Adı Soyadı : Sadettin EĞRİYüklə 159,2 Kb.
səhifə1/3
tarix03.01.2022
ölçüsü159,2 Kb.
#42535
  1   2   3

Akademik CV

Adı Soyadı

:

Sadettin EĞRİ

Ünvanı

:

Yard.Doç.Dr. 

 Doğum Yeri ve Tarihi

:

Sivas/ 1958

 İş Telefonu

:

(224) 294 18 16

 Fax

:

(224) 294 18 97

Adres

:

Uludağ Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Görükle-Bursa E-mail

:

sadettin@uludag.edu.tr
 Eğitimi
 

Lisans

:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1981


Yüksek Lisans 

:

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1989


Doktora 

:

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1997 
 Yabancı Dil
İngilizce

Farsça


Arapça

FransızcaAlt Düzey

Orta Düzey

Orta Düzey

Alt Düzey


 Görev Yerleri

*

Mardin Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Mardin


1981


*

Askerlik

Kıbrıs

1982-1983

*

Trabzon-Araklı Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Trabzon

1983-1985

*

Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Okutmanı

Bursa

1985-1995

*

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi

Bursa

1995-1999

*

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (Yard.Doç.Dr.)

Bursa

1999-
 Araştırma Konuları

1

Eski Türk Edebiyatı

2

Bursa Kültürü ve Edebiyatı

3

Arşiv Belgeleri
Makaleler

“Bursa Mesireleri ve Teferrücgâh”“Nusayrî İnancının Ulu Garîbi Muhammed el-Garîb ve Kitâb-ı Hakâyık”“Uludağ (Ulubuzluk )’dan Saray İâşesine”“Mahidevran (Gülbahar) Sultan ve Itıknâmesi”

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, sayı 30, cilt 30, yıl 19, 2016/1, s.41-57.

2016
“Binbir Gece Masalları (Bursa Nüshası)”

Bursa’da Zaman, Temmuz 2015, Sayı, 15, s.52-58, Bursa, 2015.

2015

*

“Sözlü Gelenek Bağlamında Düzce Yöresinde Evliya Kültü”

2. Uluslararası Düzce’de Tarih ve Kültür Sempozyumu, 11-12 Aralık 2016, Düzce.Düzce’de Tarih ve Kültür, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, 2016, 435-442.

2016

*

“Tabip-Şair Şeyhî ve Kenzü’l-Menâfi Risâlesi

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, , sayı 29, cilt 29, yıl 18, 2015/2, s.263-279.

2015

*

“Hüner Ehlinin Padişahı ve İlk Osmanlı Şair Sultanı II. Murad”

Sultan II. Murad ve Dönemi, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2015, s.353-366.

2015

*

“Manzum Tecvidler ve Tuhfe-i Şerifî”

Journal of Turkish Studies, Volume 42, December 2014, Harvard University, Boston, 2014, s.65-109, c.2.

2014

*

“Sözlü Gelenek ve Kültürel Önemi”

Somut Olmayan Kültürel Miras-Bursa Köylerinde Sözlü Anlatımlar-I

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2014, 8 cilt, s.11-14.2014

*

“Elbeyli/ İlbeyli Türkmenleri”

Geçmişten Günümüze Elbeyli, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2014, s.18-25.

2014

*

“İhtişamlı Saraylara Eleştirel Bakış”

Bursa’da Zaman, sayı 10, Nisan 2014, Bursa, s.24-28.

2014

*

“II. Abdülhamid Döneminde Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları: Bursa İnas Rüşdiye Mektebi”

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, , sayı 26, cilt 26, yıl 15, 2014/1, s.127-149.

“Bursa İnas Rüşdiye Mektebi”

13. International Congress of Ottoman Social and Economic History

Alcala, İspanya.2014

*

“Hıtây Sefâretnâmesi ve Kânunnâme-i Çin ü Hıtây’da İpek Yolu İzlenimleri”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2 Spring 2012, p.411-422.2012

*

“Edebiyatta Bedîiyyeler: Bir Kasîde-i Masnûa İncelemesi”,

Bilig Dergisi, Bahar 2013, sayı 65, s.151-164.

2013

*

“Effects Of Tradıtıonal Culture On Modern Turkısh Poetry”,

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, , sayı 19, cilt 19, yıl 11, 2010/2, s.269-283.

2010

*

“Parçalanmış Zamanın Şairlerinden Doktor Ziya Ahmed Kaya: (Sisli) Yollar ve (Garip) İzler”,

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2010, sayı 18, cilt 18, yıl 11, 2010/1, s.143-157.2010

*

“Meyvelerin Dilinden Fal ve İşaretler”,

Turkish Studies- Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Volume 3/5, Fall 2008, s.625-660.

2008

*

“Hâmî Sultan ve Ahmedî Diliyle Murad Hudâvendigâr”,

Bursa’da Yaşam, Bursa, Aralık 2008, s.28-34.

2008

*

“Uludağ’dan Saraya Buz ve Balık”,

Bursa’da Yaşam, Bursa, Temmuz 2008, s.114-122.

2008

*

“Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-II”,

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2008, sayı 14, cilt 14, yıl 9, 2008/1, s.97-116.2008

*

“Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-I”,

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2007, sayı 13, cilt 13, yıl 8, 2007/2, s.301-316.

2007

*

”Enderunlu Ârif Mecmuasına Göre III. Selim Tarih Cülûsiyyeleri ve O Devre Ait Bazı Değerlendirmeler",

Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2006 Ocak 2007, Yıl 8, Sayı 31, s.137-157, İstanbul.

2007

*

“Ali Bey 'den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler",

U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2007, sayı 9, cilt 9, yıl 6, 2005/2, s.221-234.

2007

*

”Câmî-i Rûm'dan Muhteşem Süleyman'a Mektup",

U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa, 2005, sayı 9, cilt 9,yıl 6, 2005/2, s.221-234.

2005

*

”Bursa'da Bir Gönül ve Sanat Sultanı: Lâmiî Çelebi",

Bursa Araştırmaları, Bursa, 2004, S. 7, s. 54-55.

2004

*

“Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri Ve Aşk Anlayışları",

İlmi Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2001, sayı 12, s.95-110.

2001

*

"Klâsik. Türk Edebiyatında Hayvan Motifleri",

Osmanlı, Kültür ve Sanat, 9. cilt, s. 741- 750, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.

1999

*

"Gelibolu Âlî’nin Nushatû's-Selâtîn Adlı Eserindeki Rüşvette İlgili Değerlendirmeler",

Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, İstanbul, Ocak 1999, sayı 181, s.52-55.

1999

*

"Bahar Sultânı ile Kış Şehriyârı'nın Uludağ'da Savaşı",

Bir Dergisi, Kemal Eraslan Armağan Sayısı, Yesevî Yayıncılık, İstanbul 1998, sayı 9-10, s.201-209.

1999

*

“Tezkiretü’l-Vüzerâ'” Lami’i Çelebi’nin Bilinmeyen Bir Eseri mi?",

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 9, cilt 9, Bursa 2000, s. 291-299.

2000

*

“Bursalı Şeyh Mehmed Şuhûdî ve Levâmi'u’l Eşvâk Adlı Eseri",

Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 2, s.71-83, Aralık 1999, Ankara..

1999

*

"Gurbet ve Garib Üzerine Bir Deneme",

Erciyes-Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sayı 250, s.77-80, Ekim 1998, Kayseri.

1998

*

"Hasan Âlî Yücel ve Fuzûlî",

Akademik Aylık Kültür Araştırma Dergisi, sayı: 5-6, s. 32, Temmuz-Ağustos 1995.

1995

*

“Bursalı 'Mehmed Şuhûdî",

Akademik Aylık 'Kültür Araştırma Dergisi, sayı: 3-4, s.19, Mayıs-Haziran 1995.1995

*

"Lâmi’î Çelebi ve Şerefü’l-İnsân'ı",

Yedi İklim-Aylık Sanat-Kültür-Edebiyat Dergisi, sayı: 67-68, s.45, Ekim 1995.

1995

*

“Bursalı Mehmed Şuhûdî",

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, 8. Cilt İstanbul 1998.1998
Bildiriler


Yıl“Koca Sinan Pasha in Literary and Historical Sources: The Dilemma of Philanthropy and Cruelty”

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, Italy – September 1-4, 2016.


2016
“Fesleğen Kokulu Inegöl’den Ahmet Necdet de Geçti Hey!”

I. Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu2016
“Sözlü Gelenek Bağlamında Düzce Yöresinde Evliya Kültü”

2. Uluslararası Düzce’de Tarih ve Kültür Sempozyumu, 11-12 Aralık 2016, Düzce.Düzce’de Tarih ve Kültür, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, 2016, 435-442.

2016

*

“Mehmet Zekâi Konrapa: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”

Uluslararası Düzce’de Tarih ve Kültür Sempozyumu, 21-22 Kasım 2014, Düzce.Düzce’de Tarih ve Kültür, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, 2014, 277-280.

2014

*

“Övgü, Yergi ve Hüznün Sultanı Yıldırım Bayezid Han”

Sultan I. Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu, 5-6 Nisan 2013

Sultan I. Bayezid Han ve Dönemi, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2013, Bursa, 2013, s.289-311.


2013

*

“Dünyada İki İnsanı Sev: Peygamber Efendimiz, Bir de Sultan Murad Efendimizi…”

Sultan I. Murad Han Dönemi Sempozyumu, 6-7 Nisan 2012, Bursa.

Sultan I. Murad Hudâvendigâr ve Dönemi, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2012, Bursa, 2012, s.347-371.


2012

*

“Lâmiî Çelebi’de Felsefe Kültürü”

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Bursa.

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, Bursa, s.367-379.2011

*

“Edebî Metinlerde Orhan Gazi”

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu

8-9 Nisan 2011, Bursa.

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu

8-9 Nisan 2011, Bursa Kitabı, s.316-331.

+Sempozyum Düzenleme Kurulu
2011

*

“Doğulu Seyyahların Kalemiyle İpek Yolu”,

Osmanlı’da İpek Yolu Çalıştayı

3-4 Aralık 2010, Bursa (UNESCO-Kültür Bakanlığı-BBBelediyesi).


2010

*

“Eski Türk Edebiyatı Tercüme Geleneğinde Hâmîlerin Etkisi”,

Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran 2010; Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran 2010 Bildirileri, s.128-140.2010Yüklə 159,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə