Acta de Pleno 33. 11. 16Yüklə 1,09 Mb.
səhifə14/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#88019
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
-11-
Eskaerak eta galderak.


-11-
Ruegos y preguntas.


Alkate jaunak eskaera eta galderen txandari hasiera eman dio eta Xabier Etxaniz Bujanda jaunak hitz egitea eskatua zuenez, esku hartzera gonbidatzen du.

Abierto turno por el señor Alcalde informa que hay una petición de palabra del señor Xabier Etxaniz Bujanda, al que invita a intervenir.

Etxaniz jaunak, honako hau irakurtzen du: "Gabon. Azpikontraten baldintza duinei jarraiki, bueno orain Santano jauna entzun degu nola esaten ari zen zenbat garrantzia ematen zaion udaletxetik udaletxearentzat lanean ari diren azpikontraten baldintza duinak eta abar mantentzearren.

Beno, guk nahi deguna mahai gainean jarri da Iruneko Udaletxeak baduela etxez-etxeko laguntza zerbitzu bat. Bertan egiten dute lan 45 langileek eta azken urteotan ikusten ari gara nola 7.000 ordu izatetik, ia-ia 3.000 ordu eskas edukitzera pasa garen. Argi dago kontua da hemen, Irunen, ez dagola jende edadetu gutxiago, baizik eta guk ikusten deguna da badagoela eskaintza trabatzearen aldeko pausu bat. 62.000 biztanle dauzkan hiri batetik, 12.000 dauzkate 65 urte baino gehiago. Horietatik bakarrik 300 pertsona zaintzen dira udaletxeak eskaintzen duen etxez-etxeko zerbitzuaren bitartez".

El señor Etxaniz, da lectura a lo siguiente:"Buenas noches. Siguiendo con el tema sobre las condiciones dignas de las subcontratas, hemos escuchado al señor Santano decir que para el Ayuntamiento es muy importante mantener a los subcontratados que trabajan para el Ayuntamiento en unas condiciones dignas.
Lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es que el Ayuntamiento de Irun cuenta con un servicio de ayuda a domicilio. En ese servicio trabajan 45 personas y en los últimos años estamos viendo que hemos pasado de tener 7.000 horas a 3.000 horas escasas. Está claro que la cuestión radica en que en Irun no es que haya menos personas mayores, sino lo que vemos es que se ha dado un paso para obstaculizar el servicio. En una ciudad de 62.000 habitantes 12.000 personas tienen más de 65 años. De ellos sólo se atienden 300 personas a través del servicio a domicilio que ofrece el Ayuntamiento".Jarraian, Etxerako Laguntza Zerbitzuko langile batek esku hartzen du eta ondorengoa irakurri du:
"Urte askoan borrokatu dugu lan baldintza duinak lortzearren, gure baldintzak arautu eta egonkortasuna emango digun hitzarmen batengatik, eta orain zer da eta lan egiteko ez daukagu ordu kopuru nahikoa.
Zerbitzu hau Udalak ematen du azpikontrata baten bidez. Zein da sorpresa? Gizarte Zerbitzuen departamendutik ikusten dugula zerbitzua ematen zaiela lehiaketa irabazi ez duten enpresa pribatuei. Horiek zerbitzua eskaintzen dute prezio askoz ere erakargarriago batean, langileei inongo hitzarmenik aplikatu gabe. Erakargarritasun horren azpian egon ohi dira zalantza handiko lan baldintzak eta zalantza handiko gaitasun profesionala. Kontratako langileen %100a akreditatuta gaude lan hori egiteko eta era horretan egiten den gauza bakarra da lan prekarietatea indartu.
Udalari eskatzen diogu zerbitzu honen aldeko benetako apustua egin dezala eta ez dezala hiltzen utzi modu bejetatiboan. Badakigu zerbitzuan sinesten badu eta bultzatu nahi badu, neurriak soberan dituela hartzeko. Agian hitzetatik ekintzetara igarotzeko unea da. Nola konponduko duzue arazo hau langileentzat eta adinekoentzat?
Eskerrik asko.".

A continuación interviene una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que da lectura a lo siguiente:
"Hemos luchado durante muchos años para obtener unas condiciones de trabajo dignas, un convenio que regule nuestras condiciones y nos aporte estabilidad, y ahora resulta que no hay horas suficientes para trabajar.
Este servicio lo ofrece el Ayuntamiento mediante una subcontrata, ¿Cuál es la sorpresa? Que vemos que desde el Departamento de Servicios Sociales se ofrece a empresas privadas que no son la empresa que ha ganado el concurso. Éstas ofrecen el servicio a un precio más atractivo sin aplicar convenio alguno a las trabajadoras. La atracción suele ir precedida de unas más que dudosas condiciones de trabajo, y de una más que dudosa capacitación profesional. El 100 % de las trabajadoras de la contrata estamos acreditadas para desempeñar esta tarea, así solamente se fomenta la precariedad laboral.
Emplazamos al Ayuntamiento a que haga una apuesta real por este servicio y no lo deje morir de forma vegetativa. Sabemos que si cree en el servicio y lo quiere impulsar, tiene medidas de sobra para hacerlo. Quizás es el momento de pasar de las palabras a los hechos. ¿Cómo van a solucionar este problema para las trabajadoras y para nuestros mayores?
Gracias."


Alkate jaunak hitza eman dio Corchon jaunari eta adierazten du Irunen Etxerako Laguntza Zerbitzua duela urte askotatik ari dela ematen.
Azalpen modura, adierazten du udaleko gizarte zerbitzuek balorazio bat egin ondoren eskaintzen den zerbitzu bat dela, gizarte langileak, mendekotasuna duten edo mendekotasun arriskua duten pertsonei laguntzeko helburuarekin, legeak markatzen duen bezala pertsona erabiltzaileek kopagoaren bitartez ordaindua eta zerbitzua etxean bertan eskaintzen du langile-plantilla batek, esan den bezala.

Lehenik eta behin, gizarte langileek egiten duten lan handia aitortu eta baloratu nahi da.


Hala ere, 2006 urtean Mendekotasun Legea onartzen denean, jakina denez, personen eskubide eta prestazio batzuk arautzen dira eta maila teknikoan mendekotasuna baloratu ondoren, mendekotasun gradu bat ematen dute, zailtasun maila alegia, ezaguna den bezala hiru kategoria desberdinetan banatuta dagoena.
Prestazio horien artean daude pertsonari laguntzea, inguru familiarrak zaintzeagatik prestazio ekonomikoa, eguneko zentro batera joatea, beste prestazio batzuen artean. Prestazio horiek eskaintzen dira balorazio tekniko bat egin ondoren. Gizarte zerbitzuek derrigorrez bete behar dutena da legeak eskaintzen dituen, kasu honetan Mendekotasun Legeak, zerbitzu desberdinetako erabiltzaileen txostena egin eta balorazioa egitea, dakigun bezala eskubide subjektibo bat baita.
Praktikan zer gertatzen da? Bada, 2006 urtetik hona errealitatea zoritxarrez zera dela, erabiltzaileek normalean nahiago dutela Mendekotasun Legeak eskaintzen dituen baliabideetan sartu eta arreta modu autonomoagoan kudeatu, izan ere sektoreko enpresekin kontratatzeko ahalmena ematen die eta homologatuta dauden arren eta pertsona horiek artatu eta lan egiteko langile kualifikatuak dituzten arren, azkenean erraztasunak eskaintzen dituzte ordutegi malgutasunean, gusturena sentitzen direneko zaintzailea aukeratu dezakete eta tarifak normalean SAD zerbitzuarena baino merkeago izan ohi dira.
Errealitate hau Euskal Autonomia Erkidego osoan, Gipuzkoan, gertatzen ari den zerbait da, eta aipatu den bezala, Irunen ere bai.
Adibide gisa Bilboko hiriarena. Joan den astean El Correo egunkariak aipatu zuen hiri horretako etxerako laguntza zerbitzua azkeneko urteetan, bi edo hiru urtetan, %22 baino gehiago jaitsi zela.

Hiri desberdinetako adibide piloa jar liteke eta kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegokoa.


Horrek guztiak hausnarketa serio bat egitera garamatza, ELA sindikatuko ordezkariei esan zitzaien bezala elkartzeko eskaria egin zietenean. Abuztuan elkartu ziren eta hala azaldu zien, hausnarketa serio bat egitea beharrezkoa dela bai erakunde publikoen aldetik eta bai Irungo Udalaren aldetik, izan ere SAD zerbitzuak berebiziko garrantzia du daukan ikuspegi prebentiboagatik eta erabiltzaileekiko hurbiltasunagatik, eta horiek elementu klabeak dira, behar sozial hauek aztertzeko garaian, mendekotasun handiagoko egoerak eta konplikazio handiagokoak atzeratzeko, adierazi den bezala, gero eta gehiago ematen ari baitira. Erronka handia da administrazio publiko guztientzat, beraz, hausnarketa hori beharrezkoa da.
Udal guztietan eta hiru Aldundietan dagoen kezka hori hurrena aztertu nahi da, izan ere Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Mahaia deitzen den horretan lehentasuna duen gaietako bat da. Foro horretan Aldundiko eta Udal desberdinetako ordezkariak elkartzen dira eta Irun horien artean dago. Berak adierazi zuen puntu hau etorkizuneko bileretako gai zerrendan sartzeak garrantzi handia zeukala. Mahai honetan daude, adierazi duen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak, Etxerako Laguntza Zerbitzuaren parte garrantzitsua dena, izan ere zerbitzu honen parte handi bat ordaintzen du, eta hori da gauza bat askotan jendeak ez dakiena.

Udala bakarrik ez da Etxerako Laguntza Zerbitzua ordaintzen duena, baizik eta Aldundiak zerbitzuaren parte handi bat ordaintzen du, beraz, egoera honetan parte inplikatua da eta Aldundiak eskatzen du baita ere, noski, Etxerako Laguntza Zerbitzuaren baldintzetan aldaketaren bat egiten bada, aldaketa horretan bere borondatea ere jasoa izan dadila.


Beraz, gaia oso konplexua da eta globala da.
Amaitzeko, Corchon jaunak azpimarratzen du Udal honek argi daukala SAD zerbitzua dela daukan zerbitzurik baliotsuenetako bat eta normala da, izan ere alderdi prebentiboak, hurbilekoa izateak, alderdi komunitarioak beste era bateko beharrak atzeratu egiten ditu eta, noski, zentzuzkoa da bai Udal hau eta bai Udal guztiak kezkatuta egotea Etxerako Laguntza Zerbitzuagatik eta, noski, beharrezkoak izan daitezkeen eta egin daitezkeen ajusteak egin nahi dituzte.

Adierazi duen bezala, arazo globala da eta alderdi global batetik aztertu behar da lan-mahai honetan. Eta bestalde, Irunen, adierazi den bezala, badago Etxerako Laguntza Zerbitzu bat egungo kontratu batean baldintzak jasota dituena eta bai ikusten dutela eskaintzen diren zerbitzu motaren inguruan hausnartu eta aztertzeko beharra, eta horretan ari dira.

Hala ere, jakina denez, gorabehera jakin batzuekin kontratu bat indarrean dagoenean, ezin da suntsitu, ezin da hautsi kontratu hori. Beraz, azterketa hori modu garrantzitsuan egingo dute baita ere lan-mahai global horretatik sortzen den argudio multzo guztiarekin, kontratu hau berritzea tokatzen denean hausnarketa hori egingo da pertsona gehiagorengana iristen saiatzeko; baina beti ulertuta egoera tronkala zeharo aldatu dela Mendekotasun Legeak gizartean prestazio batzuk sartu zituenetik, laguntza batzuk, eta noski, horiek eskubide subjektibo markatua dute eta existitzen dira eta existitu egin behar dute.

Baina tira, ez dago zalantzarik Udal honek borondatea duela kontratu honen baldintzen inguruan aztertu eta hausnartzeko eta adierazi dudan mugen barnean ahal diren ajusteak egiteko.
El señor Alcalde, da la palabra al señor Corchón, que comenta que el Servicio de Atención Domiciliaria en Irun se ofrece ya desde hace muchos años.
A modo explicativo, señala que es un servicio que se ofrece tras una valoración de los servicios sociales municipales, las trabajadoras sociales, con el objetivo de ayudar a personas en dependencia o riesgo de dependencia, sujeto como marca la ley a un copago por parte de las personas usuarias, servicio que se ofrece en el propio domicilio por una plantilla de trabajadoras, como se ha mencionado.
Lo primero es reconocer y valorar el gran trabajo que hacen las trabajadoras sociales.
Sin embargo, cuando se aprueba la Ley de Dependencia en el año 2006, se regulan, como se sabe, una serie de derechos y prestaciones para las personas que tras una valoración de dependencia a nivel técnico, dan un grado de dependencia, de dificultad en ese sentido, que como se sabe está dividido en tres categorías diferentes.
Entre estas prestaciones está la asistencia personal, prestación económica por cuidados en el entorno familiar, acceso a un centro de día, entre otras diferentes prestaciones. Estas prestaciones se ofrecen tras una valoración técnica. Es de obligado cumplimiento por parte de los servicios sociales informar y hacer valoraciones a las personas usuarias de los diferentes servicios que ofrece la ley, en este caso la Ley de Dependencia, que como sabemos es un derecho subjetivo.

¿En la práctica qué ocurre? Pues que desde este año 2006 la realidad por desgracia, es que las personas usuarias normalmente prefieren acceder a los recursos de la Ley de Dependencia y gestionar su atención de forma más autónoma, ya que les permiten contratar con empresas del sector, que a pesar de que están homologadas y cuentan con personal cualificado para tratar y para trabajar con estas personas, pues ofrecen facilidades a nivel de flexibilidad horaria, pueden elegir a la persona cuidadora con la que se sienten más a gusto y el pago de las tarifas, pues generalmente suele ser más barata que la del SAD.


Esta es una realidad que está ocurriendo en toda la Comunidad Autónoma Vasca, en Gipuzkoa y como se ha mencionado, también en Irun.
A modo de ejemplo el de la ciudad de Bilbao. La semana pasada el diario El Correo mencionó que el servicio de atención domiciliaria en esta ciudad en los últimos años, dos o tres años, había bajado más del 22 %.
Se podrían poner infinidad de ejemplos de diferentes ciudades y en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca.
Todo ello invita a una seria reflexión, como les comentó a los representantes del sindicato ELA cuando le pidieron reunirse. Estuvieron en agosto y así les explicó que, es necesaria una reflexión seria por parte del conjunto de las instituciones públicas y por parte del Ayuntamiento de Irun, ya que el servicio del SAD es de vital importancia por su vertiente preventiva y de cercanía a las personas destinatarias, elementos claves para retrasar las situaciones de mayor dependencia y de mayor complicación en el abordaje de estas necesidades sociales que, como bien se ha comentado, van a más. Es un gran reto para el conjunto de las administraciones públicas, por lo tanto, esta reflexión es más que necesaria.

Esta preocupación que existe en todos los Ayuntamientos y en las tres Diputaciones, se quiere abordar próximamente, es uno de los temas prioritarios en lo que se llama la Mesa Interinstitucional de los Servicios Sociales de Gipuzkoa. Es un foro en el que se juntan representantes de la Diputación y de diferentes ayuntamientos entre los que se encuentra Irun. Él mismo expuso la importancia de poner este punto en el orden del día en futuras reuniones. En esta mesa están representantes, como ha comentado, de la Diputación Foral de Gipuzkoa que es una parte importante del Servicio de Atención Domiciliaria, porque pagan una buena parte de este servicio, que es algo que generalmente hay personas que desconocen.


No solamente el Ayuntamiento paga el Servicio de Atención Domiciliaria, sino que la Diputación paga una gran parte del servicio, por lo tanto, es una parte implicada en esta situación y la Diputación también demanda, lógicamente, que cuando hay una modificación en las condiciones del Servicio de Atención Domiciliaria, esté también presente su voluntad.
Por lo que es un tema muy complejo y es global.
A modo de conclusión el señor Corchón, insiste en que este Ayuntamiento tiene claro que el SAD es uno de los servicios más valiosos que tiene, y es lógico, porque el aspecto preventivo, el aspecto cercano, el aspecto comunitario, retrasa otro tipo de necesidades y, desde luego, es de sentido común que tanto este Ayuntamiento como todos los Ayuntamientos, estén preocupados por el Servicio de Atención Domiciliaria y, desde luego, quieren realizar los ajustes que sean necesarios y que se puedan realizar.
Como ha comentado es un problema global que se tiene que abordar desde un aspecto global en esta Mesa de Trabajo. Y por otro lado en Irun, como se ha comentado, existe un Servicio de Atención Domiciliaria con unas condiciones reflejadas en un contrato actual, y sí que ven la necesidad de reflexionar y analizar el tipo de servicios que se prestan y están en ello.
Sin embargo, como se sabe, cuando hay un contrato en vigor con una serie de circunstancias, no se puede rescindir, no se puede romper este contrato. Por lo tanto, este análisis lo harán de forma importante también con todo el argumentario que venga de esta mesa de trabajo global, cuando toque renovar este contrato se hará esta reflexión para intentar llegar a más personas; pero siempre entendiendo que la situación troncal ha cambiado radicalmente desde que la Ley de Dependencia inyectó en la sociedad una serie de prestaciones, una serie de ayudas que, desde luego, estas son de marcado derecho subjetivo y existen y tienen que existir.
Pero bueno, no cabe duda que este Ayuntamiento tiene voluntad de analizar y reflexionar en las condiciones de este contrato, y realizar los ajustes que dentro de los límites que he mencionado cabrían.


Gaueko bederatziak eta hogeita lau minutu zirenean, de Bengoechea andrea aretotik irten da.

Siendo las veintiun horas y veinticuatro minutos, se ausenta la señora de Bengoechea.


Soto jaunak adierazten du, gai honekin jarraituta, zalantza bat sortu zaiola eta zera da, kopago hori zenbatekoa den. Izan ere kopagoa 20 euro orduko baino gehiagokoa bada, ulertzen du ondorio logikoa litzatekeela aipatu duena eta zera da, pertsona adinduek erabakitzea daukaten dirua beste merkatu mota batean erabiltzea. Baina horrek bere ondorioak ditu zerbitzuaren prekarizazioan, kualifikazioaren jaitsieran, azkenean egin den kexa horretara eraman duen prozesua zera izan delako, alegia, hitzarmen kolektibo bat, eta hortik atera dela baldintza jakin batzuk dituen enpresa hitzarmena, eta horrek egiten du gero pleguan ezarritako kopagoa x izatea zerbitzuak berekin dakarren guztia finantzatzeko.
Uste du amaierako emaitzak izan beharko lukeela Udalaren inplikazioa, unea iristen denean, Etxerako Laguntza Zerbitzuaren plegua birnegoziatzeko, izan ere Udalak askoz ere gehiago jarri behar du zerbitzu honetan pertsona erabiltzaileen kopurua handitzeko.
Eta agian atzean dagoen arazo handia kopagoa da, izan ere zerbitzu hori erabili behar duten pertsonei kopago oso altua ezartzen bazaie, ziurrenera inertziaz beste mota bateko baliabideetara joko dute zerbitzu bera eduki ahal izateko eta ziur kualifikazio txikiagokoa izango dela eta prestazio gutxiagokoa.

El señor Soto, señala, a colación con este tema, que le ha suscitado una duda, y es saber a cuánto asciende el copago. Ya que si el copago asciende a más de 20 euros la hora, entiende que la consecuencia lógica sería la que se ha mencionado, y es que las personas mayores decidan hacer uso del dinero que tienen en otro tipo de mercado. Pero eso tiene sus consecuencias en la precarización del servicio, en la baja cualificación, porque al final el proceso que ha llevado a la queja que se mantiene, es que es una negociación colectiva que ha dado de sí un convenio de empresa con unas condiciones determinadas, y que eso hace que luego en el pliego el copago establecido sea x para poder financiar todo lo que el servicio supone.
Cree que el resultado final tiene que ser una implicación por parte del Ayuntamiento en renegociar llegado el momento, el pliego del Servicio de Atención a domicilio, porque desde luego, el Ayuntamiento se tiene que volcar muchísimo más de cara a que este servicio, para que aumente en número de personas. Y probablemente el gran problema de fondo sea el copago, porque si a las personas que tienen que acceder a ese servicio se les establece un copago muy elevado, probablemente por inercia accederan a otro tipo de recursos para tener el mismo servicio, y que seguro, será de menor cualificación y con menores prestaciones.


Alkate jaunak Corchon jaunari eskatzen dio Soto jaunari argitu diezaiola kopagoari buruz planteatu duen zalantza.


El señor Alcalde pide al señor Corchón que aclare al señor Soto, la duda que ha planteado con respecto al copago.


Corchon jaunak adierazten du kopagoaren gaia hori baino askoz ere konplexuagoa dela. Izan ere, azkenean, adierazi duen bezala, azterketa globalago baten arabera da eta noski Aldundia ere, normala denez, parte inplikatua da zerbitzu honetan eta kopagoari buruzko azterketa honetan eta gainerakoan, eta Aldundiarekin ere egin behar da, azken batean zerbitzu harmonizatu bat eskaintzeko.


El señor Corchón, explica que el tema del copago es más complejo que todo eso. Porque al final, como ha comentado, obedece a un análisis más global y, desde luego, la Diputación lógicamente también es una parte implicada en ese servicio y este análisis con referencia al copago y demás, también tiene que hacerse con la Diputación, y en conjunto para prestar un servicio armonizado.


Mitxelena jaunak hitza eskatu du esateko berriz ere Etxerako Laguntza Zerbitzuak kezka sortzen diela, ez dela lehen aldia zerbitzu honetako lankideak osoko bilkura honetara etortzen direna. Eta kezkatu egiten dio eta bere taldekidearekin komentatzen zuen, ea berak memoria hobea ote zuen edo eta gogoratzen ote zuen parte hartu zuteneko Ongizateko azkeneko Batzordean zerbait hitz egin ote zen Etxerako Laguntza zerbitzuari buruz. Izan ere bera egon zeneko azkenekoan zerbait esan zen baina ez kexarik edo arazorik zegoenik.
Mitxelena jaunak aipatzen du ordezkariak esan duela langileekin edo ordezkariekin elkartu zela edo langileen ordezkariekin data batzuetan, bada, zalantzak ditu, Batzorde Informatibo batean ere ez aipatzea zerbitzu hori arazoak ematen ari dela edo gutxienez langileen aldetik kezkaren bat edo bazegoela, ez baita berria, eta mahai gainean ez jartzea kezka hori Gobernu taldeak eta ordezkariak Batzorde Informatibo batean edo ezta ere Bozeramaileen Batzorde batean, izan ere iruditzen zaio nahiko garrantzitsua den gai bat dela horretaz hitz egiteko beste, beste momentu batzuetan gai honen inguruan hitz egin izan den bezala.

Talde gisa benetan kezkatzen dien zerbait da eta espero dute lehenbailehen konpondu ahal izango dutela, baina uste du Udal honetan badirela esparruak gai hauek aztertu ahal izateko eta pena da lehenago aztertu ez izana eta osoko bilkuraraino iritsi beharra izatea eskaera hori egiteko.El señor Mitxelena pide la palabra, para decir que nuevamente les preocupa el Servicio de Atención Domiciliaria, que no es la primera vez que las compañeras trabajadoras de este servicio vienen a este Pleno. Y le preocupa y lo comentaba con su compañero, a ver si él tenía mejor memoria y recordaba si en la última Comisión de Bienestar que estuvo se habló algo del Servicio de Atención Domiciliaria. Ya que en la última a la que él asistió, se comentó algo, pero no que hubiera ni quejas ni ningún problema.

El señor Mitxelena, refiere que el Delegado ha dicho que se reunió con las trabajadoras o con las representantes y los representantes de las trabajadoras en unas fechas, pues duda de que en una Comisión Informativa támpoco se informe de que este servicio esté dando problemas, o por lo menos haya una preocupación por parte de las trabajadoras que no es nuevo y que no se ponga sobre la mesa esa preocupación por parte del Equipo de Gobierno y del Delegado en una Comisión Informativa o incluso en una Junta de Portavoces, que cree que es un tema bastante importante como para poder hablar de ello como se ha hecho en otras ocasiones con este tema.


Es algo que realmente les preocupa como Grupo, y que esperan poder solucionarlo lo antes posible, pero cree que hay marcos en este Ayuntamiento para poder tratar estos temas, y que es una pena que no se haya tratado anteriormente y hayan tenido que llegar hasta el Pleno para hacer esta petición.


Corchon jaunak erantzuten du ez duela gogoratzen zehazki azkeneko Batzorde Informatiboan aztertu zen ala ez, baina hala ere egindako aipamena pertsona erabiltzaileei buruz izango zen, pertsona erabiltzaileen aldetik ez da inongo kexarik egon eta ez da normala.
Eta egia da zentzu horretan balorazioa positiboa dela, sindikatuak bestela badio ere, zeinak bilera bat eskatu zion ordezkaritza honi, atenditu zitzaion eta osoko bilkura honetan adierazitako kezka azaldu zuten. Baina, bestela, pertsona erabiltzaileen aldetik, ez daukate inolako kexarik jasota, adierazi zen bezala, ez daki azkenekoan izan zen, baina Batzorde Informatiboren batean.

El señor Corchón, responde que no recuerda exactamente si se trató en la última Comisión Informativa pero, desde luego, la alusión que se hizo sería en relación a las personas usuarias, ya que no ha llegado ninguna queja de ninguna persona usuaria y no es normal.
Y la verdad es que en ese sentido la valoración es positiva, al margen del sindicato, que solicitó una reunión  a esta Delegación, se le atendió y expusieron la preocupación que han manifestado en este Pleno. Pero desde luego, en relación a las personas usuarias, no les consta ninguna queja como así se mencionó, no sabe si en la última, o en alguna otra Comisión Informativa.


Melida jaunak hitza hartu du esateko gustatuko litzaiekeela zehaztea Etxerako Laguntza Zerbitzu honen atzean, zerbitzu publiko bat dena, berrogei pertsona baino gehiago daudela. Gehienak emakumeak dira, lan feminizatua, eta egia da pertsona hauek azkeneko urte hauetan egin duten borrokaren emaitza izan dela beren lan baldintzak dezente duinagoak izan daitezen lortzea nolabait.

Gaur langile horiek hitz egin dugu eta esaten zieten soldatak gaur egun 500 eta 1.200 euro artean daudela, lanaldi osoa dutenek, baina haietako asko lanaldi partzialean ari direla.


Egin nahi duena da lan hau guztia aurrera eramaten ari diren pertsona horiei guztiei aurpegia jartzea eta, esan, askotan aipatu izan dela hemen, enplegu alorrean, Udalak ez daukala eskumenik. Bada, orain dauka aukera Gobernu Talde honek pertsona hauentzako lana nolabait ziurtatzeko eta oraindik are eta gehiago ez prekaritzatzeko lan mundu hori, denok dakigun bezala, alor horretan orduko bost, sei eta zazpi eurotan ari direlako lanean pertsonak.
Melida jaunak amaitzen du esanez honakoa Gobernu Talde honek daukan benetako aukera dela langile hauentzat baldintza duin batzuk mantentzeko.Toma la palabra el señor Melida para señalar que les gustaría apuntar, que detrás de este Servicio de Atención Domiciliaria, que es un servicio público, se encuentran más de cuarenta personas, en su mayoría mujeres, un trabajo feminizado y es verdad que con la lucha que han llevado estas personas durante estos últimos años, se ha conseguido que de alguna manera, se dignifiquen bastante sus condiciones de trabajo.
Hablando hoy con ellas, les comentaban que los sueldos oscilan hoy en día entre los 500 y los 1.200 euros las que tienen la jornada completa, porque muchas de ellas lo hacen a jornada parcial.
Lo que pretende es simplemente poner cara a todas estas personas que están llevando todo este trabajo adelante, y decir que muchas veces se ha comentado aquí, que en cuanto al empleo, el Ayuntamiento no tiene competencias. Pues ahora es la oportunidad que tiene este Equipo de Gobierno de alguna manera asegurar el trabajo a estas personas y de no precarizar todavía más un mundo laboral que como es sabido por todos están trabajando personas por cinco, seis y siete euros la hora.
Finaliza el señor Melida, diciendo que esta es una verdadera oportunidad que tiene este Equipo de Gobierno para mantener unas condiciones dignas de estas trabajadoras.


Alkate jaunak uste du laneko baldintzak ez zeudela eztabaidan sartuta, beraz, eskatzen duena da ez daitezela esan hemen planteatu ez diren gauzak.
Hemen hitz egin dute erabiltzaile gehiago eduki nahi dituen zerbitzu bati buruz, eta horretan erabat ados daude. Baina ez da planteatu, lehenenik eta behin ezta erabiltzaileen kexarik ere, eta hori adierazle ona da; eta inork ez du hitz egin ezta ere ez udal kontraten, alegia, Udalean zerbitzu batentzat lanean ari diren pertsonen prekarizazioari buruz eta ezta beren lan baldintza ez-duinei buruz ere, uste duelako onartzen ez dituzten lehenak beraiek direla. Beraz, beste gauza batetaz hitz egiten ari dira.
Hemen eztabaida bat sortu da, egia delako duela denbora batetik hona ez soilik hemen, eta ordezkari jaunak oso ongi esan du, baizik eta herrialde osoan eta Mendekotasun Legea indarrean sartu zenetik, egoera desberdin bat dagoela eta egia da etxerako laguntza zerbitzua erabiltzen dutenen kopurua jaisten joan dela, legeak baimendutako beste modu batzuk badaudelako prestazio bat jasotzen duten pertsonek merkatuan dauden enpresetan zerbitzu horiek kontratatu ahal izateko.
Eta hori, aztertu behar den eta landu behar den errealitate bat da.

Mahai bat dago, esan den bezala, oso gainean dagoena eta hori badaki.


Baina noski, gauza batetik ateratzen bagara Pisuerga Valladolidetik pasatzen dela aprobetxatuz, …horretaz ez zen ari hitz egiten, ez dagoelako mahai gainean.

El señor Alcalde, considera que las condiciones de trabajo, no estaban en discusión, por lo que pide no se digan cosas que aquí no se han planteado.
Aquí se ha hablado de un servicio que quiere tener más usuarios, que en eso están completamente de acuerdo. Pero no se ha planteado, primero ni quejas de los usuarios y eso es un buen indicador; y nadie ha hablado tampoco, ni de precarización de lo que son las contratas municipales, personas que trabajan para un servicio en el Ayuntamiento, ni de sus indignas condiciones laborales, porque cree que los primeros que no lo aceptan son ellos. O sea que se está hablando de otra cosa.
Aquí ha surgido la discusión, porque es verdad que desde hace tiempo, no solo aquí, y lo ha dicho muy bien el señor Delegado, en todo el país y a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, existe una situación distinta y es cierto que ha ido bajando el número de usuarios del Servicio de Ayuda a domicilio porque hay otros modos permitidos legalmente para que las personas que reciben una prestación puedan contratar esos servicios en empresas que existen en el mercado.
Y esta es una realidad que hay que analizar y trabajar.

Hay una Mesa como se ha dicho, en la que se está muy encima y le consta.


Pero claro, es que si salta de una cosa aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,.. de eso no se estába hablando, porque no está encima de la mesa.


Eta beste aztergairik ez zegoenez, adierazitako eguneko bederatziak eta berrogeita hiru minutu zirenean, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen batzarraldia. Bilkuraren agiri hau egin, eta idazkaria naizen aldetik, ZIURTATU EGIN DUT.


Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cuarenta y tres minutos del día indicado el Sr. Alcalde levantó la Sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO

Pág.


Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə