zentratu den eta azaldu egin duen zein den mozioaren nondik norakoa eta bere edukia, zeina idatzita ez dagoen, baina horrek badu eta da eskubide bat aldarrikatzea, ez erabakitzekoa, baizik eta autodeterminazio eskubidea, eta azken batean, sezesiorako eskubidea.
Horren aurrean, Páez jaunak eskatzen duena da argi eta zabal esan dezala era honetako mozioak babesten dituen taldeak edo babesten dituzten taldeek, batez ere ona delako herritarrei ez ezkutatzea, batez ere irundarrei, proposatu nahi den horrek dauzkan inplikazioak eta benetako ondorioak zeintzuk diren.
Hau da, uste du demokrazia maximoa inbokatuz funtsean oso antidemokratikoa den prozesu bat planteatzen dela, non proposatzen den erabakitze paramatroak alde bakarretik finkatzen ari diren balizko erabakitze eskubide hori diseinatu dutenengandik.
Lehen esaten zuen, bere Taldea saiatu da modu positiboan ekarpenak egiten erabakitze eskubidearen interpretazio generiko horretara atxikitzeko, baina ikusten da ez dela posible, borondate positibo horien batuketan ez dituzte nahi. Beraz, erabakitze eskubidea era horretan pentsatzen dutenak dira, zer den, nortzuk erabakitzen duten, zer-nolako gehiengoarekin eta zein epetan esaten dutenak.
Indar politikoren batek eskatzen badu gure ordenamendu juridikoan legezko bide bat sartzea zeinaren bitartez Espainiaren parte bat bereizi daitekeen eta estatu bat osatu, Páez jaunak uste du ausardia izan behar dela hori gizarteari azaltzeko modu ireki eta argian eta ez itzulinguru terminilogikoetan ibilita, gaur mahai gainean dauzkaten bezala.

Exijigarria da, beraz, eta hala ulertzen dute, eztabaida ordenatu eta produktibo bat edukitzeko, eztabaida bera egin dadila proposamen artikulatu baten arabera eta beraien ustez Eusko Jaurlaritzari tokatzen zaio horren deialdia egitea une bakoitzean dagoen esparru juridikoaren baitan, orain dagoen esparru juridikoan edo egon daitekeenean, iruditzen zaielako baita ere ordenamendu juridikoak ez direla onartzen eta gero bere horretan geratzen denboran, ez dakigu noiz arte.


Bere taldea ados dago ordenamendu juridikoek malguak izan behar dutela eta eboluzionatu egin behar dutela, une bakoitzean lege horien arabera funtzionatzen duen gizarteak eboluzionatu dezakeen bezala; baina beren iritzia da une honetan indarrean dagoen lege esparru bat dagoela, errespetatu behar dena, batez ere erakundeetan dauden talde politikoek.
Noski, pentsatzen dute -eta hori ere esan beharra dago-, gai hau ez dagoela inondik ere Irungo herritarren kezken artean ezta lehentasunen artean ere. Edozein kasutan, planteamendu honetan ez daukate gaia saihesteko asmorik eta ez dute jarrera defentsiboa edukiko.
Erabakitzeko eskubidea dela ulertzen dugu euskaldunok Estatuarekin hitzarmenak egiteko daukagun ahalmena. Baina erabakitzeko eskubidea ez da ezer ez bada lege batzuen arabera erabakitzen eta daukagun demokrazian oinarrituta. Erabakitzeko eskubidearen baitan iritzien pluraltasuna erreibindikatu behar da eta ez uniformatu batzuen arabera erabakitzeko eskubideak zer izan behar duen horren inguruan. Pentsatzen dute herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula jasota ditugun eskumenen inguruan - legez esleitutakoak dira bestalde- sistema demokratikoaren barnean, eta politikoki egunerokotasunean gauzatzen dugu gure gobernatzaileak aukeratzeko, legeak aldatu edo egiteko, gure fiskalitatea zehazteko, heziketa, osasuna eta beste gauza askoren inguruan euskaldunok erabakitzen baitugu modu autonomoan, baina egiten dugu guk geuk geuretzat ezarri dugun bide eta prozedura demokratikoen arabera. Eta hori funtsezko elementua da beraientzat, kasu gehienetan, zeharkako bidetik, hautatutako ordezkarien bitartez, eta aparteko gorabeheretan zuzenean esku hartuta ere bai, erreferendumen bitartez.

Jarraitzen du esaten erreferentziazko markoan, Gernikako Estatutua baita marko hori, eguneratzeko eta hobetzeko bidean irekita daudela, Estatutua ebaluatu eta eguneratzeko ekarpenetan eta hausnarketetan adierazi izan duten bezala Eusko Legebiltzarrean, autogobernuaren ponentzia landu zenean, horrela, kontsentsutik, estatutu modernoago bat eta batez ere integratzaileago bat lor dadin, gero Euskadiko herritarrek berresteko ezarriko litzatekeena, duela jada 36 urte egiteko aukerarik izan ez zuten haiek ere sartuta, eta horrek ahalbidetuko luke Euskadi modu inteligentean kokatzea gaur egun daukagun errealitatean.


Azken batean, elkarrizketa, negoziaketa eta akordioaren aldeko apustua egiten dute eta, noski baietz, indarrean dagoen legalitatearen esparruan.
Irun adibide argia da itunen hiria, kontsentsuen eta integrazioen hiria zer den azaltzeko garaian. Beraz, mozio hori aurkeztu dutenei eta babestu dezaketenei eskatzen die ez dezatela Irun zalantzazko abenturetan sartu, izan ere hau hiri berezia, integratzailea da eta jende askoren batuketarekin egin dena, bai kanpokoekin eta bai barrukoekin, nazionalistekin eta ez nazionalistekin eta, beraz, Irun itunen, kontsentsuen eta integrazioaren hiria izan dadin lantzen jarraituko dute.

Batez ere, erabakitzeko eskubideari buruz baino gehiago bizikidetzarako eskubidearen alde egiten dute. Funtsezkoa iruditzen zaio ideia hori, aurreko esku hartzeetako inon jasota ikusi ez duena. Batzuek nahi dutena da batez ere zatitzeko eskubidea, baina beraiek bizikidetzarako eskubide horren alde egiten dute, inposaketarik gabe, denon ekarpenekin, proposamenak batuz, herri hau egin dezagun batez ere indartsuago eta integratuago, sinesten duten Estatu batean eta baita ere sinesten duten Europa batean.Eta gauza oso serioez hitz egiten ari dira. Bizikidetzaz hitz egiten ari dira, egungoaz eta etorkizunekoaz, gure seme-alabena; eta beraz, iruditzen zaio ez direla udal osoko bilkuren erabakietara jarri behar -gaur Irungoarekin egin nahi den bezala- alde bakarreko proposamenak, besteen ikuspegiak onartzen ez dituztenak eta, beraz, akordioa onartzen ez dutenak. Hasiera txarra, erabakitzeko eskubidea deituriko horrekin egin nahi den bidea hori bada.
Beraz, proposamena egin duen Taldeari eskatzen dio ekarpen bat positiboan egiten saia dadila eta ez dadila etorri hasieratik proposamen itxiekin. Horrela, orain arte egin diren esku hartzeak entzunda, pena hartzen du Podemos taldeak eta baita ere EAJ-PNV taldeak egin duten segidismoa Bilduk aurkeztutako mozio proposamen honetan, ulertzen duelako Bilduren mozio proposamen bat dela eta hori idazterakoan Bildu taldea ez den beste inork ez duela esku hartu. Eta esan duen bezala, pena du bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleak era horretako segidismoa egitea Bilduk mozio horretan egin duen proposamenari.
Duela hilabete batzuk kazetari batek ondorengo galdera egiten zuen: "Nola ulertzen duzu zuk erabakitzeko eskubidea?". Eta erantzun zitzaion: "Erabakitzeko eskubidearen inguruan edozien kontsulta egin aurretik euskal alderdiek autogobernuaren eguneratzea hitzartu behar dute; gero Estatuarekin itun bat negoziatu behar da, 1979ko Estatutuarekin bezala, eta gero, erabakitzeko eskubidea, iritsiko da, itun horretatik aterako den kontsulta legal eta hitzartu bezala". Eta jarraitu zuen esaten "erabakitzeko eskubidea oinarri demokratikoaren ariketa bat da eta legalitatearekin erabat bateragarria dela uste dute."
Hitz horiek Iñigo Urkullu, Euskadiko lehendakariarenak dira, prentsari eginiko deklarazioak, duela hilabete batzuk, zehazki 2016ko abenduan, eta gero 2017ko urtarrilean.
Bere taldea ados dago Iñigo Urkullu jaunarekin. Hori da bidea. Erabakitzeko edozein eskubide indarrean dagoen legalitate esparrutik igarotzen da eta, beraz, hori izango da bizikidetzarako eskubidea, integraziorako eskubidea eta ez zatiketarako eskubidea.
Eta Páez jaunak amaitzen du esanez mozio honetan jasota ageri direla zatitu nahi baina batu nahi ez dutenak, pena hori da.


Solicita la palabra el señor Páez, que en relación con la moción propiamente que se presenta, sí quisiéran manifestar que cree que en esta Moción, aunque con la intervención del señor Díez lo ha centrado mucho más ya que ha explicado cuál es el sentido de la misma y el contenido, que no está escrito, pero que ésta tiene y que es la de invocar el derecho, no a decidir sino el derecho a la autodeterminación y, en último término, a la secesión.
Ante esto, lo que pide el señor Páez, es que diga de manera clara y abierta por parte del Grupo o de los Grupos que en su momento apoyan mociones de estas características, sobre todo porque es bueno que no se esconda a la ciudadanía, especialmente a la irunesa, las implicaciones y las consecuencias reales de lo que se quiere proponer.
Es decir, cree que invocando la máxima democracia, se plantea un proceso profundamente antidemocrático, en el que los parámetros de la decisión propuesta están siendo fijados unilateralmente por quienes han diseñado ese supuesto derecho a decidir.
Lo decía anteriormente, su Grupo ha intentado hacer una aportación en positivo para poderse sumar a esa interpretación genérica del derecho a decidir, pero ya se ve que no es posible, no se les quiere en esa suma de voluntades en positivo. Por lo tanto, son los que piensan de esa manera que es el derecho a decidir los que deciden, quiénes lo deciden, con qué mayorías y en qué plazo.
Si alguna fuerza política demanda la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de una vía legal a la que una parte de España pueda escindirse y constituir un estado separado, el señor Páez cree que hay que tener la valentía de exponerlo a la sociedad de una forma abierta y clara y sin ambages terminológicos como los que hoy están encima de la mesa.
Es exigible, por lo tanto, y así lo entienden, para abordar una discusión ordenada y productiva que el debate se produzca sobre una propuesta articulada y que le corresponde convocar, a su entender, al Gobierno Vasco en el marco jurídico que exista en cada momento, en el marco jurídico que hay ahora o el que pueda haber, porque también entienden que los ordenamientos jurídicos no se aprueban y quedan así por el paso del tiempo hasta no se sabe cuándo.
Su Grupo está a favor de que los ordenamientos jurídicos sean flexibles y evolucionen, como puede evolucionar en cada momento la sociedad que está regida por esas leyes; pero son de la opinión que en este momento hay un marco legal vigente, que hay que respetar, sobre todo aquellos Grupos Políticos que están en las instituciones.

Desde luego, piensan –y eso también hay que decirlo–, que esta es una cuestión que no se encuentra entre las preocupaciones ni entre las prioridades de los ciudadanos de Irun. Es un planteamiento, en todo caso, que no van a rehuir y donde no van a tener una actitud defensiva.


Entendemos el derecho a decidir en la capacidad que tenemos los vascos a pactar con el Estado. Pero el derecho a decidir no es nada si no se decide en base a unas leyes y en base a la democracia de la que nos hemos dotado. Hay que reivindicar la pluralidad de opiniones en torno al derecho a decidir y no uniformizar lo que para algunos se quiere que signifique el derecho a decidir. Piensan que los ciudadanos tenemos derecho a decidir sobre las competencias que tenemos atribuidas –legalmente atribuidas, por otro lado– dentro del sistema democrático y que ejercemos políticamente de una forma cotidiana, para elegir a nuestros gobernantes, para modificar o hacer leyes, para definir nuestra fiscalidad, la educación, la sanidad y otras muchas cosas en la que los vascos decidimos de manera autónoma, pero lo hacemos según los cauces y procedimientos democráticos que nosotros mismos nos hemos establecido. Y este es un elemento fundamental para ellos, en la mayoría de los casos, de forma indirecta a través de los representantes electos, y en circunstancias excepcionales también interviniendo directamente a través de referéndums.
Continua diciendo que están abiertos a la actualización y a la mejora en el marco de referencia que es el Estatuto de Gernika, tal y como lo han reflejado en sus aportaciones y reflexiones para la evaluación y la actualización del Estatuto en el seno de la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, para que desde el consenso se consiga un estatuto más moderno y sobre todo más integrador, que se sometería al refrendo de los ciudadanos de Euskadi, con la incorporación de quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo hace ya 36 años y que permitiría un acomodo inteligente de Euskadi a la realidad que hoy nos circunda.
En definitiva, apuestan por el diálogo, por la negociación y por el acuerdo y, claro que sí, en el marco de la legalidad vigente.
Irun es un claro ejemplo de qué es una ciudad de pactos, una ciudad de consensos y de integración. Por lo tanto, pide a quienes han presentado esta moción y a quienes la puedan apoyar que no embarquen a Irun en aventuras inciertas, porque esta es una ciudad singular, integradora y que se ha hecho con la suma de muchos, de los de fuera y de los de dentro, de los nacionalistas y de los no nacionalistas y por lo tanto, van a seguir cultivando que Irun siga siendo una ciudad de pactos, de consenso y de integración.
Apuestan sobre todo, más que por el derecho a decidir, por el derecho a convivir. Le parece fundamental esta idea, que no la ha visto reflejada en ninguna de las intervenciones anteriores. Algunos quieren el derecho sobre todo a dividir, pero ellos apuestan por ese derecho a convivir, sin imposiciones, con la aportación de todos, con la suma de propuestas para hacer de este país un país sobre todo más fuerte e integrado, en un Estado en el que creen y en una Europa en la que también creen.
Y están hablando de cosas muy serias. Están hablando de la convivencia, la actual y la del futuro, la de nuestros hijos; y por lo tanto, cree que no pueden someterse a consideración de los plenos municipales –como se quiere hacer hoy con el de Irun– propuestas unilaterales, que no admiten la visión de otros y que no admiten, por lo tanto, el acuerdo. Mal empezamos si este es el camino que se quiere andar con el llamado derecho a decidir.
Por lo tanto, pide al Grupo proponente que intente hacer una aportación en positivo y que no venga con propuestas cerradas desde el principio. De tal manera que, escuchadas las intervenciones que se han hecho hasta este momento, quisiera lamentar el seguidismo que el Grupo de Podemos y también el Grupo EAJ-PNV hacen de esta propuesta de moción de Bildu, porque entiende que es una propuesta de moción de Bildu en la que no ha intervenido nadie más que Bildu a la hora de su redacción. Y como dice, lamenta especialmente que el Partido Nacionalista Vasco haga este tipo de seguidismo a la propuesta que hace Bildu en esta moción.
Hace unos meses una periodista hacía esta pregunta: "¿Cómo entiende usted el derecho a decidir?". Y se le contestaba: "Antes de cualquier consulta del derecho a decidir, los partidos vascos deben acordar la actualización del autogobierno; luego se debe negociar un pacto con el Estado, como con el Estatuto de 1979 y después el derecho a decidir llegará, como una consulta legal y pactada de ese acuerdo". Y continuaba diciendo que "el derecho a decidir es un ejercicio del principio democrático que creen que es absolutamente compatible con la legalidad".

Estas palabras son del Lehendakari de Euskadi, Iñigo Urkullu, en declaraciones a la prensa, hace unos meses, concretamente en diciembre de 2016 y posteriormente en enero de 2017.


Su Grupo está de acuerdo con el señor Iñigo Urkullu. Este es el camino. Cualquier derecho a decidir pasa por el marco de la legalidad vigente y, por lo tanto, ese será el derecho de la convivencia, el derecho de la integración, y no el derecho de la división.
Y concluye el señor Páez diciendo que en esa moción se ven reflejados los que quieren dividir y no quieren unir, esa es la pena.


Iridoy jaunak esku hartzen du, besterik gabe, adierazitako maxima hori baztertzeko, alegia, bere taldeak zatitu nahi duela. Inola ere ez, eta uste du bere esku hartzea hasi duela esanez itunaren eta aldebikotasunaren alde daudela.

Interviene el señor Iridoy, para simplemente rechazar la máxima de que, por lo menos su Grupo quiera dividir. En absoluto y cree que ha empezado su intervención diciendo que apuestan por el pacto y la bilateralidad.


Páez jaunak erantzuten dio argi dagoela bere hitzak kontraesana direla bere horretan, izan ere aldebikotasunaren eta itunaren alde egiten dute, baina mozio honek ez du aipatzen ez itunik eta ez aldebikotasunik.
Beraz, inteligentea izango zatekeen edozein kasutan, esaten duen hori mozioan jasota geratu zedin ekarpenak egin balitu.
Eta horrelako ezer ez dago jasota mozioan, izan ere, jatorrian EH Bilduren mozioa den horretan, ez dira jaso, nahiz eta ongi geratzen diren hitzak diren.

Ongi geratzen diren bezala baita ere Lehendakariaren hitz horiek, gaur, behintzat, Irungo EAJ-PNV taldeak iragarri duen boto jarreran islatuta ikusten ez direnak.
El señor Páez le responde que es una evidencia que sus palabras son una contradicción en sí mismas, porque apuestan por la bilateralidad y el pacto, pero esta moción no habla ni de pacto ni de bilateralidad.
Entonces, lo que hubiera sido inteligente en todo caso, es haber hecho aportaciones para que eso que dice se hubiera reflejado en la moción.
Y nada de eso está reflejado en la moción, porque de hecho, la moción en origen de EH Bildu, no se han reflejado en la moción, aunque son palabras que suenan bien.
De la misma manera que suenan muy bien estas palabras del Lehendakari que hoy, desde luego, no se ven reflejadas en el sentido del voto que anuncia el Grupo EAJ-PNV de Irun.


Esku hartzeak amaituta, EH Bildu taldeak proposatutako mozioa bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.

Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la moción propuesta por EH Bildu, que es aprobada por mayoría a favor con los votos a favor de los señores y de las señoras: Soto, Reglado y Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun, Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y los votos en contra de los señores y de las señora Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular.Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə